thuishavengoud
mijn eerste blog
 • thuishaven
  Inhoud blog
 • blogpauze
 • Mijn boeken 4. Caesar Gezelle
 • Mijn boeken 3. Caesar Gezelle
 • Mijn boeken 2. Caesar Gezelle
 • Mijn boeken 1. Caesar Gezelle
  Zoeken in blog

  We zijn de 12de week van 2017
  Hoofdpunten blog thuishaven
 • Nevelig onzeker 2. Constant Eeckels
 • Nevelig onzeker 1. Constant Eeckels
 • Oktober. Constant Eeckels
 • Laf berusten. Constant Eeckels
 • Wie zijt ge toch 2. Constant Eeckels
  Elke Taelman
 • Dat hemels gevoel
 • Jij bent zo anders
 • Wanneer ik in zijn ogen keek
 • Zonder jou
 • Duizend nachten
 • Ik zie de zon
  Sugarfree
 • De wind fluister je naam
 • Hey Hey
 • Kus me zacht
 • Volg je hart
 • Is er hier een party?
 • Fantasie
 • Geef er een lap op
 • Zeg eens jongen
  Maartje Van Neygen
 • Tekendoos
 • Petit amour d'été
 • Niet slecht bedoeld
 • 't Is echt wel goed
  Free Souffriau
 • Doodgewoon
 • Symfonie
 • Doosje
 • Vlaanderen mijn land
  Laura Lynn
 • Blijf in mijn armen
 • Door jou
 • Met jou samen leven
 • Wat heb je met mij gedaan?
 • We dansen de zumba
 • Elke nacht
 • Jij en ik
 • Stille dromen
 • Vlinders in je buik
 • Jij bent de mooiste
  Laura Lynn 2
 • Kom dichterbij
 • Manuel Goodbye
 • Alleen is maar alleen
 • Met Vlaamse meisjes
 • Parapapa
 • Laat me in je leven
 • In vuur en vlam
 • Wij vieren feest
 • Hup faldera
 • De kusjesdans (met Matthias Lens)
  Lindsay
 • Van 's morgens vroeg
 • Ik lig nog steeds van jou te dromen
 • Een liefde voor het leven
 • het kan geen toeval zijn
 • Ik schenk jou een ster
 • Ik weet nog wat ik zei
 • Op de scheven van mijn hart
 • Als jij me kust
 • Dag en nacht
 • Bella romantica
  Dana Winner
 • Ik hou van jou
 • Duizend mooie dromen
 • Geef de kinderen een wereld
 • Een lied alleen voor kinderen
 • Hopeloos en verloren
 • Het is een wonder
 • Het dorp
 • Ver weg van Eden
 • Regen van geluk
 • Zeven dagen
  Mieke1
 • Als ik jou niet had
 • Klein klokje in de toren
 • Alle kinderen
 • Dromenland
 • Ik heb vandaag de zon besteld
 • Kermis
 • Vlinders in de buik
 • Kom weer terug bij mij
 • Zomaar een dag in september
 • Griekenland
  Mieke2
 • Laat mij gaan- Wals van de liefde
 • Jij was de liefde van mijn leven
 • Vliegen als een vogel
 • Wals je met me mee
 • Eenzaam zonder jou
 • Mijn engelbewaarder
 • Zondagskind
 • Charlie Chaplin
 • Mijn beste vriendin
 • Zomertijd
  De mooiste gedichten uit de Nederlandse letterkunde verzameld en gekozen uit www.bloggen.be/thuishaven
  Welkom in mijn thuishaven en geniet van deze gouden gedichten. Geen rijker kroon dan gedichten schoon. Mijn moedertaal is wonderzoet voor wie haar geen geweld aandoet.
  19-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.blogpauze
  Ik neem een blogpauze tot zondag 7 mei.
  Maandag 8 mei plaats ik terug gouden gedichten uit onze Nederlandse letterkunde.
  In afwachting kan u terecht voor een dagelijks gedicht op mijn blog www.bloggen.be/thuishaven.
  Ik bedank iedereen om mijn gouden gedichten te volgen.
  André

  19-03-2017, 20:10 Geschreven door André  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn boeken 4. Caesar Gezelle
  Een rijke vorstenzaal mijn nederig boekenraam,
  daar de delen naar de geest op mij te wachten staan,
  totdat hun gouden gunst mij zal in de hand gegoten.

