De Statievrienden
geschiedenis van stationswijk van Waregem
Met de Statievrienden willen we de geschiedenis van de Statiewijk in Waregem in kaart brengen. We doen hierbij een oproep om ons hierbij te helpen. Uw informatie, foto's en anekdoten zijn welkom...
16-04-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.“Eremuur” tijdens expositie Waregemse Statiewijk
Van vrijdag 8 tot zondag 10 juni 2018 loopt in Soba een historische expositie over de Waregemse Statiewijk. “Voor het eerst tonen we een unieke Legomaquette van het eerste echte Waregemse station (anno 1880),” vertellen de ‘architecten’ Kenny en Kurt Dhaene. “We zijn bijzonder trots op deze unieke kopie, die aan de hand van diverse foto’s en de originele plannen werd ‘heropgebouwd’. De Statievrienden tonen ook een authentiek plan van het mooiste station ooit in Waregem. Helaas hield het maar stand tot 19 oktober 1918, toen de terugtrekkende Duitsers het bouwwerk lieten exploderen.”

We hopen ook dat de familieleden van de Waregemse spoorwegmedewerkers ons een degelijke foto en een korte levensschets bezorgen om te tonen aan de eremuur (‘wall of fame’) van de ‘cheminots’. Een schets van spoorwegbediende Edward Vandenbunderie (1910), van de hand van de Waregemse kunstenaar Gust Feyter, is op dat vlak een uniek exemplaar. Maar ook bekende Waregemse figuren als Florent De Roose, Oscar Verstraete, Duo Van Braekel en Fred Leroy komen aan bod. In totaal beschikken De Statievrienden al over zestig portretten van medewerkers van de Spoorwegen. Alle inzendingen komen aan bod tijdens deze tweede driedaagse van De Statievrienden, die dit keer wel in SOBA (Bilkhage) plaatsvindt, tijdens het weekend van Vaderdag.

Info: Marc Feys,0478 46 68 23, marc_feys@skynet.be

16-04-2018 om 11:32 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
09-03-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe perrons en roltrappen in station
Het stadsbestuur kreeg bevestiging van de federaal Minister van Mobiliteit dat er voor het Waregemse treinstation 1 859 406 euro is voorzien. Hiermee worden in de komende jaren de perrons en roltrappen vernieuwd. Het stadsbestuur is zeer tevreden met deze schriftelijke toekenning. Het is een eerste stap in de richting van een hopelijk volledige vernieuwing van het station, die op een doorsnee werkdag tussen de 2000 en 3000 reizigers telt.
>p>De persmededeling geeft aan dat de federale regering massaal wil investeren in de Belgische spoorwegen. Na de goedkeuring van onder andere de meerjareninvesteringsplannen 2018-2020 van de NMBS en Infrabel garandeert de regering 6,3 miljard euro investeringen. Daarmee wil de regering en de minister investeren in nieuwe treinen, beter onthaal in de stations, een vlottere toegankelijkheid, voltooiing GEN (Gewestelijk Expresnet), kwaliteit van dienstverlening… Het station van Waregem behoort tot de projecten die in de meerjareninvesteringsplannen van de spoorwegondernemingen zijn opgenomen. De details van de investeringen, ook de mogelijke timing, zijn momenteel nog niet bekend.

Vorige maand konden we hier reeds het heuglijke nieuws van de verhoogde perrons melden. Er is al minstens 20 jaar vraag naar kleinere opstap- en afstaphoogte op de perrons in Waregem. Verschillende moties van gemeenteraad, Somival, politieke jongerenbewegingen, ea. bleven telkens in dovemansoren steken. Ondermeer An Vanheusden onderhandelde jarenlang met de NMBS en kreeg in 1999 een onderhoud met toenmalig gedelegeerd bestuurder Etienne Schouppe al toezegging, maar andere perikelen dwarsboomden een oplossing. Als Statievrienden zijn we trots dat dit dossier dank zij onze waakzaamheid naar realisatie gaat.

We citeerden toen NMBS-woordvoerder Geert Dierckx: “De werken starten in 2019 en duren tot eind 2020. Het beperkt zich niet tot de hogere perrons. Er komen ook nieuwe schuilhuisjes en zitbanken en een nieuwe geluidsinstallatie. We investeren dus vooral in een beter onthaal en een betere toegankelijkheid.” Over het nieuwe station in Waregem is er nog geen nieuws. Dat mag niet meer vóór 2022 verwacht worden. De eerder aangekondigde vernieuwing van de stationshal en de afbrokkelende gevel zit voorlopig niet in het pakket van de investeringsronde tot eind 2022 en wordt minstens uitgesteld tot de investeringsperiode 2023-2027.

zie ‘Statievrienden klagen gebrekkig reizigerscomfort aan’
zie ‘Eindelijk hogere perrons’<

09-03-2018 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
16-02-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tijdelijk 30 minuten gratis parkeren op B-parking
Het stadsbestuur kondigt aan dat nog tot het einde van de heraanleg van de Noorderlaan je 30 minuten gratis kan parkeren op de B-parking achter het station. Dit moet de parkeerdruk in de Boulezlaan verminderen. Wie iemand komt afzetten of ophalen aan het station kan nu immers een half uur gratis op de stationsparking terecht.

Door de werken in de Noorderlaan is er veel overlast in de Boulezlaan van bestuurders die een pendelaar komen oppikken. Om dit probleem op te lossen heeft B-parking tijdelijk ingesteld dat iedereen 30 minuten gratis kan parkeren op de stationsparking. Ze afficheren dit ook ter plaatse (vooralsnog wordt hier maar 15 minuten gratis aangegeven). B-parking vraagt wel uitdrukkelijk om dan ook op een parkeerplaats te staan. Op die manier kan iedereen steeds vlot op- en afrijden.


Hoe het werkt :
• Neem een ticket als je de parking op rijdt >/br> • Parking verlaten binnen de 30 minuten = steek je ticket in de uitritzuil en de slagboom gaat open
• Parking verlaten later dan 30 minuten = eerst betalen aan de betaalautomaat, dan pas uitrijden
Werken spoorwegnet
Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgisch spoorwegnet, installeert in de komende tijd nieuwe veiligheidssystemen langs de spoorlijn 75 (Gent–Kortrijk) tussen Deinze en Waregem en in beide stations. De voorbereidingen zijn al bezig, de eigenlijke werken gebeuren met een mobiele werf. Alle werken worden 's nachts uitgevoerd, maar enige geluidshinder is altijd mogelijk. Het gaat om een mobiele werf, die zich verplaatst. Dit betekent dat er niet elke dag op dezelfde plaats en in de hele zone wordt gewerkt. Concreet gaat het vooral om kraan- en sleufwerken. De werken in de stations van Waregem en Deinze zelf gebeuren gelijktijdig vanaf april. Alle bewoners langs het spoorwegtraject krijgen een brief van Infrabel. Heb je nog vragen? Dan kan je terecht bij www.infobuurtbewoners.be info.projecten@infrabel.be 0800 55 000

Werken Westerlaan-Noorderlaan
Het traject tussen de kruispunten Noorderlaan/Stationsstraat/Vijfseweg en Westerlaan/Duthoystraat ondergaat een volledige gedaanteverandering. Het project is al sinds november 2015 bezig en gestart met de nutsmaatschappijen, die voor de effectieve heraanleg hun infrastructuur hebben vernieuwd of uitgebreid. Het Agentschap Wegen en Verkeer startte de heraanleg zelf (alles bovengronds + riolering) op 1 juni 2017. Het einde van alle werken is voorzien voor begin 2019. Dit project is het resultaat van enkele jaren zorgvuldig plannen met grote aandacht voor de verkeersveiligheid. Doelen van het project zijn : Meer verkeersveiligheid, invoeren van een zone 30 in Westerlaan en Noorderlaan, doorgaand verkeer afleiden via Oosterlaan en Zuiderlaan, makkelijker oversteken aan het station en het Koninklijk Atheneum met duidelijke oversteekplaatsen, schoolomgeving van het Koninklijk Atheneum duidelijk in het straatbeeld brengen, Westerlaan en Noorderlaan = as voor openbaar vervoer. Voorbeeld: schoolspitsbussen rijden na de herlaanleg via de Ring en niet meer door de centrumstraten.

Momenteel zijn we aan fase 3 met het stuk van de Noorderlaan tussen Stationsstraat en Olmstraat en het kruispunt met de Olmstraat. Sedert 31 januari is er zoals voorzien terug verkeer mogelijk tussen de Vijfseweg en de Noorderlaan en vanaf de Oosterlaan naar de Vijfseweg. Het wordt opletten voor fietsers, die het moeten doen zonder fietsstroken. Er geldt wel zone 30. In de Stationstraat kan je niet door tot op het einde. Hier dien je via de Putmanstraat en de Oude Vijvestraat te rijden. Daar kan je zowel links als rechts afslaan. Er is geen verkeer mogelijk in de Noorderlaan vanaf de Olmstraat richting Oosterlaan. Er is een omleiding via de Olmstraat – Stationsstraat – Putmanstraat – Oude Vijvestraat.

