Inhoud blog
 • Presentatie 20 maart 2009
 • Presentatie 23 maart 2009
 • Presentatie 13 maart 2009
 • Presentatie 9 maart 2009
 • Presentatie 16 maart 2009
  Zoeken in blog

  Presenteren 5STW

  23-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Presentatie 20 maart 2009bis
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Over de middag waren de studenten druk in de weer om het klaslokaal klaar te zetten.  De klasschikking was eens iets anders en goed gekozen.  Hetgeen zich vooraan afspeelde was voor iedereen heel goed zichtbaar.  Vooraan stonden 3 tafeltjes geschikt, één voor iedere spreker.  Boven hun hoofd ( of toch bijna ) waren "wegwijzers" te zien.  Deze papieren verwezen naar de rubrieken die iedere student voor haar rekening nam.  Niet iedereen had dit direct door,maar toch ...   Besluit: er werd hier met eerder gegeven tips rekening gehouden en tevens is er een nieuw voorstel tot klasschikking gedaan.

  We kunnen zeggen dat de inhoud van deze presentatie zeer goed gekend was.  De studenten waren héél goed voorbereid.  Dit was te merken aan hun spreektempo en de zelfzekerheid die ze uitstraalden.  Op het einde van de presentatie was er toch één van de drie studenten die de opmerking maakte dat ze beter kon qua kennis van de inhoud. Misschien waren er mensen in het publiek die deze mening deelden? Ik vond de kennis goed en wel om volgende redenen:
  - Voor een 5de jaar en in vergelijking met de presentaties tot nu toe vond ik dit wel eruit springen qua kennis.
  - Niet vergeten dat deze groep gebruik maakte van informatieve panelen....netjes opgemaakt en geschikt , maar vooral ....ze werden gebruikt.   
     Dit is niet zo eenvoudig als het lijkt. Je kan panelen voorzien en bij de meeste studenten blijven ze onaangeroerd staan.  Het wijzen naar foto's,
     afbeeldingen,...op de panelen moet je inoefenen.  De combinatie vertellen en aanwijzen is héél moeilijk en lukt pas na een zeer grondige
     voorbereiding.  Mensen die niet voorbereid hieraan zouden beginnen, zullen welgeteld 1 maal een foto aanduiden en daarna is het afgelopen, de
     onvoorbereide persoon moet teveel aandacht geven aan zijn tekst...omdat hij/zij niet voldoende voorbereid is.

  Tijdens deze voorstelling werden moeilijke woorden uitgelegd.  Heel belangrijk en terug positief dat met een eerder gegeven tip rekening werd gehouden. Er werd ook aandacht gegeven aan het begrip inuline ( inderdaad niet hetzelfde als insuline).

  De studenten hebben vandaag ook bewezen dat ze linken kunnen leggen naar andere vakken.  Dit is voor herhaling vatbaar.  Wanneer je dieper ingaat op een thema, kom je tot mogelijke linken met andere vakken.

  Ook al was het vrijdagmiddag, de interactie met het publiek was goed.  Hierbij ook een pluim voor het publiek.  Als je vooraan staat en je merkt medewerking op, is dit fijn punt.

  Alle gevraagde items werden besproken: een korte omschrijving van het VM, het marktaanbod, aankooptips, bewaartips, weetjes en de voedingswaarde.  De bespreking van de voedingswaarde was al diepgaander dan de vorige presentaties ( kalium, vitamine C,...), maar mag gerust nog verfijnd worden.  Bij het opzoeken van de voedingswaarde is het van belang het cijfermateriaal goed te bekijken en je vragen te stellen: hoe komt het dat het gehalte aan x hoger of lager ligt dan y .....enz....

  De studenten hadden ook materiaal bij.  Sommige materialen werden ook getoond tijdens de voorstellingen.  Achteraf kreeg het publiek de kans om alle VM nogmaals van dichtbij te bekijken.  Ook deze activiteit was voorbereid. Een klasgroep van 20 actieve 17-jarigen in één groep naar voor laten komen is geen goed idee.  Ze waren hierop voorzien en de medestudenten werden per groep naar voor uitgenodigd.

