Foto
Foto
acv nyrstar balen
Welkom op onze blog !!!!
Inhoud blog
 • Kandidaten sociale verkiezingen 2020
 • KORT VERSLAG SYNDICALE DELEGATIE
 • KORT VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD OKTOBER
 • KORT VERSLAG SYNDICALE DELEGATIE
 • KORT VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD SEPTEMBER
  nuttige links
 • bruto naar netto loon
 • belasting berekenen
 • klein verlet
 • sociale wetgeving
 • krantenkoppen
 • weersverwachting
 • Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Nyrstar Balen

  20-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kandidaten sociale verkiezingen 2020

  Kandidaten ACV Balen 2020

   

  Op woensdag 25 en donderdag 26 juli 2020 zullen de sociale verkiezingen plaatsvinden.

  Hoe stemmen?

   

  Er zijn 2 lijsten waarop gestemd kan worden, deze van de ondernemingsraad (OR) en die van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk (Comité PB).
  Op elke lijst mag je maximaal 6 naamstemmen uitbrengen. We roepen op om deze maximaal te gebruiken en onze kandidaten in Balen te steunen!
  Wanneer je stemt met naamstemmen, dan mag je de lijsstem niet aanduiden. Anders zal dit aanzien worden als een lijststem i.p.v. de bedoelde naamstemmen.


  Hieronder hebben jullie een overzicht van onze kandidaten in Balen (namen in vet op lichtgroene achtergrond).

  OR2020

  Kandidaten OR 2020

  CPBW2020

   

  CPBW2020

   

  We rekenen op jullie steun!

  20-11-2020 om 10:59 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  05-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KORT VERSLAG SYNDICALE DELEGATIE

  AIP + kort verslag syndicale delegatie 28 oktober 2020

   

  Er is een nieuw AIP akkoord (oktober 2020 – september 2021).

  Enkele belangrijke kenmerken:

  ·       Het maximumbedrag is opgetrokken van 2.700 Euro naar 3.050 Euro.

  ·       Er zijn trimesterdoelen die vastgeklikt worden, en er zijn jaardoelen en stretchdoelen (= extra hogere doelen).

  ·       Er zijn (meer) compensatiemechanismen bij bepaalde zaken (onverwachte gebeurtenissen, bepaalde verminderingen van de stroom, …).

  ·       Uitbetaling is met de afrekening van november 2021 (dus begin december).

   

  ·       De drie belangrijkste doelen blijven veiligheid, milieu en productie.

  ·       Veiligheid heeft twee doelen: het aantal registreerbare ongevallen, en het aantal werknemers dat RIMS meldingen maakt (veilige en onveilige handelingen).

  Het jaarmaximumbedrag voor veiligheid is 750 Euro.

  ·       Milieu heeft ook twee doelen: het aantal aan de overheid te melden incidenten, en “housekeeping” (orde en netheid).

  Het jaarmaximumbedrag voor milieu is 500 Euro.

  ·       Productie ten slotte heeft eveneens twee doelen: de productie van kathoden, en de directe operationele kosten DOC (zonder energie) met een focus op de kosten van aannemers.

  Het jaarmaximumbedrag voor de productie is 1.800 Euro.

   

  Vacatures

  Elektromekaniekers:

  Twee van de drie vacatures zijn ingevuld. Er is er dus nog één te gaan.

  Zinkhallen:

  Er zijn drie vacatures in de 4-ploegen, en twee in de hamonploeg.

  In de zincdust is beslist wie de vacature invult. Dit moet nog meegedeeld worden aan de betrokkene. De directie werkt naar 1 vaste man per ploeg, evenals drie reserven.

   

  Functiebeschrijvingen PWZI en Zinkpoeders

  De directie overhandigt de aangepaste functiebeschrijving zinkpoeders.

  De functiebeschrijving van de PWZI is nog niet afgewerkt (discussie bobcat).

   

  Terugwerkende kracht 1e man Hamons

  De laatste betalingen werden gedaan (1 rekenfout, 1 vergeten man).

   

  Taakinstructies

  In de hallen tekent men taakinstructies, tot hun aanpassing op intranet gebeurt. In beide gevallen wil de directie kunnen checken dat iedereen het gelezen heeft.

   

  Reserve LO logerij: loongroep en terugwerkende kracht

  De directie doet een “last offer”. Zij heeft haar visie en inhoud van haar last offer uitgelegd.

  We nemen het standpunt in dat de directie haar “last offer” zelf aan de betrokkenen dient uit te leggen.

  We beraden ons hoe we de arbeiders zullen raadplegen. Alleszins wordt een personeelsvergadering voorzien.

   

  Doorgroei arbeider PWZI

  Een arbeider die onterecht slechts 7U kreeg, krijgt met terugwerkende kracht 7V.

   

  Aangepast werk arbeider met zwaar arbeidsongeval

  De directie bevestigt dat de betrokkene terug welkom is op het bedrijf.

   

  Bezetting en taken portiers

  We vragen extra rondes te doen i.v.m. het naleven van de Coronaregels, zeker in de grote eetzaal. We vragen extra structureel personeel hiervoor.

  Voor de directie gaat het hier niet om structurele tewerkstelling (Corona is tijdelijk).

   

  Opname eindejaarspremiedagen en regel van maximum 65 overuren

  De directie onderzoekt onze vraag de regeling van 2020 te verlengen.

   

  Teambuildingpremie 30 Euro

  We vragen om deze premie over te hevelen naar volgend jaar, gezien de wettelijke Corona-beperkingen.

  De directie zal dit bekijken.

   

  Effectief magazijn

  We vragen een extra structurele arbeidsplaats, gezien de nodige bezetting dit volgens ons vergt.

  De directie neemt dit punt op met de leiding van de dienst.

