Foto
Foto
acv nyrstar balen
Welkom op onze blog !!!!
Inhoud blog
 • VERSLAG SYNDICALE DELEGATIE APRIL
 • KORT VERSLAG CPBW APRIL
 • BETOGING 22 APRIL 2022
 • KORT VERSLAG CPBW MAART
 • KORT VERSLAG SYNDICALE DELEGATIE MAART
  nuttige links
 • bruto naar netto loon
 • belasting berekenen
 • klein verlet
 • sociale wetgeving
 • krantenkoppen
 • weersverwachting
 • Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Nyrstar Balen

  28-04-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERSLAG SYNDICALE DELEGATIE APRIL

  Kort verslag syndicale delegatie van 27/04/2022


  Vacatures

  Elektromekaniekers : 2 openstaande vacatures

  Hamons: 2 openstaande vacatures in het kader van de zomercampagne

  Logerij: 2 vacatures: gesprekken gepland met kandidaten

  Zinkhallen: 1 openstaande vacature

  Centrale : 1 vacature

  Elektricien: 1 vacature: kandidaat in beeld

  Roosterij : 1 a 2 vacatures

  Vrijwillige brandweer : Open vacature(s) – opgeven tot 29/04

   

  Functiebeschrijvingen

  30 mei 2022 – wegingsdienst komt langs voor de voormalige functies op de zinkdust in te schalen

   

  Retroactiviteit reserve Lead Operator Logerij

  Uitbetalingen van de berekende retroactiviteit zijn gebeurd in april. Bij onduidelijkheden kan men terecht bij HR voor verduidelijking.

    

  Verschoven uurroosters

  Op bepaalde diensten zijn de uurroosters licht verschoven om de kleedkamers minder druk te houden i.f.v. corona. De vraag werd gesteld om dit na de coronamaatregelen ook aan te houden.

  Men zal dit bekijken met de betreffende dienst, momenteel blijven de huidige roosters behouden tot een nieuw bericht verzonden zal worden.

   

  Teambuilding

  We vragen om de communicatie rond de teambuilding terug uit te sturen, gezien de aangepaste timing. Elk team heeft recht op een vergoeding voor een teamuitstap, dit tot 30 september 2022.

   

   

  Opleidingen / broodjes

  We hebben nogmaals geïnformeerd of het terug mogelijk is om broodjes of een bonnetje voor een maaltijd te voorzien tijdens opleidingen.

   

  Omzetting 13de maand

  We vragen voor meer flexibiliteit voor de oudere werknemers en meer eindejaarspremiedagen toe te staan voor +50ÿers.

  De leiding zegt dit niet te overwegen omdat er nu reeds voldoende flexibiliteit bestaat, die de werknemers ten volle benutten. Dit maakt de planning, voornamelijk op kleinere diensten, er niet gemakkelijker op. Bovendien past dit niet in de éénmaking van het statuut arbeiders bedienden.

  We geven aan deze vraag toch opnieuw te stellen, juist omdat men de flexibiliteit maximaal lijkt te benutten. Dit is voor ons als werkgeversdelegatie een teken dat er nood aan is.

   

   Bezetting magazijn

  Het werkvolume kan al weer geruime tijd niet meer voldoende verwerkt worden. We vragen om hier een structurele oplossing te zoeken.
  Men erkent dat hier al een tijd de invulling een pijnpunt blijkt, naar de toekomst kijkt men inderdaad naar een structurele invulling om dit aan te pakken.

   

  Meer info bij je ACV-militant

  28-04-2022 om 10:36 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  13-04-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KORT VERSLAG CPBW APRIL

  Kort verslag CPBW van 11/04/2022


   

  Bezoekersparking afbraak gebouwen

  Er werd een nieuw alternatief plan aangeboden aan de gemeente. Nu is het afwachten op de evaluatie. De oversteekplaats voor voetgangers verschuift in dit scenario naar de andere zijde van de brug, de kant van de portiersloge.

  De afbraak van de gebouwen zit in voorbereidingsfase.

   

  Wateroverlast op site

  Er zou nu minder water door de riolering moeten lopen, de volgende stap is het reinigen van de riolering. De start is gepland om het stuk van de tikklok tot aan controlekamer roosterij te laten openmaken.


  Mangat kogelmolen Fluo 4

  Tijdens de laatste stilstand werd een nieuw mangat geplaatst, zo is de situatie terug origineel.