  Op het einde werden enkele herhalingsvragen gesteld die relevant waren.  Heel belangrijk om hoofdzaken te herhalen en dit was hier het geval.
  Een opmerking hierbij is dat er nog meer mocht ingespeeld worden op de antwoorden van het publiek.  Sommige antwoorden waren wat raar uitgedrukt of onvolledig en je moet hierin streng en correct zijn.  Enkel het goede antwoord is goed.  Het was ook de eerste voorstelling waar er met de folders werd gewerkt.  De herhalingsvragen werden met behulp van de gemaakte folders opgelost. 

  Het anticiperen op het publiek verliep vlot.  Uiteraard moet je hierin groeien en je vooraf voldoende afvragen welke vragen het publiek zou kunnen stellen. 

  Algemeen mag er gezegd worden dat dit een vlotte, leerrijke en kwalitatieve voorstelling was.  Een tip naar de toekomst toe: doe zo verder en  groei ook verder in deze competentie door rekening te houden met eerder vemelde tips en werkpunten.   

  Bijlagen:
  IMG_0282.JPG (367.9 KB)   
  IMG_0283.JPG (377 KB)   
  IMG_0285.JPG (358.3 KB)   

  23-03-2009 om 00:00 geschreven door L. Decancq


  >> Reageer (0)
  29-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Presentatie 20 maart 2009
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Over de middag waren de studenten druk in de weer om het klaslokaal klaar te zetten.  De klasschikking was eens iets anders en goed gekozen.  Hetgeen zich vooraan afspeelde was voor iedereen heel goed zichtbaar.  Vooraan stonden 3 tafeltjes geschikt, één voor iedere spreker.  Boven hun hoofd ( of toch bijna ) waren "wegwijzers" te zien.  Deze papieren verwezen naar de rubrieken die iedere student voor haar rekening nam.  Niet iedereen had dit direct door,maar toch ...   Besluit: er werd hier met eerder gegeven tips rekening gehouden en tevens is er een nieuw voorstel tot klasschikking gedaan.

  We kunnen zeggen dat de inhoud van deze presentatie zeer goed gekend was.  De studenten waren héél goed voorbereid.  Dit was te merken aan hun spreektempo en de zelfzekerheid die ze uitstraalden.  Op het einde van de presentatie was er toch één van de drie studenten die de opmerking maakte dat ze beter kon qua kennis van de inhoud. Misschien waren er mensen in het publiek die deze mening deelden? Ik vond de kennis goed en wel om volgende redenen:
  - Voor een 5de jaar en in vergelijking met de presentaties tot nu toe vond ik dit wel eruit springen qua kennis.
  - Niet vergeten dat deze groep gebruik maakte van informatieve panelen....netjes opgemaakt en geschikt , maar vooral ....ze werden gebruikt.   
     Dit is niet zo eenvoudig als het lijkt. Je kan panelen voorzien en bij de meeste studenten blijven ze onaangeroerd staan.  Het wijzen naar foto's,
     afbeeldingen,...op de panelen moet je inoefenen.  De combinatie vertellen en aanwijzen is héél moeilijk en lukt pas na een zeer grondige
     voorbereiding.  Mensen die niet voorbereid hieraan zouden beginnen, zullen welgeteld 1 maal een foto aanduiden en daarna is het afgelopen, de
     onvoorbereide persoon moet teveel aandacht geven aan zijn tekst...omdat hij/zij niet voldoende voorbereid is.

  Tijdens deze voorstelling werden moeilijke woorden uitgelegd.  Heel belangrijk en terug positief dat met een eerder gegeven tip rekening werd gehouden. Er werd ook aandacht gegeven aan het begrip inuline ( inderdaad niet hetzelfde als insuline).

  De studenten hebben vandaag ook bewezen dat ze linken kunnen leggen naar andere vakken.  Dit is voor herhaling vatbaar.  Wanneer je dieper ingaat op een thema, kom je tot mogelijke linken met andere vakken.

