Ruimte, Tijd, Dingen, Ideeën en Logos.

-“Alles bestaat in de ruimte en in de tijd”, beweert men .
Is dat zo ? En wat is ruimte, tijd, de dingen, de ideeën en logos ?

Inderdaad, de dingen, de lichamen, zoals de hemellichamen, de voorwerpen op onze aarde en zelfs wij als mensen hebben de ruimte van doen om te bestaan of er te zijn .

Maar de dingen en ook wij hebben ook de tijd nodig om te ontstaan, er te zijn en weer te verdwijnen .

Maar hoe zit dat dan met de gedachten, de principes, ideeën en absolute wetten …die andere ‘zijnden’ …?

Deze hebben geen ruimte vandoen om te ‘zijn’ ; deze bestaan niet als een uitgebreidheid of een stoffelijkheid ; maar ze bestaan dan wel in de tijd …op een ideële wijze : een ideeën-wereld ?

Maar ook in die tijd moet toch een onderscheid gemaakt worden tussen gedachten,,ideeën en principes of wetten, die evenals de dingen ontstaan , een tijd blijven om weer te verdwijnen in het niets van de vergetelheid …
en anderzijds ideeën, die eeuwig bestaan in de tijd en ook buiten de tijd, zoals de absolute wetmatigheiden van de wiskunde, de logica en andere exacte wetenschappen of kennissen .

Deze absolute wetmatigheden, die noodzakelijk gelden en moeten bestaan, zijn dan ook de enige absolute zijnden, die noodzakelijk bestaan in alle eeuwigheid ook buiten de tijd om .;

Indien er een god zou bestaan, zou deze niet in de ruimte bestaan, daar we hem niet met een bepaaldheid of beperktheid van lichaam kunnen voorstellen ; dan maar alleen in de tijd dan…; en daar hij als absoluut dient gedacht te worden ; kan hij ingedeeld worden in die categorie zijnden, die enkel in de tijd als eeuwigheid kunnen bestaan .

Een god kan slechts eeuwig zijn als absolute logos, noodzakelijk idee, die dan ook in geen enkele andere categorie kan ingedeeld worden ; zoals almachtig of oneindig goed zijnde.
Want ook hij ( die god) zou zich aan die absolute logica moeten houden

Aan dit absolute zijn van de ‘logos’, waaruit alles op een noodzakelijke wijze geëvolueerd is, moet dan ook alles contingent zijn .