Vanaf 20 februari wordt fase 4 gestart met terug een andere verkeerssituatie : Dan is er geen verkeer mogelijk van de Westerlaan naar de Noorderlaan. Er is een omleiding via de Muizelstraat - Olmstraat – Stationsstraat – Putmanstraat – Oude Vijvestraat.

16-02-2018 om 14:52 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
09-02-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fietswegel krijgt opknapbeurt
Deze week wordt de fietswegel opgeknapt tussen de Groene Wandeling en Roger Vansteenbruggestraat. De fietswegel ligt op het fietsnetwerk tussen knooppunt 67 en 62 en was in slechte staat. Aanleiding is een vraag van Inge Vandevelde (Groen) in de gemeenteraad van vorige dinsdag 6 februari 2018. De wegel wordt ook dagelijks gebruikt door de niet-motorische weggebruikers als doorsteek tussen het station en de Groene Wandeling met overgang van de Vansteenbruggestraat t.h.v. de moskee.

“Trage paden zouden goed ingericht mogen zijn, opdat zachte weggebruikers een veilige doorsteek kunnen maken, weg van gemotoriseerd verkeer. Dat trage paden mooi en proper ogen en ook in een aangename omgeving liggen, is altijd een pluspunt. In open velden is dat meestal wel okee, maar tussen de bebouwing, afgelegen in de stad en in verkavelingen, lukt dat al veel minder. Op de gemeenteraad van 7 november 2017 is er budget gestemd om meerdere trage paden in Waregem te vernieuwen of opnieuw aan te leggen”, aldus opende Inge Vandevelde haar vraag in de gemeenteraad.

Ze gebruikt het asfaltwegeltje regelmatig op haar weg naar het station komende van het fietsersbrugje over de expressweg 382, de fietsstraat ‘Groene Wandeling’, oversteek Roger Verrieststraat langs het spoorwegtalud en dan de fietswegel naar de Roger Vansteenbruggestraat. Zij is langs die alternatieve weg veel sneller aan het station per fiets dan met de wagen. Maar de betrekkelijk korte maar functionele doorsteek is in slechte staat, waarbij het asfalt met meerdere bermen omhoog steekt dwars over de rijrichting. Het is opletten geblazen om een valongeluk te vermijden.

De oorzaak voor het beschadigd wegdek ligt bij de aantrekkelijke wilde bomengroei langs het talud van de spoorweg. De ver uitdeinende wortels doen hele stukken asfalt omhoog steken en splijten. Het is net dit bladgroen dat het wandelen en fietsen langs dit deel van het fietsnetwerk aangenaam maakt. Wat wel stoort is het vuilnis dat zeer zichtbaar ligt rond te slingeren op het afgesloten aanpalend terrein van het vroegere Cotesa-Sofinal ten noorden van de fietswegel.

Schepen van Openbare Werken Maria Polfliet (CD&V) antwoordde de wegel zo snel mogelijk door de eigen groendienst onder handen te zullen nemen, en bekijkt ook met de curator van het voormalig textielbedrijf Sofinal in de Fabrieksstraat hoe het terrein palend aan de wegel weer proper gemaakt kan worden. Infrabel is eigenaar van het talud met de bomen en moet vooraf worden aangesproken als we hier willen ingrijpen.

Raadslid Verhellen (SPa) herinnerde nog aan zijn eerder vraag omtrent de parking Cotesa, die ook zou kunnen gebruikt worden door de bezoekers van de moskee daar. Schepen Chanterie (CD&V) wees er nog op dat de stad al een hele tijd klaar is met het R.U.P. voor herinrichting van deze site, maar de verkoop van het eigendom Cotesa in een juridische procedure is verwikkeld omdat er door een gegadigde-koper beroep is aangetekend tegen de uiteindelijke toewijzing van de verkoop.09-02-2018 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (1)
06-02-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eindelijk hogere perrons in station
Er komen eindelijk hogere perrons in het station van Waregem. Omdat de beloofde verhoogde perrons vorig jaar nog niet in de provinciale investeringsnota van NMBS was vermeld, stuurden de Statievrienden een motie naar de NMBS om deze alsnog zo vlug mogelijk te realiseren. We noemden het “een absolute voorwaarde voor een veiliger treinverkeer voor de 2500 treinreizigers die in het station van Waregem dagelijks op- en afstappen”. Uit onze motie citeren we nog : “De naburige stations van Harelbeke en Deinze hebben al jaren verhoogde perrons. Waregem is het minst reisvriendelijke station van Vlaanderen. Politici waar wachten jullie nog op ?”

Er is al minstens 20 jaar vraag naar kleinere opstap- en afstaphoogte op de perrons in Waregem. Verschillende moties van gemeenteraad, Somival, politieke jongerenbewegingen, ea. bleven telkens in dovemansoren steken. Ondermeer An Vanheusden onderhandelde jarenlang met de NMBS en kreeg in 1999 een onderhoud met toenmalig gedelegeerd bestuurder Etienne Schouppe, maar andere perikelen dwarsboomden een oplossing.

Nu blijkt het station van Waregem toch opgenomen in een nieuw investeringsplan van in totaal 5,3 miljard euro in het spoor. Het station van Waregem zou eindelijk hogere perrons krijgen. NMBS-woordvoerder Geert Dierckx bevestigt het bericht. “De werken starten in 2019 en duren tot eind 2020. Het beperkt zich niet tot de hogere perrons. Er komen ook nieuwe schuilhuisjes en zitbanken en een nieuwe geluidsinstallatie. We investeren dus vooral in een beter onthaal en een betere toegankelijkheid.” Over het nieuwe station in Waregem is er nog geen nieuws. Dat mag niet meer vóór 2022 verwacht worden. De eerder aangekondigde vernieuwing van de stationshal en de afbrokkelende gevel zit voorlopig niet in het pakket van de investeringsronde tot eind 2022 en wordt minstens uitgesteld tot de investeringsperiode 2023-2027.

06-02-2018 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
20-12-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gratis parkeren voor treinreizigers
Van zaterdag 23 december tot zondag 7 januari 2018 stelt de NMBS zijn parkings gratis ter beschikking van de treinreizigers. Ook de stationsparking behoort tot de deelnemende B-Parkings waar dit kerstaanbod van toepassing is . Daaraan hoef je alvast geen geld uit te geven wanneer je kerstinkopen doet. Prettige feestdagen!

Zo geniet je van gratis parking : 
Ga na je reis met je parkeerticket en vervoerbewijs naar de parkeerautomaat en volg deze stappen : 
• Voer je parkeerticket in 
• Scan je vervoersbewijs 
• Je parkeerkost wordt € 0 

 Actievoorwaarden 
Deze promotie loopt van 22/12/2017 om 19.00 uur tot 07/01/2018 om 23.59 uur. Wanneer je parkeertijd begint tijdens de actieperiode, maar je de parking pas verlaat na het einde ervan, geniet je geen gratis parking. De parkeertijd tijdens de actieperiode wordt dus niet van het totaalbedrag afgetrokken. Staat je vervoerbewijs op je e-ID, ga dan naar het loket om je parkeerticket naar € 0 te laten terugbrengen. Vervoerbewijzen op e-ID kunnen niet aan de parkeerautomaat worden gescand. Abonnementen met vooraf betaalde parking inbegrepen zijn uitgesloten van deze actie. Bij vragen of klachten in verband met deze actie, kan je contact opnemen met de Klantendienst van NMBS. 

http://www.belgianrail.be/nl/klantendienst.aspx

20-12-2017 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
15-12-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitslag Fotozoektocht 4
Naar aanleiding van de voorstelling van het jaarboek van de Gaverstreke op 12 december trokken we ook de winnaar van onze fotowedstrijd 4 in Gouden Blad. We vonden mevrouw Sabine Leroy bereid om als onschuldige hand de winnaar uit de ‘plateau’ te halen. Het is Stefaan Acke. Proficiat en we bezorgen hem de bereide fles ‘Waregemnaerke’.

De foto toont een poort met opschrift ‘OOST’. Die foto werd genomen in de Meiweg bij de familie Harrie en 'Meiweg' was het goede antwoord. Winoc Van Thuyne overhandigt eerstdaags een fles Waregemnaerke aan de winnaar.15-12-2017 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
03-12-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.45e jaarboek van GHK De Gaverstreke
Op dinsdag 12 december 2017 om 20 u. stelt de Geschied- en Heemkundige Kring De Gaverstreke zijn 45e jaarboek voor in CC De Schakel met een voordracht door Luther Zevenbergen over Armenzorg te Waregem. Zijn bijdrage in het jaarboek verplaatst ons naar de sociale toestand van Waregem einde 15de – begin 16de eeuw. Hij ontleedt de registers van de armendis en biedt ons een zicht op de armoede in die periode.
Georges Leroy was de zoon van Alfred Leroy, die we hebben opgenomen in onze Wall of Fame van Waregemse spoortrekkers.

