Juridische wereld
Dagelijkse commentaar
04-08-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuw moordwapen ontdekt
De Antwerpse strafrechter veroordeelde een 33-jarige illegaal wegens poging tot doodslag. Het ging om een caféruzie waarbij 2 mannen dermate dronken waren dat ze niet eens meer weten waarover de ruzie ging.

Het potentiële moordwapen was echter nieuw : een bierblikje dat de dader in twee had geplooid. Hij slaagde erin de ander zo ongeveer de keel over te snijden. De rechter oordeelde - terecht - dat steekwonden in de keel de intentie tot doden aantonen.

04-08-2011 om 10:44 geschreven door Frank Delporte  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jan Nolf stopt ermee ...
De licht controversiële vrederechter van Roeselare heeft er genoeg van.

Jan Nolf kan er niet over dat alle bevoegdheden van de vrederechter inzake familierecht zullen worden overgenomen door een "familierechtbank" op niveau van de rechtbanken van eerste aanleg. Terecht, want laat de vredegerechten nu hét lichtpunt binnen Justitie zijn en de rechtbanken van eerste aanleg het probleem.

Zoals eerder in deze blog gezegd, blijkt Justitie de vredegerechten te degraderen tot fabrikanten van vonnissen voor Belgacom & Co, de nutsbedrijven en de parkeerboetes.

04-08-2011 om 06:46 geschreven door Frank Delporte  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oud zeer : de onwaardigheid

"Els Leemans, de Nederlandse vrouw die in 2006 in België werd veroordeeld voor de moord op haar echtgenoot Ran Biemans, maakt geen aanspraak op de miljoenenerfenis. Dat heeft de rechtbank in Breda woensdag beslist.

De feiten speelden zich af in de nacht van 1 op 2 juni 1998 in het appartement van het slachtoffer in Meerle, bij Hoogstraten. Leemans werd naar eigen zeggen 's nachts vastgebonden wakker naast haar man. Die was de keel doorgesneden.

Later kwam aan het licht dat Leemans een minnaar had. Die wees ze als schuldige aan, maar de man werd vrijgesproken. Leemans werd voor het Antwerpse hof van assisen schuldig bevonden aan moord en kreeg 25 jaar cel. In 2007 besloot de rechter dat de vrouw haar straf verder in Nederland mocht uitzitten en inmiddels is ze weer op vrije voeten.

De erfgenamen van Biemans, twee neven en een nicht, zijn in 2009 een procedure begonnen om te voorkomen dat Leemans aanspraak zou kunnen maken op (een deel van) het vermogen van haar echtgenoot. De veroordeelde vrouw deed echter een beroep op een verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden. Op grond daarvan zou ze recht hebben op de helft van de erfenis.

Een rechter in Breda oordeelde woensdag dat Leemans geen recht heeft op het geld omdat ze de hand heeft gehad in de dood van haar man."

Het betreft hier een geval van onwaardigheid wegens doodslag of poging tot doodslag, gepleegd op de erflater.

Wie veroordeeld wordt als mededader van een doodslag of moord op de erflater, heeft geen recht op de erfenis. Veroordeling als medeplichtige kan eveneens leiden tot onwaardigheid, maar daarover bestaat betwisting.

Dat dit kan leiden tot een eigenaardige situatie moge blijken uit onderstaande situatie.

Jules zit er warmpjes in, en heeft een nieuwe vriendin, Marleen.

Marc, één van de twee zonen van Jules ziet dat niet zitten en vertelt kompanen over het vele geld dat Jules in huis heeft. De kompanen vallen binnen en mishandelen Jules en Marleen zwaar. Jules zal aan een beroerte overlijden. Het komt tot een proces waarbij ook Marc terechtstaat.

Marleen heeft er alle belang bij de rol van Marc te minimaliseren, aangezien een eventuele erfenis zal dienen tot betaling van de schadevergoeding waarop zij recht heeft.

De tweede zoon van Jules daarentegen zal belang hebben bij de veroordeling van zijn broer als mededader waardoor de integrale erfenis aan hem toekomt, Dan vist Marleen achter het net want Marc heeft geen cent ... 

04-08-2011 om 06:42 geschreven door Frank Delporte  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
20-07-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

Er zal geen beroep meer mogelijk zijn in geschillen beneden de 3.000 euro bij de gewone rechter of 2.000 euro bij de vrederechter. Nu zijn die grenzen nog respectievelijk 1.860 en 1.240 euro. De regering zal de nieuwe bedragen bovendien kunnen indexeren.

