Foto

Nen aven Tilloenkeneir

(letterlijk en figuurlijk)


Archief per jaar
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
  Eeuwige Kalender
  Bereken de dag
  van de week
  waarop 'n bepaalde
  gebeurtenis
  uit het
  verleden plaatsgr
  eep
  (bvb. je geboortedag)
  >>>

  http://dronten.flevoland.to/incs/
  kalender.psi

  Foto
  Foto
   T I L D O N K
  Gemeente Haacht
  Prov. Vl.-Brabant

  4 km > Haacht
  5 km > Werchter
  8 km > Tremelo
  11 km > Leuven
  18 km > Mechelen
  20 km > Aarschot
  30 km > Brussel


  E-MAIL

  Druk op onderstaande knop om te e-mailen (vragen, suggesties, opmerkingen, toevoegingen,...). Je kan ook de 'reageer'-knop gebruiken onder elk bericht.

  GASTENBOEK

  Dit is onder meer de plaats om je mening te geven over de blog 'Tilloenk vruger'. Of om te lezen wat anderen ervan vinden.

  Inhoud blog
 • * Doodsprentje uit 1848 / Anna-Maria De Wit
 • 1848: jonge Tildonkenaar overlijdt in den vreemde...
 • Op de vuist (1770)
 • Tildonk 11 november 2018
 • * 100 jaar geleden *
 • * Oorlogsvluchtelingen WO I
 • * Over razende honden in 1891...
 • Januari 1583 heeft dit jaar 21 dagen ...
 • 1582, het jaar dat 10 dagen kwijtspeelde
 • 1970, toen het Frans nog overheerste in het klooster...
 • * Nieuwe weg tot aan Tildonk-brug (1786) - onuitgevoerde plannen...
 • * De Verenigde Vrienden op stap
 • * Polonaise* in 1974
 • * Dormaalhoeve verkocht in 1935...
 • * Grafmonument van der Stegen de Schrieck
 • Gemeenteraadsverkiezingen van 1921 - pamflet van lijst nr. 2 (de beren; lijst Persoons)
 • * Tildonk in de jaren 50 van vorige eeuw...
 • * 1945: 32th British Hospital vestigt zich in het klooster
 • 1979 -Jos Hermans stelde voor een 2de maal tentoon
 • 1936: patent nummer 2.031.788 in de VS voor wasmachine van de Tildonkse gebroeders Persoons
 • Preekstoel met een geschiedenis
 • 1958: fanfare Verenigde Vrienden bestaat 50 jaar en wordt Koninklijk
 • Café bij Liliane
 • * Domein Ter Elst (het latere Trebos) te koop in 1901
 • Een van de vele weetjes op de tentoonstelling "200 jaar ursulinen te Tildonk" (23-24 juni 2018)
 • Een tentoonstelling en een nieuw boek...
 • 21 mei: REUZENFEEST in Tildonk
 • Pensionnat for Young Ladies in 1856
 • De tapkast bij 'Herman van Pië van Laa'
 • De Bettele straedt (1723)
 • Albrecht Rodenbach, 'Wandeling langs de vaart... van Mechelen naar Loven' (1877)
 • PAASWANDELING op 2 april --- De Hambosroute
 • De processie ter hoogte van Tildonk-brug... (jaren '50)
 • Lis van Braver en Bet van Pukker...
 • Artikel in het Brussels tijdschrift 'Le Temps présent' van 2 juni 1915...
 • De weg naar Parijs...
 • Spioenendienst... (2)
 • Spioenendienst... (1)
 • Wannes Persoons (1839-1899)
 • Tildonk tijdens het interbellum...
 • Het klooster in de jaren 1889-1896
 • Tildonk, september 1914...
 • 1788 - Verkoop van 300 beuken en 70 kastanjelaars vanwege Vrouwe Dorothea Francisca TSESTIG
 • Het plotse overlijden van pastoor Praets (1926)...
 • De mysterieuze M. Antoinette Neuville...
 • Plan uit 1762-1763 van het sas van Tildonk
 • 21 november 1830: drenkeling in de vaart, Franciscus Ronsmans uit Haacht
 • * Een oud volksmuziekinstrument: de rommelpot *
 • Tildonkse vluchtelingen in de Grote Oorlog
 • Het jeugdelftal van 'Football Club Verenigde Vrienden Tildonk (FCVVT)' in de jaren '60
 • Spijskaart eremis Jozef Bisschop (1950)
 • Parochies Herent en Tildonk in 12de eeuw aan bisdom Kamerijk geschonken
 • * Leuvense student verdronken in Tildonk (1895)
 • 12 augustus 2017: herdenking crash Brits gevechtsvliegtuig in de Bertrodestraat in 1942
 • * Over Jan de la Salle, ook genaamd 'Ab Aula', Tildonks eerste pastoor (1626)
 • 1965: Verroeste nagels kosten een pak geld aan Trebos...
 • De Echo van Tildonk
 • The Wild Beast of Europe...
 • Advertentie (verkoop van 't Kasteeltje in 1760)... Seggeth voorts!
 • Wonderlijke beloften in 1788...
 • Erfgoed...
 • De graaf van Tildonk, himself...
 • weldra Voltooid Verleden Tijd...
 • Charles LENOVER +Tildonk 12/08/1942
 • Nekke van de kleermaker
 • Paaswandeling
 • Over vierdemaandsvissen op een dag zoals vandaag...
 • De Sussenhoek
 • Het 5de Bataljon Genie, tussen 10 en 17 mei 1940 in de omgeving van Tildonk...
 • Aanstelling van pastoor Ooms - 17 augustus 1980
 • LIEDEKEN Op de groote moordery geschied tot Tildonck in den nagt op Gulde Mis...
 • 't Klooster gelukkig niet volledig in puin... (1915)
 • De kanunnik trouwt (1777)
 • Kajotters (1955)
 • De Republikeinse Kalender (1793-1806) ontleed... lekker ingewikkeld
 • Verkoop met 'n reukje aan...
 • Vers van de pers...
 • *** B E S T E . W E N S E N ***
 • WEDSTRIJD *** LOGO TILLOENK LEEFT ***
 • Een petieterige envelop uit 1854…
 • Sint Nikolaas in 1852 - niet de man die we vandaag kennen
 • * Volksmuziek & volksverhalen
 • De pree van de werkman in 1939
 • "Le Grand Pensionnat de Thildonck", vóór 1900
 • Achter elk prentje schuilt 'n stukje geschiedenis...
 • * 1914, notariaat in de fik...
 • Courses...
 • *Infodag Archeologie Vlaams-Brabant
 • Meisjesstudenten in Leuven, een groot gevaar in 1936!! Val mee omver van uw stoel...
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto

  'Festival de Tildonck 1862'
  Medaille gevonden te Elewijt door Steve Raiguel.

