Inhoud blog
 • Brugse verrassing!
 • Aartsbisschop Jozef De Kesel GELOOFT NIET in God !
 • De mooi-praterij van de duivel !
 • Bidt voor jullie priesters
 • Inleiding.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Vlijtingen Riemst Ernstig Geestelijk
  - zonder het Woord van God geen Leven, noch Waarheid -
  22-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brugse verrassing!

  Brugse surprise: Koen Vanhoutte hulpbisschop van het Aartsbisdom.


  Koen Vanhoutte, Jozef De Kesel en Johan Bonny tijdens hun verhoor op 10 december 2014 door de Opvolgingscommissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk.

  Op vrijdag, 18 mei 2018 maakte Jozef De Kesel – de bisschop die respect heeft voor homoseksuele daden – bekend, dat paus Franciscus, kanunnik Koen Vanhoutte, priester van het bisdom Brugge, ter vervanging van Leon Lemmens, tot de nieuwe hulpbisschop van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen heeft benoemd. Kanunnik Koen Vanhoutte is geboren in Oostende op 31 augustus 1957. Vanhoutte groeide op in het West-Vlaams polderdorp Moere in dezelfde parochie als bisschop Johan Bonny van Antwerpen. Hij volgde middelbare studies aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege Gistel en Oostende. Op 17 juli 1983 werd hij in Moere tot priester gewijd. De nieuwe bisschop is doctor in de Theologie (PU Gregoriana, Rome) en kandidaat in de Wijsbegeerte (KU Leuven). Met deze demarche wordt door Jozef De Kesel, de voormalige rechterhand van de pedofiele bisschop Roger Vangheluwe naar het Aartsbisdom gehaald. Naar eigen zeggen, is Jozef De Kesel zeer dankbaar dat Koen Vanhoutte deze opdracht heeft aanvaard. Echter, de gevoerde nepotistische benoemingspolitiek van Jozef De Kesel is zeer ongezond. Zeker als het aantal benoemingen van mensen – afkomstig uit een bisdom dat zwaar door het seksueel misbruik werd getroffen – blijft stijgen.


  zie vervolg:  http://www.katholiekforum.net/2018/05/20/brugse-surprise-koen-vanhoutte-hulpbisschop-van-het-aartsbisdom/


  Wat gaat dat worden met de toekomst van ons geliefde(?) Vlaanderen?


  Ziehier een wijze opmerking van B.V.D op:

  http://www.katholiekforum.net/2018/05/03/de-werken-van-teilhard-de-chardin-veroordeeld-door-de-kerk/


  “De tijd der ouders, slechter dan de grootouders,

  bracht ons voort die nog slechter zijn, die weldra

  een nog meer ontaarde kroost zullen schenken.”

  --- Horatius


  22-05-2018 om 13:53 geschreven door Eric  


  03-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aartsbisschop Jozef De Kesel GELOOFT NIET in God !

  - Overgenomen van kavlaanderen

  http://kavlaanderen.blogspot.be/2018/04/interview-van-jozef-de-kesel-van-zondag.html


  -    Aartsbisschop Jozef De Kesel GELOOFT NIET in God !     -  MAANDAG 2 APRIL 2018

  Interview van Jozef De Kesel van zondag, 1 april blijkt aprilgrap te zijn!


  Aartsbisschop Jozef De Kesel in 'De Zondag': “We zijn bang voor ons verleden”


  Op een dag als Pasen wordt nog eens écht geluisterd naar de kerkelijke leider van ons land [Iedereen kan zich nog levendig herinneren, dat naar Mgr. André-Jozef Léonard ook buiten de Paastijd met open oren werd geluisterd!]. In een exclusief gesprek met onze krant waarschuwt aartsbisschop Jozef De Kesel voor religieuze intolerantie [Wat wordt bedoeld, is 'vrijzinnige intolerantie'!]. Een verbod op religieuze symbolen zoals de hoofddoek wijst hij af. De Kesel vindt ook dat christenen meer fier mogen zijn op hun geloof, zonder arrogant te worden. [De hoofddoek is bij deze dus blijkbaar een 'katholiek' symbool.]

  Aartsbisschop, en sinds kort ook kardinaal, Jozef De Kesel is een gemoedelijk man, een vaderfiguur [vraag dat maar aan de voormalige leden van de Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen en de Monastieke Gemeenschappen van Jeruzalem!]. Houdt van een aards kopje koffie bij een religieuze babbel. Praat weldoordacht, schuwt de grote woorden. “Pasen staat voor de overgang van de dood naar het leven, van de duisternis naar het licht”, vertelt hij [Wel, daar gaat Pasen dus NIET over!]  ]. “Maar we mogen dat niet herleiden tot die individuele persoon van tweeduizend jaar geleden [De centrale gebeurtenis in de wereldgeschiedenis wordt hier door De Kesel verdoezeld! We mogen Pasen blijkbaar niet herleiden "tot die individuele persoon van tweeduizend jaar geleden". Wel Jef, wat dan? Christus wordt in het Nieuwe Testament het Paaslam genoemd, dat vrijwillig alle zonden van de mensen op Zich nam en Zichzelf liet offeren voor de verzoening van de mensen met God, zodanig dat de hemelpoort weer werd ontsloten, potentieel voor alle mensen. De Geloofsbelijdenis spreekt met betrekking tot Christus over het Mysterie van Pasen over het Lijden, de Kruisiging, de Dood, de Begrafenis, de Neerdaling ter helle, de Verrijzenis, en de Hemelvaart. Maar, daar gaat het volgens De Kesel niet over! Bij deze ontkent Jef De Kesel al 7 punten van de Geloofsbelijdenis, waardoor hij zichzelf buiten de Kerk sluit!]. In de verrijzenis van Jezus herdenken wij alle mensen die vandaag wanhopig zijn [De Kesel vervalst hier de betekenis van de Verrijzenis!]. Iedereen kan verrijzen [Dit is ketterij! Alsof mensen uit zichzelf verrijzen!]. Ik heb oorlogsvluchtelingen ontmoet die hier een nieuw leven opbouwen. Ook dat is verrijzenis. [Het is duidelijk, dat De Kesel aan het woord 'verrijzenis' hier een andere, niet-christelijke invulling geeft! Of Jef nu oorlogsvluchtelingen ontmoet of niet en of die hier een nieuw leven opbouwen of niet, heeft voor een gelovige géén enkele relevantie! Of Jef dat nu "verrijzenis" noemt of niet, heeft nog véél minder relevantie!]


  Voor de duidelijkheid:

  De Koning van de wereld zal ons, die voor zijn wet sterven, opwekken tot een Eeuwig Leven (2 Makk. 7, 9). De dood door de handen van mensen wordt begerenswaardig door de hoop die God ons geeft, dat Hij ons weer doet opstaan (2 Makk. 7, 14).

  Maar er is méér: Jezus verbindt het geloof in de Verrijzenis met Zijn Eigen persoon: "Ik ben de Verrijzenis en het Leven" (Joh. 11, 25). Het is Jezus zelf die op de laatste dag hen zal doen verrijzen die in Hem geloofd hebben en die Zijn Lichaam gegeten en Zijn Bloed gedronken hebben.


  Bij de dood, die de scheiding is van lichaam en ziel, gaat het lichaam van de mens tot ontbinding over, terwijl zijn ziel God tegemoet gaat in de verwachting van de hereniging met haar verheerlijkt lichaam. God zal in Zijn almacht bij de Verrijzenis het onvergankelijk Leven definitief aan ons lichaam teruggeven door het krachtens de Verrijzenis van Jezus met onze ziel te verenigen. Dat nieuwe lichaam zal evenwel van een totaal andere orde zijn dan ons lichaam nu.


  Interviewer: Wat is er weer historisch gebeurd op Paaszondag?

  De Kesel: "Die dag zijn enkele leerlingen tot het geloof gekomen. De verhalen vertellen ons dat ze een leeg graf ontdekten. Maar ze zijn pas echt tot het geloof gekomen nadat ze hem ontmoet hebben [Dit minimaliseert het belang van Pasen en deze derde zin is in tegenspraak met de eerste zin.]. Dat was geen ontmoeting zoals jij mij nu ziet. Ze herkenden hem in een vreemdeling, waarna die weer verdween. Van de verrijzenis zelf zijn er geen getuigen [Natuurlijk niet!]. We weten alleen zeker dat Jezus gestorven is. [Bij deze schreeuwt Jef De Kesel zijn ongeloof uit!]"