  Actiepunten rondgangen

  Uit de maandelijkse rondgangen van het CPBW komen telkens actiepunten. Op 1 punt na zijn alle actiepunten ouder dan een maand afgewerkt.


  Opslagplaats stellingbouwers

  We kaarten aan dat de vernieuwde situatie nog niet optimaal is.

  Er zal tijdelijk een stopbord geplaatst worden, de situatie zal herbekeken worden wanneer het gebouw afgebroken zal zijn.
  Ook de locatie van de tikklok moet bekeken worden.

   

  Stand van zaken PBMÿS

  Airstream-helmen: een nieuw model zal nog getest worden.
  Na het bekijken van de handschoenen met impactbescherming blijkt dat deze niet uit een geschikt materiaal zijn gemaakt.

   

  Snelheid DCS-systeem roosterij

  Overleg met de leverancier is lopende om te kijken wat er nog kan aangepast worden.

   

  Vervanging natte kasten roosterij

  De voorbereiding om een eerste filter te vervangen is gestart, indien de timing het toelaat probeert men deze de volgende Turnaround (okt. 2023) te vervangen door een WESP.

   

  Katoenen kledij Asset

  Vorig CPBW stelden we de vraag om katoenen kledij te voorzien voor onderhoudsmensen die op de CGG moeten ingrijpen.
  In principe stelt de productie veilig zodat asset veilig kan werken uit de buurt van vloeibare zink. Indien dit niet kan, is er een voorraad katoenen kledij in het magazijn van de zinkhallen waar ook asset aan kan.


  Aanpak weggennet

  De gleuven naast de sporen, op het pad van de tikklok naar de roosterij, zullen gevuld worden met beton. Ook zal hier de riolering opengemaakt worden i.v.m. de wateroverlast.
  Einde van het jaar staat de weg naast het gebouw van de logerij nog op de planning.

   

   

  Meer info bij je ACV-militant

  13-04-2022 om 00:00 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)
  11-04-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BETOGING 22 APRIL 2022

   

  gas: +138,3% * elektriciteit: +72,8% * mazout: +57,6%

  motorbrandstoffen: +26,3% * huur: +7,4%

  voeding: +2,5% * vervoer: +9,4%

  Maximale loonsverhoging +0,4%

  Betoging 22.04.2022

  In februari was ons leven 8,04% duurder dan 12 maanden eerder. De kosten voor energie en wonen rijzen verder de pan uit.  En dan zijn de prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne nog niet eens in rekening gebracht.

  Onze lonen zijn op een oneerlijke manier geblokkeerd door een loonnorm van 0,4%.

  De loonwet van ÿ96 vreet aan onze koopkracht.  Onze portemonnees zijn leeg.  Sommige werknemers vallen in armoede terwijl bedrijven wel vlotjes forse dividenden aan aandeelhouders uitbetalen.  De Pandorapapers, het zoveelste rapport over tropische belastingparadijzen, verdween in november na amper 2 dagen geruisloos uit de actualiteit.

  Neem het niet en betoog mee voor:
  • Een waardig inkomen dat beschermt tegen armoede
  • Duurzame energie aan sociale prijzen
  • Een rechtvaardige verdeling van de lasten
  • Vrije loononderhandelingen
   

  Betoog mee op:
  Vrijdag 22 april 2022
  09.30u verzamelen Operaplein, Antwerpen
  Einde betoging op Groenplaats

  11-04-2022 om 11:58 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)
  28-03-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KORT VERSLAG CPBW MAART

  Kort verslag CPBW van 21/03/2022

   

  Max toegelaten druk US-filters (Logerij)

  De druksensor werd ondertussen geïnstalleerd en gekoppeld aan DCS. De eerste controles tonen een druk aan onder 5 bar. Men gaat de situatie nu een tijd opvolgen en nog beslissen wat er dient te gebeuren wanneer de druk overschreden zou worden.

   

  Overdrukklep siloÿs

  Silo 5 is nog uit dienst en krijgt een nieuw dak, dan zal hier ook een overdrukklep geïnstalleerd worden. Verwachting mei 2022.


  Milieuvergunningen

  Toekenning van de vergunning voor afbraak Donny-zaal en labo.

  3 lopende aanvragen voor vergunningen:

  -      verhoging opslag oxides (Pelt);

  -      regularisaties Balen (onder andere verhogen capaciteit CGG);

  -      verhogen capaciteit stortplaats Balen;


  Organisatie brandweer / ziektevervoer

  Er zullen nieuwe vacatures komen voor de brandweer om terug te werken naar 4 ploegen van 4.