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  liefdenetwerk
  www.bloggen.be/liefden
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Gastenboek
 • BEZOEKJE
 • Alzheimer, samen leven
 • Menense vluchtelingen
 • Tilloenk forever !
 • fijne namiddag

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Tilloenk vruger en sewaureg

  DEZE BLOG BEGON OP 29 NOVEMBER 2005 EN STOPTE EI ZO NA OP 16 APRIL 2011, NA HET BEREIKEN VAN 1000 ITEMS OVER HET VERLEDEN VAN TILDONK. MAAR HET BLOED KRUIPT WAAR HET NIET GAAN KAN, DUS SPORADISCH MAG JE JE NOG AAN WAT MOOIS VERWACHTEN. VAN BINNEN, MAAR OOK WEL EENS VAN BUITEN HET DORP...
  - Auteursrechtelijk beschermd © -
  22-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1856, schoolmeester Paulus Goossens over Tildonk (7)

  Woelige periode, eind 18de eeuw...

  Ten jare 1789 kwam hier een pachter der omstreken van Leuven regt eisschen over het ontvreemden van een peerd. De burgemeester gaf daervan kennis aen den prokureur des konings zoo als de pligt van zijn ambt hem dit oplegde, doch degenen die met de zaek berokkend waren zwoeren hem daer wraek over. Om dan de gemoederen der volkeren tegen hem te verbitteren gaf men hem den naem van vijg, hetwelk in die tijden doorgaens voldoende was om als strijdig aen s' lands welzijn, uitgeplunderd en vervolgt te worden. Gelijk men weet treft men ten tijde van omwentelingen altijd van die ondeugende lieden aen doen willen doen schijnen dat zij hun leven zouden ophofferen voor het geluk van het land en nogtans niets beoogen dan om hunne levensbeoeften, roekeloos verkwist, door stelen en rooven, weder aen te vullen. Zulke soort van menschen vonden zij op ons dorp niet, dewijl men hier geenzins genegenheid had tot geweldadigheid en daerbij ook van de ongerijmdheid hunner handelswijze bewust was. Maer zij begaven zich elders, smeden er een komplot en toen waren zij in staet om hunnen wrevel los te vieren. Niet lang daer na kwamen zij gezamentlijk met geladen geweeren ons dorp doorkruisen, overal in de herbergen drank eischende en niet tegenstaende de voorzorg die men genomen had met de wooning des burgemeester door eene burgerwacht te beschutten, dezelve als dolzinnigen binnen drongen. Daer, door dronkenschap verhit, steeg hunne woede ten top. Zij deden de grootste verwijtingen en bedreigingen, sloegen het herbergsgerief aen stukken, herladen hunne geweren die zij reeds in de hoogte ontploft hadden, tot dat zij eindelijk eenen der burgerwacht die zich bedaerd in den hoek van den haerd bevond, met eenen kogel het hart doorboorde. Allen degenen die in huis waren werden door het geschut verdreven en niet te vrede zijnde met een slachtoffer, zoo begaven zij zich naer de kerkhofmuren waer zij zich opplaetsten en vandaer schoten zij naer den persoon die bezig was met de klok te trekken om de volkeren tot onderstand te roepen. Zoo bleven zij nog eenigen tijd voortgaen met alom angst en schrik te versprijden, tot dat zij eindelijk, hunne wreedheden moede geworden, in de herbergen met drinken en allerhande walgelijkheden den dag eindigde. Ziedaer wat de haet door dronkenschap gevoed doet plegen.

  Wat al goddeloosheden er op het einde der 18de eeuw in ons land gebeurden zult gij later in de vaderlansche geschiedenis lezen, thans zal men u maer alleenlijk zeggen wat toen de godsdienst hier te lijden had.
  Het kruis werd van den toren gerukt, de klokken verbrijzeld en de burgers die niet bereidwillig derzelver overblijfsels wegvoerden werden in de gevangenis gezet. Het inwendige der kerk had men tot hier toe nog ongehinderd gelaten, maer het bleef er niet bij. De heiligschenders, onder het uitbraeken der ijselijkste godslasteringen, trokken ten schroom der verbazende inwooners Gods wooning binnen. Gewijde kelken, remonstrancieen en al wat maer eenige waerde had werd geroofd en aen de meestbiedenden verkocht ofwel van die vreedaerts medegenomen. Na hunne plunderingen voltrokken te hebben sloegen zij de kerkdeur vast en gingen zich overigens inde herberg verlustigen. Maer denk eens welke doemniswaerdige zaek daer nog gebeurde. Het hoofd dier bende gebruikte eenen kelk voor drinkbeker, bood hem daerna aen den waerd aen om er in te schenken. Maer deze, alhoewel alles gebeurde volgens gouvernements toelating of bevelen, zich van verontwaerdiging niet meer kunnende wederhouden, verweet hem de schrikkelijkheid zijner euveldaed. De booswicht was niet meer vatbaer voor het goede, hij ging immer voort in zijne heiligschending. Eene vrouw, voor verdere onheilen beducht, kocht den kelk en gaf hem later even als de andere aenkoopers der kerkmeubelen deden, aen de kerk terug.

  Het is ligtelijk te begrijpen, kinderen, dat de herder der parochie zich verwijderd had; niet alleenelijk om geene ooggetuigen van al die baldadigheden te zijn, maer zelfs om zich te onttrekken aen de gevangenis en andere wreede mishandelingen.(9)
  De godsdienstoefeningen konden dus in het openbaer niet gepleegd worden, doch de inwooners van wiens vertrouwen de herder verzekerd was, werden des nachts in het een of ander huis toegelaten om hunne plichten als kristenen te volbrengen.
  Eenen geruimen
  tijd daerna heeft de godsdienst wel eenigzins zijne vrijheid terug bekomen, echter heeft het geduerd tot in 1830 eer hij eigenlijk in zijnen vollen luister hersteld werd.(10) Dank zij daervoor aen onze landsbestiering die in de noodwendigheden de Belgen zoo zeer weet te voorzien.
                                                                                                             

  (vervolgt)

  (9) Pastoor Van Elder stond bij de Fransen bekend als notoir tegenstander van het regime (hij weigerde de eed van trouw aan de republiek af te leggen) en diende bijgevolg onder te duiken.
  (10) Tijdens de Hollandse periode (1815-1830) heerste er grote wrijving tussen het protestantse noorden en het katholiek zuiden. Eén van de pijnpunten was onder meer het controleverlies van de katholieke clerus op het onderwijs.

