Inhoud blog
 • Nieuws!
 • morgen 16/9 laatste dag voor bezwaarschriften bouwvergunning
 • Schepencollege Puurs geeft positief advies milieuvergunning - artikel HLN 11/09/2014
 • Opnieuw bezwaar aantekenen, ditmaal tegen de bouwvergunning 2 windturbines vóór 16 september 2014 - 12 u!
 • bezwaarschriften milieuvergunning tegen 29 augustus 2014
  openbaar onderzoek bouwvergunning nieuwe aanvraag 2 windturbines in Ruisbroek (t/m 16/09/2014)
  Zoeken in blog

  Foto
  In Puurs (Ruisbroek) staan momenteel reeds 5 windturbines en er werden reeds meerdere aanvragen ingediend voor extra windturbines. De drie windturbines langs de N16 zorgen nu echter al voor ernstige overlast in Ruisbroek en ook in Kalfort. Er is dus geen sprake van vooroordelen, een aantal Puursenaars ondervindt dagelijks de nadelige gevolgen en niemand had kunnen inschatten dat het zo erg zou zijn!

  Deze overlast MOET weg en extra windmolens kunnen ECHT NIET in Puurs! Puurs moet een leefbare en gezonde gemeente blijven!

  De actiegroep 'Betere Buurt Puurs' verzet zich tegen de negatieve gevolgen van de huidige windturbines langs de N16  in Puurs en wil absoluut niet dat de geplande extra windturbines in Puurs gebouwd worden!
  Actiegroep Betere Buurt Puurs
  Windmolens in Puurs
  09-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuws!
  De Raad van State heeft een uitspraak gedaan in ons voordeel en daar zijn we uiteraard heel tevreden mee. 

  Dit is een belangrijk precedent: de Raad van State stelt in zijn vonnis dat wanneer er overlast is voor inwoners (ook al is er een milieuvergunning én zijn er milieunormen) de exploitant op verzoek van de overheid zijn installatie moet aanpassen zodat de overlast wordt weggenomen.  

  Vergunnende overheden kunnen dus te allen tijde normen aanpassen en zelfs strenger maken dan de bestaande wetgeving als blijkt dat zij oordelen dat er hinder is voor omwonenden. 
  We zijn er nog niet, maar dit is een belangrijke stap in de goeie richting. 

  Onze oprechte dank aan iedereen die onze actiegroep steunt! Artikel in Het Laatste Nieuws van 7 oktober 2014 in bijlage.

  Bijlagen:
  http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-puurs/raad-van-state-volgt-actiegroep-eneco-moet-windmolens-aanpassen-a2077596/   

  09-10-2014 om 11:07 geschreven door BetereBuurtPuurs

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  15-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.morgen 16/9 laatste dag voor bezwaarschriften bouwvergunning
  Morgen 16 september 2014 vóór 12 u moeten alle bezwaarschriften tegen de bouwvergunning van 2 windturbines aan Ooievaarsnest binnen zijn op het gemeentehuis van Puurs. 

  Windturbines? Ja, maar niet binnen 1.500 meter van woningen omwille van geluidshinder en slagschaduw!

  Voorkomen is beter dan genezen, eens de turbines er staan, blijven ze daar 20 jaar staan, met geluidshinder en slagschaduw.

  De firma W-Kracht vraagt 2 extra windturbines aan vlak tegen Hof ter Zielbeek, op 250 m van de A12 in Ruisbroek.

  Na het openbaar onderzoek voor de milieuvergunning is er nu het openbaar onderzoek voor de bouwvergunning. Hiertegen moet opnieuw bezwaar ingediend worden! 
  Dit dossier voorziet later nog een uitbreiding met nogmaals 2 extra windturbines in deze regio. 

  Deze turbines komen op 400 m van een school en op 250 m van een seniorie en een speeltuin en vlak naast 2 ondergrondse aardgasleidingen. 
  De combinatie van de geluidshinder van de windturbines en het verkeer van A12/N16 maakt onze straten op termijn onleefbaar. 

  Daarom dienen we bezwaar in. Eikerlandstraat, Ooievaarsnest, St.-Katharinastraat, Schoolstraat, Kasteelstraat, Kloosterstraat, Gasthuisdreef, Gebr. Aertslaan, Dr. F. De Wachterlaan en omgeving krijgen de grootste geluids- en slagschaduwhinder, maar de geluidshinder is er tot op anderhalve km. 

  Elke meerderjarige kan bezwaar indienen, laat ook uw stem meetellen! 

