Inhoud blog
 • HET LAATSTE SLACHTOFFER VAN DE DODENDRAAD
 • 11 NOVEMBER 1918 AAN HET FRONT & IN HOOGSTRATEN
 • WE ZULLEN DOORGAAN...
 • DE LAATSTE GESNEUVELDE UIT DE NOORDERKEMPEN
 • TWEE BELGISCHE MILITAIREN BEZWEKEN IN EEN KRIEGSLAZARETT IN MERKSPLAS...
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  IN VLAANDERENS VELDEN
  Een gids naar het verleden
  12-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET LAATSTE SLACHTOFFER VAN DE DODENDRAAD
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Wapenstilstand mocht dan al wel getekend zijn maar dat betekende nog niet dat er aan het sterven een einde was gekomen. Op 12 november werd Jan Van Looveren in Meer het laatste burgerslachtoffer van de ‘Grote Oorlog’ in de Noorderkempen. In de vroege ochtend besloot de 27- jarige landbouwer Jan Van Looveren uit Meer, zijn ouders te gaan opzoeken die een boerderij bewoonden in de Beemden te Wuustwezel. Al op de dag van de Wapenstilstand zélf was hij poolshoogte gaan nemen in Meer-Dorp, maar verontrust door het tumult van ‘de grote afrekening met de smokkelaars, besloot hij dat het wellicht veiliger zou zijn om de volgende dag naar Wuustwezel te rijden. Zo gezegd zo ge­daan. Met zijn gespan reed hij, verge­zeld van zijn hoogzwange­re vrouw Maria Lenaerts, en zijn twee kleuters Fien en Frans naar de - nog steeds bemande - controle­post aan de draad op de splitsing van de Meer­seweg en de Bredaseweg. Hier werd hem vlakaf de doorgang gewei­gerd door de soldaten. In de veronder­stelling dat de Duitsers de stroom hadden afgesloten, besloot hij daarop in de namiddag opnieuw een kans te wagen. Samen met Toon ‘Schouw Brosens -die van Loenhout afkomstig was- zou hij ditmaal beproeven onder de draad door te gaan. Nadat Jan in de woning van Domien Goet­schalkx op Toon Schouw had ge­wacht, vertrokken beiden in de richting van de grensversperring te Gestel. Ter hoogte van de huidige stal van Marcel Rombouts beproefde Jan het om tussen de draden door te kruipen. Volgens een getuige zou hij eerst met een stok beproefd hebben of er nog stroom op de draad stond. Omdat dit schijnbaar niet het geval was, greep hij met beide handen de leiding vast. Onfor­tuinlijk genoeg was de stroom in bepaalde vakken van de sperr­zone nog niet uitge­scha­keld, met als gevolg dat Jan Van Loove­ren de laatste dode was die onze regio te betreu­ren had. Toon Schouw, liep om hulp naar een boer die iets verder op het veld aan het werk was. Toen ze terug bij het stoffelijk over­schot van Van Looveren kwamen stonden er al Duitse soldaten bij het lijk. Eerlijke Duitsers, zoals bleek, want ze overhandigden aan Jan van Loove­rens buur­man, Stan Verheyen, een brieventas waarin een dik pak papiergeld stak. Stan Verhey­en bracht zijn stoffelijk over­schot daarna naar huis, waarna Dr. Gommers van Meerle een lijk­schou­wing verrichte. Twee dagen later werden de stoffelijke resten van Jan Van Loove­ren vlakbij de kerkto­ren op de Meerse dodenakker bijge­zet. 

   


  12-11-2018 om 04:04 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (25 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  11-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.11 NOVEMBER 1918 AAN HET FRONT & IN HOOGSTRATEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vandaag is het precies 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Grote Slachtpartij ie in de geschiedenisboeken bekend staat als de Eerste Wereldoorlog. Omstreeks vijf uur in de ochtend werd de wapenstilstand ondertekend in een rijtuig van maarschalk Foch’s speciale trein in het woud van Compiègne.

  Rond dezelfde tijd maakten troepen van het Britse Gemene­best de cirkel van de oorlog bijna rond door Bergen te zuive­ren van de laatste Duitse troepen. Het was immers bij de Henegouwse hoofdstad dat de Britten in augustus 1914 voor het eerst in actie waren gekomen. Belgi­sche troepen marcheerden ondertussen binnen in Gent. De geal­lieerde legers in België stonden die ochtend op de lijn Gent-Zottegem-Geraardsbergen-Ath-Mons-Chimay-Sedan.

