- De enige absolute “zijn en zijnden “ zijn’ de absolute eeuwige wetmatigheden van de logica de wiskunde en. andere exacte kennissen (J.Bochenski), waaraan alle overige zijnden contingent zijn. En deze absolute zijnden gelden in de wereld als een absolute wil, die dan ook geschiedt en de energie wordt van en voor alle massa, materie en al wat is (Einstein). Voor zover het absoluut ontologisch godsbewijs. Valere De Brabandere.