Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
E-mail mij

Ik zou het leuk vinden,om een mailtje te krijgen.

Willekeurig Bloggen.be Blogs
depiraatmuziek
www.bloggen.be/depiraa
Laatste commentaren
 • Dhr. (Wim Pasing)
      op oproep
 • w (wlp)
      op sterven
 • Als men eens zelf eens mocht beleven. (Frans Wouters)
      op
 • Wat is precies bidden. (Frans Wouters)
      op
 • 3 verschijningen (Soof)
      op JEZUS VERSCHIJNINGEN
 • ervaringen (ilse)
      op dromen
 • Bertha Dudde, een Openbaring (J de Groot)
      op kijk onder google
 • hello (laura )
      op demon
 • was eens mijn blogs aan het bekijken en kwam hier nog eens bij jou op bezoek.. (Annick)
      op ziek zijn-straf of genade?
 • Prachtig en ontroerend (Theejoo)
      op ziek zijn-straf of genade?
 • Bewondering (Appie)
      op engel
 • HEEY (ilse)
      op engelen
 • verwijdering (erna pelle)
      op JEZUS VERSCHIJNINGEN
 • verwijdering (erna pelle)
      op JEZUS VERSCHIJNINGEN
 • Mooi, troostvol en waar! (Theejoo)
      op Jij mag er zijn
 • Kom tot Jezus (G Dijkstra)
      op toeval
 • leuk (G Dijkstra)
      op kijk onder google
 • Wat een geweldige troost (Theejoo)
      op engel of gids verschijning
 • BEWUST BLIJVEN dat U bij ons bent... (Gerard van Hees)
      op Geen tijd voor onze liefhebbende vader
 • De zegen van geven (Theejoo)
      op over de zegen
 • dhr (PETER)
      op oproep
 • Wauw!!! (Theejoo)
      op Nog iets vergeten om een mooi getuigenis op te schrijven
 • Geweldig!!! (Theejoo)
      op Genezingen
 • ... (Jean-Luc SALOMEZ)
      op JEZUS VERSCHIJNINGEN
 • reactie (ursula)
      op engelen
 • geen (Maria Anna)
      op engelen
 • reactie op spritualiteit (ursula)
      op sterven
 • Spiritualiteit (Maria Anna)
      op sterven
 • reactie (URSULA)
      op JEZUS VERSCHIJNINGEN
 • jezus verschijning (erna pelle)
      op JEZUS VERSCHIJNINGEN
 • wat lief (URSULA)
      op engel
 • Liefdevol (Neeltje Diepeveen)
      op engel
 • spiritueel
  Jezusverschijningen
  free image hosting hosted images

  free image hosting

  24-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.JEZUS VERSCHIJNINGEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Als allereerst wil ik God alle lof en eer geven, voor alles wat Hij voor mij heeft gedaan en ook voor mijn geestelijke groei en het geestelijke zien en vooral voor Zijn bescherming en leiding op elk gebied.
  Met deze getuigenis wil ik niemand bekeeren.
  Ook wil ik mijn verontschuldiging aanbieden aan de lezers voor mijn spellingsfouten. Ik ben zelf in Duitsland geboren en was 22 jaar, toen ik naar Nederland kwam. Heb het Nederlands van aanhoren geleerd van hier en daar opvangen, en ik maak nog steeds wat fouten maar nu mijn belevenissen.

  Ik ben altijd al intens bezig geweest met het spirituele. In het jaar 1991 heb ik me tot Christus bekeerd en was een trouwe kerkgangster van een Pinkstergemeente. (Ben intussen uit de kerk gestapt.) Toen ik naar een bidstond ging, maar nog niet wist hoe ik moest bidden, riep ik vol van liefde Jezus naam. Het was puur de eerste liefde die ik voor hem voelde. Het leek alsof iemand tegen mij zei: Doe je ogen eens open. Ik deed het en ik zag Jezus naast mij staan. Ik zat op mijn knieën en moest omhoog kijken om Hem in zijn volle glorie te zien. Hij zag er prachtig uit. Hij had donkere, lange haren en een verzorgde korte baard. Zijn gewaad was wit met een lichtblauw kleed er overheen. Hij had onder zijn arm een dik gouden boek, waarvan ik later hoorde dat het een Levensboek was waarin de zijnen stonden. Ook zag ik dat zijn hart aan het bloeden was, het bloed liep langs zijn gewaad. Hij zei geen woord, keek alleen maar. Wat mij later wel opviel, was dat ik helemaal niet schrok of bang was, alsof het een heel gewone zaak was. Hij was denk ik na een halve minuut weer weg. Ik wist gewoon dat het Christus was, ik had er geen twijfels over. Ik had nooit gebeden om een verschijning van Jezus te mogen zien.

  Jaren later zag ik Jezus nog twee keer in mijn slaapkamer. Ik lag in bed, zag dat de muur vervaagde en zag Christus van opzij, tot zijn middel. Ik zag zijn mond bewegen en ik wist ineens, dat hij voor mij aan het pleiten was bij God. Toen vervaagde het weer. Later kwam Hij nog een keer, toen zat hij op een rots met onder zich de wereld; ik zag Hem bidden voor de wereld. Dat waren mijn drie Christusverschijningen die ik met open ogen en mijn volle bewustzijn heb meegemaakt.
  Het leven is een leerschool ik ,verdiep mij in de boeken van Bertha Dudde en Jakob Lorber en Swedenburg. In de profetieën van Jakob Lorber staat dat Christus zich in de laatste dagen laat zien aan mensen die hem lief hebben.
   Na al mijn ervaringen en ook door die wondermooie boeken, is mijn huis voor mijn gevoel op de rots gebouwd. En ik verheug mij op mijn echte thuis later, dat boven is. Het is mijn lust en mijn leven om mensen te helpen en voor hen te bidden.Het gebeurt vaak, dat God mij dan, met mijn geestelijke ogen, visioenen laat zien. De bijbel zegt ook, dat jongeren gezichten zullen zien en dat ouderen dromen en visioenen zullen ontvangen in de laatste dagen. Als je zo om je heen kijkt dan weten we, dat we echt in de laatste dagen leven. Als ik om mij heenkijk en die mensen zie, die alles proberen alleen op te lossen of mensen met problemen en ziektes, die naar de psychiaters lopen voor hulp of naar een afkickcentrum gaan en zo voort.
  Dan vind ik het jammer, dat ze niets van onze grote Heiland willen weten. Alleen hij kan helpen, op zijn tijd. Ik weet uit eigen ervaring, wat Hij met de mensen kan doen en hij klopt aan ieders hart om binnengelaten te worden, maar meestal laten ze die deur gesloten. Ze weten echt niet wat ze missen, nu niet en later in het hiernamaals ook niet. Een ding weet ik zeker, dat onze toekomst geestelijk is en dat we onze toekomst hier op deze planeet al beslissen waar we later naar toe komen.
  En ook weet ik dat, als mijn tijd gekomen is, terugkeer naar mijn vaders huis
  Weet u dat ook
   
