Foto
Foto
acv nyrstar balen
Welkom op onze blog !!!!
Inhoud blog
 • Update bedrijfsrestaurant
 • CPBW JANUARI
 • SYNDICALE DELEGATIE JANUARI
 • CPBW DECEMBER
 • SYNDICALE DELEGATIE NOVEMBER
  nuttige links
 • bruto naar netto loon
 • belasting berekenen
 • klein verlet
 • sociale wetgeving
 • krantenkoppen
 • weersverwachting
 • Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Nyrstar Balen

  09-02-2024
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Update bedrijfsrestaurant
  Update 9/2/2024: Bedrijfsrestaurant


  Ondertussen werd reeds gecommuniceerd dat er tijdens de avonduren geen personeel meer aanwezig zal zijn in het bedrijfsrestaurant te Balen. Dit door redenen van de leverancier.
  Vandaag hebben we wederom samengezeten met de directie over de situatie met de keuken.
  Het bedrijf gaat op onze vraag terug contact opnemen met ISS met de vraag of het mogelijk is om iemand te blijven voorzien tijdens de avondshift.
  We hopen hier zo snel mogelijk een antwoord op te krijgen.

  09-02-2024 om 10:07 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)
  23-01-2024
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CPBW JANUARI

  Kort verslag CPBW van 22/01/2024

  Drukmeting US-filters

  De drukmeting voor opvolging maximale toegelaten druk op de US-filter staat er nu een geruime tijd op en deze zit nog steeds onder de ontwerpdruk. Men wilt 2 extra meters gaan plaatsen voor nog meer zekerheid.

  Lood in bloed / anoden zinkhallen

  Begin januari zijn nieuwe metingen, lood in lucht, uitgevoerd. De daling ten opzichte van vorige metingen was aanzienlijk. Alle metingen zitten ver onder de norm.
  Opvolging voor meting lood in bloed is momenteel afwachten op resultaten, vorige maand waren de pieken reeds weg.

  In mei zal een nieuwe meting plaatsvinden.

  We hebben de vraag gesteld om uitzet anoden, afvoer via paletten op te lijsten om zo te volgen of er een inhaalbeweging bezig is.

  Algemeen werd er ook een nieuw niveau van lood in bloed geplaatst, vanaf 10 µg zal dit een signaal zijn e medische dienst om dit op te volgen.

   

  Capaciteit stortplaats

  Er circuleerden verschillende einddata tot wanneer de voorziene capaciteit zou voldoen.

  Volgens de huidige gegevens is de stortplaats voorzien tot 2043 (op basis van eenzelfde werking als nu). Berekend op maximale, toegestane productie volgens de vergunning, landen we ergens in 2038.

   

  Nieuwe heftruck logistiek airco

  Vorig CPBW werd vermeld dat de heftruck op de logistiek slechts 12.5 uur per week zou gedraaid hebben sinds 2012, we vroegen dit te controleren.

  Dit lijkt te kloppen, omwille van de weinige uren werd de eerste leasing verlengd. Ook wegens de weinige uren werd hier geen airco voorzien.

   

  Informatie blikseminslag
  Er werd ondertussen samengezeten met elke afdeling en opgelijst hoe het gelopen is en hoe het had moeten lopen. Met name met oog op procedures, noodverlichting, …
  Ook bleek dat tijdens de blikseminslag, onderhoudswerken bezig waren aan een onderstation, dat is de reden waarom de noodstroom niet correct voorzien was.

  Acties uit de gesprekken met de afdelingen moeten nog verder aangepakt worden.

   

  Asbest 2024

  Tijdens de controleronde werden geen nieuwe prioriteiten gesteld. Waar werken gepland zijn, zal het aanwezige asbest wel verwijderd worden. Specifieke opdrachten om asbestverwijdering te doen zijn dus niet aan de orde.
  Bij de werken in de centrale is nog een luchtbemonstering, deze telt vezels; er werden geen asbestvezels meer geteld momenteel.

   

  PBM’s

  - Uvex bril gaat uit de handel; 2 nieuwe types Uvex komen bij in het magazijn ter vervanging;

  - Blauwe nekflappen zullen weldra niet meer te verkrijgen zijn, de lederen zijn er nog wel. Men is op zoek naar nieuwe alternatieven.

