thuishavengoud
mijn eerste blog
 • thuishaven
  Inhoud blog
 • blogpauze
 • Begrafenis 2. Constant Eeckels
 • Begrafenis 1. Constant Eeckels
 • Hij komt van het noorden 2. Constant Eeckels
 • Hij komt van het noorden 1. Constant Eeckels
  Zoeken in blog

  We zijn de 30de week van 2017
  Hoofdpunten blog thuishaven
 • Morgen in het Kempenland 1. Constant Eeckels
 • blogpauze
 • Mei Gedicht. Constant Eeckels
 • Aan Guido Gezelle 4. Constant Eeckels
 • Aan Guido Gezelle 3. Constant Eeckels
  Elke Taelman
 • Dat hemels gevoel
 • Jij bent zo anders
 • Wanneer ik in zijn ogen keek
 • Zonder jou
 • Duizend nachten
 • Ik zie de zon
  Sugarfree
 • De wind fluister je naam
 • Hey Hey
 • Kus me zacht
 • Volg je hart
 • Is er hier een party?
 • Fantasie
 • Geef er een lap op
 • Zeg eens jongen
  Maartje Van Neygen
 • Tekendoos
 • Petit amour d'été
 • Niet slecht bedoeld
 • 't Is echt wel goed
  Free Souffriau
 • Doodgewoon
 • Symfonie
 • Doosje
 • Vlaanderen mijn land
  Laura Lynn
 • Blijf in mijn armen
 • Door jou
 • Met jou samen leven
 • Wat heb je met mij gedaan?
 • We dansen de zumba
 • Elke nacht
 • Jij en ik
 • Stille dromen
 • Vlinders in je buik
 • Jij bent de mooiste
  Laura Lynn 2
 • Kom dichterbij
 • Manuel Goodbye
 • Alleen is maar alleen
 • Met Vlaamse meisjes
 • Parapapa
 • Laat me in je leven
 • In vuur en vlam
 • Wij vieren feest
 • Hup faldera
 • De kusjesdans (met Matthias Lens)
  Lindsay
 • Van 's morgens vroeg
 • Ik lig nog steeds van jou te dromen
 • Een liefde voor het leven
 • het kan geen toeval zijn
 • Ik schenk jou een ster
 • Ik weet nog wat ik zei
 • Op de scheven van mijn hart
 • Als jij me kust
 • Dag en nacht
 • Bella romantica
  Dana Winner
 • Ik hou van jou
 • Duizend mooie dromen
 • Geef de kinderen een wereld
 • Een lied alleen voor kinderen
 • Hopeloos en verloren
 • Het is een wonder
 • Het dorp
 • Ver weg van Eden
 • Regen van geluk
 • Zeven dagen
  Mieke1
 • Als ik jou niet had
 • Klein klokje in de toren
 • Alle kinderen
 • Dromenland
 • Ik heb vandaag de zon besteld
 • Kermis
 • Vlinders in de buik
 • Kom weer terug bij mij
 • Zomaar een dag in september
 • Griekenland
  Mieke2
 • Laat mij gaan- Wals van de liefde
 • Jij was de liefde van mijn leven
 • Vliegen als een vogel
 • Wals je met me mee
 • Eenzaam zonder jou
 • Mijn engelbewaarder
 • Zondagskind
 • Charlie Chaplin
 • Mijn beste vriendin
 • Zomertijd
  De mooiste gedichten uit de Nederlandse letterkunde verzameld en gekozen uit www.bloggen.be/thuishaven
  Welkom in mijn thuishaven en geniet van deze gouden gedichten. Geen rijker kroon dan gedichten schoon. Mijn moedertaal is wonderzoet voor wie haar geen geweld aandoet.
  21-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.blogpauze
  Dag iedereen,
  Ik las een blogpauze in tot en met zondag 30 juli.
  Vanaf maandag 31 juli plaats ik terug gouden gedichten
  uit onze Nederlandse letterkunde.
  In afwachting kan je terecht op mijn andere blog www.bloggen.be/thuishaven 
  Bedankt om deze gouden gedichten te volgen.
  Tot ziens.
  André

  21-05-2017, 00:00 Geschreven door André  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Begrafenis 2. Constant Eeckels
  Een wijl hangt er een gorgel-knijpend zwijgen,
  hun schouders schoren de onversierde kist,
  ze schuiven uit de hoog-gewelfde hallen
  naar buiten, in de opgetaste mist.