  In verband met het ziekenvervoer stelden we nog enkele vragen waarover  communicatie zal volgen vanuit de leiding.


  Opslagplaats stellingbouwers

  Deze week zal nog een spiegel geplaatst worden om de onveilige situatie van de nieuwe afscherming te counteren. Op termijn zal worden bekeken of de hoek van de omheining doorzichtig of weggenomen kan worden.

   

  Stand van zaken PBMÿS

  Airstream-helmen: test met GVS is positief bevonden, offerte-aanvraag loopt. De helmen van RSG zijn ook nog een optie, test kan nog komen.
  Met de huidige stock Airstream-helmen komen we nog ruime tijd toe.

  Katoenen werkkledij CGG/Zinkpoeders:
  we hebben vernomen dat er leverproblemen zijn en vragen om dit te bekijken. Bovendien dient er ook voor Asset, depannage en mensen van dienst de juiste werkkledij beschikbaar gesteld te worden.
  Nogmaals kaarten we aan dat de nieuwe, aangesloten brillen niet geschikt zijn voor elke situatie wegens onvoldoende zicht. We vragen de oude brillen ook beschikbaar te laten.

   

  Biomonitoring 2021

  Uit de voorstelling van de resultaten medisch onderzoek 2021, blijkt dat er een algemene tendens is over de jaren van dalende waarden lood en cadmium in het bloed.

   

  Registreerbare ongevallen

  3 ongevallen in de laatste periode, totaal kwartaal 2 komt zo op 5 wat boven de limiet voor de AIP komt.

   

  Rookplaatsen

  We vragen extra rookplaatsen te voorzien voor de zone zinkpoeders/CGG en contractors in die zone.

   

  Medisch onderzoek mensen op SWT

  We vragen om werknemers op SWT vrijwillig toe te laten op jaarlijkse medische controle te komen en zo de toestand op te volgen.

   

   

  Meer info bij je ACV-militant

  28-03-2022 om 00:00 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  20-03-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KORT VERSLAG SYNDICALE DELEGATIE MAART

  Kort verslag syndicale delegatie van 15 maart 2022

   


  Vacatures

  Elektromekaniekers :

  2 openstaande vacatures: 1 kandidaat in de running.

  Hamons:

  2 openstaande vacatures in het kader van de zomercampagne: 2 mensen zullen nog opstarten.

  Logerij:

  5 vacatures: 1 interim in beeld

  Zinkhallen:

  2 open vacatures: 1 vacature ingevuld mutatie vanuit een andere dienst

  Centrale :

  1 vacature: proces lopende met 1 externe kandidaat

  Lead operator logerij :

  Hier zijn er meer kandidaten dan plaatsen, dus zal ingevuld geraken

  Elektricien:

  1 vacature: kandidaat in beeld
  Vraag gesteld om te bekijken of een 2de vacature vergeten werd, zal bekeken worden

  Logistiek:

  Vacature werd ingevuld door een interne kandidaat, timing van mutatie nog te bepalen.

  Proceslaborant PH-meters : 1 openstaande vacature

  Reserve TL Roosterij: 2 openstaande vacatures

  TL Roosterij : Assessments lopen met kandidaten

   

  Functiebeschrijvingen

  Vorige vergadering hebben we gevraagd om zo spoedig mogelijk te starten met de nieuwe functiebeschrijvingen CGG – Zink Dust – 1e man Zink Dust.
  Hierin werd nog geen start genomen, dit zal pas gebeuren zodra er een geruime tijd in 4 ploegen werd gedraaid en er een beeld is gevormd van de functies.

   

  Retroactiviteit reserve Lead Operator Logerij

  De berekeningen zijn bijna rond, verwachting is dat uitbetaling met de verloning van maart of april kan meegenomen worden.

   

   

  Omsmelting / CGG

  We vragen nogmaals om de betrokken werknemers zo snel als mogelijk te informeren over de timing van ingang van 4 ploegensysteem en wie in welke post zal staan, met oog op hun verlofplanning. Er zou spoedig communicatie komen op de dienst.

   

   

  Nieuwjaarsdrink

  De Nieuwjaarsdrink zal vervangen worden door een ´Lentereceptie¡. De organisatie hierrond is opgestart.

