Inhoud blog
 • N-VA scoort nog 4,8 procent hoger dan in juni (peiling 8 oktober 2010)
 • Reactie op opiniestuk Min. Turtelboom (DeStandaard 19/05/2010 'De spreidstand van de BHV-burgemeester'
 • N-VA Brussel-Halle-Vilvoorde stelt lijsten voor Kamer en Senaat voor
 • Eerste verkiezingsaffiche gespot in het straatbeeld...
 • Cultureel-pedagogische genocide aan de gang tegen de Vlamingen in de faciliteitengemeenten?
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Archief per maand
 • 10-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 08-2009
 • 06-2009
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 11-2006
 • 10-2006
 • 09-2006
 • 08-2006
 • 07-2006
 • 06-2006
 • 04-2006
 • 03-2006
 • 02-2006
 • 01-2006
  Mijn favorieten - breng er gerust een bezoekje...
 • N-VA Groot-Dilbeek
 • Webstek Willy Segers
 • Dilbeeks Vlaams Kartel
 • N-VA Nationaal
 • Internetkrant Pajottenland
 • Kapelle Sport
 • Wijkraad De Koepel vzw (Kaudenaardewijk Dilbeek)
 • Willy Segers

  08-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een schrijnend gebrek aan respect...
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een uitzending als die van Panorama op paaszondag, zou bij de Vlaamse bevolking slechts tot één conclusie mogen leiden: zo snel mogelijk een einde maken aan de huidige situatie in de Vlaamse Rand en de faciliteitengemeenten.

  Gelukkig kan worden vastgesteld dat heel wat Vlamingen dit doorhebben, gelet op de talrijke reacties en lezersbrieven op de in het vorige artikel aangehaalde ‘politieke commentaren’. De overgrote meerderheid van deze inzendingen – hier en daar op een kleine uitzondering na – veroordeelt de uitspraken van de commentatoren, politici, journalisten, professoren,… die de aanpak in de Vlaamse Rand ‘onwettig verklaren’. Nòg maar eens een bewijs hoe groot de kloof in Vlaanderen is tussen de zogenaamde opiniemakers en Jan Publiek. En gelukkig maar !

  N-VA maakt duidelijk, bij monde van haar bevoegd minister voor Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois, “dat ze geen reden ziet om op te treden tegen gemeenten in de rand rond Brussel die afspraken maken met bouwpromotoren om nieuwe woningen bij voorkeur te verkopen aan mensen die een band met de regio kunnen voorleggen” (http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/belgie/afspraken-bouwpromotoren-bourgeois-grijpt-niet-in/article-1194711688752.htm). En zo hoort het ook!

  Want mogen we los van alle vermelde polemische beschouwingen (onwettelijk, ongrondwettelijk, racistisch, ondemocratisch, maffia-praktijken, …) even stellen waar de problematiek in de Vlaamse Rand en de faciliteitengemeenten eigenlijk om draait?
  Simpelweg op een jarenlang schrijnend gebrek aan respect vanwege de Franstaligen.

  Direct een belangrijke nuance hierbij: wat hieronder volgt geldt ongetwijfeld niet voor 'alle Franstaligen' maar in de eerste plaats voor hun francofiele politieke leiders. Hier in de Rand verenigen ze zich bij lokale verkiezingen onder de naam U.F., Union des Francophones. Ze ijveren onverbloemd voor het doorbreken van de taalwetgeving in Vlaams-Brabant, de aanhechting bij Brussel, identieke rechten voor de Franstaligen inzake onderwijs, cultuur, enz. Zij communiceren met de lokale bevolking uitsluitend in het Frans, hetgeen onmiddellijk hun uiteindelijke bedoelingen blootlegt voor wanneer zij het politiek voor het zeggen hebben.

  Een groot deel van de Franstaligen is hier gevoelig voor en laat zich door deze rabiate francofielen opstoken. Helaas beseffen ze niet dat ze hiermee hun eigen kansen vergooien : ze leren geen Nederlands (want hun 'chefs' houden hen voor dat het hier toch ooit terug Franstalig landsgebied wordt). Ze passen zich dus niet aan in hun nieuwe leefgemeenschap, winkelen er gewoon in het Frans, praten het Frans in hun sportclubs en gaan ervan uit dat iedereen hen hierin wel zal volgen, verwachten ook dat hun administratieve zaken in pakweg het gemeentehuis ook in hun huistaal kan, enz, enz...

  Ze beseffen blijkbaar ook niet dat hun 'grote politieke chefs' eigenlijk niet echt geïnteresseerd zijn in hun dagelijkse doen en laten. Laat staan in hun algemene toekomstkansen. Dàt is het publiek dat door de MR & FDF-bonzen wordt opgezweept om zich niet aan te passen in de Vlaamse Rand. Dat ze daarmee ook vaak hun arbeidskansen verkwanselen, hebben ze echter nog niet goed begrepen (meer dan de helft van de werklozen in Halle-Vilvoorde is Nederlandsonkundig...!)... Maar ja: welke diensten hebben zij te verwachten van heren met ronkende namen als pakweg Arnold d'Oreye de Lantremange ? 

  Gebrek aan respect...

  Een schrijnend gebrek aan respect voor de elementaire beleefdheid
  . Het zou getuigen van een verregaande arrogantie wanneer ik me als Vlaming naar het gemeentehuis van pakweg Virton begeef en in het Nederlands wil bediend worden.Of me er aansluit bij de plaatselijke voetbalclub en verwacht dat iedereen Nederlands met mij praat… Jullie zouden me terecht van onbeschoftheid beschuldigen.

  Een schrijnend gebrek aan respect voor de wetgever. Via moeizaam politiek overleg en de gebruikelijke ‘Belgische compromissenpolitiek’ kwam de taalwetgeving tot stand. Preciès op vraag van de Franstaligen is de indeling in taalgebieden er gekomen, met de daarbij horende gevolgen: in het Franstalige gebied is het Frans de enige taal, in het Nederlanstalig gebied het Nederlands en in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad de beide talen….
  Er mag dan toch geen discussie zijn over de taal die gebruikt moet worden in de Vlaamse Rand en de faciliteitengemeenten die duidelijk tot Vlaanderen en het Nederlandstalig gebied behoren? Waar zijn jullie eigenlijk mee bezig : Reynebeau’s, De Coninck’en en anderen ?

  Een schrijnend gebrek aan respect voor de streekidentiteit (= ‘omgekeerd racisme’). Omgekeerd racisme, in die zin dat men als nieuwkomer de eigenheid van zijn nieuwe woonomgeving compleet niet erkent, de taal ervan niet wenst te gebruiken en door middel van politieke actie die streekidentiteit probeert te wijzigen.

  Dàt is precies wat zich reeds sinds de jaren vijftig-zestig afspeelt in de Vlaamse Randgemeenten en sommige Brusselse gemeenten. Een overheersende Nederlandstalige cultuur en Vlaamse identiteit werden er systematisch aangetast door het hierboven geschetste gebrek aan respect vanwege de Franstaligen.

  In ware koloniale stijl vestigden Franstaligen zich in die Vlaamse gemeenten en legden zich niet neer bij de bestaande taalwetgeving, streekidentiteit of gewoonten. Integendeel : via politieke actie ijverden ze voor een ommekeer van dit alles. Met als gevolg dat na al die jaren hun strijd als een ‘verworven recht’ wordt beschouwd. Nu ook al zelfs door Vlaamse nestbevuilers. Het wordt hoog tijd dat ook deze laatsten eens inzien waar dit probleem historisch vandaan komt. En dat dan van geen argumenten als ‘natuurlijke gevolgen van stadsuitbreiding’ of ‘rechten van minderheden’ (zie volgende bijdrage) sprake is, dan wel van een fundamenteel gebrek aan respect vanwege de Franstaligen.

  Zò eenvoudig ligt de problematiek van de Vlaamse Randgemeenten. Het is dan ook logisch dat de lokale besturen zich trachten te wapenen tegen dit kolonialisme, ja zelfs 'imperialisme'. De (meeste) burgemeesters van deze regio voeren dan ook een legitieme strijd, ook al worden ze hierin niet altijd door hun hogere overheid gesteund. Probleemdossiers als 'BHV' zijn dan ook niets anders dan het niet-uitvoeren van eerder gemaakte beleidsbeslissingen wegens politieke onwil van hogerhand. Ook in deze thematiek verdienen de Randburgemeesters en hun -inwoners ons diepste respect.