  22-01-2016 om 00:00 geschreven door jg  


  >> Reageer (0)
  15-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tildonk, geliefd bij de Leuvense studentjes in 1914...


  De Leuvense studenten zakten graag af naar Tildonk in de beginjaren van de 20ste eeuw. De omgeving van Tildonk-sas (de Maritime!) was geliefkoosd terrein. Maar ook in het dorp mochten ze zich graag vertonen. Café Congo met de vele dochters Lens was pleisterplaats van de walen, café Alpia werd dan weer druk bezocht door de vlamingen. En meer dan eens zat het er bovenarms tegen tussen de twee groepen en zetten ze het dorp in rep en roer.

  In 'Ons Leven' van 24 januari 1914, orgaan van de vlaamse studenten, lazen we volgend plezierig stukje waarin de protagonisten meer oog hebben voor het schoon vrouwvolk dan voor de gebrachte muziekuitvoering...  15-01-2016 om 00:00 geschreven door jg  


  >> Reageer (0)
  11-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1856, schoolmeester Paulus Goossens over Tildonk (6)


  De pastoors

  De Eerwaerde heer Coelmont, pastoor van Thildonck, apostelijken protonotaris, wiens grafzerk hier in de kerk voor den autaer van den H. Joannes Baptista ligt, is op 29 Julij 1788 in den ouderdom van 70 jaren overleden.
  Hij heeft eene eeuwigduerende bezetting nagelaten voor het celebreren der donderdaegsche mis en van 12 halsters koren in brood gebakken ten voordeele van den dorpsarme.

  De Eerwaerde heer van Rillaer volgde hem in zijne bediening op en stierf in 1758.

  Na dezen volgde de Eerwaerde heer van Elder, die zijnen jubilé van 50 jaren pastoor hield op 2 Junij 1809. Ten 10 uren celebreerde hij eene solemenele mis in de kerk der gemeente, welcke ter dier gelegenheid prachtig versierd was, in het bijwezen van groot aental priesters en eene groote menigte burgers. Die dag is verder heerlijk en feestelijk door de inwooners overgebragt. Van Elder overleed op 19 September 1815 in den ouderdom van 84 jaren.

  De tegenwoordige herder(8), die op 8 Februarij 1785 geboren werd, bekleedt zijne plaets reeds meer dan 41 jaren.

  Aldus hebben er op 128 achtereenvolgende jaren slechts drij pastoors bestaen, hetwelk zelden het geval is.
                                                                                                                     

  (vervolgt)


  (8) Pastoor Joannes Cornelius Martinus Lambertz (1785-1869).

  11-01-2016 om 00:00 geschreven door jg  


  >> Reageer (0)
  06-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oud zeer (1977)


  De gemeentefusies in 1976 werden maar slecht verteerd in Tildonk. Allerlei beloften werden op de vooravond van de verkiezingen verkondigd maar nadien niet ingelost. Niks nieuws onder de zon dus...
   
  De Tildonkenaren pikten het niet dat de dienstverlening in hun eigen gemeentehuis afgebouwd werd en dat voor alles en nog wat in de toekomst naar Haacht diende gereisd te worden. Vooral de werklozen, die toen nog dagelijks een stempel dienden te halen, voelden zich speciaal geviseerd.
  Dus organiseerde men zich en ontstond er een actiecomité dat de toepasselijke naam "Red ons Dorp" meekreeg.
  Om wat geld in het laadje te krijgen werd beslist om driekoningen te gaan zingen in het dorp. Met succes! De hierbij gebezigde liedjesteksten (in het Tilloenks!) waren niet erg mals voor de nieuwbakken Haachtse gemeentebestuurders, zoals je hieronder kan constateren...
  Zie ook: http://www.bloggen.be/tilloenk/archief.php?ID=255

  06-01-2016 om 00:00 geschreven door jg  


  >> Reageer (0)
  31-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. * Gelukkig nieuwjaar!

  Een gezond en relaxed 2016 aan iedereen toegewenst!

  Met ietwat nostalgie naar vroeger, toen het niet altijd beter was,
  maar op zijn minst toch 'n tikkeltje rustiger...

  31-12-2015 om 00:00 geschreven door jg  


  >> Reageer (0)
  19-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1856, schoolmeester Paulus Goossens over Tildonk (5)


  De pastorij, het klooster en het kapelletje aan de Lipsestraat

  De pastorij is in 1761 gebouwd. Voor dit tijdstip diende het klein huisje, dat zich nevens dezelve bevindt voor pastorij.

  In 1817 werd dit bewoond door vier christelijke dochters die onder den regel van den H. Franciscus leefden en zich bijzonderlijk bezig hielden met de kinderen des dorps kosteloos het onderwijs te bezorgen. Om hen meer gemak in het onderwijs en inden dienst Gods te geven kocht hun bestierder, de herder der parochie, hen in 1821 een gebouw aen, dat vroeger voor lokael eener vermaerde kostschool voor kinderen van beide geslachten diende.(6)  Het volgende jaer betrokken zij hunne nieuwe wooning, namen de wetten aen van den regel van de H. Urzela en stichtten er eene kostschool voor jonge meisjes. Niet zelden was het het geval dat er leerlingen tot bekwamen ouderdom gekomen door de stille en zedige levenswijze harer meesteressen aengemoedigd, van de wereld afstand deden en zich onder hunne regels verpligten. De genegenheid der ouders hadden zij ook welhaest gewonnen, zoo dat elkeen begerig was hunne kinderen aen haer bestier te mogen overgeven, waerdoor het getal leerlingen zoodanig aengroeiden dat zij genoodzaekt waren hun lokael te vergrooten. Daertoe was veel noodig en zij bezaten maer weinig, maer de drift om hunne werking verder uit te buiten en aldus nuttig te kunnen zijn was groot en dit deed hen het werk voortzetten. Om minder kosten te verwekken kenden zij zich voor niets te goed, zij zelven begaven zich aen het werk te streng en gansch vreemd aen hun geslacht. Zij dienden metsers en timmerlieden en kwamen alzoo de moeijelijkheden die zij zoo zeer gevreest hadden te boven.

  Op 1 Mei 1832 heeft men het klooster ingesloten en geestelijke nonnen gevormd onder den naem van Urselinnen, die voor hoofdbezigheden hebben het pensionnaet te bestieren. Om u een gedacht te geven hoe zij er het onderwijs en de opvoeding der jeugd ter harte nemen zal genoeg gezegd zijn dat men er thans 227 pensionnairen telt waerbij men er verschillende van vreemde landen aentreft.

