Asseneedse aandachtspunten
Inhoud blog
 • De modderige weg naar het gemeentehuis
 • Snelheidsremmende maatregelen
 • Nog meer lokaal nieuws
 • De lokale fabeltjeskrant
 • Degelijke sportinfrastructuur

  Zoeken in blog  Foto

  Foto

  Foto

  Eigenzinnige kijk op de lokale politiek en beslommeringen uit Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo door Stijn Van Hamme, voorzitter van Vlaams Belang Assenede
  10-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De modderige weg naar het gemeentehuis
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het toegangspaadje van de Kasteelstraat naar het gemeentehuis verkeert al lang in erbarmelijke staat. Het recente slechte weer heeft er nu voor gezorgd dat het een vieze, modderige bedoening vol plassen is. Zonder laarzen kan men niet proper en droog in het gemeentehuis raken. Men waant zich eerder in een ontwikkelingsland dan in Assenede... Ons bestuurslid Giovanni Van Loo interpelleerde de burgemeester hierover. Hij kreeg te horen dat de heraanleg van het paadje veel geld kost en niet meer haalbaar is tijdens de huidige legislatuur.

  Dit antwoord van de burgemeester lijkt ons heel erg vreemd.Recent nog stuurde hij triomfantelijke berichten de wereld in over de goede financiële toestand van de gemeente. Hij beweerde daarbij dat de schulden met de helft (zouden) zijn afgenomen tegen 2020 (natuurlijk vertelde hij er niet bij dat hij en zijn bestuursploeg zelf verantwoordelijk zijn voor de bodemloze schuldenput). Blijkbaar is er echter geen geld om een relatief klein werk van om en bij de 50.000 euro te laten uitvoeren. Is het dan zo slecht gesteld met de gemeentelijke financiën? Of investeert men liever in grote showprojecten die geld opslorpen en al vlug 1 miljoen euro of meer kosten?

  Vlaams Belang pleit om voorrang te geven aan de heraanleg van dit paadje zodat de bevolking op een comfortabele manier het gemeentehuis kan bereiken. Voor ons geldt immers ‘Inwoners eerst!’; iets wat bij SAMENPLUS duidelijk niet het geval is…


  10-01-2018, 15:13 geschreven door Stijn Van Hamme  

  Reageer (0)

  09-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Snelheidsremmende maatregelen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Men kan er niet naast kijken: het gemeentebestuur heeft op verschillende plaatsen in onze gemeente maatregelen genomen om de snelheidsproblematiek aan te pakken. Dergelijke maatregelen vinden wij bij Vlaams Belang positief als deze goeddoordacht genomen worden. Verkeersveiligheid is voor ons immers heel belangrijk.

  Op sommige plaatsen lijken de snelheidsremmers echter weinig effect te hebben. Dit is onder meer het geval aan de Oude Gentweg. Bestuurslid Giovanni Van Loo stelde daar zelf vast dat verschillende van de gele paaltjes beschadigd zijn. Eentje werd doormidden gezaagd en nog enkele andere werden al omver gereden. Zelfs een deel van de afsluiting voor de struiken aan het fietspad werd al kapot gereden.

  Het is duidelijk dat deze paaltjes niet helemaal geschikt zijn om de snelheid van sommige laagvliegers echt te remmen. Wij stellen voor om deze plastic paaltjes te vervangen door zwaardere (eventueel zelfs betonnen) exemplaren. Laat de snelheidsduivels er dan maar tegenrijden!
  09-01-2018, 17:39 geschreven door Stijn Van Hamme  

  Reageer (0)

  04-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nog meer lokaal nieuws
  Na het recent ontvangen van verschillende lokale bladen van politieke partijen, kreeg ik afgelopen week nog meer lokale magazines in de bus.

  Het begon met een blad van een kopieerfirma, genaamd N-VA. Op inhoudelijk vlak bleek deze publicatie een bijna letterlijke kopie van het meest recente lokale Vlaams Belang-magazine. Opnieuw kan ik enkel vaststellen dat de lokale N-VA-afdeling dezelfde stijl hanteert dan de nationale partij: kopiëren van ideeën en voorstellen van Vlaams Belang om vervolgens te doen alsof ze van henzelf komen.
  Er blijft echter één belangrijk verschil tussen N-VA en Vlaams Belang: het Vlaams Belang gaat uit van de eigen kracht en onze eigen overtuiging om als zelfstandige en vooral rechtlijnige partij deel te nemen aan de lokale verkiezingen. Wij offeren onze eigen identiteit niet op om postjes te pakken, maar gaan resoluut voor ons eigen programma dat volledig gebaseerd zal zijn op inbreng van de bevolking!

