Inhoud blog
 • Welkom!
 • Wat is een weblog?
 • Hoe maak ik een weblog?
 • Hoe pas je een blog toe in het onderwijs?
 • Welke eindtermen PAV kunnen er bereikt worden?
 • Respecteert het de vakdidactische pijlers?
 • Waar moet je als leerkracht op letten?
 • Hoe integreer je een blog in PAV?
 • Praktische tips voor leerkrachten PAV
 • Voorbijgaande hype of blijvende trend?
 • Een concreet voorbeeld
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Weblogs
  Een voorbijgaande hype of een blijvende trend voor het vak PAV?
  04-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Welkom!

  Welkom!

  Wij zijn 3 studenten PAV op de Provinciale Hogeschool Limburg te Hasselt.
  We kregen de opdracht om een Weblog te ontwikkelen, gericht naar leerkrachten PAV, met informatie over Weblogs. Op deze manier kunnen ze hier terecht om te ontdekken hoe ze een Weblog aanmaken, wat dit precies inhoudt en welke meerwaarde dit biedt voor het vak PAV.

  Voor eventuele vragen en opmerkingen kan je steeds bij ons terecht.


  Alvast veel succes toegewenst!

  Dorien, Elien & Sally

  04-12-2008 om 21:24 geschreven door Studenten PAV  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat is een weblog?

  Wat is een weblog?


  Een weblog, ook wel een blog genoemd, is een website die u als niet-informaticus heel gemakkelijk én gratis kan aanmaken. Het wordt voornamelijk gebruikt om informatie, tips, vragen en ideeën mee te delen aan bezoekers, die iedereen mag lezen. Iedere bezoeker heeft namelijk de kans om uw blog op te zoeken, te bekijken en te reageren op de door u geposte berichten.

  Als eigenaar, ook wel blogger genoemd, van een weblog kan u kiezen hoeveel berichten u erop plaatst, hoe de website eruit ziet, enz. De berichten die u als blogger op de weblog plaatst kunnen zowel tekst-, foto-, video- als audioberichten  zijn.

  Het concept van een weblog is ontstaan uit de ‘online dagboeken’ omstreeks 1994. Een weblog wordt vandaag de dag gezien als een zeer handige tool die door veel mensen gehanteerd wordt.

  Voor meer informatie kan u steeds op volgende sites terecht:

  §  Bloggen, Wat is een blog?, <http://www.bloggen.be/>

  §  BlogXpressions, Wat is een blog?, <http://www.blogt.nu/iwablieft.htm>

  §  Wikipedia, Weblog, <http://nl.wikipedia.org/wiki/Weblog>.

  04-12-2008 om 21:23 geschreven door Studenten PAV  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe maak ik een weblog?

  Hoe maak ik een weblog?

  Stap 1: Surf naar <http://www.bloggen.be >.

  Stap 2: Klik op de knop “Klik hier voor uw gratis blog!”

  Stap 3: Vul de gevraagde gegevens in: e-mailadres, passwoord, naam van de weblog, uitzicht van de weblog, enz. Typ vervolgens de veiligheidscode over en geef aan dat u akkoord bent met de algemene voorwaarden, nadat u deze aandachtig gelezen heeft.

  Stap 4: U ontvangt een bericht waarin staat dat uw weblog succesvol aangemaakt werd. Ga naar uw inbox en bevestig dat uw e-mailadres juist is.

  Stap 5: U kan nu als blogger uw weblog steeds wijzigen. Zo kan u ervoor kiezen om de volgorde van uw berichten om te keren, een ander uitzicht te kiezen, reacties van anderen te verwijderen, enz. Veel succes ermee!

   

  Uiteraard bestaan er nog andere sites die je begeleiden in het ontwikkelen van een weblog. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  §  Blogger: <http://www.blogger.com/>

  §  Iblogs: <http://www.iblog.be>

  §  Mijn homepage: <http://www.mijnhomepage.nl/weblog/>

  §  Skynet: <http://blogs.skynet.be/>

  §  Skyrock: <http://benl.skyrock.com/new/free-blof/?c=nl>

   

  04-12-2008 om 21:23 geschreven door Studenten PAV  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe pas je een blog toe in het onderwijs?

  Hoe kan de tool toegepast worden in het onderwijs?