  We melden zeker brillen te blijven voorzien zonder rekken / stofrand. Deze worden regelmatig verwijderd en zorgen voor belemmerd zicht (dus gevaar) tijdens werken of bv. trappen.

  DCS-systeem roosterij

  Volgens MSR zat het probleem bij de virusscanner, momenteel loopt een ander systeem dat niet continu alles scant maar telkens maar een deel, waardoor de snelheid beter zou zijn.

  Optimalisatie van de trends moet nog verder opgenomen worden, dit is nog niet wat het moet zijn.
  Er werd een oproep gedaan, ondanks de lange looptijd van het probleem, om specifieke problemen of fouten te blijven doorgeven.

   

  ISO-certificaten

  Tijdens een controle werden er enkele gebreken vastgesteld, deze moesten worden aangepast en gecontroleerd. Evacuatiegangen vrijmaken, procedures kennen en beheersen.

  Deze werden aangepakt, maar er is gebleken dat deze certificaten van groot belang zijn om onze bedrijfsvoering te mogen blijven doen. Men doet extra rondgangen om alles op te volgen.

   

  Strooien wegen & pleinen

  Tijdens de koude periode van de afgelopen weken werd opgemerkt dat niet overal gestrooid werd. Blijkbaar zit dit wel in de opdracht van de firma maar is dit niet (goed) uitgevoerd.

  Men gaat nakijken wat misgelopen is.

  We hebben gevraagd om te bekijken om in zulke vriesperiodes eigen mensen extra van dienst te laten zijn om bij te springen waar nodig. De nodige strooimaterialen zijn immers nog in bezit van Nyrstar.

  23-01-2024 om 06:17 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  10-01-2024
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SYNDICALE DELEGATIE JANUARI

  Kort verslag syndicale delegatie van 10 januari 2024

   


  Vacatures

   

  Elektromechanieker: 3 vacatures: 1 externe en 1 interne kandidaat

  Elektriciens:               2 vacatures: momenteel niemand in beeld

  Logerij 4 ploegen:      4 tal vacatures op basis van doorstromers

  CGG:                            1 vacature ter voorbereiding naar 3-ploegen

  Ertsenplein:                1 vacature: 2 interne kandidaten en 2 externen

  Hamon:                       1 vacature

  Lading zinkhallen:      1 vacature: 3 interne kandidaten

  Reserve controleur zinkhallen:         1 vacature: 3 interne kandidaten

  Reserve teamleader zinkhallen:       1 vacature: 3 interne kandidaten

  Magazijn:                   1 vacature: 2 interne kandidaten

  Centrale:                     1 vacature

  Interne brandweer:   1 vacature

   

  Doorgroei STUV zinkdust / CGG

  De doorgroeischema’s werden bekeken met de trainingscoördinator en bezorgd aan de vakbonden.

  Deze zullen we volgende syndicale delegatie moeten bekrachtigen.

   

  Technische fiches

  De technische fiches zijn via Starnet te raadplegen. Er was nog een opmerking over de fietsregistratie, deze werd besproken maar nog niet aangepast. Tegen volgende vergadering zal deze gewijzigd worden; fietsregistratie gaat nu gelijktijdig met het betreden van het terrein.

   

  Bezorgdheden roosterij

  Er heeft een personeelsvergadering plaatsgevonden op de roosterij, de ploegen hebben hun bezorgdheden over de huidige situatie geuit. Zowel de staat van de installatie, personeelsverloop, loonspanning als aantal lead operators werden aangehaald.
  We hebben de ernst van deze bezorgdheid overgemaakt aan de leiding. De veiligheidsopmerkingen zullen we ook meenemen naar het volgende CPBW.
  De werkgever zal een gesprek opstarten met de leiding van de dienst en de productiemanager om heel de situatie te bekijken. Daarna zal terugkoppeling naar de vakbonden volgen.

   

  Aantrekkelijkheid Nyrstar

  Onderandere naar aanleiding van de bekendmaking van 2 glasbedrijven op de Kristalparksite hebben we onze bezorgdheid geuit naar het personeelsbeleid binnen Nyrstar. We moeten zorgen dat mensen bij Nyrstar willen werken en niet elders, bovendien zorgen dat degenen die hier zijn, het de moeite vinden om te blijven.

  Volgens de personeelsdienst is er momenteel geen reden om aan te nemen dat we geen goed aanbod doen, bovendien zou er geen ruimte zijn voor een extra loonpakket door de huidige moeilijke economische toestand. In tegendeel zit er voortdurend druk op kostenbesparing.