  Log weegt het lijk van de verslagen denker,
  ze hijmen onder pletterende last,
  hoor hoe de ruimte, zwak ververrend,
  een zonderling gelui akelig glast.

  In het meest verlaten hoekje van de heide
  geult, lang en smal, een pas-gedolven kuil,
  hoor hoe door de ruimte, zwak ververrend,
  een gillen giept, als rekkend hond-gehuil.

  Ze houden stil. Het schuine schrijn zakt moeilijk
  in de nauwe groef, te spaarzaam uitgediept, 
  hoor hoe door de ruimte, zwak ververrend,
  het geluid vesmeld en het huilen scherper giept.





  21-05-2017, 00:00 Geschreven door André  


  20-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Begrafenis 1. Constant Eeckels
  Het uur is daar: nu sluipen de gedachten,
  gehuld in lange, zwarte mantels, aan
  uit het kaal portaal van liefdeloos verleden,
  en komen nog rond de open doodskist staan.

  Daarin ligt hij, de machtige, die allen
  eens baarde uit zijn God bevruchten geest,
  hij die, te vroeg geboren, de verkonder
  van leven voor de toekomst is geweest.

  Ze naderen één voor één. Diep buigen ze over
  het verstramde lichaam, en hun ijzige adem
  kilt nog de koude mond en het marmeren voorhoofd,
  vroom vouwen zij de blanke handen samen.

  En storen even het wegend stil door het neuzelen
  der korte bede in een wereldvreemde taal,
  dan sluiten zij het deksel. Het voegenknerpen
  kriept spoedig door de duistere, silte zaal.

  20-05-2017, 00:00 Geschreven door André  


  19-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij komt van het noorden 2. Constant Eeckels
  Een tijd heeft hij gestreden tegen die natuur,
  verwachtend dat volharding eens toch zou overwinnen,
  maar voelde hoe zijn merg in dit gewest versteef,
  hoe er hem elke avond minder geestdrift bleef,
  hoe hij des morgens haast de kamp niet dorst beginnen.

  Nu keert hij weer van het Noorden, waar schatten zijn verspild
  op steppen, in de harde korst der stof gekluisterd,
  waar onverschilligheid de hoogten ondersneeuwt,
  en spot bijwijlen scherp om het koene pogen schreeuwt
  van hem, die naar het verleidend spel der schoonheid luistert.

  Wie wil, in milder oord, het leven dat hij biedt,
  de warmte die hij uitstraalt, het licht door hem ontstoken,
  of zal hij, altijd iemand uit het noorden zijn, 
  en eindelijk verdwijnen als een ijle schijn, 
  als een dwaalvlam, op het sluimerend moeras ontloken?



  19-05-2017, 00:00 Geschreven door André  


  18-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij komt van het noorden 1. Constant Eeckels
  Hij komt van het noorden, waar de vorst almachtig heerst,
  waar gure wind en lijkzang huilt voor het bottend leven,
  waar bitsige kou de sappen ongenadig stremt,
  en zo de wortels met haar wurghand omklemt,
  dat ook de taaiste plant er kwijnen moet en sneven.

  Als uitgemergeld staan de luttele bomen daar,
  na bloei-ontwaken dra in barheid-slaap gezonken,
  de struiken krimpen er als verwrongen, als in pijn,
  en droef zijgt uit de loden lucht een zieke schijn,
  of daarin tranen van gestorven jaren blonken.

  Wat bate er het blaken van zijn jongen moed en min,
  het gestraal schoot nutteloos op weerbarstige rotsen,
  verloren was het gegloei op dode boom en struik,
  dronk hij soms, dorstig, aan de enige waterkruik,
  dan deed dit ook de koude in het killend bloed omklotsen.



  18-05-2017, 00:00 Geschreven door André  


  17-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Winteravond 2. Constant Eeckels
  Thans glijden ze weer bij, vandaag, snel deinzend
  voor het heden, dat het vroegere gulzig zwolg,
  het heden met zijn sprakeloos gevolg
  van uren, reeds voor het worden cynisch grijnzend.

  Uit assig spansel, dat nooit gans opklaarde,
  dwarrelt de sneeuw in dwaze kolken rond,
  en dekt met zijn bedrieglijk-kostbaar bont
  de moedernaakte, stijfgevroren aarde.

  Het sneeuwt ook in de ziel, het vriest in de borst
  van hem, die staat voor eindeloze duur
  van treurige avonden, onthaald door guur
  lijdensgewaai langs korzelige hartekorst.