  08-04-2010 om 23:36 geschreven door WiSe  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Panorama-uitzending dan toch niet zo onschuldig?

  De Panorama-uitzending van vorige zondag omtrent de Vlaamse Rand-problematiek bezorgde me een dubbel gevoelen.

   

  Enerzijds positief : het is goed dat ook televisiekijkend Vlaanderen vanuit pakweg Riemst, Veurne of Maldegem vanuit de luie zetel eens rustig kan kijken naar wat hier precies misloopt en tot welke absurde situaties dit bvb. in de faciliteitengemeenten leidt.

   

  Anderzijds negatief: opnieuw leidt zo’n uitzending tot een onverklaarbare nestbevuiling… Vlamingen die Vlamingen aanpakken. Iets wat je aan Franstalige zijde nooit ofte jamais zal tegenkomen. Noch dat de Franstalige openbare omroep programma’s uitzendt die de Franstalige politieke strategie in zijn hemd zou zetten. Noch dat Franstalige politici de eigen politieke aanpak zouden bekritiseren. En niet in het minst van eigen partijgenoten!

   

  Niets daarvan in Vlaanderen. Hier lijkt het wel de gewoonte om zowel journalistiek als politiek de eigen ruiten in te gooien. Zo bvb. de VRT die in de reportage eigenlijk een uitspraak ontlokt uit de mond van burgemeester Dirk Brankaer van Overijse. De vraag: “Dus u screent die kandidaten dan?” en het antwoord: “Euh…. mja,… een zekere vorm van screening kan je dat wel noemen…” wordt in latere persberichten : “De gemeenten screenen zelfs de lijsten van de kandidaten”.

   

  Met als gevolg dat in heel wat dagbladen de politieke commentatoren nog uitsluitend vanuit deze stelling vertrekken. Guy Tegenbos bvb. doet dat in De Standaard nog redelijk genuanceerd. De Morgen daarentegen bakt het bij monde van Douglas De Coninck zeer bruin : hij maakt de bijzondere manke vergelijking met de maffiosi van de jaren ’20 in Chicago en spreekt gewoon van ‘broodroof’… (http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1089758/2010/04/07/De-correcte-term-is-broodroof.dhtml).
  Uiteraard kan en mag - als ‘uit gewoonte als het om nestbevuiling gaat’ - Marc Reynebeau niet achterblijven (
  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=T22ODQ8D&word=rand).

   

  Maar bijzonder onbegrijpelijk zijn echter de uitspraken van een aantal Vlaamse politici. Eric Van Rompuy (Zaventem) spande de kroon met direct na de uitzending te verklaren dat ‘Vlaamse burgemeesters onwettige dingen doen’. Dat die Vlaamse burgemeesters bovendien echter bijna allemaal CD&V-burgemeesters zijn, lijkt de man zelfs helemaal niet te storen. Een beetje intern politiek-strategische communicatie had dit CD&V-kopstuk gesierd. Zeker in het licht van de moeilijke communautaire weken die we tegemoet gaan. Tegensprekelijke uitlatingen van partijgenoten Doomst (Gooik), Pieters (Halle) en Sauwens (Bilzen) waren dan ook snel zijn deel.

  SP.a-Kamerlid en schepen uit Vilvoorde Hans Bonte liet zelfs weten dat ‘zèlfs Jean-Luc Dehaene als burgemeester in Vilvoorde zich van deze ‘onwettige praktijken’ (dixit EVR) bediende…’

  Dubbelzinnigheid troef dus, bij CD&V…

   

  Ook enkele Vlaamse professoren ‘grondwetspecialisten’ mengden zich in het debat, met tegenstrijdige conclusies.

  Johan Vande Lanotte noemt de afspraken van de burgemeesters met bouwpromotoren ‘onwettelijk’
   (
  http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/belgie/ook-vande-lanotte-hekelt-afspraken-met-bouwpromotoren/article-1194711848763.htm#).
  Ook prof. Paul Van Orshoven deelt deze mening, terwijl die andere grondwetspecialist prof. Senelle dit tegenspreekt (
  http://www.gva.be/blog/standpunt/extern-vlaanderen-moet-zich-aan-de-wetten-houden.aspx)...

   

  De conclusie is duidelijk : Vlaanderen is niet bij machte om een eensgezinde politieke communicatiestrategie te voeren. Noch de openbare omroep, noch de journalistiek, noch de politici, noch de politieke wetenschappers.

   

  Dit in schril contrast met de eensgezinde reactie vanuit Franstalige zijde waar journalisten en politici er opnieuw op één lijn staan : RTbF,  Ecolo (« des pratiques illégales »), Damien Thierry (« Bientôt ce sera la même chose avec les Marocains, les Noirs et donc je dis clairement que c'est une forme de racisme inacceptable dans un pays démocratique »), CdH (« anticonstitutionnelles et illégales qui constituent une atteinte au droit à l'accès à la propriété et au principe de non discrimination ainsi qu'à la vie privée, notamment, parce qu'il s'agit de sélectionner les candidats acquéreurs en fonction de données personnelles telles que la langue pratiquée par ceux-ci »), Olivier Maingain (« il suffit de faire appliquer les règles démocratiques et juridiques en vigueur pour mettre fin à toutes les vexations dont seraient victimes les francophones de la périphérie »).

  ( http://www.rtbf.be/info/belgique/flandre/un-screening-linguistique-en-peripherie-bruxelloise-203760 )

   

  Arm Vlaanderen !

  08-04-2010 om 23:32 geschreven door WiSe  


  >> Reageer (0)
  28-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peiling La Libre Belgique ziet N-VA op de tweede plaats
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

  Als volgende zondag federale verkiezingen worden georganiseerd, dan eindigt N-VA in Vlaanderen met 17,9 procent van de stemmen op de tweede plaats, na CD&V (20,0 procent). Dat blijkt uit een peiling van La Libre Belgique.

  CD&V blijft de grootste partij, maar verliest tegenover de verkiezingen van vorig jaar wel drie procent. Vlaams Belang wordt de derde partij met 17,3 procent.

  De Vlaamse socialisten worden de vierde partij, met 15.5 procent,  voor Open VLD die minder dan 14 procent behaalt.

  Twee partijen zitten onder de tien procent: Groen met 8.1 procent,  en Lijst Dedecker die net de kiesdrempel haalt. De peiling van La Libre Belgique is begin deze maand gedaan bij 750 Vlamingen.

  Bronwww.deredactie.be

  28-03-2010 om 00:00 geschreven door WiSe  


  >> Reageer (0)
  25-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verdwijnen Letterbijter knabbelt aan onderwijscapaciteit in Vlaamse Rand

  De Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Letterbijter uit Wezembeek-Oppem dreigt definitief te verdwijnen. Door onophoudelijke pesterijen van het overwegend Franstalige gemeentebestuur is het leerlingenaantal het voorbije anderhalf jaar drastisch achteruitgegaan. Om een einde te maken aan deze wansituatie, voorzag men een overheveling naar het gemeenschapschapsonderwijs. Deze oplossing, die De Letterbijter een nieuw elan zou verschaffen, werd maandag echter finaal afgeschoten door het gemeentebestuur. De toekomst van De Letterbijter oogt hierdoor erg onzeker.

   

  Indien De Letterbijter effectief verdwijnt, valt dit niet los te koppelen van het nijpende capaciteitsprobleem van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en de Vlaamse Rand. Vanuit die bezorgdheid vroeg gisteren Vlaams volksvertegenwoordiger Willy Segers (N-VA) aan Vlaams minister van onderwijs Smet naar zijn intenties wat betreft De Letterbijter.

   

  Minister Smet erkende het belang van Nederlandstalig onderwijs in Wezembeek-Oppem. Hij legt er zich echter voorlopig bij neer dat dit onderwijs in de toekomst verder zal worden ingericht door de gemeente. De Vlaamse regering heeft blijkbaar geen wettelijke instrumenten om deze situatie op korte termijn te veranderen. Smet wees wél op de verplichting dat het gemeenschapsonderwijs Nederlandstalig onderwijs moet garanderen, indien de gemeente dit niet langer doet.