  Voor de duidelijkheid: 

  Joh 20:29  Jezus sprak tot Thomas: Gelooft ge, omdat ge Mij hebt gezien? Zalig zij, die niet zien, en toch geloven. 

  Dit betekent, dat zij die niet zien en niet geloven, niet zalig zullen zijn en dus niet gered zullen worden!!!


  Interviewer: Maar de tijd dat de kardinaal stemadvies gaf vanop de kansel, is voorbij.

  De Kesel: "Dat klopt, en maar goed ook. De Kerk behoort vandaag tot de civiele samenleving, het middenveld [Pure ketterij!]. We hebben het recht om standpunten in te nemen over maatschappelijke thema’s. Maar we moeten dat bescheiden doen, niet arrogant. Het is aan de politiek om wetten te stemmen. Je zal mij niet horen zeggen wat een politieke partij moet doen. [Neen, laf is De Kesel wel!]"

  Interviewer: CD&V-voorzitter Wouter Beke schoof onlangs vier g’s naar voren als kernwaarden: gezondheid, gezin, geborgenheid en geld. Geloof behoort daar niet meer toe. Zijn christenen niet meer fier op hun geloof?

  De Keel (blaast): "Ik denk niet dat dat woord bewust gemeden wordt. CD&V is trouwens geen exclusief christelijke partij [!]. (zwijgt even) Algemeen denk ik wel dat wij christenen wat meer fier mogen zijn op ons geloof. We zijn echter bang voor ons verleden [Waarom?]. De schrik zit erin opnieuw arrogant over te komen [!]. Ik vind bescheidenheid een mooi woord [Wat een nonsens!]. We moeten inderdaad bescheiden zijn. Ik wil niet terug naar de tijd van de almachtige Kerk. Maar bescheidenheid kan samengaan met een gezond zelfgevoel. Wij hoeven ons niet te verstoppen." [De Kesel is net zoals zijn grote voorbeeld Bergoglio arrogant in zijn bescheidenheid!]

  Interviewer: Ziet u de paus vaak?

  De Kesel (glundert plots): "Af en toe. Op een vergadering, of een audiëntie. Ik kijk op naar paus Franciscus. Hij is ondanks zijn status zichzelf gebleven. Hij spreekt als een mens, niet als een instelling." [Aangezien Paus Benedictus XVI nooit afstand gedaan heeft van het Pausschap, was er in 2013 géén periode van Sedisvacatie. Dit betekent, dat zij die bewust Bergoglio als 'paus' erkennen, terecht als de 'Sedevacantisten van 2013' omschreven kunnen worden. Daarenboven debiteert Bergoglio, die door de Maffia van Sankt Gallen - die met het Obama-regime collaboreerde - aan de macht werd gebracht, zélf de ene ketterij na de andere. Vorige week nog heeft Bergoglio tijdens de Goede Week het bestaan van de hel ontkend. Dit was echter niet de eerste keer. Aangezien Bergoglio nu meermaals, openlijk, het bestaan van hel, doelbewust ontkend heeft en dit niet herroept, is hij zonder twijfel een formele ketter, waardoor hij sowieso alle wettelijk gezag binnen de Kerk verloren heeft. Kortom, Bergoglio is géén instituut, Bergoglio is géén paus, maar enkel maar een zielige ketter die - wanneer hij niet voor zijn dood tot inkeer komt - zélf in de hel zal worden geworpen. Hetzelfde geldt trouwens ook voor 'aartsbisschoppen' die herhaaldelijk de Twaalf Artikelen van het Geloof loochenen!]


  Bron: De Zondag

  Link: 

  http://www.dezondag.be/jkesel/ 
  Jef,

  Je gaat voorbij aan het fundamentele feit,

  dat het Christendom géén moraalfilosofie is,

  maar wél de enig ware Heilsleer!
  Jef,

  Doe de Katholieken een plezier

  en TAISEZ-VOUS!!!
  Voor Jef De Kesel géén aardse kopjes koffie meer bij de religieuze babbel!!!

  03-04-2018 om 07:21 geschreven door Eric  


  02-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De mooi-praterij van de duivel !

  De mooi-praterij van de duivel !
  De presidente van de Amerikaanse abortusklinieken:

  "Het beste dat ik ooit deed was kinderen grootbrengen !!!"

  Zij plaatst een masker van deugd en onschuld voor haar echte gezicht!

  Zelfbedrog ?

  Berekende misleiding ?

  Planned Parenthood Prez: Raising Kids is the “Best Thing I’ve Ever Done”

  If a newly-released excerpt is any indication, the president of America’s largest abortion provider is donning a pro-life mask for her memoir.

  Click to Read at LifeNews.com.


  Wereldwijd: 3000 abortussen PER DAG.  02-04-2018 om 00:00 geschreven door Eric  


  29-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bidt voor jullie priesters

  H                 et WHet Ware Leven in Godare Leven in God


  Bidt voor jullie priesters

   

   

  7 augustus 1994

   

  (Rhodos.)

   

   

  Heer, de lauwheid[1] hier is ondraaglijk. - Hebt U de gevolgen van mijn dwaasheid bemerkt?[2]… ziet U de dreigementen die ik ontvang van de publieke omroep?[3] Ziet U hoe ze al deze leugens hebben uitgebroed? Als ik in de Middeleeuwen zou hebben geleefd, zou ik ter dood gestenigd zijn of op de brandstapel zijn verbrand!

   

  Ik sta altijd voor je; tenslotte zal Ik triomferen; vrees dus niet … Ik heb je gevoed, Ik heb je grootgebracht om Mijn Naam te verheerlijken; de man van vrede zal Mijn Boodschap van Vrede begrijpen;

   

  Ik heb in Mijn Boodschappen passages die goed verborgen zijn en moeilijk te begrijpen, maar die zijn voor hen over wie de profeet Jesaja heeft gesproken: “jullie zullen luisteren en weer luisteren, maar niet begrijpen, zien en weer zien, maar niet waarnemen ...” deze mensen zijn onbewoond;[4] zij verdraaien ook de Heilige Schrift; herinner iedereen[5] eraan dat ze geen twee meesters kunnen dienen; de meester van de wereld en Mij; Ik, die de Meester van de Hemelen ben; herinner hen eraan dat ze in praktijk moeten brengen wat ze van Mij hebben geleerd; geef niet de voorkeur aan eigen genoegens boven God;

   

  Ik ben Heilig en Ik wil dat jullie heilig leven; jullie moeten altijd standvastig blijven en niet zo nu en dan... de duivel sluipt om jullie heen en heeft gezworen jullie allen te misleiden!

   

  bidt voor jullie priesters,[6] die zo erg zwak zijn; ze kijken zonder te zien en luisteren zonder te horen, in deze toestand zijn ze in de geest verdorven, en daarom, beroofd van deze Boodschap; wees dan niet verbaasd dat zij de meesten van jullie wantrouwen en over Mijn Woorden argumenteren; zij zijn Mij even dierbaar als jullie en Ik bemin hen evenzeer als Ik jullie allen bemin; respecteer hen en bid voor hen;

   

  Ik ga besluiten met jullie te zeggen: onderhoud Mijn Heilige Voorschriften en onthoud je van dingen die de wereld jullie biedt; geef de Vijand geen kans; voed jezelf niet met dingen die niet heilig zijn, dit is Mijn tweede waarschuwing; de eerste werd uitgesproken door de mond van haar die Mijn Liefdeshymne opschrijft …

   

  wees oprecht en beheers jezelf, zodat jullie Mijn gunst blijven genieten; dit zijn Mijn voorwaarden om Mij te volgen; verplicht Mij niet jullie op zekere dag te zeggen: "je was niet oprecht"; nu jullie je goed bewust zijn van Mijn voorwaarden, als jullie aan Mij onderworpen zijn, volg Mij dan; laat nooit het werk, dat Ik aan anderen[7] heb gedaan, vernietigd worden; heb berouw! en streef naar getrouwheid;

   

  voorwaar Ik zeg jullie: zij die zich als heidenen gedragen zullen hun deel hebben, want ze gedragen zich niet alleen als heidenen maar juichen anderen toe die dat ook doen;

   

  als Ik, die jullie bemin, jullie niet berisp, wie zal het dan doen? als Ik jullie al deze onderrichtingen heb gegeven, is dat om jullie geheugen op te frissen en jullie eraan te herinneren dat Ik Ben Heilig is; ic;

   

  (Jesaja 63: 3: "Van de mensen van mijn volk was niemand met mij". Omdat de gebedsgroepen van Griekenland geen geestelijk leidsman (priester) hebben, omdat niemand hen wil leiden, komt Jezus Christus Zelf om hen te leiden. Alle priesters keerden zich tegen de twee gebedsgroepen en noemden hen ketters.)