  17-05-2017, 00:00 Geschreven door André  


  16-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Winteravond 1. Constant Eeckels
  Bij winteravond, als het begint te dijzen,
  daar het licht op het Westerslagveld is verbloed,
  gaan schimmen vaak voorbij in dichte stoet,
  of lang-begraven doden dan verrijzen.

  Het zijn al illusies, die ter zonne vaarden
  van 's morgens af, geheel de kranke dag,
  doch wachtend tevergeefs haar levenslach,
  steeds op gesloten wolkenpoorten staarden.

  Ook het schemeren week. De vragende ogen loken,
  al wat er, even beurend, is geweest,
  verslenste, en werd in lijkgewaad gedoken.


  16-05-2017, 00:00 Geschreven door André  


  15-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De dag vouwt open. Constant Eeckels
  De dag vouwt open lijk een veldbloem, die
  niet roeren durft; bewust van het nederige arme
  dat haar in eenvoud kleedt. Weer zal geen zon
  de winteraarde als jonge moeder warmen.

  Geen vrolijkheid zal wapperen door het ruim,
  geen zoelte wuiven van verweekt erbarmen,
  en het leven zal weer ongevoelig zijn
  voor hen die aan zijn poort een aalmoes kermen.

  Bevangen sta ik voor het onbekende, 
  wat hoe ik dringend vrage, of speurend wende,
  wie weet wat uit die sfinxen-uren groeit?

  Mijn God, voor u al wat mij zal doen treuren,
  voor u al wat, misschien, mij op zal beuren
  daar met de dag het bestaan in u vervloeit.





  15-05-2017, 00:00 Geschreven door André  


  14-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pasen. Constant Eeckels
  Licht, och Licht.

  Gij, die adem zijt van het leven, Gij, die diep
  in het geheimste speurt naar zijn verholenste wezen,
  O God, wiens herdersstem door zondenzwart me riep
  naar het licht, dat uit uw graf met Pasen kwam gerezen.

  Gij die ziet hoe ik, bewust van het nietig-kleine in mij,
  mijn hoogmoed buig en breek en brijzel voor uw voeten;
  hoe ik, omgord met de schort van schaamte, niet tot bij
  uw altaar naderen durf, en rouwend poog te boeten.

  Maar soms flakt nog uit dood-gemeenden krater vuur,
  en hoor ik uit het dal van menselijk vernederen
  dezelfde schreeuw als toen ik, in het opstandsuur,
  met opgestoken hoofd uw grootheid dorst braveren.


  14-05-2017, 00:00 Geschreven door André  


  13-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Goede Vrijdag. Constant Eeckels
  De Beker

  Veel leed heb ik geproefd; en telkens was het wranger,
  en telkens walgde ik meer voor iedere nieuwe dronk,
  en telkens hield mijn tong de bittere nasmaak langer,
  wijl het scheen of er vuur in mijn longen zonk.

  Weer naakt het naakte lot, en biedt de beker. Banger
  nog beid ik zijn bevel, dat steeds de doodsmare klonk,
  is nu het avonduur van groter weeën zwanger,
  en wacht me slechter teug dan ooit beproeving schonk.

  Toch wil ik uw moer, o smart, niet weren. Ik zal ze drinken
  al zoent er niemand meer mijn afgezengde mond,
  al voel ik de liefde dood in de warme boezem zinken,
  al sterft het dierbaarste kind, de hoop, naast haar spond.

  Mijn hart, klopt niet zo wild. Mijn ziel, schrei niet zo bange,
  of wenst gij dat ik het kleed der lafheid om u hange?




  13-05-2017, 00:00 Geschreven door André  



  Archief per week
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !


  Startpagina !

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Isabelle A
 • Ik weet wat ik wil
 • Stap voor stap
 • Jij mag altijd op mij rekenen
 • Hemels
 • Liefste
 • Wie ben jij?
 • Ik laat je nooit meer gaan
 • Dansen voor jou
 • Ik geef
 • Helemaal alleen

  petra
 • Verliefd zijn
 • Mooi is het leven
 • Ik hou van jou
 • Vlaanderen mijn land
 • Ik leef voor jou
 • Als ik droom

  Vanessa Chinitor
 • In al mijn dromen
 • Hoog op de wind
 • Ik ben blij dat ik je weerzie
 • Ik zie wat jij niet ziet
 • Ik ben gelukkig
 • Een koffer vol dromen
 • Like the wind


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op http://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!