Dat staat in het wetsvoorstel van Sonja Becq (CD&V) over de familierechtbank dat vandaag in de Kamer wordt gestemd.

De wet voert een familierechtbank in bij iedere rechtbank van eerste aanleg. Die moet alle burgerlijke geschillen in het gezin afhandelen. "Daardoor zal het aantal rechtszaken beduidend verminderen omdat iedere familie één dossier krijgt en er nog maar één bevoegde rechtbank is in plaats van vijf. De rechtspraak zal ook éénvormiger worden, de rechter zal zicht krijgen op het gehele dossier en hij zal ook meer gespecialiseerd zijn", zo zegt initiatiefneemster Sonja Becq (foto).

De familierechtbank moét minderjarigen boven de 12 jaar horen en voor jongeren onder de 12 jaar kan dat.

Het zal bij het bepalen van het onderhoudsgeld ook geen enkele rol meer spelen welke partner in de fout ging.

Als de echtelieden op het moment van hun aanvraag tot scheiding door onderlinge toestemming al 6 maanden apart wonen, dan moeten ze niet meer persoonlijk verschijnen voor de rechter. Persoonlijke verschijning blijft altijd verplicht bij zaken over de kinderen.

De wet moet inwerking treden op 1 september 2013. Het goedgekeurde voorstel moet nog naar de Senaat.

Geen beroep meer beneden deze bedragen ? Een typische wet om de overheden (Belgacom, waterleidingsmaatschappijen, OCMW's ..) te ontlasten van lastige beroepen tegen de standaardvonnissen in eerste aanleg.

Het invoeren van een "familierechtbank" daarentegen is geen slechte zaak. Maar één dossier per "familie" ? Dit veronderstelt één relatie per persoon en twee dezelfde ouders voor alle kinderen ?

20-07-2011 om 09:28 geschreven door Frank Delporte  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
De mogelijkheid om DNA-tests van veroordeelden af te nemen wordt uitgebreid. De Kamer keurt daartoe vandaag een nieuwe wet goed.

België heeft momenteel twee databanken met DNA. Eén bevat sporen die op de plaats van een misdrijf zijn gevonden, een tweede bevat DNA-stalen van boeven die meer dan vijf jaar cel hebben gekregen voor een beperkt aantal geweldsmisdrijven. Samen zitten daar zo’n 32.000 stalen in.

Wat verandert er?

* De lijst van misdrijven wordt serieus uitgebreid. Komen er bij: inbraak, terrorisme, genocide, aanzetten tot prostitutie, productie van kinderporno, mensenhandel, mensensmokkel, drugshandel, foltering, ontvoering van minderjarigen, bendevorming, criminele organisaties. Ook de pogingen tot deze misdrijven komen erbij. Meestal zal de veroordeelde wel vijf jaar moeten gekregen hebben, maar niet altijd meer. Soms zal een werkstraf voldoende zijn.

* De DNA-gegevens van een veroordeelde worden 30 jaar bewaard. Nu: tot 10 jaar na het overlijden van de veroordeelde. Vooral Renaat Landuyt (sp.a) was radicaal tegen deze verandering omdat de strijd tegen seksueel misbruik van minderjarigen hierdoor gehandicapt wordt. Daar kan de verjaring immers soms pas na 50 jaar intreden.

* Er komt één nationale cel onder leiding van een parketmagistraat om alle DNA-stalen te registreren en te vergelijken. Nu doen alle parketten dat afzonderlijk en dat leidt tot veel dubbel werk. Soms stonden dezelfde boeven op meerdere plaatsen geregistreerd zonder dat men dat van elkaar wist. Vaak werden ook de noodzakelijke vergelijkingen van DNA-stalen niet gevraagd door tijdsgebrek. Nu zal de nationale cel dit doen. Ze zal bovendien een link kunnen leggen met AFIS, de databank van vingerafdrukken.

* Ook de zetelende rechter die het vonnis velt zal nog een DNA-test kunnen vragen aan het parket.

* De deskundigen, die de tests afnemen, krijgen nog maar een maand de tijd om de resultaten van de DNA-test af te leveren, tegen drie nu. In Zwitserland is het slechts een week, in Frankrijk in bepaalde gevallen zes uur.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck hoopt dat de DNA-tests door deze centralisatie ook goedkoper zullen worden. Nu zijn die volgens De Clerck gemiddeld 292 euro, tegen slechts een derde (86 euro) in Groot-Brittannië. In 2010 gaf België 10 miljoen uit aan DNA-tests, tegen slechts 7,6 miljoen in 2009.