   


  ------------------------------------------------------------------
  [1] Geestelijke lauwheid.

  [2] God te beminnen tot dwaasheid toe en dit bekend te maken door te getuigen voor de lokale tv.

  [3Van twee Orthodoxe priesters die tegen mij hebben gesproken.

  [4] Dit betekent dat hun ziel als een woestijn is.

  [5] De gebedsgroepen van Rhodos en Athene.

  [6] Vooral voor die van het eiland Rhodos.

  [7] Door de nieuw-bekeerden weer tot zonde te verleiden.

   

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg871.html

   

   

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

   

   

  © Vassula Rydén

  (Jezus heeft gevraagd Vassula's naam te vervangen door uw naam)


  http://www.tlig.net/nl.html

  http://tligradio.org/nl

   

  VERSPREIDERS  Neemt U bij vragen met betrekking tot enige versie van Het Ware Leven in God
  contact op met

  STICHTING TRUE LIFE IN GOD NEDERLAND

  Email: nl@tlig.org

   

  29-03-2018 om 00:00 geschreven door Eric  


  08-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inleiding.
  Inleiding.         Datum: 2017.mei.08  >>> Bovenstaande Datum dient louter als volgnummer <<<
   bijgewerkt 2017.augustus.21.
               De werrelt is maer een woestijn

     Vol slangen, ongedierte en draeken ;

             Een pelgrim kan met smerte en pijn

     Hier naulix doorgeraken.

                                                                  Vondel

         Treurige afgang van het geestelijk leven.

         Hoe moet men dit voor een onwetend
         of zelfs ontkennend publiek brengen
            zonder iemand te beschuldigen,
               niemand te kwetsen,
                  iedereen alles te vergeven,
        en talrijke zielen niet aan hun lot over te laten ?

   

          Vlijtingen, Riemst, heeft daar zijn eigen deel aan.

       Bent u vergeten
         hoe oud het Volk van God is ?
         Dit volk, u behoort tot dit volk,
         is vele duizenden jaren oud.
         Het trotseerde vele verschrikkelijke stormen.
         En het zal ook nu weer terug opbloeien !


    Bent u vergeten
       Wie u geroepen heeft ?
       Wie Hij is ?
       Die uw ziel in Zijn barmhartige handen houdt ?
       Crux Ave Spes Unica
       Gegroet O Kruis, onze Enige Hoop.


   

  Handelingen der apostelen 1:6-7.

  6. De aanwezigen vroegen Hem echter: Heer, zult Gij in deze tijd het koninkrijk voor Isra
  l weer herstellen ?
  7. Hij sprak tot hen: U komt het niet toe, tijden of dagen te kennen, die de Vader door eigen macht heeft vastgesteld.

  Israel, het Volk van God, wie behoren daartoe ?

  a. Joden.
     In deze tijd moeten we helaas zeggen: alleen nog enkele kleine groepjes Joden die
   nog Traditioneel genoemd kunnen worden. Sommigen doen zich voor als traditioneel maar zijn het niet.
     Wel bestaan er tegenwoordig Christelijke Joden. Er is dus hoop op vooruitgang.

  b. Christenen.
     In deze tijd enkel nog de Traditionele Katholieken, sommige 'moderne' niet zo wakkere Katholieken, en sommige nogal wakkere Protestanten.

  c. Rechtvaardigen.
     Iedereen die nog de nodige diepe ernst kan en wil opbrengen
     om altijd en overal, in alle dingen klein of groot,
     met eindeloos geduld en vertrouwen,
     te blijven zoeken naar rechtvaardigheid, en trachten zelf rechtvaardig te blijven.

  Wat is er aan de hand?
  Zeer veel Christenen, de meesten, hebben zich zonder nadenken geestelijk aan de media overgeleverd.

  Dat wil zeggen: veel goede Christenen, met de beste bedoelingen, volgen nog steeds de man die zich 'paus Franciscus' noemt, zonder op te merken dat deze man het onveranderlijke Woord van God tegenspreekt en voortdurend bedenkelijke opmerkingen maakt die een paus onwaardig zijn.
  Paus Benedictus XVI is bijgevolg onze rechtmatige paus.
  Benedictus XVI heeft zelf gezegd: "Alles is nog mogelijk."

  Ideaal zou zijn de valse 'paus' Franciscus te verwijderen van de Stoel van Petrus, maar er is voorlopig geen autoriteit meer die dit kan uitvoeren ondanks geldige rechtsgronden!

  Ontelbare gedoopten zijn geheel misleid door de massa-media. Hun zielen slapen in een welvaartsroes.

  Het is nochtans niet moeilijk na te gaan door wie de mainstream media gestuurd en gecontroleerd worden.
  Leven we dan niet in een communicatie en informatie tijdperk ?
  Ga dus op zoek ... en schrik!

  Genade en de rijping in de TIJD.

  Het raakt me altijd erg wanneer men over echt ernstige mensen op dezelfde wijze denkt als over de algemeen lichtzinnigen die zich door de eigentijdse 'vooruitgang' laten misleiden. Wat men onder vooruitgang verstaat is slechts gewoon werelds en kan niet als maatstaf gelden vermits de maatschappij voortdurend in verandering is en de band met God heeft losgelaten!
  Los daarvan heeft iedereen een eigen TIJD nodig om in geestelijke volwassenheid te groeien. God is barmhartig en gunt ons de tijd. Echter het laat zich aanzien dat de zondigheid zulke dimensies heef aangenomen dat God de Vader reeds jaren via zeer veel Katholieke profeten dreigt de wereld te zullen straffen. De tijd van barmhartigheid bereikt een voorlopig eindpunt!

  Die oprecht en met diepe ernst rechtvaardigheid zoekt vindt God!
  Die dan God vindt zal met weinig moeite Jezus aanvaarden wanneer de TIJD rijp is en hart en ziel volwassen beginnen worden.
  Gelieve dit a.u.b. niet te onderschatten, en laat TIJD, hart en ziel tot rijping komen.

  U weet zeer goed dat er niemand anders op deze planeet te vinden is dan de nog zeer weinige oprecht Traditionele Joden en Traditionele Katholieken waar de antichrist - de nabije nieuwe 'Hitler' - zeer grote angst voor heeft.

  Die antichrist heeft dezelfde angst voor allen die nog die diepe ernst bezitten maar vanwege hun verdeeldheid over talrijke godsdiensten kunnen zij voor de antichrist geen gevaar opleveren.


  Vergeet ook niet dat zeer korte TIJD na uw dood u Jezus persoonlijk zult ontmoeten, ongeacht uit welke godsdienst of filosofie u voortkomt, en dat Jezus u niet zal oordelen zonder u de gelegenheid te gunnen Hem alsnog te erkennen.

  Voor diep ernstige mensen kan deze erkenning nooit een probleem zijn vermits heel hun hart naar waarheid smacht.
  ---   God vraagt niets minder van u dan het gehele hart en het gehele verstand.   ---
  Eric.      bijgewerkt 2017.augustus.21.        ericboelen@telenet.be

  08-05-2017 om 00:00 geschreven door Eric  


  01-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.--- Menu ---
  --- Menu ---     2017.05.09      >Bovenstaande datum is slechts volgnummer<  Nr. 08-05-2010  -  Korte geschiedenis zieleheil, Vlijtingen    -    bijgewerkt op 2017.augustus.30.   Nr. 05-05-2010  -  Bergoglio, de valse paus, misleidt Rooms Katholieken  -  bijgewerkt op 2018.febr.11.


