thuishavengoud
mijn eerste blog
 • thuishaven
 • Inhoud blog
 • Blogstop
 • Het kruis bij het meer 4. Constant Eeckels
 • Het kruis bij het meer 3. Constant Eeckels
 • Het kruis bij het meer 2. Constant Eeckels
 • Het kruis bij het meer 1. Constant Eeckels
  Zoeken in blog

  We zijn de 42de week van 2017
  Hoofdpunten blog thuishaven
 • Blogstop
 • De Tongerlose linden 2. Constant Eeckels
 • De Tongerlose linden 1. Constant Eeckels
 • Deze avond is te schoon 2. Constant Eeckels
 • Deze avond is te schoon 1. Constant Eeckels
  Elke Taelman
 • Dat hemels gevoel
 • Jij bent zo anders
 • Wanneer ik in zijn ogen keek
 • Zonder jou
 • Duizend nachten
 • Ik zie de zon
 • Sugarfree
 • De wind fluister je naam
 • Hey Hey
 • Kus me zacht
 • Volg je hart
 • Is er hier een party?
 • Fantasie
 • Geef er een lap op
 • Zeg eens jongen
 • Maartje Van Neygen
 • Tekendoos
 • Petit amour d'été
 • Niet slecht bedoeld
 • 't Is echt wel goed
 • Free Souffriau
 • Doodgewoon
 • Symfonie
 • Doosje
 • Vlaanderen mijn land
 • Laura Lynn
 • Blijf in mijn armen
 • Door jou
 • Met jou samen leven
 • Wat heb je met mij gedaan?
 • We dansen de zumba
 • Elke nacht
 • Jij en ik
 • Stille dromen
 • Vlinders in je buik
 • Jij bent de mooiste
  Laura Lynn 2
 • Kom dichterbij
 • Manuel Goodbye
 • Alleen is maar alleen
 • Met Vlaamse meisjes
 • Parapapa
 • Laat me in je leven
 • In vuur en vlam
 • Wij vieren feest
 • Hup faldera
 • De kusjesdans (met Matthias Lens)
  Lindsay
 • Van 's morgens vroeg
 • Ik lig nog steeds van jou te dromen
 • Een liefde voor het leven
 • het kan geen toeval zijn
 • Ik schenk jou een ster
 • Ik weet nog wat ik zei
 • Op de scheven van mijn hart
 • Als jij me kust
 • Dag en nacht
 • Bella romantica
  Dana Winner
 • Ik hou van jou
 • Duizend mooie dromen
 • Geef de kinderen een wereld
 • Een lied alleen voor kinderen
 • Hopeloos en verloren
 • Het is een wonder
 • Het dorp
 • Ver weg van Eden
 • Regen van geluk
 • Zeven dagen
  Mieke1
 • Als ik jou niet had
 • Klein klokje in de toren
 • Alle kinderen
 • Dromenland
 • Ik heb vandaag de zon besteld
 • Kermis
 • Vlinders in de buik
 • Kom weer terug bij mij
 • Zomaar een dag in september
 • Griekenland
  Mieke2
 • Laat mij gaan- Wals van de liefde
 • Jij was de liefde van mijn leven
 • Vliegen als een vogel
 • Wals je met me mee
 • Eenzaam zonder jou
 • Mijn engelbewaarder
 • Zondagskind
 • Charlie Chaplin
 • Mijn beste vriendin
 • Zomertijd
  De mooiste gedichten uit de Nederlandse letterkunde verzameld en gekozen uit www.bloggen.be/thuishaven
  Welkom in mijn thuishaven en geniet van deze gouden gedichten. Geen rijker kroon dan gedichten schoon. Mijn moedertaal is wonderzoet voor wie haar geen geweld aandoet. Elke vrijdag een gouden gedicht.
  29-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Blogstop
  Dag iedereen,
  Gedurende 3 jaar heb ik hier de mooiste gedichten uit onze Nederlandse letterkunde geplaatst.
  Een selectie gekozen uit mijn andere blog: thuishaven. 
  Na 6 jaar stop ik met mijn blog thuishaven. Zo komt er ook een einde aan thuishavengoud.
  Ik bedank jullie allemaal voor het volgen van mijn blog.
  Ik wens jullie het allerbeste toe en nogmaals bedankt.
  André

  29-09-2017, 00:00 Geschreven door André  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het kruis bij het meer 4. Constant Eeckels
  Slechts zij, die dapper het ruige duin beklommen,
  hoorden al wat beneden loog verstommen,
  en strekten zich bij het palle kruis ter rust.

