Eind conclusies van mijn Fora en andere Blogs . -Mijn ‘tags’ in meerdere fora en blogs, vooral handelend over filosofie waren : Supra-solipsisme , Absoluut-logisch-zijn’, en de formule E=mc²=Psy … -Zo was het ‘enige absolute zijn’, de absolute logica zelf ( eeuwige wetmatigheden van wiskunde, logica...
‘E= mc²= Psy ’ . -Een nieuwe formule als aanvulling van zowel de fysica als de meta-fysica . -‘E= mc²’, de beroemde formule van Einstein, die een band tussen wat de fysica massa-materie en anderzijds energie tracht te leggen; en tevens wil berekenen wat het beiden kost of oplevert om wederzijds omge...
Levens-weg.

Op de pechstrook van het leven
…ben ik achter gebleven .

En op de zijlijn zie ik
… hoe het geluk mij voorbij rijdt.
het doel is het Al

met Niets be-reik je het Al

dan wordt het weer Niets
Deel III: Filosofische problemen-Methodische benadering . Filosofie : een definitie : het woord komt van 'Filo' - liefde tot, en van 'sofia'- wijsheid ; dus liefde tot de wijsheid of wijsbegeerte . Filosofie is een rede-wetenschap, die op zoek gaat naar de principes en diepere gronden van alle 'zijn...
Een Revisie van de FILOSOFIE FILOSOFIE VISIES Hieronder volgt een snelcursus filosofie, opgesteld voor al wie een beginnende interesse heeft voor filosofie of die daarmee dieper en verder wil doorgaan . Inhoudstafel : Deel I : beknopt historisch overzicht Deel II : eigen filosofische visies Deel III...
-De enige absolute werkelijkheid is de 'logica' ; al het overige is contingent en relatief aan die eeuwige wetmatigheid van logica, wiskunde en andere absolute wetten en ideeën . -Alleen dit wetmatige en ideële zijn kunnen we absoluut en noodzakelijk noemen ; zodat absolute ideeën aan de basis moete...
-Intussen is de Nobelprijs toegekend aan François Englert en Peter Higgs ; Robert Brout is helaas overleden. -Proficiat aan de winnaars fysici ; het zal nu aan filosofen zijn om te zoeken naar de ware inhoud, betekenis en kennis van dat Higgs- of gods-deeltje . -Zeker , ik doel nogmaals op mijn 'id...
-Intussen is de Nobelprijs toegekend aan François Englert en Peter Higgs ; Robert Brout is helaas overleden.

-Proficiat aan de winnaars fysici ; het zal nu aan filosofen zijn om te zoeken naar de ware inhoud, betekenis en kennis van dat Higgs- of gods-deeltje .
Nobelprijs fysica - godsdeeltje - en E=mc²=Psy. -Vandaag wordt de Nobelprijs fysica of natuurkunde toegekend . Een Belg François Englert zou ook in aanmerking komen door zijn medewerking ( samen met Robert Brout en Peter Hiiggs) aan de zoektocht naar het Higgsboson of het ‘godsdeeltje’ . -Pas verled...
Het Absolute = God ; of de metafysica van act en potentie . -Het absolute van de eeuwige wetmatigheden, zoals die ons bekend zijn in de logica, de wiskunde en andere natuurwetten, zijn dan ook de enige absolute en noodzakelijke ‘zijnden’ ; al het overige kan ook als niet-zijnde of niet noodzakelijk...
-Het is al altijd een filosofisch probleem geweest de ethiek en onze moraal een fundamentele basis te geven . Voor degenen, die in een god geloven, is het niet moeilijk . Voor degenen, die een categorische imperatief (Kant) voldoende vinden om juist te leven, is het al wat moeilijker misschien . Maa...
Het Absolute = God ; of de metafysica van act en potentie . -Het absolute van de eeuwige wetmatigheden, zoals die ons bekend zijn in de logica, de wiskunde en andere natuurwetten, zijn dan ook de enige absolute en noodzakelijke ‘zijnden’ ; al het overige kan ook als niet-zijnde of niet noodzakelijke...
Ontologie :

-De Logos ( logica en andere eeuwige, absolute wetmatigheden) is het veld van de potenties ; en is tevens de act van alle ‘zijn’ .
“Nihil in intellectu nisi prius in sensu” : Thomas van Aquino ; “The forms of reason form an innate structure conditioning the nature of experience itself .” : Kant. -Al wat we weten, kennen en ons kunnen voorstellen ontstaat altijd door wat in ons brein via onze zintuigen opgeslagen is . -Maar dat ...
© 2005-2017 Bloggen.be | Help | Kenmerken | Meer info | Privacy | Disclaimer | Abuse | Foto's | Contact | Vloeren
Je eigen website blog snel, gebruiksvriendelijk en gratis! Op Bloggen.be natuurlijk!