   

  Sociale voorzieningen Nyrstar werknemers en contractors

  We vragen na te gaan of de sociale voorzieningen van iedereen afdoende in orde gehouden worden, zodat contractors geen voorzieningen van Nyrstar werknemers nodig hebben. Nu is er vaak overbelasting van deze laatste voorzieningen.

  De directie raadt aan dit te bespreken met de veiligheidsdienst.

  05-11-2020 om 12:27 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)
  28-10-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KORT VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD OKTOBER

  Kort verslag ondernemingsraad 26 oktober 2020

   

  Waardering en tegemoetkoming inzet in moeilijke Corona tijden

  De directie plant een datum in om concreet te onderhandelen over de Coronapremie. Ze heeft mandaat gekregen om dit te doen.

   

  Berekening AIP

  Het officiële resultaat van de AIP 2020 (9 maanden) is 1.162 Euro (voor een voltijdse die gans het jaar gewerkt heeft). De directie benadrukt dat dit resultaat gezien moet gezien worden in de context van een bar slecht jaar, zeker de productie, de belangrijkste parameter van de AIP. Deze premie zal volgens de geldende regels uitbetaald worden bij de afrekening van november (in feite dus begin december).

   

  Mandaat van de directie i.v.m. verhoging van het plafondbedrag AIP:

  We vragen om ruimte te geven aan het verhogen van het plafond, zoals het in het begin gesteld werd, rekening houdend dat in de voorbije en komende jaren, jaar na jaar ontwaarding voorkomt .

   

  Op 26 oktober werd, na de OR, in de vroege avond een AIP - akkoord bereikt.

   

  Toestand coronacrisis

  We vragen om het telewerk terug te veralgemenen, gezien de explosie aan Coronabesmettingen. We willen ook weten hoeveel mensen van het fabriek besmet zijn, hoeveel er in quarantaine zitten, of deze laatsten meetellen in de ziektecijfers, en of er problemen met het verkrijgen van maskers zijn. We vragen om werknemers meer Coronaverlofmogelijkheden aan te bieden. We vragen ook iemand aan de poort te zetten om de temperatuur van de mensen te meten.

   

  De directie antwoordt dat telewerk toegestaan is. Ze merkt op dat de plicht om thuis te moeten werken, sommige mensen last bezorgt. De mensen in quarantaine tellen niet mee in de ziektecijfers. Precieze cijfers over aantal besmette mensen (en quarantaine) volgen nog. De ziektecijfers beginnen terug te stijgen. Er zijn geen problemen om maskers te bekomen. Wat verlof betreft, is er nog altijd Corona tijdskrediet mogelijk, mits de dagen die op moeten, gepland staan.

   

  Ondertussen is, na de OR, het telewerk waar mogelijk verplicht geworden.

   

  Productie in Balen en Pelt

  September was een absolute rampenmaand voor de productie, met een lagere dan geplande kathodeproductie van ongeveer 10.700 ton. Dat was ten gevolge van drie problemen: gelijkrichter 17, het zware incident met de kathode/baggerbrug in de hallen, en opstartproblemen op de logerij. Hierdoor waren er ook lagere producties van al de rest (BALP, smelterij Pelt, inzet oxides,…). Dit is de belangrijkste reden waarom het jaar geëindigd is met een productieverlies van ongeveer 16.000 ton. Deze problemen werkten door in oktober, waardoor reeds meer dan 3.500 ton katodeproductie gemist werd. 

   

  Arbeidseretekens

  Door de Coronamaatregelen van de overheden, kan er geen viering gepland worden dit jaar. De rechthebbenden zullen volgend jaar hun viering krijgen.

   

  Onderhoud: verhouding tussen eigen arbeiders en contractoren in regie

  We vragen de directie om stielmannen die weggaan, of op (brug)pensioen gaan, tijdig te vervangen, waarbij ook de opleidingsperiode van de nieuwkomer moet meetellen. We wijzen de directie er ook op dat er volgens ons meer arbeiders in regie werken op de roosterij dan uit de cijfers van de directie blijkt.

   

  De directie geeft aangepaste hogere dan eerst gegeven cijfers (+2), wat volgens haar te maken heeft met achterstand in de werken.

   

  We hebben de directie een voorstel gedaan in verband met eigen stielmannen. Dit voorstel bevat volgende elementen:

  1.    We vragen om de helft van de posities van onderhoudscontractoren in regie, om te zetten naar vacatures voor Nyrstar.

  2.    We vragen opleidingskansen voor eigen werknemers die zich willen kandidaat stellen voor een vacature.

  3.    We vragen deze vacatures in te vullen op beide sites (Balen en Overpelt); beide stielen (elektriciens en elektro-mekaniekers) en in alle afdelingen.

  4.    We vragen een evaluatie binnen drie jaren (2023) van de overige helft.

  5.    We vragen het verloop van eigen stielmannen (op voorhand) te vervangen.

   

  De directie zal ons voorstel onderzoeken

   

  Turbine 4 in de centrale

  Op 5 november vindt een extra bijeenkomst plaats over turbine 4 en turbine 5.

  28-10-2020 om 00:00 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)
  20-10-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KORT VERSLAG SYNDICALE DELEGATIE

  Kort verslag syndicale delegatie van 30 september 2020

  Vacatures

  Elektromekaniekers:

  Er zijn 3 openstaande vacatures. Hiervoor zijn er 2 kandidaten in beeld, waarbij er eentje zijn testen al positief beëindigd heeft, de tweede kandidaat moet nog getest worden.

  Zinkhallen:

  Hier zijn er 2 vacatures. Een plaats is ingevuld. Voor deze persoon moet nog een startdatum bepaald worden. Voor de resterende vacature zijn er 2 kandidaten.

  Logerij:

  Voor een van de 2 vacatures is er reeds iemand gestart. Voor de overblijvende vacature is er ook een persoon in beeld met een vermoedelijke startdatum 6 oktober 

  Functiebeschrijvingen PWZI en Zinkpoeders

  De vakbonden hebben hun feedback over de functiebeschrijvingen aan de directie gegeven.