  Een diepe slaap is over hen gezonken,
  en als bedeesd de dag kwam doorgeblonken,
  ontwaakten zij met nieuwe levenslust.

  Zij hadden moed gegeten en gedronken,
  door Jezus zelf geboden en geschonken,
  en waren het lijdens-voorrecht toen bewust.

  29-09-2017, 00:00 Geschreven door André  


  22-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het kruis bij het meer 3. Constant Eeckels
  Dat is het wat de bomen nu nog ruisen.
  Dat is het wat de struiken nu nog stenen.
  Dat is het wat de baren nu nog bruisen.
  Dat is het wat de winden nu nog wenen.

  Dit glinsteren op het strakke meer-gelaat
  in het ogenlicht van allen, daar verdwenen,
  maar die nog zien hoe boven het golven gaat.

  Dit frazelen is het gonzen van de stemmen
  der dompelaars, die hier laving voor hun monden
  en frisheid zochten voor ontstoken wonden.

  Doch slechts de dood in hun armen vonden,
  die het zieke bloed in het brekend hart deed stremmen.

  22-09-2017, 00:00 Geschreven door André  


  08-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het kruis bij het meer 2. Constant Eeckels
  Plots plofte een plons. De spiegel wemelde even,
  als lachte hij om het verwachte gebeurde.

  Soms dook nog boven het breed bekringde vlak
  het bleke hoofd eens op; en het laatste leven
  brak dan in schreeuwen uit, die de stilte scheurde.

  De bomen schudden angstig top en tak,
  de struiken neigden diep, met dor geknak,
  en zelfs de nacht, de harteloze en boze,
  stond dan ontsteld, wijl ras de maan verdook
  achter een scherm van saamgeschoven smook.

  Maar als een treurig, laatst vermanen rees,
  ter kruin het kruis, die naar de hoogte wees.

  08-09-2017, 00:00 Geschreven door André  


  01-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het kruis bij het meer 1. Constant Eeckels
  Nu slaapt het meer, maar toch is het of er bazelen
  nog dwaze baren. Dan weer of er klotsen 
  nog trotse golven tegen logge rotsen;
  vaak lijkt het of er geliefden teder frazelen.

  Daarna of er vrouwen scherp bij een schipbreuk gillen,
  en of de jonge kracht, gulzig geslokt
  door een vratende kolk, terug naar boven schokt
  bij geselslagen van het onsterfelijk willen.

  Wanstaltige rijen bomen langs de oever,
  bedekt met wier en slijk bij lage tijd,
  het gestruik staat krom, alsof het om medelij

  voor zijn kleinheid bad. Oneindig droever
  rijst op het duinenkruin het vermolmde kruis,
  voor hen die nooit meer keerden naar hun huis.

  01-09-2017, 00:00 Geschreven door André  


  25-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aan Guido Gezelle 4. Constant Eeckels
  In het blij omvonkelend straalgespeel
  zien we iedere vers als een echt juweel
  van klank en zuivere zegging glimmen.

  De lucht verhoogt, het land verwijdt,
  nieuw leven wortelt en gedijt
  bij het blaken van de ververde kimmen.

  Wij gaan naar u als naar een vorst,
  in onze stormig-jonge borst
  deint zwaar de zee van uw gezangen.

  En klotselt voort, en klotselt voort,
  met statig ritme in ieder woord,
  uit uw grote ziel ontvangen.