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (96 Stemmen)
  25-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een vrije wil
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  'Zoals liefde tot de Heer
  en liefde jegens de naaste
  een hemels leven maken bij de mens,
  zo maken eigenliefde
  en liefde van de wereld
  een leven van de hel bij de mens.'
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (22 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.engel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Hier mijn zoveelste geestelijke ervaring.Was net bezig een boek van de profeet Jakop Lorber te lezen en het ging over engelen en wat ze allemaal kunnen betekenen voor de mensen. Ik was echt onder de indruk en ik vroeg aan mijn grote vriend Jezus, als het mocht, of ik ook een keer mijn engel mag zien. Na een week of twee, ik was mijn vraag al lang weer vergeten, lag ik in bed, toen ik een witte mist in mijn kamer zag en die manifesteerde zich in een menselijke gedaante, met grote vleugels. In eens wist ik het weer, wat ik aan god had gevraagd en ik riep in verwondering en blijdschap uit, hoe mooi ik het vond. De engel was groot van gestalte en keek mij recht in mijn gezicht en hij ging vol respect zijn hoofd voor mij buigen en keek mij nog een laatste keer aan en zweefde door de plafon. Jk had Jezus gedankt.God is the answer of my prayer.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (22 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oproep
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Mocht er vragen zijn, dan wil ik ze graag met de hulp van God, beantwoorden.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (17 Stemmen)
  26-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.eerlijkheid
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  'Wanneer je je onthoudt van valse getuigenissen
  en je hiervan afkeert omdat het zonden zijn,
  vloeien de liefde voor de waarheid
  en de liefde voor rechtvaardigheid
  van de Heer in, door de hemelen...
  Als gevolg daarvan worden je uitspraken,
  uitspraken van waarheid
  en je daden worden daden van rechtvaardigheid'
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  02-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Menselijk kleed
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  [69] De mens is door de Heer zo geschapen dat hij, terwijl hij nog in het lichaam leeft, toch tevens met engelen en geesten zou kunnen spreken, zoals ook in de oudste tijden voorkwam. Want de mens is een geest bekleed met een lichaam en daarom één met hen. Omdat echter in de loop van de tijd de mensen zich dermate in lichamelijke en wereldse dingen hebben ondergedompeld, zodat ze nauwelijks meer om iets anders gaven, is die weg dan ook afgesloten. Maar zodra de lichamelijke dingen, waarin hij ondergedompeld is, terugtreden, wordt die weg weer geopend en is hij onder geesten en leeft met hen samen.

   

   

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (11 Stemmen)
  03-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.engelen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De staat van engelen is van dien aard dat eenieder zijn welbehagen en zijn gelukzaligheid aan de ander meedeelt, want er bestaat in het andere leven een allernauwkeurigste mededeling en waarneming van alle gevoelens en gedachten. Vandaar dat eenieder zijn vreugde aan allen meedeelt, en allen aan eenieder, zodat zo als het ware eenieder het middelpunt van allen is; dit is de hemelse vorm. As gevolg hiervan: hoe meer het er zijn die het Rijk van de Heer uitmaken, des te groter is de gelukzaligheid, want deze neemt toe naar verhouding van de veelheid; dit is de reden waarom de hemelse gelukzaligheid onuitsprekelijk is. Zo’n mededeling van allen aan eenieder en van eenieder aan allen, vindt plaats, wanneer de een de ander meer liefheeft dan zichzelf. Als daarentegen iemand zichzelf meer bemint dan een ander, heerst eigenliefde, die uit zichzelf niets aan de ander meedeelt dan de voorstelling van zichzelf, wat een allervuilst idee is. Als men die waarneemt, wordt die persoon afgezonderd en verworpen
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (8 Stemmen)
  04-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toeval
  Klik op de afbeelding om de link te volgen wist u dat veel mensen zeggen:wat een toeval:
  wist u dat toeval niet bestaat en dat alles is geleid door god?
  En ook dat alles een doel heeft, met alles wat over je pad komt?
  God gebruikt ook mensen, niet alleen om ons te helpen, maar ook om ons naar hem toe te leiden, prachtig, he?
  Er zijn mensen bij, die zo een diepe relatie met god hebben, dat ze gelijk weten,als er iets gebeurd in hun leven,dat het van boven afkomt.
  Open je hart voor hem, en laat hem toe, er is niets mooieres als dat, en dan zult u ontdekken, wat god ook in u leven kan doen.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (26 Stemmen)
  07-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kijk onder google
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Voor de gene,die geestelijk verder willen, heb ik een uitstekende site
  www.berthadudde.net
  Het was een profet
  die doorgevingen had van jezus zelfs
  het is echt de moeite waard om het te lezen
  je zult zien, hoe je ervan geestelijk gaat groeien
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (14 Stemmen)
  09-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.geestelijk zien
  Klik op de afbeelding om de link te volgen 'Wanneer je gewaarwording wilt hebben van geestelijke zaken, moet je een liefde ontwikkelen voor de waarheid die gegrond is in goedheid'
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (17 Stemmen)
  11-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.dromen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Als er iemand droomt,van een persoon,die al overgegaan is naar de geestenwereld, schrijf het dan op. het kan belangrijk zijn. Want het kan meestal een belangrijke boodschap zijn. 
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de laatste dag
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Leef, als of het de laatste dag is en maak het goed met iedereen. ook met god. niemand weet wanneer het zijn tijd is.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (25 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.hemels leven
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  
  'Een hemels leven
  bestaat uit liefde en wijsheid
  die gecombineerd zijn
  in nuttige werken'
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (7 Stemmen)
  14-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Courtesy of SparkleTags.com
  Courtesy of SparkleTags.com
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (7 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.child's prayer
  Courtesy of SparkleTags.com
  Courtesy of SparkleTags.com
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (13 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Courtesy of SparkleTags.com
  Courtesy of SparkleTags.com
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (10 Stemmen)
  18-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heb je naasten lief
  Klik op de afbeelding om de link te volgen 'Het eerste der naastenliefde is
  tot de Heer opzien
  en de boze dingen schuwen als zonden.

  Het tweede der naastenliefde is
  de naaste nutten te doen.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (7 Stemmen)
  20-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de liefde tot god en de naaste
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  'Een mens
  bij wie overeenstemming bestaat,
  dat wil zeggen,
  die in de liefde tot de Heer
  en in de naastenliefde is
  en vandaar in het geloof,
  is met zijn geest in de hemel
  en met zijn lichaam in de wereld
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (9 Stemmen)
  22-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een van mijn vele ervaringen
  Was bezig mijn huishouding te doen en was die schilderij van het avondmaal aan het afstoffen en ik zei tegenJezus: Als mijn wereldse vader bij u boven is,(hij is al overgegaan) geef hem veel groetjes en kusjes van mij. Ik was helemaal klaar met mijn werk en was ook mijn vraag al weer vergeten.
  Ik ging op de bank zitten om even uit te rusten en ineens zag ik mijn vader voor mij staan. Hij glimlachte naar mij en ik wist, dat hij, mijn boodschap ontvangen had. Zo als hij gekomen was, zo was hij ook weer weg. Maar die hemelse liefde die hij achtergelaten had, kan man met geen pen uitleggen. Het was een van mijn mooiste ervaringen.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)
  24-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.laat het wereldse los
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  
  'Naarmate het gemoed vatbaar is
  om onttrokken te worden aan de zinnelijke zaken,
  die tot de uiterlijke mens of tot het lichaam behoren,
  naar die mate wordt het verheven
  tot geestelijke en hemelse zaken.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  25-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sterven
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Mensen hoeven niet bang te zijn voor de dood, als ze hier op arde op een goede manier hebben geleefd.
  Ik zie heel veel spirituele sites, waar men op zoektocht is naar het bovennatuurlijke, maar dan op een verkeerde manier en dan vraag ik mij af, maar waar blijft christus in hun leven? Zij gaan zich verdiepen in spiritisme, wat levensgevaarlijk is.
  Het is altijd goed, om God in alles mee te betrekken, dan kan je niets gebeuren en als een keer je tijd aangebroken is, dan is het sterven van je licham, het heerlijkse wat bestaat en je hoef er absoluut niet bang voor te zijn.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (12 Stemmen)
  30-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen 'De Heer is thuis bij hen
  die Hem liefhebben
  en ook bij hen
  die de naaste liefhebben.'
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (11 Stemmen)
  01-04-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.niet schrikken met deze bericht