  De werknemersdelegatie bedrukt nogmaals dat het ons wel lijkt dat er bekwame mensen niet komen/ afhaken omwille van het aanbod van Nyrstar en vragen dit zeker mee te nemen.

  10-01-2024 om 11:40 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  11-12-2023
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CPBW DECEMBER

  Kort verslag CPBW van 11/12/2023


  Overschuimen kuip 0 neutralisatie en 1 hydrolyse

  De test waar de zuurstoftoevoer verminderd werd loopt door, het schuimen is verminderd. Deze test zal nog enkele maanden lopen en dan geëvalueerd worden.

   

  Werkkledij

  Op 1 december werden er bij iedereen 2 nieuwe Teca-Safe pakken in de kast gestoken. Salopetten zullen later besteld kunnen worden, nu wordt iedereen voorzien van 2 nieuwe pakken en zal de stock eerst verder opgewerkt worden. Daarna komt de vervanging door de nieuwe kledij.

  De test met de nieuwe katoenen kledij voor aan de ovens loopt door, men bekijkt het draagcomfort en duurzaamheid na enkele malen te wassen.

   

  Uitbreiding sproei installatie buitenlogetten

  Er zal een sproeiwagen komen in plaats van een nieuwe installatie. Er is mondelinge toezegging, verwachting is dat de wagen tegen het voorjaar aangekocht zal zijn.

   

  Douches roosterij / zinkhallen

  In de roosterij zijn er uiteindelijk 3 pistes waarop men de vernieuwing zou kunnen doorvoeren. Deze zullen door de dienst bekeken worden wat het beste lijkt waarna de volgende stappen kunnen gezet worden.

  Op de zinkhallen zijn de werken uitgesteld wegens leveringsproblemen met de spatschermen. Planning is nu dat deze half januari kunnen vernieuwd worden.

   

  Lood in bloed zinkhallen

  Smet-Jet is al enkele malen komen reinigen, voornamelijk zuigwerken op plaatsen waar standaard niet (kan) gereinigd worden. Deze werken gebeuren steeds op afroep, wanneer nodig lijkt.
  De medische dienst meldt ook dat de piekwaarden aan het afnemen zijn.
  Vandaag is er ook een meeting gepland met leverancier Goslar om de werkwijze te optimaliseren zodat de tijd dat de anoden op ons bedrijf zijn, zo kort mogelijk zijn.

   

  Milieuvergunning Pelt

  Voor Pelt werd een nieuwe vergunning bekomen voor het lozen van het afvalwater in de Dommel tot eind 2025. De Nederlandse waterwegbeheerders gaan in beroep, al voldoet deze vergunning aan de Vlaamse wetgeving. Nyrstar gaat wel in gesprek met de Nederlandse waterwegbeheerders om de werkwijze en lozingsnormen te verduidelijken.

  CAPEX-projecten

  Een korte voorstelling van de spreiding van het budget voor de CAPEX (investeringsuitgaven) werd gegeven. Het grootste deel gaat naar onderhoud, veiligheid en investeringen om wettelijk in orde te zijn.
  Voor de virtuele batterij zit er enkel de studie in, daarna is het opnieuw bekijken wat nodig zou zijn.

  Kwikmetingen PWZI

  Er werden testen gedaan op laboschaal, waarbij metingen voor en na de bezinking nauwelijks verschil uitwijzen. Deze testen zal men herhalen op een moment wanneer het kwikgehalte hoger is, om zo meer zicht te krijgen op de problematiek.

  11-12-2023 om 15:10 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)
  21-11-2023
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SYNDICALE DELEGATIE NOVEMBER

  Kort verslag syndicale delegatie van 21 november 2023

   

   Vacatures

   Elektromechanieker: 3 vacatures: kandidaten aan het inplannen voor gesprekken;

  Portiers: 4 vacatures: 5 kandidaten hebben zich aangeboden, waarvan 2 intern

  Elektriciens:   2 vacatures: 1 kandidaat in gesprek

  Logerij 4 ploegen:    3 vacatures, momenteel niemand in beeld;

  CGG:   vacatures voor opschaling naar 2-ploegen zijn ingevuld; terug 4 vacatures om voorbereiding naar 3-ploegen in te vullen;

  Reserve TL logerij:   interne vacature: 4 kandidaten, assessments worden ingepland;

  Ertsenplein: 1 vacature.