   

  Vaak wordt een weblog gebruikt in de vrije tijd. Zo maken sommige jongeren er bijvoorbeeld eentje aan wanneer ze op reis gaan voor een langere periode, om zo hun ervaringen mee te delen aan hun familie en vrienden. In het onderwijs kan een weblog echter ook bruikbaar zijn.

  Studenten kunnen op die manier via een weblog communiceren met de hele klas. Zo moeten ze bijvoorbeeld gevonden informatie in een vlot leesbare tekst neerschrijven op de weblog. Hiervoor moeten ze zich zelfstandig verdiepen in de materie. Ook kritische reflectie kan makkelijk getoetst worden aan de hand van een weblog. Zo kunnen leerlingen bvb. stageverslagen, beoordelingen,… op de weblog plaatsen. Maar ook de leerkracht kan het als een middel zien om een verstandhouding met de leerlingen en ouders te onderhouden. Zo kan de leraar er bijvoorbeeld voor kiezen om een weblog aan te maken waarop de leerlingen en ouders reacties kunnen plaatsen, zodat beide partijen steeds op de hoogte blijven van de lesonderwerpen, uitstappen, opdrachten, enz.

  Ten slotte kan een leerkracht de opdracht geven aan de leerlingen om een eigen weblog te creëren. Dit is echter niet in alle graden mogelijk! (zie ‘Respecteert een weblog de vakdidactische pijlers van PAV?’)

  Toch zijn er aan het toepassen van een weblog in het onderwijs ook enkele bemerkingen verbonden. Het is namelijk de taak van de leerkracht om er op toe te zien dat leerlingen geen persoonlijke informatie of ongepaste foto’s, e.d. uitwisselen. Daarnaast moet de leerkracht ervoor zorgen dat de weblog steeds geüpdatet blijft. Ook moeten de leerlingen goed begeleid worden bij het proces. Zo kan de eerste kennismaking met de weblog in de klas plaatsvinden of kan de leerkracht ervoor zorgen dat hij voorziet in een handleiding voor de leerlingen.

   

  Voor meer informatie, kan je onder andere op onderstaande websites terecht:

  §  Bloggen: < http://www.bloggen.be>  

  §  Blogt nu: < http://www.blogt.nu/contact.php>

  §  Karel Schiepers: < http://www.karelschiepers.be/workshop/?p=177>

  §  Mijn homepage: < http://www.mijnhompage.nl/weblog/overweblogs.phl>

  §  Weblog: < http://over.web-log.nl/>

  §  Wired safety: <http://www.wiredsafety.org/wiredlearning/BlogsinEd/index.htm>

  04-12-2008 om 21:14 geschreven door Studenten PAV  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Welke eindtermen PAV kunnen er bereikt worden?

  Welke eindtermen PAV kunnen bereikt worden a.h.v. een weblog?


  Tweede graad

  Functionele taalvaardigheid

  De leerlingen kunnen:

  1 informatief luisteren en lezen.
  6 gepaste taal en omgangsvormen hanteren.
  7 hulpmiddelen gebruiken om taalvaardig te handelen en hun  communicatie te verbeteren.

  Informatieverwerving- en verwerking

  De leerlingen kunnen:

  17 onder begeleiding relevante en voor hen toegankelijke informatie in herkenbare concrete situaties vinden, selecteren en gebruiken.
  18 informatie uit uiteenlopend voor hen bestemd tekstmateriaal en voor hen bestemde formulieren begrijpen en gebruiken.
  19 onder begeleiding gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie.

  Organisatiebekwaamheid

  De leerlingen kunnen:

  21 individuele opdrachten van beperkte omvang onder begeleiding organiseren, uitvoeren en evalueren.
  23 omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures.

   

  De volledige lijst van de eindtermen PAV voor de tweede graad vind je terug op de volgende site: <http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/secundair/2degraad/bso/eindtermen/pav.htm> 


  Derde graad, eerste en tweede jaar

  Functionele taalvaardigheid

  De leerlingen kunnen:

  1 uit mondelinge en schriftelijke informatie de essentie halen.
  2 over die informatie reflecteren en ze evalueren.
  5 eenvoudige informatie schriftelijk formuleren.