De minister wil in de toekomst ook nog een databank met vermiste personen uitbouwen én een databank van personen die met sporen van het misdrijf in contact kwamen (getuigen, politiemensen). Deze laatste is nuttig om "besmetting" van DNA-materiaal vast te stellen.

Verjaring na 50 jaar, brr ...

20-07-2011 om 09:23 geschreven door Frank Delporte  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

En dit allemaal omdat men betalend parkeren niet onder strafrecht of belastingrecht wil catalogeren ...

Het Hof van Cassatie heeft een beslissing van de vrederechter vernietigd in een reeds zeven jaar aanslepende zaak over een autochauffeur die in 2004 geen euro in een parkeermeter in La Louvière stak.

Op 27 juli 2004 liet een automobilist na een euro te stoppen in een parkeermeter in La Louvière. Liefst vijf jaar discussieerden de stad en de concessiehouder van de parkings over de vraag wie de chauffeur zou vervolgen, schrijft La Dernière Heure.

In 2009 brengt de stad de chauffeur voor de vrederechter en eist de betaling van 12,5 euro. De vrederechter stelt vast dat de termijn verstreken is, spreekt de man vrij en veroordeelt de stad tot betaling van 1.125 euro omdat die de man "met ontoelaatbare lichtvaardigheid" heeft behandeld.

Dat is dan weer een brug te ver voor de stad, die in augustus vorig jaar besluit om naar het Hof van Cassatie te trekken. Dat heeft nu beslist dat het proces hernomen moet worden. Het wijst daarvoor de vrederechter van Roeulx aan, die volgens de krant al sinds 2004 niet meer bestaat...

20-07-2011 om 09:20 geschreven door Frank Delporte  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
25 augustus : het record snelheidsovertredingen voor de politierechter in Antwerpen !

Op de Frankrijklei in Antwerpen woont een zekere Florin (19) die in één jaar tijd 136 maal werd geflitst met de Mercedes van zijn vader, woonachtig in één of ander Roemeens dorp. Dit betekent dat alle boetes naar Roemenië dienden te worden gestuurd, waar men niet scheutig is met informatie over de nummerplaat.

Gelukkig heeft een snuggere inspecteur de Mercedes kunnen in beslag nemen en wegtakelen. En zo kwam Florin in het vizier. Wordt vervolgd.

Het vorig record stond op naam van ene Viviane, escort in Antwerpen, met de Saab van haar in Andorra wonende (en ondertussen overleden) vriendje.

20-07-2011 om 06:58 geschreven door Frank Delporte  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
18-07-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Electrabel ... Voorkomen is beter dan genezen !
Ook het krantenbericht gelezen over de kapster uit Gent die een factuur van 3.000 € kreeg voor het verbruik van de bovenburen omdat de (nieuwe) eigenaars het vertikten een aparte meter te plaatsen voor het appartement boven en de teller op haar naam lieten staan ?

Gelijk hoe, als iemand op jouw kosten verbruikt, NEEM ACTIE. Electrabel factureert namelijk steeds op naam van degene die het contract heeft getekend, zelfs al werd het pand verkocht of afgebroken.

In dit concrete geval had ik de dame aangeraden eerst een aangetekend schrijven te sturen naar de eigenaars en eventueel naar het vredegerecht te stappen om de eigenaar te verplichten ofwel twee tellers te laten plaatsen, ofwel de teller op eigen naam te nemen en het verbruik te verrekenen.

18-07-2011 om 11:35 geschreven door Frank Delporte  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Proficiat!
Proficiat!

Uw blog is correct aangemaakt en u kan nu onmiddellijk starten! 

U kan uw blog bekijken op http://www.bloggen.be/verdoncklaan

We hebben om te starten ook al een reeks extra's toegevoegd aan uw blog, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen.  Zo is er een archief, gastenboek, zoekfunctie, enz. toegevoegd geworden. U kan ze nu op uw blog zien langs de linker en rechter kant.

U kan dit zelf helemaal aanpassen.  Surf naar http://www.bloggen.be/ en log vervolgens daar in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Klik vervolgens op 'personaliseer'.  Daar kan u zien welke functies reeds toegevoegd zijn, ze van volgorde wijzigen, aanpassen, ze verwijderen en nog een hele reeks andere mogelijkheden toevoegen.