  25-08-2017, 00:00 Geschreven door André  


  18-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aan Guido Gezelle 3. Constant Eeckels
  Het is onze ziel die uit u spreekt;
  Het is ons hart dat in u breekt;
  Het is ons lieven en ons lijden

  dat in uw priesterboezem wringt,
  en in uw zoete wijzen zingt,
  en zingen zal door alle tijden.

  Uit schijnbaar barre, harde grond,
  waarin men schaars een druppel vond,
  hebt gij een brede vloed gedolven.

  Nu baart en bruist en zwoegt en zwelt
  hij machtig over het Vlaamse veld,
  met fier gekuif van felle golven.  18-08-2017, 00:00 Geschreven door André  


  11-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aan Guido Gezelle 2. Constant Eeckels
  En in dit licht, in dit gelach,
  van nieuw-gerezen, eeuwige dag,
  gaan wij, uw zonen, naar de verte.

  De verte die ge op eigen aard,
  in eigen taal hebt ontwaard,
  en in uw al bevattend hart.

  Want alles blijkt van u, van ons,
  het is ons eigen stemgegons
  dat we in uw lieve liederen horen.

  Het is het gekraai van een spelend kind,
  het luw gewaai van de lentewind,
  en het reuzelend ruizelen van het koren.


  11-08-2017, 00:00 Geschreven door André  


  04-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aan Guido Gezelle 1. Constant Eeckels
  Hoe schoon staat ge in de gouden glans
  der jaren, die een blanken krans
  rond uw vergrijsde haren stralen.

  Hoe groot staat ge in het blijvend licht,
  dat uit uw peinzend aangezicht
  gedurig op uw volk zal dalen.

  Gij zijt de zon die nimmer nijgt,
  maar immer hoger, klaarder stijgt,
  met altijd mooier kleurschakeren.

  Gij zijt de dag die nimmer deinst,
  maar immer voortschrijdt in het reinst
  gegloei, dat alle nacht zal weren.


  04-08-2017, 00:00 Geschreven door André  


  28-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een avondlichtje voor de Lieve Vrouw. Constant Eeckels
  Mijn hart hangt als een lampje voor uw beeld,
  dat in een nis door de avond wordt omdonkerd,
  zie, hoe verblijd het liefdevlammetje flonkert,
  en hoe beschroomd het rode schijnsel speelt
  op uw aanminnig beeld.

  Het flonkt zo hel door het venstertje van eerbied,
  ter hoogte van uw goud-geschoeide voet,
  ik ben verrukt als gij voor kleinen goed,
  op het gloeiend hart,
  op het groeiend vlammetje ook neerziet.

  Is het u zo wel? Bevalt u het simpel licht?
  Mag het altijd zo voor uw voeten blinken?
  En zult gij steeds, bij het rijzen of bij het zinken
  der zon, uw blik gemoedelijk gericht
  houden op het harte-licht?

  Ik wil al mijn glans hier bij uw beeld vergloren,
  totdat de wiek der levensolie derft,
  maar wen hij dan, na zwak geflakker, sterft,
  hij worde hoog toch, voor uw troon herboren.  28-07-2017, 00:00 Geschreven door André    Archief per week
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !


  Startpagina !

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Isabelle A
 • Ik weet wat ik wil
 • Stap voor stap
 • Jij mag altijd op mij rekenen
 • Hemels
 • Liefste
 • Wie ben jij?
 • Ik laat je nooit meer gaan
 • Dansen voor jou
 • Ik geef
 • Helemaal alleen

  petra
 • Verliefd zijn
 • Mooi is het leven
 • Ik hou van jou
 • Vlaanderen mijn land
 • Ik leef voor jou
 • Als ik droom

 • Vanessa Chinitor
 • In al mijn dromen
 • Hoog op de wind
 • Ik ben blij dat ik je weerzie
 • Ik zie wat jij niet ziet
 • Ik ben gelukkig
 • Een koffer vol dromen
 • Like the wind


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!