Waregems musicus, beeldhouwer en letterkundige Georges Leroy (1930-1977) krijgt in het jaarboek aandacht als cultuurpromotor, vader van de huidige stedelijke Gaverprijs voor schilderkunst , de Leroyprijs voor kortverhaal van Marnixring, galerij Da Vinci en zoveel meer culturele beleving.

Aandacht gaat ook naar de familie Gernay, meer dan 100 jaar verweven met de textielindustrie in Waregem. Het bombardement van hun textielfabriek in de Olmstraat is bekend, maar het belang van de familie voor de industrialisatie van Waregem is een openbaring. Het 45e jaarboek biedt ook een inkijk in Nieuwenhove achter de coulissen, prekadastrale bronnen uit Ancien Regime (1260-1793), historische ecologie, 300 jaar Gentse baan, kerstmis in Vijve, villa Rotshof, Waregemse klokken en meubels in het college.

De Statievrienden brengen opnieuw een omvangrijke bijdrage over de IJzerenweg, als zegen voor Waregem. Daarin brengen ze ondermeer opheldering over de nooit gerealiseerde spoorweg Brugge-Waregem-Valenciennes en de verdwenen lijn Anzegem-Waregem-Ingelmunster als onderdeel van de lijn Geraardsbergen-Waregem-Nieuwpoort. Tenslotte kunt u ook op verkenning per fiets rond de statiewijk van Waregem.

Anzegem krijgt hier een kijkje in de onderwijswereld doorheen wat jaren. De school met de onderwijzers komen aan bod en leren ons dit verleden wat beter kennen. Het is de voorbode van wat de jongensschool geworden is door haar onderwijzers. Beste lezer, de noodzakelijke beperktheid in omvang van het jaarboek dwingt ons om enkele artikelen naar volgend jaar te verwijzen. We beloven je alvast nog heel wat voor volgend jaar en wensen je met dit jaarboek veel leesgenot en een beetje meer kennis over ons Waregems verleden!

Inschrijven op het 45e jaarboek kan door storting van de voorverkoopprijs van 22 euro op rekening BE12 0680 5030 1092 van de GHK Waregem. Het boek kan op 12 december afgehaald tijdens de voordracht in De Schakel, of nadien bij de medewerkers. Het jaarboek zal ook te koop zijn in de plaatselijke boek- en dagbladhandel.03-12-2017 om 14:46 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
29-11-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Werken Noorderlaan – Westerlaan: fase 2 A start op 29 november
Vandaag woensdag 29 november start de volgende fase (2A) van de heraanleg Noorderlaan-Westerlaan. De werken verplaatsen zich naar de Vijfseweg (tussen de Boulezlaan en de Noorderlaan) en het kruispunt van de Noorderlaan met de Stationsstraat. Deze werken duren 36 werkdagen. Als het winterweer niet te hard toeslaat, is het einde ervan voorzien tegen eind januari 2018. De verandering van werfplaats brengt ook enkele nieuwe omleidingen met zich mee. De bestaande omleidingen blijven ook geldig.

Het traject tussen de kruispunten Noorderlaan/Stationsstraat/Vijfseweg en Westerlaan/Duthoystraat ondergaat een volledige gedaanteverandering. Al sinds november 2015 is het project bezig met de nutsmaatschappijen. Voor de effectieve heraanleg hebben zij hun infrastructuur vernieuwd of uitgebreid. Het Agentschap Wegen en Verkeer startte de heraanleg zelf (alles bovengronds + riolering) op 1 juni 2017. Het einde van alle werken is voorzien voor begin 2019. In een eerste fase hadden we de heraanleg van de Westerlaan, werken in de Slekkeput en de aanleg van een kluifrotonde tussen de Duthoystraat en de Vennestraat. Er zijn voor deze werken enkele omleidingen van kracht. Je ziet de feloranje borden hiervoor in de straten staan.


- Verkeer langs werfzone: ENKEL mogelijk in de richting station -> Regenboogstadion
- Verkeer richting ziekenhuis: volg de Expresweg (N382) -> Gentseweg (N43) -> Vijfseweg (N357)
- Verkeer richting Sint-Eloois-Vijve: best via de E17 afrit 6 (Kruishoutem) of afrit 4 (Deerlijk).
- Verkeer naar/rond centrum en het station: gebruik de Zuiderlaan en Oosterlaan
Fietsers die richting Regenboogstadion rijden, kunnen mee met het andere verkeer. De hele werf is immers zone 30. Fietsen richting het station moet via de centrumstraten. Er staan borden die je de goede kant op sturen.

Verkeer vanaf 29 november
• Geen verkeer meer mogelijk van de Noorderlaan/Oosterlaan naar de Vijfseweg. Dit wordt ook duidelijk aangeduid vanaf o.a. de Kruishoutemseweg en Zultseweg.
• Omleiding naar ziekenhuis en Sint-Eloois-Vijve via de Ring – Verbindingsweg – Expresweg – Gentseweg.
Bijkomend vanaf 4 december
• Geen verkeer meer mogelijk van de Vijfseweg naar de Noorderlaan. Er is een omleiding via de Boulezlaan – Roger Vansteenbruggestraat - Noorderlaan. Verkeer van de Westerlaan naar de Vijfseweg rijdt via de René Sabbestraat – Roger Vansteenbruggestraat – Boulezlaan.
• De rotonde op het kruispunt van de Vansteenbruggestraat – Boulezlaan verdwijnt tijdelijk. Deze route wordt er ook tijdelijk de hoofdweg. Dit wordt aangeduid met markeringen op de weg.
• Geen verkeer meer mogelijk in de Noorderlaan vanaf de Olmstraat richting Oosterlaan. Er is een omleiding via de Olmstraat – Stationsstraat – Putmanstraat – Oude Vijvestraat.
• Op het eind van de Stationsstraat kan je enkel naar LINKS afslaan.
• Op het eind van de Oude Vijvestraat kan je enkel naar RECHTS afslaan.
Een overzicht op kaart vind je hier.

Voetgangers en fietsers Tijdens deze fase kunnen voetgangers wel altijd onder de spoorweg door. Fietsers mogen er enkel door als ze afstappen en de fiets aan de hand meenemen.
Lijnbussen
De Lijnbussen die van de Vijfseweg komen, rijden vanaf 4 december via de Boulezlaan en Roger Vansteenbruggestraat naar de Noorderlaan. Er is een tijdelijke halte ter hoogte van de Colruyt.
Welke bus stopt aan welke halte?
1. Tijdelijke halte aan de Colruyt vanaf 27 november voor:
• Lijn 71 uit Waregem Scholen richting Anzegem-Tiegem-Ingooigem-Vichte-Deerlijk-Harelbeke-Kortrijk
• Lijn 75 uit Kortrijk richting Waregem Markt-Waregem Scholen-Zulte-Deinze
• Lijn 81 uit Roeselare-Izegem richting Anzegem
• Lijn 92 uit Waregem Scholen richting Avelgem-Otegem
2. Blijven stoppen aan voorkant station:
• Lijn 71 uit Waregem Station richting Nieuwenhove-St Lodewijk-Deerlijk-Kortrijk
• Lijn 75 uit Deinze-Waregem Scholen-Markt richting Oeselgem-Desselgem-Kortrijk
• Lijn 81 uit Anzegem richting Wielsbeke-Ooigem-Izegem-Roeselare
• Lijn 85 uit Waregem richting Anzegem-Kaster-Avelgem-Spiere
• Lijn 92 uit Avelgem richting Waregem Scholen

Klik INFO

29-11-2017 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
25-11-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fotozoektocht (4)
Ook deze maand presenteren de Statievrienden hun fotozoektocht in het Gouden Blad. Het beeld op de foto treft u aan op wandelafstand van het station. Vraag is deze keer : In welke straat treft u het beeld op deze foto aan?
 De straat ligt in de richting van wat op de foto staat .  
Het antwoord kan bezorgd worden aan ons mailadres statievrienden@gmail.com of per brief aan Marc Feys, Boulezlaan 33 te 8790 Waregem.

25-11-2017 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
24-11-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over spoorbreedte en Paardenkonten...
 

Ernstig nu : De spoorbreedte 'normaalspoor' bedraagt 1435 mm.  Deze spoorbreedte gaat terug tot de houten sporen die in de Engelse mijnbouw werden gebruikt om de wagens te geleiden. Georges Stephenson gebruikte dezelfde spoorwijdte of 4 Engelse voet en 8,5 Engelse duim, toen hij in 1825 de eerste personenspoorweg van Stockton naar Darlington opende en dat werd vanaf 1835 overgenomen op het vasteland bij ons in België.

24-11-2017 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
11-10-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er komt ook Fietssnelweg naar Kortrijk
Klik op de afbeelding om de link te volgen De provincie West-Vlaanderen hecht veel belang aan duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid en wil fietsverkeer stimuleren voor dagelijkse woon-werk/schoolverplaatsingen. Daarom wordt volop ingezet op het realiseren van goede, snelle en veilige fietsverbindingen. De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 05/10/2017 de start- en procesnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan(PRUP) Fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem (Kortrijk, Harelbeke, Waregem) goedgekeurd. Het wordt de fietsnelweg F7 langs de spoorweg Kortrijk-Waregem. In Waregem kunt u al terecht op de fietssnelweg naar Deinze.

