Eind conclusies van mijn Fora en andere Blogs .

-Mijn ‘tags’ in meerdere fora en blogs, vooral handelend over filosofie waren : Supra-solipsisme , Absoluut-logisch-zijn’, en de formule E=mc²=Psy …

-Zo was het ‘enige absolute zijn’, de absolute logica zelf ( eeuwige wetmatigheden van wiskunde, logica en andere) de enige basis en oorsprong, waaruit alles als in een ‘ideeën-wereld’ moet ontstaan zijn .

-Vandaar de meta-fysische en fysische formule ‘E=mc²=Psy’ ; waar Psy staat voor een universeel bewustzijn, algemene geest of absolute logica, die kan omgevormd of omgezet worden in de fenomenale vormen van energie en massa of materie ( de dingen en onze wereld ) :‘E = mc² ‘

-‘Psy’ als universeel bewustzijn waarin ook wij als bewust-zijnden in een ‘hic en een nunc’ ageren, is dan ook een soort Supra-solipsisme voor ons .

-En dat mede-ageren van ons als mens in die wereld van de absolute logica, is dan ook onze enige vorm en basis van ethiek of moraal .

-En waar we in feite de indruk krijgen ‘ vrij te kunnen handelen en denken’, is dit gevoel slechts het gevolg van het feit, dat we het best die absolute, transcendente logica volgen .

-Aude sapere - durft te denken .