  Ook al was het vrijdagmiddag, de interactie met het publiek was goed.  Hierbij ook een pluim voor het publiek.  Als je vooraan staat en je merkt medewerking op, is dit fijn punt.

  Alle gevraagde items werden besproken: een korte omschrijving van het VM, het marktaanbod, aankooptips, bewaartips, weetjes en de voedingswaarde.  De bespreking van de voedingswaarde was al diepgaander dan de vorige presentaties ( kalium, vitamine C,...), maar mag gerust nog verfijnd worden.  Bij het opzoeken van de voedingswaarde is het van belang het cijfermateriaal goed te bekijken en je vragen te stellen: hoe komt het dat het gehalte aan x hoger of lager ligt dan y .....enz....

  De studenten hadden ook materiaal bij.  Sommige materialen werden ook getoond tijdens de voorstellingen.  Achteraf kreeg het publiek de kans om alle VM nogmaals van dichtbij te bekijken.  Ook deze activiteit was voorbereid. Een klasgroep van 20 actieve 17-jarigen in één groep naar voor laten komen is geen goed idee.  Ze waren hierop voorzien en de medestudenten werden per groep naar voor uitgenodigd.

  Op het einde werden enkele herhalingsvragen gesteld die relevant waren.  Heel belangrijk om hoofdzaken te herhalen en dit was hier het geval.
  Een opmerking hierbij is dat er nog meer mocht ingespeeld worden op de antwoorden van het publiek.  Sommige antwoorden waren wat raar uitgedrukt of onvolledig en je moet hierin streng en correct zijn.  Enkel het goede antwoord is goed.  Het was ook de eerste voorstelling waar er met de folders werd gewerkt.  De herhalingsvragen werden met behulp van de gemaakte folders opgelost. 

  Het anticiperen op het publiek verliep vlot.  Uiteraard moet je hierin groeien en je vooraf voldoende afvragen welke vragen het publiek zou kunnen stellen. 

  Algemeen mag er gezegd worden dat dit een vlotte, leerrijke en kwalitatieve voorstelling was.  Een tip naar de toekomst toe: doe zo verder en  groei ook verder in deze competentie door rekening te houden met eerder vemelde tips en werkpunten.  29-03-2009 om 10:10 geschreven door L. Decancq


  >> Reageer (0)
  26-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Presentatie 23 maart 2009
  Dankzij het overlegplatform kan je nagaan in welk lokaal je voorstelling zal doorgaan.  Controleren is de boodschap.
  Een lokaal klaarzetten is positief, maar zorg er dan ook voor dat je in het juiste lokaal bezig bent.

  De algemene structuur van deze voorstelling vond ik zeer goed, heel duidelijk.

  Inleiding
  Het onderwerp "koolsoorten"  verkennen was een heel goede zet.  Nagaan welke koolsoorten bekend zijn bij jullie publiek. Probeer een gepast antwoord te formuleren wanneer iemand een soort opnoemt die niet op het lijstje staat en die jij ook niet kent.  Het antwoord "negeren" doen we niet.
  Daarna werd het publiek aan het werk gezet.  Tijdens de bespreking vonden de studenten dat dit beter kon...wanneer je groepswerk geeft, is het nodig om vooraf duidelijkere afspraken te maken: je werkt per 5 en je kan de groepjes zelf aanduiden.
  Er waren afbeeldingen van de verschillende soorten voorzien en via een soort linkspel kreeg het publiek de opdracht om (per groep) de juiste naam te geven aan iedere afbeelding.  Een eenvoudig spel, maar hier heel goed gekozen!  Leuk.
  Heel belangrijk: de oplossingen werden klassikaal en heel duidelijk ( dankzij een ppt )overlopen.  De ppt toonde ons heel duidelijke foto's en zo kon iedereen zijn antwoord gemakkelijk controleren.  Dat deze formule heel goed werkte kon je ook merken aan het publiek: ze volgden aandachtig.  Wanneer het verbeteren van een oefening warrig verloopt dan voel je dit direct bij je publiek: je verliest de aandacht.  Hier was dit dus niet het geval.
  Niet te vergeten én ook héél belangrijk: tijdens het groepswerk was er begeleiding. 