   

  Poetsfirma Balen

  Vorige week was er een meeting om de problemen te bespreken met de firma, vandaag staat er al weer een nieuwe afspraak gepland. Het moet beduidend gaan beteren, wanneer het niet goed is vragen we om dit te blijven melden. Er is een nauwe opvolging vanuit facility.

   

  Facility

  We zien een nieuwe interim vacature ingevuld voor facility, nadat deze 2 jaar werd ingevuld door éénzelfde interim. We stellen hierbij de vraag of deze plek niet structureel, dus met vast contract kan voorzien worden?

  Deze plek werd besproken in de budgetmeetings voor 2024 en er werd geen goedkeuring voor gegeven. De nieuwe invulling zal op afroep en niet voltijds zijn volgens HR.

   

  FTE magazijn

  Op onze vraag werden de FTE’s terug bekeken en voorgesteld.
  Momenteel klopt de bezetting op papier.
  Hier vragen we om kort op de bal te spelen, de laatste periodes lag de druk met momenten heel hoog in het magazijn. Nu zijn ze op de goede weg en hopen dat door onderbezetting dit probleem niet terug zal opspelen.
  Op de einde van dit jaar zal de situatie herbekeken worden.

   

   Doorgroei STUV zinkdust / CGG

  We vragen om het doorgroeischema te bezorgen, de periode waarin iemand nieuw kan doorgroeien op deze diensten tot een volwaardige loongroep.

   

  Kerst- en nieuwjaarsdag maaltijden

  Communicatie hierrond zal weldra volgen. Net zoals vorige jaren zal op post 2 en 3 op 24/12 en 31/12 en in post 1 op 25/12 en 1/1 een bestelling geplaatst kunnen worden.

   

  Aanwervingsbeleid

  We geven mee dat we veel signalen opvangen dat nieuwe mensen, maar ook interne kandidaten soms lang moeten wachten voor updates over de sollicitatie. Dit is een zorg omdat we vrezen dat we zo kandidaten zouden kunnen mislopen.

  De leiding erkent dat hier en daar wel eens een wachttijd geweest is. Er is momenteel een vacature op HR om dit op te vangen, men hoopt daarna sneller te kunnen reageren.

   

  Prijzen maaltijden bedrijfsrestaurant

  Vanaf 1 januari 2024 zullen de prijzen in het bedrijfsrestaurant verhogen. Dit om terug in regel te zijn met de RSZ-wetgeving betreffende het dubbel voordeel bedrijfsrestaurants en maaltijdcheques.

  21-11-2023 om 12:48 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)
  20-11-2023
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CPBW NOVEMBER

  Kort verslag CPBW van 23/10/2023

   

  Heraanleg weg brug naar rotonde

  De werken zijn gepland vandaag, 20 november te starten. Communicatie rond de omleiding werd reeds eerder verspreid.

   

  Overschuimen kuip 0 neutralisatie en 1 hydrolyse

  Er is een nieuwe test uitgevoerd waarbij het zuurstof in de kuip werd afgezet. Dit lijkt een effect te hebben op de schuimvorming. Ook in de volgende kuip is het effect merkbaar. De invloed op het proces valt nog te onderzoeken.

   

  Uitbreiding sproei installatie buitenlogetten

  Men is aan het kijken voor een mobiele sproeiwagen. Er werden verschillende voertuigen reeds bekeken, echter werd op het CPBW een afspraak vastgelegd om met de dienst samen te bekijken wat de beste optie zou zijn.

   

  Douches roosterij / zinkhallen

  Voor de zinkhallen staan de werken gepland begin december. Voor de roosterij werd na vorig comité onze opmerkingen bekeken, de contractor gaat de aanpassingen nog bekijken en een nieuwe offerte opmaken.

   

  Poetsfirma

  De meldingen blijven van gebrekkig reinigen, voornamelijk in de weekends en avonden. De voorheen vermeldde personeelsproblemen neigen naar normalisering volgens de firma zelf. We merken op dat momenteel weekenddiensten in Balen nog steeds niet uitgevoerd worden naar behoren en er dringend actie ondernomen moet worden.

