De lage landen alias De Hamas-Gazastrook
Twee even dichtbevolkte gebieden, het eerste in vrede, het tweede in oorlog?
De Gazastrook is erg afhankelijk van levensvoorzieningen die binnengebracht (moeten) worden via tunnels. Sinds het einde van het smerig kort oorlogje in januari ziet men niets anders dan: er zijn tunnels gebombardeerd in het Zuiden van de Gazastrook, er zijn tunnels gebombardeerd in het Zuiden van de Gazastrook, en ook nog: er zijn tunnels gebombardeerd in het Zuiden van de Gazastrook
Inhoud blog
 • Aseïteit: het volstrekt zelfstandig bestaan van God.
 • De Profeet Mohammed - vrede en zegeningen van de Alheid voor hem - en het milieu
 • De Egyptische President Hosni Moebarak en de holocaust van 2009
 • Ondergang van het volk van de Farao
 • De Islam en de opwarming van de aarde
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  19-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aseïteit: het volstrekt zelfstandig bestaan van God.

  Juicht de Here, gij ganse aarde.

   

  Want van U is het Koninkrijk, en de Kracht,

  en de Heerlijkheid, tot in de eeuwen der eeuwigheid. Amien.

   

  Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil.

   

  Hoe blinkt uw wijs bestek in alles uit, o Heer!

   

  Kijk naar de wonderbare bestelling van Gods voorzienigheid.

   

  Dit was een bestiering Gods.

   

  Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, God, mijn Heer.

   

  Wees Gode bevolen.

   

  God behoede u.

   

   

   

  God is aller dingen Bron en Ader; Hij is Het Algebied, Het Albewind. Heer, wij loven U,

  wij prijzen en aanbidden U, wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote Heerlijkheid.

  Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan alle mensen die Hij liefheeft.


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  19-01-2009, 10:07 geschreven door Rizlèn  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Profeet Mohammed - vrede en zegeningen van de Alheid voor hem - en het milieu

  - de woestijnen worden weer groen

   

  Van onze geliefde Profeet - vezvAvh - bestaat de volgende overlevering:

  "Voordat het Uur zal komen zal geld zo verspreid zijn dat een mens die Armenbelasting zal willen geven niemand meer zal vinden om die aan te nemen, en zullen de landen van de Arabieren opnieuw met prairies bedekt zijn en door rivieren bevloeid worden".

   

  Volgens mij sluit het tweede deel van deze overlevering perfect aan bij wat tegenwoordig allemaal gezegd en geschreven wordt over het milieu en het klimaat. Ik zoek nog meer info uit de soennitische, islamitische godsdienst over dit onderwerp. Kan iemand mij helpen? Mohamed -vezvAvh - moet toch zeker nog uitspraken gedaan hebben, misschien over de opwarming van de aarde, het smelten van de ijskappen, het fijn stof in de lucht, allergieën, klimaatveranderingen enz....

   

  - bomen en zaden planten is prima

   

  Anas bin Maalik - moge de Alheid zich over hem ontfermen - heeft verteld: de Boodschapper van Allah -vezvAvh - heeft gezegd: "Als een moslim een boom plant of zaadjes plant, en dan komt daar een vogel, of een mens, of een dier van eten, dan wordt dit beschouwd als een daad van liefdadigheid."

   

  In deze heilige uitspraak staat "eten" eigenlijk centraal. En dit is natuurlijk nog altijd een erg belangrijk thema, want miljoenen mensen lijden echt honger, terwijl miljoenen anderen veel te luxueus en overdadig eten. In elk geval: van bomen kunnen wij vaak niet alleen eten, maar er kunnen ook nieuwe huizen van hun hout gebouwd worden, of bouwmateriaal ontwikkeld worden. En nieuwe huizen hebben we zeker ook nodig voor de milieuvluchtelingen.

   

  Voor de mensen die hun huis verliezen door het stijgende zeeniveau: laat ons bidden.

  Voor de mensen die gans de dag op zoek zijn naar water: laat ons bidden.

  Voor de mensen die niet genoeg of niet te eten hebben: laat ons bidden.


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  19-01-2009, 10:06 geschreven door Rizlèn  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Egyptische President Hosni Moebarak en de holocaust van 2009

  Het is eigenlijk ver gekomen. Zo slecht uw eigen onderdanen vertegenwoordigen, dat moet ge kunnen. De ganse Egyptische bevolking is woedend, razend op hun president. Hij heeft soldaten gestuurd naar Rafah, de grens met de Gazastrook, om wanhopige Palestijnen die uit het inferno willen ontsnappen tegen te houden! De Arabieren sméken om een goede leider, maar ze vinden er geen. Het enige wapen dat wij nog hebben, zijn onze gebeden en schietgebeden: wij moeten die blijven herhalen.

   

  Voor de gewonden in de Gazastrook: laat ons bidden.

  Voor de hulporganisaties die de Gazastrook niet binnen mogen: laat ons bidden voor een doorgang.