  De directie zal onze feedback bespreken met de dienstleiding en ons hierover een terugkoppeling geven op de volgende SD.

  Terugwerkende kracht 1e man Hamons

  De bijkomende groep rechthebbenden op de retroactiviteit hebben allemaal reeds persoonlijke uitleg gekregen van HR en ook hun betaling is ondertussen gebeurd. Voor 1 persoon zal een bijkomende betaling krijgen (wegens een rekenfout). Ook blijkt er nog 1 collega uit de ploegen over het hoofd gezien te zijn. Voor hem volgt een bijbetaling bij de afrekening van de maand september.

  Retroactiviteit bedrijfsverlaters

  Voor de bedrijfsverlaters blijft de directie bij haar standpunt dat door de getekende dading alle verdere verantwoordelijkheid van Nyrstar ophoudt.

  We zullen ons hierover beraden bij de juridische dienst van het ACV.

  Reserve LO logerij: loongroep en terugwerkende kracht

  Door het ongeval in de zinkhallen en de daaropvolgende productieproblemen is hierover door de leiding nog niet volledig overlegd kunnen worden. Meer nieuws volgt op een later tijdstip.

  We vragen om hierover snel initiatief te nemen.

  Doorgroei arbeider PWZI

  We halen het probleem aan van een arbeider op de PWZI die nog steeds niet de bijhorende loongroep krijgt ondanks dat de STUV-test positief afgelegd is voor de PWZI bij de Logerij gegaan is.

  De directie meent dat de betrokken man zijn test heeft afgelegd nadat de PWZI bij de Logerij gegaan is en dat hij dus 3 functies moet kennen voor hij recht heeft op klasse 7V.  Ze zegt dit te zullen nakijken. Als blijkt dat de man getest is voor de PWZI bij de Logerij gegaan is dan is er geen discussie over dit aangehaalde punt.

  Helper stielman

  De directie stelt voor om productiemensen in hun eigen loongroep te blijven betalen als het eens voorvalt dat men moet meewerken als helper-stielman. Ze vindt dat het helpen verschilt per afdeling. Het is dan ook moeilijk een algemene loongroep te bepalen. De directie zegt dat het al meer dan 10 jaar niet meer toegepast wordt dat er gewerkt moest worden als helper-stielman.

  We halen aan dat er vroeger met twee aparte barema’s gewerkt werd voor de productie en de stielmannen. De barema’s voor stielmannen waren hoger dan voor productie en de helper-stielman kreeg een hogere verloning (+1LG). We stellen voor dit te blijven toepassen.

  De directie zegt dat we met een nieuw statuut zitten. Ze is niet van plan dit nog op te nemen.

  Opmerkingen keuken

  De directie zegt ons dat ze onze opmerkingen over de kwantiteit en de kwaliteit van het eten voor de mensen die met de late staan te werken hebben overgemaakt aan het cateringbedrijf. Deze zeggen dat ze er extra aandacht aan zullen besteden.

  Als er nog opmerkingen zijn gelieve het ons te laten weten zodat we dit punt kunnen opvolgen.

  Grote eetzaal

  We halen het punt aan dat er tegenwoordig vergaderingen doorgaan in de grote eetzaal. Mensen zitten hier in volledige werkkledij te vergaderen. Er worden zelfs arbeiders die hun middagpauze nemen aangemaand om stil te zijn om de vergadering niet te storen.

  Een eetzaal is en blijft een eetzaal en hier moeten onze arbeiders in alle hygiëne hun middagmaal kunnen eten zonder hierbij gestoord te worden door vergaderingen.

  De directie zegt dat dit slechts af en toe voorvalt en bovendien van tijdelijke aard is tot de grote vergaderzaal in het hoofdgebouw klaar is voor gebruik. Ze zegt wel ons te begrijpen en neemt het punt mee.

  We vragen extra kapstokken zodat mensen hun vuile werkkledij vooraf kunnen ophangen.

  Bezetting en taken portiers

  Gezien de coronacrisis en de bijkomende controlerondes lijkt het ons aangewezen om van de tijdelijke versterking bij de portiers een permanent gegeven te maken. We halen aan dat door de bijkomende poortcontroles reeds diefstallen van onze site voorkomen zijn.

  De bijkomende bezetting is volgens de directie voorzien tot het einde van het jaar. 

  Bezetting Zinkpoeders

  We vragen hoe de directie de bezetting wil garanderen gezien het grote personeelsverloop op deze kleine afdeling.

  De bedoeling is om 4 vaste medewerkers te hebben plus 3 reserven per ploeg. Dit zit in het effectief van de Zinkhallen. We gaan maximaal vaste medewerkers (dus geen interims) werven voor de zinkpoeders om het verloop te beperken.

  Selectie van ervaren LO voor TL logerij

  We zeggen dat sommige kandidaten ontgoocheld waren omdat het feit dat ze lange tijd geen coaching konden krijgen van hun (zieke) teamleider, zich tegen hen keerde.

  De directie ontkent dat dit de doorslaggevende factor was. Bij de twee eindkandidaten waren de verschillen niet erg groot, maar meerdere elementen hebben gespeeld in de uiteindelijke keuze. Ze benadrukt dat er nog kansen komen voor doorgroei.


  20-10-2020 om 15:45 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  28-09-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KORT VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD SEPTEMBER

  Kort verslag ondernemingsraad 28 september 2020

   

   

  Waardering en tegemoetkoming inzet in moeilijke Corona tijden

  De directie heeft onze vraag besproken met het topmanagement in Budel. Deze heeft bijkomende vragen gesteld aan de plaatselijke directie. Ze zal deze zo snel mogelijk behandelen en opnieuw met het managent bespreken.

   

  Toestand coronacrisis

  De directie informeert dat er een 5-tal werknemers gebruik moesten maken van de quarantaine-regeling, meestal in de vorm van Tijdelijke Werkloosheid.