    Hier een bericht voor mensen, die het niet meer zien zitten en ik wil opschrijven wat ik heb meegemaakt.
  Ik kende een vrouw, die het heel moeilijk had in haar leven en heel vaak met zelfmoord had gedreigd. Ik had veel gesprekken met haar gehad, maar helaas, die boze machten in haar waren sterker, als zij.
  Het kwam die dag, dat ze voor die trein sprong en 2 kleine kindjes achterliet.
  Ik was op haar crematie en toen ik thuis was, had ik haar foto op de televisie gezet en zei tegen haar: meisje toch, wat heb jij gedaan???
   In die nacht, zag ik haar. Ze had haar hoofd onder haar arm. Een andere keer probeerde ze in de lichaam van mijn ex te komen. Ze is heel erg wanhopig.
  Waarom ik deze bericht opschrijf?
  Er zijn genoeg mensen op deze planeet, die het niet meer zien zitten. Voor die genen die het lezen en het moeilijk hebben, smeek ik, doe geen domme dingen, want als je uit je lichaam komt, zul er veel spijt van krijgen. Het is echt geen oplossing.
  Ga met je problemen naar Christus, vertrouw op hem, leg alle problemen voor zijn voeten. open zijn hart voor hem en ik beloof je, dat alles goed komt, alleen jij moet het wel willen. Als je nog vragen heb, schaam je niet en neem met mij contact op, ik zal je snel terug mailen.
  Geloof mij, God houd van jou en ik ook.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (10 Stemmen)
  15-04-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.stervensbegleiding
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Hier weer een ervaring wat ik me had gemaakt met een stervende persoon.
  Deze man was in zijn leven een vrouwenjager en dronk graag. Kort om, alles wat die wereld hem te bieden had, had hij dankbaar aangenomen. Toen hij stervend op zijn ziektebed lag, zag ik hoe hij ineenszijn ogen open deed en ik zag ontzettend veel angst en schrik in zijn ogen. Hij keek wild omzich heen en zwaaide de armen in de lucht om dat wat hij zag,hij wilde iets af  weren en was aan het gillen. Ik horde hem schreeuwen
  "nee, niet doen, ik wil niet"
  Als stervende persoon, ben je nooit alleen, je staat al met een been in de geestelijke wereld en met de andere been nog op deze planet.Ze zien al, wat geestelijk om zich heen gebeurd en wie er aan hun bed staan te wachten.
   Als mensen van god niets willen weten en alleen maar die wereldse dingen aanhangen, dan wachten al diegen al op je, die je al gehoor heb gegeven, toen je nog in de bloei van het leven was en dat is
  satan en zijn demonen. Satan is de heerser van de deze Wereld en die handlanger van hem zijn die demonen en hun taak is: om al die mensen schlecht te maken, om huwelijken kapot te maken, om kinderen op standig te maken, familiebanden te breken,om te stoken, schlechte gedachte te geven, te liegen, mensen verslaafd te maken o.a. aan alkohol drugs en sexs  gokverslaving e.n.z. om orlogen te voeren en mensen depri te maken tot ze zelfsmord plegen en mensen van god weg te houden en mensen verkeerde leerinstelling te geven en nog veel dingen meer en veel mensen trappen er greetig op in.
  Dat leven is te kort en we bepalen al hier op deze leerschool  zelfs, waar we na onze leven naar toe komen. mensen die god met hun hele hart  lief hebben gehad en ook hun naaste, zullen de dood niet proeven en aan hun stervdebed. zullen ze engelen zien, die hun meevoeren naar een wonder mooie plek.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (8 Stemmen)
  19-04-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een tip
  Klik op de afbeelding om de link te volgen    
  'Zodra iemand boze dingen schuwt als zonden,
  dan pas kan de Heer invloeien vanuit de hemel
  en zijn geestelijk gemoed openen
  en hem inleiden in de hemel.
  Courtesy of SparkleTags.com
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  20-04-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Courtesy of SparkleTags.com
    
  'De sferen van de engelen
  worden soms zichtbaar getoond
  als atmosferen of aura's,
  van zo'n schoonheid, aangenaamheid en variëteit,
  dat het alle beschrijving te boven gaat.'
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  26-04-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bidden voor de verstorvende
  Courtesy of SparkleTags.com
  Sommige kerken zijn er op tegen, dat er gebeden word voor de verstorvende.Maar ik zeg,denk aan hun in je gebeden. Als je een christen ben, dan heb je een hele andere geestlijke uitstraling, wat ook die aardsgebonden zielen aantrekt, die verlichting zoeken. Ik weet nog, toen ik aan het bidden was,voelde ik dat mijn huis vol van aardsgebondenen zielen was,ik  sprak  tegen hun, dat ik niet kon helpen, maar alleen maar Jezus kon hun verlossen en helpen, als ze maar berouw tonen en Jezus aannemen als hun verlosser. Dagen later, toen ik in bed lag, was mijn slaapkamer vol van geestelijke rozen, en ik wist, dat het die geestelijke personen waren, die met hulp van de gebeden, eindelijk, meegenomen worden uit de duisternis verder opgeleid worden door de engelen
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  02-05-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus in het grijs
   
  Courtesy of SparkleTags.com
  Deze ervaring is al een tijdje geleden, Ik zag Jezus in het grijs, wat ik helemaal niet begreep en ik vroeg hem in mijn gebed, of ik die betekenis mocht weten en 2 dagen later had ik die antwoord, Ik horde hem zeggen, dat het komt, dat die ogen van de meeste mensen verduisterd zijn en hem niet kunnen ervaren en of zien. Ja, het is ook zo, als ik journaal kijk en als ik de gedrag van veel mensen om mij heen zie, dan kan ik herkennen, wat voor geesten in hun wonen. Ze leven in de duisternis en maken zich die hel op arde en in de toekomst zelf.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  03-05-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus
  Dat wat ik had gezien,is al weer 2 jaar geleden. Zo als meestal, zag ik het in mijn slaapkamer, toen ik in bed lag en mijn licham relaxt was.
  Had weer een soort mist of wolk gezien en dacht, dat er weer een engel kwam, maar weer zag ik Jezus en hij zweefde langzam omhoog richting kruis en het kruis was van mooi goud.
   
  Courtesy of SparkleTags.com 0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  06-05-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een aanvulling op mijn bericht,bidden voor de verstorvenden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Ik heb iets meegemaakt, wat ik graag met mijn  lezers van deze  site wil delen.
  Ik had een vrouw ontmoet, waar ik die verstorvende vader zag, ik vertelde haar, wat ik zag en ze huilde en vertelde mij, dat ze haar vader niet los kon laten en ook met al haar problemen naar hem toe ging. Ik had haar uitgelegd, dat haar vader niet kon helpen, maar dat ze het hem heel moeilijk maakte om zich verder in de geestelijke wereld te ontwikkelen, omdat haar verdriet en haar zorgen hem nog op de arde vast hield en dat het beter is, alles voor Jezus voeten te leggen, want alleen hij kon haar helpen. Ze deed, wat ik had gevraagd, en later zei ze tegen mij, dat het lijkt, als of er een hele zwaare last, van haar schouder afviel en dat ze ook voelde, dat die  tegenwordigheid  van haar vader niet  meer bij haar was.