   

  N-VA is vast van plan er alles aan te doen om de toekomst van De Letterbijter te vrijwaren. Los van communautaire en politieke pesterijen die hier duidelijk in het spel zijn, staat immers de tot op heden succesvolle werking van een Nederlandstalige basisschool op de helling. Het is hemeltergend dat de betrokken inrichtende macht kwalitatief Nederlandstalig aanbod op alle manieren tegenwerkt. Dit terwijl het plaatselijke Franstalige onderwijs wel alle gemeentelijke steun krijgt.

  Bewuste bestuurlijke onwil verdient een duidelijke sanctionering, wat tot op heden jammer genoeg juridisch nog niet mogelijk is.

   

   

  Willy Segers

  Vlaams Volksvertegenwoordiger (N-VA)

  0485/618726 - willy.segers @vlaamsparlement.be

   Voor meer informatie:

   Valerie Van Peel, Fractiewoordvoerder N-VA

   valerie.vanpeel@n-va.be www.n-va.be

  Tel: 02/219 49 30 Fax: 02/217.35.10

  Bijlagen:
  http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=583652   

  25-03-2010 om 00:00 geschreven door WiSe  


  >> Reageer (0)
  23-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.N-VA dient opnieuw klacht in tegen Le Soir

  Vorige week dinsdag 16 maart heeft Le Soir het gepresteerd om een artikel te publiceren met als titel “Le Wooncode et la loi du talion”, met daarbij een grote foto van een massagraf in Nigeria vol slachtoffers van een etnische zuivering. Na rijp beraad en overleg met juridische experts, besliste de N-VA daarom om een klacht in te dienen bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) wegens het aanzetten tot haat en racisme.

  De N-VA is het hartsgrondig beu dat de Vlamingen door Le Soir voortdurend vergeleken worden met massamoordenaars die zich schuldig maken aan etnische zuiveringen. Ditmaal gebeurde het weliswaar in een vrije tribune maar dan wel van Jean-Paul Marthoz, één van de vaste columnisten van Le Soir, die bovendien door de redactie van de krant opgesmukt werd met de aangehaalde foto.

  Bart De Wever: “Wij pikken dat niet langer. De Vlamingen worden collectief omschreven als een volk dat “pre-moderne et pre-démocratique” is en worden in dezelfde zak gestoken als etnische zuiveraars. Welke Vlaamse krant zou zoiets over Walen publiceren? Om het met de woorden van Yves Leterme te zeggen, Le Soir wordt hoe langer hoe meer La Gazette des Mille Collines. Waarom Le Soir nog zo fanatiek vasthoudt aan België, terwijl men daar met zo’n afschuwelijke Vlaamse gemeenschap moet samenleven, is echt een raadsel.

  Het is de doodnormaalste zaak van de wereld dat de Vlaamse overheid aan mensen die een beroep doen op een sociale woning gesubsidieerd door de gemeenschap, vraagt om ten minste de inspanning te leveren om de taal van die gemeenschap aan te leren. Daar en alleen daarover gaat de Vlaamse wooncode, die bovendien met een enorm grote meerderheid in het Vlaams parlement is goedgekeurd.

  Deze wooncode wordt in Le Soir nog maar eens verward met het “recht op wonen in eigen streek”, wat een onderdeel vormt van het grond- en pandendecreet. Daar is het enkel en alleen de bedoeling van de Vlaamse overheid om in 69 gemeenten met een hoge migratiedruk en daardoor exploderende woningprijzen een kleine sociale correctie door te voeren voor wat betreft de nieuw aan te snijden woonuitbreidingsgebieden. Dit heeft dus geen enkele repercussie op bestaande woonkavels. De vorige bevoegde ministers Keulen en Van Mechelen zijn echter slordig geweest in de formulering van dat decreet, waardoor de tekst kan gelezen worden als zijnde van toepassing op alle woonuitbreidingsgebieden en niet alleen op de nieuw aan te snijden woonuitbreidingsgebieden. Toen dit bekend werd, heeft het Vlaams parlement enkele weken geleden zelf onmiddellijk aan de huidige minister van Wonen gevraagd om dit recht te zetten.

  Bart De Wever: “Wat nog opmerkelijker is: de Franstaligen hebben zelf een soortgelijk systeem in hun sociaal huurbesluit. Sociale huisvestingsmaatschappijen werken daar met een soort puntensysteem waarbij de band met de gemeente een zeer belangrijk criterium vormt, zelfs meer punten oplevert dan het hebben van een gehandicapt kind. Maar als de Vlamingen zo’n systeem invoeren, dan worden wij meteen met massamoordenaars vergeleken. Ik pik niet langer dat mijn gemeenschap en de 6 miljoen Vlamingen door Le Soir voortdurend beledigd worden. Na de vorige opstoot van haat tijdens de communautaire onderhandelingen van 2007-2008, toont Le Soir vandaag opnieuw zijn ware gelaat.

  Voorzitter N-VA
  Bart De Wever

   Voor meer informatie:

   Jeroen Overmeer, woordvoerder

   jeroen.overmeer@n-va.be www.n-va.be

  Tel: 02/219 49 30   Fax: 02/217 35 10

  23-03-2010 om 18:11 geschreven door WiSe  


  >> Reageer (0)
  18-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Europese staten moeten stoppen met de criminalisering van de Koerden

  Op 4 maart 2010 zijn er in Brussel, hoofdstad van de Europese Unie, operaties opgezet tegen legale Koerdische instellingen zoals het Nationaal Congres van Koerdistan en de kantoren van BDP (Partij voor Vrede en Democratie) en in Denderleeuw tegen het belangrijkste Koerdische Tv-kanaal ROJ-Tv en ook bij vele verenigingen en in woningen van Koerden in België.

  Uit alle aanwijzingen en verklaringen die er geweest zijn vóór en na de feiten blijkt dat er een consensus bestond tussen Turkije, de Verenigde Staten en enkele landen van de EU om deze operatie in te zetten. Want vóór de onterechte arrestaties in België hadden Frankrijk en Italië op dezelfde wijze gehandeld door in te gaan op de vraag van Turkije en de Verenigde Staten.

  De gearresteerde Koerdische politieke personaliteiten zoals de voorzitter van Kongra-Gel (Volkscongres van Koerdistan) Remzi KARTAL, de oud-voorzitter van Kongra-Gel Zubeyir AYDAR, PYD-lid (Democratische Eenheidspartij) Abdulselam MUSTAFA en de andere politici zijn de legitieme vertegenwoordigers van het Koerdische volk en elk van hen heeft een wettelijk statuut in de EU. Zij voeren een democratische, legitieme en vreedzame strijd tegen de martelingen en tegen de veroorzaakte onderdrukking van het volk. Deze Koerdische politieke personaliteiten aanhouden en hen beschuldigen van terrorisme is een schandaal en is volkomen strijdig met de waarden die door de EU verdedigd worden volgens de criteria van Kopenhagen.

  Remzi KARTAL en Zubeyir AYDAR zijn in Turkije verkozen als parlementslid door het Koerdische volk in 1991. Hun mandaat liep tot aan het verbod van hun partij DEP (Partij van de Democratie) in 1994. Zij waren verplicht om uit te wijken naar Europese landen. Sindsdien tot vandaag hebben ze gezocht naar een oplossing voor de Koerdische kwestie. Beiden hebben ontelbare keren deelgenomen aan debatten en ontmoetingen met Europese politieke personaliteiten in het Europese Parlement en in de Raad van Europa. Vandaag deze Koerdische politieke personaliteiten criminaliseren betekent duidelijk een goedkeuring van de politiek van miskenning en vernietiging van het Koerdische volk door Turkije. Deze situatie is strijdig met de politiek van de EU. Strijdig ook met de recente resolutie van de EU van 20.02.2010 over de democratisering van Turkije. Bijgevolg stellen we vast dat de Europese staten - in de plaats van te opteren voor een democratische oplossing van de Koerdische kwestie - voortgaan met het verdedigen van hun belangen tijdens deze vuile oorlog. Dergelijke politiek betekent een steun aan die vuile oorlog.

  Ondanks al die operaties en repressie is de legitieme strijd van het Koerdische volk voor de eisen op democratische en culturele rechten nooit opgegeven. De huidige aanvallen zullen de Koerden niet klein krijgen, integendeel dat zal hen aanzetten om voor hun rechten op te komen.

  Wij, ondergetekenden, zijn vrienden van het Koerdische volk, wij steunen de democratische, legitieme en vreedzame strijd van de Koerden.