  Om 11.00 u van de 11e dag van de 11e maand zwegen de wapens definitief aan het Westfront. De langverwachte wapen­stilstand was van kracht gewor­den. Na 1.564 verschrikke­lijke dagen was de Eerste Wereldoorlog afgelopen.

   

  Aan het front leidde het nieuws van de wapenstilstand meestal niet tot écht uitbundi­ge vreug­detaferelen. Daarvoor waren de laatste gevechten te zwaar geweest en had men nog teveel kameraden zien vallen. De vermoeide soldaten reageerden veelal met een zucht van ver­lichting omdat de ellende er nu wel defini­tief leek op te zitten.

   

  In het Hoogstraatse ging het er echter iets feestelijker aan toe. Al kort na de middag verzamel­den de Hoogstraatse fanfares aan hun loka­len, om daarna in stoet door de Vrijheid te trek­ken. Serenades werden gebracht voor de woning van burgemeester Van Hoof, bij de gemeente­raadsleden en bij de voorzitters van de muziekmaatschappijen. Honderden, met trico­lores getooide Hoog­stratenaren, volgden al dansend en zingend de stoet. De ge­meenteraad kwam 's namiddags in een speciale zitting bijeen. Beslo­ten werd om namens de bevol­king van Hoogstraten een huldeadres gericht aan de koning te sturen.

  Hoe de wapenstil­stand op het Klein Seminarie werd verno­men, verhaalde een oud-student in 1936: ‘U kunt denken wat een triomfkreet er na al die miserie op­steeg, toen op maandag 11 november '18 de wapen­stilstand bekend geraakte. Dit geschiedde aldus: onder den speeltijd van één uur zagen een paar studen­ten van op de koer, door den waaier van de groote deur, aan een laag huisje recht­over 't Seminarie, de eerste Belgische vlag wapperen. Wat verwacht werd, was er dus! Opeens barstte heel de koer in gejuich en gejubel los. Toen verscheen Mr. Superior zelf met een Belgi­sche vlag op de koer en de prefect droeg ze triomfan­telijk rond, begeleid door de fanfare en de springende en dansende studenten. Brabançonne en Vlaamsche Leeuw, geestdrif­tig meege­zongen, en geïmprovi­seerde Marseil­laise ter eere van de Fran­sche "évacués", die achter 't thea­ter huisden! Mr. Walgrave was het uitbundigst van al de pro­fessoren en stond met zijn armen te zwaaien en te roepen om er nog meer geweld achter te zetten. De heeren subregenten werden verzocht alle straffen en kwade noten kwijt te schelden : ze zwierden hun strafboekjes de lucht in en de studenten vingen ze op om ze in duizend stukjes te scheuren. Nog dezelf­den dag wilden de studenten naar huis, en, daar ze niet moch­ten, zat het er op onder de wandeling. Van dien dag af werden er geen werken meer gemaakt en geen lessen meer geleerd: 't was immers wapenstil­stand! eerst Zaterdags mochten ze naar huis.’

  Intussen waren de Duitse soldaten van de staf volop bezig met het verbranden van stapels documenten, op de koer van de Hoogstraatse rijkswachtkazerne.

  In Minderhout kwam het ’s avonds bijna tot een tragisch incident toen een handvol uitbundige jongemannen een tramwagon vol­stouwden met balken en hem in de Van Aertselaerstraat door de grensomheining ter hoogte van het huis van de familie Mat­thieu ramden. De Duitse schildwachten, die nog steeds op post waren, openden het vuur op de onverlaten die zich -heelhuids- uit de voeten maakten.

   