  Het gebouw des kloosters is nu zeer prachtig en groot en beantwoord aldus goed aen zijne bestemming . Boven elk der drij deuren die men in het uitwendige van den voorgevel ontdekt, heeft men eene nis gevormd. In de eerste staet het beeld van onzen Zaligmaker, in de tweede dit van zijn heilige Moeder en de derde is bestemd voor dit van de heiligen Joseph. Het klooster bezit ook eene prachtige nieuwe kapel van de gotische bouworde. De autaer die in dezelve staet is gansch in hout gesneden, de drij goddelijke deugden worden er op afgebeeld en aen deszelfs tombe ziet men twelf beelden die de heilige apostelen voorstellen. Wat men van het geheel van den autaer zeggen kan is dat hij van eene kundige hand vervaerdigd is. Het Lieve vrouwenbeeld is door de Brakelare van Antwerpen gemaakt. Het schijnt een kopij te zijn van het beeld welks vervaerdiging hem over eenige jaren in zijne geboortestad in eenen kampstrijd van Belgische kunstenaers werd toegekend.

  Het fraei kapelleken hetwelk tegen de Leuvensche baen staet is een geschenk van Mijnheer Willems van Leuven, het is gebouwd in 18??.(7)                                                                                                             

  (vervolgt)

  (6) Zie advertentie uit 1782 (blogpost 6/9/2010: http://www.bloggen.be/tilloenk/archief.php?ID=889847).
  (7) Het Sint-Jozefkapelletje aan Tildonk-brug. De aangehaalde mijnheer Willems betrof zonder enige twijfel Edmond Willems (1831-1895), senator, eigenaar van de brouwerij Artois, kasteelheer-burgemeester te Wespelaar en grootgrondbezitter.

   

  19-12-2015 om 00:00 geschreven door jg  


  >> Reageer (0)
  11-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1856, schoolmeester Paulus Goossens over Tildonk (4)


  De familie De Behault du Carmois

  Te Thildonck is de begraefplaets van de familie De Behault du Carmois. Ter herinnering hier van, leest men op eenen zerk, die zich voor den ingang der kerk langs de regterzijde inden muur bevindt:

  Sépulture
  De Monsieur Quentin-Joseph-Marie De Behault du Carmois, né à Mons le 16 Août 1772, fils de Messire Alexandre-Louis De Behault, écuijer, Seigneur de Warelles, premier Magistrat de la ville de Mons, etc. etc. de Marie-Hélène-Jacqueline Desterling, Madame de Leval, Fontigny, etc., décédé à Louvain le 21 Janvier 1825.
  Et de ses enfants, Philippe, né à Louvain le 11 Mars 1805, décédé le ... 18..; Auguste-Hyppolite-Joseph-Louis, né à Louvain le 22 Janvier 1810, décédé le ... 18...; Pierre-Maximilien-Joseph-Louis, né à Louvain le 24 Octobre 1818, décédé à Louvain le 11 Juin 1832; Marie-Catherine-Hortence, née à Louvain le 25 Novembre 1815, décédée le ... 18..; Henri-Marie-Hugues De Behault du Carmois, né à Louvain le 11 Fevrier 1818, décédé le ... 18... (5) 

  Reeds berusten hier de overblijfsels van Mijnheer Quintinus-Josephus-Maria De Behault du Carmois; van Petrus-Maximilianus-Josephus-Ludovicus; van de echtgenoot van Philippus, thans onze Burgemeester en van zijnen oudsten zoon Philippus, Majoor der burgerwacht; van de echtgenoot van Augustinus-Hypolitus-Josephus-Ludovicus, Burgemeester en Colonel te Dendermonde (Augustinus is in 1856 te Dendermonde overleden en begraven); van den echtgenoot van Maria-Catarina-Hortencia.

  Tegen het uitwendige van de regter zijkoor der kerk is de grafkelder van de familie De Herkenrode. Wiens stoffelijke overblijfsels er in berusten weet men hier niet.
   
                                                                                                                      

  (vervolgt)


  (5) Een aantal datums waren nog niet ingevuld. Logisch, de personen in kwestie leefden nog op het ogenblik dat de schoolmeester zijn stuk schreef.

  11-12-2015 om 00:00 geschreven door jg  


  >> Reageer (0)
  03-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tildonkse kruistochters met onderpastoor Simons (1940)

  Ooit stond deze foto afgedrukt in het al lang ter ziele gegane streekblad De Haechtenaar. Krantenfoto's waren indertijd niet al te fameus qua kwaliteit. Gelukkig bezit Jefke Buelens nog altijd het origineel...
  03-12-2015 om 00:00 geschreven door jg  


  >> Reageer (0)
  29-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.*** Tilloenk-blog is jarig ***


  Jaja beste lezer,
  deze blog bestaat vandaag
  3.653 dagen
  oftewel juist 10 jaar!


  En we goân nog ni
  noâr hoâes
  belange ni

  29-11-2015 om 00:00 geschreven door jg  


  >> Reageer (1)
  27-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.TILDONKSE KERSTMARKT  Iconisch
  De tekening die werd gebezigd voor de affiche is afkomstig van Thomas Nast, en stelt "Merry Old Santa Claus" voor (editie van 1 januari 1881 van Harper's Weekly). Zij bepaalt het uiterlijk van de Kerstman tot de dag van vandaag...

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstman

  27-11-2015 om 00:00 geschreven door jg  


  >> Reageer (0)
  20-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1856, schoolmeester Paulus Goossens over Tildonk (3)


  Onze kerk

  Onze kerk, toegewijd aenden H. Joannes Baptista is fraei en ruim genoeg om het getal inwooners te bevatten.
  In 1710 werd zij met eene hooge koor en in 1760 met zijkooren vergroot. Het volgende jaer werd zij met eenen toren voorzien, die zeer fraei is en eene lange dunne naeld heeft.

  Deszelfs timmerwerk werd vervaerdigd door eenen inwooner onzer gemeente, met name Joannes Gordts, en daer hij maer een boere timmerman was, zoo valt er aen te merken dat de toren van kunstenaers bewonderd wordt. Het inwendige der kerk is fraei en in eenen tamelijk goeden toestand.

  De predikstoel, voortkomende van de kerk van den H. Michael te Leuven, werd onder de Fransche republiek ten voordeele onzer kerk aengekocht.(4)  Hij is met zeer schoon in hout gesneden zinnebeelden versierd en rust op de beeldenis van den H. Michael die met het vlammend zweerd den draek op den wereldbol verplet. Dikwijls heeft men gepoogd hem om zijne waerde terug te koopen.

