Het absolute godsbewijs

Dit is de plaats om met elkaar te praten over eender welk onderwerp.

Moderator:Moderators

HET ABSOLUTE ‘GODSBEWIJS’ of HET BEWIJS VAN HET ABSOLUTE.

Het enige ‘Godsbewijs’ of bewijs voor het bestaan van het ABSOLUTE ZIJN .

-Men stelt vast, dat alle godsbewijzen uit de geschiedenis tot nu toe faalden of konden op een redelijke wijze weerlegd of tegengesproken worden .
-Zo had men het godsbewijs van Plato : die als eerste oorzaak een ziel of de ‘wereldziel’ zag .
-Terwijl Aristoteles de kracht van de beweging eerder in de dingen zelf zocht ; een ingesloten ‘causa finalis’ als oorzaak van alles .
-Thomas van Aquino had het over zijn 5 godsbewijzen ; waarvan de voornaamste die van de ‘onbewogen beweger’ was als eerste oorzaak van alles, die hij God noemde .
-Verder waren er nog het ontologisch bewijs, het moreel bewijs, e.a.,, die allemaal tenslotte konden weerlegd worden, daar ze niet echt het absolute aanraakten .
-Voor de ‘De Onbewogen beweger’ bv.:… kan er dan geen eeuwige of cyclische beweging zijn, waarvoor geen ’eerste beweger’ nodig is …; of bestaat beweging wel echt ? …
-Of is een god wel nodig en noodzakelijk ? Logisch gezien kan het ook zonder ?

-Neen, een godsbewijs moet absoluut zijn ; en het enig mogelijk bewijs -niet van een persoonlijke god (want een god als persoon, die oneindig machtig is of oneindig goed, stuit op contradicties ), maar eerder van een ietsistisch aboluut en transcendent beginsel van alles- is alleen mogelijk vanuit de ABSOLUTE LOGICA zelf .

Modern (Gods)bewijs : ontologisch godsbewijs (zie ook Wikipedia -godsbewijzen -ontologisch godsbewijs :pro, laatste alinea) .

-Bewijs vanuit de ABSOLUTE LOGICA : vanuit het ‘absoluut logische zijn’ zelf .

-God zou men moeten definieren als eeuwig, absoluut en noodzakelijk.
-Maar alleen aan de eeuwige wetmatigheid, de wiskunde en de logica zelf kan men dergelijke predikaten toekennen ; en buiten deze hoeft er werkelijk niets te ‘zijn’. M.a.w; al het overige is contingent en niet noodzakelijk .
-Dus god kan niets anders of meer zijn dan die absolute logica zelf; waaraan of waardoor al het overige, contingent moet zijn voortgekomen en logisch geëvolueerd zijn .En ook een god als persoon zou moeten onderdanig en volgzaam zijn aan die ‘logica’ .
- Besluit :het absolute of… god bestaat, en is de ‘logica’ zelf (een nieuwe Logos), die in zich misschien een subject met een ongekende vorm van bewustzijn , maar geen persoon of geprojecteerde mens kan zijn .
-Het aldus ‘moeten zijn’ van die logica, is dan ook de absolute ‘wil’ waaruit alles evolueert ; wil die energie is en omgezet wordt in massa of materie (de ‘schepping’ ?) -
-Een bewijs voor het ‘absolute‘ of …=‘god‘ …. - Valère De Brabandere-

Re: HET ABSOLUTE GODSBEWIJS of HET BEWIJS VAN HET ABSOLUTE.
door Igor » 25 Mei 2012, 20:16
Willem en Blue,

Het is niet omdat jullie Valère niet (willen ?) begrijpen dat er geen andere mensen zijn die zijn stelling niet kunnen volgen.
Nochtans is het bewijs dat hij aanhaalt heel logisch opgebouwd.

Wellicht hebben jullie te weinig inzicht in deze redenering, door een gebrek aan logisch denkvermogen. Sorry voor jullie dan, maar ik heb de redenering getoond aan enkele van mijn medestudenten en iedereen kon de logica in zijn bewering volgen.

"Terug naar de univ", zou ik tot jullie zeggen... maar wellicht gaat dit nu niet meer wegens jullie leeftijd.
Het. Absoluut, ontologisch godsbewijs mag vrij gelezen, gebruikt en verspreid worden.
Valere De Brabandere (Brabke).
-Het absoluut ontologisch godsbewijs is het meest absolute en beste godsbewijs...
- Het “absoluut ontologisch godsbewijs”. Mag gebruikt worden in studieboeken en onderwijsinstellingen. Valere De Brabandere.
- Lees en verspreid het “Het absoluut ontologisch godsbewijs” van Valere De Brabandere; het rationeelste godsbewijs ooit !
© 2005-2017 Bloggen.be | Helpdesk | Contact
Je eigen website blog snel, gebruiksvriendelijk en gratis! Op Bloggen.be natuurlijk!