Inhoud blog
 • Alle deuren sluiten voor de boze
 • schedels op de Podbrdo
 • De dood van de wolf
 • Dramatisch analfabetisme op geloofsvlak
 • Een eindelijk gelukkige politieagent
 • De mooiste biecht van Souha
 • De essentie van ons geloof
 • Rust voor lichaam en geest
 • De verborgen kracht van het gebed
 • de neveneffecten van de rozenkrans
 • bittere oogst
 • Marthe Robin over het gebed
 • Alfred Pampalon (4/4)
 • Alfred Pampalon (3/4)
 • Alfred Pampalon (2/4)
  Gastenboek
 • Witte letters
 • Prachtig blogje, wens jullie een fijne dinsdag toe.
 • Welkom, en veel succes met je nieuwe blog

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Ter overweging ...
  Teksten, mensen en ervaringen die aanzetten tot nadenken ...
  24-08-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom dit blog ?

  Welkom

   

  Waarom is er lijden ? Wat is er toch met de huidige maatschappij, waarin zoveel mis loopt ? Waarom zijn kinderen, jongeren en volwassenen uitgegroeid tot wie en wat zij nu zijn ? En vooral … hoe kan het anders, beter ? Daarnaast zijn er nog tal van andere (levens)vragen die wij ons stellen…

   

  Maar … hoe gaan wij om met al die zaken, met al die vragen ? Meer nog … wat DOEN wij daaraan om het te veranderen ? Of : wat KUNNEN, en vooral wat WILLEN wij daar (nog) aan doen ?

   

  Er is tegenwoordig een steeds grotere afkeer van het geloof en de Katholieke Kerk. Toch zijn mensen nog steeds op zoek naar zingeving in hun leven. Men wil ondanks alles een vervangmiddel voor wat men niet meer heeft of niet meer denkt te kunnen vinden in het christelijk geloof. Zelfs wie zich atheïst noemt, heeft een bepaalde visie.

   

  Toch ben ik ervan overtuigd dat er net vanuit het Katholieke geloof een antwoord kan komen. Daarom wil ik, naast het blog met links over katholieke websites (zie link hiernaast) met dit blog starten.

   

  U vindt hierop vooral teksten die tot nadenken stemmen. Uiteraard wordt alles vanuit christelijk standpunt bekeken. Hopelijk kunnen de aangeboden teksten voor velen een aanzet zijn om zelf in het eigen leven en in de eigen omgeving veranderingen door te voeren om zo problemen op te lossen en het leed voor elkaar te verzachten. Of zoals een spreuk van Bond zonder Naam het zegt : “Verander de wereld, begin bij jezelf.”

   

  Sommige teksten zullen u wellicht meer aanspreken dan andere. Misschien staat u achter een bepaalde visie meer dan achter een andere. Welke uw overtuiging ook mag zijn, weet dat ik alleen een aanzet wil geven tot nadenken, al kan het voor sommigen ook meer betekenen.

   

  Veel leesplezier …


  05-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom laat God dat allemaal toe ? (1/4)

  Waarom laat God dat allemaal toe ?

   

  Een goede vriend sterft, een kind wordt overreden, aanslagen op burgers, gruwelijke oorlogen, jongeren vermoorden hun klasgenoten, gruwelijke kindermoorden, verkrachtingen, kindsoldaten, kinderporno, …

  Dan vragen wij ons dikwijls af : “Hoe is dit kunnen gebeuren?”   “Hoe kan God zo’n gruwel toelaten?”

   

  Laat ons samen een antwoord trachten te vinden.

   

  God is om dit alles even diep bedroefd als wij, maar sinds vele jaren vragen wij Hem zich niet te moeien met alles wat we doen :

   

  We vragen Hem onze scholen te verlaten, uit onze regeringen weg te gaan en te verdwijnen uit ons leven, we bidden niet meer in stilte, in onze gezinnen of in één of andere vorm van gebedssamenkomst, kruisbeelden of religieuze symbolen mogen niet meer in openbare gebouwen en we laten ze in eigen huis dan ook maar verdwijnen.

   

  God en Kerk moeten zich maar aanpassen aan ons. De tijden zijn immers veranderd! Op zondagmorgen hebben we meer zin in andere dingen, die interessanter zijn. Ik heb toch ontspanning nodig na een harde werkweek, niet? Rustdag? Neen, werken om bij te verdienen! Ik mag toch wel een extraatje zeker!