  Functionele informatieverwerving en -verwerking

  De leerlingen kunnen :

  11 relevante informatie in concrete situaties vinden, selecteren en gebruiken.
  12 informatie uit uiteenlopend tekstmateriaal begrijpen en gebruiken.
  13 spontaan gebruik maken van voor hen relevante informatie- en communicatietechnologie (ICT).


  Organisatiebekwaamheid

  De leerlingen kunnen:

  15 opdrachten zelfstandig plannen, organiseren, uitvoeren, evalueren en indien nodig bijsturen.

   

  De volledige lijst van de eindtermen PAV voor het eerste en tweede jaar van de derde graad vind je terug op de volgende site: <http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/secundair/3degraad/bso/eindtermen/pav.htm>

   

   

  Derde graad, derde jaar

  Functionele tekstgeletterdheid

  De leerlingen kunnen:

  1 uit diverse tekstsoorten relevante informatie selecteren.
  2 voor een specifieke opdracht uit verschillende soorten teksten informatie vergelijken en integreren.
  3 beknopt en duidelijk schriftelijk rapporteren.
  4 maatschappelijk relevante tekstinformatie praktisch aanwenden.
  5 maatschappelijk relevante tekstinformatie kritisch beoordelen.
  6 over maatschappelijk relevante tekstinformatie een eigen standpunt innemen, rekening houdend met ethische principes.

   

  Functionele kwantitatieve geletterdheid

  De leerlingen kunnen:

  8 voor een specifieke opdracht kwantitatieve gegevens selecteren en bewerken.
  10 maatschappelijk relevante kwantitatieve informatie praktisch aanwenden.
  11 maatschappelijk relevante kwantitatieve informatie kritisch beoordelen.
  12 over maatschappelijk relevante kwantitatieve informatie een eigen standpunt innemen, rekening houdend met ethische principes.

   

  Functionele ICT-geletterdheid

  De leerlingen kunnen:

  13 bij algemeen gebruik van de computer structurerend en efficiënt werken.
  14 voor een specifieke opdracht twee of meer programma’s selecteren en gebruiken en de resultaten ervan integreren tot één product.
  15 informatie selecteren uit twee verschillende of gelijk ICT-bronnen en deze informatie integreren.
  16 maatschappelijk relevante ICT-toepassingen gebruiken.
  17 maatschappelijk relevante informatie, met behulp van ICT ingewonnen, kritisch beoordelen.
  18 over maatschappelijk relevante informatie ingewonnen met behulp van ICT, een eigen standpunt innemen rekening houdend met enerzijds ethische principes en anderzijds deontologische principes met betrekking tot auteursrecht, privacy, beveiliging.

   

  De volledige lijst van de eindtermen PAV voor het derde jaar van de derde graad vind je terug op de volgende site:

  <http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/secundair/3degraad/bso/eindtermen/pav7.htm>

   


  Conclusie

  In alle graden BSO is het mogelijk om een aantal eindtermen PAV te bereiken. We merken nu reeds dat een weblog voornamelijk gebruikt kan worden in het derde jaar van de derde graad, mits hier de meeste eindtermen gerespecteerd worden. Maar ook in de andere graden kunnen aan de hand van een weblog een aantal eindtermen gerespecteerd worden. Zo moeten leerlingen BSO uit de tweede graad onder begeleiding ICT-toepassingen kunnen hanteren. Het eerste en tweede jaar van de derde graad kunnen zelfstandig informatie van een weblog afhalen, lezen en begrijpen. Het derde jaar van de derde graad tot slot dient deze informatie zelfs te beoordelen en kan hiermee helemaal zelfstandig op weg.

   


  Bruikbaar in PAV?

  Om te bepalen of de weblog nu toegepast kan worden in de lessen PAV van alle graden en dus de vakdidactische pijlers van PAV respecteert, haalden we de infobanken PAV erbij, die de concretiseringen van de eindtermen omvatten.

  Ook al kunnen er in de tweede graad enkele eindtermen bereikt worden aan de hand van een weblog, toch beschikken de leerlingen niet over de basisvaardigheden om te kunnen werken met een weblog. Zo kunnen zij bestanden benoemen en opslaan, aan de hand van een stappenplan informatie op internet vinden, de basisfuncties van een tekstverwerker gebruiken, enz. In het eerste en tweede jaar van de derde graad BSO verwerven de leerlingen pas competenties als informatie vinden via een aangeboden bronnenlijst, weten welke informatie aan wie doorgegeven mag worden, informatie verwerken in functie van de concrete situatie, het vinden van een website, het meest geschikte zoekresultaat selecteren, het mailverkeer organiseren, regels naleven omtrent privacy, beeldmateriaal integreren in een tekstdocument, enz.