  Eigenlijke lesinhoud
  Na het verkennen van het thema werd gestart met de leerstof over de broccoli.
  Hier was men vergeten om de laatste foto van de spruitkool (ppt) te verwijderen.....het was alsof jullie met de inhoud van deze groente bezig waren in plaats van met broccoli.  Tijdens de bespreking werd duidelijk dat jullie dit ook hadden opgemerkt....het is niet fout om je voorstelling even stil te leggen en dit aan te passen. 
  Door middel van een vraaggesprek werd de voedingswaarde besproken.  Aangezien broccoli een heel gezonde groente is, mocht er hier wat dieper op ingegaan zijn.  De kennis van de inhoud was voldoende tot goed.

  Na de broccoli werd een goede en duidelijke overgang gemaakt naar de volgende groente. 
  Alle items werden besproken en ook hier kan ik de opmerking van de voedingswaarde maken ( graag meer uitleg ).
  Positief dat de studenten beide groenten lieten zien.

  Slot
  Een heel duidelijk slot met een herhalingsoefening.  Er werden vragen opgesteld waarvan de antwoorden in een woordzoeker verstopt waren.
  Een heel goed idee om op een aangename manier de geleerde inhoud te herhalen.  Werkpunt: haal de hoofdzaken eruit - test wat belangrijk om weten is.   Ook bij het overlopen van de antwoorden kan je dieper ingaan op bepaalde inhouden.  Stel eens een bijvraag.  Ga ook in op foute antwoorden: waarom denk jij dat, ....
  Tot slot was er bloemkool met dipsaus...leuk!

  Aanpassingen/aanvullingen folders: dokeos/documenten


  Bijlagen:
  http://http://www.greeneclipse.com/index.html   
  http://www.onlineklas.nl/flash/woordzoekermaker.html   

  26-03-2009 om 20:27 geschreven door L. Decancq


  >> Reageer (0)
  25-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Presentatie 13 maart 2009
  Het lokaal werd over de middag niet klaargezet.  Dit had als gevolg dat we pas om 13u15 van start konden gaan met de voorstelling. Reden hiervoor: pc werd vooraf niet getest en klaargezet en net nu werkte hij niet!  ( vrijdag de 13de??)   
  Voorkom dergelijke toestanden: tot nu toe heeft iedereen vooraf z'n lokaal klaargezet of toch tenminste de ppt getest.

  De voorstelling was om 13u35 afgelopen.  Qua tijd voldeed de voorstelling niet aan de vooropgestelde eisen.

  De powerpointvoorstelling en het gebruik ervan.
  In de ppt stond veel te veel tekst.  De tekst was dus te klein om te kunnen lezen en aan zo'n teksten zie je je geen beginnen aan.
  Bij de bespreking achteraf waren jullie van deze fout op de hoogte....waarom passen jullie de ppt dan niet aan?
  Jammer dat de powerpoint vaak werd afgelezen.   We kunnen inderdaad niet zeggen dat er werd afgelezen van een briefje, maar wel van het scherm.  Het is de bedoeling dat je een ppt maakt met daarop kernwoorden, afbeeldingen,... rond die kernwoorden vertel je dan je kennis, leerstof.  Belangrijk om er een meerwaarde aan te geven.

  Kennis inhoud
  Dit sluit aan op het vorig punt. De een kende de inhoud beter dan de andere.  We hebben deze tip al zoveel meegegeven ( o.a. in IO ) maar het is van heel groot belang dat je de inhoud kent en begrijpt! De voedingswaarde, bepaalde weetjes,...werden ook onvoldoende uitgediept ( tijd? )

  Bij de bespreking kwam de opmerking dat we uiteraard niet kunnen zien hoe de taakverdeling en het werk achter de schermen was. 
  Correct, maar de beoordeling gaat over de voorstelling omdat dit controleerbaar is.  Iemand die thuis voldoende met de voorstelling bezig is, oefent op die manier ook al zijn of haar voorstelling in. Iemand die er thuis onvoldoende mee bezig is, zal bijgevolg ook minder kennis hebben over het onderwerp.