   

  Aangezien God onze vrije wil respecteert, heeft Hij Zich dus rustig teruggetrokken. En wij waren daarmee akkoord! Hoe kunnen wij dan nog hopen dat God ons Zijn zegen en bescherming zal geven, als wij blijven aandringen om ons met rust te laten? Ja, vrije wil, wat betekent dat?

   

  Zonder vrije wil zouden wij gedreven worden zoals de dieren. Het enige wat God wil is ons goede raad geven, omdat Hij ons oneindig liefheeft. Hij weet dat het anders fout loopt met ons!

   

  Wordt vervolgd …

   


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom laat God dat allemaal toe ? (2/4)

  Welke raad dan?

   

  Door de Heilige Schrift, de tien geboden of door het voorbeeld van de heiligen. Wanneer wij armen (of “armen” zoals hier) iets geven en hen God onthouden, dan schieten wij schromelijk tekort! Zeiden onze ouders en voorouders al niet: “alles ter ere Gods”, dan komt het goed met de wereld! Daarom!

   

  We laten toe dat ons geweten het zwijgen wordt opgelegd, zodat we de gruwelijke gevolgen niet merken. Wij erkennen de wijsheid van onze voorouders niet langer. En wij zeggen voortdurend: OK.

   

  Iemand zei: “Ik heb hetRECHT om voor mezelf op te komen. IK doe dus wat IK WIL!” En intussen vergaten we dat we ook PLICHTEN hebben, zeiden we “vanzelfsprekend!” Egoïsme, hebzucht, onverdraagzaamheid veroverden zo steeds meer de wereld.

   

  Politiek stond steeds meer in het teken van  eigenbelang en partijbelang. Slecht beleid leidde tot oorlogen, uitbuiting, armoede en economische malaise, sociale onrechtvaardigheid, een nieuwe toren van Babel.

   

  Wetenschappers werden hoogmoedig en namen de plaats in van God, veroorloofden zich te experimenteren op alle vlakken, hadden voor alles een wetenschappelijke verklaring en wilden dus alleen maar gerespecteerd en geroemd worden. Verschrikkelijke oorlogen, ziekten en milieurampen zijn het gevolg.

   

  Wie het financieel wat meezat en nooit genoeg had, breidde zijn fortuin uit op een onrechtmatige wijze, ten koste van personen of groepen. Armoede en werkloosheid interesseren hen niet meer: “dat is HUN probleem.”

   

  Er werd ons op zeker ogenblik voorgehouden dat we onze kinderen niet mogen slaan wanneer ze verkeerd of slecht handelen omdat anders hun kleine persoonlijkheid vervalst zou worden, en dat we ze in hun eigenwaarde zouden aantasten. Bovendien zouden leraars en schooldirecties onze kinderen beter niet straffen als ze zich slecht gedragen. En de schooldirecteur denkt dat dit slechte reclame en klachten van ouders veroorzaakt. Er is echter een hemelsbreed verschil tussen straffen, aanraken, slaan, een oorveeg geven, vernederen, … En wij zeiden: “OK” De zoon van Dr. Benjamin Spock, de “uitvinder” van dit alles, is spijtig genoeg omgekomen door zelfdoding. Men zegt ons dat een expert weet waarover hij spreekt, eender wat hij ons vertelt … Gevolg: meestal geen of weinig discipline en respect, overmatige luxe, jeugd die niet meer opgewassen is tegen tegenslagen en hun toevlucht zoekt in zelfmoord, moord, drugs, drank, …

   

  Wordt vervolgd …

   


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom laat God dat allemaal toe ? (3/4)

  Iemand anders zei nog dat mannen en vrouwen elkaars gelijken zijn en dat seksuele taboes moeten opgeheven worden en elke relatie goed is. Waarom heeft God dan twee verschillende lichamen geschapen? Waartoe dient het huwelijk immers nog?

   

  Hierbij aansluitend zei men dat hetgeen we privé doen van geen belang is zolang we onze taak maar naar behoren vervullen binnen onze werkkring: “zolang er maar werk is en de economie goed draait!”

   

  Verder zei iemand: “Laat onze meisjes toch abortus plegen als ze dat wensen. Ze moeten zelfs hun ouders niet informeren. Het is toch hun recht “bij ongeval” te kiezen voor het kind of niet. Ze moeten bovendien ook nog kunnen “leven”. Bovendien moet een ongewenst kind, of een kind waarvan reeds in de moederschoot is vastgesteld dat het niet zal zijn als andere kinderen, geen last zijn voor ouders of geen onmenselijk lijden hebben.”

