- Besluit van filosofie, religie en alle wetenschap kan en zal zijn : “ er is meer”. .. M.a.w. Het ongekende en onbekende kan niet geloochend worden; en aldus ook niet het “transcendente”, dat vrij kan ingevuld worden... door God, het absolute zijn, de logica, e.a. Valere De Brabandere.