  Zo kunnen leerkrachten er in een tweede graad voor kiezen om enkel in de klas te werken met een weblog zodat de leerlingen dit onder begeleiding kunnen gebruiken.

  Verder kan er ook steeds een handleiding meegegeven worden door de leerkrachten aan de leerlingen. In het eerste en tweede jaar van de derde graad is dit zeker en vast een goede mogelijkheid. Deze leerlingen beschikken namelijk wel over de vereiste basisvaardigheden zoals reeds eerder aangegeven, waardoor ze ook zonder begeleiding met een weblog tewerk kunnen gaan. In het derde jaar van de derde graad zet men nog een stapje verder. De leerlingen benutten de mogelijkheden van computersoftware optimaal, wijzigen, verplaatsen en kopiëren bestanden, integreren tekst-, cijfer-, beeld en/of geluidsmateraal in één document, maken een eigen ICT-product met info uit verschillende bronnen, beoordelen de via ICT ingewonnen informatie, kennen de risico’s van het doorgeven van gegevens via internet, enz. Zo kunnen leerlingen uit het derde jaar van de derde graad o.a. de opdracht krijgen om zelf een weblog aan te maken.

   


  Bronnen:

  Infobank PAV 2de graad: <http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/secundair/infobankpav/2gr/pav2et01.htm>

  Infobank PAV 3de graad, eerste en tweede jaar:

  <http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/secundair/infobankpav/3gr12/pav3(12)et01.htm>

  Infobank PAV 3de graad, derde jaar:

  <http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/secundair/infobankpav/3gr3/pav3(3)et01.htm>

  04-12-2008 om 21:09 geschreven door Studenten PAV  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Respecteert het de vakdidactische pijlers?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Respecteert een weblog de vakdidactische pijlers van PAV?


  Pijler 1: Functionele competenties

  Leerlingen moeten later ICT kunnen toepassen om mee te draaien in de samenleving die meer en meer om ICT draait. Ook moeten ze zelfstandig oplossingen kunnen vinden, reacties geven op artikels, meningen uiten, aangepast taalgebruik hanteren, enz. Daarnaast kan de verkregen opdracht op de weblog een functionele bijdrage leveren voor de leerlingen. Een weblog is dus zeker en vast functioneel om competenties voor het vak PAV aan te brengen.

  Pijler 2: Vakoverschrijdend en geïntegreerd werken

  De leerlingen worden o.a. opgevoed tot burgerzin, tot functioneren in de samenleving. Dit vakoverschrijdende karakter krijgt meer invulling door integratie. Taalvaardigheden dankzij meningen uiten, informatie lezen, discussiëren, enz. Ook informatievaardigheden en organisatievaardigheden (tweede graad, eerste en tweede jaar van de derde graad) komen aan bod. Voor het derde jaar van de derde graad worden de functionele tekstgeletterdheid, kwantitieve geletterdheid en ICT-geletterdheid aangehaald.

  Pijler 3: Thematisch en probleemgericht

  Dit is afhankelijk van de aanpak van de leerkracht. Een weblog omvat vaak een thema. Het wordt best ook gebruikt gedurende een schooljaar of semester. Zo kan een leerkracht PAV een weblog over ‘Actualiteit’ oprichten. Elke week komt er een vraag over een bepaald actueel thema waarop de leerlingen een antwoord moeten zoeken. Vb.: Wat is 11.11.11 en wat zijn hun doelstellingen?

  Pijler 4: Activiteit en afwisseling

  Als we de weblog in een groter geheel bekijken, kan dit als afwisseling voor de klassieke lessen dienen.

  Daarnaast kan de activiteit van de leerlingen ook gestimuleerd worden dankzij reacties die ze moeten posten, het opzoeken van oplossingen, informatie lezen en meedelen, enz. Deze opsomming geeft eveneens de afwisseling binnen de weblog aan. Er is genoeg variatie in activiteiten voor de leerlingen.