  Een goddelijk verblijf waar Gods Zoon en Woord
  Gods eigen wijsheid staat en op mijn wenken hoort,
  om voor mij open te slaan zijn boek met zeven sloten.

  Komt, lieve doden, laat, de levenden gevlucht,
  ver van hun dol gewoel, ver van hun voos gerucht,
  terwijl gij doden spreekt, al de anderen eerbiedig zwijgen.

  Is het geen bedrog al wat bij u mijn oog aanziet,
  bij u verminder ik mijn edel menszijn niet,
  ik gevoel door u geleid, mij beter mens bedijgen. (1)

  (1):bedijgen=worden.


  19-03-2017, 00:00 Geschreven door André  


  18-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn boeken 3. Caesar Gezelle
  Gij stille vrienden mijn, die ik uitzoek naar mijn zin,
  die ik nimmer neem ter hand, tenzij met vast gewin
  voor hart of geest of ziel of alle drie te gader.

  Die gaat als ik u zend, die als ik roep komt nader,
  uw aanzien is mij zoet noch dient gij ooit tot last,
  nooit komt gij onbegeerd, nooit ongenood tot gast.

  Gij zwijgt op tijd en stond: men mag dat veel niet wensen
  voor levenden. Wie is het die op twee benen loopt
  en voor zo luttel prijs zijn wetendheid verkoopt?

  18-03-2017, 00:00 Geschreven door André  


  17-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn boeken 2. Caesar Gezelle
  Gij staat daar geschreven met mensenzweet en het bloed
  der bittere barensnood, of in de hete gloed
  der geestdrift, of gedrenkt met droefheid-, vreugdetranen.

  Gij hebt de tijd getrotseerd en spreekt aan elk voorwaar,
  door het tijdgerecht geproefd, uw wijsheid vast en klaar,
  en spot om wat men nieuw en wijsdom is gaan wanen.

  Gij boom der kennis van het goed en van het kwaad,
  verschillig door elkeen uw ooft die plukken laat,
  gij bittere of zoete vrucht van menselijk ervaren.

  Zijt zegen voor de één en voor de anderen gift:
  en het goed of kwaad door u wordt in de ziel gestift,
  dat zwelt en groeit, ondelgbaar door de levensjaren.


  17-03-2017, 00:00 Geschreven door André  


  16-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn boeken 1. Caesar Gezelle
  Mijn lieve doden, eens te meer kom ik gevlucht
  tot uw vertrouwde schoot, voor al het voos gerucht,
  dat op het aards toneel de levenden daar maken.

  Gij weet het al zowel als zij, en duizendmaal
  veel dieper nog bevroedt gij wat het allemaal
  betekent, en waarom die schapen dol geraken.

  Gij weet hoe al het nieuw wordt steeds gelijk het oud,
  hoe steeds op het oude puin het nieuwe huis wordt opgebouwd,
  en niemand aan den boel een zier en zal veranderen.

  Dat niemand kwader dan de kwaadste wezen zal,
  noch beter dan de beste, en dat, steeds overal, 
  een mens nog best van al gelijkt op eenen anderen.


  16-03-2017, 00:00 Geschreven door André  


  15-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Duinen 3. Caesar Gezelle
  Dan bijst het wervelend zand: daar giert
  het rillend duinengroen,
  doch stand houdt gij, door al het geweld
  dat de wind en baren doet.

  Gij houdt stand en blijft de aloude kust
  van Vlaanderenland bewaken
  van storm of springvloed of wat el
  van watersnood mocht maken.

  Wat zie ik geerne het zonnewiel,
  te westen vorstelijk rood,
  te rusten gaan in het bloedbed van
  de zee haar gouden schoot.

  En boven op uw kop gestaan,
  de heldere sterrenwachten,
  en het toverlicht der zee aldoor
  de heimelijke nachten.  15-03-2017, 00:00 Geschreven door André  


  14-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Duinen 2. Caesar Gezelle
  Hoe blekt gij, duinen groen en wit,
  bij het nuchter zonnedagen,
  hoe hangt de lucht hier wijd en blauw
  en wolkeloos diep bij dagen.

  Hoe ruist de machtig grote zee
  hier vredig aan uw voet,
  en temt haar wilde golfgeweld
  en zacht u strelen doet.

