‘E= mc²= Psy ’ .

-Een nieuwe formule als aanvulling van zowel de fysica als de meta-fysica .

-‘E= mc²’, de beroemde formule van Einstein, die een band tussen wat de fysica massa-materie en anderzijds energie tracht te leggen; en tevens wil berekenen wat het beiden kost of oplevert om wederzijds omgezet te worden .

-Wat materie is, wordt ons het best ‘duidelijk’ in onze dagelijkse fenomenale wereld van wat we ‘zijnden’ en ‘ het zijn zelf’ noemen,… de dingen om ons heen .
-De dingen; de schepping, zoals men wel eens zegt : de sterren, het firmament, de wereld, de dingen en lichamen in die wereld, de atomen, de deeltjes, noemt men materie of massa .
-Die materie komt ons enkel in vormen van fenomenen voor, die men meent te kennen of niet te kennen, …zoals de voorwerpen als schaduwen in de ’grot van Plato’ .
-Het ’innere’ van de dingen en van het kleinste deeltje materie kunnen we nooit kennen volgens Kant, daar we steeds alleen van de dingen, of de deeltjes slechts hun omvang of lichaams-bepaling kunnen waarnemen ; terwijl bij iedere splitsing van een deeltje er weer een andere kleiner deeltje ontstaat, waar men weer van die muur van onbekendheid en ondoordringen komt te staan .
-En die inhoud noemden de ’ouden’ reeds ‘prima materia‘; een ongekende massa, die zowel materieel als im-materieel moest zijn .
-Aristoteles noemde de omvang of de vorm van die dingen of deeltjes ‘ideeën’ ; waardoor alles eerder im-materieel of idealistisch moest gezien worden .

-Nu, wat dan energie zelf is, is nog onduidelijker .
-Energie is de werking van die massa of materie van de dingen, die men vaststelt en ook kan meten en zelfs kan gebruiken .
-Iedere beweging en ook iedere mutatie of verandering leidt naar energie, die volgens de Quantum-theorieën kan omgezet worden in massa en materie ( de dingen zelf) ; en dat gebeurt ook vice versa ; zie theorie van golven ( energie) en deeltjes ( massa, materie) .

-Vraag blijft : wat is het dan, dat die massa of materie-deeltjes kan ‘omzetten’ in golven van energie, en vice versa ?
-Gebeurt dat zomaar ; is er hier willekeur ; ‘dobbelt God’ dan toch ; of bestaan er dan echte ‘godsdeeltjes’ vraag voor zij, die nog in een god geloven natuurlijk …?

-In ieder geval moet aan de ware basis van dat ‘zijn’ of ‘niet-zijn’, aan die bewegingen of veranderingen een zekere logische wil liggen, die weliswaar op een transcendente wijze voor het ontstaan en weer vergaan en voor de beweging en veranderingen van die ‘dingen’ zorgt en instaat .
-Alle begin moet dan gelegen zijn in dat enig absolute zijn zelf, dat de eeuwige wetmatigheid van de absolute logica (logos) zelf is, en waaraan al het overige dan contingent moet zijn ; absolute logica als enig noodzakelijk ‘zijn’ …als basis en causa van alle andere ‘zijn’ en ‘zijnden’ …

-En dat fenomeen kan men ook ‘god’ noemen, zoals dat in de religies gebeurt ; en dat voor zover men het verder wil doen met een persoonlijke god, die paradoxaal ook almachtig en al-goed moet zijn, wat dan weer volgens atheïsten niet mogelijk is .

-‘Psy’ zelf bepaal ik zelf eerder als een ongekende logische, absolute wil - ‘een aldus moeten-zijn’ - van alle evoluties, een universeel bewustzijn ( om het in menselijke termen voor te stellen), een geest (om het religieus voor te stellen ) ; maar in ieder geval als dat-iets, dat ‘E=mc²’ tewerk stelt en mogelijk maakt .; wat aan de formule van Einstein ontbreekt .

-En wat zodoende zowel voor de fysica als de meta-fysica een rationele, waardige formule en conclusie kan zijn .

-Maar hier ook kom ik tot die andere vaststaande conclusie, die gezien ons beperkt-zijn van zowel onze fenomenale als van onze rationele kennis, onze wetenschap eindigt in een ‘weten van niet-weten’ .

-‘ E=mc²=Psy ‘ een universele formule ….. -Valère De Brabandere-
---------------------------------------