  Waarom ik deze bericht opschrijf is zo:
  Het is heel menselijk, dat, als iemand een dierbare verliest, ontzettend veel pijn voelt. Toch is het raadzam, omwille van die verstorvende, aan de kist te bedanken voor die mooie tijd, die ze samen hadden en hoe pijnlijk het ook is, om hem of haar, te vertellen, dat ze toch met de engelen mee moeten gaan, zo dat ze niet aardsgebonden blijven.Bid voor deze persoon en hou hem niet op deze arde vast, wat heel erg pijnlijk kan zijn voor deze ziel. Vraag ook aan God om kracht om het  rouwproces te verwerken.
  Voor die genen, die in de rouwproces zijn, wens ik die kracht, rust en zegen toe.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  17-05-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.demon
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Zo als meestal als ik in bed lig, heb ik veel geestelijke ervaringen.
  Ik keek naar de plafon en ik zag een zwart gat en door de gat zag ik een gezicht, wat er heel demonisch uit zag, hij keek mij aan en zijn gezicht was vol met pijn. Ik was niet bang, omdat ik wist, dat hij niet bij mij kon komen, omdat mijn rondom mijn bed, engelen stonden en ik voelde me beschermd.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  02-06-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.genade
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  'Goddelijke genade is puur Goddelijk mededogen
  ten aanzien van het gehele menselijke ras,
  met de intentie dit te redden.
  Het vloeit voortdurend naar elk mens
  en trekt nooit terug.'
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (6 Stemmen)
  07-06-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wijsheid gebruiken
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Door mijn vele geestelijke ervaringen, van wat ik in al die jaren, geleerd heb, wil ik het volgende belangrijk bericht, neer zetten.
  Zo als bijna iedereen weet, bestaan goede krachten, maar ook boze krachten. We mensen moeten oppassen, met dat wat we zeggen, en waarom?
  Ik heb in mijn leven, veel gevloek en verwensingen gehoord. Als je zoiets doet, dan staat het boze gelijk klaar om het uit te voeren, wat heel schlecht voor je ziel is. Maar als je positiev blijft, ook heb je misschien problemen, en ook heb je iets posisitievs in je gedachten en of je praat positiev over de  mensen, dan zorgen die engelen ervoor, dat het uitgevoerd wordt. Maar blijf geduldig, op god's tijd, komt alles goed.Blijf die mensen zegenen, ook al hebben ze je kwaad gedaan.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (8 Stemmen)
  22-06-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vrede
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  'Vrede heeft in zich:  
  vertrouwen in de Heer,
  dat Hij alle dingen bestuurt,
  en voor alle dingen zorg draagt
  en ons leidt naar een goed einddoel'.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  26-06-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.hulp uit de geestenwereld
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Wil vandaag een klein getuigenis geven.
  Had een oven gerecht gemaakt en had in mijn gedachten, die rest, als het afgekoeld is, in de diepvries te leggen. Was het vergeten en in de nacht, ging ik wakker worden en zag een man aan mijn bed staan en in zijn handen had hij die 2 stukken vlees, die ik in een zilver folie in gepakt heb, staan. Ik herinnerde mij gelijk, dat ik het vergeten was en deed het alsnog. Terug naar bed, ging ik mij bedanken voor zijn hulp en sliep verder.
  Wat ik met mijn getuigenis wil zeggen is:
  Ook zien die meeste mensen niet die geestelijke helpers, maar ze zijn voortdurend om ons heen, om ons te helpen. Des te  meer we open staan voor God en het hiernamaals, zo zullen we het ook ontdekken en aanvoelen. Zelfs in kleine dingen, staan ze al klaar voor ons  mensen, fijn toch?
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  09-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  'In de hemel zijn alle mensen samengevoegd
  volgens hun geestelijke overeenkomsten;
  dit zijn zaken zijn van het goede en het ware'
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (11 Stemmen)
  17-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Wat ik heb op gemerkt is, dat er zooo veel mensen zijn, die alles proberen zelfs op te lossen en alles uit hun eigen kracht proberen te doen.
   Als ik in gebed ben en ik voel die hemelse tegenwordigheid, dan kan ik alleen maar zeggen: Vader die mensen weten niet wat ze missen.
  Ze kunnen het zo makkelijk hebben,als ze het willen, maar ze willen niet.
  Het is niets mooiers als alles te mogen delen met een goddelijke macht en dan die werkingen in je leven te zien, zo dat je weer dankbaar mag zijn, wat hij voor je heeft gedaan.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (6 Stemmen)
  07-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bescherming
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Van nacht had ik iets moois gezien.
  Mijn slaapkamer deur is altijd open. Ik zag in de opende deur een heel mooi licht van  doorschijnend  goud. Het kan alleen maar betekenen, dat het een bescherming is, zo dat die boze machten er niet doorheen komen. Want het zal het boze nooit lukken, door het licht van god te komen.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  14-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Genezingen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Op aanraden van een goede geloofs vriend,wil ik een paar getuigenissen geven, wat God met mensen, die ziek waren, gedaan heeft.
  Verhaal nummer een:
  Er kwam een oudere man naar mij toe en hij had ontzettend veel pijn in zijn been. Hij zei, dat hij zich niet kon voorstellen, om ooit zonder pijn te leven. Ik had medelijden met hem en vroeg of ik mijn handen op hem mocht leggen en voor hem mocht bidden. Na het bidden, voelde hij helemaal niets en ik zei, dat het ook later kon komen,zo als ik het uit ervaring weet. Na 2 dagen, had ik een mooie mail binnen gehad en hij delde me mee, dat het zo lang geleden was, dat hij zonder pijn leeft en hij was heel dankbaar. Ik dankte God en schreef hem, dat hij  niet mij moet danken, maar God. Amen.
  Een ander verhaal is:
  Er was eens een vrouw, die niet kon lopen en ook bij haar legde ik die handen op en ook al was ze al oud, maar daarna kon ze weer rennen.Het was leuk om te zien.
  Weer een ander verhaal over mijn hond, die een dierenarts af wilde maken.
  Had een hond gehad en hij had een ongeluk gehad en zijn achterpoot was helemaal gebroken, wat op de foto bij de dierenartst goed te zien was, hij wilde dat arme dier een spuit laten geven, om het in te laten slapen, wat ik ging weigeren. Ik ging met het beestje naar huis en legde die handen op en vroeg aan God, of hij wilde helpen. Volgende dag liep het hondje weer normaal en vrolijk rond.
  Dat waren 3 van mijn verhalen, ik ga ze niet allemaal opschrijven, anders word het te veel.
  Een ding weet ik wel. God heeft altijd een bedoeling, als er mensen zijn, die niet door hem genezen worden. Er zijn een hoop, gebedsgenezer op deze wereld en niet iedereen wordt beter, anders zou die hele wereld gezond zijn. Er zijn ook een hoop mensen bij, die innerlijke genezing nodig hebben,b.v.b naar het woord van god leven en andere kunnen vergeven en angsten en schuldgevoelens los kunnen laten, dan komt de rest ook goed.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  21-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.visioen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Hier een mooi getuigenis wat mijn broer en zijn vrouw die op het zelfde  moment, die zelfde visioen hadden.
  Ze zagen Jezus op de wolken, zijn armen wijd uit gestrekt en ze zagen een lange rij van mensen, die naar hem knielend toe zweefden, met de hoofd gebogen en die handen gevouwen.
  Dat is eeen teken, dat Jezus wederkomst nabij is.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  28-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nog iets vergeten om een mooi getuigenis op te schrijven
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Wat net in mijn hoofd kwam, was, dat er een vrouw was die in eens een hersensbloeding kreeg, ik kende die vrouw en ging haar vaker opzoeken. Ze was erg van streek, omdat ze halve kant verlamt was. Ze kon haar thuiswerk niet meer verichten en ook niet meer fietsen wat ze altijd gewend was. Haar man,die een harde werker was, moest alles overnemen. Het was een triest geval.
  Iedere keer,dat ik bij haar was, ging ik voor haar bidden en legde die handen boven haar hoofd en ook op die verlamde plekken. Dank zij God, kan ze weer fietsen en haar linker been en arm gebruiken.
  God is goed en zoooooooooo genadevol. Amen.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  28-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Hier een mooie link:

