Inhoud blog
 • Oefendag 1 (Kleuterschool)
 • Verkeersmaterialen
 • Verkeersweek (Kleuterschool) - DEEL 2
 • Verkeersweek: beschermde omgeving/ uitreiking stapdiploma's (Kleuterschool)
 • Leren hindernissen nemen (Kleuterschool)
  Zoeken in blog

  Verkeer De Bolster

  08-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het 10 op 10 project

  Hoe het groeide

  Onze school stelt de veiligheid van zijn kinderen als topprioriteit.
  Wij willen als school de verkeersontwikkeling van elke kleuter en leerling stimuleren.
  Daarom werken we als school mee aan de doelstellingen van 10 op 10 van de provincie Antwerpen.
  De lagere school heeft zich extra ingespannen om deellabel 1, 2 en 3 in de wacht te slepen.
  Het schoolteam van de lagere school heeft de leerlijn en de jaarplanning gefinanliseerd.
  De kleuterschool hoopt om dit schooljaar deellabel 2 te behalen. Ook trachten we nog steeds om onze blog en website actueel te houden en de ouders mee te laten participeren in onze verkeerswerking.
  Door weer allerlei actie te organiseren, hopen wij als school ouders en kinderen blijven te sensibiliseren.
  De organisatie van 10 op 10 van de provincie Antwerpen ondersteunt de scholen financieel zodat er extra materialen kunnen aangeschaft worden.
  Dankzij 10 op 10 subsidie kreeg onze school al de mogelijkheid om voor alle kinderen fluohesjes aan te schaffen , een 30-talfietshelmen , een 20-tal loopfietsen voor de kleuterschool en een verkeerskoffer voor de ganse school zodat we de verkeerseducatie verder kunnen optimaliseren.
  Samen met de directie, het oudercomité, het leerkrachtenteam en de 10 op 10 organisatie streven we naar een verkeersveilige schoolomgeving.
  Wij trachten alsook onze kinderen op te leiden zodat ze op een veilige manier kunnen anticiperen in het verkeer als voetganger, fietser of passagier.
  We willen ook de andere weggebruikers sensibiliseren om rondom onze school kindvriendelijk te rijden en te parkeren.  Klik hier om onze blog te bekijken.


  Onze visie
  Wij investeren als school veel in veilig verkeer. Wij willen ons doelgericht en systematisch inzetten om onze kleuters en leerlingen te laten groeien tot zelfstandige weggebruikers die hun verantwoordelijkheid kunnen en willen opnemen in het verkeer rekeninghoudend met de verkeersregels. Wij als school hebben de taak om de kinderen op de gevaren te wijzen en hen de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen.
  Dit leerproces vraagt tijd en vooral veel oefening in de praktijk. Dus verkeer- en mobiliteitseducatie gaat dus verder dan alleen maar het aanleren van kennis van het verkeersreglement.
  Verkeersopvoeding zien wij als één van de vele taken op school. Wij stellen als doel dat iedere leerling zich veilig kan verplaatsen te voet en met de fiets op de openbare weg.
  We maken de kinderen vertrouwd met de verkeersregels en verkeersborden. En we maken vooral tijd voor het oefenen van stap- en fietsvaardigheden in groep en alleen in de beschermde omgeving en op straat.
  We streven er naar dat onze kleuters en leerlingen bij het verlaten van de school veilig en zonder begeleiding kunnen anticiperen in het verkeer als voetganger of fietser.
  Het leerkrachtenteam hanteert hiervoor een uitgewerkte leerlijn die gebaseerd is op het leerplan WO met een verticale en horizontale samenhang als basis voor het plannen van verkeersactiviteiten en het uitbouwen van verkeerstrainingen.
  Onze school wilt ook bewust inspanningen leveren om de ontwikkelingsdoelen voor de kleuters en de eindtermen voor de lagere school te behalen.


  Kleuteronderwijs - ontwikkelingsdoelen

  • De kleuters herkennen in hun omgeving plaatsen waar ze veilig kunnen spelen en waar niet.
  • De kleuters beseffen dat het verkeer risico's inhoudt.
  • De kleuters kunnen onder begeleiding elementaire verkeersregels toepassen.
   (stoppen bij verkeerslichten,veilig oversteken, uitstappen aan de kant van de huizenrij,
   op de stoep blijven...)