  U kan uw bezwaarschrift zelf binnenbrengen op het gemeentehuis van Puurs (zeker ontvangstbewijs vragen!), aangetekend verzenden tegen ontvangstbewijs, of u mag dit via onze brievenbus Pullaarsteenweg 154 in Ruisbroek aan de actiegroep Betere Buurt Puurs bezorgen (tot morgenvroeg 16 september 2014). Wij zorgen ervoor dat alle bezwaarschriften tijdig op het gemeentehuis van Puurs afgegeven worden.  

  Het modelbezwaarschrift stedenbouwkundige vergunning kan hier gedownload worden:

  Bijlagen:
  bezwaarschrift flyer stedenbouwkundige vergunning w-kracht Ruisbroek.pdf (121.8 KB)   

  15-09-2014 om 15:02 geschreven door BetereBuurtPuurs

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  10-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schepencollege Puurs geeft positief advies milieuvergunning - artikel HLN 11/09/2014
  Puurs wordt wel degelijk een 'windmolenbos' ondanks alle beloften in het verleden. Zie het artikel in HLN in bijlage. 

  Het enige wat je als omwonende kan doen is bezwaar indienen. 

  Vandaag en morgen wordt geflyerd in de omgeving van het Ooievaarsnest, we kunnen alleen maar informeren en de mensen aanraden om zoveel mogelijk bezwaar aan te tekenen. 

  De overlast van deze 2 windturbines zal niet voor ons zijn en veel mensen vragen waarom we onze tijd, energie en geld steken in iets waar we zelf geen hinder van hebben. 
  Ons antwoord hierop is: had iemand ons ooit maar gewaarschuwd, dan hadden we ook bezwaar kunnen indienen. Wij hebben hier al 3 jaar geluidshinder, vooral van de twee windturbines van Eneco op het terrein van Peleman Industries. 

  We proberen via een procedure bij de Raad van State hiervoor een oplossing te bekomen. Gerechtsprocedures zijn "treinen der traagheid", het is wachten op de uitspraak over de zitting van 12/06/2014. 

  De eerste windturbine van Pfizer geeft ook hinder, vooral in Kalfort. De beroepsprocedure tegen de bouw van een tweede windturbine bij Pfizer is lopende, ook hier is het geduldig wachten op een uitspraak. 

  Beide procedures kosten handenvol geld, en daar rekent men natuurlijk op: dat omwonenden berusten in hun lot en geen procedures (kunnen) aanspannen. Meer en meer zien we echter zowel in Vlaanderen als in Wallonië gezamenlijke actiegroepen tot stand komen. Ook onze actiegroep werkt hieraan mee. 

  Het is voor ons onbegrijpelijk dat het schepencollege van Puurs een positief advies geeft voor 2 windturbines aan Ooievaarsnest, waarvan 1 op 250 meter van een speeltuin en een seniorie en op 350 meter van een lagere school. 
  En die 'permanente (geluids)metingen', die vragen wij al drie jaar, daar komt dus niks van... 

  Op de vergadering met Eneco begin dit jaar heeft een ingenieur van Enercon (de installateur van de windturbines langs de N16) bevestigd dat windturbines gegarandeerd geluidsoverlast geven tot op 500 meter. 

  Overal waar we al gaan spreken zijn op infoavonden stond het gemeentebestuur achter zijn inwoners en gingen ze mee in verzet tegen windturbines die te dicht bij woonkernen staan. 

  Puurs is stilaan de gedroomde windmolengemeente waar exploitanten door het gemeentebestuur met open armen en een ideaal ruimtelijk structuurplan worden ontvangen, er zullen dus nog aanvragen volgen. 

  Zet windturbines op meer dan 1500 meter van woningen zoals in Frankrijk en Duitsland en zet ze ergens waar ze de gezondheid van inwoners niet om zeep helpen en bovendien de waarde van woningen met 30 à 40 % doen dalen.

  Bijlagen:
  http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-puurs/rumst-wil-geen-windmolens-puurs-wel-a2045643/   

  10-09-2014 om 23:24 geschreven door BetereBuurtPuurs

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  06-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw bezwaar aantekenen, ditmaal tegen de bouwvergunning 2 windturbines vóór 16 september 2014 - 12 u!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De firma W-Kracht vraagt 2 extra windturbines aan langs de A12 in Ruisbroek. Locatie: Ooievaarsnest omgeving Inkart. 

  Na het openbaar onderzoek voor de milieuvergunning is er nu het openbaar onderzoek voor de bouwvergunning. Hiertegen moet opnieuw bezwaar ingediend worden! 

  Dit openbaar onderzoek loopt tot en met dinsdag 16 september 2014 - 12 u. 

  Dit dossier voorziet later nog een uitbreiding met nogmaals 2 extra windturbines in deze regio! 

  Windturbines? JA, MAAR VERDER DAN 1500 M VAN WONINGEN omwille van geluidshinder en slagschaduw. 

