-De enige absolute werkelijkheid is de 'logica' ; al het overige is contingent en relatief aan die eeuwige wetmatigheid van logica, wiskunde en andere absolute wetten en ideeën .
-Alleen dit wetmatige en ideële zijn kunnen we absoluut en noodzakelijk noemen ; zodat absolute ideeën aan de basis moeten liggen van alle zijn en zijnden, dus ook van die zijnden, waarvan we denken, dat ze puur materialistisch zouden zijn .
-Het potentiële veld van die logische ideeën eist een actief veld op als schepping en evolutie van zijnden, zoals de kosmos, de mens en alles, wat is . .
-Want geen potentie zonder act en vice versa .
-'Logos' : de energie van een logisch bewustzijn als nieuwe 'god' ? Quid ?