-Wie het minst verlangt staat het dichtst bij de goden ( Socrates) ;... en dit geldt eveneens voor zij, die minder in goden geloven ...