  Wij vragen de onmiddellijke vrijlating van de Koerdische politici.

  Eerste ondertekenaars:

  Bart Staes, Europees Parlementslid, Groen!
  Bea Meulemans, Schepen St. Joost Ten Noode, sp.a
  Derwich M. Ferho, Voorzitter Koerdisch Instituut te Brussel
  Elke Tindemans, Senator, CD&V
  Frieda Brepoels, Europees Parlementslid, N-VA
  Geert Lambert, Senator, Groen!
  George Sprit, Vrede vzw
  Hugo Van Rompaey, ere-senator, CD&V
  Jan Béghin, ex-ondervoorzitter Brussels Parlementslid, sp.a
  Jan Loones, Ex-Vlaams Parlementslid, N-VA
  Jan Rogiers, Vlaams Parlementslid, sp.a
  Karel Van Reeth, lid IPWK
  Kariane Westrheim, PhD Chair of EU Turkey Civic Commission (EUTCC)
  Karl Vanlouwe, N-VA
  Lionel Vandenberghe, ex-senator, voorzitter IPWK
  Ludo e Brabander, Vrede vzw
  Marc Hendrickx, Vlaams Parlementslid, N-VA
  Matthias Diependaele, Vlaams Parlementslid, N-VA
  Nelly Maes, ex-Europarlementslid, Groen
  Nina Henkens, Stafmedewerker, Beweging voor Kinderen zonder Papieren
  Paul Vanden Baviére, Journalist, Uitpers
  Peter Luykx, Volksvertegenwoordiger, N-VA
  Ruth Muylle, Adj. v/d dir. Alg. Dir. Cult. Jeugd en Sport, Soc.Cult. Werk
  Veerle Wijffels, medewerker Bart Staes, E.P. Groen!
  Willy Kuijpers, ex-vlaams parlementslid,burgemeester Herent
  Willy Segers, Vlaams parlementslid, N-VA

  Meer info:   http://www.kurdishinstitute.be/nederlands/1348.html

   

  18-03-2010 om 19:52 geschreven door WiSe  


  >> Reageer (0)
  17-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.N-VA moedigt Vlaams concept van inburgeringscoaches aan
  N-VA beschouwt een stevig Vlaams inburgeringsbeleid essentieel als tegengewicht voor het lamentabele federale migratiebeleid. Vanuit die intentie nam minister Geert Bourgeois het concept van zogenaamde inburgeringscoaches op in zijn beleidsnota. Inburgeringscoaches zijn ingeburgerde nieuwkomers of mensen uit de ontvangende samenleving die zich vrijwillig ontfermen over nieuwkomers. De inburgeringscoach ondersteunt de nieuwkomer bij het leren en in de praktijk brengen van de Nederlandse taal en bij het wegwijs worden in de Vlaamse samenleving.

   

  Vlaams volksvertegenwoordiger Willy Segers (N-VA) vroeg gisteren in de commissie Inburgering de minister dan ook naar de stand van zaken en naar zijn concrete plannen rond dit concept. Minister Bourgeois antwoordde dat drie kandidaat-promotoren reageerden op de oproep vanuit het Europees Integratiefonds, dat middelen vrijmaakt om een concept van inburgeringscoaches uit te werken. Het project van de ‘Volkshogeschool Regio Antwerpen – Vorming Plus’ kreeg hierbij de hoogste score.

   

  Begin maart 2010 werd de eerste fase gestart waarbij een inventarisatie wordt gemaakt van goede praktijken en het formuleren van aanbevelingen. Dit zal zes maanden in beslag nemen. In een tweede fase wordt dan aan concept- en materiaalontwikkeling gedaan. Concreet betekent dit dat vanaf september 2010 het nodige materiaal ontwikkeld wordt en vanaf november 2010 in 2 gemeenten een proefproject wordt opgestart. Een stuurgroep met afgevaardigden uit de administratie, het Vlaams minderhedencentrum en het kabinet Bourgeois, zal de uitvoering van dit project van dichtbij volgen.

   

  Dit initiatief sluit nauw aan bij het werkbezoek dat minister Bourgeois in februari aan zijn Nederlandse collega van der Laan bracht. Het systeem bestaat in Nederland reeds langer: minstens 2.500 vrijwilligers leveren er als inburgeringscoach erg nuttig werk.

   

  Willy Segers: “We zijn ervan overtuigd dat dit initiatief ook zeker in Vlaanderen moet lukken. Voor alle duidelijkheid: het werken met inburgeringscoaches is geen vervanging van het reeds bestaande inburgeringstraject met taallessen Nederlands, maatschappelijke oriëntatie en loopbaanoriëntatie. Het is echter een complementaire aanpak die ons zeer zinvol lijkt, vooral omdat die specifiek gericht is op ontmoeting, veel praten en samen activiteiten ondernemen zoals museumbezoek, winkelen, sporten, enz. Algemeen bekeken is dit een ideale manier om de nieuwkomer een extra steun te bieden in het verwerven van de Nederlandse taalkennis en de Vlaamse samenleving sneller en beter te leren kennen. In moeilijkere regio’s, zoals bvb. de Vlaamse Rand, is elk initiatief van deze aard onontbeerlijk. ”

   

   

   Voor meer informatie:

   Valerie Van Peel, Fractiewoordvoerder N-VA

   valerie.vanpeel@n-va.be www.n-va.be

  Tel: 02/219 49 30 Fax: 02/217.35.10

   

  17-03-2010 om 00:00 geschreven door WiSe  


  >> Reageer (0)
  14-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jaarlijks eetfestijn N-VA Dilbeek - Uitnodiging

  Het Bestuur van N-VA Dilbeek,
    Vlaams volksvertegenwoordiger Willy Segers,
    OCMW-raadlid Nic Massagé,
    en arro-voorzitter Paul Van den Bosch,

                                     

  Nodigen u van harte uit op hun

  Jaarlijks Eetfestijn


  Op zaterdag 20 maart 2010 (van 18.00 tot 22.00u)
  en zondag 21 maart (van 11.30 tot 16.00 u)

   

  In zaal ’t Verloren Hofke – Kaudenaardestraat z/n – 1700 Dilbeek
  (naast Theresiakerk)

  Heerlijke voorgerechten – Steaks met diverse sauzen – Koninginnehapje – Uitgelezen wijnen – Lekkere nagerechten

   

  Welkom !

  14-03-2010 om 20:54 geschreven door WiSe  


  >> Reageer (0)
  07-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Veel vragen bij huiszoeking Koerdische Roj TV
  Op de Belgische politieactie tegen de Koerdische tv-zender Roj TV komt er ook vanuit het Europese parlement kritiek. Het kan absoluut niet dat dergelijke acties gehouden worden onder het mom van terreurbestrijding, zegt Frieda Brepoels van N-VA.

  "Enkele weken geleden hebben we in het Europees Parlement naar aanleiding van de evaluatie van de toetredingsonderhandelingen van Turkije nog een resolutie goedgekeurd, waarin we heel duidelijk zeggen dat de antiterreurwetgeving niet mag worden misbruikt om de vrijheid van meningsuiting in te perken. En aangezien Roj TV voldoet aan alle wettelijke verplichtingen kan je je daar toch heel veel vragen bij stellen. Ik denk dat dit absoluut niet kan onder het mom van antiterreuracties", zegt Europees parlementslid Brepoels.

  Brepoels zegt ook dat er geheime afspraken met Turkije gemaakt zijn en dat die ook uitgelekt zijn.Zo is uitgelekt dat de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO, Anders Fogh Rasmussen, beloofd zou hebben om een gerechtelijk onderzoek te starten tegen Roj TV in Denemarken.

  07-03-2010 om 14:20 geschreven door WiSe  


  >> Reageer (0)
  26-02-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ode aan de Belgische dweil
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Op 26 februari werd in het Europees Parlement stiekem publiciteit gemaakt...

  26-02-2010 om 00:00 geschreven door WiSe  


  >> Reageer (0)
  16-02-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Minister Bourgeois keurt Dilbeekse gemeenteraadsbeslissing 15/12/09 goed en weerlegt de klachten van UF

  De gemeenteraad van Dilbeek keurde op 8 september 2009 de besluiten goed omtrent de wijziging van de statuten en de aanduiding van de gemeentelijke afgevaardigden in vzw Caerenbergveld te Schepdaal. Zoals het reeds sinds de fusies in Dilbeek consequent wordt toegepast, zetelen er geen Franstalige verkozenen in de Dilbeekse cultuur-, jeugd- en sport-vzw’s. 