Er wordt gestart met een raadpleging van de bevolking, die loopt van maandag 23 oktober 2017 tot en met vrijdag 05 januari 2018. De start- en procesnota van het PRUP zijn raadpleegbaar en liggen ook ter inzage op het stadhuis van Waregem – dienst stedenbouw, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem. De inhoud van de startnota zal samenvattend weergegeven worden aan de hand van infopanelen die gedurende een bepaalde periode tijdens de 60 dagen raadpleging tentoongesteld worden afwisselend in Kortrijk, Harelbeke en Waregem. Voor Waregem tussen 04/12 en 22/12 (stadhuis Waregem, Gemeenteplein 2). De effectieve aanleg mag niet eerder dan na 2020 verwacht worden.

www.west-vlaanderen.be/F7KortrijkHarelbekeWaregem

11-10-2017 om 16:19 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
09-10-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Volkse Hanenzetting op het Gaverke
Volgende zaterdagvoormiddag 14 oktober 2017 van 9.15 tot 10.15 u. kunt u op het Gaverke nog eens kennis maken met een hanenkraaizetting. Het is een volksgebruik waarbij hanen in bakken in de rij worden gezet voor een wedstrijd om het meest kraaien. De volkssport vertoont veel gelijkenissen met de vinkensport. Het staat ook op de lijst van Vlaams Immaterieel Erfgoed en als volksgebruik wordt het in Waregem al beoefend van vóór de Tweede Wereldoorlog.

Uit de jaren dertig beschikken we over een foto van de Blijmoedige Kraaiers, die hun lokaal hadden aan het Leeuwke. Maar ook op de Statiewijk werd er met de hanen gespeeld, niet alleen het hanenvechten maar ook het hanenkraaien. Zo ondermeer in de Loskaai en ook op het Gaverke. Volgende zaterdag kunt u op het Gaverke nog eens zien hoe het hanenzetten gebeurt. Afspraak aan café Gaverke, 't Jollenstraat 2 op het Gaverke.

Waregem speelde een belangrijke rol in de structurering van de liefhebberij. In 1957 werd de Algemene KrieleniersBond (A.KRI.BO) opgericht met als voorzitter Albert Kerwyn uit Waregem-Nieuwenhove. Er waren toen in Waregem alleen al een vijftal aangesloten krieleniersverenigingen. Krieleniers staat voor liefhebbers die met hun krielhaantjes deelnemen aan de wekelijkse hanenkraaizettingen. Toen werden er dergelijke wedstrijden georganiseerd in praktisch elke gemeente in onze provincie en het westelijke deel van Oost-Vlaanderen. Momenteel wordt het volksgebruik met uitsterven bedreigd en zijn er alleen nog wekelijkse zettingen in het verbond van Vlaamse Kraaihanenliefhebbers (De.Vla.Kra. met maatschappijen in Kruishoutem, Zingem en Kanegem) en de Westvlaams verbond van Ardooie (Ardooie, Kortemark, Gistel). Het is de maatschappij van Zingem, die instaat voor de organisatie van de zetting van volgende zaterdag op het Gaverke.

Met de Statievrienden willen we ook speuren naar het volksleven uit het verleden hier op de statiewijk. Naast het hanenzetten zijn er ook de vinken- en duivenliefhebbers. Ze kunnen omschreven worden als volkssporten met dieren en naast ander volksvermaak elementen die bijdroegen tot het volksleven op de wijk. Alle informatie hierover is welkom op ons mailadres statievrienden@gmail.com.

09-10-2017 om 16:22 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
04-10-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitslag fotowedstrijd 3

04-10-2017 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
16-09-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fotowedstrijd september 2017
Dit keer vragen we in onze fotozoektocht in het Gouden Blad niet naar de vindplaats van het voorwerp op de foto. Dit oude wapenschild van Waregem bevindt zich langs de Vijfseweg. We vragen nu naar de Waregemse ambachtsman, die het onderwerp van onze foto vervaardigde.
Antwoorden stuurt u naar statievrienden@gmail.com  of  per brief aan Marc Feys, Boulezlaan 33 te 8790 Waregem.

16-09-2017 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
17-08-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dirk Calleeuw winnaar
Deze namiddag gingen 12 kandidaat-winnaars "in de pet" en Bekende Waregemnaar Lucien Vandeputte haalde er 1 gelukkige winnaar van onze zelfbereide fles Waregemnaerke uit: DIRK CATTEEUW uit de Brabantstraat in Waregem. U kon de gedenksteen van Michele Chimienti vinden in de ter Elststraat. De breedte van de gedenkplaat bedraagt 397 mm. Er werd vooraf door de jury een "tolerantiemarge" ingebouwd van 1 mm. Het addertje in de vraag: de breedte van de gedenkplaat en niet van de gedenksteen... 500 mm was dus niet correct. Deze 12 namen gingen "in de pet" : Monique Festjens - Kevin Catteeuw - Patrick Beirlaen - Dieter Catteeuw - Christelle Vandeghinste - Dirk Catteeuw - Dirk Balcaen - Nicole Van Assche - Marc Vervaeke - Francky Verhaeghe - Jean Marie De Lange - Simonne Coucke. Wij danken de deelnemers.

17-08-2017 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
11-08-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fotowedstrijd augustus 2017
De Statievrienden organiseren ook deze maand een fotowedstrijd onder het logo van het 'Dwarsliggerje' (zie Gouden Blad 9 aug. 2017 blz. 2).
Onderwerp is een foto van een plaats op de Waregemse Stationswijk. Dit keer toont de foto de gedenkplaat van een gesneuvelde soldaat uit de Eerste Wereldoorlog. De locatie vindt u op korte wandelafstand van het station in Waregem. 
Vraag is : Wat is de breedte van de gedenkplaat uitgedrukt in mm?  
</br>
U kunt nog deelnemen door het antwoord door te sturen per mail aan statievrienden@gmail.com of schriftelijk aan Marc Feys, Boulezlaan 33 te Waregem.  Let wel op : we bedoelen de juiste afmeting van de 'gedenkplaat'.
De bereide fles Waregemnaerke wordt toegekend aan wie de juiste (tot mm) afmeting opgeeft of uitgeloot uit de juiste antwoorden. Tegen de beslissing van de jury is geen verhaal mogelijk. 
 

11-08-2017 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
03-08-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wauters’ Atlas Pittoresque
Een boeiende treingids is zeker de Atlas pittoresque des chemins de fer de la Belgique van Alphonse Wauters, uitgegeven in 1840 door Vandermaelen. Etablissement Géographique de Ph. Vandermaelen publiceerde, op vraag van het Ministerie van Openbare Werken, meerdere atlassen van de rijksspoorwegen. Het werk van historicus Alphonse Wauters (1817-1898), is samengesteld uit 15 kaarten versierd met honderden pentekeningen van bezienswaardigheden langs de verschillende spoorlijnen. De atlas bevat ook een historische en statistische handleiding op de spoorwegen, evenals de beschrijving van alle plaatsen die ze doorreizen in termen van de fysieke en politieke geschiedenis, aardrijkskunde, industrie, statistiek, ... De verzameling toeristische illustraties langs de verschillende spoorlijnen zijn ook bekend als ‘Cartes Pittoresques des chemins de fer de Belgiques’.

Na een historisch en statistisch overzicht over de spoorwegen, behandelt Wauters in zijn atlas per sectie de in 1840 bestaande spoorlijnen in het land. Ook de lijn Gent-Kortrijk komt aan bod, verdeeld in twee secties : van Gent naar Deinze en van Deinze naar Kortrijk. Elke sectie krijgt een kaart van de spoorlijn met telkens afbeeldingen van bezienswaardigheden. Voor Waregem zien we de kerk van Waregem en in een latere versie ook een beeld van Waregem met drie molens en de kerk van Sint-Eloois-Vijve.

 
In de informatieve beschrijving van de sectie Kortrijk-Deinze komt vooral Kortrijk aan bod, maar ook vermelding van de tussenliggende gemeenten. De regio Waregem wordt gezien als sterk ontwikkelde landschap, waarin de zonen van het vlas met hun bekwame handen oogsten en hoogwaardig textiel vervaardigen.

