Tijdens een infoavond stelden onder meer Peter Gillis van Aquafin en Jan Vanderstraeten (Grontmij) de tweede fase van de Getecollector voor. Vooraleer de Aquafinwerken echt verder gezet worden, vindt eerst de aanleg van de zes meter brede omleidingsweg plaats. Die weg zal de Drinkteilstraat verbinden met de Glabbeekstraat en het centrum van Geetbets ontlasten van het drukke verkeer op de as Tienen-Halen. Na tellingen werd vastgesteld dat 75procent van het vervoer in Geetbets-centrum doorgaand verkeer is. 'De verkeersleefbaarheidsweg wordt aangelegd op de oude spoorwegbedding', vertelde Jan Vanderstraeten. 'Het toeristisch fietspad De IJzerenweg, dat parallel loopt met de oude spoorwegzate, blijft behouden, net als de aangeplante haag ernaast. Eerst wordt het huis op de hoek van de Drinkteilstraat en Steenstraat afgebroken, op 19maart. In april starten werken door de nutsmaatschappijen en in mei wordt de weg zelf aangelegd. De weg in asfalt moet klaar zijn tegen de bouwvakantie. Nadien wordt de gescheiden riolering aangelegd langs de nieuwe weg.

Riolering

Het tweede deel van de Aquafinwerken omvat riolerings- en wegeniswerken vanaf het kruispunt Borgloonstraat/Kasteellaan naar het kruispunt Glabbeekstraat/omleidingsweg. In de Kasteellaan wordt een doorsteek gemaakt voor de gescheiden riolering via weiden en velden over de Molenkouter naar de Molenstraat, Dorpsstraat en Glabbeekstraat. In de Molenstraat worden een pompstation en een bezinkbekken gebouwd. Om de bewoners van de Molenstraat toe te laten hun straat met een voertuig te verlaten, wordt een tijdelijke verbindingsweg in steenslag aangelegd tussen Molenstraat en Oudestraat. Enkele kruispunten worden heringericht.

De totale duur van de tweede fase bedraagt 175 werkdagen of zowat anderhalf jaar.


Dus lieve mensen wat hebben we geleerd?
Het fietspad blijft behouden en zal aan de verkeerde kant van de zes meter brede weg komen liggen. Ergens zullen de kinderen deze weg moeten oversteken om veilig in school te geraken. Wie weet komt hier wel een verkeerslicht...
Als u nu langs het bestaande zandpad wandelt dat zal omgetoverd worden tot weg, ziet u dat de rest van de weg zal komen in de veel lager gelegen weien... Ik stel me de vraag waarom legt men hier het fietspad niet?  Ten eerste ligt het dan aan de juiste kant, namelijk de kant van het dorp en ten tweede dan hoeft men de weg niet op te hogen. De haag moet dan welliswaar verzet worden maar je gaat me niet wijs maken dat de bestaande haag behouden zal blijven wanneer er pal naast een weg wordt gelegd. Maar wie ben ik natuurlijk om me slimmer te wanen dan de mensen van het adviesbureau die hier voor gestudeerd hebben.
Toch lijkt me deze oplossing veiliger en meer voor de hand liggend.
Als alles mee zit beginnen ze morgen aan de weg, alleen het huis moet nog wijken en dan kunnen  de kranen beginnen.
Hopelijk keert de rust in het dorp terug na het aanleggen van deze leefbaarheidsweg en komt er een einde aan het slalommen door het dorp van bussen, vrachtwagens en andere wegpiraten. Als de slimme mensen op het studiebureau dan nog een oplossing geven voor de parkeerplaatsen die als slalompalen dienen, kan je als kind en senioor misschien veilig door het dorp fietsen.

En dan is er het water. Voor wie het nog niet wist binnen 175 dagen als alles meezit, hoeven we niet meer naar de halve maan om te gaan zwemmen!!! De Gete zal terug proper zijn en Geetbets zal zelf zijn natuurlijk zwembad hebben. Hoop doet leven!!