  UF-raadslid Guy Pardon diende hiertegen klacht in bij Gouverneur De Witte van Vlaams-Brabant met o.m. als argument dat artikel 9 van de cultuurpactwet van 16 juli 1973 geschonden werd. Die voorziet in “de evenredige vertegenwoordiging van de politieke strekkingen die bestaan in de betrokken overheid”.

  De provinciegouverneur schorste hierop de gemeenteraadsbesluiten, waarop het opnieuw aan de gemeente Dilbeek toekwam om deze beslissing te herzien, of te herbevestigen. Toenmalig schepen voor Vlaamse Aangelegenheden Willy Segers verdedigde op de gemeenteraad van 15 december 2009 de stelling om de genomen gemeenteraadsbeslissing te herbevestigen.

  Als belangrijkste argumenten haalde hij aan dat er naast artikel 9 ook nog andere artikels uit het Cultuurpact van toepassing zijn op deze beslissing (o.m. art. 3 en 8). Het Cultuurpact streeft inderdaad de bescherming van ‘ideologische en filosofische strekkingen’ na, maar de UF-fractie in Dilbeek (en elders) kan niet als dusdanig beschouwd worden. Zij bestaat immers uit leden van meerdere filosofische of ideologische strekkingen die zich enkel gebonden voelen door het gebruik van de Franse taal. En precies dat taalcriterium kan niet worden ingeroepen om filosofische of ideologische redenen. De regelingen van het Cultuurpact gelden immers niet voor politieke of taalminderheden. Daarover bestaat reeds rechtspraak van de Raad van State uit 1983 (vzw zwembad Sint-Genesius-Rode). Als laatste argument hanteerde hij het feit dat het de UF-verkozenen altijd vrij stond om na eenvoudige afspraak inzage te krijgen bij de respectievelijke vzw-secretariaten in de bestuursdocumenten, begrotingen, rekeningen…, zodat ze hun plicht als gemeenteraadslid konden vervullen. Iets waar de UF-verkozenen echter nooit gebruik van maakten…


  Schepen Willy Segers werd in deze stellingname gevolgd door alle Nederlandstalige fracties en dus werd op 15 december 2009 de beslissing van september gewoon herbevestigd.


  Intussen ontvingen we het nieuws dat het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale en Regionale Besturen (Vlaams Ministerie) en Vlaams Minister Geert Bourgeois (N-VA), politiek bevoegd voor Binnenlands Bestuur, alle klachten van UF-raadslid Pardon weerlegden. De Dilbeekse gemeenteraadsbeslissing van 15 december is dus rechtsgeldig.

  Dat betekent dat nog de komende 3 jaren alle UF-verkozenen uit de Dilbeekse cultuur-, jeugd- en sport-vzw’s zullen geweerd blijven. Vanaf 1 januari 2013 gelden immers de regels van het nieuwe Gemeentedecreet inzake vertegenwoordiging in gemeentelijke structuren. En daar is een evenredige afspiegeling van de samenstelling van de gemeenteraad wèl verplicht.

  Dilbeek staat dus op haar – juridische - strepen tot op de laatste dag!

  Info:  David De Freyne, voorzitter N-VA Dilbeek - Johan Maertens, secretaris

  16-02-2010 om 00:00 geschreven door WiSe  


  >> Reageer (0)
  11-02-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebrek aan Nederlandstalige crèches in Brussel blijft een pijnpunt

  Vandaag stond in de commissie-Brussel de voorrangsregeling bij inschrijving in Nederlandstalige scholen in Brussel ter discussie. Ik interpelleerde er minister Smet omtrent een ongewilde nevenwerking van de huidige voorrangsregeling.

  Bepaalde Nederlandstalige scholen in Brussel geven immers sinds kort bij de inschrijving voorrang aan kinderen die naar een Nederlandstalige crèche zijn geweest. Op het eerste zicht een duidelijk verdedigbare keuze, gezien het soms ‘scheefgetrokken’ taalevenwicht waarmee deze scholen kampen.

  Jammer genoeg brengt dit systeem ook een nevenwerking met zich mee: onder meer wegens een gebrek aan Nederlandstalige crèches in onze hoofdstad, kiezen sommige Nederlandstalige ouders voor een Franstalig kinderdagverblijf. Dit wijst nogmaals op het tekort aan Nederlandstalige crèches in Brussel. In zijn eigen beleidsnota wees minister Smet al op een gebrek van 520 gesubsidieerde kinderopvangplaatsen.

   

  Op zich hebben wij als N-VA dus geen probleem met de voorrangsregeling, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Groen! en Open VLD. Wij steunen deze maatregel (zowel in Brussel àls in de Vlaamse Rand) aangezien kinderopvang een belangrijke strategische waarde heeft. Vooral anderstalige of taalgemengde ouders zullen nu immers sneller overwegen om hun kind in een Nederlandstalige crèche in te schrijven. Daarmee maakt hun kind immers meer kans op  - kwalitatief sterker – Nederlandstalig onderwijs.

  Wat ons betreft een positieve evolutie, aangezien op die manier het betrokken kind vanaf zeer jonge leeftijd met het Nederlands in contact komt (en blijft).

   

  Daarom vroeg ik minister Smet naar dringend bijkomend overleg met zijn collega voor Welzijn, minister Vandeurzen, om het tekort aan kinderopvang in Brussel aan te pakken. Dit aanzien wij immers als een pure noodzaak in het Vlaams welzijnsbeleid ten aanzien van onze hoofdstad. Minister Smet erkende deze noodzaak en kondigde alvast overleg met zijn collega’s Vandeurzen en Grouwels aan.

   

   

  11-02-2010 om 00:00 geschreven door WiSe  


  >> Reageer (0)
  09-02-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laat Vlaanderen het zelf oplossen - De Standaard On line
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  GEDAAN MET DE SPELLETJES OVER DE BEGROTING - De grote staatsschuld en de druk van de vergrijzing maken het de federale minister van Begroting niet gemakkelijk. Zijn Vlaamse collega PHILIPPE MUYTERS (N-VA) doet een voorstel: misschien moeten de deelstaten helpen, niet eenmalig, maar dankzij een overheveling van bevoegdheden.

  Federaal begrotingsminister Guy Vanhengel (Open VLD) presteerde het zaterdag in De Tijd om te verkondigen dat Vlaanderen inzake begroting ‘de weg van de minste weerstand' kiest. Het is bijzonder cynisch dat hij zo de best presterende leerling van de klas schoffeert om de aandacht af te leiden van het eigen falen. De waarheid heeft immers ook haar rechten: de deelstaten leveren, dankzij de Vlaamse regering, een grotere inspanning dan wat de Hoge Raad van Financiën (HRF) voorschrijft, de federale overheid levert een kleinere inspanning dan wat de HRF voorschrijft. We kunnen daar nog veel politieke spelletjes mee spelen, maar dat helpt de mensen geen stap vooruit. Laat ons het dus liever hebben over de essentie: de broodnodige sanering van de publieke financiën met het oog op de gigantische staatsschuld en de enorme vergrijzingskosten die op ons afkomen. Als je dit structureel wilt aanpakken, is fiscale autonomie voor de deelstaten de enig mogelijke oplossing. Geen autonomie om de autonomie, maar wel met het oog op financiële responsabilisering.

  Met de huidige bevoegdheidsverdeling in dit land is het de federale overheid die het gros van de vergrijzingskosten moet opvangen. Hierop anticiperend hadden de federale regeringen van het afgelopen decennium een spaarpot moeten aanleggen via een versnelde afbouw van de schuld van de federale overheid. Dat is niet gebeurd. De begrotingsoverschotten van Vlaanderen waren zelfs een alibi om nog minder te moeten sparen. Daarom is en blijft het een verkeerde politiek om, nu onder het mom van samenwerkingsfederalisme, het noodzakelijke sparen door de federale overheid te verplaatsen naar de andere overheden. Net zoals het fout is om het fundamentele debat van de financiering van de deelstaten onder de graszoden te blijven stoppen.