  Pijler 5: Aanpassing aan niveau

  De structuur van de weblog kan niet aangepast worden, mits de sjablonen ervan vast staan. Wel kunnen leerkrachten de inhoud, de opdrachten, hun taal, e.d. aanpassen naargelang het niveau van de leerlingen. Om een weblog te kunnen gebruiken of creëren, dienen leerlingen al over een aantal basisvaardigheden te beschikken. In de tweede graad beschikken de leerlingen niet over de basisvaardigheden om te kunnen werken met een weblog. Op die manier is het onmogelijk om thuis met een weblog aan de slag te gaan voor leerlingen uit de tweede graad BSO. Voor leerlingen uit de derde graad BSO kan de weblog wel zo aangepast worden dat de taal verstaanbaar is, de opdrachten eenduidig zijn, e.d.

   

  Conclusie

  Niet alle functionele gehelen komen vanzelfsprekend aan bod indien een leerkracht ervoor kiest om een weblog te integreren in de lessen PAV. Zo biedt een weblog afwisseling en variatie in de lessen en werkt men vakoverschrijdend en probleemgericht. Het feit dat een weblog vaak om een thema draait, zorgt ervoor dat ook de derde pijler bereikt wordt. De laatste en vijfde pijler dienen we echter uit te sluiten. Het is namelijk niet mogelijk om de weblog aan te passen aan het niveau van alle graden BSO.

  Een weblog is dus zeker interessant voor de leerlingen uit de derde graad BSO, maar deze kan niet aangepast worden aan het niveau van de leerlingen uit de tweede graad!

  Bron: Hanne Rosius (Docente PHL), Cursustekst vakdidactiek PAV: hoofdstuk 1, 2007-2008.

  04-12-2008 om 20:49 geschreven door Studenten PAV  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waar moet je als leerkracht op letten?

  Waar moet u op letten als leerkracht?


  § 
  Valkuilen

  -          Geïsoleerd gebruik(!): de link naar de lessen PAV moet gelegd worden, zodat de leerlingen het doel ervan duidelijk inzien.

  -          Ook niet-studenten kunnen reacties plaatsen.

  -          Goede begeleiding is noodzakelijk.

  -          Grote klasgroep: moeilijk in de hand te houden.


  § 
  Extra troeven

  -          Makkelijke communicatie: thuis en op school, alle leerlingen en leerkracht

  -          Iedereen kan tegelijkertijd op de website.

  -          De leerkracht kan de leerlingen beoordelen op hun inbreng, het feit of ze openstaan voor een nieuwe werkvorm, hun activiteit, enz.

  -          De leerlingen werken aan heel wat taal- en informatievaardigheden buiten de lessen PAV.

  04-12-2008 om 20:46 geschreven door Studenten PAV  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe integreer je een blog in PAV?

  Hoe kan de tool ingepast worden in PAV?


  Je kan deze tool op verschillende manieren inpassen binnen de lessen PAV. Je kan de weblog op 2 manieren integreren binnen de lessen. Aan de ene kant maakt de leerkracht de blog aan en plaatst ze hierop verschillende opdrachten of taken. Ofwel geef je als leerkracht de opdracht dat de leerlingen zelf een persoonlijke blog aan moeten maken. De keuze die je hier als leerkracht maakt moet in onze ogen gebaseerd zijn op de graad waarin je lesgeeft en het doel dat je wil bereiken. Binnen een eerste en tweede jaar van de derde graad beschikken de leerlingen namelijk nog niet over voldoende ICT-vaardigheden om zelfstandig een eigen blog aan te maken. Deze vaardigheden moeten nog grotendeels verworven worden. Binnen het derde jaar van de 3de graad ligt dit anders. Hier hebben de leerlingen al voldoende ICT-vaardigheden verworven, en zijn zij normaal gezien dus wel in staat om het maken van een blog tot een goed einde te brengen. Enkele concrete voorbeelden van het toepassen van een blog vind je hieronder.


