Ontologie :

-De Logos ( logica en andere eeuwige, absolute wetmatigheden) is het veld van de potenties ; en is tevens de act van alle ‘zijn’ .