  Het taalgebruik was verzorgd en aangenaam om naar te luisteren.  
  Beide studenten hadden tijdens de presentatie een goede houding.   De studenten hadden de fruitsoorten bij en dit is uiteraard een positief punt.  Dit valt ook altijd in de smaak van het publiek.  


  en dat ist ...   gebruiken we niet als einde.  Vooraf werden duidelijke afspraken gemaakt, jammer dat een onverzorgd slot dan toch moet voorkomen.

  Was deze voorstelling waardig aan een 5TSO?   Een randgeval... ( zie vooraf bepaalde doelstellingen )
  Mocht ik vinden van wel dan zou dit een teken zijn dat ik niet meer had verwacht van jullie, maar dat had ik dus wel.... Er zit meer in en dus wacht ik op een volgende keer !


  De folders zijn verzorgd en aangenaam om te bekijken en te lezen.
  Een gigantische fout die MOET aangepast worden: energie drukken we nooit uit in gram!!
  De aanvullingen/aanpassingen zijn te lezen op dokeos/documenten/informatief presenteren

  25-03-2009 om 00:00 geschreven door L. Decancq


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Presentatie 9 maart 2009
  Ook nu werd het lokaal vooraf klaargezet, voorstelling testen, voedingsmiddelen presenteren, ....

  Er werd een duidelijke inleiding gegeven waarin een omschrijving werd gegeven van zacht fruit.  Het duo gebruikte een powerpointvoorstelling met de belangrijkste begrippen.  Een tip bij het opmaken van een ppt: werk consequent. 

  Een positief punt: jullie hebben bij de start van jullie voorstelling de structuur duidelijk gemaakt.  Iedereen was nu op de hoogte van wat er zou komen.

  Het marktaanbod werd door de 2 studenten samen overlopen waarin ook foto's werden getoond.  Zorg ervoor dat alle medestudenten de foto's duidelijk kunnen zien.  Positief dat jullie het publiek actief lieten meedenken en - werken aan dit item.

  De voedingswaarde werd al wat beter besproken dan de vorige keer, maar het kon nog diepgaander.  Om na te gaan of een voedingsmiddel rijk of arm is aan bepaalde voedingsstoffen werd er vergeleken met andere voedingsmiddelen.  Ook hier werd de medewerking van het publiek gevraagd.  Jullie hadden voor iedereen een uittreksel uit de VMT bij en zo kon iedereen meewerken...jullie waren voorzien.  Jullie begeleiding om de voedingswaarde af te leiden vond ik zeer goed.  In de lange lijst de fruitsoorten aanduiden, aandacht geven aan een welbepaalde VS, .... jullie gaven gerichte opdrachten.  Zorg wel nog voor meer duidelijkheid bij de vergelijking.  Niet iedereen begreep waarom jullie het plots over de voedingswaarde van x hadden.  Het was om duidelijk te maken dat perziken rijk zijn aan of arm zijn aan.....  Dit bepalen kan je inderdaad door de voedingswaarde te vergelijken met a-) andere VM of b-) met de aanbevolen hoeveelheden.

  De vakken voedingsleer en natuurwetenschappen hangen nauw samen.  Jullie hebben dit tijdens deze voorstelling duidelijk gemaakt: prima.

  Ook hier kan ik de opmerking maken om meer met de folder te werken.  Jullie hebben de folder opgesteld, doe er dan iets mee!

  Na een goede inleiding en de eigenlijke inhoud volgde een goed slotmoment.

  Het anticiperen op het publiek verliep redelijk vlot.  Besteed hier de volgende keer meer aandacht aan.  Wanneer je het hebt over beta-caroteen en iemand vraagt jullie wat dit in feite is, moeten jullie in staat zijn om hierop een antwoord te geven! 
  De tekst was voldoende tot goed gekend. 

