Het Absolute = God ; of de metafysica van act en potentie

Dit is de plaats om met elkaar te praten over eender welk onderwerp.

Moderator:Moderators

Het Absolute = God ; of de metafysica van act en potentie .

-Het absolute van de eeuwige wetmatigheden, zoals die ons bekend zijn in de logica, de wiskunde en andere natuurwetten, zijn dan ook de enige absolute en noodzakelijke ‘zijnden’ ; al het overige kan ook als niet-zijnde of niet noodzakelijke en contingente beschouwd worden .
-Bijgevolg moet uit het potentieel, logisch veld van die eeuwige wetmatigheden alles als een actualisering ontstaan zijn .
-Het universum van die logische potenties actualiseert zich in de realiteit van onze kosmos : in de deeltjes, de atomen, de moleculen en alle ’dingen’, die ontstaan en weer vergaan .
-Ook het ontstaan en vergaan van die deeltjes (volgens de Q.M.) en tevens van alles wat ontstaan en weer vergaat getuigt van die evolutie vanuit een energie, die vanuit die absolute ideeën ontstaat ; net zoals onze menselijke ideeën zorgen voor wil en energie om te handelen , zo ook ontstaat de energie uit eeuwige, absolute ideeën, die wil en energie worden, die omgezet wordt in massa, materie en de dingen van de ‘schepping’ zelf .
-God is dan niets anders of meer dan dat absolute, logische zijn zelf ;… de metafysica van act en potentie …
[quote="Brabke"]Het Absolute = God ; of de metafysica van act en potentie .

-Het absolute van de eeuwige wetmatigheden, zoals die ons bekend zijn in de logica, de wiskunde en andere natuurwetten, zijn dan ook de enige absolute en noodzakelijke ‘zijnden’ ; al het overige kan ook als niet-zijnde of niet noodzakelijke en contingente beschouwd worden .
-Bijgevolg moet uit het potentieel, logisch veld van die eeuwige wetmatigheden alles als een actualisering ontstaan zijn .
-Het universum van die logische potenties actualiseert zich in de realiteit van onze kosmos : in de deeltjes, de atomen, de moleculen en alle ’dingen’, die ontstaan en weer vergaan .
-Ook het ontstaan en vergaan van die deeltjes (volgens de Q.M.) en tevens van alles wat ontstaan en weer vergaat getuigt van die evolutie vanuit een energie, die vanuit die absolute ideeën ontstaat ; net zoals onze menselijke ideeën zorgen voor wil en energie om te handelen , zo ook ontstaat de energie uit eeuwige, absolute ideeën, die wil en energie worden, die omgezet wordt in massa, materie en de dingen van de ‘schepping’ zelf .
-God is dan niets anders of meer dan dat absolute, logische zijn zelf ;… de metafysica van act en potentie …[/quote]

-aanvulling :
-Inderdaad de ganse filosofie en meta-fysica hebben met de rede of de logica te maken ..
-.Alles is een evolutie van de absolute idee, de eeuwige wetmatigheid van de 'logos' .
-De idee, die niets anders is dan de vorm van de dingen zelf (Aristoteles) ; terwijl de inhoud of de 'prima materie' zelf de logische potenties zijn voor de vorm evoluties ...
-Ook de ethiek en onze moraal kunnen gebaseerd worden op een logica van denken en handelen, die in alle omstandigheden moet leiden tot het 'goede' ...; terwijl we die 'logos' of logica zien als het transcendente 'zijn' zelf, waaraan ook een god- indien deze zou bestaan- moet onderdanig zijn .
-Logos een oude begrip en een nieuwe 'god' ?
© 2005-2017 Bloggen.be | Helpdesk | Contact
Je eigen website blog snel, gebruiksvriendelijk en gratis! Op Bloggen.be natuurlijk!