  Daarnaast ontving ik ook de nieuwe editie van het gemeentelijk infomagazine 'De Belleman'. Opnieuw te laat zoals naar slechte gewoonte. Het voorwoord van de heer De Coninck bevat al even traditioneel enkele zaken die toch de wenkbrauwen doen fronsen.
  Hij begint met ons uit te nodigen op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Deze vindt alweer plaats in Assenede. De slechte gewoonte om de deelgemeentes links te laten liggen gaat dus door. Voor SAMENPLUS telt duidelijk alleen Assenede. Wij pleiten dan ook resoluut om de nieuwjaarsreceptie afwisselend in iedere deelgemeente te organiseren. Zo'n aanpak is volgens ons veel eerlijker of is de ene gemeente misschien belangrijker dan de andere?
  Verder schrijft hij dat we "meer weelde hebben dan ooit". Een vreemde bewering aangezien de armoedecijfers het tegendeel aantonen. Steeds meer mensen hebben het immers moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen door de toegenomen levensduurte als gevolg van het beleid van de N-VA/CD&V/OpenVLD-regeringen.
  Bijkomend schrijft hij dat "we beschikken over zaken die ons leven aangenamer maken zoals smartphones, IPads, sociale media...". Hierbij denkt hij zonder twijfel aan de IPad die de zetelende partijen in de gemeenteraad zichzelf cadeau hebben gedaan. Ieder raadslid heeft immers een IPad ontvangen betaald met ons belastinggeld. Een IPad die ze na twee jaar mogen houden. Zoiets is natuurlijk zeer aangenaam... mar niet voor de inwoners!
  Hij verwijst ook naar de zoveelste schepenwissel binnen de meerderheid. Opnieuw een kaakslag voor iedereen die een serieus beleid wil: hoe kan men zich inwerken in dossiers wanneer er een constante stoeltjesdans plaatsvindt? Misschien had hij beter de realiteit beschreven en toegegeven dat door de voortdurende postjeswissels er geen degelijk bestuur is en schepenen tijdens de gemeenteraad vaak niet eens kunnen antwoorden op vragen.
  Tot slot verwijst hij ook naar de komende gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober met de woorden "Dan heeft u terug het laatste woord". Ook dat klopt: SAMENPLUS is enkel geïnteresseerd in onze mening bij de verkiezingen. Daarbuiten drijven zij ongegeneerd hun eigen wil door, vaak tegen de zin van de inwoners. Denken we hierbij maar aan de sluiting van de verschillende bibliotheken of het opdoeken van de dienstverlening in de deelgemeentes. Ondanks protest van de inwoners ging SAMENPLUS hiermee door. Vragen en protest hierover bleven onbeantwoord. Is dat het laatste woord geven aan de inwoners? De woorden van een ex-schepen zijn in deze context veelbetekenend: "Laat de mensen maar kiezen. Wij beslissen zelf wel wie bestuurt". Als partijgenoot van de heer De Coninck illustreert hij daarmee duidelijk hoe SAMENPLUS denkt over inspraak van de bevolking.    

  04-01-2018, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  

  Reageer (0)

  27-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De lokale fabeltjeskrant

  Gisteren vond ik het vierde nummer van de lokale fabeltjeskrant in de brievenbus.

  Op pagina 2 gaat het om de fietspaden in de Oosthoek (Oosteeklo). In dat artikel lezen we dat dat "de gemeente over een beperkt budget van ongeveer 450.000 euro beschikt". Meteen weten we dus waar de prioriteiten van SAMENPLUS liggen: voor mottige, ongewenste en vaak nutteloze showprojecten gaat men kwistig met miljoenen euro's, maar voor ingrepen die de verkeersveiligheid echt ten goede komen kan er maar weinig geld vanaf. Men spendeert dus liever 1 miljoen euro aan een kinderkooi in de kerk van Boekhoute dan te investeren in veilige fietspaden en wegen. Beter een kind een kooi dan een fietser veilig op de weg, is blijkbaar de leuze van SAMENPLUS.

