-Het is al altijd een filosofisch probleem geweest de ethiek en onze moraal een fundamentele basis te geven .
Voor degenen, die in een god geloven, is het niet moeilijk . Voor degenen, die een categorische imperatief (Kant) voldoende vinden om juist te leven, is het al wat moeilijker misschien .
Maar een juiste basis voor onze houding en moraal kan de volgende zijn .

-Moraal moet steunen op het aannemen en volgen van de logica in alles wat is en gebeurt (oorzaak, gevolg, finaliteit…). Ook moet de mens in zijn denken en handelen die logica, die streeft naar wat in alle omstandigheden het beste is voor hem en voor alles, trachten te kennen en na te volgen ( een nieuwe vorm van gewetens-vorming). Het verloop van die logica is dan ook transcendent, maar geen persoonlijke god, daar ook hij aan die logica zou onderworpen zijn . En het volgen van die absolute logica reikt ook verder dan een categorische imperatief.

-Quid ?