Scholastiek -Hierna enige 'top-ideeën' uit de scholastieke meta-fysica ...in het Latijn met vertaling . A. Meta-physica generalis (algemene meta-fysica) . -Ontologia ( ontologie )  : -Ontologia cum sit scientia de ente communissimo est scientia una et scientia realis . ( ontologie, die de wetenschap...
Filosofie en levenswijsheid van LEV TOLSTOJ- grootste Russische romancier (1828-1910) . -werken : ‘Oorlog en Vrede’ (misschien wel de nummer één van de ganse literatuur ) , ‘Anna Karenina‘, ‘Opstanding‘, ‘De Kozakken’, en veel andere… Was van adel, maar toch bezorgd om de verdrukten en de armen . T...

Jouw onderwerpen waren me inderdaad wél opgevallen, Brabke. Maar voor mij zijn de meeste inderdaad wat filosofisch. Maar tussen al die mensen die hier een blog hebben, zouden er eigenlijk vast moeten zijn die ook in dergelijke filosofische onderwerpen geïnteresseerd zijn. -Misschien heeft 'pure' fi...

(BVM) schreef:
Hopla,

Al een tijdje present, maar niet superactief meer. Ik surf anders wel graag op forums, maar hier lijkt de tijd soms te zijn blijven stilstaan :)


-Spijtig, ik zelf heb hier een 20-tal onderwerpen geplaatst, doch zonder respons...Misschien te 'filosofisch' ?- Brabke .
>>>Jan Verplaetse : (uit Knack)- Jan Verplaetse is moraalfilosoof aan de Universiteit Gent. 'Het sprookje van de vrije wil' zaterdag 30 maart 2013 om 06u38 Dat er zoiets is als de vrije wil is stilaan het laatste dat hersenwetenschap verwacht. Desondanks blijft ons strafrecht in de vrije wil geloven...
Ontologisch godsbewijs vanuit het absoluut,logische 'zijn' : Volgens Jozef, Maria, Bochenski zijn 'wetten' -dat zijn de eeuwige wetmatigheden van logica, wiskunde en andere- het enige 'absolute' zijn, terwijl al het overige daaraan contingentie moet zijn. En deze wetmatigheden gelden voor de wereld,...
-Uit lezersbrief dd.7.3.2013 van Het Nieuwsblad :'Wie gelooft nog in Bijbelsprookjes ?' "-Dat vooral de jongeren wegblijven uit de kerk, is niet zozeer en kwestie van de vele pedofilieschandalen en ander wangedrag, maar veeleer een kwestie van volwassen worden van die jongeren zelf . -Met ouder...
-In een museum hangt een blanco schilderij, met als onderschrift "grazende koe in de wei" . -Bezoeker : "ik zie geen gras en geen groen ?" -Bewaker : " de koe heeft al het gras al afgegraasd ." -Bezoeker :" maar ik zie ook geen koe ?" -Bewaker : "je denkt...
Brabke schreef:
-Wie waagt het om van mijn artikelen hier ( 'Brabke') een Compendium Filosofie te maken...beginnend met het artikel 'Een historie van de filosofie' .
-Het mag een e-book worden ; maar liefst een gedrukte versie ...?
Dank U...


-Ben er intussen zelf al aan begonnen...
-Wie waagt het om van mijn artikelen hier ( 'Brabke') een Compendium Filosofie te maken...beginnend met het artikel 'Een historie van de filosofie' .
-Het mag een e-book worden ; maar liefst een gedrukte versie ...?
Dank U...
-Ons de praktijken van het Boeddhisme toe-eigenen, zie ik niet meer zo zitten voor de moderne mens .
-Religie en filosofie zouden eerder vormen en allures van 'ietsisme' moeten meekrijgen ...
-Volgens Einstein moeten we af van een persoonlijke god en de er aan gelinkte dogma's en religies . -Een alles omvattende visie op onze realiteit alleen kan daar aanleiding toe geven. -De beroemde formule van Einstein E=mc² kunnen we uitbreiden tot E=mc²=Psy... waarin ook het spirituele en logisch, ...
Een Revisie van de FILOSOFIE FILOSOFIE VISIES Inleiding : Hieronder volgt een snelcursus filosofie, opgesteld voor al wie een beginnende interesse heeft voor filosofie of die daarmee dieper en verder wil doorgaan . Inhoudstafel : Deel I : beknopt historisch overzicht Deel II : eigen filosofische vis...
MORAAL en ETHIEK -De natuurlijke en basis-moraal is er een van doden, moorden, stelen en’verkrachten’… -Het is een natuurlijk GEBOD van te doden . Immers alle dieren en ook de mens moeten doden om te kunnen leven ; alle dieren en mensen moeten voedsel, terreinen en andere levensmiddelen afnemen van ...
LOGOS en TIMAEUS -De Logos of ‘absolute idee’ in evolutie kan men enigszins zien als een moderne Timaeus ( scheppings-mythe van Plato) . -In de Timaeus onstaat alles vanuit het ‘nihil’ via meetkundige vormen als driehoeken en lichamen met veelvlakken . -Alles kan ontstaan vanuit een niets -nihil-, d...
© 2005-2017 Bloggen.be | Help | Kenmerken | Meer info | Privacy | Disclaimer | Abuse | Foto's | Contact | Vloeren
Je eigen website blog snel, gebruiksvriendelijk en gratis! Op Bloggen.be natuurlijk!