  Vandaag zijn de deelstaten immers maar beperkt verantwoordelijk voor hun uitgaven. Slechts 20 procent van hun middelen is afkomstig van regionale belastingen, de rest wordt gefinancierd met dotaties van de federale overheid. Door dat chequeboekfederalisme dragen de deelstaten nauwelijks verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het beleid dat ze zelf voeren op een aantal terreinen. Als een deelstaat bijvoorbeeld slecht presteert op het vlak van onderwijs en vorming, dan heeft dat nefaste effecten op de jeugdwerkloosheid. De kosten daarvan worden echter afgewenteld op de federale overheid en dus ook op de inwoners van de andere deelstaat. En omgekeerd geldt hetzelfde: een deelstaat die fors investeert in een ondernemingsvriendelijk klimaat en zo meer jobs creëert, wordt daar niet voldoende voor beloond, aangezien de hogere inkomsten uit de personenbelasting federaal geïnd worden en slechts ten dele terugvloeien naar de deelstaten, ook naar de deelstaat die dat positieve beleid niet heeft gevoerd. Er zitten bovendien enkele constructiefouten in de Bijzondere Financieringswet. Zo zou Wallonië minder dotaties ontvangen als het plots beter zou presteren dan Vlaanderen. Niet meteen een geweldig incentive.

  De deelstaten moeten worden geresponsabiliseerd, niet via de opbouw van steriele begrotingsoverschotten die enkel dienen als excuus voor andere overheden om zelf niets te doen, maar wel door de deelstaten via een grotere financiële verantwoordelijkheid de gevolgen te laten dragen van hun gevoerd beleid. Behalve economische zijn er immers ook politieke redenen voor fiscale autonomie voor de deelstaten. Meer fiscale verantwoordelijkheid voor de deelstaten zou de transparantie verhogen en de kiezers zouden hun beleidsmakers beter ter verantwoording kunnen roepen voor het gevoerde beleid inzake inkomsten én uitgaven.

  Gewestbelasting

  Concreet zijn er op korte termijn twee mogelijke opties om die fiscale autonomie te organiseren. De meest verregaande optie is die waarbij de gewesten verantwoordelijk worden voor de inning van de volledige personenbelasting en vervolgens een dotatie uitkeren aan het federale niveau voor de financiering van de federale bevoegdheden. Zo draaien we de financieringsstroom om en brengen we de Copernicaanse revolutie het meest zichtbaar in de praktijk. Een tweede optie is die waarbij de dotaties van het federale niveau naar de deelstaten vervangen worden door een gewestbelasting. Zo krijg je een federale belasting om de federale bevoegdheden te financieren en een gewestbelasting om de deelstaten te financieren. In beide opties is het dan aan de gewesten om de gemeenschappen te financieren, terwijl de gemeenschappen ook nog een vast percentage van de federale btw-ontvangsten krijgen. We hebben het hier over de personenbelasting, maar hetzelfde debat moet ook gevoerd worden voor de vennootschapsbelasting. Ook hier is er nood aan responsabilisering van de deelstaten.

  Dit hoeft geenszins het einde van de solidariteit te betekenen. In beide opties voorzien wij een omkering van de huidige ondoorzichtige verticale solidariteit naar een transparante horizontale solidariteit tussen de gewesten. Een systeem zoals de Duitse Finanzausgleich zou aan elk gewest tot 95procent van de nationale per capita opbrengst van de personenbelasting kunnen garanderen. Het is immers essentieel dat de minder sterke gewesten zelf verantwoordelijk blijven voor het dichten van die laatste 5procent. Alleen zo zijn er voldoende incentives om zelf beter te presteren.

  In een federale context spreken wij liever van ‘verantwoordelijk federalisme' dan van het betekenisloze ‘samenwerkingsfederalisme'. De verschillende politieke overheden moeten verantwoordelijkheid dragen voor hun beleidskeuzes. Slecht beleid mag niet langer afgewenteld worden op andere overheden, goed beleid moet beloond worden. Alleen zo zal elke regering verplicht worden om voor eigen deur te vegen. Alleen zo kunnen we de enorme stijging van de staatsschuld een halt toeroepen. Alleen zo kunnen we de pensioenen en de sociale zekerheid van de mensen op een structurele manier verankeren en garanderen.

  PHILIPPE MUYTERS

  Wie? Vlaams minister van onder meer Begroting, schrijft samen met zijn partijvoorzitter Bart De Wever (N-VA).
  Wat? De federale minister van Begroting geeft onterecht kritiek op Vlaanderen.
  Waarom? Vlaanderen is de beste leerling van de klas.

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=B12LT3HC&word=muyters

  09-02-2010 om 22:37 geschreven door WiSe  


  >> Reageer (0)
  06-02-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brussels Veiligheidsdebat in Vlaams Parlement 03.02.2010
  Tijdens de plenaire zitting van het Vlaams Parlement van woensdag 2 februari 2010, werd een actualiteitsdebat gewijd aan het Brussels Hoofdstedelijk Veiligheidsprobleem. Het nieuwe 'BHV-dossier', zeg maar.

  Zie hier de integrale tekst van mijn tussenkomst:

  Uit de Plenaire Vergadering, Vlaams Parlement deze namiddag (03.02.2010)

  De heer Willy Segers:

  Voorzitter, minister-president, ministers, dames en heren, ik sluit me aan bij de woorden van de heer Van Der Taelen, dit is een ‘point of no return’. Dat zeg ik vanuit een persoonlijk standpunt. Ik heb in Brussel meer dan 10 jaar onderwijs genoten als leerling en student en heb er zelf meer dan 20 jaar les gegeven. Dit is voor mij een ‘point of no return’. Als het basisrecht op onderwijs voor minderjarigen, kinderen of jongvolwassenen niet meer kan worden gegarandeerd door een gebrek aan veiligheid, dan moet er worden ingegrepen. Ik ga niet alle andere feiten aanhalen die de collega’s hier al naar voren brachten, evenmin als de gewelddadige incidenten van het afgelopen weekend.

  Het zijn allemaal harde thema’s waarmee Brussel op een negatieve wijze onder de aandacht kwam. De politieke reacties op heel dit gebeuren zijn opvallend verschillend. We horen haast eensgezinde politieke analyses en beleidsvoorstellen vanuit Nederlandstalige hoek. Oorspronkelijk kwam er geen reactie vanuit Franstalige hoek, en als die er na lang aandringen vanuit de Vlaamse media toch kwam, beperkte die zich tot dooddoeners, simpele oneliners en faits divers. Nochtans, beste collega’s, gaat het hier om onze Vlaamse hoofdstad. Een stad met internationale uitstraling en functies. Een stad die we als Vlaanderen om meerdere redenen niet willen en mogen loslaten.

  Aan Franstalige zijde lijkt men niet te snappen wat er de voorbije weken en dagen zo speciaal is geweest. Uitspraken als die van burgemeester Thielemans “dat gebeurt hier elke dag”, bewijzen dit ten volle. We zouden erom kunnen lachen, mocht het niet gaan om de veiligheid van inwoners, ordehandhavers en scholieren. We kunnen echter stellen dat het Belgische politieke bestel er sinds dit weekend een nieuw BHV-dossier bij heeft: het Brusselse Hoofdstedelijke Veiligheidsprobleem! Naast de dramatische toestanden in de Brusselse straten en wijken, legt het ook een reeds langer sluimerend en serieus institutioneel probleem bloot.

  Als de voorbije weken en feiten iets hebben aangetoond, dan is het een ontstellend gebrek aan beleidskracht van de Brusselse instellingen. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest keek argeloos opzij en bleef afwezig in het debat. De negentien gemeentelijke baronieën trokken zich terug op hun eiland en verstarden in hun anonimiteit. Precies terwijl een stad van dit formaat snakt naar een moderne, strategische en frisse beleidsaanpak.

  De N-VA wenst deze veiligheidscrisis dan ook niet los te zien van de institutionele crisis. Het bevestigt wat wij reeds lang stellen: dit land is op de grenzen van zijn federaal model gestoten.

  De heer Wim Wienen:

  Mijnheer Segers, heb ik het goed begrepen dat de Brusselse instellingen een gebrek aan daadkracht en beleid vertonen? Mag ik dan concluderen dat u het een historische fout vond dat Brussel een volwaardig derde gewest is geworden?

  De heer Willy Segers:

  Ik hoef dit op zich geen historische fout te vinden. Ik kom daar seffens op terug, omdat ik dat wil kaderen in het geheel van uitspraken dat daarover onlangs is gedaan.