  Lager onderwijs- eindtermen

  • De leerlingen kunnen de gevaarlijke verkeerssituaties in de ruimere schoolomgeving
   lokaliseren en er zich verplaatsen.
  • Ze beschikken over voldoende reactiesnelheid, evenwichtsbehoud en gevoel voor
   coördinatie en ze kennen de verkeersregels voor voetgangers en fietsers om zich
   zelfstandig en veilig te kunnen verplaatsen langs een voor hen vertrouwde route.
  • Ze tonen zich in hun gedrag bereid rekening te houden met andere weggebruikers.
  • Ze kennen de belangrijkste gevolgen van het groeiend autogebruik en kunnen de voor- en
   nadelen van mogelijke alternatieven vergelijken.
  • Ze kunnen een eenvoudige route uitstippelen met het openbaar vervoer.
  • Wij willen dit realiseren via volgende doelen:

  • Nastreven van de verticale leerlijn doorheen de hele basisschool.
  • Nastreven van een veilig en aangepast gedrag in het verkeer.
  • Ervoor zorgen dat verkeers-en mobiliteitseducatie continu aanwezig is in de hele
   schoolwerking.  CONCREET
  Werkgroep verkeer
  Onze werkgroep verkeer bestaat uit een ouder, leerkrachten en directie.
  Ze vergaderen 3 à 5 keer per schooljaar en organiseren de verkeersweken en de verkeersacties.

  Verkeersouders
  Onze verkeerswerking wordt zowel in de kleuter- als lagere school meermaals ondersteunt door verkeersouders.
  Bij de kleuters begeleiden ze de stap- en trapoefeningen in beschermde omgeving en op de straat.
  In de lagere school helpen de verkeersouders bij het voetgangersexamen, het fietsexamen en de busevacuatie.
  Onze verkeersouders zijn dus onontbeerlijk voor een goede verkeerseducatie in onze school.

  Onze speelplaats
  Op onze speelplaats zijn enkele zebrapaden en een stap- en fietsstraatje geschilderd om te oefenen in een beschermde omgeving.
  Met verkeersborden en andere materialen kunnen de kinderen hun stap- en fietsvaardigheden oefenen in een veilige omgeving.

  Deelname aan 10 op 10
  10 op 10 ondersteunt onze verkeerswerking op school. Voor al die inspanningen werd de lagere school beloond met een labels. Zo konden we in 3 fasen groeien naar een gedragen verkeer - en mobiliteitswerking in de praktijk en op langere termijn.
  De kleuterschool is nu op weg om deellabel 2 te behalen.
  Die ondersteuning gebeurt d.m.v. plaatsbezoeken door een medewerker, vormingen en subsidies.

  VERKEERSACTIES OP SCHOOL
  Op klasniveau:
  Leerlijn doorheen de basisschool:
  Elke leerkracht moet voor zijn/haar leerjaar de doelen realiseren die opgenomen zijn in de leerlijnen.
  Onze kleuters en leerlingen worden goed voorbereid op hun deelname in het verkeer. Er worden regelmatig oefenmomenten voorzien voor voetgangers en fietsers zodat de leerlingen de vaardigheden beter onder de knie krijgen.
  Iedere trimester wordt er een verkeersdag voorzien.
  Er wordt dan geoefend in beschermde omgeving en op straat.
  Tijdens de ritten naar het zwembad wordt de busevacuatie geoefend alsook op de verkeersdagen.

  Als het mogelijk is om met het openbaar vervoer ter plaatse te raken, dan nemen we met onze leerlingen de trein (2de en 6de leerjaar)
  Voor de leerlingen van de derde graad worden lessen i.v.m. de dodehoek georganiseerd i.s.m. Colruyt.
  Vanaf het derde leerjaar gebeuren uitstappen met de fiets o.l.v. ouders en politie.
  De leerlingen van het vierde leerjaar nemen deel aan het voetgangersexamen m.b.v. de gemachtigde opzichter, verkeersouders en de politie.
  De leerlingen van het vijfde leerjaar nemen deel aan de grote verkeerstoets.
  De leerlingen van het zesde leerjaar leggen het fietsexamen af m.b.v. verkeersouders en
  de politie.

  Op schoolniveau

  • Tijdens de wintermaanden (december-februari) organiseren we zichtbaarheidacties i.s.m.
   verkeersouders. Er worden dan op onaangekondigde momenten flitsacties gehouden met
   het flitsteam(=ouders)op het dragen van fluohesjes.
  • Tijdens STRAPDAG(in de loop van september) en op de autoluwe schooldag (begin
   mei)stimuleren we ouders en kinderen om zich op een duurzame wijze te verplaatsen.
  • Tijdens de verkeersweek in mei spelen we met gans de school het spel "Sam de
   verkeersslang"

  Info aan de ouders

  • Alle acties op schoolniveau worden aan de ouders meegedeeld via de maandelijkse
   nieuwsbrieven en de schoolwebsite.
  • Afspraken i.v.m .de veiligheid rondom onze school staat uitgelegd in het schoolreglement
   en op de schoolwebsite.
  • Bij het begin van het schooljaar wordt de "Actie veilig schoolbegin" van de politiezone via
   een brief aan de ouders meegedeeld.
  • In onze nieuwsbrief worden tips i.v.m. veilig verkeer rondom onze school opgenomen.

  08-05-2017 om 00:00 geschreven door Leerkracht


  Categorie:Verkeer
  09-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oefendag 1 (Kleuterschool)
   

  09-10-2018 om 09:36 geschreven door Leerkracht


  Categorie:Verkeer
  20-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verkeersmaterialen
  Dankzij de subsidie van de provincie Antwerpen kon onze school

  nieuwe materialen aanschaffen om onze verkeerseducatie verder uit te bouwen.