  Op dezelfde pagina schrijft de heer De Coninck over snelheidsborden die zijn aangeschaft. Het Vlaams Belang juicht elke investering in verkeersveiligheid toe: wij hebben al verschillende keren aangedrongen op meer ingrepen voor verkeersonveilige situaties weg te werken. Zowel bestuurslid Giovanni Van Loo als ikzelf als lijsttrekker hebben verschillende initiatieven en ideeën gegeven in deze materie. Meneer De Coninck slaat echter de bal mis wanneer hij schrijft dat "het smalle voetpad accentueert daarbij nog meer het gevoel van onveiligheid". Er is namelijk geen onveiligheidsgevoel, sommige punten in onze gemeente zijn gewoon onveilig.


  Op pagina 3 schrijft de heer Meulebroeck over de opbouw van het dorpshuis. U weet wel, de mottige houten stal die nu al dubbel zo duur is als voorzien en die het dorpszicht in Bassevelde om zeep zal helpen. Uit zijn artikel blijkt al duidelijk dat hij mede verantwoordelijk is voor de sluiting van onze gezellige bibliotheek in Bassevelde. Een bibliotheek die ons bijna niets kostte, is volgens hem dus slechter dan een dorpsgedrocht dat vlot 1 miljoen euro aan belastinggeld zal opslorpen. Hij en gans SAMENPLUS vinden de sluiting van de bibliotheek dus positief. We zullen er aan denken wanneer ze om onze stem komen vragen!


  Op pagina 6 bepleit men het aanpakken van de snelheid in de dorpskom. Opnieuw is dit een voorstel dat Vlaams Belang steunt. Sterker nog, ikzelf deed al enkele concrete voorstellen hierover tijdens het politiek praatcafé in Oosteeklo. Eén ding valt wel: de foto bij het artikel is geen dorpskom. Blijkbaar kent SAMENPLUS na 18 jaar onze gemeente nog altijd niet goed. Misschien moeten ze eens vaker van achter hun bureau komen?

  Op dezelfde pagina bestoeft men nog twee projecten waar de meerderheid zelf niet tussen zit. Enerzijds de assistentiewoningen in Boekhoute. Eigenlijk is het een schande dat men hiermee durft pronken. Dit project staat al sinds 2010 in de steigers. Nu dit na zeven jaar eindelijk begonnen is (en dan nog door een privé-maatschappij los van de gemeente) heeft OpenVLD het lef om dit aan te halen. Eigenlijk past maar één houding: beschaamd het hoofd buigen en zich verontschuldigen voor de schandalig lange wachttijd van dit project!


  Op de laatste pagina schrijft men over de schepenwissels op 1 januari. De hoeveelste wissel dat intussen is, weet niemand meer. SAMENPLUS wisselt immers sneller van schepenen dan van ondergoed... Het is bovendien een schande dat men hierover nog maar durft schrijven. Het gevoerde wanbeleid heeft onze gemeente aan de rand van de afgrond gebracht en toch gaat men lustig door met stoeltjesdans op kap van de bevolking. Hoe kan men deftig besturen wanneer men constant van stoeltje wisselt? Het mag niet verbazen dat schepenen hierdoor hun dossiers niet meer kennen en tijdens de gemeenteraad niet kunnen antwoorden op vragen of niet verder komen dan wat gehakkel en een beschamend 'Euh... dat weet ik niet...". Dat is waarschijnlijk de reden waarom er geen webcam in de raadzaal komt: SAMENPLUS wil duidelijk niet dat de bevolking weet op wat voor een beschamende manier zij de gemeente (wan)besturen. 

  27-12-2017, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  

  Reageer (0)

  21-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Degelijke sportinfrastructuur
  Het belang van bewegen kan niet worden overschat. Daarom vindt Vlaams Belang het belangrijk dat er voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om veilig te kunnen sporten.

  Zo pleiten wij ervoor om het grasterrein aan Ter Walle in Oosteeklo te vervangen door een kunstgrasterrein. op deze manier is het veld langer beschikbaar en kunnen er verschillende sporten beoefend worden. Ons bestuurslid Giovanni Van Loo bekeek een dergelijk terrein al van nabij in een andere gemeente. hij leerde hieruit dat een dergelijke investering al gauw interessant is. Daarom willen wij deze gemeentelijke infrastructuur aanpassen.