    
  Nr. 18-11-2008  -  Citaten Gezegden Wijsheid  -  2017.juni.11.


  Nr. 09-05-2008  -  Protestant progressief ideologie  -  2017.mei.09.
  http://www.bloggen.be/vlijtingenriemsternstgeest/archief.php?ID=2989332  Nr. 01-12-2007  -  De Rode Planeet  -  2017.mei.10. aanvullingen op 2017. augustus.30.
                         -  Planet X - Nibiru - Nemesis - The Destroyer - De Bol Van Verlossing  -
                         De drie duistere dagen.  Nr. 01-01-1981  -  Tolkien, The Lord of the Rings, de Heilige Traditie.  -  2017.06.12. verbeterd 2017.juni.27.
  http://www.bloggen.be/vlijtingenriemsternstgeest/archief.php?ID=2997426  Nr. 09-05-1980  -  Techniek, Electronica, Survival    -    bijgewerkt op 2017.06.02.

  Links: De Traditie v.h. Onveranderlijke Woord van God.

  http://kavlaanderen.blogspot.be/      Katholieke Actie Vlaanderen
  https://restkerk.net/                         De resterende zielen die standvastig blijven
  http://www.katholiekforum.net/       Bespreking Nieuwsberichten
  http://belgicatho.hautetfort.com/     Franstalig Belgie
  https://cruxavespesunica.org/           "Gegroet O Kruis, onze enige hoop"   met een film over Fatima
  https://eerherstelheiligsacrament.org/
  http://www.maria-domina-animarum.net/       Maria
  http://www.bloggen.be/levend_geloof9/
  Links: Profetie van de Hopi indianen  -  De drie duistere dagen.  01-01-2016 om 00:00 geschreven door Eric  


  08-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Korte geschiedenis zieleheil, Vlijtingen.
  Bovenstaande datum is slechts volgnummer


       >>> bijgewerkt op 2017.augustus.30.  Korte Geschiedenis Vlijtingen Riemst
         +++++++++++++++++++++++++++++++
             Deze pagina is onderhevig aan bewerkingen,
              naargelang nieuwe feiten en verbeteringen

             Na ruim 60 jaren los liberalisme is het niet
             gemakkelijk weer streng en juist te denken.
                    ---   dit is dus een werkblad   ---
         +++++++++++++++++++++++++++++++  De afgang
      van catechismus naar catechese ... 
      en vervolgens naar luchtledigheid.

  Hoe heeft het zover kunnen komen ?
  Jaren vijftig.

  We gingen met pa en ma 's zondags bij voorkeur naar de Latijnse (Tridentijnse) Hoogmis.

  In de week was er de dagelijkse Latijnse vroegmis, gevolgd door echte catechismus-les vooraan in de kerk. De 'ouderwetse' kapelaan in zijn lange zwarte toga vertelde echt over geestelijke dingen. Hij legde ook de zeer ernstige teksten van de catechismus aan ons uit. En iedere dag moesten we van enkele vragen uit die catechismus de antwoorden kennen, 'van buiten leren' voor 's anderendaags.
  Daarna had men nog net de tijd om thuis een hap te eten, en dan vlug naar school. Degenen die ver van de kerk woonden konden hun boterhammen eten bij kennissen.

  Ouders keken er streng op toe dat hun kinderen die teksten ook goed kenden.

  De begrippen 'devotie' en 'toewijding' werden dagelijks gehoord en men was daar ook ijverig mee bezig. Dagelijks bad men de rozenkrans.

  De mensen hadden de oorlog nog vers in het geheugen. Over het algemeen was men nederig en behulpzaam en had men altijd tijd beschikbaar.
  Men kon toen nog echt van de nog veelal aanwezige stilte en de pracht van de natuur genieten.

  Die diepe en uiterst fijne tedere genegenheid, vrijelijk en onbeperkt door de open natuur aan ons geschonken, dat was een vanzelfsprekende genade die men wellicht onderschatte? Wie kent dat heden nog?

  Er was weinig of geen verwarming in de kerk. De oudjes knielden op ongemakkelijke stoelen dicht bij de kolenkachel.
  Toen kon men nog knielen, ook de meeste ouderen.  Jaren zestig.

  Auto's, telefoon en TV veroverden sluipend de harten.
  Men plaatste een microfoon op het altaar en vooralsnog op de preekstoel. Aan iedere zuil hingen langwerpige luidsprekerkasten.
  Er kwam betere verlichting.

  Maar toen begonnen er vreemde dingen te verschijnen...

  Er verscheen een groot 2de Vaticaans concilie.
  Maar dat verliep niet erg vlot. Er werd getwist, men verschilde hartsgrondig van mening.

  Er verscheen een verse jonge kapelaan.
  Beloftevol voor de toelomst ? ...dat zou men normaal toch mogen verwachten.

  Er verscheen een heel 'nieuw' soort mis ... en beetje bij beetje verdween het begrip "Heilige Mis".

  Hoezo ?

  Terwijl vaticanum2 voortwoedde werd paus Johannes XXIII benaderd door een bisschop die goede vriendjes was met ... de vrijmetselarij!
  Deze bisschop, [naam], had na lang aandringen audi�ntie verkregen bij de paus, pleitte voor een vernieuwing van de H.Mis en gaf hem zelfs een ontwerp op papier. Na enkele weken liet paus Johannes XXIII weten dat daar geen sprake kon van zijn!

  Vaticanum2 woedde verder, nutteloos, inhoudloos, tevergeefs.

  Toen trad paus Paulus VI aan. En bisschop [naam] kreeg na lang aandringen weer audi�ntie bij de paus, pleitte voor een vernieuwing van de H.Mis en gaf hem zelfs een ontwerp op papier. Na enkele weken liet paus Paulus VI  weten dat daar geen sprake kon van zijn!

  En wat verscheen er toen ???

  Toen verscheen na enige tijd paus Paulus VI in zijn omgeving plots als een veranderd man. Was hij verzwakt ? Had hij een depressie ? Foto's uit die tijd tonen hem inderdaad nogal vreemd uitziend en kennissen zegden bevreemdende opmerkingen. 
  Hoe dan ook, plotseling vond de paus - hijzelf ! - dat men maar eens moest beginnen de mis aan te passen en daar vooralsnog eens grondig mee te experimenteren ... niets definitiefs dus ??? En ook verder bleek hij niet meer Traditioneel ingesteld.
  Enkele jaren na zijn overlijden ontdekte men bij het napluizen van verslagen en geluidsopnames dat ook zijn stem aantoonbaar was veranderd. Dat kan iemand overkomen bij een zware depressie.

  Vaticanum2 was lang daarv��r reeds ten grave gedragen en men liet het voorkomen alsof er iets groots had plaatsgevonden. De vraag blijft echter onbeantwoord in de lucht hangen: wat leverde het op ?


  Schooljaar 1961-62, KleinSeminarie StTruiden.
  De enige bezorgdheid van de beste mensen daar was louter sociaal. Herman Moors van Vlijtingen was toen nog student en in plaats van zich als toekomstig priester al geestelijk in te zetten bij andere studenten van ons dorp in het KleinSeminarie speelde hij liever met zijn collega's het sociale spelletje waarbij ik 'ontvoerd' werd naar zijn klas zogenaamd om me 'aan te passen' en de priesterleraar in die klas vond dat heel normaal. Daardoor nam ik juist nog meer afstand van mijn omgeving.

  Schooljaar 1962-63, College Bilzen.
  De directeur [naam] kwam trots in alle klassen vertellen dat hij als eerste de moderne mis zou vieren. Blijkbaar met goedkeuring van zijn collega's priesterleraars.
  De zolder werd inderhaast volledig wit geschilderd en tot kapel gepromoveerd.
  Ik was de enige die het 'oude' missaal in de handen had en de directeur kwam mij vertellen dat ik daar niets meer aan zou hebben. Puur toeval dat ik op de eerste rij recht voor die nieuwerwetse tafel zat en dat was eerder benauwend. Ook heel die viering was benauwend. Het missaal scheen inderdaad niet meer nuttig en dat rode boekje bracht geen troost maar vergrootte de wanhoop. Ik kon niet begijpen wat er gebeurde want altijd gehecht aan boeken en dat missaal was mijn eerste 'echt' volwassen boek dat ik al gebruikte in mijn tiende jaar. En wat dan met het Belang van de Inhoud?

