-"Wie het minst verlangt, staat het dichtst bij de goden ( Epicuros)
; en dit geldt ook voor zij, die minder in die goden geloven...