   

   

  Stand van zaken opleidingen i.f.v. AIP

  Één van de factoren van de AIP is een vordering in afgeronde veiligheidsopleidingen (o.a. Staracademy). Uit de huidige stand van zaken blijkt dat we weer een lichte achterstand oplopen. In kwartaal 1 hebben we deze doelstelling behaald, voor januari en februari staan we nog een stuk achter.
  De trainingscoördinatoren hebben bericht ontvangen om actie te ondernemen.

   

   

  Opleidingen / broodjes

  We hebben nogmaals geïnformeerd of het terug mogelijk is om broodjes of een bonnetje voor een maaltijd te voorzien tijdens opleidingen.

   

   

  Stopcontacten fietsenstalling

  Met het zomerweer en de stijgende brandstofprijzen valt op dat er meer en meer fietsen in de fietsenstalling staan. Ook het aantal elektrische fietsen stijgt. Hierbij hebben we het gebrek aan stopcontacten (vnl. met de late ploeg) nogmaals aangekaart.
  We vragen een oplossing op korte termijn, ook voor de tijdelijke fietsenstalling bij afbraak Donny-zaal.

   

   

  Meer info bij je ACV-militant

   

  20-03-2022 om 00:00 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)
  04-03-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KORT VERSLAG CPBW FEBRUARI

  Kort verslag CPBW van 21/02/2022   Vissterfte intern waternet

  Het is moeilijk te achterhalen waar er juist een probleem is geweest met de gekende gevolgen. Het zou komen van de zuivering op de Logerij. Er zijn al  verschillende acties genomen i.v.m. de scheiding van de 2 circuits.

   

  Max toegelaten druk US-filters (Logerij)

  De volgende week zal alles geïmplementeerd worden, inbegrepen de connectie in DCS.

   

  Stand van zaken PBMÿS

  Er is een test lopende van werkhandschoenen met impact bescherming op de Fluo. Er zal verder gekeken worden naar air-stream helmen omdat de huidige uit het gamma gaan en de laatst geteste modellen niet goed waren bevonden. Dan is er heel wat gezegd over veiligheidsbrillen. Er zullen twee modellen uit het gamma gehaald worden. Er zullen andere types ter beschikking worden gesteld. Wij zijn er nog steeds niet van overtuigd dat dit de juiste beslissing is omdat er al enkele van het toekomstige gamma getest zijn geweest. De bevindingen waren niet overtuigend (vb. kleiner zicht enz…). Wij zijn ervan overtuigd dat een sensibilisering over het dragen van veiligheidsbrillen beter zal werken om de vele arbeidsongevallen met oogletsels die we vorig jaar hebben gehad te verminderen.

   

   

  Mangat kogelmolen Fluo 4

  Het nieuwe mangat is binnen en zal tijdens de stop van Mei vervangen worden.

   

  Afbraak gebouwen

  Voor Balen staat de afbraak van de Dony-zaal op de agenda. Er zal een voorlopige fietsenstalling geplaatst worden tussen het hoofdgebouw en het gebouw waar de bedrijfsfietsen gestald worden. Dat zal een tent zijn waar ook stopcontacten zullen voorzien worden om elektrische fietsen te kunnen opladen. Timing is nog niet duidelijk.

   

  Verdere aanpak PWZI  (kwikmetingen)

  Na het afdekken van kuip 2 met een zeil zijn er terug metingen geweest. Deze resultaten waren beduidend beter. Daarom zal men in de toekomst de 4 kuipen gaan afdekken.

   

  Geluidsmeting controlekamer Centrale

  Er zijn geluidsmetingen geweest als turbine 5 in werking was. De resultaten zijn onder de comfortgrens.

   

  Ziektevervoer

  Wij hadden dit agendapunt erop geplaatst na het incident dat er had plaatsgevonden op de Fluo. Ze hebben ons medegedeeld dat de procedure van het ziekenvervoer zal gewijzigd worden, en dat men de betrokken partijen (bv de portiers,…) ervan op de hoogte gaat brengen in de loop van de week.

   

  Veiligheid fabrieksstraat

  Omwille van de verkeersongevallen die er zijn geweest rond de fabriek hebben wij de vraag gesteld om druk te zetten om de verkeersituatie veiliger te laten maken.

