Inhoud blog
 • Idee voor snelle actie?Kyoto
 • Diversitijd: Onze visie?/halal Spaghetti-avond 8 december 2006
 • Kerstmis in Congo 14 december 2006
 • Leuke activiteiten en dinges! Info steeds ook bij uw lokale dienaar!
 • Daens Dernier
  Zoeken in blog

  Foto
  ACWjongt, zegnuzelf!
  En zo groeien acties en gedachten...
  Er zijn geen (recente) berichten meer...

  Klik op de pijl naar links voor het archief...


  Archief per week
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 09/10-15/10 2006

  Inhoud blog
 • Idee voor snelle actie?Kyoto
 • Diversitijd: Onze visie?/halal Spaghetti-avond 8 december 2006
 • Kerstmis in Congo 14 december 2006
 • Leuke activiteiten en dinges! Info steeds ook bij uw lokale dienaar!
 • Daens Dernier

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  www.acw.be/regioleuven


  Inhoud blog
 • Idee voor snelle actie?Kyoto
 • Diversitijd: Onze visie?/halal Spaghetti-avond 8 december 2006
 • Kerstmis in Congo 14 december 2006
 • Leuke activiteiten en dinges! Info steeds ook bij uw lokale dienaar!
 • Daens Dernier

  Bewegingslinks en zo
 • ACW
 • jeugd en gezondheid
 • KAJ
 • KWB
 • ACV Leuven
 • Arktos Vlaams-Brabant
 • Jeugddienst Leuven
 • Mount Cameroon Leuven
 • KAV

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  liefdenetwerk
  www.bloggen.be/liefden

  Visie ACW jongeren Leuven

  (dinsdag 29 november 2005)

   

   

  1       Visie / missie / kernopdrachten

   

  ACW komt samen met zijn deelorganisaties op voor de realisatie van belangrijke waarden en maatschappelijke doelen: mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en solidariteit, duurzame ontwikkeling, democratie, gelijkheid, verantwoordelijkheid, vrijheid en vrede, het wegwerken van discriminaties en uitsluiting. Het ACW bewandelt hiervoor twee wegen. Allereerst door mensen via vrije verenigingen, organisaties en diensten kansen te geven om zelf te werken aan concrete oplossingen op de werkvloer, in eigen buurt of gemeente, in diverse maatschappelijke sectoren (gezondheid, onderwijs, cultuur, huisvesting…).

  Daarnaast is er de weg van inspraak en medezeggenschap in het overheidsbeleid, de economie, de media, justitie en wetenschap: mensen stem geven en zo wegen op het beleid, lokaal en internationaal.

   

  De kernopdrachten van het ACW liggen op drie terreinen

  1. Zij is een de eerste plaats een koepel van christelijke werknemersorganisaties in Vlaanderen. Ze bevordert de werking van de beweging op alle niveaus en in al zijn organisaties, diensten en geassocieerde partners en zorgt voor een goede samenwerking tussen alle organisaties binnen de beweging.

   

  1. Verder is het ACW een brede sociale beweging. Samen met zijn partnerorganisaties speelt het ACW in op maatschappelijke problemen. Zij willen de participatie aan het maatschappelijke leven bevorderen om zo de weerbaarheid van burgers te verhogen en de kwetsbaarheid van werknemers en zwakke bevolkingsgroepen tegen te gaan.

   

  1. Ten derde wil het ACW kunnen wegen op het beleid. Om hun sociale agenda te kunnen realiseren moet het ACW dus de politiek proberen te beïnvloeden.

   

   

  2       Hoofdgedachte

   

  Jongeren moeten volwaardige maatschappelijke participanten zijn en evenwaardige kansen daartoe krijgen.

  De ACW Jongeren zijn hierin de vertaling van de maatschappelijk rol die het ACW behartigt voor het grondgebied van de stad Leuven.

   

  3       Doelgroep:

  De werking zal zich, zeker in de beginfase vooral richten op stad Leuven. De mogelijkheid tot uitbreiding houden we natuurlijk open. Ook jongeren van buiten Leuven zijn welkom.

  Het gaat om Leuvense jongeren van 18 tot 35 jaar. De ACW Jongeren streven naar representativiteit voor de Leuvense jonge bevolking en de deelorganisaties van het ACW, zoals jong-KAV, jong-KWB, KAJ, Jeugd en gezondheid, Enter, ACV Jongeren, KVG-jongeren en JOVO.
   

   

  4       Werkdoelen

  ACW Jongeren zal werken rond wat leeft in de omgeving van jongeren en rond wat jongeren en ontwikkeling betreft.

   

  We vertrekken vanuit verschillende omgevingscirkels bij jongeren:

  1. De jongere zelf
  2. familie, school, werk, vorming, buurt
  3. stad, regio
  4. internationale context

   

  Werkthema’s:

  Stad

  §  Streven naar een stedelijk beleid dat de zelfredzaamheid en zelforganisatie van jongeren ondersteunt en actief stimuleert

  §  Stad waar de mazen van het net voor alle jongeren gedicht worden op het vlak van arbeid, scholing, behuizing,…

  §  Stimuleren van cultuurparticipatie bij jongeren

  §  Sociale gelijkheid bij jongeren

  §  Terugkerende inspraakrondes in het kader van de beleidsplannen, samen mat actieve inspraak om nieuwe noden te ontdekken

   

  Buurt

  §  Buurten en buurtontwikkeling waar jongeren zich geborgen en vrij kunnen voelen, waar er sociale cohesie heerst

   

  Werk/school:

  §   Samenwerking met Arktos en andere organisaties die rond deze thematieken bezig zijn.

   

  Vrije tijd

  §   Een inclusief aanbod voor en door jongeren, met voldoende ruimte voor begeleiding voor en door de sociaal zwakkeren. Klemtoon van de inspanningen ligt bij het begeleiden van jongeren die in het beheren van een zelforganisatie bijstand willen.

   

  jongeren een stem geven

  §   Actief: Binnen de thema’s waar jongeren directe weerslag van ondervinden (gemeentelijk reglement, openbare ruimte, schoolreglement, programmatie vrijetijd,…)

  De ACW Jongeren geven aan jongeren de kans om zich politiek te ontwikkelen, zij het in zelforganisaties of het middenveld, zij het als actieve politicus. Hierbij gaan de doelen voor het middel, namelijk, de ACW Jongeren volgen de nationale richtlijn die de deur naar de democratische partijen openzet.

   

  Ideeën:

  - SMS 4040 om inspraak van de jongeren te krijgen;
  - deelwebsite ACW gebruiken om interactief te gaan, of www.bloggen.be/acwjongt
  - Hiphop battle om bekendheid te verwerven;

  -e-nieuwsbrief ontwikkelen met aandacht voor bepaalde evenementen zodat die extra belangstelling krijgen

  -infobrochure met overzicht van lokale evenementen die we ondersteunen of stimuleren

  -radio-scorpio of andere lokale radio’s mobiliseren rond bepaalde acties

  -jongerenplan + meerjarenplan ontwikkelen(in limburg werd dit gedaan door de ACV-jongeren), indien zoiets degelijk ontwikkeld wordt kan het wel voeten in de aarde hebben

  -jaarlijkse contacten organiseren tussen de jongeren die te mobiliseren zijn rond bepaalde thema’s zodat ze regionaal of nationaal gestructureerd geraken om meer impact te hebben of aandacht kunnen krijgen

   

   

   
  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!