Om berichten toe te voegen, doet u dit als volgt.  Surf naar http://www.bloggen.be/  en log vervolgens in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.  Druk vervolgens op 'Toevoegen'.  U kan nu de titel en het bericht ingeven.

Om een bericht te verwijderen, zoals dit bericht (dit bericht hoeft hier niet op te blijven staan), klikt u in plaats van op 'Toevoegen' op 'Wijzigen'.  Vervolgens klikt u op de knop 'Verwijderen' die achter dit bericht staat (achter de titel 'Proficiat!').  Nog even bevestigen dat u dit bericht wenst te verwijderen en het bericht is verwijderd.  U kan dit op dezelfde manier in de toekomst berichten wijzigen of verwijderen.

Er zijn nog een hele reeks extra mogelijkheden en functionaliteiten die u kan gebruiken voor uw blog. Log in op http://www.bloggen.be/ en geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op.  Klik vervolgens op 'Instellingen'.  Daar kan u een hele reeks zaken aanpassen, extra functies toevoegen, enz.

WAT IS CONCREET DE BEDOELING??
De bedoeling is dat u op regelmatige basis een bericht toevoegt op uw blog. U kan hierin zetten wat u zelf wenst.
- Bijvoorbeeld: u heeft een blog gemaakt voor gedichten. Dan kan u bvb. elke dag een gedicht toevoegen op uw blog. U geeft de titel in van het gedicht en daaronder in het bericht het gedicht zelf. Zo kunnen uw bezoekers dagelijks terugkomen om uw laatste nieuw gedicht te lezen. Indien u meerdere gedichten wenst toe te voegen op eenzelfde dag, voegt u deze toe als afzonderlijke berichten, dus niet in één bericht.
- Bijvoorbeeld: u wil een blog maken over de actualiteit. Dan kan u bvb. dagelijks een bericht plaatsen met uw mening over iets uit de actualiteit. Bvb. over een bepaalde ramp, ongeval, uitspraak, voorval,... U geeft bvb. in de titel het onderwerp waarover u het gaat hebben en in het bericht plaatst u uw mening over dat onderwerp. Zo kan u bvb. meedelen dat de media voor de zoveelste keer het fout heeft, of waarom ze nu dat weer in de actualiteit brengen,... Of u kan ook meer diepgaande artikels plaatsen en meer informatie over een bepaald onderwerp opzoeken en dit op uw blog plaatsen. Indien u over meerdere zaken iets wil zeggen op die dag, plaatst u deze als afzonderlijke berichten, zo is dit het meest duidelijk voor uw bezoekers.
- Bijvoorbeeld: u wil een blog maken als dagboek. Dagelijks maakt u een bericht aan met wat u er wenst in te plaatsen, zoals u anders in een dagboek zou plaatsen. Dit kan zijn over wat u vandaag hebt gedaan, wat u vandaag heeft gehoord, wat u van plan bent, enz. Maak een titel en typ het bericht. Zo kunnen bezoekers dagelijks naar uw blog komen om uw laatste nieuwe bericht te lezen en mee uw dagboek te lezen.
- Bijvoorbeeld: u wil een blog maken met plaatselijk nieuws. Met uw eigen blog kan u zo zelfs journalist zijn. U kan op uw blog het plaatselijk nieuws vertellen. Telkens u iets nieuw hebt, plaats u een bericht: u geeft een titel op en typt wat u weet over het nieuws. Dit kan zijn over een feest in de buurt, een verkeersongeval in de streek, een nieuwe baan die men gaat aanleggen, een nieuwe regeling, verkiezingen, een staking, een nieuwe winkel, enz. Afhankelijk van het nieuws plaatst u iedere keer een nieuw bericht. Indien u veel nieuws heeft, kan u zo dagelijks vele berichten plaatsen met wat u te weten bent gekomen over uw regio. Zorg ervoor dat u telkens een nieuw bericht ingeeft per onderwerp, en niet zaken samen plaatst. Indien u wat minder nieuws kan bijeen sprokkelen is uiteraard 1 bericht per dag of 2 berichten per week ook goed. Probeer op een regelmatige basis een berichtje te plaatsen, zo komen uw bezoekers telkens terug.
- Bijvoorbeeld: u wil een blog maken met een reisverslag. U kan een bericht aanmaken per dag van uw reis. Zo kan u in de titel opgeven over welke dag u het gaat hebben, en in het bericht plaatst u dan het verslag van die dag. Zo komen alle berichten onder elkaar te staan, netjes gescheiden per dag. U kan dus op éénzelfde dag meerdere berichten ingeven van uw reisverslag.
- Bijvoorbeeld: u wil een blog maken met tips op. Dan maakt u telkens u een tip heeft een nieuw bericht aan. In de titel zet u waarover uw tip zal gaan. In het bericht geeft u dan de hele tip in. Probeer zo op regelmatige basis nieuwe tips toe te voegen, zodat bezoekers telkens terug komen naar uw blog. Probeer bvb. 1 keer per dag, of 2 keer per week een nieuwe tip zo toe te voegen. Indien u heel enthousiast bent, kan u natuurlijk ook meerdere tips op een dag ingeven. Let er dan op dat het meest duidelijk is indien u pér tip een nieuw bericht aanmaakt. Zo kan u dus bvb. wel 20 berichten aanmaken op een dag indien u 20 tips heeft voor uw bezoekers.
- Bijvoorbeeld: u wil een blog maken dat uw activiteiten weerspiegelt. U bent bvb. actief in een bedrijf, vereniging of organisatie en maakt elke dag wel eens iets mee. Dan kan je al deze belevenissen op uw blog plaatsen. Het komt dan neer op een soort van dagboek. Dan kan u dagelijks, of eventueel meerdere keren per dag, een bericht plaatsen op uw blog om uw belevenissen te vertellen. Geef een titel op dat zeer kort uw belevenis beschrijft en typ daarna alles in wat u maar wenst in het bericht. Zo kunnen bezoekers dagelijks of meermaals per dag terugkomen naar uw blog om uw laatste belevenissen te lezen.
- Bijvoorbeeld: u wil een blog maken uw hobby. U kan dan op regelmatige basis, bvb. dagelijks, een bericht toevoegen op uw blog over uw hobby. Dit kan gaan dat u vandaag een nieuwe postzegel bij uw verzameling heeft, een nieuwe bierkaart, een grote vis heeft gevangen, enz. Vertel erover en misschien kan je er zelfs een foto bij plaatsen. Zo kunnen anderen die ook dezelfde hobby hebben dagelijks mee lezen. Als u bvb. zeer actief bent in uw hobby, kan u dagelijks uiteraard meerdere berichtjes plaatsen, met bvb. de laatste nieuwtjes. Zo trek je veel bezoekers aan.

