[b]Filosofie en levenswijsheid van LEV TOLSTOJ- [/b]grootste Russische romancier (1828-1910) .

-werken : ‘Oorlog en Vrede’ (misschien wel de nummer één van de ganse literatuur ) , ‘Anna Karenina‘, ‘Opstanding‘, ‘De Kozakken’, en veel andere…

[b]Was van adel, maar toch bezorgd om de verdrukten en de armen .[/b]

Tolstoj was christen en van adel . Doch beide identiteiten beleefde hij op een eigen filosofische wijze .
Hij was geen atheïst ; maar hij verwerpt de orthodoxe liturgie en een groot deel van de bijbel . Hij wilde een nieuwe godsdienst stichten zonder dogma’s en wonderen; met Christus als voorganger en profeet, die morele en andere waarden verkondigde ..
Hij schaarde zich ook aan de kant van het volk, de zwakkeren en de verdrukten .

[b]Geen atheïsme : maar een christen godsdienst zonder dogma’s, en mirakels .[/b]

In zijn werkje ‘Mijn klein evangelie’ vond ik :”Jezus was de zoon van een ongekende vader . Omdat hij niet wist wie zijn vader was, noemde hij als kind god zijn vader . In de woestijn lijdt hij honger, en beseft dat hij niet almachtig is, en niet de zoon van god is . Ik kan uit stenen geen brood maken, maar ik kan afzien van brood, zei hij . En daarom ben ik niet almachtig in het vlees ( naar lichaam) maar almachtig naar de geest . Ik kan het vlees overwinnen en daarom ben ik de zoon van god, niet naar het vlees, maar naar de geest “.

[b]Het ware geluk is alleen te vinden in de liefde en vooral in de zelfverloochening .[/b]

In zijn boek ‘De Kozakken’ vond ik : ‘ De mens haakt naar het geluk ; dat is een geoorloofde begeerte . Maar als hij daartoe tracht te geraken door egoïsme, door meer weelde of roem te zoeken, zullen zijn wensen onbevredigd blijven en wordt hij nooit gelukkig . Zelfzuchtige begeerten zijn ongeoorloofd; niet het zoeken zelf naar geluk .
Welke zijn de wensen, die we mogen koesteren en die we kunnen verwezenlijken - onafhankelijk van uitwendige invloeden ? Enig antwoord hier is : de ware liefde en vooral de zelfverloochening ‘.


[b]Er is enkel determinisme : willekeur en vrijheid, ook van de mens, zou alle wetenschap en kennis onmogelijk maken .[/b]

Uit ‘Oorlog en Vrede’ vond ik een betoog omtrent vrijheid van de mens in de geschiedenis .
‘De geschiedenis bestudeert het tot-stand-komen van de vrijheid van de mens in zijn verband met de buitenwereld, in de tijd en in zijn oorzakelijkheid .Deze hypothese sluit de mogelijkheid tot wetmatigheid en tot kennis uit . Als er maar een lichaam vrij beweegt, dan hebben de wetten van Newton en Kepler afgedaan . Als er ook een menselijke handeling vrij zou zijn, kunnen we de historische wetmatigheid afschrijven en daarmede alle inzicht in de gebeurtenissen .’ …

-Kortom, Lev Tolstoj was een boeiend man…, en misschien wel de grootste romancier aller tijden .