Foto
Wie steunt er ?
 • klik hier
 • UPDATE 28-11
  Oproep om te steunen
 • Solidariteits brief deurwaarders
 • Dossier
 • De 10 basisrechten van de manifestant
 • Het herenakkoord
 • Brochure delegees verdienen beter
 • Staking - Deurwaarders

  Laat het weten

  Inhoud blog
 • steun gevraagd - demande de soutien
 • Vanop website ABVV -BRC
 • Rechter geeft vakbonden Carrefour Charleroi gelijk
 • Spontane staking bij Avery Dennison in Turnhout
 • Staking B-Cargo goed opgevolgd
  Laatste commentaren
 • Meer over staking ASZ (Bart Van der Biest)
      op Personeel ziekenhuis ASZ Aalst en Geraardsbergen staakt
 • Verdeel en heers (Cathy Van der Auwera)
      op Opinie : De vrijheid tot actie voeren
 • vakbondsdelegees zijn er voor de mensen (marnix.de.baets)
      op Hebben hun steun toegezegd -- A donnez leur support
 • samen sterk mooie blog (magda)
      op Verhaal van Aviapartner
 • De kleine man wil vooruit (leo)
      op Deurwaarders maken toegang Carrefour vrij
 • Interessante sites
 • Initiatief op /initiative sur : Facebook
 • Indymedia
 • Website voor syndicalisten
 • Zoeken in blog  09-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De eerste ondertekenaars uit het ABVV

  De Eerste ondertekenaars vanuit het ABVV

  Rudy De Leeuw

  Afdelingen/départements

  Afdeling voeding Antwerpen (Yvan De Jonge gew.secretaris/ Dany Van Cauwenbergh secretaris)- Afdeling ABVV-TKD Kortrijk/Menen – Afdeling TKD Antwerpen - bestuur ACOD sector TBM ( Tram-Bus-Metro ) - AC Antwerpen

  Individuele steun/support individuele

  Antwerpen René DEGRYSE, secretaris BTB ABVV Vervoer& logistiek Ieper Kortrijk Roeselare - Carola Van Hove Vormingsmedewerker AC - Jan Vandeputte, voorzitter ACOD RVA - Kristof Bruyland, regiosecretaris van ACOD onderwijs Kortrijk Roeselare - Kris VAN SANTE secretaris BBTK Aalst - Tyno PARMENTIER,Sekretaris ABVV Textiel - Paulli, gewezen gewestelijk secretaris van de METAALBOND ABVV AALST-RONSE-OUDENAARDE - David Roland, ex-secretaris ABVV Metaal Oostende Veurne Diksmuide - Tom Willems Vormingsmedewerker Oost Vlaanderen - Julien Uyttebroek, federale algemene centrale - Johnny Goethals, Gewestelijk secretaris Overheidsdiensten Oost Vlaanderen - Rudy De Feyter, Propagandasecretaris ACOD Oost Vlaanderen - Christiaan Verhellen, Bestuurslid TKD WAREGE - Ronny Leblon, secretaris AC Antwerpen - Patrick Lodewijckx, Secretaris De Algemene Centrale ABVV - Maes Luc, ondervoorzitter acod-spoor Gent - Marianne Gestels gewestelijk secretaris BBTK Antwerpen - Bert Verhoogen, secretaris ABVV Voeding – Horeca Leuven

  09-11-2008 om 00:00 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)
  » Reageer (0)
  08-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lezersbrief, opinie // Courrier de lecteur, l'opinion

  De werksteler en het collectief

  HHLaat ons maar beginnen met het woord werkgever uit het woordenboek te schrappen. Langs alle kanten grijpen zij de crisis aan om de werkzekerheid te stelen. Soms met recht van spreken maar veelal ook onterecht. Ze stelen banen en ontnemen de werkende klasse zo alle zekerheid. En laat ons eerlijk wezen, de kloof tussen rijk en arm wordt groter met de dag. Spreken in termen van werkgevers en werknemers is verleden tijd. We zitten terug in een tijd van nieuwe klassenstrijd.

  De klok wordt decennia terug gedraaid. De werkgever is niet meer, de “werksteler” is geboren. Bovendien wordt de economisch-sociale neerwaartse spiraal, ingeleid door het verlies aan koopkracht, door hen alle dagen versterkt. De “werksteler” voedt ze, De werkende klasse leidt honger.

  En de werkstelers voelen zich terug goed in hun vel van Charles Woeste. De werkende klasse moet langer werken, minder verdienen en het patronaat moet altijd beloond worden ! Alle rechten worden aangevallen. Elke groep of ieder individu dat niet in de lijn loopt, wordt de kop ingeslagen. Inbreuken op de privacy, hardhandige arrestaties en onderdrukking zijn schering en inslag. Repressieve maatregels vormen het ordewoord van de werksteler.

  En ook de leugen wordt niet geschuwd. Tegen tijdelijke arbeiders wordt gezegd dat hun contract zal worden stopgezet als ze mee actie voeren. En ook vaste werknemers worden onder druk gezet, thuis opgebeld en schrik aangejaagd ! In de media spreekt de werksteler dan over werkwilligen.

  En daar stopt het niet bij. Alle regels worden aan de laars gelapt. Het recht op werken is geen recht dat in de grondwet beschreven staat. Anders kan elke werkloze een deurwaarder onder de arm nemen en eender waar, zijn of haar recht op werken gaan opeisen.

  De werksteler plaatst het individu dan ook boven het collectief. Een individu is immers makkelijker te onderdrukken en een bepaalde richting uit te sturen dan een collectief geheel. Jij hebt het recht om te werken maar jullie hebben niet het recht om actie te voeren, de denkwijze van de werksteler.

  Als collectief kan je dan twee dingen doen. Je kan de eerlijke speler blijven in dit spel. Blijven proberen om via dialoog tot oplossingen te komen. Kiezen voor een defensieve aanpak.

  Of je kan kiezen om als collectief te reageren. Als collectief te zeggen, nu is het gedaan ! En het borrelt bij het collectief. De eruptie is nabij, een nieuwe klasse strijd staat voor de deur. De werkstelers hebben de handschoen gelegd en het collectief staat op het punt ze op te rapen.

  Wie Daens zal spelen in dit verhaal is nog maar net de vraag…

  Sven Naessens : ABVV Total Antwerpen (0497/82.94.53) sven-naessens@telenet.be

  Rudi Dom : ABVV AGFA GEvaert (0497/40.23.96) rudi.dom@pandora.be

  Initiatiefnemers : Deurwaarders, ontslaan van delegues – SOS stakingsrecht in gevaar –

  syndicalevrijheden@gmail.com

  http://www.bloggen.be/syndicalevrijheden

   

  L’employeur-voleur et le collectif

  Commençons d’abord par rayer le terme « employeur » du dictionnaire. Voleur d’emploi nous semble plus approprié. De tout part ils utilise la crise pour voler le travail des gens. Parfois pour causes raisonnables mais souvent à tort. Ils volent des emploi et suppriment la sécurité de la classe ouvrière. Soyons claire, le gouffre entre riche et pauvres s’accroît. Parler en termes d’employeur et employer est du temps passé. Nous nous retrouvons en pleine lutte des classes.

  La pendule est reculée de quelques décennies. L’employeur n’est plus, le » voleur d’emploie » est né. En plus de ça la spirale sociaux-économique négative qui pris début par la perte du pouvoir d’achats, se voit renforcée. Les “voleurs d’emploi ”la nourrissent. La classe ouvrière crève la faim.

  Et les » voleurs d’emploi » se sentent bien dans leur peau de “Charles Woeste”. La classe ouvrière doit travailler plus longtemps, gagner moins et le patronat doit être récompenser. Tous les droit sont assaillies. Chaque groupe ou individu ne se conforment pas aux directives se font défoncer la tête.

  Le mot d’ordre est:” infraction à la vie privée, représailles violentes et mesures répressives ».

  Le mensonge lui aussi est en vigueur. Aux personnes ayant un contrat à durée déterminée on annonce que leur contrat prendra fin si ils participent aux actions. Le personnel à contrat indéterminé est appelé par téléphone et mis sous pression. On leur fait même peur. Dans les media « l’employeur-voleur « les dénommes des volontaires au travail.

  Et ce n’est pas tout. Toutes les règles sont bafouées. Le droit au travail n’est pas un droit repris dans la constitution, sinon tout chômeur pourrait convoquer un huissier de justice et aller n’importe ou réclamer du travail.