  11-11-2018 om 05:26 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WE ZULLEN DOORGAAN...
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Toen ik precies vier jaar geleden deze blog opstartte had ik de bedoeling dit vol te houden tot 11 november 2018 en er dan een punt achter te zetten. Er was echter één klein ‘probleempje’ waar ik bij de opstart geen rekening mee had gehouden: Al vrij snel bleek deze blog vrij populair te zijn…Sinds het eerste bericht werden er 235.000 pageviews geregistreerd van niet minder dan 35.384 individuele bezoekers. Het leeuwendeel van de lezers ( 82,1 %) is in de Lage Landen te situeren en verder is er een mooie  spreiding van lezers uit de indertijd oorlogvoerende landen gaande van Duitsland over Frankrijk en het UK tot Australië en Canada. Al moet ik toegeven nooit te hebben verwacht lezers uit Brazillië, Japan, Indonesië, Togo of Groenland op deze blog aan te treffen…. Bovendien blijken hel wat bezoekers van deze blog erg tevreden over het aanbod. 2.423 Individuele bezoekers gaven een beoordeling. Niet minder 83 % blog vond e blog heel goed, 16 % gaf als boordeling goed en 2 % voldoende. Allemaal zaken die uiteindelijk hebben meegespeeld in mijn beslissing om ‘In Vlaanderens Velden’ vandaag niet, zoals oorspronkelijk gepland stop te zetten, maar gewoon verder te gaan… De frequentie zal wellicht iets lager liggen, maar er is nog stof genoeg om een paar jaar bezig te blijven…


  11-11-2018 om 04:51 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LAATSTE GESNEUVELDE UIT DE NOORDERKEMPEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vandaag precies 100 jaar geleden sneuvelde de laatste militair uit de Noorderkempen.  De 21-jarige Elbert Eykens uit Merksplas, een kanonnier in de 2e Batterij van de 3e Groeperng van het 12e Regiment Artillerie werd tijdens een artillerieduel dodelijk gewond door granaatscherven in de buik. Hij overleed in de vooruitgeschoven hulppost in Baarle-Drongen aan deze kwetsuren. Hij werd oorspronkelijk op 11.11.1918 te Drongen begraven. Werd later herbegraven op de stedelijke begraafplaats aan de Kwakkelstraat te Turnhout.

  Albert Eykens was in de nacht van 8 op 9 juni 1915 de rijksgrens overgestoken om vrijwillig ienst te nemen in het leger. Hij was een ongehuwde zoon van Aloysius Eykens, hoofdbewaker in Merksplas – Kolonie en Maria Claessens. Albert Eykens woonde met zijn broer en zuster op de Kolonie 123 en hij was oud-leering van het Turnhoutse Sint Victorinstituut

  10-11-2018 om 04:20 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (33 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  09-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.TWEE BELGISCHE MILITAIREN BEZWEKEN IN EEN KRIEGSLAZARETT IN MERKSPLAS...
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vanaf het begin van oktober 1918 werd een deel van de gebouwen van Merksplas-Kolonie in beslag genomen voor het Duitse leger dat er een Kriegslazarett installeerde. Mijn eigen, toen negenjarige grootmoeder was op 3 november ooggetuige geweest van een gewondentransport van de XLIXe  Reserve-Division dat door Hoogstraten trok:  Een lange colonne vrachtwagens stopte ’s morgens op de Vrijheid.De soldaten die van de camions sprongen zagen er verwilderd, vuil en ongeschoren uit. Ze hadden vooral honger en in een mum van tijd stonden er een tiental bij ons binnen op zoek naar wat te eten. Maar we hadden nauwelijks eten in huis omdat er een Frans vluchtelingengezin bij ons woonde….  Toen ik wat later op straat durfde komen, kreeg ik al meteen spijt want voor de deur stonden twee camions  met gewonden. Ze lagen verkleumd op berries die op elkaar waren gezet in een soort van houten kader. De mannen waren doodsbleek met stoppelbaarden van een paar dagen, sommigen met vuile, bloeddoordenkte verbanden… Eén van hen bleef maar roepen en tieren. Een andere, nog echt een jongen van een jaar of zestien had een paar vingers verloren en zat met zijn arm in een verband met een sigaret bungelend in zijn mondhoek op de treeplank wezenloos voor zich uit te staren. Toen hij van onze buurvrouw, Madamme Stryckers, een glas water kreeg begon hij onbedaarlijk te huilen. Dat zal ik nooit vergeten… Toen ze in de richting van Merksplas waren vertrokken, bleef er op straat een kleine bloedplas over. Het bloed was door de planken vloer op straat gedruppeld. Ik werd misselijk toen ik dit zag...’ Onder de gewonden die in de Kolonie terechtkwamen waren ook een aantal Belgische krijgsgevangenen en gewonde of zieke Belgische Zivilarbeiter.Twee van hen zouen in deze instelling ovrlijden. De 44-jarige Leuvenaar Jan Baptist Bomhals bezweek op 6 oktober in de Kolonie. Deze Jager te Voet was tijdens het bevrijdingsoffensief, op 29 September 1918 gewond krijgs­gevangen gemaakt door soldaten van de XVIe Beierse Infanterie Divisie. Samen met gewonden van deze eenheid werd hij van het front geëvacueerd naar het Duitse noodhospitaal dat in de Kolonie was gevestigd. Bomhals overleed aan ziekte.  Aanvankelijk werd hij begraven te Merksplas maar op 2 juni 1924 werd hij op de militaire begraafplaats van Lier bijgezet in graf nr. 444