   

  Lood in bloed zinkhallen

  Het probleem van de verhoogde loodwaarden is terug te brengen naar de afscheurende anoden. De stock van opgedroogde anoden is aan het verkleinen en er werden maatregelen voorzien. Onder andere maskerdracht in de gevaarlijke zones en Smetjet komt de vervuilde zones extra reinigen.
  We vragen om eventueel andere oorzaken zeker niet uit te sluiten en de situatie op te volgen, eventueel luchtmetingen om alle gevaarlijke plekken in kaart te vinden.


  Levering nieuwe heftrucks

  Het contract is ingegaan vanaf 1 oktober, de laatste stuks zijn geproduceerd en onderweg. De heftrucks die nog aanpassingen vragen zijn nog niet op de diensten maar de laatste update over levertermijn zal spoedig gecommuniceerd worden.

   

  Keuringsbandje materiaal voor in dienst name

  Op onze vraag werd er een nieuwe procedure bekeken om materialen, die uit het magazijn gehaald worden tijdens de nacht / weekends, steeds te voorzien van een keuringslabel.

  Op die manier is de grijze zone van “geen label, niet gebruiken” hopelijk helemaal weggewerkt.

   

  PBM’s

  Er werd een nieuwe, kortere jas met rek onderaan toegevoegd als magazijnartikel.
  Voor de zinkhallen komt een test voor P3-maskers die ook beschermen tegen zwavelzure mist.

   

  In dienstname nieuwe installatie’s

  Eerder werden al installaties in dienst genomen zonder documentatie / opleiding voor de operators. Toen werd de afspraak gemaakt dat er ten allen tijden bij een in dienst name van nieuwe installaties minimaal een concept handleiding aanwezig hoort te zijn.

  Bij het in gebruik nemen van kathodebrug 3 blijkt nu weer dat deze niet aanwezig is. De weekendploeg moest starten zonder uitleg met deze nieuwe installatie.

  We hebben verwezen naar de afspraken, gemaakt in het CPBW van december 2020, en gewezen op de gevaren en frustratie dat dit oplevert. We betreuren het dan ook dat met deze installatie alsnog gestart werd.

  Blikseminslag november

  Vorige week had de elektriciteitsleverancier panne door een blikseminslag, hierdoor hadden wij ook geen stroom meer. We vragen tekst en uitleg bij het niet werken van de noodvoeding/verlichting bij deze stroompanne op het bedrijf.

  Het onderzoek loopt nog en we krijgen hier een volgende keer antwoord op.
  Volgende week op de ondernemingsraad bespreken we de invloed op de AIP.

  20-11-2023 om 00:00 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  24-10-2023
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AIP 2023 + Sectorakkoord

  24/10/2023
  ACV informeert

  AIP 2023

   

  Het bedrag van de AIP 2023 is 1367€ bruto. Hiervan worden nog de sociale bijdragen van werknemers afgetrokken (de zogenaamde solidariteitsbijdrage van 13,07%). Het bedrag wordt dan 1188,33€ netto. Er wordt zoals steeds betaald pro rata je tewerkstelling.

   

  Het netto bedrag zal begin december (met de afrekening van november) gestort worden op de rekening van de arbeiders en bedienden.

   

  Op 23/10/2023 zijn de besprekingen over de AIP van 2024 afgerond. De teksten worden nu klaargemaakt om ondertekend te worden door alle fracties.

   

  Meer info over de doelstellingen van 2024 zal weldra verspreid worden.

  SECTORAKKOORD 08/2023

  Koopkrachtpremie

  Er werd een koopkrachtpremie van 750 euro behaald voor onze onderneming, deze zal opgeladen worden als consumptiecheques begin december. Verdere communicatie over de exacte datum volgt nog.

   

  Tijdskrediet
  Maximale verlenging tijdskrediet tot 30/06/2025.

  Mobiliteit
  Fietsvergoeding vanaf 01/01/2024 naar € 0,27 /km. De nieuwe situatie is dan als volgt:

  1 tot en met 3 km

  € 0,48 / km

  4 en 5 km

  € 0,36 / km

  6 km

  € 0,30 / km

  7 km en meer

  € 0,27 / km

   

  Klein verlet
  Enkele kleine aanpassingen:
  - Klein verlet voor dag van de begrafenis telt voor elk gebruikelijk afscheidsritueel in België;
  - Feitelijk samenwonende partner wordt gelijk gesteld met echtgeno(o)t(e);
  - Halfbroer en halfzus wordt gelijk gesteld met broer en zus.