  Soms, bulderend op uw flanken breekt
  ze haar losgewoelde baren,
  die, bijtend in de baard u, doen
  hun zilte schuimvlies varen.

  Die winden gaan u ernstig aan
  en geselen uw lijf,
  en het zeegeweld zijn schoot zwelt, vol
  ontzettend doodsbedrijf.  14-03-2017, 00:00 Geschreven door André  


  13-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Duinen 1. Caesar Gezelle
  Standvastige eerbiedwaardigheid
  der oudgedaagde duinen,
  wat hoor ik hoe de zeewind raast
  om uw spiernaakte kruinen.

  Door het duinendistel, biezegras
  dat, schaars, uw schedel vlekt,
  en armoedig mager groen
  uw bleke flanken dekt.

  De trage nacht, het schemerlicht
  ontduikend opgerezen,
  laat zien het grillig lijnen van
  uw statig duinenwezen.

  Zo gauw het oosten kleurt, de zon
  haar nevelkamp vertrekt,
  en het nieuwe leven weer
  onze oude wereld wekt.  13-03-2017, 00:00 Geschreven door André  


  12-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bomen 4. Caesar Gezelle
  Zoetezingend bladerenlied,
  waarom, waarom, ik weet het niet,
  bij zomeravondstonden,
  mijzelf vergetend urenlang,
  ik sta te luisteren, in uw zang,
  uw stillen zang verslonden.

  Heimelijk talend loverlied, (1)
  wat is het, wat is het? Ik weet het niet,
  bij zomeravondstonden,
  daar u de wind aan het ruisen stelt,
  al wat gij mijn ziel vertelt,
  aan uw geruis verbonden.

  Zielezalvend bomenlied,
  zo dikwijls, dikwijls balsem giet,
  op ongenezen wonden,
  als gij uw leisen lispelt zoet, (2)
  en het hart zijn leed vergeten doet,
  bij zomeravondstonden.

  Wonderdiepe loverlied,
  en zingt mijn eigen ziele niet,
  bij zomeravondstonden,
  met u vereend éénzelfde zang,
  die, mijns omwillens, wederklank
  heeft binnen mij gevonden.

  Vredevoerend blarenlied,
  en hebben wij te gare niet,
  bij zomeravondstonden,
  een ongerepte vrede in Hem,
  die ruist door blader- en zielestem
  de vrede Gods gevonden.

  (1):talen=spreken
  (2):leis=gezang


  12-03-2017, 00:00 Geschreven door André  


  11-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bomen 3. Caesar Gezelle
  Stilruisend ging der bomen stem:
  "gij vraagt ons hoe het verging met hem
  die ons in het leven stelde:
  wij zeggen hetgeen wij weten u
  zo het nimmer gaat zo ging het nu:
  de boom viel waar hij helde".

  Nacht is het, diepe nacht en de uren
  glijden traag. Al door het geblaarte
  giet de maan op gers en muren
  haar zilverbleke klaarte.

  Rijzig zacht zo staan mijn bomen
  hel beschenen, zwart bij vlekken,
  laten het stille maanlicht komen
  op de vloer hun schaduw trekken.

  Lijzig als mijn ademtijgen
  loopt de wind door hunne blaren,
  en door het wiegelen van hun twijgen
  suizelen zoete tovermaren.

  Zacht geritsel van de blaren,
  heimelijk teder manelichten,
  ruist nu zacht, verlicht mijn staren,
  op geliefde droomgezichten.

  11-03-2017, 00:00 Geschreven door André    Archief per week
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !


  Startpagina !

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Isabelle A
 • Ik weet wat ik wil
 • Stap voor stap
 • Jij mag altijd op mij rekenen
 • Hemels
 • Liefste
 • Wie ben jij?
 • Ik laat je nooit meer gaan
 • Dansen voor jou
 • Ik geef
 • Helemaal alleen

  petra
 • Verliefd zijn
 • Mooi is het leven
 • Ik hou van jou
 • Vlaanderen mijn land
 • Ik leef voor jou
 • Als ik droom

  Vanessa Chinitor
 • In al mijn dromen
 • Hoog op de wind
 • Ik ben blij dat ik je weerzie
 • Ik zie wat jij niet ziet
 • Ik ben gelukkig
 • Een koffer vol dromen
 • Like the wind


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op http://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!