   

  Ze zegt ook dat er geen enkele Nyrstar-site in de problemen is gekomen door corona. Het grootste aantal besmetten is in Clarksville in de VS.

   

  De bevoorrading in maskers stelt op dit moment geen noemenswaardige problemen.

   

  We vragen om terug wekelijks samen te komen i.v.m. Corona, gezien de evolutie van de cijfers.

  Er zal terug frequenter overlegd worden over Corona: op het CPBW, de OR, en ergens halfweg tussen OR en het volgende CPBW.

   

  We stellen ook dat de coronamaatregelen niet altijd opgevolgd worden wanneer er zich ongewone zaken voordoen zoals het pellen met de hand. Dat brengt risico’s met zich mee, zeker wanneer arbeiders van verschillende afdelingen en sites door elkaar werken.

   

  Gelijkrichter defect in zinkhallen, en gevolgen voor de productie en AIP

  De directie komt terug op dit punt. Ze bevestigt dat de stillegging een reactie was op een routineonderzoek met slechte resultaten. Er is echter geen enkele band met een tekort aan investeringen, of een andere externe oorzaak. Daarom wordt het productieverlies wel meegenomen in de berekening van de AIP.

   

  Berekening AIP en mandaat van de directie i.v.m. verhoging van plafondbedrag:

  Er is een gesprek geweest tussen de personeelsdirectie van Balen en het topmanagement van Nyrstar. Daaruit kwam de bedenking dat een eventueel verhogen van het plafond, samenhangt met de doelen die gehaald moeten worden. Het Nyrstar-management heeft gevraagd om een aangepast voorstel te doen tegen het einde van de week. Daarover zal aanstaande woensdag een bespreking plaatsvinden tussen de directie en de vakbonden.

   

  Productie in Balen en Overpelt

  In augustus werd 2.700 ton minder kathoden geproduceerd dan gebudgetteerd. In september is het nog erger gesteld, gezien de problemen in de hallen en de logerij. September is één van de slechtste maanden ooit. Op dit moment wordt opnieuw automatisch gepeld op de hallen. Er is een bijkomende probleem gerezen op de roosterij, met een ernstige lek in de stoombundel van fluo 5. In de oven van fluo 4 moet ook nagekeken worden hoe een probleem met de ovenstenen al dan niet aangepakt dient te worden.

   

  Leeftijdspyramide, arbeiders in regie, bezetting onderhoud

  We hebben gezegd dat volgens ons niet alle cijfers kloppen die de directie ons gegeven heeft. Zo zijn er meer arbeiders van onderaannemers per uur aan het werk op de roosterij. We vragen ook om de loopbaangesprekken met onderhoudsmensen sneller te doen uitmonden in voorafgaande aanwervingen. We vragen ook dat extra onderhoudsmensen een mogelijk verloop van eigen stielmannen kunnen opvangen. We wijzen de directie er op dat het lang duurt voor een geschikte kandidaat onderhoudsman gevonden wordt. We zullen volgende keer ook een voorstel doen in verband met voorafgaande aanwervingen.

   

  De directie zal het cijfer van de roosterij nakijken. Ze zal informeren of (en welke) termijnen gehanteerd worden in verband met voorafgaande aanwervingen. Ze zal ook een antwoord geven op onze andere vragen.

   

  Hoyanger

  We vragen informatie te krijgen wat er in Hoyanger gebeurt. Als daar testen gebeuren die invloed hebben op de latere fumer, is Balen belanghebbende partij daarover informatie te krijgen.

   

  De directie antwoordt dat de fumer een Europees project blijft, en dat het op dat niveau moet besproken worden.

   

  Turbine 4 in de centrale

  De directie dient nog steeds een bijeenkomst te plannen met de eigen mensen energie en emissies.

  28-09-2020 om 16:28 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  14-09-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ONERNEMINGSRAAD AUGUSTUS 2020

  Kort verslag ondernemingsraad 31 augustus 2020

   

  Waardering en tegemoetkoming inzet in moeilijke Corona tijden

  We hebben opnieuw gevraagd wat de situatie is in verband met de mogelijkheid een premie te geven op basis van de wettelijke mogelijkheid om maximaal 300 € belastingvrij toe te kennen.

   

  De directie antwoordt dat er ondertussen een regeling in het Staatsblad verschenen is. Ze is bereid om een regeling te bespreken met de vakbonden. Ze zal een datum voorstellen om dit met de vakbonden te onderhandelen.

   

  Toestand coronacrisis

  We vragen naar de toestand van de naar huis gestuurde werknemer in Overpelt.

  De directie antwoordt dat de man negatief getest werd, en terug aan het werk is.

   

  We vragen wat de invloed van airco op verspreiding van corona al dan niet heeft.

  De directie antwoordt dat IDEWE gevraagd werd advies te geven. Volgens hen vormt de luchtbeweging een risico. Advies is om airco af te zetten. Er is wel luchtverversing nodig.

   

  We vragen ons af of een landschapsbureau, waar bedienden dicht op elkaar zitten, besmetting niet verergert.

  Volgens de directie dient de afstand van 1,5m gerespecteerd te worden. Een masker moet in ieder geval opgezet worden als mensen elkaar passeren, zeker op minder dan 1,5m.

   

  Gelijkrichter defect in zinkhallen, en gevolgen voor de productie en AIP

  We vragen hoe het komt dat dit defect zich kon voordoen, terwijl werknemers reeds waarschuwden dat er een probleem was.

   

  De directie antwoordt dat er zowel problemen waren met vervuilde olie (en water in de olie), als met de stappenteller. Er werd een voorlopige oplossing ingesteld (vastleggen van stap 9), en er werd een ontwateringstoestel ingebracht.

   

  We vragen of dit het gevolg is van onvoldoende investeringen. We vragen ook wat de gevolgen zijn voor de AIP.