  http://www.real-life.nl/tranen.html
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  22-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.over de zegen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Wist u, als u in gebed aan God vraagt om die mensen, die u kent of die in nood zijn, om ze te zegenen,dat er ook een zegen over u komt???
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  23-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geen tijd voor onze liefhebbende vader
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Beste vriend,
  Toen je vanochtend opstond keek ik naar je en ik hoopte dat je iets tegen me zou zeggen, al waren het maar een paar woorden. Even vragen naar mijn mening, een bedankje voor iets goeds dat je gister overkwam, maar ik zag dat je het te druk had met het uitzoeken van de kleren die je vandaag aan moest hebben, dus ik wachtte.

  Toen je door het huis holde, bezig om alles klaar te krijgen, wist ik dat er een paar minuutjes vrij zouden zijn om even te stoppen en met te groeten, maar je was te druk. Op een gegeven moment moest je vijftien minuten wachten en had je niets anders te doen dan een beetje op een stoel te zitten.
  Toen zag ik je opspringen en dacht dat je wat tegen me zou gaan zeggen, maar nee, je rende naar de telefoon en belde een vriend voor de laatste roddeltjes.
  Ik zag je vertrekken voor je dagelijkse werkzaamheden en wachtte de hele dag geduldig af. Met al je bezigheden had je het denk ik te druk om ook maar iets tegen me te  zeggen.
  Ik zag dat je voor de lunch om je heen keek. Misschien voelde jij je voor gek zitten als je met me praatte, daarom boog jij je hoofd natuurlijk niet. Je keek drie of vier tafels verder en zag een paar van je vrienden kort met mij praten voor ze gingen eten, maar jij deed het niet. Dat geeft niet, er is nog steeds tijd over en ik heb nog steeds hoop dat je nog met me zult praten.
  Je ging naar huis en het leek erop dat je nog veel dingen te doen had. Na een paar daarvan stopte je en zette de televisie aan. Ik weet niet of je de TV leuk vind of niet, maar er komt van alles op en je zit er heel wat uurtjes voor. Meestal denk je nergens aan en laat je de beelden op je af komen. Ik wachtte geduldig af terwijl je TV keek en je eten op at, maar je praatte alweer niet met me.
  Toen jij je met de rest van je huishoudelijke klusjes bezig was wachtte ik opnieuw terwijl jij deed wat je moest doen. Tegen bedtijd was je denk ik te moe. Nadat jij je huisgenoten welterusten had gewenst dook je in bed en viel je bijna meteen in slaap. Dat geeft niet want je beseft misschien niet dat ik er de hele tijd voor je ben.
  Ik heb meer geduld dan jij ooit zult beseffen. Ik wil je zelfs leren hoe je geduldig met anderen kunt zijn. Omdat ik zoveel van je hou, verliet ik lang geleden een prachtige plaats genaamd hemel en kwam naar de aarde. Ik gaf dat mooie op om bespot en uitgelachen te worden. Ik stierf zelfs, zodat jij nooit mijn lijden hoeft te lijden.
  Ik hou zoveel van je dat ik iedere dag wacht op een gebaar, een gebed, een gedachte of een dankbaar stukje van je hart.
  Het is moeilijk om een eenzijdig gesprek te hebben. En nu sta je weer op en opnieuw zal ik wachten met niets dan liefde voor jou, hopend dat je vandaag wat tijd voor me zult hebben.
  Nog een goede dag toegewenst!!! Je vriend, Yeshua.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (10 Stemmen)
  04-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.engel of gids verschijning
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Van daag belde ik mijn moeder op die in het ziekenhuis ligt en ze vertelde mij iets, wat ik graag wil delen met de lezers van mijn blog.
  Een dag voor ze met spoed naar het ziekenhuis moest. zag ze een verschijning.
  Ze ziet de laatste tijd vaker verschijningen omdat ze al op leeftijd is. Maar deze wat ze zag was de mooiste van alles wat ze ooit had gezien.
  Ze vertlelde dat ze 2.30uur in de ochtend wakker ging worden en ze zag een jonge vrouw staan die zoooo mooi was en zo lief naar haar ging kijken. Om haar heen straalde licht en alles was in een roze roode mist gehuld. Deze verschijning wilde haar een mooie bloem geven. wat op een orchide lijkt en daarna ging ze langzaam verdwijnen.
  Heerlijk deze getuigenis, had er kippenvel van gekregen en kreeg tranen in mijn ogen van ontroering.
  Als je al oud ben en je moet de aarde bijna verlaten en je ben.t gelovig, dan ben je nooit alleen. Er zullen engelen bij je zijn van zooo een schoonheid, die je mee zullen nemen en het zal een heerlijke overgang zijn naar de geestenwereld en ze zullen je leiden naar je echte huis, waar nooit meer tranen en verdriet zal zijn.
  Ursula
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  11-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vandag ben je er nog.........
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Bij het leven hoort ook de dood
  alleen God weet jouw tijd;
  ben je klaar om Hem te ontmoeten?
  Ben je klaar voor de eeuwigheid?


  Niemand weet van tevoren
  wanneer hij sterven gaat;
  nu kun je nog je zonden belijden
  morgen is het misschien te laat.


  Allemaal komen we een keer "boven"
  voor Gods rechterstoel te staan;
  elk mens staat daar alleen, Hij zal vragen
  wat je in je leven zoal hebt gedaan.


  Had je oog voor je naaste
  of leefde je alleen voor "ikke";
  had je tijd voor die zieke of zwakke
  kon God over jouw talenten beschikken?


  Als je morgen eens zou sterven
  wat zou je dan nog willen doen vandaag?
  Wat heb je verzuimd, of nog goed te maken,
  voordat men je naar het kerkhof draagt?

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (7 Stemmen)
  15-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jij mag er zijn
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Jij mag er zijn !!!

  Ben jij niet tevreden over wie jij bent?
  Weet dan dat God jou persoonlijk kent.
  Hij wilde dat jij werd geboren,
  en dat jij er bij zou gaan horen.
  Ongeacht wie jij bent,
  God is het die jou werkelijk kent.

