En terwijl alle filosofie begint met een vorm van verwondering, eindigt ze in een nederig 'weten van niet-weten' (Socrates) ...
Maar... ' er is meer' ... -Valère De Brabandere