   

  En dan zei een wijs lid van de schooldirectie: “Pubers doen het toch. Laten we condooms ter beschikking stellen. Als ze die op school krijgen, hoeven de ouders die niet te kopen en is er geen ruzie. En met condooms geen AIDS…”

   

  Dan kwam iemand op het idee: “Laten we onze tijdschriften vullen met foto’s van naakte vrouwen, als een volledige waardering van de schoonheid van een vrouwenlichaam.”

   

  Dan is iemand nog een stap verder gegaan in die waardering: foto’s van naakte kinderen. En dan nog een stap verder: publicatie op internet.

   

  Dan kwam de amusementsindustrie die zei: “Laten we tv-shows en films en videospellen maken met geweld en ongeoorloofde seks. Dat doet de kijkcijfers stijgen. Laten we ophitsende muziek maken. Het is toch allemaal maar amusement!”

   

  En telkens zeiden wij: “OK, Doe maar.”

   

  Zo werd courante vrije seks geboren (voor huwelijkse betrekkingen, ongebonden seksuele relaties, overspel, homoseksualiteit, seksueel geweld). Gevolg: echtscheidingen met alle pijnlijke gevolgen voor de kinderen en partners zelf, AIDS en andere geslachtsziekten, … abortus, dodelijke jaloersheid of zware depressies die leiden tot meer moorden en zelfmoorden.

   

  Dan vonden regeringen dat de sociale zekerheid in gevaar kwam door de dramatische kostenverhoging door de veroudering van de bevolking: “Je hoeft niet zomaar langdurig onmenselijk te lijden, vraag dus gerust euthanasie aan!” En ja, we waren haast meteen akkoord. “Waarom ook lijden? En waarom het lijden van anderen zo lang aanzien? Zolang mijn vader of moeder, man of vrouw, kind, zus of broer gaan bezoeken in het ziekenhuis terwijl ik zoveel anders te doen heb?! Dat is niet te doen (denken, maar zeggen we niet)!”

   

  Wordt vervolgd …


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom laat God dat allemaal toe ? (4/4)

  Nu vragen we ons af waarom kinderen geen geweten hebben, waarom ze geen onderscheid kunnen maken, en waarom ze een vreemde, een ouder of zichzelf kunnen doden zonder emoties te vertonen. Raar, hoe gemakkelijk wij de kranten geloven, maar in vraag stellen wat onze voorouders honderden jaren geleden wisten. (Zo men doet, zo men ontmoet!) Waarschijnlijk zullen we tengevolge van diepe reflectie tot de conclusie komen dat alles te maken heeft met het principe: “Men oogst wat men zaait.” Raar, hoe mensen hun geweten uit hun leven bannen en zich dan afvragen waarom de wereld zo slecht is geworden!

   

  Het is verwonderlijk vast te stellen hoe gemakkelijk de mensen God weggooien om zich daarna af te vragen waarom hun wereld een hel wordt of hoe gemakkelijk ze aannemen wat de krant of tv zegt, maar alles wat de bijbel zegt belachelijk vinden of in twijfel trekken.

   

  Raar, hoe rauwe, vulgaire, smaakloze en, obsceen artikels vrij circuleren, terwijl een openlijke discussie over waarden en normen in scholen, werkplaatsen, op tv, … onderdrukt worden.

   

  Het is raar vast te stellen dat we grappen per mail kunnen versturen die zich verspreiden als een strovuur, maar indien men berichten stuurt in verband met God, mensen tweemaal nadenken alvorens ze die met anderen delen.

   

  Heb je nog zin om te lachen? Je kan ongetwijfeld nog verder aanvullen. Waarschijnlijk zal je deze brief niet aan elk lid van je familie, vrienden of kennissen overmaken, omdat je niet weet waarin ze geloven of … je vraagt je af wat ze wel van jou zullen denken … !

   

  Het is eigenaardig dat we meer begaan zijn met wat MENSEN over ons zouden kunnen denken DAN WAT GOD OVER ONS ZOU KUNNEN DENKEN.

   

  Deel dit bericht zeker met anderen indien je denkt dat het de moeite waard is. Kopieer het en verspreid het, zoniet, gooi het maar in de prullenbak (niet op de openbare weg), niemand zal het weten! Maar klaag dan niet over de slechte wereld waarin we leven!

   

   

  Het zijn de MENSEN die elkaar het leed aandoen!

  NIET God !

   

  Heb jij nog een intense relatie met God?

  Wees dan niet bang!