  Anciënniteitsverlof
  De tekst in het akkoord spreekt over een 4e dag op 25 jaar in ondernemingen waar nog geen 4e dag bestond. Bij vorige onderhandelingen haalden we reeds onze 4e dag op 20 jaar binnen.
  Momenteel is dit onze situatie:

  4 jaar

  1 dag

  8 jaar

  2 dagen

  12 jaar

  3 dagen

  20 jaar

  4 dagen

   

  Loopbaanverlof
  Een verschuiving in toekenning van de loopbaandagen,

  Situatie nu

  Vanaf 1/1/2024

  Aantal dagen

  vanaf 55 jaar

  vanaf 54 jaar

  1

  vanaf 58 jaar

  vanaf 57 jaar

  2

  vanaf 60 jaar

  vanaf 60 jaar

  3

   

  ROCE
  In het sectorakkoord werd door vakbondszijde in de ROCE-cao laten toevoegen dat voor de ROCE in maakloon-bedrijven (zoals het onze) een alternatieve invulling van het begrip ROCE moet worden voorzien. Tijdens deze vergadering hebben we er nogmaals op gehamerd om werk te maken van de beloofde informatie om de besprekingen verder te laten lopen.

  24-10-2023 om 13:20 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CPBW OKTOBER

  Kort verslag CPBW van 23/10/2023
   
  Overschuimen kuipen logerij

  Hier zijn geen nieuwe ontwikkelingen, het onderzoek loopt voor. Momenteel nog geen aantoonbaarheid tussen oorzaak en gevolg van de zaken die aangepakt werden.

   

  Dunnere arbeidskledij

  De kledij zal begin november bij de leverancier geleverd en gelabeld worden. Eind van dit jaar zullen deze verdeeld worden in de kasten.

   

  Werken aan centrale: asbest

  De plannen voor de beperking van asbest, tijdens de werken aan de turbine werden voorgesteld. Met behulp van afscherming en 5 ventilatoren met asbestfilters gaat de zone onder controle gehouden worden. Daarnaast zijn er extra krachten voorzien met stofzuigers.

  We vragen duidelijke communicatie naar iedereen die aanwezig dient te zijn op de dienst.

   

  Acties tevredenheidsenquête

  Uit de enquête werden conclusies getrokken en toegepast op bestaande acties. Zo werd er gekeken naar de veiligheidsengagementen, de algemene en afdelingsobjectieven voor 2024.

   

  Douches roosterij / zinkhallen

  Voor de zinkhallen staan de werken gepland begin december. Een unit met douches zal worden voorzien, nadien is het de bedoeling deze naar de roosterij te verplaatsen. Voor de roosterij is de laatste offerte ontvangen en moet de beslissing nog vallen.
  We vragen of het bekeken werd om de lay-out van de douches op de roosterij te wijzigen (wissel frisdrankautomaten en douches)? Men gaat dit bekijken wat eventueel nog mogelijk is.

   

  LRQA-Audit

  Tijdens deze 4-daagse audit werden 2 grote non-comformities benoemd. Hierdoor komt er een nieuwe audit in september waar de actieplannen die opgesteld dienen te worden, gecontroleerd.
  Het betreft een punt rond de kennis en toepassing van preventiemaatregelen (noodstop / PBM’s / …) en een punt rond een versperde evacuatieweg.

   

  Poetsfirma

  De meldingen blijven van gebrekkig reinigen, voornamelijk in de weekends en avonden. Dit zou aan personeelsproblemen liggen in de poetssector.
  De directie gaat in overleg met de firma om een minimale dienstregeling te garanderen, die wel betrouwbaar is en continuïteit zou bieden. (Sanitair, refters als prioriteit)

   

  PBM’s

  Voor de airstreamhelmen op zinkhallen blijft de zoektocht lopen naar alternatieven.
  In Budel heeft men een Sundström-helm getest. Deze werd aangetast door de zure mist. Bij 3M zijn er mogelijks nog alternatieven.

   

  Kwikmeting PWZI

  De laatste meting dateert van de zomer. Momenteel blijven de maatregels van toepassing, bij werken in de zone of langdurig verblijf ABEK-masker verplicht.