   

  (vervolgt)


  (4) Hier vergiste de schoolmeester zich evenwel. De preekstoel werd al in 1781 (ten tijde van Jozef II) aangekocht.

  20-11-2015 om 00:00 geschreven door jg  


  >> Reageer (0)
  11-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.11 november, jaarlijkse herdenking Wapenstilstand


  Speciaal voor Wapenstilstand zendt Radio 2 uit vanuit Engelenburcht. De binnentuin is alvast prachtig opgesmukt.
  Luister donderdag 12 nov. mee naar Middagpost op Radio 2 tussen 12 & 13u en ontdek de geheimen van Engelenburcht!

  https://www.facebook.com/Engelenburcht/
  11-11-2015 om 00:00 geschreven door jg  


  >> Reageer (0)
  07-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1856, schoolmeester Paulus Goossens over Tildonk (2)


  Den dorpssteenweg (2)

  Het leggen van den dorpssteenweg, hetwelk in 1840 begonst en in 1853 voltrokken is,(3) was eene der grootste noodzakelijkheden voor ons dorp geworden, want vooraleer dezelve bestond had men dikwijls groote moeite onbeladen rijtuigen met één peerd door die moerassige straet op hunne bestemming te brengen.
  Nu zijn al die moeijelijkheden uit den weg geruimd en den last waer men soms 3 of 4 peerden voor gebruikte wordt nu door één peerd met groot gemak ten uitvoer gebragt. Langs den zuid-westerkant brengt hij ons in gemeenschap met den steenweg van Leuven op Mechelen en langs den noorderkant met de statie van Wespelaer en met den steenweg van Haecht op Brussel.

  Den steenweg heeft gekost omtrent 20.000 fr. Zeker is het eene aenzienlijke som voor een dorp van zulk een klein vermogen als het onze en echter zijn er bewijzen dat men van de inwooners nooit eene buitegewoone betaling er voor gevergd heeft. Het strekke tot eer van degenen die dit werk met zooveel omzichtigheid bestierd hebben.

  (2) Bedoeld wordt de verbindingsweg tussen Wespelaar en Winksele, nl. Kruineikestraat en Woeringstraat.
  (3) cfr. http://www.bloggen.be/tilloenk/archief.php?ID=2756788 'Het jaar 1850 toen Tildonk en Winksele tolbarelen mochten plaatsen op de kasseiweg die beide gemeenten verbond'.


                                                                                                                                                                                                       (vervolgt)

  07-11-2015 om 00:00 geschreven door jg  


  >> Reageer (0)
  02-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1856, schoolmeester Paulus Goossens over Tildonk (1)


  Schoolmeester Paulus Goossens (°Heist-op-den-Berg 3 juni 1818, +30 september 1862) komt op 1 augustus 1849 aan te Tildonk vanuit Tremelo. Hij neemt zijn intrek bij Maria Anna Vandenschrieck, weduwe van Cornelius Schodts, wiens zoon Jan Baptist Hieronymus Schodts later op deze plek het hotel-restaurant "Het Zwaantje" ("Le Cygne") zal openen. Paulus is in 1849 nog vrijgezel.
  Na zijn huwelijk op 22 november 1850 met Maria Catherina Verbist (°Herenthout 12 april 1821) verhuist het jonge koppel naar een woning op de Vaartdijk alhier. Op datzelfde adres is ook het landbouwersgezin Cornelius Claes – Maria Fr. Jacops met hun 6 kinderen, een knecht en een meid gehuisvest. (1)
  Van Paulus Goossens en Maria Catherina Verbist worden te Tildonk vijf kinderen geboren tussen 1852 en 1858.  Op 9 december 1851 vult de schoolmeester een beknopte vragenlijst in, hem toegestuurd door de provinciale inspecteur:

  - de school en het huis van de onderwijzer behoort toe aan de gemeente:
  neen
  - zijn er privéscholen in de gemeente:
  neen
  - is er een pensionnaat?
  ja, voor meisjes
  - aantal leerlingen gemeenteschool:
  61 jongens (waaronder 10 ‘garçons solvables’)
  -
  het meubilair is in goede staat en compleet, de school bezit een complete collectie maten en gewichten
  -
  er is geen bewaarschool noch middag-, zondag- of avondschool
  - (onderaan is bijgeschreven) 2° semestriele staet van 1851, 76 kinderen die den ouderdom hebben om naer de school te komen, 63 die de school bijwoonen, 6 die betaelen

  In 1856 beschrijft hij zijn nieuwe gemeente:

  Ligging en tegenwoordige toestand van Thildonck

  Thildonck, gemeente van het kanton Haecht, is omtrent 1 3/4 mijlen noord-west van Leuven en 4 1/2 mijlen noord-oost van Brussel gelegen.
  Deszelfs oppervlakte is van 731 hectaren.
  In 1730 waren er ruim 400 zielen en nu zijn er omtrent 1.250 die meest allen hun bestaen in den landbouw vinden. Het getal der huizen is sedert 1435 geklommen van 92 tot 184.

  (1) Bevolkingsregister Tildonk 1846-1860.

  (vervolgt)


   

  02-11-2015 om 00:00 geschreven door jg  


  >> Reageer (0)
  30-10-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tildonk is in rouw (Peter Van Beek, + 30 okt. 2015)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Tildonk is in rouw

  Het plotse overlijden van Peter Van Beek komt als een koud stortbad over ieder van ons.
  Iedereen die Peter gekend heeft stond verbaasd over hoeveel positieve energie hij wel uitstraalde. Beroepshalve vertoefde hij dikwijls in het buitenland, maar steeds weer vond hij de tijd om ook in Tildonk bij elke gelegenheid mee aan de kar te trekken, bij Landelijke Gilde, in het oudercomité, bij de catecheseploeg, het handelaarsverbond, Tilloenk Leeft,… Een praktische geest ook: het woord 'onmogelijk' trof je niet aan in zijn vocabularium.
  Peter was goedlachs, hij leefde graag en intens. Een goed mens.

  Uiteraard zullen we hem enorm missen, in het Tildonkse verenigingsleven en als vriend, maar onze gedachten gaan nu vooral uit naar zijn naasten.

  Rust zacht Peter!  De uitvaart heeft plaats op vrijdag 6 november om 10.00 u. in de parochiekerk van Tildonk.

  Bijlagen:
  PeterVanBeek ovl brief.pdf (39.6 KB)   

  30-10-2015 om 00:00 geschreven door jg  


  >> Reageer (0)
  13-10-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Emiel Pittevils, +Leuven 13 oktober 2015


  Zo pas bereikte ons het droevige bericht dat Miel Pittevils is gestorven. 
  We bieden hierbij aan zijn naasten onze innige deelneming aan.