WAT ZIJN DIE "REACTIES"?
Een bezoeker kan op een bericht van u een reactie plaatsen. Een bezoeker kan dus zelf géén bericht plaatsen op uw blog zelf, wel een reactie. Het verschil is dat de reactie niet komt op de beginpagina, maar enkel bij een bericht hoort. Het is dus zo dat een reactie enkel gaat over een reactie bij een bericht. Indien u bvb. een gedicht heeft geschreven, kan een reactie van een bezoeker zijn dat deze het heel mooi vond. Of bvb. indien u plaatselijk nieuws brengt, kan een reactie van een bezoeker zijn dat deze nog iets meer over de feiten weet (bvb. exacte uur van het ongeval, het juiste locatie van het evenement,...). Of bvb. indien uw blog een dagboek is, kan men reageren op het bericht van die dag, zo kan men meeleven met u, u een vraag stellen, enz. Deze functie kan u uitschakelen via "Instellingen" indien u dit niet graag heeft.

WAT IS DE "WAARDERING"?
Een bezoeker kan een bepaald bericht een waardering geven. Dit is om aan te geven of men dit bericht goed vindt of niet. Het kan bvb. gaan over een bericht, hoe goed men dat vond. Het kan ook gaan over een ander bericht, bvb. een tip, die men wel of niet bruikbaar vond. Deze functie kan u uitschakelen via "Instellingen" indien u dit niet graag heeft.


Het Bloggen.be-team wenst u veel succes met uw gloednieuwe blog!

Met vriendelijke groeten,
Bloggen.be-team

18-07-2011 om 11:25 geschreven door  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - ( Stemmen)
>> Reageer (0)


Inhoud blog
 • Nieuw moordwapen ontdekt
 • Jan Nolf stopt ermee ...
 • Een oud zeer : de onwaardigheid
 • Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Archief per week
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!