  De voorbije jaren en maanden leerden ons dat het water te diep was om de gedachtegang over de Brusselse instellingen opnieuw te laten vloeien, maar intussen blijken de geesten gerijpt. Enkele weken geleden argumenteerde Brussels oud-staatssecretaris Vic Anciaux dat het model was uitgediend. Er waren ook andere kritische geluiden te horen en te lezen in de pers. Oud-schepen Vandenbossche uit Anderlecht, of Luckas Van Der Taelen in de pers en ook hier in zijn toespraak: het zijn allemaal zaken die ons hoopvol stemmen, omdat de geesten gerijpt zijn en de mentaliteit aan het veranderen is. Als we de voorbije 20 jaar iets hebben geleerd, dan wel dat er iets moet veranderen.

  Minister Smet, gisteren hebben we met aandacht geluisterd naar uw uitspraken in Terzake, en we hebben ook gelezen wat u daarover vandaag in de pers hebt verkondigd. We gaan akkoord met een groot deel van die uitspraken, maar we verschillen wel van mening over het opgeven van een gegarandeerde vertegenwoordiging voor de Vlamingen. Dat is een brug te ver. Maar we zijn zeker al tevreden dat deze mentaliteitswijziging er eindelijk is gekomen. We weten dat u daar al een aantal jaren voorstander van bent, maar nu durft u het als Vlaams minister voor Brussel openlijk verkondigen. Het is precies die rol die we als politiek verlengstuk van Vlaanderen moeten spelen. Wat dat betreft, bent u goed geplaatst als minister van Jeugd, Onderwijs en Gelijke Kansen.

  Wat de mogelijke oplossingen voor de huidige malaise betreft, staat de N-VA pal achter wat de meeste Vlaamse partijen ook voorstellen. Wij hebben dit ook nooit onder stoelen of banken gestoken en onze vertegenwoordigers in het Brusselse en het federale parlement hebben het altijd al verdedigd: de nultolerantie in die wijken waar het nodig is, de fusie van de zes Brusselse politiezones tot één centraal gestuurd politiekorps, met de correcte inhoud van dat begrip waarbij onder eenheid van bevel de problemen coherenter kunnen worden aangepakt. Ook snelrecht, jeugdsanctierecht, gepaste strafuitvoering en strafinfrastructuur zijn thema’s die we allemaal kennen. Maar : dit zal niet volstaan.

  Onze hoofdstad is duidelijk toe aan een nieuw institutioneel verhaal. Ook in dit veiligheidsdossier blijken de cijfers aan te duiden dat het vooral om een probleem van aanpak en organisatie gaat. Er zijn hier cijfers genoemd, waarmee we ons mogen spiegelen aan een stad als New York, wat het aantal politieagenten betreft. Het gaat dus niet om de getallen, maar om de organisatie en de aanpak.

  Wij steunen als N-VA dan ook alle voorstellen die in de richting gaan van afslanken van het ingewikkelde kluwen van politieke besluitvorming in onze hoofdstad, het wegwerken van de dubbelzinnige situaties tussen gewest en gemeenten, meer betrokkenheid vanuit onze Vlaamse bevoegdheden naar de eigen hoofdstad. Eén stad, één politiezone, met sterk gedecentraliseerde gemeenschapsvoorzieningen. Het failliet van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest geeft ons een bijkomende verantwoordelijkheid. De Vlaamse Gemeenschap kan en moet een belangrijke rol blijven spelen in de hoofdstad, inzake onderwijs, inburgering, kinderopvang, en waarom niet de begeleiding van werklozen, arbeidsbemiddeling, justitie enzovoort.

  Het spreekt voor zich dat Vlaanderen hier nu volop moet op inzetten. Niet over enkele weken of maanden, maar nu. Minister-president, we vragen dan ook dat u, gesteund door de leden van uw Vlaamse Regering, het debat proactief aangaat. Laat ons niet wachten op een initiatief vanuit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, maar laten we als Vlaanderen een standpunt innemen over onze Vlaamse hoofdstad. We schrijven ze niet af, we schrijven die één miljoen mensen niet af. We houden van deze stad, en dus vragen we daadkracht. (Applaus van de meerderheid)

  De voorzitter:

  De heer Bouckaert heeft het woord.

   

  06-02-2010 om 11:50 geschreven door WiSe  


  >> Reageer (0)
  03-02-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kwalen in Brussel onderkennen en aanpakken - actuadebat Vlaams Parlement 03.02.2010

  Van de VRT-redactie:

  wo 03/02/2010 - 17:14 Tijdens een debat in het Vlaams Parlement over de veiligheidsproblematiek in Brussel heeft minister Pascal Smet (SP.A) opgeroepen tot een pact over de hoofdstad. Smet is Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en heeft dus een vinger in de pap in de hoofdstad.

  De recente veiligheidsincidenten - een school die moet verhuizen om veiligheidsredenen en  een schietpartij na een mislukte overval - beroeren de gemoederen al dagenlang en daar kon het Vlaams Parlement de ogen dus niet voor sluiten.

  Smet heeft naar eigen zeggen geen boodschap aan het communautariseren ("de Vlamingen willen een eengemaakte politiezone") of het personaliseren ("Smet is gefrustreerd") van het debat. "Het gaat over efficiëntiewinst", vindt hij: hoe kunnen we ons - Vlaams - geld zo goed mogelijk besteden. Een eengemaakte politiezone in Brussel noemt hij "goed bestuur".

  Als minister van Onderwijs zegt hij ook bereid te zijn het spijbelprobleem in het Brusselse onderwijs aan te pakken, dat door velen wordt beschouwd als een van de oorzaken van de veiligheidsproblematiek. Hij wil daarover samenzitten met het parket om tot een oplossing te komen.

  "De Vlaamse regering wil actief meewerken aan haar hoofdstad", zegt Brusselaar Smet, ook aan de gewestelijke materies. Hij pleit voor een pact  over Brussel om de veiligheidsproblematiek efficiënt aan te pakken.

  Parlement steunt de minister

  Op Christian Van Eycken van de Union des Francophones na schaarden alle Vlaamse partijen in het halfrond zich achter Smet, die de toorn van Brussels minister-president Charles Picqué (PS) over zich heen heeft gekregen.

  "Deze stad schreeuwt om een Straten-Generaal van alle betrokken overheden", vindt Yamila Idrissi (SP.A). Zij pleitte voor een gecoördineerd veilgheidsbeleid, een sociaal plan en een beter bestuur voor Brussel. "We moeten de kwalen onderkennen en aanpakken."

  Eenzelfde geluid was te horen bij coalitiepartners CD&V en N-VA, hoewel Willy Segers van de Vlaams-nationalistische N-VA daar nog aan toevoegde dat de gebeurtenissen van de voorbije weken hebben aangetoond "dat dit land op de grenzen van het federaal model is gestoten".

  De oppositie kon zich in dat alles wel vinden. Ook Ann Brusseel (Open VLD) pleitte vurig voor een conferentie over de veiligheid in Brussel. "Als een school de veiligheid van haar studenten niet kan garanderen, is het point of no return bereikt", vond Luckas Vandertaelen (Groen!, foto), die ook opriep om alle karikaturen te laten varen.

  Dat had Christian Van Eycken (UF) wel op een heel eigenzinnige manier geïnterpreteerd, toen hij meende te hebben gehoord dat zijn Vlaamse spitsbroeders de eengemaakte politiezone als de zaligmakende oplossing beschouwden.

  Erik Arckens (VB) sloot zich graag aan bij de opmerkingen van zijn Vlaamse collega's, maar toonde zich vooral "blij dat het land uit elkaar valt". Boudewijn Bouckaert (LDD) concentreerde zich in zijn tussenkomst vooral op law and order, "een primaire voorwaarde in onze maatschappij".

  Bijlagen:
  http://www.deredactie.be/permalink/1.709001   

  03-02-2010 om 00:00 geschreven door WiSe  


  >> Reageer (0)
  15-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Plotse overlijden van Vic De Winne
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Beste vrienden,

  Vorige dinsdagavond overleed plots onze vriend Vic De Winne. Hij was namens de Dilbeekse N-VA fractie aanwezig op een vergadering van de bibliotheekcommissie toen hij plots onwel werd. De bijgehaalde MUG-dienst heeft lange tijd gepoogd om te reanimeren, maar tevergeefs...