  En temps que collectif on peut faire deux choses. On peut jouer le jeux honnêtement. Essayer d’arranger les choses par dialogue. Choisir une stratégie de défense.

  Ou on peut choisir de réagir en collectif. De dire “maintenant c’est fini”. Et ça bouillonne au sein du collectif. L’éruption n’est plus lointaine, une nouvelle guerre des classe se présente devant la porte. Les “voleurs d’emploi” ont lancer le gant, le collectif est prêt à le ramasser.

  Qui aura le rôle de DAENS dans cette histoire est encore la question….

  Sven Naessens : ABVV Total Antwerpen (0497/82.94.53) sven-naessens@telenet.be

  Rudi Dom : ABVV AGFA GEvaert (0497/40.23.96) rudi.dom@pandora.be

  les initiatrices : Huissiers, licencier des déléguèes – SOS droit de grève en péril -

  syndicalevrijheden@gmail.com

  http://www.bloggen.be/syndicalevrijheden

   

  08-11-2008 om 17:32 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (7 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vakbond voert maandag actie bij Ikea Zaventem / Un syndicat mène une action lundi chez Ikea Zaventem
  De Standaard schrijft: De vakbond LBC-NVK gaat maandag 10 november actie voeren aan het hoofdkantoor van Ikea in Zaventem. Dat laat LBC-NVK secretaris Myriam Nevelsteen zaterdag weten in een mededeling. De onderhandelingen tussen directie en vakbonden bij meubelwinkelketen Ikea liepen dinsdag spaak op het bonussysteem. De meubelwinkelketen legde daarop het bonussysteem tijdens informatiesessies donderdag en vrijdag voor aan het personeel.

  'In zelf georganiseerde personeelsvergaderingen leggen zij de medewerkers de keuze voor tussen een winstparticipatie en een bonusplan. En dit dan nog op basis van eenzijdige, maar zeker onvolledige informatie', luidt het zaterdag bij de vakbond.

  'Andere zaken waar het sociaal overleg eveneens op vastloopt - stress, werkdruk, slechte sfeer, onderbezetting, het ontbreken van overleg en respect voor de overlegorganen - worden onder de mat geveegd.' De vakbond zegt dat zij het personeel zelf wil informeren maar dat dit niet wordt toegelaten.

  'Op maandag 27 oktober heeft de directie na afloop met de hand op het hart een verklaring afgelegd naar de vakbonden toe dat zij in de toekomst op een correcte manier met het sociale overleg zouden omgaan en met respect voor de werknemers de arbeidswetgeving, sector akkoorden en bedrijfsakkoorden zouden toepassen.'

  'Ondertussen is het meer dan duidelijk welke boodschap de directie van Ikea heeft: luister naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn daden. Maandag 10 november zal er dan ook actie worden gevoerd aan het hoofdkantoor van Ikea in Zaventem

  Bron: De standaard van zaterdag 08/11

  RTBF ecrit.

  Le syndicat chrétien LBC-NVK mènera une action lundi 10 novembre au bureau central d'Ikea à Zaventem, a annoncé samedi Myriam Nevelsteen, la secrétaire de l'organisation syndicale flamande, dans un communiqué.

  Les négociations entre la direction et les syndicats de la chaîne suédoise de meubles ont tourné court à propos du système de bonus. Ikea a alors présenté au personnel le système de bonus qu'il propose lors de sessions d'information jeudi et vendredi.

  "Au cours de réunions du personnel qu'elle a elle-même organisées, Ikea a proposé aux travailleurs le choix entre une participation au bénéfice et un plan bonus. Et ce, sur base d'une information partiale et certainement incomplète", a indiqué le syndicat samedi.

  D'autres sujets sur lesquels la concertation sociale bloque aussi -le stress, la pression, la mauvaise ambiance, le manque de concertation et de respect des organes de concertation- sont selon lui tout simplement "balayés en-dessous du tapis".

  Le syndicat a ajouté qu'il voulait lui-même informer le personnel mais qu'il n'y était pas autorisé.

  "Le lundi 27 octobre, la direction a déclaré la main sur le coeur aux syndicats qu'elle mènerait à l'avenir la concertation sociale d'une manière correcte et qu'elle appliquerait, dans le respect des travailleurs, la réglementation en matière de travail, les accords sectoriels et les accords d'entreprise."

  "Entre-temps, le message de la direction d'Ikea est très clair: regardez ce que je dis, pas ce que je fais. Nous mènerons donc une action lundi 10 novembre au bureau central d'Ikea à Zaventem", a conclu la secrétaire de la LBC-NVK.


  08-11-2008 om 16:22 geschreven door rudi dom  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Carrefour: 3 magasins fermés, 2 ouverts malgré les piquets
  RBF ecrit: Les supermarchés Carrefour de Malines Nord, Waterloo et Mont-Saint-Jean étaient fermés samedi matin, à la suite d'une action syndicale. Les magasins de Genk et de Leeuw-Saint-Pierre, où les syndicats mènent également leur action, sont ouverts.

  Selon M. Vervoort, il y a suffisamment de personnel dans chacun des cinq établissements, mais dans trois d'entre eux les syndicats bloquent l'accès aux clients. "Pour quatre magasins, nous disposons d'une ordonnance judiciaire interdisant un blocage. Nous ne pouvons toutefois la faire appliquer dans les deux enseignes de Waterloo car la police ne peut prêter suffisamment d'assistance à notre huissier."

  En ce qui concerne Malines, Carrefour ne dispose pas d'une telle ordonnance. Le juge des référés a en effet refusé de donner suite à la demande de Carrefour, affirme le journal De Morgen dans son édition de samedi. D'après le juge, la procédure ne peut être acceptée lorsqu'un débat contradictoire est possible via une citation.

  Vers 12h00, tout se déroulait dans le calme, selon Irène Pêtre, permanente nationale du secteur commerce à la CNE. Trois arrestations administratives ont eu lieu plus tôt dans la matinée au magasin de Leeuw-Saint-Pierre, après des échauffourées consécutives à l'intervention d'un huissier. "Même si l'hypermarché est ouvert, des piquets de grève tentent de dissuader les clients qui souhaitent entrer", a-t-elle ajouté.

  Regardez aussi le journal

  08-11-2008 om 16:20 geschreven door rudi dom  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (5 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe stakingsactie bij carrefour
  De redactie schrijft: Bij verschillende vestigingen van warenhuisketen Carrefour zijn er vandaag opnieuw stakingsacties. In Vlaanderen blijft enkel de vestiging in Mechelen Noord dicht.


  De vakbonden protesteren tegen het feit dat het personeel van de nieuwe hypermarkt in Brugge een kwart minder verdient dan hun collega's in andere Carrefour-vestigingen. Bij de vestigingen in Genk, Mechelen Noord, Sint-Pieters-Leeuw, Waterloo en Mont-Saint-Jean wordt actiegevoerd. Stakersposten probeerden de winkels vanmorgen dicht te houden, maar in Genk en Sint-Pieters-Leeuw zijn ze daar niet in geslaagd. In Wallonië worden beide winkels geblokkeerd. In Vlaanderen is dat enkel bij Carrefour in Mechelen het geval. In Sint-Pieters-Leeuw nam de deurwaarder vanmorgen drie actievoerders mee om het bevelschrift te betekenen. "Ons huiswerk gemaakt" "We hebben ons huiswerk gemaakt", zegt een woordvoerder van Carrefour, verwijzend naar de gerechtelijke procedures die het bedrijf heeft aangespannen. "Hopelijk is het niet nodig, maar als er blokkades zijn, dan zullen we er alles aan doen om die te laten opheffen." Carrefour zal dan deurwaarders sturen. In Mechelen zal dat niet kunnen omdat de rechter daar niet inging op het verzoek van Carrefour. Vakbond versus directie Volgens de vakbonden zijn er in Vlaanderen weinig werkwilligen, maar volgens de woordvoerder van Carrefour zijn er in Genk en Sint-Pieters-Leeuw wel stakersposten, maar zijn daar tussen de 70 en 80 procent werkwilligen en daarom kunnen de winkels gewoon open gaan. De cijfers die Carrefour geeft over de werkwilligen staan in schril contrast met die van de vakbonden. Volgens Jan De Weghe van het BBTK zijn er buiten de kaderleden en studenten nauwelijks werkwilligen. "Dit is een bewuste strategie van desinformatie van de directie. Zo willen ze ervoor zorgen dat het personeel begint te twijfelen. Daarom hebben we nu zelf deurwaarders aangesteld om het aantal werkwilligen te tellen. Helaas opent de directie wel winkels met een absolute minimumbezetting", aldus De Weghe.