  Voor de gezonde mensen in de Gazastrook: sterk hen, o Heer, met uw kracht, geef hen electriciteit, gas, eten, drinken, water, benzine, de toelating om te reizen, om de gewonden van hun families en vrienden te bezoeken in de ziekenhuizen.

  Voor degenen die in de gangen van de ziekenhuizen sterven bij gebrek aan personeel en materiaal: geef hen, o Heer, de hoogste plaats in Firdaus.

  Voor de mensen en nuttige organisaties die hun gebouw verwoest hebben teruggekregen: geef hen materiaal en geld om alles weer op te bouwen.

  Maar eerst en vooral: Heer, Gij die zowel mooie als lelijke dingen laat beginnen en eindigen, laat deze lelijke oorlog eindigen, amien, laat de genocide ophouden, amien, laat de holocaust ophouden, amien, sta niet toe, Gij Eeuwig Levende, Gij Zelfbestaande, dat de joden zich wereldwijd verenigen om de mensen wijs te maken dat dit geen nieuwe holocaust is! Amien. Leve de Hamas, leve de Koran, leve de Islam en de moslims!

   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  19-01-2009, 10:05 geschreven door Rizlèn  
  Reacties (0)
  14-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ondergang van het volk van de Farao
  Ten tijde van Mozes - vrede zij met hem - waren er grote rampen op aarde, omdat de Egyptenaren niet naar deze heilige profeet wilden luisteren. Nu blijkt dat een andere planeet dan de aarde, uit haar baan zou zijn gehaald, en zo een invloed zou hebben uitgeoefend op het draaien van de aarde rond de zon, waardoor de aarde veel minder dan 365 dagen nodig had om rond haar ster te draaien. Dit was echt de straf van Allah, die grote klimaatveranderingen toepaste op de aarde, om zo overstromingen, sprinkhanen, enz. over de ongelovigen te brengen. Allah is de enige die de planeten uit hun gewoonlijke baan kan brengen, Hij kan dat plots doen of geleidelijk aan. Wij moeten Hem aanbidden, Wij vragen Hem om kennis, om heil, en om een hoge plaats in het Firdaus. Amien.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  14-01-2009, 10:41 geschreven door Rizlèn  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Islam en de opwarming van de aarde

  Hoe meer ik lees over de klimaatverandering, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat gans de heisa daarrond een thema is dat wij moslims, moeten bespreken in het licht van ons geloof in de Almachtige Schepper.

  Erg veel mensen hebben al van de opwarming van de aarde gehoord, misschien hebben velen ook al van milieuvluchtelingen gehoord: mensen die wereldwijd moeten verhuizen omdat bv. de oceaan tot aan de muur van hun huis is gekomen. Er zijn een toenemend aantal stormen en orkanen, erg veel overstromingen, ...De president van de eilandengroep de Malediven in de Indische Oceaan heeft in de media een oproep gedaan om ergens op het vasteland te mogen gaan wonen met zijn 311.000 onderdanen...

  Nu blijkt dat er wetenschappers zijn die dit allemaal tegenspreken, o.a. mensen die schrijven in opdracht van de oliegigant Exxon. Dit bedrijf geeft hoge bedragen aan schrijvers die artikelen schrijven en laten publiceren waarin staat dat daar helemaal niets van aan is, van die klimaatveranderingen. Ik keur dit gedrag als moslim 100 % af! Ze willen de mensen geruststellen met leugens, maar het is nu eenmaal zo dat wij mensen onze wetenschappelijke middelen zodanig hebben kunnen ontwikkelen dat wij voorspellingen kunnen doen voor de toekomst. Het is natuurlijk ook waar dat velen van die wetenschappers die echt goed zijn in hun vakgebied, en slim, en al wat je wilt, en die gezien hebben dat er echt hele grote klimaatveranderingen op aarde plaatsvinden, niet geloven in Allah. Zij kennen de Koran niet, zij hebben geen of nauwelijks benul van de enorme macht van Allah, van Zijn Kennis van het verleden, het heden en de toekomst. Volgens mij zijn er velen al gek geworden, ofwel gaan ze het binnenkort worden, moge Allah hen leiding schenken.

  Wij weten dat vele tekenen van het einde van de wereld al voorbij zijn, een erg belangrijk teken was de komst van de laatste Profeet Mohamed - vrede en zegeningen voor hem. Dat is ondertussen al ong. 1430 jaar geleden. Het einde van de wereld is nabij. Eén teken dat voorspeld is door Mohamed - vezvh - bv. is dat Saoedie-Arabië terug groen gaat zijn. Ik heb in de "wereldse" literatuur over de klimaatverandering niets over deze regio gelezen, maar als iemand daar info over heeft, graag laat het mij weten!


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  14-01-2009, 10:05 geschreven door Rizlèn  
  Reacties (0)
  05-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bert Anciaux kan goed vervelende journalisten ontwijken
  Hij heeft een islamitisch centrum opgericht in Schaarbeek.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  05-01-2009, 11:12 geschreven door Rizlèn  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.3 zelfmoorden per dag in Vlaanderen

   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  05-01-2009, 11:09 geschreven door Rizlèn  
  Reacties (0)
  Archief per week
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!