  Wanneer je als leerkracht een blog aanmaakt, dan zou je deze voor de volgende doeleinden kunnen inschakelen:

  -          Wanneer je met je leerlingen een uitstap gaat maken kan je de oriëntatie en voorbereiding op deze blog plaatsen. Achteraf kunnen de leerlingen hier dan ook een reflectie over de uitstap op posten. (OVUR-schema)

  -          Je kan je leerlingen de opdracht geven om de actualiteit te volgen. Bijkomend kan je dan wekelijks een andere leerling aanwijzen die een interessant, actueel artikel op de blog moet plaatsen. De andere leerlingen moeten reageren op dit artikel. Op deze manier is iedereen wekelijks met de actualiteit bezig.

  -          Nadat een thema in de klas is afgesloten, is het soms tof om een afsluitende discussie te voeren. Deze discussie zou je op de weblog kunnen voeren.

  -          Je zou een blog aan kunnen maken waar je als leerkracht na het afsluiten van een thema de verbetersleutel van dit thema post. Op die manier kunnen de leerlingen voor de examens altijd even polsen of hun cursus in orde is.

  -          Op een blog kan je ook altijd extra oefeningen plaatsen. Wanneer je ziet dat je leerlingen veel moeite hebben met rekenoefeningen, oefeningen op dt,… Dan is het vaak handig als je op deze blog extra oefeningen plaatst.

  -          Je kan de blog ook tijdens de lessen inschakelen. Wanneer je de opdrachten met de nodige uitleg voor de leerlingen hierop plaatst, dan kunnen de leerlingen perfect individueel werken gedurende de les.

  -         

   
  Wanneer je als leerkracht de leerlingen de opdracht geeft een blog te maken, dan zou je deze voor de volgende doeleinden kunnen inschakelen:

  -          Je zou de leerlingen gedurende hun stages een weblog kunnen laten aanmaken waarop ze hun reflecties posten.

  -          De leerlingen zouden individueel een weblog met als thema actualiteit kunnen aanmaken en bijhouden. Hierop zouden ze dan wekelijks een interessant artikel of link naar een filmpje of iets dergelijks kunnen zetten. Ze kunnen er dan ook steeds de nodige commentaar bij zetten.

  -         


  Wanneer je de leerlingen zelf een blog aan laat maken is het ook steeds leuk om de leerlingen bij elkaar te laten gaan kijken. Op die manier leren ze van elkaar, maar kunnen ze elkaar ook tips geven.

  04-12-2008 om 20:46 geschreven door Studenten PAV  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Praktische tips voor leerkrachten PAV

  Praktische tips voor leerkrachten PAV

  -          Handleiding voorzien voor de leerlingen

  -          Duidelijke afspraken en regels maken

  -          Verwachtingen naar de leerlingen toe vermelden (een aantal keer reageren, duidelijke opdracht, eenduidige richtlijnen, enz.)

  -          Goede begeleiding is noodzakelijk

  -          Overzicht over de weblog, het geheel in de hand houden

  -          Zorgen voor afwisseling en variatie

  -          Doel voor ogen houden

  -          Geen geïsoleerd gebruik

  -          Duidelijke taal aangepast aan het niveau van de leerlingen

  -          Gebruiksvriendelijk

  -          Overzichtelijke weblog met een duidelijke structuur

  04-12-2008 om 20:44 geschreven door Studenten PAV  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorbijgaande hype of blijvende trend?

  Weblog in PAV: Een voorbijgaande hype of een blijvende trend?


  Zoals reeds aangetoond kan een weblog enkel toegepast worden in de derde graad BSO voor het vak PAV. De leerlingen uit de tweede graad BSO beschikken namelijk nog niet over bepaalde basisvaardigheden zoals informatie vinden via een aangeboden bronnenlijst, weten welke informatie aan wie doorgegeven mag worden, informatie verwerken in functie van de concrete situatie, het vinden van een website, het meest geschikte zoekresultaat selecteren, het mailverkeer organiseren, regels naleven omtrent privacy, beeldmateriaal integreren in een tekstdocument, enz., die pas in het eerste en tweede jaar van de derde graad aangekaart worden.

  Voor de derde graad van het BSO respecteert een weblog zeker een aantal eindtermen. Bovenstaande concretiseringen kunnen aangevuld worden met het optimaal benutten van de mogelijkheden van computersoftware, wijzigen, verplaatsen en kopiëren bestanden, integreren van tekst-, cijfer-, beeld en/of geluidsmateraal in één document, maken een eigen ICT-product met info uit verschillende bronnen, beoordelen van via ICT ingewonnen informatie, kennen van de risico’s van het doorgeven van gegevens via internet, enz.