  Als deze investering een succes blijkt, kan verder bekeken worden om in de andere deelgemeentes ook dergelijke kunstgrasvelden aan te leggen. Dit zou perfect kunnen in samenwerking met de lokale voetbalverenigingen die als eigenaars van de terreinen uiteraard het laatste woord hebben. In zo'n geval zou een regeling kunnen uitgewerkt worden waarbij de gemeente een renteloze lening verstrekt aan de verenigingen om een kunstgrasveld aan te leggen op voorwaarde dat deze terreinen ook beschikbaar worden voor andere sportverenigingen. op die manier komen er mooie en langer bespeelbare terreinen ter beschikking in elke deelgemeente.

  Voor Vlaams Belang is het evenwel heel belangrijk dat ALLE verenigingen op dezelfde manier behandeld worden. Dat is bij SAMENPLUS niet het geval: zij hebben de voetbalverenigingen een subsidie van 5000 euro gegeven terwijl alle andere (sport)verenigingen in de kou bleven staan. Daarom zullen wij eerst en vooral een gelijkaardige subsidie laten toekennen aan iedere (sport)vereniging die daar om vraagt: iedereen zal door ons op dezelfde manier behandeld worden. 

  21-12-2017, 11:31 geschreven door Stijn Van Hamme  

  Reageer (0)

  08-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De grote gemeentetest in Het Nieuwsblad
  Recent maakte Het Nieuwsblad een finaal overzicht van hun grote gemeentetest. Iedere Vlaamse gemeente werd op verschillende vlakken getest. Het eindresultaat is voor onze gemeente niet echt positief te noemen.

  De eindscore van onze gemeente is 6,48 op 10. Hiermee halen we een bronzen medaille binnen. Een bronzen medaille in de categorie 'slechtste gemeente' (enkel Kaprijke en Zelzate scoren nog slechter in het ganse Meetjesland). Bovendien halen we binnen geen enkele categorie van de test een eerste plaats binnen.

  Er is dus duidelijk nog veel werk om onze gemeente leefbaarder, veiliger en beter te maken. Een werk dat we bovendien niet aan SAMENPLUs kunnen overlaten. Tijdens hun bewind is de algemene verwaarlozing en de kille, asociale beslissingen tot een dieptepunt gegroeid: tegen de wil van de bevolking werd de dienstverlening en de bibliotheken in de deelgemeentes afgeschaft, mensen werden verwaarloosd om in stenen te investeren, groen werd opgeofferd om er de zoveelste appartementenblok te bouwen en straten, fietspaden en voetpaden liggen er schandalig bij. Het is tijd voor een nieuw beleid! 

  08-12-2017, 13:14 geschreven door Stijn Van Hamme  

  Reageer (0)

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Droom of nachtmerrie?
  Afgelopen week stond de nieuwste aflevering van "De Wildste dromen van onze politici" in Deze Week. Opnieuw was er een politicus uit onze gemeente aan het woord, namelijk de attaché van de burgemeester.

  Hij begint met de wens om in elke deelgemeente "een top accommodatie te bouwen voor sport en cultuur". Zo wil hij tijdens de volgende legislatuur in Bassevelde "een nieuwe voetbalkantine met lokalen voor KLJ Bassevelde en de ruitervereniging gerealiseerd zien". Het is nog maar eens duidelijk: voor SAMENPLUS is enkel het voetbal van tel, andere (sport)verenigingen worden stiefmoederlijk behandeld. Zelfs tussen de voetbalclubs maken zij een onderscheid want de burgemeester vertelde zelf al tijdens de gemeenteraad van december 2016 dat "de voetbal van Boekhoute ook niet op dezelfde manier behandeld wordt als de voetbal van Bassevelde en Assenede". Een uitspraak die heel hard ruikt naar vriendjespolitiek.
  Hoe zit het trouwens met cultuur? Beseft de attaché niet dat cultuur iets anders is dan sport? Is hij misschien al vergeten dat hij zelf mee stemde om de bibliotheken in de deelgemeentes te sluiten? Hij gaf dus de doodsteek aan het culturele leven in de deelgemeentes en zou nu plots bezorgd zijn om cultuur? Dat lijkt heel sterk op een inbreker die beveiligingsadvies geeft: totaal ongeloofwaardig!