   

   

   

  Meer info bij je ACV-militant

  04-03-2022 om 00:00 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  03-03-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KORT VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD 28 februari 2022

  Kort verslag ondernemingsraad 28 februari 2022

   

  Productieverminderingen Balen t.g.v. de hoge elektriciteitsprijs

  De vooruitzichten voor Balen zijn positief, met een geplande productie van dicht bij 100% van het budget. Auby daarentegen start niet voor half maart, gezien de extra problemen met kernenergie in Frankrijk, bovenop de hoge gasprijzen. Veel zal ook afhangen van de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

   

  Situatie Corona

  De testprocedure is voor alle afdelingen en statuten dezelfde. De directie heeft niet kunnen achterhalen waarom er in de praktijk soms verschillen bestaan.

  Op dit moment heeft de medische dienst gelukkig weinig werk met Corona. Dat was nog niet lang geleden wel anders.

   

  Investeringen energie en flexibele productie

  De directie onderzoekt hoe het bedrijf haar productie flexibel kan doen inspelen op prijsschommelingen van elektriciteit. Men overweegt wat de mogelijkheden zijn om meer productie te maken bij lage en minder bij hoge elektriciteitsprijzen. Gezien men de totale productie zeker niet wil doen dalen, wordt onderzocht of en hoeveel bijkomende (deels gesubsidieerde) elektrolysecapaciteit nodig zou zijn. Het is nog niet duidelijk wat dit betekent voor de verhouding tussen de noodzaak aan eventuele aanwervingen, en de eventuele noodzaak om flexibeler te werken. De rest van het fabriek zou niet flexibeler moeten werken. Maar er zouden dan wel extra buffers moeten komen, vooral van de gezuiverde oplossing tussen de logerij en de hallen. De geplande batterij met een opslagcapaciteit van 100 MWh zou vooral een rol spelen in het in evenwicht houden van het elektriciteitsnet.

   

  CAO 104

  De directie geeft reacties op onze vragen naar verbeteringen op het vlak van snellere werkzekerheid voor pas aangeworvenen, verlichting voor ploegen- en weekdienstregimes, ergonomie, aangepast werk, en eindeloopbaan. Deze worden volgende keer verder besproken.

   

  Prestaties Balen en Overpelt.

  Er werd 472 ton minder kathoden geproduceerd in de hallen ten gevolge van problemen in de hallen, en nog eens 572 ton minder door het verminderen van het elektriciteitsverbruik wegens hoge prijzen van elektriciteit. Dat laatste wordt wel gecompenseerd in de AIP. Er werd ook nog steeds geen verkoopbare CGG geproduceerd, omdat ze nog niet beantwoordt aan de klantenvereisten.

   

  Omzetting interims

  Het aantal interims is nog verder gedaald in januari. Er worden ook interims aangeworven in specifieke gevallen, maar de directie wenst het huidig beleid van versnelde Nyrstar contracten (vergeleken met vroeger) aan te houden.

   

  Enquête woon-werk

  In Balen komt iets meer dan 20% met de fiets. In Overpelt is dat iets meer dan 25 %. We herhalen onze vraag naar een goede fietsenstalling (zie volgende punt).

   

  Fietsenstallingen

  Bij de afbraak van de Donyzaal zal men een voorlopige fietsenstalling voorzien tussen de twee gebouwen (in afwachting van een definitieve fietsenstalling in 2023). Het zal een tent zijn. De fietsen zullen langs een eigen poortje naar binnen en buiten kunnen. Er zullen ook daar laadpunten zijn, volgens de directie beperkt in aantal, met een voorrang voor mensen die van ver komen. We vragen dat er niet een te beperkt aantal, maar integendeel voldoende laadpalen zijn. We vragen ook dat alle fietsen, ook opladende elektrische fietsen, vastgelegd kunnen worden.

   

  Stand van zaken project gieten van zinkblokken en zinkpoeder in Balen

  Er zijn nog verschillende technische uitdagingen, zoals de gietgoten, en weging en menging van oven 4. De directie stelt dat het werken in 4 ploegen pas zin heeft als de problemen opgelost zijn. Ze zal nagaan hoe de mensen nu betaald worden. Verder komt er elektrische topverwarming. Men onderzoekt ook of Balen andere legeringen dan zink-aluminium kan gieten. Wat zinkpoeder betreft, verloopt de productie de laatste vier weken veel beter, maar nog onvoldoende om ook Auby volledig te kunnen bevoorraden.

   

  Vacatures elektromekanieker/elektricien

  Er zijn twee vacatures ingevuld (hallen in maart, logerij). Er dienen nog vier vacatures ingevuld te worden (roosterij, logerij (elektricien), zinkhallen, Pelt).