  Deze turbines komen op 400m van een lagere school en op 250m van een seniorie en een speeltuin en vlak naast 2 ondergrondse aardgasleidingen. De combinatie van de geluidshinder van de windturbines en het verkeer van A12/N16 maakt onze straten op termijn onleefbaar.
  Daarom dienen we bezwaar in tegen deze extra windturbines in onze gemeente. Eikerlandstraat, Ooievaarsnest, St.-Katharinastraat, Schoolstraat, Kasteelstraat, Kloosterstraat, Gasthuisdreef, Gebr. Aertslaan, Dr.F. De Wachterlaan en omgeving krijgen de grootste geluids- en slagschaduwhinder, maar de geluidshinder is er tot op anderhalve km. 

  Elke meerderjarige kan bezwaar indienen, laat ook uw stem meetellen! 

  U kan uw bezwaarschrift zelf binnenbrengen op het gemeentehuis van Puurs (zeker ontvangstbewijs vragen!), aangetekend verzenden tegen ontvangstbewijs, of u mag dit via onze brievenbus Pullaarsteenweg 154 in Ruisbroek aan de actiegroep Betere Buurt Puurs bezorgen (vóór 16 september 2014). Wij zorgen ervoor dat alle bezwaarschriften tijdig op het gemeentehuis van Puurs afgegeven worden. 

  Er wordt deze week geflyerd en het modelbezwaarschrift stedenbouwkundige vergunning kan hier gedownload worden.

  Bijlagen:
  bezwaarschrift flyer stedenbouwkundige vergunning w-kracht Ruisbroek.pdf (121.8 KB)   

  06-09-2014 om 00:00 geschreven door BetereBuurtPuurs

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  26-08-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bezwaarschriften milieuvergunning tegen 29 augustus 2014
  De bezwaarschriften tegen de milieuvergunning voor 2 extra windturbines aan Ooievaarsnest in Ruisbroek kunnen nog altijd binnengebracht worden - adres: Pullaarsteenweg 154 Ruisbroek.

  Vrijdagvoormiddag gaan de laatste bezwaarschriften naar het gemeentehuis in Puurs.

  26-08-2014 om 21:09 geschreven door BetereBuurtPuurs

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (2 Stemmen)
  22-08-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.slagschaduwstudie Windturbines Ooievaarsnest
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De slagschaduwstudie van de windturbines aan de A12 Ooievaarsnest in Ruisbroek.

  Zowel de Seniorie Hof ter Zielbeek (St.-Katharinastraat) als de Sint Carolusschool (Kloosterstraat) krijgen tussen 16 en 32 u slagschaduw per jaar. Wettelijk mag er momenteel max. 8 u per jaar en 30 minuten per dag slagschaduw zijn. 

  De slagschaduw gaat tot aan Kaardijk en ver in de Witte Wijk, St.-Katharinastraat, Eikerlandstraat, Schoolstraat, Kasteelstraat, Gasthuisdreef en Kloosterstraat.

  Slagschaduw kan je vergelijken met een stroboscoopeffect in een dancing: zie video via link

  Bijlagen:
  http://www.youtube.com/watch?v=TLFzFtXHWAg   

  22-08-2014 om 22:58 geschreven door BetereBuurtPuurs

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (2 Stemmen)
  18-08-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Modelbezwaarschrift milieuvergunning 2 windturbines Ooievaarsnest Ruisbroek/Puurs
  In bijlage het bezwaarschrift tegen de milieuvergunning:

  Bijlagen:
  bezwaarschrift flyer milieuvergunning def w-kracht Ruisbroek.pdf (121.3 KB)   

  18-08-2014 om 00:00 geschreven door BetereBuurtPuurs

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (3 Stemmen)
  17-08-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inplanting geplande 2 windturbines in Ruisbroek/Puurs
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De firma W-Kracht (Zedelgem) vraagt een milieuvergunning aan voor twee extra windturbines langs de A12 in Ruisbroek (zie plan in bijlage: de rode figuren zijn de geplande windturbines Ooievaarsnest, vlakbij Inkart en Hof ter Zielbeek - de zwarte stippen zijn de 2 windturbines die aan de Rupeltunnel staan). 

  Het openbaar onderzoek loopt tot en met 29 augustus 2014 - 12 u. 

  Dit dossier voorziet later nog een uitbreiding met 2 extra windturbines in deze regio! 

  De combinatie van de geluidshinder van de windturbines en het verkeer van A12/N16 maakt onze straten op termijn onleefbaar. Daarom dienen we bezwaar in tegen deze extra windturbines in onze gemeente. 

