-...eindconclusies...;

- Alles is een trap in de ontwikkeling van de absolute idee van de eeuwige logische wetmatigheden, als enig absolute zijn en zijnden .
- En te leven volgens die transcendente logos is dan ook onze enige vorm van moraal en ethiek ..
- En ook wij zijn slechts een schakel in dat eeuwig durend proces..., dat ons verder onbekend blijft.