  03-03-2022 om 10:23 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  » Reageer (0)
  16-02-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ONDERNEMINGSRAAD JANUARI 2022

  Kort verslag ondernemingsraad 31 januari 2022

   

  Productieverminderingen Balen t.g.v. de hoge elektriciteitsprijs

  De directie verwacht dat tijdens het tweede kwartaal de productie op 98 % zal draaien. Daarna zou men tijdens dit boekjaar 100 % willen draaien. De directie verwacht wel dat de prijzen volgende winter opnieuw de hoogte in zullen gaan.

   

  Situatie Corona

  In januari zijn er 60 medewerkers die positief getest werden. Dat is nooit eerder gebeurd. Daarvan ware er op 31 januari nog 21 van thuis (inbegrepen quarantaine). 

   

  We vragen waarom men met twee maten en gewichten werkt als het op het testen aankomt: waarom werden mensen van de asset roosterij wel allemaal getest nadat 1 collega positief testte, terwijl dat in dezelfde afdeling niet gebeurde toen een arbeider in een productieploeg positief testte.

   

  De directie antwoordt dat de arbeidsarts zulke zaken beslist. Ze zal de testprocedures nogmaals communiceren.

   

  Prestaties Balen en Overpelt.

  De kathodeproductie in het eerste trimester van het boekjaar oktober 2021 – september 2022 lag 2532 ton onder budget. Indien men rekening houdt met de productieverminderingen ten gevolge van de dure elektriciteitsprijs, ligt het resultaat 791 ton boven het budget. Het is dit laatste dat voor de AIP telt: het productiedoel voor het eerste trimester werd dus gehaald.

   

  AIP

  De resultaten van de AIP voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2022  (oktober-november-december 2021) zijn 525 €.

   

  ROCE

  De directie stelt cijfers en een berekeningswijze voor. Het gaat om vertrouwelijke cijfers, omdat Nyrstar niet publicatie plichtig is. Er wordt naar een datum in maart gezocht om besprekingen hierover te hebben. Bedoeling is dat zowel de vakbondstechniekers als de auditor van Price-Waterhouse-Cooper aanwezig zullen zijn.

   

  Toestand groepsverzekering

  De huidige groepsverzekering Monument, die de vroegere Integrale overgenomen heeft, heeft alle voorwaarden van de groepsverzekering mee overgenomen. Er komt een informatieve vergadering hierover in het voorjaar.

   

  Opleiding 2022

  Er komt in maart een presentatie van het opleidingsplan. Ondertussen start een nieuwe trainingscoördinator voor het onderhoud. Hij zal één dag per week ook voor de hallen instaan.

   

  Omzetting interims

  Er werden 20 interim contracten omgezet naar een contract van Nyrstar. De meerderheid ervan hebben een vast contract gekregen. Op 1 januari tekenden nog 4 interims een Nyrstar contract. Daardoor zijn er nu nog 11 interims.

   

  Stand van zaken project gieten van zinkblokken in Balen 

  De opstart verloopt goed. Het probleem met de hoge ijzerwaarden is opgelost. Men start vanaf 31 januari met de organisatie naar drie ploegen. In de toekomst is het ook mogelijk dat er in Balen en Pelt legeringen met lood en/of nikkel geproduceerd zullen worden.

   

  Turbine 6

  De directie onderzoekt twee pistes. Het project zit op dit moment nog in een beginfase.

   

  Vacatures elektromekanieker

  We vragen op welke afdelingen de aangeworvenen tewerk gesteld zullen worden.

   

  De directie antwoordt hier later op te willen terugkomen.

  16-02-2022 om 15:44 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)
  09-02-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SYNDICALE DELEGATIE 25 JANUARI 2022

  Vacatures 

   

  Elektromekaniekers

  Van de 4 openstaande vacatures zijn er 2 ingevuld. De 2 personen hebben het contract getekend. Er wordt uitgekeken naar een startdatum. Verder is er niemand in beeld.

  Elektricien

  Nog 1 openstaande vacature. Hier zijn voorlopig nog geen kandidaten in beeld.

  Logerij

  2 vacatures in 4-ploegen. Hier is al 1 persoon geselecteerd. Deze persoon start half februari. Er blijft nog 1 openstaande vacature.

  Lead Operator. Hier zijn interne kandidaten aangemeld om deze positie in te vullen.