  Eikerlandstraat, St.-Katharinastraat, Schoolstraat, Kasteelstraat, Kloosterstraat, Gasthuisdreef, Gebr. Aertslaan, Dr.F. De Wachterlaan en omgeving krijgen de grootste geluids- en slagschaduwhinder, maar de geluidshinder is er tot op anderhalve km! 

  Er wordt deze week geflyerd in Ruisbroek en het modelbezwaarschrift kan hier gedownload worden vanaf morgen. 
  Elke meerderjarige kan bezwaar indienen, laat ook uw stem meetellen! 

  Later komt er ook nog een openbaar onderzoek tegen de stedenbouwkundige vergunning en dan moet daartegen opnieuw bezwaar ingediend worden! U kan uw bezwaarschrift zelf binnenbrengen op het gemeentehuis van Puurs, Hoogstraat 29 (zeker ontvangstbewijs vragen!), of u mag dit via onze brievenbus Pullaarsteenweg 154 in Ruisbroek aan de actiegroep Betere Buurt Puurs bezorgen (vóór 27 augustus 2014). Wij zorgen ervoor dat alle bezwaarschriften tijdig op het gemeentehuis van Puurs afgegeven worden.

  17-08-2014 om 21:36 geschreven door BetereBuurtPuurs

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inplanting geplande 2 windturbines in Ruisbroek/Puurs
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De firma W-Kracht (Zedelgem) vraagt een milieuvergunning aan voor twee extra windturbines langs de A12 in Ruisbroek (zie plan in bijlage: de rode figuren zijn de geplande windturbines Ooievaarsnest, vlakbij Inkart en Hof ter Zielbeek - de zwarte stippen zijn de 2 windturbines die aan de Rupeltunnel staan).
  Het openbaar onderzoek loopt tot en met 29 augustus 2014 - 12 u.  
  Dit dossier voorziet later nog een uitbreiding met 2 extra windturbines in deze regio! De combinatie van de geluidshinder van de windturbines en het verkeer van A12/N16 maakt onze straten op termijn onleefbaar. Daarom dienen we bezwaar in tegen deze extra windturbines in onze gemeente.

  Eikerlandstraat, St.-Katharinastraat, Schoolstraat, Kasteelstraat, Kloosterstraat, Gasthuisdreef, Gebr. Aertslaan, Dr.F. De Wachterlaan en omgeving krijgen de grootste geluids- en slagschaduwhinder, maar de geluidshinder is er tot op anderhalve km! 

  Er wordt deze week geflyerd in Ruisbroek en het modelbezwaarschrift kan hier gedownload worden vanaf morgen. 
  Elke meerderjarige kan bezwaar indienen, laat ook uw stem meetellen! 

  Later komt er ook nog een openbaar onderzoek tegen de stedenbouwkundige vergunning en dan moet daartegen opnieuw bezwaar ingediend worden! U kan uw bezwaarschrift zelf binnenbrengen op het gemeentehuis van Puurs, Hoogstraat 29 (zeker ontvangstbewijs vragen!), of u mag dit via onze brievenbus Pullaarsteenweg 154 in Ruisbroek aan de actiegroep Betere Buurt Puurs bezorgen (vóór 27 augustus 2014). Wij zorgen ervoor dat alle bezwaarschriften tijdig op het gemeentehuis van Puurs afgegeven worden.

  17-08-2014 om 21:34 geschreven door BetereBuurtPuurs

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  11-08-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Infoavond maandag 18 augustus 2014 in Waarloos-Kontich
  Volgende week maandag 18 augustus 2014:

  INFOAVOND  

  over de geplande 4 windturbines langs de E19 in Reet, Rumst, Waarloos en Kontich
  Het openbaar onderzoek voor de aanvraag van de milieuvergunning voor dit project loopt tot 1 september 2014

  Aanvang 20 u

  Waar? Zaal Berkenhof, Ferdinand Maesstraat 95 in Waarloos-Kontich

  Wij zullen er ook zijn om te praten over onze ervaring met de windturbines die nu reeds 3 jaar in onze buurt staan.

  11-08-2014 om 12:50 geschreven door BetereBuurtPuurs

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (2 Stemmen)


  Archief per week
 • 06/10-12/10 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 16/12-22/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 06/08-12/08 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 24/12-30/12 2012

  Rondvraag / Poll
  Welke overlast heeft U van de windmolens ?
  Geluidsoverlast
  Slagschaduw
  Medische problemen
  Geen problemen
  Geluidsoverlast & Slagschaduw
  Geluidsoverlast & Medische problemen
  Geluidsoverlast & Slagschaduw & Medische problemen
  Bekijk resultaat


  agenda


  E-mail ons


  Volg ons ook op
 • actiegroepbeterebuurtpuurs
 • Facebook

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Meer blogs