   

  De directie antwoordt dat de stillegging een reactie was op een routineonderzoek, dat slechte resultaten aangaf. Ze zal de gevolgen voor de AIP onderzoeken.

   

  Berekening AIP en mandaat van de directie i.v.m. verhoging van plafondbedrag:

  De directie verduidelijkt dat er nog geen mandaat is. Ze zegt dat een totaalpakket voorgelegd zal worden, waarbij maximumbedrag en AIP-concept zelf verbonden zullen zijn.

   

  We wijzen er op dat het de bedoeling was om de bespreking rond het verhogen van het plafondbedrag, los van de jaarlijkse invulling van de AIP-doelen te doen. Dit was zo afgesproken, omdat de ervaringen van de voorbije jaren hebben geleerd dat we altijd in tijdsnood kwamen om hierover te praten.

   

  De directie herhaalt dat ze bereid is om de bespreking rond de verhoging van het maximum bedrag ernstig te voeren. Ze is bereid stappen te zetten. Er is een engagement om dit wel mee te nemen in de besprekingen. Maar ze heeft nog wat meer tijd nodig.

   

  Leeftijdspyramide, arbeiders in regie, bezetting onderhoud

  De directie geeft uitleg over het aantal (en de evolutie ervan) van het aantal onderaannemers die in regie (=per uur) werken in het onderhoud. Het gaat om een dalend aantal (van 18 zullen dat er 14 worden). Ze vindt de inzet van de onderaannemers noodzakelijk, omdat dit bepaalde voordelen biedt (verschuiven tussen de diensten, zieke die onmiddellijk vervangen kan worden,…).

   

  We vinden dat er nog steeds teveel functies aan onderaannemers gegeven worden. Voor ons zijn er meerdere redenen om het aantal onderaannemers te verminderen, ten voordele van contracten Nyrstar: dit verlicht de weekdienst van de stielmannen, het past in het kader van leeftijdsbewust werken, en contractorwerknemers komen en gaan ook wat het moeilijker maakt hen in te schakelen in de weekdienst,…

   

  Project verkoopbare gips

  De directie vertelt dat de labo testen in verband met het vochtgehalte nog steeds lopen.

   

  Turbine 4 in de centrale

  We hebben de vraag gesteld wat de invloed van de beslissing over turbine 4 heeft op de toekenning van CO2-uitstootrechten. We vragen ook of er niet meer stoom afgeblazen zal worden. We benadrukken ook dat er ongerustheid is in de centrale naar aanleiding van turbine 4.

   

  Volgens de directie zijn er geen gevolgen voor de toekenning van CO2-uitstootrechten. Er komt een bijkomende bijeenkomst over dit onderwerp. De directie wijst er op dat het om een grote investering gaat om turbine 4 te laten blijven draaien.

  14-09-2020 om 12:15 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  » Reageer (0)
  12-08-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KORT VERSLAG VERGADERING SYNDICALE DELEGATIE 11 AUGUSTUS 2020

  Kort verslag syndicale delegatie van 11 Augustus 2020


  Vacatures

  Elektromekaniekers:

  Er is nog een openstaande vacature met nog 1 kandidaat, met wie een gesprek gepland wordt.

  Bijkomend komt hier nog een extra vacature vanwege het vertrek van een collega.

  Teamleader Logerij:

  Zowel deze vacature als die voor de lead-operator zijn ingevuld. De timing wordt nog bekeken.

   

  Terugwerkende kracht 1e man Hamons

  Er werden door de dienstleiding 14 namen (inbegrepen de huidige rechthebbenden) doorgegeven van personen die deze functie door de jaren heen mogelijk zouden uitgeoefend hebben. Er zijn dus bijkomend 10 mensen bekeken, waarbij blijkt dat 8 van deze 10 recht hebben op terugwerkende kracht. Van de andere 2 zijn er geen uren teruggevonden dat ze deze functie effectief hebben uitgeoefend. Voor deze 8 mensen is de terugwerkende kracht al berekend. Dit wordt uitbetaald met de afrekening van de maand augustus. Als er nog mensen zijn die deze functie hebben uitgeoefend maar die over het hoofd gezien zijn dienen ze zich te melden.

   

  Reserve LO logerij: loongroep en terugwerkende kracht

  Door de verloven van de betrokken leidinggevenden is hierover door de leiding nog niet volledig overlegd kunnen worden. Meer nieuws volgt op een later tijdstip.

   

  Aanpassen niet-geïndexeerde tussenkomsten

  We vroegen om de niet-geïndexeerde tussenkomst bij langdurige ziekte toch aan te passen.

   

  Dit is volgens de personeelsdienst materie die we moeten meenemen naar de tweejaarlijkse IPA loononderhandelingen. Deze worden dus nu niet aangepast.

   

  Corona aanmoedigingspremie - consumptiecheque

  De vrijstellingsvoorwaarden voor de sociale zekerheid zijn ondertussen duidelijk. De RSZ zegt dat het mogelijk is deze te geven tot 31/12/20. De fiscale vrijstellingsvoorwaarden moeten nog in het staatsblad komen.

   

  Bespreking Fietsleaseplan

  Fietsleaseplan: bij verlies van een fietssleutel mag men er een laten bijmaken. Dit mag zowel bij de fietsenmaker als bij een slotenmaker. Er dient hier geen aangifte van gedaan te worden bij de politie. Let wel dat er steeds een franchise geldt van 50 euro bij het laten bijmaken van een sleutel.

  Op onze vraag om tabellen uit te hangen met de fietsvergoeding per kilometer heeft de personeelsdienst uiteindelijk beslist om dit niet te doen. Dit omwille van het verschil in berekeningswijze tussen arbeiders, bedienden en kaders. Als mensen vragen hebben over hun fietsvergoeding mogen ze steeds op de personeelsdienst passeren bij Michel.