  Zinkhallen

  2 vacatures in 4-ploegen: 1 vacature wordt ingevuld door een interne mutatie. Er blijft nog 1 vacature.

  Centrale

  1 vacature: er is 1 interne kandidaat. Voor deze persoon staan testen gepland.

  Magazijn

  Voor deze vacature is een kandidaat geselecteerd. Deze persoon moet nog een VCA opleiding volgen voor hij kan starten.

  Teamleader Roosterij

  Er zijn 3 interne kandidaten aangemeld voor deze vacature. Kandidaten kunnen zich nog steeds melden.

   

  Functiebeschrijvingen 

  De externe wegingscommissie zal op 30 mei 2022 in de namiddag op de betrokken afdelingen langsgaan om zich een goed beeld te kunnen vormen van de functies PWZI en Zinkpoeders. Hierna zullen ze een loongroep toewijzen aan de functies.

   

  We vragen de directie zo snel mogelijk te starten met het opmaken van de functiebeschrijvingen voor de nieuwe CGG afdeling. 

   

  Retroactiviteit reserve Lead Operator Logerij

  Vanaf 1 januari 2022 werd iedereen in de correcte loongroep gezet. De periode van retroactiviteit loopt dus van mei 2015 tot en met december 2021. De individuele berekeningen van de retroactiviteit zullen de komende weken gemaakt worden.

   

  Omsmelting / CGG

  De operatoren zijn vanaf 1 januari ingeschaald op de voorlopige loongroepen overeenkomstig hun functie binnen de nieuwe CGG afdeling. Dit in afwachting van het opmaken van de functiebeschrijving en de weging hiervan. 

   

  We merken op dat we een evolutie zien van het takenpakket van de Lead Operator. Het opmaken van de dagplanning, het inpunten in ‘Yess’, het inplannen en opvolgen van opleidingen… Op de ondernemingsraad werd gezegd dat dit bij het takenpakket van de productiecoördinator hoort. Nu worden deze taken toch bij de Lead Operator in het takenpakket gestoken. Moeten we het statuut van deze functie niet herbekijken, gezien dit toch eerder taken zijn van een teamleader in plaats van een lead operator?

   

  De directie antwoordt dat de keuze voor het statuut bediende of het statuut arbeider een beleidskeuze is, en niets te maken heeft met de inhoud van de functie. Verder zegt ze bij haar standpunt te blijven dat deze operator voor het grootste deel van zijn tijd zal meewerken in de productie. Ze vindt ook dat de ploegen waarvan hier sprake te klein zijn om te spreken van een echte teamleader.

   

  Wachttijden STUV-testen

  We drukken onze bezorgdheid uit dat operatoren soms lang moeten wachten voor ze hun STUV-test krijgen om door te groeien. 

   

  De directie zegt zich te houden aan de geldende afspraak dat er retroactiviteit wordt voorzien vanaf het moment dat een operator een STUV-test aanvraagt. Ze zegt dit nog eens te zullen communiceren naar de trainingscoördinatoren.

   

  Eindejaarspremiedagen 1e kwartaal

  Door Corona zijn er momenteel bezettingsproblemen in meerdere ploegen binnen de fabriek, wat de mensen niet altijd in de mogelijkheid stelt om hun eindejaarspremiedagen van het eerste kwartaal op te nemen. We vragen dan ook dat de mensen die nu de problemen oplossen hier in de toekomst niet voor gestraft worden doordat ze deze niet opgenomen dagen kwijt zijn op het einde van het eerste kwartaal.

   

  De directie zegt dat ze begrip opbrengt voor de situatie. Op afdelingen waar er inderdaad een sterke invloed van corona is op de bezetting zegt ze hier flexibel mee te willen omgaan. 

  09-02-2022 om 00:00 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  20-12-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KORT VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD DECEMBER 2021

  Kort verslag ondernemingsraad 20 december 2021

   

  Dure energie en productiebeperkingen (verslag uit OR en EOR)

  De directie van Nyrstar heeft meegedeeld dat de site van Auby voor enkele maanden stilgelegd zal worden vanaf januari 2022. De arbeiders worden dan wel aan het werk gehouden voor vervroegde stilstandswerken, opleidingen, kuiswerken. Aanleiding is de extreem hoge elektriciteitsprijs in Frankrijk, die rond 400 € per MWh is. De reden waarom de prijs zo hoog is in Frankrijk is dat meerdere kerncentrales onverwacht zijn stilgevallen in de voorbije weken. Met 17 stil liggende kerncentrales op 56 ontstaat er een stroomtekort, waardoor vooral de Franse elektriciteitsprijs sterk stijgt, zelfs al is ook hier de prijs (minder sterk) gestegen. Het hoofdprobleem van de zeer dure elektriciteitsprijzen overal is echter de gasprijs, en de daaraan verbonden CO2 prijs. Deze laatste is op zich bijna vertienvoudigd in de laatste jaren. Dat alles heeft meerdere oorzaken, waaronder een hogere vraag en een minder aanbod.