  Bron/ de redactie van zaterdag 08/11

  08-11-2008 om 16:13 geschreven door rudi dom  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  » Reageer (0)
  07-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De start / Le départ
  Kameraden en gezellinnen,

  Vanavond wordt de eerste mail, je kan hem hier beneden nog eens lezen, verstuurd worden naar iedereen (900 adressen) binnen het ABVV.

  Momenteel staat de teller van steunende delegaties op126 . MAAR er hebben er ook al heel wat steun toegezegd als delegee. Die teller staat momenteel op 37. De mensen die individueel hebben gesteund en als delegatie worden niet meer apart vermeld, enkel als delegatie. Hieronder de lijst van de bedrijven die hun steun hebben toegezegd.

  Bedrijven die hun naam er niet zien tussen staan en ook willen dat er werk gemaakt wordt van hun syndicale vrijheden kunnen hun steun geven, individueel of als delegatie.

  syndicalevrijheden@gmail.com

  En voor zover het gaat, als jullie de oproep mee kunnen verspreiden, GRAAG !

  AC BASF - ABVV Chicago Metallic - ABVV delegatie Sabca - AC Agfa Gevaert Heultje - AC Ajinomoto OmniChem - AC federaal - AC Johnson Controls - AC Monsanto - AC FAO – ACOD GAZELCO WVEM – Acod VRT – Alcatel Lucent Bell - ALGIST BRUGGEMAN – Antwerpse bouwwerken Groep Eiffage -

  ASSA ABLOY -  Barco Kuurne - Bayer - BBTK delegatie Aquafin NV - BBTK / Carglass NV - BBTK AGFA GS - BBTK Agfa Healtcare - BBTK Agfa-Gevaert Materials - BBTK AMP - BBTK Monsanto - BBTK broeders alexianen tienen - BBTK Carglass - BBTK delegatie van Arcelor Mittal - BBTK Hansen Transmissions - BBTK Hessenatie Logistics - BBTK Onafhankelijk Ziekenfonds - BBTK St Kamillus - BBTK Philips Innovative Applications Turnhout - BBTK-delegatie  RZ St.-Maria te Halle - BBTK Dexia AM – BBTK BD - Bekaert Aalter - BBTK-delegatie Picanolgroup Ieper - Bekaert Advanced Coatings Deinze - Bekaert Ingelmunster - Bekaert Zwevegem - BEP Europe - Betafence Zwevegem - Blonde – Borealisgroup - BP – BRC – Buysmetal - BVBA Unilin Boards - Caterpillar grimbergen - Caterpillar Houthalen - Caterpillar Lummen - CLAMETAL DIKSMUIDE - Clemaco Contracting - CMB Brussels airlines

  Crown Verpakkingen België – Crown Baele – Daikin - Deknudt Decora - didak injection nv te grobbendonk - DLOGISTICS PACKING TIENEN – Ergon - Evonik Degussa - Fabricom-GTI.nv -

  Ford Genk - Furmanite SGS - GIRAUD België NV - GM Belgium - Gr4 Securicor cash services - Griffith Labo - Groep Unilin – Hansen transmissions international - Harol - Henrad N.V - Honda Europe - INEOS NV - IS Quality & Methods - JAGA NV - Kingspan Tarec - Kronos Europe NV - L P C Belgium  - LU herentals - Metaal Volvo Group Belgium Parts Division - Metaal Volvo Trucks Group Belgium - Miller-Graphics Roeselare - Mlkerij inza - N.V. LEITZ - NV KOPAL - NV.OTIS - NV Vyncolit - Nyrstar Belgium NV - Oiltanking Stolthaven Antwerp nv - Packo Zedelgem - PAUWELS TRAFO – Petroplus – PRA - Procter & Gamble - Promat International - Proviron/Huber – Rizla - Rode Kruis – Sapka - sas automotive – SECURITAS - SECURITAS TRANSPORT & AVIATION SECURITY - Shetron-Sobemi Europe - Siemens NV - Smurfit kappa turnhout - STILL nv - Struik Foods – SUPERIA - Swedish match - Terca Zonnebeke,Groep Wienerberger – Transpac - Umicore Olen - UNILIN DECOR IZEGEM - Union Syndical - Van De Wiele - KINGSPAN TAREC INDUSTRIAL INSULATION NV – VEOLIA - Volvo Cars Gen - Vopak Eurotank – VUB - VZW Zonnewende - Zonnetij Aartselaar

   

  ACOD-afgevaardigde FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg - Axel Collier militant VOLVO - Brigitte Mortier Citibank - Bruno De Wit Syndikaal afgevaardigde ABVV-BBTK - De smet patrick delegee exxonmobil BBTK - D'hondt Roger - Dirk Lagast gemeenteraadslid Koekelberg (SP.a) - dirk vanvliet delege ACOD - Fanny Cloet Syndicaal Afgevaardigde ACOD  Gazelco - Frank Leau - Franky Denis  Ex delege Total - Georges Masscheleyn, militant Proviron Oostende - Gil Dussaiwoir délégué Diners/Citibank - Hilde Mercie - Hugo Raemen - Ignace Willems Syndicaal afgevaardigde NV Interparking - ivo Rottiers Antwerpse bouwwerken Groep Eiffage - Jan Simon delege  Scana Noliko - Jan Vlegels militant van ACOD-onderwijs aan de UA - Jo Lebuf BBTK afgevaardigde Psychiatrisch Centrum Dr Guislain Gent - Kelders Kamiel Delege op brugpensioen AC - Michel KNOCKAERT BBTK-Hoofdafgevaardigde Picanol - Michel Vandermaesen Delegee BBTK CITROËN BELUX NV - Nelly De Weirdt - Nelly Laeremans - Paul Verelst Delege AC - Peter Vanderbiest delege ACOD De Post Brussel - Peter Vertonghen Delege stad Antwerpen - Raf Vandecasteele ex afgevaardigde ABVV-CMB - Raiselis Giuseppe delege AC - Rudy Snel - Tik Priem Delege AC Bouw - Vanglabeke Noël bruggepenssioneerd metaalarbeider - Walter Schelstraete diversiteitsconsulent dienst ondernemingen
  07-11-2008 om 20:44 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (9 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De eerste oproep/Le premier appel
  Deurwaarders ,   ontslaan van delegees
  Huissiers, licenciements de délégués,...
  Kameraden,     Camérades,
  Al jaren kennen we deze problematiek.     Nous connaissons ces problèmes depuis des années. 
       
  En telkens worden er solidariteitsacties in elkaar gestoken.      Des actions de solidarité sont organisées à chaque fois
       
  En telkens worden er oproepen verspreid om de getroffen kameraden te steunen.     Des appels sont lancés à chaque fois également pour soutenir les camarades touchés
       
  Ook de afgelopen weken was dit thema weer brandend actueel.     Cette dernière semaine ce thème a de nouveau été fort d’actualité. 
       
  We hebben allemaal gehoord van Beaulieu, Carrefour, de rechtszaak van de kameraden van het Rode Kruis om er maar enkele op te noemen.      Nous avons tous entendu parler de Beaulieu, du Carrefour, de nos camarades de la Croix Rouge …
       
  De ondertekende delegaties eisen dan ook dat er dringend werk wordt gemaakt van deze problematiek over de grenzen van de centrales heen.     Les délégations syndicales qui signent cette lettre, exigent que l’on fasse d’urgence une (grande) cause de cette problématique et ce au-delà des frontières de toutes les centrales de la FGTB.
       