Na Petegem doorloopt de ijzerweg een weinig gevarieerd landschap, maar in alle richtingen doorbroken door heggen, bosjes, paden. Weldra verschijnt de klokkentoren van Zulte, daarna deze van Waregem, dorp met aanzien. Vanaf daar tot Kortrijk vertoont het landschap overal sporen van de wereldveroveraars. Overal medailles, vazen, teruggevonden na 15 eeuwen, die getuigen van het verblijf van de legioenen in het land van de Menapiers. Maar de reiziger die deze rijke regio doorreist is weldra afgeleid uit deze herinneringen. Immense vlasvelden, hennep, tarwe, inspireren hem tot andere gedachten. Hij is niet langer in het land, waar Caesar zich met het vuur een weg moest wringen door ongerepte bossen. Het ligt in het centrum van de Europese beschaving, in een landschap waar geen grond verloren gaat, waar niemand rust, in de contreien waar zijn zonen van het vlas oogsten om met bekwame handen te weven, verandert onder ijverige Vlaamse vingers in kant, in tafellinnen, in damast stoffen.

03-08-2017 om 08:38 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
02-08-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. ‘Waereghem’ en de Slijpbeek
Uit “Le guide indispensable du voyageur…”
De Waregemse gids Patrick Meuris vond onlangs een unieke omschrijving van onze ‘jonge stad in galop’ in de Belgische treingids anno 1842. De lectuur van ‘Le guide indispensable du voyageur sur les chemins de fer de la Belgique’ levert in elk geval een merkwaardig stukje ‘toeristische informatie’ op. Of deze gids daardoor ‘indispensable’ is voor de reizigers, zoals auteur Joseph Duplessy beweert, daar beslist de lezer maar beter zelf over, na lectuur van de zowat tien lijnen tekst die op p. 185 aan ‘Waereghem’ werden besteed.

In de beginjaren van de IJzerweg in ons land verschenen enkele toeristische treingidsen. Naast uitgebreide informatie over het ontstaan en de prille ontwikkeling van het spoorwegnet en het uurrooster van de treinverbindingen in de verschillende stations, vinden we daarin ook toeristische wetenswaardigheden over de gemeenten en steden langs het spoorwegnet. De treingidsen waren een nuttige leidraad om van uw treinrit een echte reisbeleving te maken. Eén van die reisgidsen was ‘Le guide indispensable du voyageur sur les cheimins de fer de la Belgique’, die al zijn eerste uitgave kende in 1840 en jaarlijks werd vernieuwd.

 
We pikken in op de omschrijving van de gemeenten die langs de lijn 75 (Gent-Kortrijk) liggen, bij de gemeente Machelen (district Gent) en toen 2.600 inwoners tellende. Daarna wordt Olsene vernoemd, gemeente uit hetzelfde district, met 2.100 inwoners en Zulte met zijn 2.000 inwoners. Enkele seconden later verlaten we Oost-Vlaanderen waar we de Slijpbeek overschrijden, die in Sint-Eloois-Vijve, een gemeente uit het district Kortrijk met 1.200 inwoners, in de Leie uitmondt.

Even opmerken dat de auteur van de ‘guide indispensable’ hier de waarheid geweld aandoet. Hij verwart onze ‘onmisbare’ Gaverbeek met de Slijpbeek, een zijarm van de Gaverbeek die net als de Pluimbeek, de Keibeek en de Kasselrijbeek vanuit zuidelijke richting (Vichte, Deerlijk) in de Gaverbeek terechtkomen. Vanuit de richting Zulte loopt de spoorlijn 75 eerst over de Dompelbeek, ter hoogte van de Slekkeput. Zo leerde de vroegere gemeentesecretaris Jef Vanthuyne het ons in zijn Waregem in oude prentkaarten. Pas tweehonderd meter verder, ter hoogte van het Goed ter Bauwede, in de volksmond ’t Waterhof of Hoeve Verhelst, boort de Gaverbeek (‘the one and only’) zich onder de spoorweg door, richting monding in Sint-Eloois-Vijve.

“Encore quelques minutes et nous voici à Waereghem, station. Parcouru depuis Gand, 29 km. Waereghem, dont le nom vient de Warren, trouble, brouillerie, et Ghem, station, demeure, est une importante et fort ancienne commune du district de Courtray. Son territoire est baigné par la Slyppe, que nous avons traversée tout à l’heure, population 6.600 habit. Il s’y fait un commerce considérable en toiles. Marché le samedi, foires les 22 juin et 17 octobre.”

De auteur ‘volhardt dus in de boosheid’. Hij trapt op onze Waregemse ziel door andermaal de Gaverbeek geweld aan te doen. Waar hij zijn informatie haalde mag Joost weten. Zeker niet… aan de Gaverbeek. Hij vermeldt verder nog de vondst in 1778 van ‘un vase de terre cuite’ met meer dan tweehonderd Romeinse munten. Verder vernoemt hij ook de gemeenten Desselghem (1.900 inw.) en Beveren (1.600 inw.) vooraleer in Haerlebecke (39 km) te arriveren. (HGW)

02-08-2017 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (1)
24-06-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een dwarsliggertje met ... de Statievrienden

De Statievrienden blijven actief. Onze bijdragen ivm met spoorwegen en statiewijk voor het jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring De Gaverstreke zitten in eindredactie. Dit jaar zijn we ook aangesloten bij de Waregemse Cultuurraad en stappen we naar de scholen met een project rond de historie van de stationswijk.

Deze week komen we ook naar buiten met een fotozoektocht in het gratis informatieblad Gouden Blad. De speurneuzen kunnen de oplossing doormailen naar ons mailadres statievrienden@gmail.com en onder de juiste antwoorden wordt een bereide fles Waregemnaerke verloot. Het is de bedoeling om regelmatig dergelijke fotozoektocht te publiceren. Let wel voor de eerste uitgave krijgen de deelnemers maar 1 week de tijd om hun oplossing te laten kennen! Dinsdagavond moeten de oplossingen binnen zijn!

Zie Gouden Blad blz. 6

24-06-2017 om 17:08 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
07-06-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Statievrienden erkend door de Waregemse Cultuurraad
Klik op de afbeelding om de link te volgen We ontvingen van de Waregemse Cultuurraad de bevestiging van de erkenning van de Statievrienden als lid van de Waregemse Cultuurraad. 
De Cultuurraad schrijft ons : dat de erkenningscommisie van de Cultuurraad, in haar bijeenkomst van 22 mei 2017, de aanvraag tot erkenning van De Statievrienden heeft aanvaard. Dit gebeurde bij toepassing van het decreet tot regeling van de erkenning van Gemeentelijke Raden van Cultuur. 
Vanaf heden worden we uitgenodigd tot de Algemene Vergadering van de Cultuurraad.
get. Carlos Dierickx, voorzitter van de Erkenningscommissie.

07-06-2017 om 17:13 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
04-04-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemeenteraad 4 april 2017
Vanavond was er een vraag van Mario Verhellen in de gemeenteraad over het investeringsprogramma 2016-2020 van NMBS. Schepen van mobiliteit Kristof Chanterie antwoordde dat er voordien wel degelijk overleg was geweest met vertegenwoordigers van NMBS over de renovatie van station, de te lage perrons, de toegankelijkheid van het station en het betalend parkeren. Zowel over de renovatie van het station als de aanpassing van de perrons is er een akkoord, maar dat kreeg nog geen bevestiging door de investeringscel van de regering.

Het ontbreken van het akkoord door die investeringscel blijkt ook de reden waarom over deze plannen niets meer werd vermeld tijdens de recente roadshow . Nu werden alleen plannen vermeld die al volledige goedkeuring kregen van die recent opgerichte investeringscel. Twee jaar geleden zaten die Waregemse vooruitzichten wel in de roadshow. Om druk te zetten contacteerde het stadsbestuur al de volksvertegenwoordigers Koen Degroote van NVA en Roel Desyn van CD&V en elke bijkomende steun is welkom om de finale goedkeuring te bekomen. Zij kunnen de renovatie en reizigersvriendelijker maken van het station een duwtje in de rug geven.

Uit de gemeenteraad van april kunnen we wel meer dossiers citeren, die betrekking kunnen hebben met het werkterrein van de Statievrienden. Agendapunt bijvoorbeeld handelde over de verkoop van gronden in de Transvaalstraat. Op deze gronden was vorige eeuw nog het goederenstation van het station van Sint-Eloois-Vijve gevestigd op de spoorlijn Anzegem-Ingelmunster. De gemeente kon de gronden van NMBS overnemen voor inrichting van het vroegere containerpark. Zes jaar na de sluiting van het containerpark is de Sociale Huisvestingsmaatschappij Helpt Elkander nu bereid om deze site aan te kopen voor de realisatie van een sociaal huisvestingsproject. Het gaat om twee percelen van respectievelijk 50, 85 en 61,11 are. Totale aankoopprijs bedraagt 1.598.220 Euro. In totaal komen daar 25 tot 28 woningen. Eerste steenlegging is voorzien binnen het jaar. De stad gaat eerst nog de gronden bouwrijp maken.