  Miel heeft meer dan zijn stempel gedrukt op Tildonk. Hieronder het stukje dat we vijf jaar geleden bij zijn 80ste verjaardag brachten.

  Miel je strijd is gestreden, vaar wel!                                                                                       21/08/2010

  * Miel Pittevils 80 *

  Toen we deze namiddag in de Gebroeders Persoonsstraat langsreden zagen we tal van ballonnetjes hangen bij huis nummer 7.
  Blijkt dat de bewoner Emiel Pittevils er vandaag 80 kaarsjes mag uitblazen!
  Miel is geboortig van Wespelaar (21/9/1930) maar is, zoals we hier zeggen 'oep iën van Tilloenk gevalle', met name Maria Vanmeerbeek, dochter van Fikke Kieze en Lizette vanTiske (zie blog nr. 758 dd. 16 januari 2010).
  Hij burgerde zich snel in en heeft jaren lang politieke verantwoordelijkheid opgenomen, was sociaal bekommerd ook.
  Beroepshalve was hij cryptograaf op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een beroep dat in al zijn geheimzinnigheid enigszins tot onze verbeelding sprak. In die functie heeft hij o.m. nog toenmalig eerste minister Leo Tindemans in China begeleid, in een tijd dat de grenzen aldaar nog voor de meeste westerlingen gesloten bleven...  Een nog jonge wereldbestormer...  2010
  Verjaren is wijsheid vergaren...
  Miel, nog vele jaren l

  13-10-2015 om 00:00 geschreven door jg  


  >> Reageer (0)
  12-10-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HAGOK, een vereniging die het VERLEDEN met het HEDEN verbindt
   

  HAGOK vzw, de Haachtse Geschied- en Oudheidkundige Kring, is met zijn 500 leden één van de grotere spelers in het Vlaamse heemkundige landschap en focust zich op de gemeenten van de ruime regio Haacht (grofweg de driehoek Mechelen-Aarschot-Leuven).
  De core-activiteit van HAGOK is de publicatie van het (glossy) tijdschrift HOGT dat drie keer per jaar verschijnt en goed is voor zo'n 340 blz. leesplezier. Elk nummer bevat een tiental bijdragen, zowel populair als wetenschappelijk, van de belangrijkste streekauteurs.
  Daarnaast organiseert de Kring jaarlijks meerdere voordrachten en cultuurhistorische uitstappen en neemt eveneens tal van genealogische, geschiedkundige en archeologische initiatieven.
  Het documentatiecentrum is elke dinsdagavond toegankelijk voor genealogen en andere vorsers (uitgez. juli-augustus).
  Doorheen het 30-jarig bestaan van de vereniging zorgde HAGOK voor de publicatie en de verspreiding van een ganse reeks boeken en brochures (zie onder).

  Een (gezins-)lidmaatschap van HAGOK bedraagt 25 euro/jaar. Een A A N R A D E R !
  Publicaties uitgegeven door HAGOK

   

  J. VANDESANDE, Lokalisatie van 500 16de-eeuwse Haachtse toponiemen, Haacht, 1985. – Uitverkocht.

  J. VANDESANDE, Geschiedkundige schets van het Haachtse gehucht Sint-Adriaan, Haacht, 1987, € 3 (€ 5*).

  G. VANDEGOOR, De geschiedenis van het Haachtse gemeentehuis, Haacht, 1990. – Uitverkocht.

  W. CAES, J. COOLS, A. ERVYNCK, B. MINNEN en J. VANDESANDE, Ter Hofstad doorgrond. Een Brabantse hoeve met walgracht te Haacht (1200-heden), Haacht, 1990, 209 p., € 8 (€ 12*).

  J. CEULEMANS, J. COOLS, A. JANS, S. TOP, J. VANDER ELST, Gedenkboek Jan Bols (1842-1921),
  Haacht, 1992, 128 p., € 8 (€ 12*).

  R. CASTEELS en G. VANDEGOOR, 1914 in de regio Haacht. Kleine dorpen in de Grote Oorlog, Haacht, 1993 (heruitgave 2013), 548 p., 150 ill., ingebonden, stofwikkel, voor HAGOK-leden: € 45 (€ 53,7*), niet-leden: €54 (€ 62,7*).

  J. Gordts, Inventaris van het kerkarchief van Tildonk, Tildonk, 1997, 127 p., € 12 (€ 15*).

  R. Casteels, 800 jaar domein de Spoelberch te Wespelaar, Haacht, 1997, 426 p., talrijke afbeeldingen in vierkleurendruk, voor HAGOK-leden : € 37 (€ 47*), niet-leden : € 42 (€ 52*).

  J. Gordts, De grote kloosterbrand te Tildonk in 1928, 1998, 46 p., € 3 (€ 5*).

  G. Vandegoor, Het kanaal Leuven-Mechelen in heden en verleden, Haacht, 1998, 367 p., talrijke afbeeldingen in vierkleurendruk. - Uitverkocht.

  J. VANDESANDE, Het verdwenen gehucht Beek/Nederassent tussen Wespelaar, Tildonk en Buken, Haacht, 2001, 63 p., € 6 (€ 9*).

  J. GORDTS, De O.-L.-V.-van-Troostkapel te Tildonk, 2001, 32 p., € 3 (€ 5*).

  ---, Tildonk (compilatie van HOGT-artikels), 2001, 187 p., € 12 (€ 15*).

  R. CASTEELS & G. VANDEGOOR, 1940 in de regio Haacht. Het Belgisch leger op de KW-stelling tussen Leuven en Lier. Haacht, 2002, 620 p. – Uitverkocht.

  B. MINNEN, Hoofdlijnen uit de geschiedenis van België, Haacht, 2003, 73 p. - Uitverkocht.

  J. VANDESANDE & J. GORDTS, Historische fietstocht doorheen Haacht, 2003, 18 p. + plan, € 1 (€ 2*).

  A. AERTS, Wakkerzeel, het stille dorp, Haacht, 2005, 196 p. – Uitverkocht.

  J. VANDEGOOR & J. VANDESANDE, De Hansbrug, een historisch monument met een groot verleden, Haacht, 2005, 84 p., € 10 (€ 13,5*).

  J. HAMELS,  Wielerparels uit de regio Haacht, 2008, 176 p., 200 ill., € 20 (€ 27,7*).

  R. Casteels, De Eerste Wereldoorlog in het dagboek van de Tildonkse ursulinen, Haacht, 2013, 136 p., talrijke afbeeldingen,  € 15 (€ 18,5*).