  Vandaag zijn zij het en morgen wij.     Aujourd’hui il s’agit d’autres camarades, mais demain il s’agira peut être de nous.
  STEUN GEVEN ?     DONNER VOTRE SUPPORT ?
  Het hart van de vakbond zijn de militanten die zich dag in dag uit inzetten voor andere. Laat hen dan ook niet in de kou staan wanneer zij problemen hebben en zorg ervoor dat ze hun kameraden kunnen blijven verdedigen.     Le cœur du syndicat, ce sont ses militants qui s’engagent quotidiennement. Ne les laissons pas tomber lorsqu’ils ont des problèmes. Aidons-les pour qu’ils puissent continuer à défendre leurs camarades
  Wij vragen jullie dan ook om :     Nous vous demandons donc de :
       
  1. Deze oproep verder te verspreiden
  2.  Jullie steun als medewerker, secretaris of afdeling toe te zeggen (naam en hoedanigheid vermelden aub )
      1. Diffuser ce texte
  2. Exprimer comme colleboratuer, permanent ou section vos soutiens (votre nom et function svp)
  Intekenen kan via :       Peut souscrire via :  
  syndicalevrijheden@gmail.com     syndicalevrijheden@gmail.com
                         
                         
  Initiatief van/Initiative du
  ABVV AGFA GEVAERT & ABVV TOTAL RAFFINADERIJ ANTWERPEN
   

   
  http://www.bloggen.be/syndicalevrijheden
   

   
  meer dan 120 delegaties gaven al  hun steun ! De keuze is aan jullie…
  plus de 120 délégations a donner leur support ! Le choix est à vous

  07-11-2008 om 20:44 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (8 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oproep tot steun van de WVS

  Steun de oproep van de syndicale delegatie van Agfa en Total : SOS stakingsrecht in gevaar, graag een duidelijk en onmiddellijk uitvoerbaar actieplan aub!  

  Beste lezer en bezoeker van de nieuwsbrief voor syndicalisten/website voor syndicalisten

  31 oktober 2008, de directie van Carrefour stuurt een deurwaarder naar de vestiging in Ninove, een dertigtal vreedzame actievoerders worden door de politie opgepakt. Deze actievoerders kregen zelfs het verbod om de eerstvolgende maand nog acties te voeren aan vestigingen van Carrefour binnen het district. Verbod op actie voeren, verbod tot toegang tot de winkels, verbod tot toegang tot de parkingen van Carrefour. Door deze rechterlijke beslissing worden goede militanten die zich belangeloos inzetten voor de goede zaak herleidt tot “schurken van de straat” Ook in de Carrefour van Oostakker waar er slechts 20 werkwilligen waren op een totaal personeelsbestand van 200 werknemers (getuigenis van mijn echtgenote die syndicaal afgevaardigde is binnen Carrefour) werden de acties al na een half uur in de kiem gesmoord en dit na tussenkomst van een deurwaarder. 

  Het rijtje van de afgelopen dagen, weken, maanden kan verder vervolledigd worden: deurwaarders aan Carrefour in Sint-Agatha-Berchem, Sint- Eloois-Vijve, Kuurne.,Haine-Saint-Pierre,Bij Eandis waren deurwaarders te signaleren in Melle,Turnhout, Deurne en Erembodgem. Aan het Beaulieu-center in Waregem en en aantal weken geleden dan weer bij Cytec. 

  Reeds vanaf jaren 80 worden we als syndicalisten geconfronteerd met de inschakeling van burgerlijke rechtbanken die zich ten voorlopige titel uitspreken over feitelijkheden om de staking te breken. Reeds evenveel jaren wordt er over dit item lustig gediscussieerd in werkgroepen, forums en dit ook binnen de vakorganisaties. Tot nu toe brachten deze discussies niet het nodige soelaas! Sterker zelfs... De laatste jaren worden we geconfronteerd met 4 nieuwe gevaarlijke evoluties; bevelschriften met dwangsommen worden om de haverklap gebruikt. Ten tweede worden bevelschriften en dwangsommen uitgedeeld nog voor de staking begint (spoorstaking tijdens huwelijk prins Filip en Mathilde, acties vakbonden Carrefour) Ten derde worden onze vakbondsmilitanten administratief aangehouden om hun identiteit te achterhalen (acties Carrefour) en ten vierde worden het verbod uitgesproken om acties te voeren in de nabije toekomst (Carrefour Ninove).

  De dag van vandaag zou je als syndicalist al in paniek slaan nog voor er gedacht wordt aan actievormen! 

  Er zou door de vakbond(en) in gemeenschappelijk front een duidelijk actieplan moeten opgesteld worden en dit zowel op juridisch, politiek maar vooral op syndicaal vlak. Via discussie in de vakbondsstructuren, over de grenzen van gewesten, centrales, de vakbond(en) heen zou er een actieplan op deze fronten moeten komen die tevens ook vrij snel uitvoerbaar is. 

  Het stakingsrecht is een internationaal erkend recht. Ook het opzetten van stakingspiketten wordt trouwens door het Hof van Cassatie als een legitiem middel van verzet beschouwd.Welke bestaansreden hebben we nog als vakbonden als een belangrijk drukkingsmiddel zoals actievoeren door de gerechtelijke en politionele macht in één handomdraai kan worden in de kiem gesmoord? 

  Aan de hand van deze brief wil ik alle lezers van de nieuwsbrief en bezoekers van de www.wvs-sws.be  vragen om zich te scharen achter de oproep van de syndicale delegatie van Agfa Gevaert en Total Fina.

  07-11-2008 om 20:44 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.arrêt de travail à Métalprofil (Herstal)
  6com.be schrijft:
  Depuis ce jeudi matin, l'usine Métalprofil à Herstal est à l'arrêt et ce, pour 24 heures. Les travailleurs de cette filiale d'ArcelorMittal dénoncent plusieurs dysfonctionnements sociaux, alors qu'une vaste restructuration a eu lieu il y a quelques mois (voir 6com du 04/06), ainsi qu'un carnet de commandes peu rempli. Mercredi, après une nouvelle journée fort peu chargée, il leur a été demandé de prester des heures supplémentaires, un comble. (6com)

  Bron: 6com.be van vrijdag 7 november

  07-11-2008 om 07:37 geschreven door rudi dom  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Akkoord over CAO voor nutsbedrijven

  De Standaard schrijft: Vakbonden en werkgevers van de gereguleerde energiebedrijven hebben donderdag een ontwerp van akkoord bereikt. Dat meldt woordvoerder Simon Van Wymeersch van Eandis.
  Sinds woensdag voerden bonden en vertegenwoordigers van de bedrijven Elia, Fluxys, Netwal, BNO en Eandis onderhandelingen om tot een akkoord te komen in een sociaal conflict. De werknemers die na 2002 in dienst traden, krijgen minder loon dan diegenen die er voordien aan het werk gingen. De vakbonden namen dit niet en voerden de voorbije weken meermaals actie.

  'Die onderhandelingen hebben donderdag geleid tot een ontwerp van akkoord dat in een tekst gegoten zal worden en dan door de bonden in referenda aan de werknemers wordt voorgelegd', zegt Van Wijmeersch.

  Hij spreekt van een 'positief' ontwerp van akkoord dat 'inspanningen doet op vlak van koopkracht en het veilig stellen van tewerkstelling.'

  Bron: De standaard van vrijdag 7 november

  07-11-2008 om 07:35 geschreven door rudi dom  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)
  06-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verzoening tussen bonden en directie Carrefour mislukt
  De Morgen schrijft :

  Het verzoeningsoverleg tussen de vakbonden en de directie van Carrefour bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg is mislukt. De partijen zijn donderdagavond om 21 uur na een lange dag overleg zonder akkoord uit elkaar gegaan. Dat meldt het gemeenschappelijk vakbondsfront (BBTK-LBC) in een persbericht.

  De afstand tussen de standpunten van de directie en het vakbondsfront bleef te groot. Er kon geen globaal compromis gewonden worden voor de hypermarkt in Brugge, over de lonen en de arbeidsvoorwaarden, luidt het. Werknemers in deze nieuw geopende hypermarkt worden 25 procent minder betaald.

  Alle sluitingsacties van Carrefourwinkels voor zaterdag en maandag blijven voor het vakbondsfront behouden, dit in alle regio's van het land. (belga/mvdb)

  Bron : De Morgen

  06-11-2008 om 23:24 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Carrefour-vakbonden beloven opnieuw actie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De Tijd schrijft: Ook komend weekend (8-10 november) zullen de vakbonden actie voeren bij distributeur Carrefour. "Weerom zullen er winkels Carrefour/GB gesloten worden en weerom zullen er deurwaarders dwangbevelen betekenen", luidt het donderdag in een gezamenlijke mededeling van de christelijke en socialistische bediendevakbonden, LBC-NVK en BBTK.

  (belga) - Ondertussen is donderdag nog geen uitkomst bij het sociaal overleg tussen directie en vakbonden. "Er valt nog altijd niets te zeggen" zegt Jan De Weghe van BBTK "woedend". "Van kwart na elf wachten we al op een voorstel van de directie."