  Op die manier kunnen we concluderen dat de weblog in PAV een blijvende trend is in de derde graad van het BSO, mits deze zowel grotendeels de vakdidactische pijlers als een aantal eindtermen van PAV respecteert. Voor de tweede graad van het BSO is een weblog niet bruikbaar en zal de hype dus voorbijgaan.

  04-12-2008 om 20:43 geschreven door Studenten PAV  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een concreet voorbeeld

  Een eigen toepassing

  Doelgroep

  Het 3de leerjaar van de 3de graad BSO.

  Thema

  Deze leerlingen lopen gedurende hun 7de en tevens laatste jaar regelmatig stage. Ze gaan dus maar weinig lesuren op school doorbrengen. Om de leerlingen toch op regelmatige basis te kunnen begeleiden zou het leuk zijn moesten we door middel van een weblog toch contact kunnen houden.

  De bedoeling is wel om de leerlingen een specifieke opdracht te geven bij het maken van deze weblog, want anders heeft deze niet veel nut. Deze specifieke opdracht zou dan betrekking hebben op hun lopende stageperiodes.

  De opdracht zelf zou concreet inhouden dat ze een eigen weblog opstarten. Op deze weblog gaan ze dan 1 of 2 maal per week (afhankelijk van hoeveel stage-uren ze per week moeten lopen) een bericht komen posten van hoe hun stage die dag/week is verlopen. Ze gaan hun reflecties dus steeds op de weblog plaatsen.

  En niet enkel hun eigen weblog is interessant, ik verwacht namelijk ook dat ze iedere week eens op de weblog van de andere studenten gaan kijken. Het blijft ook niet alleen bij kijken, want bij minstens 2 studenten moeten ze een reactie plaatsen. In deze reacties moeten ze proberen de andere studenten te motiveren indien dit nodig is, of tips te geven of iets dergelijks. Hun reacties moeten dus steeds goed onderbouwd worden.

  Het is ook de bedoeling dat ik als leerkracht ook dagelijks op deze weblogs ga kijken. Op die manier kan ik hun ook steeds tips en dergelijke geven. Natuurlijk wordt hier ook een cijfer op gezet. De leerlingen hun oorspronkelijke logboek of stagemap gaat dus volledig op deze weblog komen te staan. De beoordeling op de weblog is dus gelijklopend met deze van een traditionele stagebundel. 


   

  De concrete uitwerking

  Inleiding

  Gedurende de stageperiodes wordt er verwacht dat je een stagebundel bijhoudt. Deze bundel gaan we dit jaar op een andere manier aanpakken. Je gaat al de verslagen en dergelijke op een weblog plaatsen. Op die manier kunnen al je medeleerlingen jouw vorderingen en ervaringen volgen, maar ook ik ben steeds op de hoogte van alles.

  Wat is een weblog?
  Een weblog, ook wel een blog genoemd, is een website die je als niet-informaticus heel gemakkelijk én gratis kan aanmaken. Het wordt voornamelijk gebruikt om informatie, tips, vragen en ideeën mee te delen aan bezoekers. Iedere bezoeker heeft de mogelijkheid om alle berichten te lezen en hierop te reageren.

  Als eigenaar, ook wel blogger genoemd, van een weblog kan u kiezen hoeveel berichten u erop plaatst, hoe de website eruit ziet, enz. De berichten die u als blogger op de weblog plaatst kunnen zowel tekst-, foto-, video- als audioberichten  zijn.

  Hoe maak ik een weblog?

  Stap 1: Surf naar <http://www.bloggen.be >.

  xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

  xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" />Stap 2: Klik op de knop “Klik hier voor uw gratis blog!”  

  Stap 3: Vul de gevraagde gegevens in: e-mailadres, passwoord, naam van de weblog, uitzicht van de weblog, enz.

  Stap 4: Hierna ontvang je een mail in je mailbox waarin staat dat je weblog succesvol aangemaakt werd. Via deze mail moet je nu je weblog activeren.

  Stap 5: Je kan nu als blogger je weblog steeds wijzigen. Zo kan je ervoor kiezen om de volgorde van uw berichten om te keren, een ander uitzicht te kiezen, reacties van anderen te verwijderen, enz.