   

  Gebedsgroep “Koningin van de Vrede” Genk

   

  Einde


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laatste onafgewerkte preek van een wonderlijk priester (1/4)

  Laatste onafgewerkte preek van een wonderlijk priester

   

  Bron : Spirit Daily, 18 mei 2009

  Verschenen in : the Telegraph

   

  Vorige week zakte Mgr William Kerr, een zeer geliefd priester, in elkaar terwijl hij preekte in Tallahassee, Florida. Hij werd door een beroerte getroffen en stierf later in het ziekenhuis. Het zou een zeer ontroerende preek zijn geweest, zelfs al was die niet afgebroken door omstandigheden.

   

  Mgr Kerr sprak over zijn eerste werk in een ziekenhuis, predikend bij een jonge man die het  slachtoffer was van een brand. Hij was stervend. Later werd Mgr Kerr opgeroepen voor een nog gruwelijker opdracht. In 1978 werd hij naar het nonnenklooster van Tallahassee geroepen, waar  de jonge slachtoffers van de seriemoordenaar Ted Bundy dood lagen of stervend waren.

   

  Hier volgt het verhaal : Kerr kreeg midden in de nacht een oproep van de politie om snel naar het klooster te komen. Toen hij daar aankwam, werd hem verteld dat alle meisjes, behalve één, dood waren, of toch bijna. Ze waren gedood door een seriemoordenaar, die later bekend zou worden als Ted Bundy. Na de laatste sacramenten te hebben gegeven aan een stervende studente, werd pastoor Kerr door de politie gevraagd om naar de plaats van het onheil te komen om met het meisje te praten dat was blijven leven, en dat ongedeerd was. Ze wilden weten hoe ze de brutale aanvallen had overleefd, want Bundy was gestopt bij de deur van haar kamer, liet zijn wapen vallen en ging weg zonder haar aan te raken. Maar het meisje wilde met niemand spreken, behalve met een priester.

   

  Wordt vervolgd …


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laatste onafgewerkte preek van een wonderlijk priester (2/4)

  Toen pastoor Kerr het gespannen meisje naderde, vertelde ze hem dat, haar moeder haar, voor ze naar het college vertrok, had gevraagd om te beloven om elke avond voor het slapengaan de rozenkrans te bidden om bescherming te bekomen, zelfs als ze in slaap viel gedurende het bidden. Die avond was dat het geval geweest, zodat toen Bundy haar kamer binnenkwam met moorddadige gedachten, de parels nog in haar handen verstrengeld waren.

   

  Later vertelde Bundy aan de priester dat, toen hij de kamer van het meisje binnenkwam, hij gewoon niet kón doorgaan, en hij zijn wapen liet vallen en weg vluchtte. Zo groot is de kracht van de beschermende mantel van onze Hemelse Moeder.

   

  Mgr Kerr, die onlangs zijn werk als voorzitter van het La Roche College (buiten Pittsburgh) had stopgezet, was één van de priesters die in de mogelijkheid verkeren om moeilijke pastorale ervaringen te verwerken in inspirerende preken, zoals je kan afleiden uit volgende woorden : “Ik verontschuldig me indien ik u kletsnat heb gemaakt, en ik verontschuldig me indien ik u gemist heb.” Hierop volgde commentaar over wijwater.

   

  Wordt vervolgd …


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laatste onafgewerkte preek van een wonderlijk priester (3/4)

  Vandaag wil ik een verjaardag die voor mij belangrijk is, met u delen. Ik spreek over de 40ste verjaardag van mijn aanstelling als diaken en over mijn eerste opdracht. Op mijn weg om deze opdracht te ontvangen, stopte ik bij de kapel om mijn verbond met God weer te hernieuwen. Dit was in St Louis, en 10 parochies en een kliniek zouden toegewezen worden aan diakens. Ik vertelde aan God : “Ik zou het goed doen in een parochie. U weet dat ik niet goed ben in klinieken.” Nadien stapte ik naar het kantoor van de bisschop. Ik ontmoette hem en kreeg mijn opdracht : het was de kliniek.

  Toen ik in het hospitaal aankwam, werd ik onmiddellijk naar de afdeling brandwonden gebracht. Dit hospitaal was bekend voor zijn afdeling brandwonden. Heel zwaar verbrande patiënten werden hier naartoe gebracht. Ik vernam dat de aalmoezenier weg was gedurende die dag en ik stond alleen voor deze taak, zonder instructies. De dokter en ik waren alleen. Hij adviseerde me om in de ogen van de patiënten te kijken en niet naar hun misvormende wonden.

