Universele Filosofie;

“De mens wil nu eenmaal van nature weten” volgens Aristoteles ; en volgens Kant kan men het ‘innere der dingen’ nooit kennen ; zodat toch alles blijft bij ‘ een weten van niet-weten’ volgens Plato .

Moeten we ons nu daar bij neerleggen ? Neen,…naast de exacte wetenschap en fysica is er ook nog de meta-fysica, de religie, de intuïtie, de fantasie de mythen en het puur geloof .

Een algemene theorie zou als volgt kunnen opgezet worden .De algemene formule van Einstein ‘E=mc²’ zou kunnen uitgebreid worden tot ‘E=mc²=Psy’ .

Psy zou dan staan voor een transcendente, bewuste en absolute vorm van ‘logica’ en logische evolutie, de oorsprong van alle ‘zijn’ en ‘zijnden’ ; de absolute Idee van Hegel als basis van alles…; een ander zicht op de Ideeën-wereld van Plato . Of ‘Een wereld als wil en voorstelling ‘van Schopenhauer .

Een logos of eeuwige wetmatigheid van logica, wiskunde en andere wetenschappen, die als enig absoluut en noodzakelijk ‘zijn’ alles teweegbrengt, dat alles, dat dan contingent aan die logos moet zijn .

Het aldus Moeten-zijn van de logica, de wiskunde, enz. : 2+3 Moet 5 zijn , Pi Moet 3,14... zijn, kan men zien als een absolute Wil, die net als onze wil omgezet kan worden in energie van ons handelen, dus energie of E wordt .
(Er is nu eenmaal ‘iets’ en niet ‘niets’ zij het in de reële wereld of in de idealistische ‘sfeer …) .

Energie of E, die dan zelf in massa, materie en in de dingen zelf kan omgezet worden; en alles ‘schept’ als het ware .

Logica…een vorm van Logos of Tao als het absolute ‘zijn’ wordt dan een alternatief voor een nieuwe ‘god’ (immers ook de klassieke persoonlijke god moet zich aan die logica onderwerpen ) ;

-Zie ook in Wikipedia onder ontologische godsbewijzen -laatste alinea…

Het is dan ook zo, dat de mens volledig gedetermineerd is door en in die logische ’evolutie’ ; en dat hij bij het volgen van die logica, slechts de indruk krijgt van ’vrij’ te zijn en te handelen.

En ethisch of moralistisch handelen doet de mens dan door het best die logica te volgen en naar te handelen :”doe het juist, dan doe je het goed” …

De zin van ’alles ’ en ook voor en van de mens en ons leven is te leven in en volgen van de Logos of Tao, want alles is één …

Het blijft zo, dat ook de nieuwe theorie en alternatief voor ’god’ ook niet zichtbaar wordt; maar toch redelijke filosofie is …