Agendapunt 12 handelde over de inlijving in de kleine wegenis van de stationsomgeving. De overeenkomst van kleine wegenis De overeenkomst van kleine wegenis tussen de stad Waregem en de NMBS dateert van 21/10/1991. In de aangepaste overeenkomst wordt de zone voor het station met de werken in de Noorderlaan opnieuw ingericht, en wordt een nieuw parkeerregime ingevoerd (gedeelte van de parking achter het station wordt betalend en afgesloten door de NMBS). Gezien deze wijzigingen is het wenselijk om de wederzijdse afspraken terug op papier te zetten en in een nieuwe overeenkomst te brengen. Een nieuw plan wordt bij de overeenkomst gevoegd. Het spoorwegdomein omvat de toegangswegen, brom-fietsenstallingen, de voetpaden, de wegenis en de groenzones op het grondgebied Waregem, als zijnde ingedeeld in de kleine wegenis. Het spoorwegdomein is weergegeven op het plan nr 13.0750.027.560/01 in rode tint. Deze percelen zullen steeds beschouwd blijven als behorende tot het openbaar domein van de NMBS. In de overeenkomst staat eveneens vermeld welke taken de stad op zich neemt omtrent het beheer, onderhoud en vernieuwing van het spoorwegdomein (kleine wegenis). De overeenkomst dient beschouwd te worden als zijnde van openbaar nut. Zowel Inge Vandevelde (Groen - onthouding) als Bernard Loosveldt (N-VA, fractie stemde tegen) hadden bezwaren. Laatstgenoemde stelde dat de stad meer op zijn strepen moet staan. Inge Vandevelde gaat voor het voorstel dat de stad een deel van de leegstaande parking overneemt en inricht met parkeermeters. Voorzitter Kurt Vanryckeghem wijst op de druk vanwege Infrabel. Mobiliteitsschepen Kristof Chanterie wijst erop dat de nieuwe overeenkomst gunstiger is voor stad, daar de NMBS nu meer betaalt omdat zelf moet ingestaan voor het onderhoud van het deel binnen het betalend parkeren.

In de Armand De Rorestraat wordt parkeerverbod ingevoerd. De parkeerdruk is er hoog sinds het invoeren van betalend parkeren op de stationsparking en de stijging van het aantal activiteiten in de moskee in de Roger Vansteenbruggestraat. De doorstroming voor hulpdiensten en zwaar vervoer komt in gedrang als men langs beide kanten van de straat parkeert. Op de verkeerscel van 20 februari 23017 is er daarom voorgesteld om een parkeerverbod in te voeren langs één zijde van de straat vanaf de Roger Vansteenbruggestraat qtot voor huisnummer 2. Eerder werd al parkeerverbod ingevoerd in Fabriekstraat en langs Noorderlaan, maar hier zijn de nodige verkeersborden nog niet aangebracht.

04-04-2017 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
03-04-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STATIEVRIENDEN IJVEREN VOOR VERHOOGDE PERRONS
In opvolging op ons verslag over de Roadshow van NMBS in Brugge over de plannen tot 2020 Hebben we met de Statievrienden volgende motie gestuurd naar het stadsbestuur van Waregem :

Verleden week stelde de NMBS zijn investeringen voor in de West-Vlaamse stations.

Het komende kalenderjaar gebeurt er niets in het Waregemse station. Het enige pluspunt is 2’ ritwinst tussen Waregem en Gent waardoor de aansluiting van de IC-trein naar Antwerpen mogelijk wordt met de IC-trein naar Brussel.

Van andere investeringen is er geen spoor, ook niet voor de lang verwachte en beloofde verhoogde perrons, nochtans een absolute voorwaarde voor een veiliger treinverkeer voor de 2500 treinreizigers die in het station van Waregem dagelijks op- en afstappen.

Niettegenstaande Waregem het belangrijkste reizigersstation op de lijn is, wordt het stiefmoederlijk behandeld. De naburige stations van Harelbeke en Deinze hebben al jaren verhoogde perrons. Waregem is het minst reisvriendelijke station van Vlaanderen. Politici waar wachten jullie nog op ?

03-04-2017 om 14:09 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
>> Reageer (0)
01-04-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oproep naar getuigenissen over Statie Biest
We mochten een oproep plaatsen in het Biesteneirke naar getuigenissen over de spoorlijn Ingelmunster-Anzegem in het algemeen en de halteplaats of statie Biest in het bijzonder. Hartelijk dank daarvoor. Op de bedding van die spoorweg werd het huidige fietspad aangelegd van het Gaverke naar De Biest en de industriezone Vijverdam. De halteplaats Biest was er al in 1913 en de spoorlijn was toen bekend onder het kennummer 84. Later zou dit de spoorlijn 66a worden. Er was ook een zijspoor als los- en laadplaats voor Pauwels en Natuursteen Vandenbroucke-Detollenaere. Wie weet meer? Alle info blijft welkom!.

www.biesteneirke.be/algemeen/getuigenissen-spoorwegfietspad-anzegem-waregem-ingelmunster/


01-04-2017 om 11:54 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
24-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Niet meer reizigerscomfort in station Waregem
NMBS stelde gisteren tijdens een roadshow in Brugge haar plannen in West-Vlaanderen en daarop waren alle burgemeesters en andere verkozenen uitgenodigd. Concreet wordt in West-Vlaanderen vanaf december het aanbod versterkt, de aansluitingen geoptimaliseerd en waar mogelijk de reistijd verlaagd. Er zijn ook investeringen in stations en stopplaatsen die het reizigerscomfort moeten verbeteren, maar niet in Waregem. Zowel het nieuwe vervoersplan als het investeringsplan zijn onder voorbehoud van de goedkeuring van de regering.

Voor Waregem vonden we enkel terug dat de reistijd Waregem-Gent verkort wordt met 2 minuten, van 20 naar 18 minuten. Voor de rest vinden we in de planning tot 2020 geen enkele vermelding van voorzieningen in Waregem. Onze teleurstelling is groot dat in de planning van dienstverlening aan reizigers met beperkte mobiliteit in de provincie enkel Waregem ontbreekt. Hopelijk gaat het hier om een vergissing of vergetelheid, anders is dit na al de tussenkomsten op dit vlak een kaakslag aan de Waregemse gemeenschap en moet hiertegen politiek worden gereageerd!

Slapen onze politici? Met de Statievrienden hebben we wel al gerepliceerd op het voorgestelde programma! Daaruit blijkt dat het niet om een vergetelheid gaat, maar de Waregemse pendelaars inderdaad niet ten volle worden erkend. Harelbeke kreeg 7 jaar geleden wel verhoogde perrons en het is het kleinste station op de lijn. In Waregem gebeuren regelmatig ongelukken bij het op- en afstappen. Verleden week is Lode Detollenaere (auditeur bij het rekenhof) bij het afstappen in Waregem nog gevallen en had hij een nieuwe knie nodig.

In zijn antwoord stelt Mr Dierickx dat het station Waregem niet geschikt is voor minder mobiele reizigers (heeft lage perrons, geen liften etc.). “De afstand tot Kortrijk is trouwens erg beperkt en daar moet ook slechts 3u vooraf worden gereserveerd. Er moeten eerst infrastructuuraanpassingen gebeuren in het station Waregem vooraleer dit station ook toegankelijk is voor minder mobiele reizigers.” Op aandringen van Winoc antwoordde Mr. Dierickx nog dat zowel de renovatie van het stationsgebouw als de perronvernieuwing wel zijn opgenomen in het investeringsplan van NMBS, maar de NMBS moet nog wachten op de beslissing van de investeringscel van de regering.

Gemeenteraad
In maart 2013 keurde de Waregemse gemeenteraad al een motie goed waarin alle gemeenteraadsleden akkoord waren om bij de verantwoordelijke overheden en partijen, zijnde de NMBS en de federale verantwoordelijken m.b.t. overheidsbedrijven en mobiliteit, aan te dringen om het huidige station van Waregem te renoveren/vernieuwen tot een modern, comfortabel, klantvriendelijk en voor iedereen toegankelijk stationsgebouw. In plaats van het stationsgebouw te renoveren en toegankelijk te maken voor iedereen werd de parking betalend. Als statement naar de pendelaar en de stad Waregem kan dat tellen!

Na de motie in 2013 volgden een aantal concrete beloften en in 2014 werd al een maquette getoond van het aangekondigd gerenoveerde stationsgebouw. Als datum van realisatie werd toen 2016, misschien 2017 vooropgesteld. Uit het antwoord op een vraag van Mario Verhellen in de gemeenteraad van 6 december 2016 vernamen we nog dat schepen van mobiliteit Kristof Chanterie aanwezig was bij een vorige roadshow twee jaar geleden. Daar werd wel nog de aanpassing van het station van Waregem aangekondigd. De plannen waren klaar voor een investering voor een bedrag van 1 miljoen euro. Nu is er zelfs geen vooruitzicht tot 2020! Er zou toch dringend een signaal moeten gegeven worden door de gemeenteraad aan de verantwoordelijke ministers.
Roadshow
Om nieuwe reizigers te kunnen aantrekken en de tevredenheid van de huidige reizigers te verhogen, zet NMBS in op twee essentiële pijlers. Zo wordt het treinaanbod verhoogd en geoptimaliseerd en wordt ook de reistijd verminderd. De huidige dienstregeling dateert van december 2014. In de periode 12/2017-2020 breidt het nieuwe vervoersplan het aanbod met 5,1 procent uit, waarvan al vier procent eind dit jaar. Afgelopen december volgde al een voorafname op die uitbreiding, met 72 treinen, verdeeld tussen de week en het weekend.

