Materialisme zal moeten getranscendeerd worden om zowel het 'zijn' zelf of het begrijpen er van mogelijk te maken ; en dat kan men 'god' of de 'absolute logos' noemen .
-Wie het minst verlangt, staat het dichtst bij de goden : Epicuros .
-Is altruïsme, liefde en sympathie dan toch terug te leiden tot een vorm van absoluut 'egoïsme' . -Alles wat men voor een andere doet wijst tenslotte op een eenheid; als allen en de anderen het goed hebben, dan hebben we het eveneens 'goed' . -Immers alles is één ; en egoïsme past in een geheel van ...
Wegen naar Filosofisch Idealisme (herhalingen) . Meta-fysisch idealisme laat zich bepalen door dat de ‘idee’ voorrang heeft op de ‘werkelijkheid’ . ’Denken is Zijn’: beweerde Parmenides reeds in de griekse oudheid . De werkelijkheid en de ingredienten van onze ‘empirische’ wereld, die zich tonen in ...
Ruimte, Tijd, Dingen, Ideeën en Logos. -“Alles bestaat in de ruimte en in de tijd”, beweert men . Is dat zo ? En wat is ruimte, tijd, de dingen, de ideeën en logos ? Inderdaad, de dingen, de lichamen, zoals de hemellichamen, de voorwerpen op onze aarde en zelfs wij als mensen hebben de ruimte van do...
Universele Filosofie; “De mens wil nu eenmaal van nature weten” volgens Aristoteles ; en volgens Kant kan men het ‘innere der dingen’ nooit kennen ; zodat toch alles blijft bij ‘ een weten van niet-weten’ volgens Plato . Moeten we ons nu daar bij neerleggen ? Neen,…naast de exacte wetenschap en fysi...
HET ABSOLUTE ‘GODSBEWIJS’ of HET BEWIJS VAN HET ABSOLUTE. Het enige ‘Godsbewijs’ of bewijs voor het bestaan van het ABSOLUTE ZIJN . -Men stelt vast, dat alle godsbewijzen uit de geschiedenis tot nu toe faalden of konden op een redelijke wijze weerlegd of tegengesproken worden . -Zo had men het godsb...
En terwijl alle filosofie begint met een vorm van verwondering, eindigt ze in een nederig 'weten van niet-weten' (Socrates) ...
Maar... ' er is meer' ... -Valère De Brabandere
-De tweede epiloog van het boek 'Oorlog en vrede' van Tolstoï heeft het over menselijke vrijheid en eindigt als volgt :...'wij kunnen er evenmin onderuit, de vrijheid, die ons bewustzijn kent, in ons begrip door een afhankelijkheid te vervangen, die wij niet gewaarworden'. Quid ?
(...nog een toemaatje, zolang mijn Windows xp nog wil werken...) ONTOLOGIE is de leer van het ‘zijn’ en van de zijnden’ ; is zelf een deel van de meta-fysica en een discipline van de filosofie . -Democritos en Lucretius zagen het ‘zijn‘ van de‘zijnden ’ en de werkelijkheid als een oneindig aantal at...
-Ongetwijfeld bestaat het absolute in de verhouding tussen de straal en de cirkel; maar is onberekenbaar en aldus onkenbaar .
-Zo vergaat het ook onze kennis van het absolute in de meta-fysica .
-Dualisme in besluitvorming van de meta-fysica :

"Door de ruimte ( en de tijd ) omvat het universum mij en verzwelgt mij als een punt en een 'nu', ...materialisme ?
-Door het denken omvat ik het universum...'Scientia : meta-fysica), ...idealisme ?
-In een museum hing een volledig, onbeschilderd wit doek . -Toeschouwer vroeg, wat dit kon voorstellen . -Bewaker zei : dat stelt een grazende koe in de weide voor . -Bezoeker : maar ik zie geen gras ? -Bewaker : de koe heeft het al opgegeten . -Bezoeker : maar ik zie ook geen koe ? -Bewaker : ge de...
-Einstein ging op bezoek bij Bohr . -Boven zijn deur hing een hoefijzer . -Einstein vroeg Bohr of hij geloofde, dat dit hulp kon bieden. -Bohr antwoordde ontkennend . -Waarop Einstein : " waarom hang je het dan daar ?" . -Waarop Bohr : men zegt, dat het ook hen helpt, die er niet in gelove...
-Wie het minst verlangt staat het dichtst bij de goden ( Socrates) ;... en dit geldt eveneens voor zij, die minder in goden geloven ...
© 2005-2017 Bloggen.be | Help | Kenmerken | Meer info | Privacy | Disclaimer | Abuse | Foto's | Contact | Vloeren
Je eigen website blog snel, gebruiksvriendelijk en gratis! Op Bloggen.be natuurlijk!