  Bedankt 10 op 10 om ons te ondersteunen.  20-09-2018 om 13:48 geschreven door Leerkracht


  Categorie:Verkeer
  28-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verkeersweek (Kleuterschool) - DEEL 2
  Verkeersweek (Kleuterschool) - DEEL 2

  28-05-2018 om 14:47 geschreven door Leerkracht


  Categorie:Verkeer
  20-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verkeersweek: beschermde omgeving/ uitreiking stapdiploma's (Kleuterschool)
  Verkeersweek: beschermde omgeving/ uitreiking stapdiploma's :


  20-05-2018 om 13:10 geschreven door Leerkracht


  Categorie:Verkeer
  16-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leren hindernissen nemen (Kleuterschool)
  Doelen: leren hindernissen nemen, leren controleren van de bewegingen, reageren op visuele prikkels

  16-05-2018 om 00:00 geschreven door Leerkracht


  Categorie:Verkeer
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Achterop de fiets zitten (Kleuterschool)
  Op correct manier achterop fiets zitten, stoeltje, helm, voeten vast.  16-05-2018 om 00:00 geschreven door Leerkracht


  Categorie:Verkeer
  03-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verkeer (3-jarigen)
  doel: Bij de groep aansluiten, reageren op visuele signalen, rekening houden met hindernissen 


  03-05-2018 om 00:00 geschreven door Leerkracht


  Categorie:Verkeer
  09-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fluodag (Kleuterschool)
   

  09-02-2018 om 14:56 geschreven door Leerkracht


  Categorie:Verkeer
  16-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verkeerslesjes in beschermde omgeving (3-jarigen - Juf Chris en juf Liesbeth)
  Verkeerslesjes in beschermde omgeving (3-jarigen - Juf Chris en juf Liesbeth)  16-01-2018 om 09:38 geschreven door Leerkracht


  Categorie:Verkeer
  26-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kinderen leren stappen over straat (3K)
  Leerdoelen: Wereldorientatie
  Mens en ruimte- Mobiliteit: 9.17: Kinderen bewegen zich op een verantwoorde manier en dragen zo bij tot de eigen veiligheid en die van anderen.
                                               9.18: Kinderen ontwikkelen zich tot vaardige voetgangers. 
  26-10-2017 om 14:43 geschreven door Leerkracht


  Categorie:Verkeer
  12-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oefendag 1: oversteken ( brevet)
  Doelen:

  - kleuters dragen fluo - hesje
  -Stoppen om over te steken met een volwassene
  -Oversteken op een zebrapad aan de hand van een begeleider ( rustige straat)
  12-10-2017 om 14:02 geschreven door Leerkracht


  Categorie:Verkeer
  19-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Veilig stappen langs de huisjeskant (Kleuterschool)
  Bekijk hieronder het bord van "Veilig stappen langs de huisjeskant".


  19-09-2017 om 00:00 geschreven door Leerkracht


  Categorie:Verkeer
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Strapdag (Kleuterschool)
  • kleuters leren het evenwicht bewaren
  • leren waar het veilig en niet veilig is om te spelen
  • reageren op visuele en auditieve prikkels.
  • Leren controleren van de bewegingen.

  19-09-2017 om 00:00 geschreven door Leerkracht


  Categorie:Verkeer
  03-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fietscontrole door de agent en de kinderen
     03-07-2017 om 16:26 geschreven door Leerkracht


  Categorie:Verkeer
  29-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Met de fiets naar Betekom (3de leerjaar)
     29-06-2017 om 15:12 geschreven door Leerkracht


  Categorie:Verkeer
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Met de trein naar Leuven (2de graad)
   
  29-06-2017 om 15:02 geschreven door Leerkracht


  Categorie:Verkeer
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mountainbiken op sportklassen (6de)

      29-06-2017 om 14:59 geschreven door Leerkracht


  Categorie:Verkeer
  28-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voetgangersexamen (4de)
  Basisvaardigheden die werden getoetst tijdens het grote voetgangersexamen:
  - Rond een hindernis stappen die het voetpad helemaal verspert.
  - Oversteken op een zebrapad.
  - Oversteken op een kruispunt met een agent.
  - Oversteken op een T-kruispunt zonder zebrapad.
  - Oversteken tussen geparkeerde auto's.
  - Oversteken op een zebrapad met een gemachtigd opzichter.
  - Links op de rijbaan stappen zonder stoep, berm of fietspad.


  28-06-2017 om 00:00 geschreven door Leerkracht


  Categorie:Verkeer
  22-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitstap met trein naar Diest (6de)

  Uitstap met trein naar Diest (6de)


  22-06-2017 om 15:51 geschreven door Leerkracht


  Categorie:Verkeer

  Archief per week
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 23/10-29/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 18/11-24/11 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 23/09-29/09 2013

  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!