-Er is maar een land : de wereld ;

Er is maar een volk. : de mensheid ;

Er is maar een religie : de liefde ;

Er is maar een god en gebod : de logos van de eeuwige, absolute wetmatigheden...