  Vlijtingen.
  De jonge nieuwerwetse kapelaan Tollenaars deed toen in ons dorp zijn best om de parochie te ontgeestelijken, met succes! Hij is nu gepensioneerd... Ik ken enkele Tradionele priesters van rond de tachtig die zich nog steeds helemaal inzetten. In StTuiden is een heldhaftige Franciscaan ondanks zwakke gezondheid letterlijk tot aan zijn dood in 2014 actief gebleven, en hij is niet de enige.

  Van 1962 tot 1976 gleed ik af naar totale geestelijke duisternis o.a. door toedoen van een antichristelijke heks. Mijn leven werd een hel. Amerikaanse hippie-protestanten brachten uiteindelijk goedgemeend soelaas, maar geen echte hulp, ondanks hun verplichte bijbellezingen.
  Voorlopige conclusie, Lente 2017.

  Herman Moors was medeverantwoordelijke voor o.a. de opleiding van socialistische priesters in Hasselt onder de paraplu's van Hoogmartens en Danneels. Men moet al hard aandringen om van hem een oppervlakkig en nietszeggend antwoord te krijgen in verband met de onwaardige 'gebedsteksten' voor de aanbidding van het Heilig Sacrament in ons dorp. Hoogmartens is die vorm van 'aanbidding' in Vlijtingen (speciaal daarvoor moesten oudjes van omliggende dorpen naar Vlijtingen komen) zelf nog op schaamteloze wijze komen 'verduidelijken' enkele maanden geleden met behartigende medewerking van deken Lemmens die we anders nooit te zien krijgen: de verwaterde gebedsgroepen krijgen geen priester en worden verder met kluitjes in het riet gestuurd door de paters van Lommel en psychologisch behekst door hun socialistisch tijdschrift "Opbouw van het volk Gods" dat meer met afbraak te vergelijken valt.


  E. H. Herman Moors, er is hier in uw geboortedorp zeer veel ernstig werk te doen! en het is hoogstdringend!
  Maar dan moet ge u wel eerst willen bekeren!

  Maak a.u.b. een einde aan de socialistische spelletjes!

  Ook al bent u niet degene die deze handelswijze begon,
  u hebt geen enkel argument om er mee door te gaan.

   
  La Divina Commedia  ("De goddelijke komedie"  -  epos van dichter Dante Alighieri)

  Laat ons aannemen dat 'het' begint bij kardinaal Suenens. Waarom deze man vrijmetselaar werd is nu misschien niet meer te achterhalen. Vervolgens is hij verantwoordlijk voor de goede opvolging en invulling van zijn functie. Hier komen we bij Danneels terecht.

  Waar Suenens nog achter de schermen moest werken kan Danneels gebruik maken van talrijke instrumenten. Communicatie ligt hem uitstekend en alle middelen liggen zomaar voor het grijpen.

  Hij maakt er hartstochtelijk gebruik van.

  De Roeach3-affaire blijft volle vier jaren onder de radar vooraleer een wakkere burgeres zich er publiekelijk mee bemoeit. Die hier geen weet van heeft moet dit zeer zeker gaan napluizen: hier wordt een grens overschreden die eigenlijk niet kan overschreden worden binnen de Rooms Katholieke Kerk en toch zeker niet door een kardinaal die bovendien aartsbisschoop van Belgie is.

  De door Danneels op drukwerk geplaatste schoolboekjes voor godsdienstig onderwijs gaan regelrecht en in de ergst denkbare vorm in tegen de Tien Geboden.

  Men moet wel bedenken dat, vooraleer dit mogelijk was, er een voedingsbodem voor moest bestaan. Priesters en onderwijskrachten allerhande, ook diverse ambtenaren: zij doen er aan mee of zwijgen gewoon.

  Maar laten we dit kort houden.

  Hoe ontwikkelde een en ander zich in Vlijtingen?

  Herman Moors en Piet Meertens en mijn neef Jules Mullens, het getalenteerde driemanschap, leiders van de KSA in begin zestiger jaren, stonden volgens mij sterk onder de invloed van onderwijzer Emiel Mullens die een zeer actieve Davidsfonds man was en samen met voetbal-kapelaan en schlagerzanger in zijn moderne Mis Tollenaers het christendom in Vlijtingen de nek omwrong.
  Mullens en Tollenaers brachten mijn vader aan het twijfelen, maar niet mijn moeder: een biddende rots in de branding.

  Voor die drie jongens lag de wereld aan hun voeten. Jules werd een geestelijk ijskoude maar door de hele familie aanbeden wetenschapper, Herman en Piet werden priester. Piet werd de succesvolle avondvullende volkszanger - met - de - gitaar - kapelaan in Zutendaal. Herman schopte het hogerop in de 'kerkwereld'.

  Ik was soms aanwezig bij de vergaderingen van de drie. Hun talenten overdonderden me en ik kon nauwelijks volgen waar ze het over hadden. Ik zat er bij als een verdoofd kalf. De enige voorstelling die ik me van hen kan maken is een totaal wereldse.

  Ik tracht dit te begrijpen: waarom werden zij priester ?
  Als je grote talenten hebt kun je terecht in onderwijs, handel of politiek, of ... in de kerk. De 'wereldse kerk' geeft meer rust en zekerheid. En veiligheid. Waarom zou je daar dan niet voor kiezen als je het voor het kiezen hebt? Meer kan ik bij deze twee priesters niet vinden.

  De zorg voor het heil van de zielen? Bijzaak. Ouderwets!

  Men corrigere mij, ik wacht daar op.
  Want uit niets blijkt enigerlei zuiverheid van hun geestelijke inzet.

  Wanneer Herman Moors en deken Lemmens in Vlijtingen de zondagsmis samen 'vieren' kan iedereen zien en horen hoe het met hen gesteld is. Vooral als je kunt zien hoe zij met hun aangeboren talenten een bepaald soort spel opvoeren.

   *** Er zijn nochtans in Vlijtingen meer mensen die dat kunnen zien. Zij spelen dat spel gewoon mee? Het is op die wijze dat men kan begrijpen wat er staat geschreven in Daniel 8:10 over de verheffing tegen het hemels heir: hun macht reikt tot aan de hemel waar zij zelfs engelen mee naar beneden sleuren. Dat zij er desgevallend ook nog op trappen heeft men ook al kunnen aanschouwen. Ik wil het slachtoffer liever niet noemen want zijn ziele-ogen zijn nog dicht: hij beseft het niet.

  Moderne-mis gangers: open a.u.b. uw ogen. Reageer! Eis geestelijk ZUIVERE en aan het Woord van God GETROUWE priesters!
  Eis dat zij zich bekeren!

  Het kan geen toeval zijn dat Herman verantwoordelijk werd voor de opleiding van socialistische priesters in Hasselt.

  Dank u, hoge en zeer getalenteerde heren Danneels en Hoogmartens! Jullie hebben het ferm voor elkaar gekregen!   *** N.B. Indien u denkt niet goed te kunnen zien wat zich heden afspeelt in de Kerk, in de 'mis', dan volstaat het om weer de Tien Geboden ter harte te nemen, weer echt te gaan biechten, in het vervolg deel te nemen aan het Heilig Offer in de Latijnse Heilige Mis, en weer voortdurend in een sfeer van gebed en heiliging trachten te leven. Wanneer u dan nog eens terug gaat kijken in een moderne 'viering' dan is het alsof u een slag in het gezicht krijgt en krijgt u hartpijn van al dat kleinzielig ongeloof van de 'moderne' of 'post-moderne' mensen die zich inbeelden dat zij op de anderen vooruit zijn.

  Het gaat er niet om 'vooruit' of progressief te zijn, of de maatschappij tegemoet te komen, maar om God te eren, deel te hebben aan het Offer van Christus, uw zieleheil te verzekeren en zich verbonden te weten met God en de Heiligen en niet voor het gezellig samen 'vieren' als tijdens een werelds feest: wel vieren we de overwinning van Christus:  op de dood en op de duivelse geestelijke macht.