De reistijd wordt voor de honderd belangrijkste oorsprong-bestemming koppels met gemiddeld drie procent verlaagd. Het nieuwe vervoersplan heeft ook aandacht voor de intermodaliteit van het aanbod, zodat er een vlotte link is met de andere (openbare) vervoersmiddelen.

Uitbreiding aanbod in West-Vlaanderen
De IC-trein van De Panne via Gent rijdt vanaf december op weekdagen niet langer naar Landen, maar naar Antwerpen. Daardoor krijgen onder meer De Panne en Lichtervelde een rechtstreekse verbinding met Gent-Dampoort, Lokeren, Sint-Niklaas en Antwerpen-Centraal. Wie naar Wetteren, Aalst of Brussels Airport-Zaventem wil, kan dat via een snelle overstap in Gent-Sint-Pieters. Zowel Brugge als Knokke krijgen tijdens het weekend een rechtstreekse verbinding met Brussels Airport-Zaventem. Dat komt doordat de trein die momenteel tussen Brussels Airport-Zaventem en Gent-Sint-Pieters rijdt, wordt verlengd tot Brugge en Knokke. Vanuit Kortrijk en Roeselare reis je met de IC 23 (Brussels Airport-Zaventem – Oostende) vanaf december acht minuten sneller naar Brugge en tien minuten sneller naar Oostende. Dat komt omdat de IC 23 minder lang stilstaat in Lichtervelde en er dus ook minder tijd verliest.

Zowel in Brugge, Oostende en Roeselare wordt de komende jaren verder gewerkt aan de renovatie van het stationsgebouw. In Blankenberge werkt NMBS verder aan de inrichting van het nieuwe stationsgebouw, dat in 2018 wordt opgeleverd. De renovatiewerken moeten de toegankelijkheid en het comfort voor de reizigers in de stations verhogen. Zo zijn de voorbije jaren zowel in Brugge als in Roeselare de perrons vernieuwd en zijn er liften en roltrappen geïnstalleerd. Dat zorgt ervoor dat elk perron voor iedere reiziger toegankelijk is. In het station van Oostende zijn deze werken nog aan de gang. Volgend jaar wordt het project er afgewerkt.

In alle 36 stations en stopplaatsen in West-Vlaanderen zijn op dit moment in totaal 4.876 parkeerplaatsen en 15.539 fietsenstallingen. Tegen 2020 wordt dat opgetrokken tot 5.873 parkeerplaatsen en 16.289 fietsenstallingen. In Blankenberge en Ieper zijn in 2016 al extra parkeerplaatsen gecreëerd voor auto’s en fietsen. In Roeselare gebeurde dat al in 2014. Aan het station van Kortrijk is NMBS deze week gestart met de voorbereidende werken voor de bouw van een ondergrondse parking met plaats voor 1.200 wagens.

Aan het station van Oostende is het nieuwe parkeergebouw vanaf volgende week vrijdag 31 maart toegankelijk. Aan deze parking is drie jaar gewerkt. Er is plaats voor 680 wagens. Nog in Oostende wordt tegen 2018 een fietsenstalling met 1.400 plaatsen gebouwd.

Geert Dierckx, woordvoerder NMBS: +32 477 78 10 33 – geert.dierckx@nmbs.be – www.nmbs.be

24-03-2017 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
15-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bedrijvencentrum ‘Du Parc’ aan Waregems station
De spoorweg en het station waren vorige eeuw een aantrekkingspool voor talrijke bedrijven en daardoor een belangrijke schakel die bijdroeg tot de welvaart van Waregem. Vanuit dit oogpunt is de komst van het nieuwe bedrijvencentrum Du Parc, gelegen langs de Noorderlaan, tegenover het station van Waregem echte opsteker.

Het gebouw en de benaming kent ook een legendarische geschiedenis. Het nieuwe bedrijvencentrum biedt een complete oplossing voor een start-up, eenmansbedrijf, vrije beroeper of een kmo die op zoek zijn naar het gebruik van één of meerdere kantoorruimtes en/of vergaderzalen. Bij Du Parc kan de huurder optimaal genieten van alle aanwezige faciliteiten zoals een volledig uitgeruste bureelruimte, ruime vergaderzalen met smartboard, parking, … En het gaat om een ‘all-in-formule’ waarbij de kosten meteen exact gepland kunnen worden.

Het gebouw en de benaming verwijzen naar het legendarische ‘Hotel Du Parc’. Het huidige gebouw dateert van 1911 en werd opgetrokken in retro-stijl met bruin-rode baksteen, onder zadeldak met mechanische pannen, samen met een daarnaast gelegen magazijn (thans nummer 74). De insprong links gaat terug op een dwars geplaatst 19de-eeuws huis. Historische elementen zijn onder meer de sierankers, de zijtopgevels en de afgeschuinde hoektravee uitgewerkt als torentje. Het gebouw heeft licht getoogde openingen met vernieuwd schrijnwerk. Volgens een oude foto bevindt de oorspronkelijke ingang zich in de derde travee. Wit beschilderde banden voor opschrift, volgens een foto van rond 1900 met onder meer uiterst rechts de vermelding "STALLING & ÉCURIE".

Begin 20e eeuw moest de oorspronkelijke herberg Du Parc, die aan het einde van het toenmalig stationsplein dwars en loodrecht op de lijn van de spoorweg en het stationsgebouw stond, wijken om het Stationsplein uit te breiden en doorgang te verlenen naar het goederenstation en naar de ingang langs de huidige Olmstraat. De toenmalige herbergier was aardappelkoopman Emile Pauwels. Naast Hotel du Parc was er plaats voorzien om paarden te stallen.


Het belangrijkste pluspunt van het BC Du Parc is zijn centrale ligging, rechtover het station en langs de Ringlaan (R35). Het BC beschikt bovendien over ruime parkeerfaciliteiten, toegankelijk via de Olmstraat en de parking van Aldi.
Info: www.bedrijvencentrum-du-parc.be, info@du-parc.be, 056 62 61 50, facebook: duparcwaregem

15-03-2017 om 15:52 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
10-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stationschef Omer Clement 100 jaar
Morgen wordt de gewezen stationschef Omer Clement voor hulde ontvangen op het stadhuis n.a.v. zijn eeuwfeest. Vorig jaar hebben we hem al met de statievrienden kunnen huldigen tijdens ons driedaags evenement in juni.

Artikel deze week in Het Gouden Blad :

%%%FOTO%%%

10-03-2017 om 16:27 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
>> Reageer (0)
08-02-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beste vrienden van… de Statievrienden
Klik op de afbeelding om de link te volgen Gisterenavond mochten we in SOBA (Stedelijk Ontmoetingscentrum van de Bilkhage en Aanpalende) een aangename reunie meemaken met alle medewerkers van onze bijzondere driedaagse 'De trein zal driemaal fluiten' vorig jaar in Werkplus. We konden zorgen voor hapjes en drankjes en het was ook een ideale gelegenheid om samen de powerpoint van Herman te bekijken met een paar honderd foto's van de statiewijk. Rik gaf inkijk in onze activiteiten voor dit jaar. Hierbij de inhoud van zijn toespraak :

'Dank dat jullie wilden ingaan op onze uitnodiging om hier in het gezellige treincoupé van de Bilkhage te komen postvatten. Dankzij het bestuur van de Bilkhage mogen we deze knappe infrastructuur van het SOBA vanavond gebruiken om jullie een nieuwjaarsglas aan te bieden.

De bedoeling van deze informele bijeenkomst bestaat erin om jullie mee te delen op welk spoor we zitten met de Statievrienden. We kunnen jullie meteen geruststellen: we zitten samen met jullie op het juiste spoor. Onze opzoekingen lopen als een trein. In het jaarboek van De Gaverstreke, waarin we dankzij de Heemkring telkens een bijdrage mogen publiceren, geven we anno 2017 uitleg over de lijn Ingelmunster – Heirweg Anzegem en over het Vijfse station, dat door de familie Desimpel-Dufaux prachtig gerestaureerd werd. Bernard ontdekte intussen ook dat er ooit een vergunning werd toegekend voor een lijn Brugge – Tielt – Waregem – Doornik. Hoe het komt dat die er nooit kwam, kan u vanaf midden december weer ontdekken in het 45e jaarboek van De Gaverstreke.

Een tweede activiteit van onze werkgroep dit jaar, op 11 maart a.s. is de viering van het eeuwfeest van stationschef eerste klasse Omer Clement. We helpen ‘de chef’ om die honderd kaarsjes uit te blazen op het stadhuis. Er misschien ook even op wijzen dat we met De Statievrienden ook meeleven met families uit de wijk die afscheid moeten nemen van een geliefd familielid. De driedaagse “de trein zal driemaal fluiten”, waaraan velen onder u met plezier terugdenken, laten we dit jaar aan ons voorbijgaan. Nee, we zijn het spoor niet bijster. En we hebben tal van plannen waarop we broeden. We moeten niet jaarlijks met een dergelijk grootschalig initiatief uitpakken. Dank nog eens aan alle mensen die toen kwamen meehelpen om de expo, de quiz, de foto- en tekenwedstrijd en de bar op het juiste spoor te krijgen.