  Indien het donderdag nog tot een akkoord komt, dan kunnen de acties nog afgeblazen worden, zegt Etienne Claes van LBC-NVK.
  Uit de persmededeling van beide vakbonden lijkt het alsof ze een spelletje "deurwaarders vermijden" zullen spelen. Waar actie zal gevoerd worden, willen ze immers niet duidelijk gezegd hebben.

  Onder meer in de kustregio zullen acties volgen, luidt het. In welke winkels is echter niet bekend, "zodat de deurwaarders ietsje meer werk hebben", luidt het. "En het zou ook kunnen zijn dat de verwachte winkel op het laatste moment wordt vervangen door een andere winkel. Of dat we helemaal geen actie voeren aan de kust en dat we ergens anders actie voeren in West-Vlaanderen." Als de stakingspost bij een vestiging "gebroken wordt", is bovendien een onmiddellijke verhuis niet uitgesloten.

  Bovendien komt er een petitieactie vanuit Brugge "om de leden van de raad van bestuur van Carrefour Belgium te bewegen om hun beslissing aangaande Carrefour Blauwe Toren terug te draaien en de werknemers van een hypermarkt ook de wedde te geven van de hypermarkten". Daarmee willen de vakbonden bestuurders zoals Willy Claes, Karel Van Miert, Johnny Thys en Marc Oursin "confronteren" met de eis voor gelijke loons- en arbeidsvoorwaarden in de bewuste nieuwe Brugse vestiging.

  Bron: de tijd van donderdag 6/11

  06-11-2008 om 20:23 geschreven door rudi dom  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Filterblokkades voor UCB in Eigenbrakel + deurwaarder
  De Standaard schrijft:

  "De nieuwe onderhandelingen die vanmorgen gepland zijn tussen de directie en vertegenwoordigers van het personeel bij UCB in Eigenbrakel, zouden zeer gespannen kunnen verlopen. Na de staking van gisteren heeft het personeel vanmorgen filterblokkades opgezet voor de fabriek. Personeelsleden die willen werken, mogen het bedrijf binnen, maar alle externe consultants en externe werkkrachten wordt de toegang geweigerd."

  "De actievoerders willen met de filterblokkade druk uitoefenen op de directie van UCB in het kader van de onderhandelingen over het sociaal plan die aan de gang zijn. Het personeel vindt dat de ontslagvergoedingen die nu op tafel liggen voor de geplande naakte ontslagen, veel te laag zijn. Op de site van UCB in Eigenbrakel worden 425 jobs bedreigd door het plan Shape.

  Er was voor vanmorgen een ondernemingsraad gepland. Momenteel weten de vakbonden niet of de directie, die een beroep heeft gedaan op deurwaarders om de gedeeltelijke versperring van de site vast te stellen, bereid is om rond de onderhandelingstafel te gaan zitten gezien de gespannen sfeer."

  Bron : de standaard

  06-11-2008 om 19:03 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chômage économique chez Caterpillar/Economische werkloosheid bij Caterpillar
  La Libre schijft :

  Les ouvriers de l’entreprise Caterpillar de Gosselies, spécialisée dans la production d’engins de génie civil, seront en chômage économique durant seize jours, a indiqué la porte-parole du groupe. Les deux semaines de chômage économique seront étalées jusqu’à la fin du mois de février et sont liées à la crise actuelle. La production sera interrompue durant deux jours en décembre, sept en janvier et sept en février. Ces mesures permettent d’éviter des pertes d’emplois. (Belga)

  Express schrijft :

  De arbeiders van Caterpillar in Gosselies, nabij Charleroi, zullen gedurende zestien dagen economisch werkloos zijn. Dat heeft het bedrijf tijdens een bijzondere ondernemingsraad bekend gemaakt. De economische werkloosheid wordt gespreid over een periode die loopt tot eind februari. In december wordt de productie twee dagen stilgelegd. In januari en februari volgend jaar volgen nog eens onderbrekingen van telkens zeven dagen. Met de productie-onderbrekingen wil Caterpillar naar eigen zeggen reageren op de economische crisis. De economische werkloosheid moet volgens het bedrijf vermijden dat er banen zouden moeten geschrapt zijn. (MH)

  Bronnen : La Libre en Express

  06-11-2008 om 16:06 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stakingsactie bij UCB Eigenbrakel
  Express schrijft

  Het personeel van het farmaceutisch bedrijf UCB in Eigenbrakel heeft het werk neergelegd, nadat op een algemene vergadering geen akkoord kon worden gesloten. Het personeel heeft gezegd actie te zullen blijven voeren tot er aanvaardbare voorwaarden op tafel liggen voor de personeelsleden die moeten vertrekken. De werknemers legden het werk neer uit onvrede met het bedrag dat de directie van het farmaceutische bedrijf naar voor had geschoven als vergoeding voor de werknemers die ontslagen worden in het kader van het plan Shape. Daarbij zouden bij de vestiging in Eigenbrakel tot 425 banen verloren gaan. (MH)

  Bron : express

  06-11-2008 om 10:58 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ArcelorMittal Genk schrapt dertig tijdelijke banen
  De Morgen schrijft :

  De directie van de Genkse vestiging van het staalbedrijf ArcelorMittal wil de dalende vraag naar roestvast staal opvangen door een dertigtal contracten van tijdelijken niet te verlengen en door tijdelijke werkloosheid en collectief verlof in te voeren. De vakbonden nemen geen genoegen met dit voorstel, maar zijn niet van plan om de fabriek plat te leggen. Ze gaan de 1.300 werknemers vandaag en de komende dagen wel grondig informeren, zo zegt Rudi Essers, hoofdafgevaardigde van het ACV.

  Productie verlagen
  Vorige week raakte bekend dat ArcelorMittal in Genk de productie dit jaar met 70.000 ton gaat verlagen. De bonden kregen begin deze week te horen dat daar nog eens 20.000 ton bijkomt. De productieverlaging heeft te maken met de financiële crisis en de sterk dalende vraag naar roestvast staal. Het directievoorstel houdt in dat er in de vijf afdelingen in Genk een dertigtal tijdelijke contracten niet verlengd zullen worden en dat er in de zomer een collectief verlof van veertien tot zestien dagen en in de winter een collectief verlof van zeven dagen wordt ingevoerd.

  Tijdelijke werkloosheid
  Bovendien zullen er tijdens de laatste twee maanden van dit jaar in totaal vier weken tijdelijke werkloosheid ingevoerd worden. Dat zal per afdeling en stapsgewijs gebeuren, zodanig dat de productie gewaarborgd blijft en de fabriek op geen enkel moment volledig komt stil te vallen, aldus nog Essers. De vakbonden benadrukken dat dit een directievoorstel betreft, waar zij geenszins genoegen mee kunnen nemen en dat ze ook niet bij hun achterban zullen verdedigen.

  Tegenvoorstel
  De bonden gaan zich in de loop van deze week intern beraden en met een gemeenschappelijk tegenvoorstel naar de directie toestappen. Daarin bepleiten ze alvast de invoering van een 35-urenweek. Dat zou niet enkel een groot deel van de dertig tijdelijke jobs kunnen redden, maar bovendien zes extra vrije dagen voor de werknemers op jaarbasis inhouden. "Als het directievoorstel inzake collectief verlof daadwerkelijk van kracht wordt, zullen de arbeiders nog maar maximaal zeven dagen per jaar verlof kunnen nemen. Deze mensen werken in een volcontinu systeem en hebben ook recht een sociaal leven", aldus de bonden. Volgende week vrijdag is er een nieuwe ondernemingsraad gepland in Genk. Dan zullen de vakbonden hun tegenvoorstel lanceren. (belga/vsv)

  bron : De morgen

  06-11-2008 om 10:56 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biotechbedrijf Devgen sluit farmatak
  Express schrijft

  Het Gentse agro-biotechbedrijf Devgen wil zich volledig op de agro-business richten. Het sluit daarom haar farma-afdeling. Daardoor verdwijnen negentien banen. Thierry Bogaert, chief executive van Devgen, stelt dat een aantal mogelijke alternatieven voor de farmatak werd bekeken, waarbij naar eigen zeggen rekening werd gehouden met alle stakeholders. Er wordt echter aan toegevoegd dat de farmatak weinig toekomstmogelijkheden heeft zonder dat er verdere grote investeringen zouden gebeuren. De farmatak van Devgen ontwikkelde een nieuwe soort kandidaat-geneesmiddelen voor de behandeling van inflammatoire aandoeningen. Devgen had het voorbije jaar nog geïnvesteerd om de farmatak te verzelfstandigen en nadien te verkopen. Maar door het verslechterde financiële klimaat zijn kandidaat-overnemers risicoschuw geworden. (MH)

  beon : express

  06-11-2008 om 10:53 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vakbond woedend over privédetectives bij Carmeuse
  Express schrijft :

