-Dualisme in besluitvorming van de meta-fysica :

"Door de ruimte ( en de tijd ) omvat het universum mij en verzwelgt mij als een punt en een 'nu', ...materialisme ?
-Door het denken omvat ik het universum...'Scientia : meta-fysica), ...idealisme ?