  Het verhaal van de 35-jarige Alexander Declerck, gereformeerd soldaat uit het 2e  regiment Karabiniers blijft echter tot op de dag van vandaag in een mysterieus waas gehuld. Vast staat dat Brusselaar Alex Declerk, gehuwd met Marie Schoolmeesters zich op 4 augustus 1914 melde als oor­logsvrijwilliger. Hij werd ingedeeld bij de 3e compagnie van het 1e Bataljon van het 1e Korps Vrijwilligers. Nog maar net was hij bij zijn definitieve eenheid, het 2e Regiment Karabi­niers beland, of hij werd op 26 september '14 door een commis­sie van legerartsen, wegens ziekte, ongeschikt voor de mili­taire dienst bevonden. Hierop belandde hij in een hospitaal te Gent. Na de bezetting van deze stad door de Duitsers, nam hij de benen nam naar huis. Zijn uniform en militaire papieren had hij -als voorzorgsmaatregel bij een eventuele aanhouding- verbrand. Thuisgekomen in de Zavelstraat, werd hij een half jaar later onder­vraagd door Duitse soldaten, die hem nadat men had verklikt dat er een gereformeerde soldaat, mogelijk zelfs een deserteur, in de straat woonde, aan de tand wilden voelen. Waarschijnlijk verontrust door dit bezoek, besloot Alexander via Nederland opnieuw het leger te vervoegen. Zonder zijn echtgenote van zijn voornemen op de hoogte te brengen verliet hij medio april 1916 zijn woning. Op 1 mei 1916 werd hij ergens aan de grens gearresteerd door de Duitsers. Het laatste be­richt dat zijn vrouw over hem ontving was dat hij op 15 juli van hetzelfde jaar in Aken als burgergevangene werd geïnter­neerd. Vermoedelijk werd hij omstreeks 1917 door de Duitsers als ‘zivilarbeiter’ ingezet bij frontarbeid in de Westhoek en werd hij tijdens het eindoffensief gekwetst. Samen met Duitse gewonden afgevoerd,  belandde hij in Merksplas waar hij op 22 oktober 1918 aan Spaanse Griep bezweek. De burgemeester van deze gemeente verklaarde na de oorlog dat hem niet bekend was over het geval Declerck, zo waren ze bijvoorbeeld niet op de hoogte van het feit dat hij een Bel­gisch soldaat was, sterker nog ze dachten dat het hier een Duitse militair betrof....

   


  09-11-2018 om 12:34 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (40 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIJKTIP - WiILFRED OWEN A REMEMBRANCE TALE
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Ook vandaag staat deze blog nog volledig in het teken van de gesneuvelde Britse oorlogsdichter Wilfred Owen MC (zie gisteren). Graag nodig ik u uit om de uitstekende BBC-documentaire Wilfred Owen a Remembrance Tale te bekijken. Klik op onderstaande link.

   

  https://youtu.be/tUTnf8Ry1Vg


   


  05-11-2018 om 05:10 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (56 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  04-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG FRONTPOËZIEDAG - WILFRED OWEN R.I.P.

  Vandaag, dag op dag precies 100 jaar geleden sneuvelde de 25-jarige Wilfred Owen MC bij de offensieve gevechten aan het kanaal Samber- Oise bij het Frans-Vlaamse Ors. Owen is naar mijn aanvoelen – en gelukkig niet alleen dat van  mij – één van de belangrijkste om niet te zeggen dé belangrijkste Britse dichter van de Grote Oorlog en mag vandaag dus niet ontbreken in de rubriek Zondag Frontpoëziedag. Weinigen hebben op zo’n schokkende manier de gruwelijjke realiteit van de loopgravenoorlog verwoord. Hij schreef de meeste van zijn gedichten in een tijdspanne van amper een jaar, tussen augustus 1917 en september 1918. Tijdens zijn leven werden er enkel vijf van z’n gedichten gepubliceerd en was het wachten tot in 1920 zijn postume bundel Poems door zijn bloedsbroeder Siegfried Sassoon werd gepubliceerd die 23 van Owens’ gedichten bevatte…

   

  Vandaag breng ik in deze rubriek Owens beklijvende  The Next War’

   

  War’s a joke for me and you / Wile we know such dreams are true (Siegfried Sassoon)

   

  Out there we’ve walked quite friendly up to Death / Sat down and eaten with him, cool and bland / Pardoned his spilling mess-tins, in our hanf. / We’ve sniffed the green thick odour of his breath, / Our eyes wept, but our courage didn’t writhe / He’s spat at us with bullets and he’s coughed / Shrapnel. We chorused when he sang aloft, / We whistled while he shaved us with a scythe.