   

  Mijn eerste patiënt was een jongeman die verbrand werd door een explosie. Zijn toestand was kritiek. Deze jongeman, die een enorme invloed op mijn leven zou hebben, werkte in een fabriek. Zijn taak was lompen oprapen, en hij gebruikte containers. Hij ontdeed zich daarvan in een verbrandingsoven. Dit was een chemische fabriek en jammer genoeg bevatten de containers chemicaliën. Die ontploften, zodat hij zwaar verbrand werd.

   

  Zijn naam was Michael, Michael Anderson, en hij zei : “Vader (hij noemde me vader), ik wilde altijd al priester worden. Nu zal ik dat niet meer kunnen, dus offer ik mijn lijden om u te sterken in uw opdracht.”

   

  Verbaasd en bijna sprakeloos zei ik tegen hem : “Wel Michael, we zullen ons hier samen doorheen slaan.” Maar Michael, die wellicht zijn situatie beter aanvoelde dan ikzelf, antwoordde dat hij erop stond om zijn lijden op te offeren voor mij en mijn ambt.

   

  Wordt vervolgd …


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laatste onafgewerkte preek van een wonderlijk priester (4/4)

  Naast Michael was een andere patiënt die goed gekend was in de streek. Hij hoorde Michaels gesprek met mij en vroeg hem een goed woord te doen voor hem in de hemel.

   

  De dokter vertelde me dat het belangrijk was voor de patiënten om te roepen en te schreeuwen, om hen te helpen om hun verschrikkelijke pijn te doorstaan. Maar Michael schreeuwde nooit. Hij hield zijn lijden voor zichzelf, tot op het moment dat hij stierf.

   

  Gedurende de volgende uren leerde ik Michael kennen. De buitengewone omstandigheden van onze ontmoeting leidden tot vriendschap en een speciale band tussen ons. En tijdens mijn leven heb ik meermaals die band en die vriendschap gevoeld. Meerdere keren heb ik gevraagd aan Michael om te bidden voor mij om me kracht te geven in mijn opdracht. Ik denk vaak aan de onbetaalbare genaden die ik ontving door de toewijzing van dat hospitaal aan mij en de ontmoeting met Michael. God kent ons en Hij weet waar wij moeten zijn, zelfs al weten wij dat zelf niet. We moeten bidden, we moeten bidden … Michael …”

   

  Einde


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De middelen die Maria ons aanreikt (1/6)

  De rozenkrans en de Toewijding aan Maria zijn in deze moeilijke tijden nog de enige middelen die ons resten als tegengewicht voor wat de maatschappij ons voorhoudt. Maria roept al sinds haar verschijningen in 1982 in Medjugorje op tot meer gebed. Zij geeft ons ook een vijftal middelen om te veranderen en dichter bij God te komen.

   

  Daarom in de volgende bijdragen wat meer hierover.

   

   

  De middelen die Maria ons aanreikt

   

  Het gebed is vreugde en het opent ons hart voor God. "Bidden wil zeggen luisteren naar God." Het gebed voedt het hart. Maria vraagt ons de rozenkrans met het hart te bidden!

  Het vasten is een wapen voor de vrede. Het is ook door de gemeenschap van de heiligen een middel van solidariteit met de armen. Laten we met Maria leren vasten met het hart!


  De heilige Mis is de hoogste en machtigste vorm van gebed. Hier schenkt God zichzelf aan ons en wij offeren ons aan God. Met de engelen aanbidden wij onze Heer in de Eucharistie.


  Biecht en verzoening. "De waarheid zal u vrijmaken" (Joh. 8,32). Biechten is erkennen dat men kind is: men werpt zich in de armen van Onze Vader. Laten wij deze genade van genezing, vreugde en volheid van leven aannemen. Laten wij met de heilige Bernadette groeien in nederigheid.


  De Bijbel is het Levende Woord van God, zij is voedsel. Dit woord is waarheid en kan ons leven veranderen. Laat ons, in navolging van de kerkvaders, het Scheppend Woord overwegen.

   

  Wordt vervolgd …
  Archief per maand
 • 01-2013
 • 09-2012
 • 07-2012
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009

  Mijn andere blogs
 • KathoLINK - Links naar Katholieke websites
 • Het liturgisch jaar
 • Geroepen - bezinningsactiviteiten
 • Geroepen - bezinningsactiviteiten voor scholen
 • Hoe Reinaert de vos een lesje leerde

 • Interessante links
 • De Rozenkrans
 • Radio Maria Nederland en Vlaanderen

 • Geroepen
 • Lezingen, bezinnings- en natuurwadelingen en bedevaarten in Banneux en omgeving
 • Bezinningen voor scholen

 • E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!