  De socialistische vakbond FGTB voert acties bij de Waalse kalkgroep Carmeuse. De vakbond protesteert tegen het ontslag van een afgevaardigde, die er door de directie van beschuldigd wordt verantwoordelijk te zijn voor een arbeidsongeval in juli. De vakbond stelt dat de directie geweigerd heeft andere mogelijkheden te onderzoeken en privédetectives inzette om haar hypothese bevestigd te zien. Het bedrijf zou ook de resultaten van het politieonderzoek niet afgewacht hebben om de ontslagprocedure op te zetten. Geëist wordt dat die procedure wordt stopgezet. (MH)

  Bron : Express

  06-11-2008 om 10:51 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ABVV Textiel wil nationale verzoening Beaulieu
  Express schrijft :

  Er is nog geen oplossing in zicht voor het sociaal conflict bij textielgroep Beaulieu. Een samenkomst met de directie heeft niet tot toenadering geleid. De socialistische ABVV Textiel had de tussenkomst van een sociaal bemiddelaar van de Federale Overheidsdienst Arbeid en Tewerkstelling gevraagd om de toestand te deblokkeren. Die was echter niet aanwezig. Omdat de directie geen garanties wou geven dat er gepraat zou worden over vervroegd brugpensioen en een afscheidspremie, schortte ABVV Textiel de gesprekken op. De christelijke vakbond ACV Textiel luisterde wel naar de voorstellen van de directie en zegt niet verwacht te hebben dat de sociaal bemiddelaar aanwezig zou zijn. De afspraak zou immers geweest zijn dat die zich ter beschikking zou houden. ACV Textiel zegt een voorkeur te hebben om met de directie zelf tot een akkoord te komen. ABVV Textiel beraadt zich over stappen om de nationale verzoening via het nationaal paritair comité aan te vragen. (MH)

  Bron : Express

  06-11-2008 om 10:50 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dernier appel - laatste oproep

  Chers,

  Nous vous remercions tous d’avoir adhéré à ce groupe qui agit pour la défense des libertés syndicales.

  Le weekend prochain nous démarrons avec un mail bilingue qui serra envoyé à tout le monde parmi la FGTB.

  Dans ce message nous indiqueront toutes les délégations qui soutiennent cette initiative. Nous remercions tout les supports individuelles et vous tiendrons au courant des développements

  A ce moment une soixantaines de délégations nous ont apporté leur soutien. Nous espérons que beaucoup de délégations suivront . D’ici le weekend nous aimerions que le nombre de délégations augmente.

  Vous pouvez nous aider en diffusant ce mail à d’autres délégations. Tout aide est la bienvenue.

  Salutations combatives.

  AGFA GEVAERT & RAFFINAGE  TOTAL

  RUDI DOM et SVEN NAESSENS

  Le text pour cette semaine

  Beste,

  Alvast allemaal bedankt om lid te worden van deze groep ter verdediging van de syndicale vrijheden. Komend weekend start het initiatief met een eerste mail, in twee talen, die naar IEDEREEN binnen het ABVV zal worden verstuurd.

  In deze mail zullen wij alle delegaties vermelden die hun steun hebben toegezegd aan het initiatief. Wij willen alvast iedereen bedanken voor de individuele steun en zullen jullie zeker op de hoogte houden van het verdere verloop.

  Momenteel hopen wij dus dat zoveel mogelijk delegaties de mail willen onderschrijven. Er hebben al een 60-tal delegaties hun steun toegezegd maar we hopen dit aantal nog op te krikken tegen het komende weekend.

  Als jullie kunnen steunen als delegatie, of jullie deze oproep kunnen verspreiden naar andere delegaties dan graag. Alle steun is welkom !

  Strijdbare groeten,

  AGFA GEVAERT EN TOTAL RAFFINADERIJ

  Rudi Dom en Sven Naessens

  de tekst voor dit weekend

  06-11-2008 om 01:03 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  » Reageer (0)
  05-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onderhandelingen bij IKEA zitten muurvast
  de redactie schrijft:
  De onderhandelingen tussen directie en vakbonden bij meubelwinkel Ikea zijn gisteren spaak gelopen op het bonussysteem. Dat meldt de directie van Ikea. Een nieuwe staking op maandag 10 november is mogelijk.
  Volgens de directie werd er een akkoord bereikt over vijf van de zes punten van bemiddeling in het sociaal overleg."Helaas werd het voorstel van de directie over het bonussysteem verworpen door de vakbonden", luidt het.

  De directie benadrukt dat ze het bonussysteem ook volgend jaar wil voortzetten en de bonus niet wil verlagen. Ikea vraagt zijn medewerkers om te komen werken op 10 november, "wat commercieel een zeer belangrijke dag is".

  Ook de vakbonden bevestigen dat er onenigheid blijft over het bonussysteem. Eind deze week zou worden beslist of er maandag al dan niet actie wordt gevoerd.

  Bron: de redactie van woensdag 5/11

  05-11-2008 om 21:24 geschreven door rudi dom  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (6 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brèves
  La Libre schrijft

  Namur

  Conflit social chez Carmeuse

  Les cinq sites wallons de Carmeuse (Aisemont, Seilles, Engis, Frasnes et Moha) sont perturbés depuis mardi matin par les travailleurs, dans le cadre d’un conflit social qui s’est déclaré sur le site d’Aisemont (Fosses-la-ville). Un délégué FGTB est menacé de licenciement pour faute grave, mais le syndicat estime qu’il n’y a pas de preuve contre l’employé. La FGTB dénonce également l’usage par la direction de Carmeuse de détectives privés, pour tenter d’élucider les circonstances d’un accident de travail survenu le 14juillet dernier. Un soudeur a été brûlé au visage et la direction soupçonne un sabotage du matériel. Le syndicat estime que les recours impartiaux que sont l’enquête de police et l’inspection du travail ont été contournés et que le licenciement repose sur des suppositions. Il annonce que les "actions de mécontentement", sur tous les sites, se poursuivront tant que la procédure à l’encontre de son délégué ne sera pas suspendue. Actuellement, les militants FGTB empêchent les sous-traitants de Carmeuse de travailler. Aucune concession ni aucune nouvelle procédure de conciliation n’est prévue pour l’instant par la direction, qui se dit "en contact permanent avec les syndicats". "Je doute de l’efficacité des actions", dit le directeur de Carmeuse à Aisemont, Eric Lourtie. "Pour nous, la journée est normale, mis à part le report des activités de nos sous-traitants."

  Appel à des détectives privés...

  sur le fond, la direction veut

  attendre le jugement du tribunal du travail, auprès duquel le délégué FGTB en question est accusé de faute grave sur base d’une enquête menée, à la demande de Carmeuse, par la société privée ARIS. "Nous avons engagé des détectives privés parce que nous n’avions pas la certitude que la police et/ou l’inspection du travail entameraient une enquête", explique le responsable des ressources humaines Pierre Pivont. "Nous craignions également que ces enquêtes ne soient entamées trop tard et que les employés ne se souviennent plus précisément des faits. Ces derniers ont été interrogés et leurs témoignages enregistrés lorsqu’ils le voulaient bien ." A l’issue de l’enquête privée, la direction estime, comme le rappelle Pierre Pivont, que " les éléments paraissent suffisants pour reconnaître qu’il y a bien eu faute grave de la part du travailleur en question. L’enquête conclut à l’injection de produits hautement inflammables dans le casque du soudeur" , précise Eric Lourtie. Pour le syndicat FGTB, qui dénonce également l’acte (s’il est avéré), la direction aurait enquêté seulement à charge du délégué. " Ils ont sauté sur l’occasion pour faire taire quelqu’un qui n’avait pas sa langue dans sa poche" , estime Araud Levêque, permanent FGTB du secteur carrières. "Ils n’ont contre lui que des témoignages qui évoquent des blagues qu’il aurait faites. Rien de sérieux. De plus, l’engagement de détectives privés, en remplacement des recours classiques et impartiaux, est un précédent que nous ne pouvons accepter. Comme aujourd’hui (mardi), nous travaillerons au ralenti sur tous les sites et nous refuserons l’accès aux sous-traitants jusqu’à ce que la procédure devant le tribunal soit suspendue." (Belga)

  Bron : La Libre


  05-11-2008 om 14:56 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Conflit chez Carmeuse: perturbations sur tous les sites
  La derniere heure schrijft :

  Les cinq sites wallons de Carmeuse sont perturbés depuis ce mardi matin à la suite d'un conflit social qui s'est déclenché sur le site d'Aisemont (Fosses-la-ville)

  NAMUR Un délégué FGTB y a été licencié pour faute grave, mais la FGTB estime qu'il n'y a pas de preuve contre cet employé.