  Maar soms heeft het leven je al pijn gedaan,
  en ziet niemand jou meer staan.
  Je bent niet mooi genoeg of slim,
  geloof daar nu niet meer in.
  Ga eens voor de spiegel staan,
  en kijk jezelf eens goed aan.

  Dank God voor wie jij bent,
  en wees blij dat Hij jou werkelijk kent.
  God zal jou dan gaan herstellen,
  en je zult horen wat Hij jou wil vertellen.
  Je bent 'volwaardig' in Gods ogen,
  en is met jouw leven zeer bewogen.

  Jij bent uniek jij mag er zijn,
  ondanks al je verdriet en pijn.
  Minderwaardig komt bij God niet voor,
  nee , de wereld daar komt het door.
  Je mag alles aan Jezus geven,
  hij wandelt dan met je mee in dit leven.

  Je bent als een bloem die weer gaat bloeien,
  en met Jezus zal jouw zelfvertrouwen weer gaan groeien

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  21-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitzichtloos
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Alles lijkt uitzichtloos
  mensen staren naar je,
  je voelt je steeds onzekerder
  probeert aan hun beeld te voldoen.

  Maar nee,het lukt je niet
  dat kan je niet.
  Hoe je het ook probeert,
  je valt en je valt.

  Teleurgesteld kijk je om je heen,
  is er iemand die om mij geeft
  of ben ik hier alleen
  alleen in een wereld,
  waar iedereen aan je kleeft.

  Hoe vaak je het ook probeert,
  wat je ook doet
  je word opgezogen door de massa,
  je zit vast tussen tijd en ruimte.

  Totdat er iemand is die je aankijkt,
  een man met onbekende ogen
  op een manier zoals je dat nog nooit gezien hebt
  met liefdevolle ogen kijkt hij je aan.

  Plotseling zie je bloed lopen,
  vol onbegrip zie je dat hij aan een kruis hangt
  dat deze man vervloekt is.

  Opnieuw zie je die ogen,
  deze man begrijpt je verwarring
  Hij zegt je dat hij daar hangt voor jou,
  voor al jouw pijn en zonden
  omdat hij zoveel van je houd.

  Je beseft dat jij daar had moeten hangen,
  dat ze jou met spijkers hadden moeten doorboren
  doordat jij God ongehoorzaam was.
  Maar deze man die hing daar in jouw plaats,
  en hij vergaf de mensen die hem lieten doodbloeden.

  Je word er stil van,
  het lijkt of de tijd stil staat
  en je weet dat er nu iemand is die om je geeft,
  je hoeft alleen nog maar 'ja' te zeggen tegen hem.
  Hij zegt dat hij je wil omhelzen als een liefdevolle vader,
  strekt zijn handen naar je uit,
  diep van binnen wil je die handen vastpakken,
  maar je bent bang,wat zullen anderen ervan denken.

  Hij weet het en zegt dat je nog eens in zijn ogen moet kijken,
  langzaamaan probeer je omhoog te kijken,
  eerst durf je niet,maar dan toch,je wilt ze zo graag zien,ze zijn zo mooi.
  Dus je kijkt en kijkt en kijkt,je blijft staren.
  Je wilt die blik niet meer loslaten,
  die ogen zullen je altijd aan blijven kijken,vol liefde
  en met een brandend hart vol van vuur voor jou.

  Op dat moment wil je alleen nog bij die man zijn,
  Je weet nog niet goed wie hij is,maar dat komt nog wel.
  je weet en ziet dat je hem kunt vertrouwen,
  en dan kies je toch voor Hem,
  het maakt niet meer uit wat anderen denken,
  want het gaat erom wat God van jou denkt.

  De man met die onbekende,liefdevolle ogen,zijn naam is Jezus
  en als je weer eens bang bent voor pijnlijke reacties,
  dan kijk je opnieuw in die prachtige,glinsterende ogen........

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (7 Stemmen)
  23-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beproevingen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Vaak komen beproevingen in ons leven.
  B.v.b.
  Je wordt zo maar beschuldigt of aangevallen door een persoon.
  Maar nu komt het.
  Hoe ga je ermee om?
  Blijf je nederig en kan je vergeven?
  Of geef je de volle laag terug, zo dat er nog meer ruzie komt?
  Als we toch nederig blijven, dan zijn we de overwinner van de lage machten.
  en God kan ons voor meer dingen gebruiken.
  Denk niet als je een christen ben,dat je voor alles beschermd word,
  dan krijg je juist aanvallen te verwerken,.
  Het fijne is, dat we die kracht en de inzicht van boven mogen te ontvangen
  en geestelijk steeds sterker worden en dat we zelfs kunnen zien, wat van God en niet van God
  afkomt.
  Laat ons mensen samen in vrede leven, het leven is al kort genoeg.
  Het is al teveel ellende op de wereld en laat ons wijs zijn.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (7 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.paradijs
  Best images, comment images, layouts and more for your profile on SparkleTags.com
  Best graphics, layouts, and more for your profiles! Click Here!
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (9 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij is de weg
  Best images, comment images, layouts and more for your profile on SparkleTags.com
  Best graphics, layouts, and more for your profiles! Click Here!
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  08-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.geestelijke ogen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Alleen met de ogen van de geest kunnen wij God's werken op de juiste wijze leren kennen. Daaruit put de ziel dan een waar begrip, en dat geeft de mens de echte vreugde die onvergankelijk is.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  09-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een mens bestaat uit....
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De mens bestaat uit: Een lichaam van vlees en bloed en het is het voertuig voor de ziel. De ziel, het geestelijke van de mens, dat juist op aarde komt om weer heel te worden en dus ook gericht moet zijn op wat werkelijke waar en goed is, omdat dit het enige echte is wat uiteindelijk bestaat. Ooit heeft bewustzijn (een ziel) gedacht buiten de heelheid, buiten de waarheid te kunnen leven en ging zij daarmee haar eigen weg. Dit was de geboorte van de ego: Bewustzijn wat zich van de Heelheid, de waarheid af beweegt, in plaats van er deel aan te willen hebben. Het zich van God af bewegen, vormt het ego (e-go(d), is van god af bewegen) afzonderen. Dit is het zondig zijn van de mens. Niet meer heel zijn. Afgescheiden willen, of denken te zijn van de Heelheid en daarom deze niet meer ervaren, God niet meer ervaren. Dit brengt lijden.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Der Wunderheiler
  http://video.google.com/videoplay?docid=5193388363624290201&q
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  12-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Materie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Materie werkt als een waar blusmiddel het vuur des levens tegen. en verhindert zo het spoedig ontwaken van de geest.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (7 Stemmen)
  28-08-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.mijn ervaring
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Beste vrienden en gelijk gezinden Had iets moois meegemaakt wat ik wil delen.
  Had altijd een gewoonte van gemaakt om alles wat ik geestelijk zie en ook mijn dromen in een boek op te schrijven. Ik had dit tot en met afgelopen jaar september gedaan en was gestopt i.v.b. met een huis wat ik aangeboden kreeg en die drukte om mijn heen, had mij gesloopt. Het boekje met al mijn ervaringen had ik gisteren toevallig in mijn handen en ging het vluchtig door lezen en stopte bij een berichtje wat ik hier wil op schrijven. 24.09.07 In een droom zat ik met een geestelijk wezen te praten en ze vertelde mij dat mijn engel moemie heette en ik zag een groot engel tegen mijn raam aan. De engel was van goud en had de vleugels uitgespreid zodat niemand er doorheen kon. Ook vertelde mij het wezen, dat mijn gezondheid wat achteruit ging. Toen ik gisteren deze droom las, ging ik deze engel bij naam noemen en had een klein gesprekje met haar, wat ik normaal nooit doe. Toen ik in bed lag en de slaap niet wilde komen, had ik een pracht van een visioen. Ik zag in de verte een pracht van goud en uit het goud kwam deze engel, die ik ook in de droom zag, ook was ze van van een goud wat je niet kan uitleggen zo mooi en stralend. Daarom mijn advies aan jullie schrijf alles op wat jullie mee maken, ook al duurt het een tijd tot je er achter komt, wat die betekenis is, maar als het een betekenis heeft, dan kom je er zeker met de hulp van boven achter. warme groetjes Ursi
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (6 Stemmen)
  06-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ervaring met Jezus
  Klik op de afbeelding om de link te volgen wil even iets delen Heb een zoon van 23 jaar, die niet van zijn wiet af kan komen, hij heeft verkeerde vrienden, helaas. Hij was bij mijn geweest en vroeg me of ik mijn handen op hem kon leggen en voor hem kon bidden. natuurlijk deed ik het graag voor hem. Toen ik klaar was, zag ik Jezus voor hem staan en zijn handen had hij naar mijn zoon in liefde uitgestoken en hij keek zo vol van liefde naar hem, Ik vertelde hem wat ik zag en mijn zoon barste in het huilen uit, omdat hij die tegenwoordigheid van hem voelde. Niet lang erna ging ik naast mijn zoon zitten en en ik zag Jezus arm om de schouder van mijn zoon liggen. hij zag die arm niet maar hij voelde het wel. dagen later ging het beter met hem, maar helaas is hij later weer terug gevallen, het vlees is zo zwak, maar ik geloof,dat de dag komt, dat hij tot inzicht komt en met de hulp van god, die goede kant kiest. liefs Ursi
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  10-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.paranormaal