   

  Veegwagen Zincdust / CGG / Zinkhallen

  De extra veegrondes die nu uitgevoerd zijn, zijn onvoldoende. Droog vegen geeft stofvorming en nat zorgt voor slijk. De vraag is gesteld om een eigen veegwagen te voorzien en in eigen beheer te reinigen wanneer nodig lijkt.

  Men zal eerst in overleg gaan met de firma Jacobs om te zien of ze zelf een nat/droogwagen kunnen sturen of een ander alternatief hebben.

   

  Gasuitstoot opstart Fluo

  Bij de opstart van de fluo is er al langer een probleem met gasuitstoot, deze is zeer hinderlijk. Dit is ongezien, zeker met een nieuw bad.

  Er is momenteel een studie lopende met oog op acties op korte en middellange termijn te verwezenlijken om dit aan te pakken / te voorkomen. Ook andere soortgelijke installaties / technologieën zijn al bekeken, maar daar kon geen kant-en-klare oplossing gehaald worden.

   

  Voorzieningen heftrucks

  Alvorens levering nieuwe heftrucks werd in bepaalde diensten airco beloofd in de nieuwe toestellen. Bij levering blijkt dat deze er niet is.

  Men gaat op zoek of deze effectief zo besteld zijn door de afdeling.

  24-10-2023 om 12:01 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  04-09-2023
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CPBW AUGUSTUS

  Kort verslag CPBW van 21/08/2023


  Fietspad brug naar rotonde

  Start van de werken is momenteel voorzien in de 2de week van oktober. Facility moet enkele voorbereidende (snoei)werken uitvoeren. Tijdens de werken aan de weg zal er een alternatieve toegang voorzien worden, hierover volgt tijdig communicatie.

  Ioniserende straling

  In Pelt werd er nog materiaal met straling gevonden, deze is ondertussen ingepakt en lokaal geborgd. De straling is binnen de wettelijke beperkingen en zal verwijderd worden door NIRAS.
  Op de rest van het bedrijf zijn er zo’n 7 bronnen, waarvan 1 uit dienst die ook zal verwijderd worden. Al deze bronnen zitten ver onder de toegelaten dosis straling.

  Overschuimen kuip logerij

  Er kan uitgesloten worden dat de oorzaak bij de hevel / zuurstofbuis zat, door kuip 1 uit dienst te nemen verschoof het probleem naar de volgende kuip. Men bekijkt nu nog of de verdeling zuurstof / calcine een oplossing kan bieden.


  Wateroverlast tikklok richting centrale

  De regenafvoer werd geplaatst maar moet nog afgewerkt worden. Hiermee zouden de problemen bij de tikklok opgelost moeten zijn.


  Motorstalling / afgescheiden parking

  De poort zal gesloten worden tijdens de nacht en weekends. Door de week gaat de poort toe tussen 9.30 en 11.30 en na 18h.

   

  Fietssluis

  Na onze opmerkingen werd de tijd verlengd waarin men buiten of binnen kan komen met de fiets.

   

  Douches roosterij / Zinkhallen

  Voor de roosterij worden momenteel offertes opgevraagd voor een vernieuwing van de douchefaciliteiten.
  In de zinkhallen gaat men het lek onder de douches aanpakken, ook hier zijn offertes gevraagd.


  Katoenen kledij
  De kledij om aan de ovens te werken werd reeds getest op veiligheid ten opzichte van vloeibare metalen. Nu zijn er 10 testpakken besteld om het draagcomfort te ervaren. Dit zal enkele maanden lopen op de CGG.


  Vervanging natte kassen

  Het project loopt momenteel zoals het gepland werd. Eind van dit jaar is de sloop voorzien van de fluortoren, plaatsing van de nieuwe filter is gepland juni 2024 momenteel.

   

  04-09-2023 om 04:57 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  24-07-2023
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CPBW JULI

  Kort verslag CPBW van 24/07/2023  Drukmeting US-filters max. toegelaten druk

  De sensor werd gecontroleerd en is nooit boven de max. toegelaten druk geweest. De meting is dan ook als betrouwbaar aanschouwd en de druk lijkt onder controle te zijn. Over 6 maanden zal er nog een update over de opvolging gegeven worden.

   

  Wateroverlast tikklok richting centrale

  Het terrein naast de tikklok werd verlaagd om het water weg te voeren. Er zal op korte termijn nog een waterafvoer voorzien worden aan het dak van het lokaaltje.