  Le syndicat socialiste dénonce également l'usage par la direction de Carmeuse de détectives privés, pour tenter d'élucider les circonstances d'un accident de travail survenu le 14 juillet dernier. Un soudeur a été brûlé au visage et la direction soupçonne un sabotage du matériel.

  Le syndicat estime que les recours impartiaux que sont l'enquête de police et l'inspection du travail ont été contournés et que le licenciement repose sur des suppositions. Il annonce que les "actions de mécontentement", sur tous les sites, se poursuivront tant que la procédure à l'encontre de son délégué ne sera pas suspendue.

  Mardi midi, les militants FGTB empêchaient les sous-traitants de Carmeuse de travailler.

  Bron : la derniere heure


  05-11-2008 om 14:52 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ArcelorMittal Genk wil tijdelijke contracten schrappen
  de morgen schrijft

  De directie van de Genkse vestiging van het staalbedrijf ArcelorMittal wil de dalende vraag naar roestvast staal opvangen door een dertigtal contracten van tijdelijken niet te verlengen en door tijdelijke werkloosheid en collectief verlof in te voeren. De vakbonden nemen geen genoegen met dit voorstel, maar zijn niet van plan om de fabriek plat te leggen. Ze gaan de 1.300 werknemers vandaag en de komende dagen wel grondig informeren, zo zegt Rudi Essers, hoofdafgevaardigde van het ACV.

  Productie verlagen
  Vorige week raakte bekend dat ArcelorMittal in Genk de productie dit jaar met 70.000 ton gaat verlagen. De bonden kregen begin deze week te horen dat daar nog eens 20.000 ton bijkomt. De productieverlaging heeft te maken met de financiële crisis en de sterk dalende vraag naar roestvast staal. Het directievoorstel houdt in dat er in de vijf afdelingen in Genk een dertigtal tijdelijke contracten niet verlengd zullen worden en dat er in de zomer een collectief verlof van veertien tot zestien dagen en in de winter een collectief verlof van zeven dagen wordt ingevoerd.

  Tijdelijke werkloosheid
  Bovendien zullen er tijdens de laatste twee maanden van dit jaar in totaal vier weken tijdelijke werkloosheid ingevoerd worden. Dat zal per afdeling en stapsgewijs gebeuren, zodanig dat de productie gewaarborgd blijft en de fabriek op geen enkel moment volledig komt stil te vallen, aldus nog Essers. De vakbonden benadrukken dat dit een directievoorstel betreft, waar zij geenszins genoegen mee kunnen nemen en dat ze ook niet bij hun achterban zullen verdedigen.

  Tegenvoorstel
  De bonden gaan zich in de loop van deze week intern beraden en met een gemeenschappelijk tegenvoorstel naar de directie toestappen. Daarin bepleiten ze alvast de invoering van een 35-urenweek. Dat zou niet enkel een groot deel van de dertig tijdelijke jobs kunnen redden, maar bovendien zes extra vrije dagen voor de werknemers op jaarbasis inhouden. "Als het directievoorstel inzake collectief verlof daadwerkelijk van kracht wordt, zullen de arbeiders nog maar maximaal zeven dagen per jaar verlof kunnen nemen. Deze mensen werken in een volcontinu systeem en hebben ook recht een sociaal leven", aldus de bonden. Volgende week vrijdag is er een nieuwe ondernemingsraad gepland in Genk. Dan zullen de vakbonden hun tegenvoorstel lanceren. (belga/vsv)

  bron : de morgen

  05-11-2008 om 14:51 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waalse economie krijgt het moeilijk
  De morgen schrijft :

  De komende zes maanden worden moeilijk voor de Waalse economie, die ook te maken krijgt met een recessie, blijkt uit een bij 350 ondernemers door de Waalse ondernemersorganisatie Union Wallonne des Entreprises (UWE). De werkloosheid zou de komende 18 maanden van 10 procent naar 12 procent kunnen stijgen.

  Uitvoer vertraagt
  Volgens de Waalse ondernemers zal de economische activiteit in Wallonië vertragen, net als de uitvoer. De investeringen en de werkgelegenheid zullen ook achteruitgaan. Zo zegt 30 procent van de ondervraagde Waalse bedrijven geneigd te zijn de investeringen de volgende maanden terug te schroeven en staat iets meer dan een vijfde van de ondernemers (21 procent) weigerachtig tegenover het idee om mensen aan te werven. In maart was dit maar een 10 procent. De recessie zou mogelijk ook leiden tot een daling van de fiscale inkomsten als gevolg van een daling van de winstmarges en de sterke druk op de uitgaven.

  Vertrouwen herstellen
  Volgens de studie van de UWE zal de groei van het Waalse bruto binnenlands product dit jaar uitkomen op 1,6 procent, na 2,5 procent in 2007. Volgend jaar zou het Waalse bbp met 0,4 procent krimpen. Hoe lang de recessie zal duren, is niet duidelijk, maar volgens de UWE moet vooral het vertrouwen hersteld worden, zowel bij de consumenten als bij de ondernemingen. Hoewel Wallonië niet alleen verantwoordelijk is voor zijn lot, moeten alle spelers meewerken aan de economische heropleving, aldus de voorzitter van de UWE, Eric Domb. Zo moeten niet alleen de gezinnen en de ondernemers, maar ook de sociale partners en de overheid hun steentje bijdragen. Naast de steun aan de bedrijven - door de kredieten te vergemakkelijken en het risicokapitaal te stimuleren - moet de overheid ook voortdoen met het Marshallplan, onder meer wat betreft de arbeids- en opleidingsmarkt, het industriebeleid en de technologische innovatie.

  Oproep aan vakbonden
  Aan de vakbonden vraagt Eric Domb om blijk te geven van "verantwoordelijkheid". Zo moeten de vakbonden volgens hem stoppen met hun beweringen dat de indexering onvoldoende is. "Het is de tewerkstelling of een loonsverhoging, maar niet de twee", onderstreepte gedelegeerd bestuurder Vincent Reuter op zijn beurt.
  (belga/vsv)

  vron : de morgen

  05-11-2008 om 14:50 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laatste oproep - Le Dernier Appel

  Chers,

  Nous vous remercions tous d’avoir adhéré à ce groupe qui agit pour la défense des libertés syndicales.

  Le weekend prochain nous démarrons avec un mail bilingue qui serra envoyé à tout le monde parmi la FGTB.

  Dans ce message nous indiqueront toutes les délégations qui soutiennent cette initiative. Nous remercions tout les supports individuelles et vous tiendrons au courant des développements

  A ce moment une soixantaines de délégations nous ont apporté leur soutien. Nous espérons que beaucoup de délégations suivront . D’ici le weekend nous aimerions que le nombre de délégations augmente.

  Vous pouvez nous aider en diffusant ce mail à d’autres délégations. Tout aide est la bienvenue.

  Salutations combatives.

  AGFA GEVAERT & RAFFINAGE  TOTAL

  RUDI DOM et SVEN NAESSENS

  Le text pour cette semaine

  Beste,

  Alvast allemaal bedankt om lid te worden van deze groep ter verdediging van de syndicale vrijheden. Komend weekend start het initiatief met een eerste mail, in twee talen, die naar IEDEREEN binnen het ABVV zal worden verstuurd.

  In deze mail zullen wij alle delegaties vermelden die hun steun hebben toegezegd aan het initiatief. Wij willen alvast iedereen bedanken voor de individuele steun en zullen jullie zeker op de hoogte houden van het verdere verloop.

  Momenteel hopen wij dus dat zoveel mogelijk delegaties de mail willen onderschrijven. Er hebben al een 60-tal delegaties hun steun toegezegd maar we hopen dit aantal nog op te krikken tegen het komende weekend.