  Op naar voorstelling 3!

  Opmerkingen/aanvullen over hun folder: zie dokeos/documenten/folders

  25-03-2009 om 00:00 geschreven door L. Decancq


  >> Reageer (0)
  23-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Presentatie 16 maart 2009

  Ook vandaag werd om 8uur 's morgens activiteit vastgesteld in het IO-lokaal.  Powerpointvoorstelling uittesten en klaarzetten.

  Beide studenten stonden zeer "losjes" vooraan.  Van zenuwachtigheid was weinig te merken.  Hoe het innerlijk gesteld was, is een ?.
  Achteraf bleek dat er toch veel zenuwen aanwezig waren.  Positieve stress voor een voorstelling is normaal en ook niet slecht.  Hoe kan je hieraan werken?  Jullie voorstelling was voorbereid, akkoord, maar ik ben er zeker van dat jullie meer kunnen.  Leg jullie lat hoger!  Ik zou dit niet vragen als ik wist dat jullie hier niet toe in staat zijn!

  Wanneer je een voorstelling inoefent, dan moet je zelf ook aanvoelen dat je de inhoud niet volledig bezit? Wanneer je tijdens het inoefenen vaak op je papieren moet kijken of vaak moet stoppen of nadenken of .....  dan is dit een teken dat de inhoud onvoldoende gekend is punt. Oplossing hiervoor: blijven oefenen tot het wel lukt.   Als je dan tijdens de eigenlijke presentatie zenuwachtig bent, dan hoef je al niet zenuwachtig te zijn over de inhoud.

  Een correct en verzorgd taalgebruik tijdens een presentatie is een must.  Ik geef jullie dit mee als werkpunt. 

  Tijdens de voorstelling was er een goede interactie met het publiek.  Neem antwoorden of vragen uit het publiek serieus op.

  Jullie hadden een powerpointvoorstelling gemaakt met foto's van de voedingsmiddelen: prima en ideaal. De foto's waren goed gekozen en voor iedereen goed zichtbaar! Op die manier spaar je uiteraard papier uit.  Aangenaam om te zien dat jullie een ppt nuttig kunnen gebruiken.  Het gebruik had een duidelijk doel, nl. de aankooptips die meestal zomaar overlopen worden, werden nu meegegeven met behulp van de foto's. Ook dit is voor herhaling vatbaar.

  Jullie hebben met een eerder gegeven tip rekening gehouden,nl. het gebruik van de foldertjes.  De voedingswaarde werd met behulp van de folder overlopen.  Graag meer diepgang in het bespreken van de voedingswaarde.  Cijfers aandachtig bekijken en jezelf vragen stellen!

  De gevraagde items werden besproken.  Zoals eerder vermeld had ik graag meer diepgang gezien, spit een onderwerp verder uit!

  Het anticiperen met het publiek verliep minder vlot: nitraten, nitrieten, spinazie en vis, ....  Een duidelijk antwoord hebben we niet gekregen.  Bij een voorbereiding moet je altijd nadenken over de mogelijke vragen die het publiek kan stellen. 

  En dan het fantastische filmpje van Popeye.....
  Het filmpje kon beter gebruikt worden.  Het filmpje duurde enkele minuten en bracht ons niets bij qua leerstof.  Was het een middel om de tijd op te vullen, te rekken?  
  Pak het zo aan: er bestaat inderdaad een fabel omtrent ijzer en spinazie....vooraleer je aan dit item begint kan je kort een fragmentje laten zien met de bedoeling om het publiek warm te maken voor hetgeen je nu zal vertellen.....zie het als een prikkel midden jullie voorstelling.  Het publiek let terug op en zal benieuwd zijn wat je over popeye zal vertellen.

  Ik stel mezelf nog steeds de volgende vraag:  " wat heeft het publiek het meest onthouden van jullie voorstelling? "  Jullie ietswat te losse houding vooraan of de inhoud? 