   

  Arbeidsongeval Zinkhallen – verzekeringsarts

  De directie zegt ons contact te hebben gehad met de arbeidsongevallenverzekering. Deze hebben een commissie van medici die zulke dossiers bespreken. Deze commissie heeft beslist dat de samenwerking met de controlerende geneesheer van de verzekering kan verder lopen.

  De directie vermeldt ook dat ze gesproken heeft met een ander indirect slachtoffer van het zware ongeval. Deze man is twee keer bij de controlerend geneesheer. Hij zou hier wel positief over zijn.

   

  Naar onze mening ontwaard een positief verhaal bij de ene niet het negatieve verhaal bij de andere. We vragen aan de directie te overwegen of ze nog verder wil gaan met de huidige verzekering.

   

  Verdere tewerkstelling werknemer met mogelijke medische beperking

  We hebben ervoor gepleit dat een arbeider die mogelijks in de toekomst een medische beperking kan ontwikkelen, toch in het bedrijf tewerkgesteld blijft. Op dit moment is er geen bevestigde medische beperking. Mocht die er komen, dienen dan aangepaste opties gezocht te worden.

   

  De directie legt uit dat vanaf de aanwerving geweten was dat het omwille van (toekomstige) medische redenen, niet om een blijvende tewerkstelling zou gaan. Ze onderzoekt welk standpunt ze zal innemen in dit verband.

   

  Retroactiviteit bedrijfsverlaters

  De mensen zijn ongerust te horen dat ze na ontslag geen recht meer zouden hebben op terugwerkende kracht. We vragen hoe een dading de wet op loonbescherming kan omzeilen.  Volgens ons kan het toch niet zijn dat een individuele overeenkomst een collectieve wet omzeilt.

   

  Volgens de directie is zo’n dading een juridisch sluitend akkoord tussen 2 partijen over hoe een contract te laten eindigen.  En dus ook waar eenieders verantwoordelijkheid ophoudt.

   

  Helper stielman

  De werkgeversdelegatie heeft geen mandaat om hierover een afspraak te maken.

  We zullen dit punt bespreken met de leiding van de werkgeversdelegatie.

   

  Klachten keuken

  We hebben klachten overgebracht i.v.m. hoeveelheid en kwaliteit van het eten in de late post.

   

  De directie zal dit punt opnemen met de keuken.

   

  Wat als iemand in een ploeg Corona krijgt?

  De directie stelt dat contact tracing zijn werk moet doen. Men kan ook naar de eigen dokter of bedrijfsarts gaan om te horen wat best gebeurt. In ieder geval dienen beschermingsmiddelen gebruikt te worden, en de afstandsregels gerespecteerd te worden.

   

  Doorgroei logerij reserve leadoperator

  We halen het probleem aan van een arbeider die nog steeds niet het bijhorende loon voor reserve leadoperator ontvangt.

   

  De directie antwoordt dat bekeken wordt of er in die ploeg behoefte is aan een bijkomende leadoperator. Ze zal dit navragen bij de verantwoordelijke hiervoor.


  12-08-2020 om 10:09 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  01-08-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KORT VERSLAG EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD 16 JULI 2020

  Kort verslag Europese ondernemingsraad 16 juli 2020

   

  Fumer

  Het management stelt dat de goethietbekkens in Balen nog tot 2032 meekunnen. Men heeft een studie gedaan om te bepalen welke technologieën mogelijk zijn om goethiet en gips te verwerken zodat de hoeveelheid afval sterk kan verminderen. Tegelijk dient het bedrijf ermee rekening te houden met de EU doelstelling om tegen 2050 CO2 neutraal te zijn, wetende dat nieuwe installaties veel langer zullen produceren dan tot 2050.

   

  Er zijn meerdere methoden die werken op basis van steenkool, waardoor uitstoot tot meerdere 100.000 ton CO2 veroorzaakt zou worden. Een tweede soort technologie is gebaseerd op plasmatechnieken. Hier is de energiebron geen steenkool, maar elektriciteit. De energiebron veroorzaakt geen plaatselijke uitstoot op de site, maar eventueel wel bij de elektriciteitsproducenten, wanneer de productie niet afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon. Er blijft wel een plaatselijke uitstoot ten gevolge van koolstof (vb. uit steenkool) als reductiemiddel. Deze bedraagt nog steeds tot ongeveer een kwart van bovengenoemde hoeveelheden. Op onze vraag om een ander reductieprocedé toe te passen (groene waterstof, in onderzoek door Zweedse-Finse staalproducent), antwoordt het management dat dit nog niet direct voor nu is.

   

  Na onderzoek van 6 pistes, en omwille van hoge investeringskosten, besluit het management dat, uitgaande vanuit de huidige uitgangspunten, geen enkel scenario (voldoende) waarde creëert. Daarom komt er nu geen investering, en schuift het project rond de fumer/plasmaoven door tot later.

   

  Ondertussen dient echter wel een project rond gips gerealiseerd te worden, om de levensduur van de goethietbekkens met meerdere jaren te kunnen verlengen. Ook mikt men er op om deze bekkens nog enkele meters hoger te maken. Op deze manier wordt er tijd gewonnen. Tegelijk kan men zo een kans geven aan opkomende technologieën, zoals eventueel waterstoftechnologie, om de fuming/plasma technologie te verbeteren. Het betekent dat men zuiver gips, verkoopbaar aan de constructiesector, met behulp van reactoren en persfilters op de logerij zal produceren. Verder focust men op belangrijke investeringen om de toestand van de fabrieken te verbeteren (inbegrepen beton- en staalconstructies).