  Als jullie kunnen steunen als delegatie, of jullie deze oproep kunnen verspreiden naar andere delegaties dan graag. Alle steun is welkom !

  Strijdbare groeten,

  AGFA GEVAERT EN TOTAL RAFFINADERIJ

  Rudi Dom en Sven Naessens

  de tekst voor dit weekend  05-11-2008 om 00:00 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  04-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CARREFOUR : FO CONDAMNE L'INTERVENTION DES FORCES DE L'ORDRE EN BELGIQUE
  La FGTA-FO, syndicat majoritaire dans le groupe Carrefour en France, a appris, avec consternation, l’intervention des forces de l’ordre contre un piquet de grèves et l’interpellation d’une trentaine de militants syndicaux dans le magasin de Ninove, en Belgique.

  De telles pratiques sont en contradiction avec la politique de dialogue habituellement en usage dans le groupe Carrefour.

  La FGTA-FO a assuré les syndicats belges de sa solidarité et de son soutien. Elle demande au groupe Carrefour de rouvrir sans préalable les négociations avec les organisations syndicales belges.

  bron : http://www.force-ouvriere.fr/

  04-11-2008 om 19:31 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  » Reageer (0)
  03-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Staking bij Eandis in Antwerpen
  De morgen schrijft

  Op een administratieve zetel van energiebedrijf Eandis in Antwerpen wordt gestaakt. Dat is vernomen van Simon Van Wijmeersch, de woordvoerder van Eandis. Werkwilligen mogen wel binnen. "De impact voor de klanten is nihil, omdat het om een puur administratieve zetel gaat", aldus van Wijmeersch.

  Aanslepend sociaal conflict
  Bij de gereguleerde energiebedrijven - bedrijven zoals Eandis, Fluxys, Elia of BNO - is al een tijdje een sociaal conflict aan de gang. Het personeel eist meer loon. Er is een groot verschil in loon voor werknemers die voor of na 2002 zijn aangeworven. Sinds vorige week woensdag wordt er actie gevoerd.

  Betoging in Brussel
  Intussen betogen zo'n 150 vakbondsmilitanten voor het ministerie van Werk in Brussel waar een verzoeningsvergadering van start gaat tussen vakbonden en werkgevers uit uit de energiesector. Die vergadering, onder leiding van een sociaal bemiddelaar, moet het sociaal conflict in de sector oplossen.

  Stakerspost bij hoofdzetel
  Er staat ook nog altijd een stakerspost bij BNO aan de hoofdzetel in Brussel. BNO zorgt voor de distributie van gas en elektriciteit in Brussel. De stakerspost bij de hoofdzetel van Elia in Brussel is weg. De vakbondsmilitanten die daar stonden zij diegenen die actie voeren voor aanvang van de verzoeningsvergadering. Volgens de woordvoerster van Elia, Lise Mulpas, werden sinds vorige week drie vestigingen van het bedrijf geblokkeerd in Brussel, Schaarbeek en Namen. "Voor de Brusselse vestigingen kregen we een bevel van de rechter, met een dwangsom, als er werkwilligen zouden tegengehouden worden. De blokkade werd aanvankelijk aangehouden, maar werd in de loop van maandagvoormiddag opgeheven", aldus nog Mulpas. "Er wordt hier en daar nog wel actie gevoerd." (belga/vsv)

  03-11-2008 om 23:42 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stakingspiket bij BNO in Brussel
  Zita schrijft:

  Bij de hoofdzetel van het energiebedrijf BNO aan de Werkhuizenkaai in Brussel staat sinds vrijdagavond een stakingspiket. Drie kaderleden zorgen voor de permanentie. Dat meldt Guido Kuyl van de socialistische vakbond Gazelco (ACOD) zaterdagavond. De staking kadert in het conflict in de energiesector.Bij de gereguleerde energiebedrijven - bedrijven zoals Eandis, Fluxys, Elia of BNO - is al een tijdje een sociaal conflict aan de gang. Het personeel eist meer loon. Er is een groot verschil in loon voor werknemers die voor of na 2002 zijn aangeworven. Sinds vorige week woensdag wordt er actie gevoerd, overwegend bedrijfsblokkades. Sinds vrijdagavond staan er ook bij BNO aan de hoofdzetel in Brussel stakingspiketten. BNO zorgt voor de distributie van gas en elektriciteit in Brussel. "Er zijn drie kaderleden aan het werk. In geval van zware pannes of gasgeur staat de wachtdienst wel klaar om onmiddellijk uit te rukken", maakt Kuyl zich sterk. De stakingspiketten bij BNO blijven zeker staan tot maandagochtend, zegt Kuyl. In de loop van maandagvoormiddag is er een verzoeningsbureau gepland op uitnodiging van de sociaal bemiddelaar. (TIP)

  Bron: Zita maandag 3 november.

  03-11-2008 om 18:43 geschreven door rudi dom  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Debat Zevende dag tussen ACV en Voka i.v.m. stakingsrecht

  Beeldverslag Zevende Dag

  03-11-2008 om 10:30 geschreven door rudi dom  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inzetten deurwaarder bij Carrefour in strijd met herenakkoord
  Het herenakkoord tussen de federale sociale partners dat werd gesloten om in sociale conflicten niet naar de rechter te stappen, wordt niet nageleefd door een partner die niet bij het akkoord betrokken wordt. Dat stelde Marc Leemans (ACV) vandaag in een debat met Philippe Muyters van de Vlaamse werkgeversorganisatie VOKA op 'De Zevende Dag'. Deze laatste benadrukte dat elke werkwillige moet kunnen werken.

  Muurvast
  Het debat kwam er na de recente sociale conflicten bij onder meer Carrefour, waar de deurwaarder acties tegen de slechtere arbeidsvoorwaarden in de nieuwe vestiging te Brugge aan verschillende andere warenhuizen brak. Het conflict blijft muurvast zitten, bleek tijdens het debat, waarbij beide deelnemers op hun standpunt bleven.

  Geen actie
  Volgens nationaal secretaris Marc Leemans investeren de werkgevers met hun gerechtelijke acties niet in het sociaal overleg, maar in het sociaal conflict. De gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse werkgeversorganisatie VOKA benadrukte dat zijn organisatie geen enkele actie neemt tegen de mensen die willen staken.

  Voorwaarde aanvaard
  De werknemers van Carrefour in Brugge aanvaarden de voorwaarden, aldus Muyters. Maar de vakbonden mogen volgens hem niet verhinderen dat iemand het bedrijf of de winkel binnengaat. Voor ACV'er Leemans kan dat wel omdat heel wat mensen wegens hun precaire arbeidscontract onder druk gezet worden om toch te gaan werken. (belga/ep)

  03-11-2008 om 10:16 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Personeel Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst staakt
  Onder de slogan 'Veel beloven weinig geven, het personeel kan zo niet in vreugde leven' is het gemeenschappelijk vakbondsfront de staking gestart op de campus Aalst van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ). De nachtploeg, die de staking zou beginnen, ging zondagavond wel nog aan het werk.

  Ook in Geraardsbergen en Wetteren actie
  De vakbonden protesteren omdat slechts 42 personeelsleden benoemd worden terwijl er 350 personeelsleden slaagden in de examens die eerder georganiseerd werden met het vooruitzicht op een vaste benoeming. De tweede pensioenpijler die de directie als alternatief aanreikt, vinden de vakbonden een troostprijs. Rond 8 uur stonden zo'n veertig actievoerders aan de hoofdingang en de personeelsingang. "We hopen de werkwilligen nog te overtuigen mee te staken", zegt Lydie Van Meerhaeghe van het ACOD. "In elk geval zullen we hen de toegang tot het ziekenhuis bemoeilijken." De actie wordt ook gevoerd op de campussen in Geraardsbergen en Wetteren. (belga/vsv)

  03-11-2008 om 10:15 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  » Reageer (0)


  Foto

  Les soutenantes ?
 • cliquez ici

 • UPDATE 28-11
  L'appel afin de soutenir
 • la lettre d'évocation

 • Dossier
 • La 10 droit de base du manifestant
 • La convention : Gentlements agreement
 • brochure : les délégéus méritent ine meilleure protection

 • la grève - les huissiers

  Laissez nous le savoir


  Archief per week
 • 20/06-26/06 2011
 • 20/04-26/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 29/10-04/11 2007


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!