   

                                                                                                                                                                                

  Publicaties verdeeld door HAGOK

   

  W. VANLANGENDONCK, De persoonsnaamgeving in een Zuidbrabants dialekt, Leuven, 1979, 104 p., € 7,50 (€ 10*).

  J. COOLS e.a., Genealogie van de familie Van Leemputten te Werchter, Haacht, 1995, 32 p., € 4 (€ 7*).

  J. GORDTS, De Godskes van Tilloenk, 1998, Tildonk, 1998, 36 p., € 4 (€ 7*).

  N. VAN DEN BORRE, Nie Kest (1888-1999) – Haar leven en familie – Catalogus, Wespelaar, 2000, 38 p., € 5 (€ 8*).

  M. JESPERS, Meesteremy. Verzameld werk met levensverhaal. Jan Remy Alloing 1883-1953. Vlaams dichter, onderwijzer, krijgsgevangene Eerste Wereldoorlog , 2003, 588 p., (boek+ CD), voor HAGOK-leden: € 40 (€ 50*), niet-leden €48 (€58*).

  R. CASTEELS, 150 jaar onderwijs te Wespelaar, Wespelaar, 2005, 64 p., € 12 (€ 15*).

  R. CASTEELS, De KW-stelling in de regio Haacht, Haacht, 2006, 22 p., € 3 (€ 5*).

  J. GORDTS, Stenen getuigen uit het verleden van Tildonk, Tildonk, 2007, 72 p., 50 ill., € 12 (€ 15*).

  J. GORDTS, Het rijke interieur van de Sint-Jan de Doperkerk te Tildonk. – De Tildonkse processie van weleer(tentoonstellingsbrochure),
               2007, 32 p., 32 ill., € 2 (€ 3*);

  J. GORDTS, Bijna vier eeuwen Tildonkse pastoors (1626-1999), Tildonk, 2009, 72 p., 80 ill., € 12 (€ 15*).

  M. VAN ROOST, Tijdloos. Het voormalige klooster- en scholencomplex van de zusters ursulinen te Tildonk, 2015, 160 p., ca. 200 foto’s in
               vierkleurendruk, ingebonden, voor HAGOK-leden: € 32 (€ 38*), niet-leden: €35 (€41*). (verschijnt 14 november 2015)

   

  Alle publicaties zijn verkrijgbaar in het documentatiecentrum van HAGOK (GC Den Breughel, Wespelaarsesteenweg, 85 – 3150 Haacht) dinsdag van 19 tot 22u. of telefonisch 016/60.45.92 of door overschrijving van het bedrag op de rekening van HAGOK vzw : IBAN: BE69 9731 1938 2378  (BIC ARSPBE22), met vermelding van naam auteur + publicatiedatum.

   

  Gezien de hoge portkosten is het veeleer interessanter de werken af te halen in het documentatiecentrum (dinsdag 19-22 u.) of na afspraak bij Roger Casteels, El. Willemslaan 8 te Wespelaar (016/60 45 92).

  *: inclusief verzendingskosten.

  12-10-2015 om 00:00 geschreven door jg  


  >> Reageer (0)
  11-10-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cricket in den hof van het klooster...


  Cricket is na voetbal de meest populaire sport ter wereld en is vooral geliefd in de landen van het Gemenebest. Geen wonder dus dat de Engelse pensionnaires indertijd hun geliefkoosde spel in het klooster van Tildonk introduceerden.

  Alhoewel... men heeft recent achterhaald dat cricket enkele eeuwen geleden vanuit Vlaanderen naar Engeland geëxporteerd werd, net als golf trouwens!
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7919429.stm
  11-10-2015 om 00:00 geschreven door jg  


  >> Reageer (0)
  10-10-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.* Fotoboek TIJDLOOS - aan intekenprijs? De tijd dringt...


  Opgelet, de tijd dringt. Nog tot 15 oktober kan je aan voorintekenprijs intekenen op het fotoboek TIJDLOOS dat het voormalige Tildonkse ursulinenklooster en de bijhorende scholen onder de loep neemt. Nadien verhoogt de prijs met 6 euro...
  Het boek telt ca. 200 foto's, veelal in kleur, en beslaat 160 pagina's. Het wordt gedrukt op 150 gram 'MultiArt silkpaper' en afgewerkt met genaaide rug, hardcover en boekomslag. 
  De prijs is bewust laag gehouden en bedraagt slechts 26 euro bij voorintekening.

  Verschijningsdatum: 14 november 2015.

  Dit wordt sowieso een prachtig geschenkboek met uni
  eke foto's van Tildonks bekendste monument. Kortom, een boek dat in geen enkele boekenkast mag ontbreken!


  Maurits Van Roost, Jan Gordts, Lut Bellekens, Eric Vandenwyngaerden, Tildonk, Wilsele, ursulinen, Lambertzhoeve, Belevingscentrum 14-18, Engelenburcht, Sint-Angela-instituut

  10-10-2015 om 00:00 geschreven door jg  


  >> Reageer (0)
  06-10-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler en Homo Sapiens in de clinch...

                                                                    Gepolijste bijl uit Haacht 

   

  'Neanderthaler en Homo sapiens in de clinch langs Winge, Demer en Dijle?'

  De Oude Steentijd (Prof. Philip Van Peer - KU Leuven)
  De Midden en de Jonge Steentijd (Dr. Veerle Lauwers - WinAr)

   

  In de driehoek Aarschot - Leuven - Mechelen kent de mens een rijke voorgeschiedenis. Al langer dan 250.000 jaar voor onze jaartelling duikt de nomadische mens hier op. Tussen 80.000 en 35.000 jaar geleden wordt zijn levensverhaal al wat duidelijker. Maar wie waren die mensen eigenlijk? Prof. Philip Van Peer vertelt u hoe ook wij kunnen helpen om dit vraagstuk mee op te helderen.

  Dr. Veerle Lauwers leert ons dat na een schijnbaar lange onderbreking, de moderne mens hier iets minder dan 10.000 jaar geleden op tocht komt met zeer gespecialiseerde hyperkleine werktuigen. Pas in een latere periode - zo'n 6.500 jaar terug - tonen landbouwers interesse om zich te vestigen en hun leven op een vaste plek uit te bouwen.

   

   Donderdag 15 oktober - 20 uur (tap vanaf 19u30)
  Locatie: zaal De Tiendenschuur, Pastoriestraat 50 - 3150 Wakkerzeel
  HAGOK-leden: gratis - Niet-leden: 5 euro

  --------------------------------------------------------------------------

  DAGUITSTAP

  Aansluitend op deze lezing organiseert Ward Caes in juni 2016 voor HAGOK een daguitstap naar de ondergrondse silex mijnbouwsite van de prehistorische mens te Spiennes bij Mons. Dit is sinds kort UNESCO-werelderfgoed, werd zopas geopend en is onder strikte begeleiding in zeer beperkte groep te bezoeken. Interesse?