   

  Duurzaamheid

  De verantwoordelijke benadrukt dat er binnen Nyrstar een verschuiving optreedt van “milieu” naar “duurzaamheid”. Dit omvat meerdere aspecten, inbegrepen milieu, maar ook klimaat, mensenrechten, en goed beheer. Er is reden om rond duurzaamheid bekommerd te zijn, gezien meerdere parameters niet in de goede richting evolueren: milieu-incidenten, zoetwater gebruik vooral van mijnen, maar ook metaalverwerking, energie-intensiteit. De uitstoot van energieleveranciers is in Trafigura door de opname van Nyrstar meer dan vertienvoudigd, gezien de sterk energie-intensieve activiteiten van Nyrstar. Men wil in 2020 verder gaan met het rapporteren van uitstoot, zoals van de uitstoot in de toeleveringsketen van Nyrstar. Men wil ook een doelstelling formuleren rond vermindering van broeikasgasemissies.

   

  Veiligheid en corona

  Het management ziet een stijgende onveiligheidstendens, met veel incidenten aan handen en vingers. Tegelijk erkent ze ten volle het belang van belangrijke investeringen dit en volgend jaar om beton- en staalstructuren te vernieuwen. Testen met ultrasoon apparatuur worden overwogen.

   

  Wat Corona betreft, is de toestand in Tennessee en Clarksville zorgwekkend, met verder stijgende Corona-besmettingen. De toestand in de Australische zetels is OK. In Europa is er helaas weer een toename van het aantal besmettingen.

   

  Financiële resultaten

  Nyrstar leverde een in verhouding belangrijke bijdrage aan de brutowinst van Trafigura, maar haar EBITDA (Earnings Before Intrests, Taxes, Depreciations and amortisations – Inkomsten voor intresten, belastingen, waardeverminderingen en Afschrijvingen) wordt meer dan besteed aan investeringen, financiering en afschrijvingen. Uiteindelijk eindigt Nyrstar met verliescijfers.

  Trafigura daarentegen floreert  meer dan vorige jaren, met veel winst uit trading.

   

  De vooruitzichten voor het vierde kwartaal liggen moeilijk. Men verwacht wel stijgende metaal prijzen voor 2021 en 2022.

   

  Wat Port Pirie betreft, deze draait goed. Ze doet waarvoor ze ontworpen is. Er komt nog een onderhoudsstop in september. De financiële opbrengst is afhankelijk van wat soort voeding erin gestoken wordt. Ze kan alleszins materialen vanuit Hobart en Budel verwerken.


  01-08-2020 om 17:34 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  27-07-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KORT VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD

  Kort verslag ondernemingsraad 27 juli 2020

   

   

  Coronacrisis

  De directie heeft reeds enkele beslissingen genomen van verstrengde maatregelen, zoals het verplicht dragen van een masker tijdens de veilige startmeetings, en tijdens vergaderingen. Op dit moment is ook iemand in tijdelijke werkloosheid geplaatst, omdat hij, zelfs met een negatieve test, uit een rode zone terug uit vakantie gekomen is. Voor verdere maatregelen, zoals bijvoorbeeld thuiswerk, wacht ze de beslissingen van de veiligheidsraad van 27 juli af. Wanneer die er zijn, zal ze zich beraden welke bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn.

   

  Waardering en tegemoetkoming inzet in moeilijke Corona tijden

  We hebben gevraagd wat de situatie is in verband met de mogelijkheid een premie te geven op basis van de wettelijke mogelijkheid om maximaal 300 € belastingvrij toe te kennen.

   

  De directie antwoordt dat er nog steeds geen regeling in het Staatsblad verschenen is. Ze wacht dus af of dit wel het geval is, waarna een bespreking komt voor een akkoord hierover.

   

  Toestand en toekomst fuming in Nyrstar

  Het topmanagement heeft de studiefase (voorlopig) afgesloten met het besluit dat het project van de fuming uitgesteld wordt tot rond 2025, gezien er op dit moment, en in de huidige omstandigheden, geen business-case is voor deze investering. Wel onderzoekt men een snelle realisatie van een project om gips in een verkoopbare vorm aan te kunnen bieden. Dit moet meehelpen de afvalputten een langere levensduur te geven. Wat de Nyrstar-fumer in Hoyanger betreft, onderzoekt men verschillende opties.

  We hebben onze ongerustheid geuit dat er een drastische beleidswijziging bij Trafigura en Nyrstar rond fuming te merken valt. We pleiten sterk om wat nu nog afval is, binnen België en Europa zelf te verwerken, in plaats van dit te verkopen aan verre landen, en om dit tevens te doen zonder uitstoot van broeikasgassen.

   

  Berekening AIP:

  Aparte vergadering:

  • Er zijn besprekingen gestart in verband met een eventuele verhoging van het plafond van de AIP. Daarbij stelt de directie voor om met eenvoudiger doelen te werken voor veiligheid (en milieu), maar ook om een bijkomend doel te stellen voor de productie.

  • Wij willen alleszins dat het trimestrieel vastklikken van AIP-resultaten en de jaarrecuperatie onaangeroerd blijven. Wij stellen ook voor om de methode van de “stretch-doelen” (extra doel verbonden aan een deel van de AIP-premie) ook te vereenvoudigen, en een gelijkaardige methode van de productiedoelen toe te passen op veiligheid en milieu.

  • De resultaten voor april-juni werden ondertussen gepubliceerd. Het gaat om 484 €. De som van de twee eerste trimesters is dus 907 €.

  Ondernemingsraad:

  • Op de OR deelt de directie mee dat ze nog geen mandaat heeft gekregen voor het verhogen van het maximumbedrag van de AIP. 

  Sociale verkiezingen

  De data voor de sociale verkiezingen werden vastgelegd op 25 en 26 november 2020.

   

  Evaluatie opstart fietsleasing

  De directie stuurt de gegevens met de actuele aantallen van de instappers na. Ze merkt op dat er zich geen problemen voordoen, behalve bij bepaalde leveringen, die vertraging oplopen.

   

  Asset, elektromekaniekers en elektriciens, leeftijdspyramide, onderaannemers, aanwervingen

  We benadrukken het belang dat de directie zich houdt aan de belofte eind augustus met concrete gegevens te komen over het aantal onderhoudsonderaannemers die in regie werken.