  vandaag  wil ik het hebben over het paranormale. Ook wil ik met dit bericht een waarschuwing geven aan mensen die zich ermee bezig houden maar dan  op een verkeerde manier.

   
  Er zijn veel mensen op deze planeet, die zich ermee bezig houden. Er is er niets mis mee, als je je verdiept in het spirituele. Maar op welke manier doe je dat???
  Ik wil een getuigenis geven van mijzelf.
  Ik was vroeger een spiritistin geweest en had contacten met mensen die al overgegaan zijn. Ik dacht altijd dat het een gave van God was,omdat ik ze kon zien, ondanks het feit, dat ik van God nooit iets wilde weten. Het was een obsessie voor mij geworden. Onbewust zette ik de ramen en deuren open voor boze machten. Iedere nacht zag ik demonen, die mij wilden wurgen en mij bang wilden maken. Als bij mij iemand kwam logeren, kwam die persoon gezond naar binnen en ging ziek naar huis. Ook ik werd aangevallen door het boze en ging ziek worden. In een  woord, het spookte bij mij in huis. Het is teveel om op te schrijven.
  16 Jaar geleden heb ik Jezus toegelaten in mijn leven en tot nu toe heb ik er geen spijt van, Hij is mijn eén en alles. Hij heeft mij geholpen van mijn roken af te komen, en dat zonder ontwenningsverschijnselen. Hij heeft mij bevrijd van al die demonische machten, die in mijn huis waren. Hij heeft mij geholpen om geestelijk te groeien, maar dan op de goede manier en toch zijn mijn geestelijke ogen nog steeds open en ik zie nog steeds zielen en andere dingen om me heen, maar dan onder de bescherming van God.
  Ik ben Hem dankbaar.
  En nu komt mijn waarschuwing.
  Ik weet precies wat die lage machten kunnen doen met de mensheid. Satan is de heerser van deze wereld en probeert mensen in zijn valstrik te krijgen. Aan mensen die zonder God leven heeft hij een makkelijke prooi. Hij werkt door de media en ook door muziek en gebruikt anderen mensen om je in zijn macht te krijgen. Vooral, als mensen zich verdiepen in het paranormale en niet weten hoe ze dat moeten doen, kan het levensgevaarlijk  zijn, zowel  geestelijk ,als ook lichamelijk.
  Er zijn paragnosten, die een hoop geld vragen voor een consult, maar ze weten niet, wat er geestelijk om hen heen gebeurt. Kennen ze Jezus??? Wist u, dat de tegenstander van God, ook een imitator van God is? Hij kan ook aan de mensen een gave geven.
   Mensen komen in hun praktijk binnen en gaan weer naar huis, met nog meer demonen om zich heen. Als je gezegend bent met een gave van God en je heb het voor niets gekregen, dan moet je er ook iets mee doen op kosteloze basis. Gratis dus.
  Ik weet een ding. Als er mensen zijn, die Christus niet willen kennen, dan hebben ze genoeg geestelijke openingen in hun aura, zodat het kwade zijn intree kan doen en binnen kan komen. Geloof mij, dat alles wat ik hier op schrijf alles ik uit mijn eigen ervaringen zijn. 
  Mijn gave van zien heb ik nog steeds en nog steeds help ik mensen, maar ik zal het nooit zonder mijn grote vriend en broeder Jezus doen, hij leidt mij erin en helpt mij in alles.
  Ik zeg altijd:
   
  Zonder God kan je niets en zonder God ben je niets.
  Als er vragen zijn over dit artikel, schrijf mij dan en ik wil graag helpen.
  Nog een tip: rechts onder, onder de favorieten, staan boeken vermeld, die geestelijk zeer opbouwend zijn, zoek ze maar op, onder google. Het gaat over profetieën. In deze tijd waarin  we leven, moet je oppassen met wat je leest, er zijn echte en onechte profeten, dus luister naar je hart. 
  Met de liefde van Jezus
  Groet ik u
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (6 Stemmen)
  18-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mooie ervaring
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Heb sinds 3 jaar een hele lieve vriendin bij gekregen en tot nu toe begeleid ik haar stap voor stap op haar spirituele weg. Maar de tegenstander van God zit niet stil en zij voelde eergisteren een demon in haar huis, ook horde zij voetstappen, zij was hartstikke bang en volgende dag kwam zij naar mijn toe en vertelde zij mij alles onder tranen, zij durfde niet meer te slapen en was moe en op. Had haar meegenomen naar de bossen voor een wandeling en we hadden diepe spirituele gesprekken. Midden in het bos begon ik haar aura schoon te maken en ineens zag ik een groot engel met een zwaard in de hand, bij haar staan. Ik vertelde het haar en zei, dat zij deze nacht wel goed kon slapen, want een groot engel is bij haar, die niemand toelaat om haar het leven zuur te maken. Zij belde mij een dag later op en vertelde mij in vreugde, dat zij vannacht deze engel bij haar zag en zij sliep als een roos. Ik was God dankbaar voor de verhoring van mijn gebeden.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  22-07-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ziek zijn-straf of genade?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Sinds 19 jaar ben ik een christen en sinds 17 jaar bid ik voor een hele goede vriend van mij, die niets van Jezus wilde weten, ook al wist hij van al mijn verschijningen, maar helaas was zijn hart er niet open voor, maar wel voor andere wereldse dingen. Deze man is nu zwaar ziek geworden. Ook deze dag ging ik bij hem op bezoek en hij keek naar mij en hij vroeg of ik hem kon leren bidden. Ik wist niet wat ik horde en vroeg of hij dat nog een keer kon herhalen. Zo een vraag had ik nooit van hem verwacht. Ineens zag ik tranen uit zijn ogen komen en hij vertelde mij, dat hij Jezus in zijn kamer zag staan en hij horde achter zich een stem en die zei, dat hij Jezus in zijn hart moet aan nemen om geholpen te worden. Mijn hele haren stonden omhoog en ik voelde gelijk de goddelijke aanwezigheid in de ziekenhuiskamer. Ik voelde dat hij de waarheid sprak en ik was God intens dankbaar dat hij na 17 jaar mijn gebeden heeft verhoord. We gingen allemaal huilen van ontroering. God is bezig met hem. Wie had dat gedacht, dat uit een man die niets van Christus wilde weten en als een moslim opgevoed was en alles deed wat in God's ogen verboden was, zo veranderd was. God houd van mensen die arm van geest zijn en wil zij toch nog helpen, dat zij niet verloren gaan. Dank u lieve vader Jezus. Amen.
  P.s
  veel mensen denken, dat als er iemand ziek is, God niet bestaat, omdat een mens dan moet lijden. Maar ook dat heeft een reden. Hij laat het uit liefde gebeuren om de mens naar zich toe te trekken, om hem toch nog in zijn liefde te mogen helpen en dat deze mens weer terug mag naar zijn vaders huis