  Staat nooddouches
  Er is een plan opgesteld om nooddouches aan te pakken en waar nodig te vernieuwen. Dit jaar werd er 1 op de CGG en in Pelt geplaatst, er volgt er nog 1 eind van het jaar.geplaatst, er volgt er nog 1 eind van het jaar. Tegen eind 2025 zullen alle douches aangepakt zijn volgens plan en op de nieuwe douches komt een onderhoudscontract. Uiteindelijk zullen er 16 nieuwe douches geplaatst zijn dan.

  Gehoorbescherming luide zones roosterij

  Het betreft een aantal ventilatoren waarop ondertussen een intensiteitsmeting werd uitgevoerd. Half september wordt de analyse van deze metingen verwacht, waarna een gevolg bekeken kan worden.

   

  Uitbreiding sproei installatie buitenlogetten

  Er is bekeken om een sproeiwagen te bestellen, offertes die verkregen zijn waren niet toereikend. Men bekijkt nu of het opties met een tankwagen met groter volume water om de situatie onder controle te houden.

   

  Bandjes bij keuring in dienstname nieuw materiaal

  Het zal voorzien worden dat nieuw materiaal een label krijgt bij in dienstname met vermelding tot welke keuring ze te gebruiken zijn zonder gekleurd keuringsbandje.

  We merken op dat er nog geen sluitende aanpak is wanneer zulk materiaal uit het magazijn genomen zou worden buiten de uren van het magazijn bv. depannage.
  Dit probleem wilt men ook nog bekijken.


  Koelwaterincident Balen

  In juni werd het bedrijf zonder koelwater gezet waardoor alle productie stilgevallen is.
  Er zijn meerdere acties gedefinieerd waardoor dit een volgende keer zou voorkomen kunnen worden. Zo plant men betere zichtbaarheid van de situatie in de centrale en is er een aanpassing van de niveau-alarmen voorzien.


  Identificatie niet gekende faalmechanismen

  Er werd een voorstelling gedaan hoe men tracht ongekende problemen / gevaren te voorkomen.
  Zo werd er recent een corrosiestudie aangevraagd om alle leidingen in het bedrijf te inspecteren en in kaart te brengen welke potentiële gevaren hier kunnen schuilen. Zo probeert men tijdig in te grijpen en problemen te voorkomen.

   

  Stand van zaken PBM

  Airstreamhelmen: Ook op de roosterij zijn er airstreamhelmen ondertussen besteld
  Handschoenen: op de zinkhallen zijn plots een nieuwe kleur / type handschoenen aanwezig. Dienst veiligheid was niet volledig op de hoogte en gaat uitzoeken of dit een leverprobleem is of een wijziging.

   

  Snelheid nieuw DCS systeem Roosterij

  De netwerken van de controlroom en het systeem werden gescheiden, sinds oktober zouden er geen blauwe schermen of uitval meer gemeld zijn.

   

  CGG veiligheidsopmerkingen

  Er blijven momenteel nog 2 punten openstaan die aangepakt zullen worden:

  -       Elektrische topheating: bekabeling zal in rups komen te lopen;

  -       Krastrekken: begin 2024 zal een andere krasdeur gebruikt worden.

   

  Verhoogde lood in bloedwaarde

  Op de zinkhallen werd de waarde van lood in bloed overschreden. Hier werd een nieuwe taak uitgevoerd waarvoor achteraf blijkt dat de oude werkinstructie onvoldoende bescherming bood. De instructie zal worden aangepast naar een airstreamhelm en tyvek. De taak moet momenteel wel niet meer uitgevoerd worden.

  We merken op dat de situatie goed bekeken moet worden, de hallen zijn merkbaar vuiler door het verrijden van gescheurde anoden die droog stof achterlaten. We vragen dan ook om deze situatie deftig te onderzoeken, want ook dit kan verkeerd ingeschat zijn.

  24-07-2023 om 11:17 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)


  Foto


  forum
 • 5 postensysteem
 • verkiezingen
 • verkiezingen
 • verslag
 • verandering van acv-metaal naar acv - metea

  Druk op onderstaande knop om te reageren op ons forum, want UW mening is van het grootste belang voor ons


  E-mail ons

  Druk op onderstaande knop om ons te e-mailen.


  Zoeken met Google  Blog als favoriet !  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!