  Voor God bestaat TIJD slechts als een schepping: God de Vader IS, en Hij IS boven de TIJD.  Vandaar de Heilige Traditie van het onveranderlijke Woord van God.
  >>> DIT HEEFT NIETS VAN DOEN MET CONSERVATIEF ZIJN <<<

  Conservatisme, behoudsgezindheid, kan leiden tot verstarring, terwijl God de Vader ons gebiedt de eigenliefde overboord te gooien.

  Strikt genomen zijn ook progressieven conservatief want vasthoudend aan 'veroverde' ideologische filosofie; zij zijn constant op zoek naar nieuwe 'inzichten' en moeten voortdurend zichzelf heruitvinden, vernieuwen; d.w.z. zij houden eigenlijk slechts vast aan een gevoel van vrijheid dat vooral gebaseerd is op koppig protest tegen waarheid en tegen geestelijk leven. Hun innerlijk leven kent geen houvast, alles zweeft en is relatief aan ... hun 'gevoel' van persoonlijke totale vrijheid.

  Geloof = Geestelijk Werk, Geestelijke Arbeid en Daadkracht (gebed) ten gunste van het ZIELELEVEN van uw naaste.
  Geloof = vertrouwen op God.
  Geloof = de Tien Geboden overdenken en respecteren, en daar gehoor aan geven, gehoorzamen.
  Geloof leidt tot geestelijk groeien.

  Wanneer velen Geloof hebben krijgt de maatschappij meer stabiliteit, standvastigheid, en ontstaat er meer veiligheid en zekerheid. Dit is nochtans niet het belangrijkste doel! Het ware doel is de ziel te verheffen tot de zuivere liefde tot God en de naaste daarbij te helpen in diens geestelijke groei. Dit laatste heeft een bijzonder diepe betekenis, zodanig dat men het zelfs een goddelijk geheim, een mysterie, noemt. Dat is nu juist de reden bij uitstek dat God onze Vader Zijn Zoon Jezus naar de aarde zond om hier de Heilige Eucharistie in te stellen - een nieuw verbond te maken met Zijn volk - door het Tijdeloze Offer van Zijn lichaam aan het kruis. Het is Zijn Heilig Bloed dat onze zielen wit wast. Zonder deze Heilige Daad kan zelfs de wereldse maatschappij niet verder geraken dan eeuwig bannaal getwist en nutteloze strijd.

  De maatschappij als doel stellen is feitelijk zijn rug naar God keren.
  Het persoonlijk maatschappelijk leven als doel stellen is zich van God verwijderen.

  De maatschappij als norm nemen resulteert in slavernij.

  God de Vader wenst dat wij vanuit volledige persoonlijke vrijheid Zijn Geboden en Wetten gehoorzamen,
  niet zomaar uit plicht,
  maar vanuit het diepe innerlijke begrip dat het leven zonder geestelijke beleving - de zuivere liefde - geen inhoud heeft.

  Vergelijk het met de opvoeding van een baby:
  theoretisch kan men een baby voeding en verzorging laten geven door een computergestuurde robot.
  Dat is nochtans wat de maatschappij met onze zielen doet!!!

  Vergeet de vage ideologie van eender welke vorm van socialisme of politieke democratie. Geloof is LEVENDIGE democratie zonder vormelijkheid of politieke correctheid, maar binnen de grenzen van de Tien Geboden. Christus Koning, Jezus, is altijd aanspreekbaar maar Zijn Woord is het Woord van de almachtige Vader.


  +++   Latijnse Missen kan men vinden wanneer men in google of duckduckgo intypt: "Tridentijnse H.Missen".   +++

  Voorbeeld van een preek die zou kunnen uitgesproken worden door Jozef Dekesel, omhooggevallen Belgisch 'aartsbisschop en kardinaal'.

  De tekst komt uit de film "Chocolat" die 5 oscar's kreeg; een Brits-Amerikaanse film uit 2000. Dit lijkt wel je reinste vrijmetselaarswerk.

  Vooraleer zich zelfs maar de geringste moeite te doen een degelijke preek voor de 'mis' van Pasen voor te bereiden denkt de zeer hoog geplaatste heer Jozef Dekesel het volgende: "Ik verzin wel iets."

  Eenmaal het moment gekomen, galmen de volgende klanken doorheen het schip van de kerk:

  Ik weet niet zeker wat het thema van mijn preek van vandaag zou moeten zijn.
  Wil ik spreken over het wonder van de transformatie van onze Heer ?
  Niet echt, neen.
  Ik wil niet spreken over Zijn goddelijkheid.
  (I don't want to .. ik WIL niet (in de Engelstalige versie)   Je n'ai pas d'envie...  ik heb geen zin daarin (in de Franstalige versie)
  Maar liever over Zijn menselijkheid.
  Ik wil zeggen: hoe Hij zijn leven hier op aarde doorbracht.
  Zijn vriendelijkheid.
  Zijn tolerantie.
  Luister, zie, dit is wat ik denk.
  We kunnen onze goedheid niet afmeten aan wat we niet doen.
  Aan wat we ons ontzeggen, wat we weerstaan, aan wie we buitensluiten.
  Ik denk dat we onze goedheid moeten afmeten aan wat we omhelzen.
  Aan wat we scheppen.
  En aan wie we verwelkomen.


  - In die film "Chocolat" geeft men toe dat dit niet de vurigste preek is die ooit op Paasdag werd gehouden !!!


  Moet het nog gezegd ?  Deze wijze van spreken gaat er bij het volk in als warme chocolademelk.

  Hoge heren Deken Lemmens, Herman, Hoogmartens, Dekesel, Danneels, Bergoglio, dit is jullie niet waardig !


  Paus Pius V.

  Zoals vaste regel geworden sedert enkele jaren vond speurneus en Ware Bezorgde Guardian Angel van   http://kavlaanderen.blogspot.be/   een interview van de brave John Vennari met Father Gruner; de dappere ridder van Maria in Fatima: 
  The Old Mass Is of Divine Law
  Questions and Answers with Father Gruner
  Zoals iedereen kan zien in het filmpje zijn dit geen aardse mensen: zij zijn echte engelen voor wie het aardse leven een nachtmerrie is. Beide engelachtige heren zijn spijtig genoeg overleden.

  Ziehier een kort overzicht van het uitstekende en absoluut broodnodige werk van G.A.:

  Nu het definitief duidelijk werd:

  ++ dat de Novus Ordo ongeldig en onwettig is

  ++ dat geen enkele priester ooit enigerlei recht heeft de Novus Ordo Mis te 'vieren'

  hoop ik dat u niet slechts de desbetreffende berichten hieromtrent wil bestuderen,
  doch ook de weinige maar belangrijke commentaren erbij :

  +++++++
  ZONDAG 30 APRIL 2017
  Paus Pius V
  standaardisatie van de liturgie

  +++++++
  MAANDAG 1 MEI 2017
  De Tridentijnse Mis is van Goddelijk Recht. Zij is dogma!
  De Novus Ordo Missae is onwettig.
  Geen Paus heeft of had de macht om de oude Mis door een nieuwe te vervangen!

  +++++++
  DINSDAG 2 MEI 2017
  "Waarom de Latijnse Mis?" door priester 'Father' Gommar A. DePauw  (een Vlaamse priester zoals ze allemaal zouden moeten zijn)  Wat er heden gaande is overtreft de schandelijkheden van het begin van de Franse Revolutie in de Kerk.  Zoeken Herman Moors en zijn bisschop Hoogmartens een schisma te veroorzaken ?  Waarom 'vergeet' men de fouten van de Franse Revolutie ?  Denkt u dat God de Vader Zijn Kerk en Zijn volk zomaar zal laten vernietigen ?


  Eis van al uw priesters dat zij terugkeren naar de onveranderlijke en meest verheven Latijnse Ritus waar God de Vader genoegen in vindt en waar alle zielen de zorg krijgen die hen toekomt !
  --- Die nu nog een gebedsleven moet beginnen opbouwen is als een zwangere vrouw die in de winter uit haar huis moet vluchten. ---

  De kleine planeet 'Aarde' is het ultieme louteringsoord bij uitstek
  omdat:

  +++ de zielen hier het nauwst betrokken worden bij het Offer van Christus

  +++ men hier tevens de allergrootste VRIJHEID van keuze heeft tussen Licht en duisternis, Waarheid en leugen

  +++ men op geen enkele andere planeet zo ontzettend veel martelaren blijft produceren.