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (6 Stemmen)
  29-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezusverschijning
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Iemand die beweert dat ook hij Jezus had gezien en hij hem op zijn camera kunnen krijgen, kijk maar zelf.


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (5 Stemmen)
  30-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.spirituele groei
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Als iemand spiritueel wil groeien, dan is het belangrijk om te weten waarom we hier op moeder aarde vertoeven en wat de bedoeling is om als mens hier te zijn. Niets is toeval op aarde zelf een vlieg is geen toeval om voor korte tijd hier op aarde te zijn. Alles heeft zijn functie. De bedoeling van het leven van een mens en dier te begrijpen, kan je helpen om een betere levenservaring te hebben. Als je dat eenmaal weet, dan ben je al ver. Sommige zeggen, het leven is kort dus maak er iets van. In welke zin? Om de wereldse dingen achterna te lopen? Om het nieuwste van het nieuwste te willen hebben? Door het materialisme kan een mens in de problemen komen en deze problemen kunnen een belemmering zijn in je geestelijke groei. Het leven wordt dan geleid door zorgen en verdriet. Door zorgen en verdriet te hebben leer je ook weer in je proces, maar sommigen willen het niet leren omdat hun geestelijke ogen nog dicht zijn. Zonder vreugde, kan je spiritualiteit je niet naar de hemel hier op aarde leiden. Veel spiritualisten zijn al zover dat zij meester zijn over hun geest en om de meesterschap over elke omstandigheden bereiken. We zijn de baas over ons lichaam ziel en geest en door onze wil kunnen we alles bereiken wat we maar willen, maar het kost wel een prijs.................. en dat is in liefde leven voor God en zijn naaste en de dienende engelen zullen je helpen om alles te bewerkstelligen om je te helpen in je spirituele groei hier op aarde en ook in het geestelijke rijk. Met deze kleine blog wens ik een ieder die het leest een hemelse geestelijke groei toe wat gelukzaligheden betekend. En in ons gedachten vasthoudend dat we nooit alleen staan op deze wereld en altijd hulp krijgen als we ernaar vragen. Als je eenmaal het levend stromend water in je heb gevoeld dan zal het ook nooit meer stoppen met stromen en je zult nooit meer terug in je oude leven willen. Dus een mens kan hier al de hemel op aarde creeren, als hij dat zelf wil.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)


  Over mijzelf
  Ik ben ursula
  Ik ben een vrouw en woon in (nederland) en mijn beroep is huisvrouw.
  Ik ben geboren op 09/07/1954 en ben nu dus 66 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: verdiepen in het geestelijke.
  De goddelijke wereld bestaat echt.........lees a.u.b. naar mijn ervaringen.

  Gastenboek
 • Bonne-Fooi...Een Man's Hobby Band.
 • RESPECT
 • Hoor niets meer van jou!
 • Gastenboek
 • Mijn eerste bezoek in 2011

  Ik verheug mij over ieder klein berichtje


  Blog als favoriet !

  Zoeken met Google   
  Archief per dag
 • 30-03-2011
 • 29-11-2010
 • 22-07-2009
 • 18-03-2009
 • 10-01-2009
 • 06-01-2009
 • 28-08-2008
 • 12-06-2008
 • 09-06-2008
 • 08-06-2008
 • 23-02-2008
 • 21-01-2008
 • 15-01-2008
 • 11-01-2008
 • 04-01-2008
 • 23-10-2007
 • 22-10-2007
 • 28-09-2007
 • 28-08-2007
 • 21-08-2007
 • 14-08-2007
 • 07-08-2007
 • 17-07-2007
 • 09-07-2007
 • 26-06-2007
 • 22-06-2007
 • 07-06-2007
 • 02-06-2007
 • 17-05-2007
 • 06-05-2007
 • 03-05-2007
 • 02-05-2007
 • 26-04-2007
 • 20-04-2007
 • 19-04-2007
 • 15-04-2007
 • 01-04-2007
 • 30-03-2007
 • 25-03-2007
 • 24-03-2007
 • 22-03-2007
 • 20-03-2007
 • 18-03-2007
 • 14-03-2007
 • 11-03-2007
 • 09-03-2007
 • 07-03-2007
 • 04-03-2007
 • 03-03-2007
 • 02-03-2007
 • 26-02-2007
 • 25-02-2007
 • 24-02-2007

  Blog als favoriet !

  Een interessant adres?

   
  Courtesy of SparkleTags.com
   
  Courtesy of SparkleTags.com

   
  Courtesy of SparkleTags.com

   
  Courtesy of SparkleTags.com

   
  Courtesy of SparkleTags.com
   
  Courtesy of SparkleTags.com
   
  Courtesy of SparkleTags.com
   
  Courtesy of SparkleTags.com
   
  Courtesy of SparkleTags.com
   
  Courtesy of SparkleTags.com
   
  Courtesy of SparkleTags.com
   
  Courtesy of SparkleTags.com
   
  Courtesy of SparkleTags.com
   
  Courtesy of SparkleTags.com
   
  Courtesy of SparkleTags.com
   
  Courtesy of SparkleTags.com
   
  Courtesy of SparkleTags.com
   
  Courtesy of SparkleTags.com
   
  Courtesy of SparkleTags.com
   
  Courtesy of SparkleTags.com
   
  Courtesy of SparkleTags.com
    
  Courtesy of SparkleTags.com

   
  Courtesy of SparkleTags.com
   
  Courtesy of SparkleTags.com
   
  Courtesy of SparkleTags.com
   
   
   
   
   

   
   
  Best images, comment images, layouts and more for your profile on SparkleTags.com
  Best images, comment images, layouts and more for your profile on SparkleTags.com
  Best images, comment images, layouts and more for your profile on SparkleTags.com
  Best images, comment images, layouts and more for your profile on SparkleTags.com
  Best images, comment images, layouts and more for your profile on SparkleTags.com
  Gastenboek
 • Bonne-Fooi...Een Man's Hobby Band.
 • RESPECT
 • Hoor niets meer van jou!
 • Gastenboek
 • Mijn eerste bezoek in 2011

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!