  Tot slot beschrijft hij zijn grote hoop: zelf burgemeester worden. Of beter nog: de fakkel overnemen van de huidige burgemeester. Is dat misschien het geheime plan van SAMENPLUS: midden de volgende legislatuur wisselen van burgemeester zonder inspraak van de bevolking? Het zou zo maar eens kunnen want de huidige meerderheid heeft geen hoge dunk van democratische inspraak. Zo vertelde de huidige schepen van Openbaar Werk het volgende: "Laat de mensen maar stemmen. wij beslissen zelf wel wie bestuurt". Eén ding is wel duidelijk: de machtsstrijd om de postjes woedt volop binnen SAMENPLUS en inhoud of goed bestuur is niet van belang.


  08-12-2017, 13:07 geschreven door Stijn Van Hamme  

  Reageer (0)

  03-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tegenstrijdige communicatie van het gemeentebestuur

  Wie in onze gemeente een evenement organiseert, moet hiervoor een aanvraag indienen bij het evenementenloket. Dit is een perfect normale standaardprocedure. Recentelijk werd ik er echter op gewezen dat de informatie uit het 'Aanvraagformulier evenementen' niet altijd overeenstemt met hetgeen in de evenementenbrochure van de gemeente staat. De organisatie van een wielerwedstrijd is hiervan een voorbeeld. Bij het evenementenloket verwijst men eerst naar de evenementenbrochure. Daarin wordt niet gesproken over wielerwedstrijden, enkel van (heel) grote evenementen en middelgrote of kleine evenementen op basis van het verwachte aantal bezoekers. Daaruit kan men dus niet afleiden welke indientermijn men moet respecteren. Uit het 'aanvraagformulier evenementen' blijkt dan weer dat voor een wielerwedstrijd toch de langste aanvraagtermijn geldt, ongeacht het verwachte aantal bezoekers. Heel vreemd. Helemaal belachelijk wordt het echter wanneer men deze documenten in detail bekijkt. Dan stelt men vast dat zelfs het vermelde adres van het evenementenloket fout is. Het oude adres dat al twee jaar veranderd is, wordt nog steeds gebruikt. Zeker wanneer het 'Aanvraagformulier evenementen' uitdrukkelijk vermeldt dat het om de versie van maart 2017 gaat (anderhalf jaar na de verhuis).

  Deze zaken wijzen er nog maar eens op hoe onze gemeente bestuurd wordt. Twee jaar geleden kondigde SAMENPLUS met veel getoeter de verhuis van de Dienst Vrije Tijd aan, maar de officiële documenten aanpassen is duidelijk te veel gevraagd. Een gemeente besturen is meer dan enkel grote aankondigingen doen. Misschien zorgen de constante schepenwissels er voor dat goed bestuur geen prioriteit is van de huidige meerderheid? Vlaams Belang vraagt dan ook met aandrang om alle officiële documenten aan te passen aan de realiteit.


  03-12-2017, 09:44 geschreven door Stijn Van Hamme  

  Reageer (0)

  29-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uw mening telt!
  Hoe moet onze gemeente in de toekomst bestuurd worden? Laat uw mening horen door onze enquête in te vullen.

  Het invullen verloopt volledig anoniem.

  Klik op volgende link om de enquête in te vullen: 

  Bijlagen:
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU4HKXAcy70-oUENXJ4xeHXzhdkJC6kCo9YOrdDdkswGhc-A/viewform   

  29-11-2017, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  

  Reageer (0)

  15-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Videoboodschap over het lijsttrekkerschap
  De videoboodschap over het lijsttrekkerschap bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2019 is te zien via onderstaande link.
  Bijlagen:
  https://www.youtube.com/watch?v=4UiALpBxS6E&feature=youtu.be   

  15-11-2017, 08:14 geschreven door Stijn Van Hamme  

  Reageer (0)

  Archief per week
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 01/02-07/02 2016

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Het bezoeken waard!
 • Vlaams Belang-nationale webstek
 • Vlaams Belang regio Gent-Eeklo
 • Olaf Evrard, fractieleider Oost-Vlaamse provincieraad
 • Facebookpagina Vlaams Belang Assenede
 • Facebookpagina Waakzaam Groot-Assenede

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  woonenslaapcomfort
  www.bloggen.be/woonens


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!