  Wetenschappen en scholing en overheden zijn hier op de kleine planeet 'Aarde' maximaal gericht op erkenning of ontkenning van het mysterie van de H.Harten van Jezus en Maria.

  Nergens anders dan hier op de kleine planeet 'Aarde' wordt zulke nooit aflatende strijd gevoerd.

  Tot deze conclusie komt men wanneer men de tijd neemt en de moeite doet om deze zeer belangrijke profeten van onze tijd te bestuderen: Jakob Lorber, Jozef Rulof, en zelfs ondanks zijn typisch Protestantse slordigheid: Emanuel Swedenborg.


  uit:  "Heilig Uur"  -  Margarethe Maria  -  Pater Mateo ss. cc.  -  p.552.


    En nu, o aanbiddenswaardige Koning, aanhoor ons.

    Bij de tranen van Maria, de Onbevlekte Koningin, bij de knellende angsten van die Moeder der Smarten, bij Haar verborgen martelaarschap, bidden wij U, heersch, o Koning van liefde, in die, helaas ! talrijke gezinnen, die christelijk zijn door het H. Doopsel en een schijn van godsdienstigheid ; maar die vooral leven van ijdelheid en leugen en zich een geluk droomen, dat slechts in Uw Hart is te vinden... Rampzalig zijn ze, diep rampzalig, die gezinnen, wijl ze van Uwen geest zijn vervreemd, Uwe Wet zijn vergeten en meer geloof hechten aan goud en ijdelen waan dan aan Uwe goddelijke getrouwheid... Ruk ze los van de wereld! Ach, bij Maria, de Onbevlekte, red ons door Uw Aanbiddelijk Hart !
  http://www.bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3015249
  Marie-Julie Jahenny : profetieen     -     30-08-2017
  Marie-Julie Jahenny (1850-1941) - De Bretoense Gestigmatiseerde


  De val van de geestelijkheid :

  In hun (priesters) dwaling, zullen ze hun geloften verbreken. Het Boek des Levens bevat een lijst van namen die hartverscheurend is. Omwille van het weinig respect dat de kudde heeft voor de apostelen van God, wordt ze onverschillig en leeft ze de Geboden niet na. De priesters zijn verantwoordelijk voor het gebrek aan respect omdat ze zelf niet genoeg hun heilige bediening en de plaats waar de heilige rituelen gebeuren, respecteren.

  De kudde volgt de voetsporen van zijn priesters en dat is de grote tragedie. De geestelijkheid zal streng gestraft worden door hun onvoorstelbare wispelturigheid en grote lafheid die niet verenigbaar is met hun functie. Een verschrikkelijke kastijding is voorzien voor degenen die elke morgen de trappen van het Heilig Sacrament opgaan. Ik ben niet gekomen op jullie altaren om gemarteld te worden. Ik lijd honderdmaal meer van dergelijke harten dan van de anderen. Ik vergeef jullie je doodzonden, Mijn kinderen, maar Ik kan geen vergeving schenken aan deze priesters.

  De Nieuwe Mis:

  Ik geef je een waarschuwing. De leerlingen die geen deel uitmaken van Mijn Evangelie werken nu hard om de Mis te herschikken volgens hun ideeën en onder invloed van de vijand van zielen. Deze Mis bevat woorden die afschuwelijk zijn in Mijn ogen. Wanneer het fatale uur aanbreekt, wanneer het geloof van mijn priesters op de proef wordt gesteld, zullen deze teksten gevierd worden in deze tweede periode… De eerste periode is degene van Mijn Priesterschap, dat bestaat sinds Mij.

  De tweede periode is degene van vervolging, wanneer de vijanden van het Geloof en de Heilige Religie hun formules in het boek van de tweede (mis)viering zullen opleggen. Velen van Mijn heilige priesters zullen dit boek weigeren. Het zal verzegeld zijn met de woorden van de afgrond, de Hel. Spijtig genoeg zullen onder hen, priesters zijn die het zullen aanvaarden. Ze zullen deze hatelijke en heiligschennende weg niet stoppen. Ze zullen verder alles in 1 keer compromitteren: de Heilige Kerk, de geestelijkheid en het geloof van Mijn kinderen.

  De Heerschappij en triomf van het kwaad:

  Lucifer : Ik zal de Kerk aanvallen. Ik zal het Kruis omver werpen. Ik zal het volk op grote schaal afslachten. Ik zal een grote zwakheid van geloof in hun harten zaaien. Er zal ook een grote ontkenning zijn van religie. Voor een tijd zal ik meester zijn van alle dingen, alles zal onder mijn controle vallen, zelfs jullie tempel en al jullie volk.

  Sint Michael zegt: Satan zal alles in het bezit hebben voor een tijd en hij zal volledig regeren over alles, zodat alle goedheid, geloof en godsdienst zal begraven zijn in het graf… Satan en de zijnen zullen triomferen met vreugde, maar na deze triomf zal, de Heer op Zijn beurt Zijn eigen volk verzamelen en zal Hij regeren en triomferen over het kwaad en zal Hij de begraven Kerk doen verrijzen uit het graf, en het neerliggende Kruis oprichten…

  Er zal geen spoor overblijven van het Heilig Misoffer, geen zichtbaar spoor van geloof. Overal zal er verwarring zijn… Al de werken, zoals ze nu zijn en die goedgekeurd zijn door de onfeilbare Kerk zullen ophouden te bestaan voor een tijd. In deze droevige vernietiging zullen briljante tekenen gemanifesteerd worden op aarde. Door de goddeloosheid van de mensen zal de Heilige Kerk in duisternis verkeren. De Heer zal ook duisternis zenden die de goddelozen zal stoppen in hun zoektocht naar goddeloosheid…
  Eric - bijgewerkt op 2017.augustus.30.

  -                                      Voor reacties en commentaren :   ericboelen@telenet.be

  08-05-2010 om 00:00 geschreven door Eric  


  Tags:Vijtingen
  05-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bergoglio, de valse paus, misleidt Rooms Katholieken !!!
  De laatse nieuwe feiten van de 'post-moderne' geestelijken.

  -  een vernieuwde 'Franse Revolutie' ?
  -  men tracht nogmaals de Kerk te vernietigen !   (het wordt zo stilaan wel heel erg banaal.)

  Vlijtingenaren, Riemstenaren,
  vraag uw priesters om uitleg !!!
  Laat u niet meer door de kromme bewoordingen van de valse 'paus Franciscus' Bergoglio misleiden !!!
  Onze priesters zijn veel te intelligent om niet te begrijpen wat er heden aan het gebeuren is.

  U hebt recht op de Waarheid !

  Onze priesters moeten voor ons zieleheil zorgen en ons de Waarheid voorhouden.


  Zij moeten waarachtige Herders zijn !  2017.mei.23.

  Onze ware paus Bnedictus XVI reageert met overleg, waarheid en wijze vermaningen.

  Maar de valse 'paus' Bergoglio valt nogmaals met leugenachtige bewoordingen de Rooms Katholieke Kerk aan !!!


  ----------------------------
  PAUS BENEDICTUS
  ‘Een echte bom’: Paus Benedictus wijst Bergoglio terecht: “Liturgie is bij Kardinaal Sarah in goede handen’
  DOOR CRUSADER OP 22/05/2017


  ---------------------------
  2017.05.23.

  Pope Francis condemns Catholic "Fanatics" about doctrinal clarity
  - Paus Franciscus veroordeelt de Katholieken die nog de moeite doen de doctrines in acht te nemen en hij noemt hen 'fanatici'.

  Vatican Radio, The voice of the Pope and the Church in dialogue with the World
  (Vatican Radio) True doctrine unites; ideology divides. That was the message of Pope Francis in the homily at the morning Mass at the Casa Santa Marta on Friday.