  Veel succes ermee!  Wat moet er op de weblog komen te staan?

  Gedurende je stageperiode wordt er het volgende van jou verwacht:

  ·         Na iedere stagedag dien je op de weblog een kort overzicht van je dag te plaatsen. De volgende punten moeten zeker aan bod komen.

  -          Wat heb ik vandaag moeten doen?

  -          Wat waren de positieve punten?

  -          Wat waren de negatieve punten?

  -          Hoe ga je dit eventueel oplossen? Zie je alternatieven?

  -          Heb je vandaag iets bijgeleerd? Zo ja, wat? Zo nee, hoe komt dit?

  -          Kijk je uit naar morgen? Waarom wel/niet?

  ·         Iedere stageweek ga je eens kijken op de weblogs van je medeleerlingen. Zorg ervoor dat je niet steeds bij dezelfde gaat kijken. Je gaat natuurlijk niet enkel op bezoek. Per week moet je op deze weblogs minstens 2 reacties posten. In je reacties probeer je steeds enkele van de volgende dingen aan bod te laten komen:

  -          Wanneer een medeleerling een negatief gevoel heeft over iets, dan ga jij opbouwende tips geven om de leerling terug te motiveren. Hoe zou jij bijvoorbeeld omgaan met die situatie?

  -          Wanneer je uit een bericht een handige tip voor jezelf kan halen, ga je in de geposte reactie je mening hierover uiten. Je gaat hierin vertellen waarom je net die tip zo handig vind en hoe je ze zelf zou toepassen binnen je stage.

  -          Wanneer je gelijkaardige situaties hebt meegemaakt, dan kan je hierover vertellen. Op die manier kan je ervaringen uitwisselen met elkaar.

  -          Wanneer je zelf tips hebt voor je medeleerlingen kan je deze ook steeds posten. Zo kan je elkaar steeds verder helpen.

  Extra

  ·         Het is belangrijk dat je al deze reacties in een duidelijke, gestructureerde tekst giet. Het mag dus zeker geen opsomming van feiten worden. Probeer ook steeds op je taalgebruik te letten. Lees je tekst dus steeds goed na voordat je ze post. Iedereen kan deze namelijk lezen!

  ·         Ikzelf ga jullie weblogs iedere dag een bezoekje brengen. Wanneer je dus met problemen zit, probeer ik hier zo spoedig mogelijk een oplossing of tip voor te geven. Maar niet enkel ik ga tips geven, ook je medeleerlingen gaan je zoveel mogelijk verder proberen te helpen.

  ·         Je wordt beoordeeld op basis van je reflecties die je op je weblog plaatst en op je tips, ideeën, reacties,… die je met je medestudenten deelt.


   

  Verantwoording van onze keuze

  We hebben voor deze uitwerking gekozen omdat op deze manier een goed en snel contact met onze leerlingen onderhouden. We kunnen meteen ingrijpen wanneer er zich problemen voordoen of wanneer een leerlingen zich niet goed zou voelen binnen zijn stage.

  Ook is er via deze weg mogelijk dat de leerlingen onderling een goed contact behouden. Ze leren van elkaars reacties en ervaringen. Ze hebben dus niet noodzakelijk de hulp van een leerkracht nodig. Ze helpen elkaar verder, maar ik als leerkracht blijf het gehele proces goed in de gaten houden. Ik kan namelijk ook alle berichten en reacties lezen en ingrijpen indien nodig.

  Hiernaast is het ook een extra oefening voor de leerlingen om hun ICT-vaardigheden bij te schaven. Ze zijn verplicht om dagelijks deze tool in te schakelen waardoor ze ook een bepaalde handigheid verwerven.

  We hebben specifiek voor deze doelgroep gekozen omdat we op die manier de infobanken respecteren. Deze leerlingen beschikken namelijk al over de nodige ICT-vaardigheden om dit tot een goed einde te brengen. Wanneer we de weblog in een 2de graad zouden inschakelen zou dit te moeilijk worden. De begeleiding zou dan veel intensiever moeten zijn, omdat zij nog niet over voldoende ICT-vaardigheden beschikken. De opdracht zou dus een kleine kans op slagen hebben.

  04-12-2008 om 20:22 geschreven door Studenten PAV  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)

  Archief per week
 • 01/12-07/12 2008

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!