  Stuur dan een mailtje naar ward.caes@telenet.be of geef een seintje op 0476/05 36 24

  06-10-2015 om 00:00 geschreven door jg  


  >> Reageer (0)


  Foto

  Figuur van de maand:
  Ludwig van Beethoven


  ° Bonn 16 dec 1770

  https://nl.wikipedia.org/
  wiki/Ludwig_van_Beethoven

  Zoeken in blog  ZOEKEN IN DEZE BLOG

  Ben je benieuwd of je familienaam voorkomt in de blog?

  Of zoek je info over bvb. het klooster, varkens en beren, de vaart, ...
  Typ je zoekterm in en je krijgt onmiddellijk ALLE artikels waarin deze term voorkomt!

  ZEKER EENS PROBEREN!


  DE FOTO'S IN DEZE BLOG

  Miniatuurfoto's in het middengedeelte kan je doorgaans vergroten door erop te klikken.

  IS NIET MEER ZO WEGENS PROBLEMEN BIJ DE PROVIDER VAN DEZE BLOG (sorry!!!)


  De foto's in de linker- en rechterkolom echter niet, ze zijn dan ook veeleer bedoeld als opsmuk. Het gros kwam je al wel eerder tegen in een artikel in het middengedeelte.

  .


  Foto

  Foto

  WARM AANBEVOLEN

  Voor slechts 29 € word je lid van HAGOK, de Haachtse Geschied- en Oudheidkundige Kring.

  Als lid kan je de meeste activiteiten van HAGOK gratis meemaken.

  Ontvang je HOGT,  een glossy magazine met tientallen kleuren- en andere foto's; elk jaar goed voor ca. 340 blz. streekgeschiedenis, heemkunde, genealogie, archeologie, alsook wetenschappelijke bijdragen over de dorpen van de driehoek Aarschot-Leuven- Mechelen.


  Over Tildonk verschenen reeds heel wat uitgebreide bijdragen!

  Artikels over Tildonk sedert 2005:

  Jan Gordts, 'Life in a Belgian Convent: A Sydney Girl Abroad'. Een relaas uit 1913 door Maie Mason, Australische oud-leerlinge van de Tildonkse ursulinenkostschool

  Jan Gordts, Liedeken op de groote moordery geschied tot Tildonck in den nagt op Gulde Mis (1837)

  Jan Gordts, Marie Antoinette Caroline van der Gracht de Fretin en het kasteel ter Elst te Tildonk

  Jan Gordts, Voorjaar 1814. Het veldleger van "de Zwarte Hertog" Frederik Willem van Brunswijk strijkt neer in onze dorpen

  Roger Casteels, Uittreksels uit het frontblad 'Het Kanton Haacht onder de wapens' - (Thildonck)

  Jan Gordts, Wat mispeuterden de Tildonkenaren zoal een goede honderd jaar geleden? Een verhaal van onder meer ‘varkens’ en ‘beren’

  François van der Jeught, Een nieuwe Van den Gheinklok voor de kerk van Tildonk in 1601

  Jan Gordts, Het Tildonkse ursulinenklooster, litho op postkaart 1903-04

  Jan Gordts en Guido Abts, De preekstoel met de verkeerde parochieheilige

  Germaine Verheyt, 'Maurice Neefs, een oorlogsslachtoffer uit Tildonk

  Jan Gordts, Openbare boedelverkoop in 1771 van de Tildonkse hoeve van 'de Tafel van de Grote Heilige Geest van Leuven' (Hof Ter Leeps)

  Jan Gordts, Leerlingenwerving voor de internationale kostschool van de Tildonkse ursulinen in de 19de en 20ste eeuw

  Jan Gordts, Bijna vier eeuwen Tildonkse pastoors (1626-1999)

  Willy Van Langendonck, De waternaam Lips

  Hubert Simonart, Tildonk-Banneux 1933-2008. Een uitzonderlijke band

  Jan Gordts, Het testament van kanunnik Philippus Van ’t Sestich  (+ Tildonk 15 oktober 1764)

  Jan Gordts, De Tildonkse processie van weleer

  Willy Van Langendonck, Het toponiem Tildonk

  Jan Gordts, Een Tildonks politiereglement uit 1837

  Jozef Hamels, Renners uit onze regio: Maurice Croon

  Jan Gordts, De Tildonkse galg

  Roger Casteels, Dagboek van de ursulinen van Caen over hun belevenissen te Wespelaar en Tildonk tijdens de Eerste wereldoorlog

  Jan Gordts, Tildonk ten tijde van de Oostenrijkse Successieoorlog (1741-1748)

  Louis Swiggers, Over Tildonkse dorpsfiguren: Jakke Vanden Acker, alias Sinterklaas; de smed; Jef van Woil; Lewie Van Krieken; Plien Borreman

  Jan Gordts, De geschiedenisles van schoolmeester Paulus Goossens over Tildonk (1856)

  Roger Casteels, Het Tildonkse ursulinenklooster en de Eerste Wereldoorlog

  Jan Gordts,Tildonk beschreven rond 1830 in de 'dossiers d'expertise' van het kadaster

  Jozef Hamels, Renners uit onze regio: met Tildonkse connectie


  Meer info:
  www.hagok.be  Foto

  Foto

  Foto

  http://flavors.me/tilloenk3150


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Tilloenk leeft!


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Mijn favorieten
 • Digitale bib. NEDERLANDSE LETTEREN
 • KUNSTPATRIMONIUM
 • MONUMENTENZORG
 • REGIONALE BEELDBANK
 • KEERBERGEN en RIJMENAM
 • WEB GALLERY OF ART
 • KRUIDENBOEK DODOENS
 • WINKSELE-DELLE
 • KADOC
 • Gemeente HAACHT

 • HAGOK
 • Genootschap Heemkunde HERENT
 • Heemkring HOEFIJSER
 • Heemkring RAVENSTEYN
 • Heemkring CAMPENHOLT
 • NATUURPUNT HAACHT
 • Heemkring DE SEMSE
 • HULDENBERG
 • Toerisme Vlaams-Brabant
 • KAPELLEWEG

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  't Pastoorke van Tilloenk

  Foto

  Blog als favoriet !

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  De Tildonkse Sint-Jan de Doperkerk
  (Bing Maps)

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Ferraris
  18de E.


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Vermijd webreclame:
  gebruik de
  vrije webbrowser
  Firefox


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  bankzaken
  www.bloggen.be/bankzak
  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!