  Pope Francis condemns Catholic "Fanatics" about doctrinal clarity.
  Nederlanders (en Vlamingen) hebben geen idee van de wereldwijde genocide die de islam pleegt op christenen
  WERKGROEP LEVANT / 20 MEI 2017
  Er worden per jaar 150.000 christenen vermoord door islam. Het Midden-Oosten is hard op weg om compleet van christenen gezuiverd te worden. En de daders zijn moslims. Uit Irak is sinds de Amerikaanse inval 80% van de christenen verdwenen. Vermoord, verjaagd of gevlucht, en niet alleen voor en door ISIS. Bij onze “bondgenoot” Turkije bestond de bevolking 100 jaar geleden nog voor 20% uit christenen, nu nog voor minder dan ...


  Per jaar worden 150.000 christenen vermoord
  met medeweten en goedkeuring vanwege uw bloedeigen 'correcte' politici, 'moderne' priesters, Danneels, Hoogmartens, (over omhooggevallen 'aartsbisschop' Dekesel zullen we maar beter zwijgen), de NAVO, de UNO, en 'paus' Bergoglio !!!

  La soumission de l’Église à la loi des hommes ou le néo-totalitarisme
  21/05/2017
  La Libre Belgique publiait le 18 mai dernier un article intitulé : « les cultes et la laïcité réaffirment la primauté de l’État de droit ».
   
  Sous couvert de combattre le terrorisme, le radicalisme et les discours de haine, les représentants des cultes et de la laïcité, à l'initiative du gouvernement belge, ont signés une déclaration commune scellant un accord avec l’État fédéral soulignant que : « les droits de l'homme, les libertés fondamentales tels que la liberté d'expression, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de conscience, l'égalité entre les hommes et les femmes, la séparation des Églises et de l’État, la culture du dialogue, la primauté de l’État de droit sur la loi religieuse, le droit à choisir son mode de vie sont des valeurs inaltérables sur lesquelles nous ne pouvons transiger, nous devons les défendre. »


  M.a.w. Bergoglio, Danneels en zijn volgelingen, bereiden een totalitair regime voor tegen God en Zijn Volk want Bergoglio en Danneels etc. vinden hun drijfveer in de vrijmetselarij.

  Sensus Fidelium

  Op ca.36:50
  "We abandoneth the organic living process of growth and development over centuries and replaced it with fabrication of a banal on the spot product."

  Op ca.37:40
  "Any community is calling its very being into question when it suddenly declares, that what until now was its holiest and highest posession is now stricktly forbidden, and when it makes the longing for it seem downright indecent, can such a community be trusted any more about anything else?"


  The Battle for the Ancient Mass
  ( De Strijd voor de Oude Mis )


  Deze film werd op youtube geplaatst op 10 okober 2012,
  weinige maanden voordat Bergoglio op de H.Stoel van Petrus werd gelanceerd!

  Op ca.36:50
  "Wij verlieten het organisch levend proces van groei en ontwikkeling over de eeuwen en vervingen het met de banale kunstmatigheid van een snel tijds- en plaatsgebonden product."

  Op ca.37:40
  "Eender welke gemeenschap stelt haar bloedeigen bestaan in vraag wanneer het onverwacht verklaart, dat hetgeen tot heden het heiligste en hoogste bezit was nu strikt verboden is, en wanneer het verlangen ernaar de indruk wekt van slecht en misplaatst te zijn, kan zulke gemeenschap nog vertrouwen genieten over eender welke andere dingen?"  --- Bijgewerkt 2018 februari 11.                                     ericboelen@telenet.be
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  05-05-2010 om 00:00 geschreven door Eric  


  18-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Citaten Gezegden Wijsheid
  Citaten Gezegden Wijsheid       bijgewerkt 2017.juni.11.


  Sluit alle geestelijke poorten met gebed, vasten en boetedoening; en vooral door een goede biecht te doen en een eerherstel voor de zonden zodat jullie klaar zijn en voorbereid voor de beproeving die naderbij komt.  Er kan niets meer bij een beker die al vol is; houd daarom je hart vol met goede gedachten, opdat kwade gedachten geen ruimte krijgen om binnen te komen.
  --- van Koos en Maria Stenger (Protestantse kennissen, maar zij houden niet van Onze Lieve Moeder Maria, ocharme kindjes!)  Toeval is Gods manier om anoniem te blijven.
  --- Albert Einstein.  The perfect dictatorship would have the appearance of a democracy, but would basically be a prison without walls in which the prisoners would not even dream of escaping. It would essentially be a system of slavery where, through consumption and entertainment, the slaves would love their servitudes.
  --- Aldous Huxley 1911.  De vergelijking tussen het Westen anno 2017 en de zo vaak aangehaalde roman ‘1984’ van George Orwell gaat niet meer op. In de beruchte ‘Big Brother’ maatschappij in dat boek wordt alle informatie die niet overeen komt met de visie van de overheid, onderdrukt. Die fase heeft het Westen inmiddels – helaas met groot ‘succes’ - doorlopen. We zijn nu naar een nog lager dieptepunt gezakt, namelijk dat alle echte informatie waar de burgers iets aan hebben, überhaupt niet meer in de media terecht komt, en er uitsluitend nog sprake is van pure propaganda.
  --- Paul Craig Roberts, http://www.paulcraigroberts.org/2017/05/11/are-you-ready-to-die/
  Opvallend en hardnekkig is en blijft het idee dat God niet kan worden bewezen.

  Iedereen die ook maar de minste innerlijke gevoeligheid heeft weet uit zichzelf dat de geestelijke wereld bestaat, bevolkt met machtige hogere fijnbesnaarde wezens, maar ook met sluwe duivels.

  Maar om de geestelijke wereld te verkennen moet men meer innerlijk willen leven en vooral de maatschappelijke beleving relativeren! Dat betekent dat men moet trachten te bidden in Waarheid en dat men moet trachten zich niet te binden aan wereldse machten.

  Bidden doet men bij voorkeur "op een berg". Deze uitdrukking is geestelijk van aard, maar het moet gezegd: ook de fysieke hoogten (zonder klimpartijen) verheffen de ziel.

  Mensen die het innerlijk geestelijke leven ontkennen zijn ofwel dom en gevoelloos ofwel gevaarlijk en agressief, of beide.

  Het is de louter Aardse strijd
    van duisternis tegen Licht,
    van 'grote' ambitieuze kolonisten tegen nederige 'kleine' Indianen,
    van brutale wereldse macht tegen Ware Geestelijke beleving,
    van valse kerkvorsten tegen hun eigen schapen en tegen hun eigen instellingen en dus vreemd genoeg ook tegen zowel hun eigen werelds loon als hun geestelijk loon (maar zij genieten wel degelijk van hun werelds loon - hun geestelijk loon zal hen ontzegd worden), 
    de ontkenning van God's voortdurend scheppend Werk,
    de ontkenning van God's absolute trouw aan Zijn Tien Geboden en Zijn Bepalingen en Zijn Beloften.

  Technocratie is de totale ontkenning van Geestelijk Leven en de verheerlijking van het werk van eigen handen.
  --- Eric.
  De klimaatgodsdienst. Het Trojaanse Paard van de technocratie en de christelijke profetie.
  18-11-2008 om 00:00 geschreven door Eric  


  09-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Protestant progressief ideologie
  Protestant - progressief - ideologie       2017.mei.09.


  Van de RKK kan men zeggen dat zij een eenheid is met drie onderverdelingen:
  - de vormelijke ambtelijke Kerk in al haar klassieke Roomse pracht, pareert/ontvangt alle aanvallen.
  - de sterk Levende ondergrondse Kerk met meestal Traditie-getrouwe priesters: in deze vorm laait het Geestelijk Vuur het allerhoogst.
  - de progressieve en erg vluchtige 'kerk' met hier en daar kleine dikwijls protesterende 'vuurplekjes' maar veelal verwatering en overstroming met modder.

   Van Protesterenden kan men zeggen dat zij hun hersenen graag pijnigen, en wellicht ook Jezus.  Bergoglio bewierookt het moreel relativisme en socialisme dat het centrum van het wereldwijde links vormt. 
  Bron: OnePeterFive

  Bergoglio relativeert de moraal.

  09-05-2008 om 00:00 geschreven door Eric  
  Archief per week
 • 21/05-27/05 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 08/05-14/05 2017
 • 28/12-03/01 2021
 • 03/05-09/05 2010
 • 17/11-23/11 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 26/11-02/12 2007
 • 29/12-04/01 1981
 • 05/05-11/05 1980

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!