  Vic is net geen 75 geworden (° 16 mei 1935). En nog net geen jaar geleden overleed zijn lieve echtgenote Mary-Leen.


  De N-VA afdeling Dilbeek verliest andermaal een van haar boegbeelden. Vic was reeds sinds de jaren '60 actief in de Volksunie en later in de N-VA. Als penningmeester en ledenwerver van de afdeling kende hij zijn afdeling en bezocht hij regelmatig de leden. Bij verkiezingscampagnes, congressen, eetfestijnen, ... was hij steeds van de partij. Want Vic kwam graag onder de mensen. En zeker onder Vlaamsgezinden.

  Hij was een belezen man. Met een bijzondere gave voor geschiedenis, maar ook voor de ruimere cultuur.Hij was dan ook al sinds de jaren '80 een actief bestuurslid van DF-Dilbeek. Over zijn vele reizen die hij met zijn echtgenote zaliger maakte, kon hij smakelijk vertellen.

  Ook in de Cultuurraad was hij gekend als afgevaardigde van het Dilbeeks Studie- en Informatiecentrum. Het centrum voor taallessen waarvan hij een gewaardeerd penningmeester was.

  Vic was een van die typische inwijkelingen uit 'de Vlaanders'– afkomstig uit Meerbeke bij Ninove, Oost-Vlaanderen -die, eens in Dilbeek aanbeland, onmiddellijk mee de Vlaamse strijdkaart trokken.

  'Vlaams Komitee Dilbeek', 'Marsen op Brussel', 'Betogingen te Halle of Rode', 'Ijzerbedevaarten',...: Vic was nooit veraf.

  N-VA Dilbeek verliest een gedreven medewerker (colporteren was voor hem meer dan een een werkwoord...). Maar vooral een trouwe strijdmakker, steeds optimistisch, zoekend naar een oplossing voor elk probleem, telkens klaar met een opbeurend woord of een persoonlijk geïnteresseerde vraag.

  Hij overleed zoals hij ons altijd zal bij blijven: zelfs zijn laatste levensminuten waren ten dienste van zijn partij, zijn Nederlandse Cultuur, zijn Vlaanderen.

  Beste Vic, bedankt voor alles. We vergeten je nooit.
  Rust zacht, trouwe makker!

  Willy

  ----------- Vic wordt dinsdag 19 januari om 11u ten grave gedragen in de Sint-Theresiakerk te Dilbeek
                                                       (Heilige Theresialaan 79 - 1700 Dilbeek) ---------------------------

  15-01-2010 om 01:22 geschreven door WiSe  


  >> Reageer (0)
  07-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwjaarsontbijt N-VA Dilbeek (komende zondag) afgelast...
  Wegens de voorspelde sneeuw en ijzel voor het komende weekend, hebben wij besloten het geplande Nieuwjaarsontbijt (nu zondag 10/1 vanaf 8u30 in kasteel La Motte) niet te laten doorgaan. Er komt sowieso een vervangactiviteit later op het jaar, maar daarover meer ten gepaste tijd.

  Bedankt voor jullie begrip!

  Het Dilbeeks N-VA Bestuur

  07-01-2010 om 21:39 geschreven door WiSe  


  >> Reageer (0)
  31-12-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VRT-Redactie: Bart De Wever is "Persoonlijkheid van het jaar 2009"
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  do 31/12/2009 - 11:43 Begin dit jaar is Bart De Wever nog op 1 seconde van de titel van Slimste Mens ter Wereld gestrand. Maar de lezers van deredactie.be hebben een andere titel voor hem klaar: die van Persoonlijkheid van het Jaar. De N-VA-voorzitter haalde het in het laatste duel van onze verkiezing van kersvers Europees president Herman Van Rompuy (CD&V).

  Twee kandidaten domineerden de verkiezing van Persoonlijkheid van het Jaar op deredactie.be: de in juni overleden Michael Jackson en SP.A-politicus Frank Vandenbroucke. Jackson en Vandenbroucke wonnen respectievelijk 6 en 5 duels, maar uiteindelijk kozen de lezers van de redactie.be toch voor Bart De Wever (zie tabel).

  Enkele weken geleden vroegen we onze lezers om hun persoonlijkheid van het jaar te nomineren. Daarna moesten de 15 mannen of vrouwen met de meeste nominaties het tegen elkaar opnemen in een soort afvallingsrace. De twee genomineerden met de minste stemmen kwamen als eersten tegen elkaar uit. De man of vrouw met de meeste stemmen kreeg het voordeel dat hij of zij maar één keer “in duel” moest treden, op de allerlaatste dag.

  Jackson for president

  Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) en Michael Jackson mochten op 17 december de spits afbijten. Al gauw bleek dat het muzikale godenkind nog steeds over een trouwe schare fans beschikt. Jackson versloeg achtereenvolgens Kris Peeters, Yanina Wickmayer, Yasmine, Yves Leterme, Peter Tom Jones en Nick Balthazar. Uiteindelijk was het griepcommissaris Marc Van Ranst die zijn zegereeks stopte.

  Vandenbroucke for president

  Van Ranst werd er een dag later echter al meteen uitgewipt door SP.A-politicus Frank Vandenbroucke, die op zijn beurt de zegereeks van Michael Jackson kopieerde. Vandenbroucke haalde het na zijn overwinning tegen Van Ranst ook van kardinaal Danneels, Kim Clijsters, Frank De Winne en Barack Obama, maar moest uiteindelijk de duimen leggen voor collega Bart De Wever.

  De Wever for president

  Kwam het door zijn optreden in De Slimste Mens ter Wereld? Of lag het vooral aan de verkiezingsoverwinning van zijn partij de N-VA bij de Vlaamse verkiezingen in juni? Feit is: De Wever is populair. Onze lezers kunnen zijn standvastigheid, zin voor humor en retorisch talent wel appreciëren. En zelfs de Europese topfunctie van Herman Van Rompuy kan daar blijkbaar niet tegenop.

  31-12-2009 om 15:19 geschreven door WiSe  


  >> Reageer (0)
  25-12-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Beste Wensen !
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  25-12-2009 om 22:00 geschreven door WiSe  


  >> Reageer (0)
  17-12-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Week van 14 tot 20 december 2009

  Week van 14 tot 20 december 2009

   

  Vrijdag 18 december: Afwerken nieuwe toeristische webstek Dilbeek – Verloren Hofke, wijkbabbel

   

  Eindelijk tijd om dringend de teksten voor de nieuwe toeristische webstek af te werken. We halen wel 50 pagina’s. Via de mail overleg ik met Tine, onze toerismemedewerkster, rond de laatste afspraken met het ontwerpbureau van de webstek. Vanaf maandag beginnen ze eraan. Spannend !

   

  ’s Avonds is er de trimestriële wijkbabbel in het Verloren Hofke. Er worden voornamelijk plannen gesmeed voor de komende oudejaarsavond.

   

  Donderdag 17 december: Plenaire zitting

   

  De ochtendvergadering van de plenaire zitting is voornamelijk gewijd aan de problematiek van het Brussels waterzuiveringsstation en de schrijnende vervuiling van de Zenne.

  Lees hier meer.

   

  Tijdens de namiddagvergadering staan een 7-tal actuele vragen op de agenda. Nadien eindigen we met een hele reeks hoofdelijke stemmingen. Lees hier meer.

  Parlementsvoorzitter Jan Peumans wuift het parlement uit voor 2009, na ons eerst zijn uitgebreide Kerst- en Nieuwjaarswensen te hebben overgemaakt.

   

  Woensdag 16 december:  Plenaire zitting

   

  Verdere bespreking van de begroting 2010 volgens de aangeduide clusters.  

   

  Dinsdag 15 december: Plenaire zitting

   

  Verdere bespreking van de begroting 2010 volgens de aangeduide clusters.

   

  Lees hier meer.

   

  Maandag 14 december: schepencollege te Dilbeek

  17-12-2009 om 00:00 geschreven door WiSe  


  >> Reageer (0)


  Foto

  Welkom op dit weblog !
  Zie ook persoonlijke webstek:
 • willy segers

 • E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Overzicht toespraken:

  * Opening tentoonstelling 'Bodegem in de Tweede Wereldoorlog' - 13.11.09
  * Viering '50 jaar Volksdansgroep Pajottenland' - Westrand - 31.10.09
  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!