   

  De gevolgen voor Balen en Pelt zijn (en waren reeds) dat ook hier gekeken wordt naar het aanpassen van de productie aan de prijs van elektriciteit. Een deel van de aankoop van elektriciteit gebeurt op korte termijn en de spotmarkt. Een ander deel is ingedekt. Het kan zelfs zijn dat ingedekte elektriciteit weer herverkocht zal worden. Voor Balen/Pelt verwacht men een productieniveau van ongeveer 75 %. 

   

  We vragen of de directie overweegt stil te leggen. We vragen ook wat de zinkprijs doet. We stellen ook voor dat het bedrijf onderzoekt hoe ze eigen stroomvoorziening kan realiseren.

   

  De directie heeft geen methode om de toekomst te voorspellen. Het is niet de bedoeling stil te leggen, maar dat was ook niet het geval in Auby. De zinkprijs stijgt wel, onlangs nog met 5%. Wat eigen energieproductie betreft, zet de directie nu vooral in op het onderzoeken van flexibilisering van de productie, en het zoeken naar participaties voor lange termijn bevoorrading, bijvoorbeeld via offshore projecten.

   

  Situatie Corona

  -         Er is geen nieuws van nieuwe besmettingshaarden in Balen/Pelt.

  -         Het is niet duidelijk welke nieuwe maatregelen kunnen komen. Ondertussen blijven de bestaande regels met meer reden dan ooit gelden.

  -         Onder de zieken zijn er veel meer besmette personen dan voorheen.

  -         De directie doet een oproep om de juiste maatregelen te doen, op het werk, maar evengoed elders.

   

  Stand van zaken project gieten van zinkblokken in Balen

  -         De ovens zijn getest. De vier inductoren en LEO 4 werken goed.

  -         Half januari zal men overschakelen van top heating met gas naar top heating met elektriciteit.

  -         De training zal verder gezet worden in januari.

  -         Er zal waarschijnlijk in de dagploeg gewerkt worden tot half januari.  

   

  Zinkpoeders

  De productie bereikt nog steeds niet het gewenste niveau (Balen + Auby). De bedoeling is dat dit binnen een paar maanden wel het geval zou zijn. Op dit moment veroorzaakt de atomiser de grootste verliezen. Men heeft een tweede atomiser besteld. Men onderzoekt of het als back-up, of als tweede atomiser zou functioneren. Er is ook nog een probleem met de droger. De andere problemen zijn aangepakt.

   

  Toestand groepsverzekering

  Ondertussen heeft Monument van de Nationale Bank van België de toestemming gekregen om Integrale over te nemen. De portefeuille van Integrale, evenals haar personeel, worden beide onder dezelfde voorwaarden overgenomen.

   

  We vragen hen uit te nodigen naar de ondernemingsraad voor een toelichting en gesprek.

   

  Europees klimaatbeleid ´fit for 55%¡ toegepast op Nyrstar

  We vragen hoe Nyrstar zich voorbereidt op een versnelling in het klimaatbeleid dat ons te wachten staat.

   

  De directie antwoordt dat de uitstoot van broeikasgassen van de sites en de geleverde energie inzichtelijk is gemaakt. Men onderzoekt nu de uitstoot van de toeleverings- en afnameketen. Het punt van het klimaatbeleid wordt in alles meegenomen, vb. in alle projecten.

  20-12-2021 om 14:35 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  » Reageer (0)


  Foto


  forum
 • 5 postensysteem
 • verkiezingen
 • verkiezingen
 • verslag
 • verandering van acv-metaal naar acv - metea

  Druk op onderstaande knop om te reageren op ons forum, want UW mening is van het grootste belang voor ons


  E-mail ons

  Druk op onderstaande knop om ons te e-mailen.


  Zoeken met Google  Blog als favoriet !  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!