   

  Zinkpoeders, stand van zaken problemen

  De directie erkent dat er nog enkele problemen zijn, maar dat de productie nu reeds in staat is om (deels) ook aan Auby te leveren. Ze heeft de productie zelfs tijdelijk moeten stilleggen, omdat er nog zinkpoeders van Everzinc contractueel afgenomen dienen te worden.

   

  Centrale turbine 4

  We vragen welke gevolgen de beslissing van de directie i.v.m. turbine 4 heeft voor de toekenning van extra emissierechten ten gevolge van vermeden emissies.

   

  De directie antwoordt dit de volgende keer te zullen beantwoorden.


  27-07-2020 om 13:40 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  29-06-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ONDERNEMINGSRAAD JUNI 2020

  Kort verslag ondernemingsraad 29 juni 2020

   

  Coronacrisis

  De directie benadrukt dat ze het belangrijk vindt dat de Corona-regels behouden en gerespecteerd blijven.  Het gaat om het respect voor 1,5 m afstand, blijvende desinfectietoestellen, masker (tyvek niet meer), extra reiniging oppervlakten, informatie via mails, bedrijfsvideo, veilige start vergaderingen,…

   

  Waardering en tegemoetkoming inzet in moeilijke Corona tijden

  We hebben gevraagd om een premie te geven op basis van de wettelijke mogelijkheid om maximaal 300 € belastingvrij toe te kennen.

   

  De directie is positief en open om iets te doen. Ze wacht echter eerst af wat de uiteindelijke wettelijke bepalingen errond zullen worden. Ze antwoordt daarna.

   

  Evaluatie opstart fietsleasing

  Het fietsleaseplan kent een sterke start, met meer dan 50 effectieve bestellingen op minder dan een maand tijd. Het aandeel van de speed-pedelec is aanzienlijk, met meer dan 20 bestellingen. De lease-dienstverlening verloopt vlot. De wachttijd bij bestellingen varieert sterk en duurt soms lang.

   

  Berekening AIP

  • De besprekingen in verband met een eventuele verhoging van het plafond van de AIP start deze week (2/6).

  • De resultaten voor januari-maart werden ondertussen gepubliceerd. Het gaat om 423 €.

   

  Halfjaarresultaten Nyrstar en Trafigura

  We vragen om de resultaten te kennen van de metaalsectie van Trafigura, waartoe Nyrstar behoort.

   

  De halfjaarresultaten van Trafigura als geheel zijn in het voorbije jaarhelft (oktober 2019 tot en met maart 2020), buiten de omzet die door lagere prijzen daalde, op alle vlak gestegen. Dit geldt zowel voor EBITDA (2,411 miljard $, inkomsten voor intresten, belastingen, waardeverminderingen en afschrijvingen), als voor brutowinst (3,126 miljard $) en nettowinst. Ook Nyrstar leverde een bijdrage: ze realiseerde 370 miljoen $ brutowinst (12% van het totaal van Trafigura), echter slechts 72 miljoen $ EBITDA (3% van het totaal). Ze heeft geen weet van resultaten van de metaalsectie apart.

   

  Onderzoek fumer

  Er is geen verder nieuws over het onderzoek naar een fumer. Er zal wel een belangrijke topvergadering hierover doorgaan op 9 juli. Na deze datum gaat op 15 en 16 juli een EOR (Europese Ondernemingsraad) door, waar mogelijks meer informatie hierover gegeven kan worden.

   

  Betalingen

  De directie wil het gesprek over de kilometervergoeding (onvolledige informatieverstrekking) en maaltijdcheques (betalen tot 2 cijfers achter de komma per cheque) op een syndicale vergadering bespreken.

   

  Asset, elektromekaniekers en elektriciens, leeftijdspyramide, onderaannemers, aanwervingen

  De directie legt gegevens voor over de leeftijdsstructuur van de stielmannen in Balen en Overpelt. Hieruit blijkt dat in Balen 10 elektromekaniekers 55 jaar of ouder zijn, terwijl 4 elektriciens ouder zijn dan 50 jaar, met één elektricien van 55 jaar. In Overpelt zijn er zes elektromekaniekers vanaf 55 jaar, van wie de oudste 61 jaar is. Er is ook een elektricien van 52 jaar. De directie ziet dat er tijdig maatregelen genomen moeten worden. Er komt sowieso een vervanger voor de 61-jarige stielman. Er wordt ook bekeken wat men gaat doen voor de andere oudere stielmannen. Ze wijst er op dat Balen reeds meer verjongd werd dan Overpelt.

   

  We zeggen dat ook Balen veel oudere werknemers heeft. Bovendien willen we ook informatie over de hoeveelheid jobs die door onderaannemers gedaan worden.

   

  De directie antwoordt dat er nog informatie komt hierover.

   

  Centrale turbine 4

  We vragen waarom men niet investeert in de meest energie-efficiënte turbine 4, vergeleken met de investeringen die men wel wil doen in de minder efficiënte turbine 5. We vragen ook wat dit betekent naar de verkregen emissierechten voor vermeden uitstoot. Zijn deze mee opgenomen in de gemaakte berekeningen?

   

  De directie antwoordt dat hun onderzoek uitwees dat de verhouding tussen opbrengsten en kosten beter uitviel voor turbine 5. Bovendien dient men voor turbine 4 een veel grotere investering te doen. Wat de emissierechten voor vermeden uitstoot betreft, zal de directie navraag doen.


  29-06-2020 om 18:16 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)


  Foto


  forum
 • 5 postensysteem
 • verkiezingen
 • verkiezingen
 • verslag
 • verandering van acv-metaal naar acv - metea

  Druk op onderstaande knop om te reageren op ons forum, want UW mening is van het grootste belang voor ons


  E-mail ons

  Druk op onderstaande knop om ons te e-mailen.


  Zoeken met Google  Blog als favoriet !  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!