  Wees blij met deze werkpunten...ze zijn er om jullie vooruit te helpen.  Het grootste werkpunt voor jullie is een nóg betere voorbereiding!  Let op met de houding " het zal wel gaan".  23-03-2009 om 02:13 geschreven door L. Decancq


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Presentatie 6 maart 2009

  De eerste presentatie is altijd leerzaam omdat we er veel tips uithalen.  We hebben dan ook klassikaal afgesproken dat we met de tips en werkpunten uit deze voorstelling in het vervolg rekening houden.
  De studenten waren over de middag bezig geweest met het klaarzetten van het lokaal en de schikking van het didactisch materiaal.  Om een presentatie vlot te laten verlopen is dergelijke voorbereiding nodig.

  De beide studenten hadden voldoende materiaal bij om hun leerstof duidelijk te maken.  Niet ieder groepje zal in de mogelijkheid zijn om voldoende materiaal bij te hebben ( geen seizoen, kostprijs,...). 

  Demonstratie
  Héél positief was de demonstratie om een kokosnoot te openen.  Velen onder ons hebben nog nooit een kokosnoot van dichtbij gezien laat staan geopend of geproefd.  Een kans dus!  Tijdens de demonstratie werd uitgelegd waarmee je rekening moest houden om toch maar die noot open te krijgen. We hebben een grote groep en niet iedereen kon alles goed zien.  Laat de volgende keer de groep vooraan komen of laat ze een cirkel vormen rond jullie demonstratietafel.  Als je op voorhand weet dat je veel zal demonstreren kan je de klasschikking hier op voorzien.

  Doorgeven van materiaal
  Positief dat jullie het materiaal aan iedereen lieten zien.  Wanneer je materiaal doorgeeft, denk dan aan het volgende: 
  Wanneer een kokosnoot doorgaat en jullie starten met nieuwe leerstof aan te bieden of jullie schakelen over naar een andere fruitsoort, weet dan dat een groot deel van het publiek niet luistert....Je kan dit oplossen door in het vervolg het materiaal door te geven op het einde van jullie voorstelling en tijdens het doorgeven herhalingsvragen te stellen.  Op die manier zet je de gegeven leerstof vast en blijven jullie ook bij het onderwerp.

  Algemeen stonden jullie vlot vooraan. Er werd vloeiend verteld.  Het aflezen van de tekst was bij de een al wat beter dan de andere.  Probeer, naast de voorbereiding van de praktische kant, ook de inhoud voldoende voor te bereiden.

  Graag aandacht voor een verzorgd taalgebruik: vermijd dialect.

  Kijk na wat je op het bord noteert en haal er de schrijffouten uit. 

  Voedingswaarde
  Graag meer aandacht aan het bespreken van de voedingswaarde.  Laat het publiek actief meedenken om de voedingswaarde af te leiden.  Geef het publiek ook de nodige tijd om de cijfers te bekijken.  Je kan hierbij ook gerichte vragen stellen: valt er niets op bij het vetgehalte van ...of ...
  Positief was dat de cijfers voor iedereen beschikbaar waren. 
  Controleer ook of je waarden kloppen.  Jullie hebben www.wikipedia.org gebruikt als bron en ja...ook op deze website durft wel eens een foutje binnensluipen.  Stel ook de waarom - vraag bij het analyseren van de cijfers.

  Eis stilte van je publiek.  Doe dit op een kordate manier.  

  Algemeen: er werd een verzorgde inleiding gegeven - de eigenlijke inhoud had structuur - jullie hebben afgerond met uitheems fruit en nadien iedereen laten proeven.  Zorg voor meer organisatie in het proeven van de voedingsmiddelen.  Verdeel de grote groep om vooraan te komen.
  Als slot kon je ook eventjes de folders overlopen hebben.  Jullie hebben gewerkt aan de folders en maak er dan ook gebruik van.


  Er was onvoldoende tijd om na te gaan of jullie kunnen anticiperen op het publiek.

  Aanpassingen/aanvullen folder: zie dokeos/documenten/folders

  23-03-2009 om 00:00 geschreven door L. Decancq


  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 23/03-29/03 2009

  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!