   

  Oh, Death was never enemy of ours ! /  We laughed at him, we leagued with him, old chum. / ?No soldier’s paid to kick against His powers / We laughed, knowing that better men would come, / And greater wars: when each proud fighter brags / He wars on Death, for lives, not men, for flags.


  04-11-2018 om 07:28 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (65 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LAATSTE HOOGSTRAATSE GESNEUIVELDE....

  Vandaag is het precies 100 jaar geleden dat de felle strijd rond Zomergem het leven eiste van een Hoogstratenaar. De 23-jarige Jan Coertjens, brigadier/be­roepsvrijwilli­ger bij het 8e Regiment artil­lerie werd dodelijk gewond door granaatscherven tijdens een artillerieduel. Hij kreeg een laatste rustplaats op het Belgische militaire ereperk op de begraafplaats van Zomergem maar zijn zerk raakte in mei 1940 ernstig beschadigd door granaatscherven en kogelgaten. Onlangs werd deze zerk echter door Defensie hersteld. Jan Coertjens  was een zoon van Adriaan Coertjens en Maria Theresia De Prins. Deze vrijgezel woonde bij het uitbreken van de oorlog aan het Gasthuiseinde. Hij was de laatste militair uit Hoogstraten die tijdens de oorlog om het leven kwam.

     01-11-2018 om 06:43 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (59 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  31-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.IN MEMORIAM CORNELIS JANSSENS

  In het Duitse interneringskamp Sennelager bij Paderborn overleed op 28 oktober 1918 de 77-jarige Hoogstratenaar Cornelis Janssens. Deze gewezen muziekleraar was op 13 mei 1918 in Beringen door de Duitse politiediensten gearresteerd wegens zijn betrokkenheid bij verzetsactiviteiten en als politieke gevangene naar Duitsland gestuurd. Cornelis Janssen werd oorspronkelijk begraven op het zogenaamde Ausländrrfriedhof bij het kasteel Neuhaus-Sennelagern dat op het einde van de Eerste Wereldoorlog meer dan 660 graven telde. Het is onduidelijk of de stoffelijke resten van C. Janssens na de oorlog werden gerepatrieerd. Mogelijk ligt hij in één van de 26 Belgische WO-1 graven die zich nog op deze site bevinden.

   


  31-10-2018 om 04:39 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (63 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  30-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.IN MEMORIAM JEF VAN NUETEN

  De dodentol van het eindoffensief bleef intussen oplopen. Bij de bevrijding van Hansbeke sneuvelde  op 23 oktober 1918 de 30-jarige Jozef Van Nueten, zoon van de Meerlese burgemeester. Hij was korporaal/kla­roenier bij het 20e Linieregiment. Tijdens het eindoffensief was hij als muzikant ingezet bij de brancardiers. Hij werd in de omgeving van een eerste hulppost die was ingericht in de woning Maenhoudt in de Veldstraat dodelijk getroffen door granaatscherven. Samen met nog vier andere gesneuvelden,  werd hij ter plaatse in de boomgaard begraven. In december 1918 werd hij daar door zijn broer Vital opgegraven, geïdentificeerd en herkist bijgezet op het kerkhof van Hansbeke.  Kort na de wapenstilstand werd zijn lijk er ontgra­ven en overgebracht naar Meerle.In tegenstelling tot de andere naar Merle gerepatrieerde gesneuvelden werd hij niet onder het oorlogsmonument maar in een individueel graaf er tegenover begraven. Hij was een ongehuwde zoon van Willem Lodewijk Van Nueten, burgemeester en koopman en van Maria Cornelia Smits. Hij was bij het uitbreken van de oorlog student en woonde in de ouderlijke woning in de Kerkstraat nr. 26.
  30-10-2018 om 04:19 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (76 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!