Een prestatie die toen trouwens in alle heisa ietwat tussen de plooien van de rails bleef steken, was de prachtige diamontage “De Waregemse Statiewijk in duizend seconden” van onze vriend Herman. Daarom nodigen we u nu uit om een kwartiertje te genieten van deze unieke montage die een selectie omvat van een 200 foto’s die uit Hermans koekendoos komen. Dank trouwens aan alle mensen die ons hebben bedolven onder de oude, waardevolle foto’s. Het zijn er intussen een 700.

Mag ik jullie dus nu uitnodigen om een kwartiertje mee onder te duiken in de nostalgie van toen om daarna met volle teugen te genieten van een Waregemnaerke, een pint of een Tournée Minérale…En we staan ook altijd open voor realiseerbare suggesties van de wijkbewoners, peters en meters."

08-02-2017 om 16:17 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
15-01-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwjaarke soete
Klik op de afbeelding om de link te volgen Beste Statievrienden 
         Sponsors en co-sponsors,
         Peters en Meters 
         Medewerkers 

Hierbij nodigen wij u graag uit tot de nieuwjaarsreünie die plaats heeft op dinsdag 7 februari in het wijkhuis SOBA van de Bilkhage te Waregem vanaf 18.00 tot 22.00 uur. U vindt deze locatie in de Lavendellaan 31 te Waregem 

Wij maken er een gezellige avond van met een hapje en een drankje. 
Tevens staan er enkele korte activiteiten op het programma:
 => PowerPoint: “Waregem van dorp tot stad” 
 => Voorstelling van onze bijdragen 2016 en 2017 in de jaarboeken van “De Gaverstreke”
 => Toekomstplannen van De Statievrienden 
 => Jullie ideeën... 

 Indien u wenst deel te nemen aan dit evenement, graag een seintje tegen uiterlijk 03/02 per mail naar: hermandeclerck@hotmail.com 

 Voorname groet 
 “De Statievrienden”

15-01-2017 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
28-12-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beste wensen voor 2017
De Statievrienden hebben een druk jaar achter de rug met het driedaags evenement tijdens het tweede weekeind van juni als hoogtepunt. Daarbij kunt u in het jaarboek van De Gaverstreke nog onze bijdrage lezen over legendarische figuren van de Statiewijk.

28-12-2016 om 16:05 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
26-11-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.300 jaar Gentse baan in jaarboek
In het 44e Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring De Gaverstreke gaat Etienne Ducatteeuw verder met de 300 jaar geschiedenis van de Rijksweg Gent-Kortrijk langs de drie Waregemse Leiegemeenten. Vorig jaar vertelde hij al dat de verplaatsingen vóór de komst in 1716 van de rechte Gentse Baan moesten gebeuren over heerwegen. Zijn bijdrage van dit jaar start met de aanleg van een nieuwe rechte steenweg tussen de kerk van Harelbeke en die van Petegem bij Deinze.

26-11-2016 om 17:30 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
08-11-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.44e jaarboek van De Gaverstreke
Op woensdag 14 december om 19.30 u. verschijnt het 44e jaarboek van de Waregemse Geschied- en Heemkundige Kring De Gaverstreke. De voorstelling van het nieuwste historisch naslagwerk gaat traditioneel gepaard met een voordracht over een opmerkelijke Waregems historisch onderwerp. Dit keer handelt deze over ‘Waregem en de burggraven van Vijve, bewakers van de scheepvaart op de Leie’ en de sprekers van dienst zijn voorzitter Guy Algoet en Filips Benoit, die zorgt voor de powerpointvoorstelling. Het boek kan afgehaald voor en na de voordracht, die doorgaat in de oranjezaal van cultuurcentrum De Schakel. Nadien is het te bekomen bij de medewerkers van De Gaverstreke.

Het 44e jaarboek bevat opnieuw tal van nieuwe ontdekkingen over de plaatselijke geschiedenis. In zijn inleiding brengt voorzitter Guy Algoet nog eens het bijzonder evenement van juni in het kader van het spoor in Waregem in herinnering :

Onder de slogan ‘De trein zal driemaal fluiten’ hielden enkele bestuursleden van De Gaverstreke, samen met een comité van de Stationswijk, een driedaagse rond het station. Ze publiceerden in het vorig jaarboek reeds gegevens rond de geschiedenis van deze wijk en zullen er in deze en volgende edities nog verder op doorgaan. Maar ze wilden nog meer mensen betrekken rond dit onderwerp en laten delen in hun kennis. Zo was er op 10 juni, de opening van de tentoonstelling over het station, de spoorweg en de woonwijk er rond. Deze expo bleef open tot en met 12 juni. Intussen werden een wandel- en een fietstocht georganiseerd en geleid. Voor beide werd een brochure samengesteld, zodat al wie wilde kon genieten van wat onderweg te zien was. Op zaterdagavond 11 juni stond een geanimeerde quiz op het programma tussen Waregemse groepen, die onder mekaar de degens konden kruisen rond hun kennis over het station en de wijk. Het waren drie dagen die sporen hebben nagelaten en de kring van medewerkers hebben vermeerderd. Dank voor al wie daaraan een steentje bijbracht en gelukwensen voor wie dit initiatief nam en uitwerkte. In dit jaarboek kan over dit onderwerp nog meer gevonden worden.

De bijdrage van de Statievrienden in het 44e jaarboek gaat dieper in op het allereerste stationsgebouw of wat er kon voor doorgaan. Uit parlementaire bronnen blijkt dat voor het station van Waregem al vanaf 1838 een bestaande constructie wordt gemeld en Waregem, vroeger dan gelijk welke andere halteplaats op de lijn Gent-Kortrijk. Het was een hout opgetrokken loods, die wellicht al voordien dienst deed als werkplaats voor een plaatselijke schrijnwerker. Na wat aanpassingswerken kon men in het station van Waereghem al een jaar na de inhuldiging van de spoorweg beschikken over een ontvangstenloket, een wachtzaal, magazijn voor bagage, en twee zijsporen. Een schets van het eerste station konden we al tonen op onze tentoonstelling in juni in Werkplus.


Een tweede deel van onze bijdrage van de Statievrienden richt Hendrik de schijnwerpers naar enkele ‘spoorleggers’ van de Statiewijk. Theofiel Dhaluin kan de ‘architect’ van het Statieplein worden genoemd. Een andere belangrijke spoorlegger was Medard Verheylesonne, de weldoener van de Statiewijk en voor de spoorweginfrastructuur hebben we Robert Demeulemeester, de chef-elektricien van de NMBS.

Het 44e jaarboek brengt verder nog ontluikende historische bijdragen over diverse Waregemse onderwerpen. Muziek speelt in Waregem een voorname rol. Meerdere koren luisteren plechtigheden op. Daarbij is er niet alleen de muziekacademie (muziekschool in de volksmond). Er kwam ook een genootschap tot stand dat uitgroeide tot het Waregems Harmonieorkest, tevens de oudste culturele vereniging. Hoe dit alles gebeurde wordt hier uit de doeken gedaan en met foto's geïllustreerd.

Over de klokken van de Waregemse hoofdkerk werd reeds geschreven, maar over de komst van het klokje, uit de kerk van de Karmelietessen op de Karmel, naar de hoofdkerk en de gehele reorganisatie, kunnen we hier uit eerste bron meer vernemen. Wanneer we de klokken op de markt nu horen weerklinken, krijgen ze nog een bijklank met deze achtergrondinformatie.

Hoe is de bewoning tussen Leie en Gaverbeek doorheen de tijden tot stand gekomen? Op deze vraag bood het jaarboek van vorig jaar reeds een begin van antwoord. In dit boek wordt daarop verder ingegaan, al blijft er nog heel wat over voor een volgend jaar. Er zijn immers zoveel factoren die hier een rol in hebben gespeeld.

Daarbij aansluitend is er ook de Gentsebaan. Dat is een onderwerp op zichzelf. Driehonderd jaar reeds maken mensen gebruik van deze weg tussen Kortrijk en Gent. Maar er zijn natuurlijk vragen over het ontstaan en over het gebruik ervan, gedurende al die jaren. Het huidig artikel sluit dan ook aan op wat er vorig jaar reeds verscheen.

Er was niet alleen de eerste wereldoorlog, er kwam ook een tweede. Mei '40 was daarin een belangrijke datum. We willen dit jaar dan ook stilstaan bij een episode daaruit in onze streek. We hebben het dan vooral over Anzegem en omgeving. Hoe is die Duitse doorbraak daar gebeurd. We hebben er wei over horen vertellen, maar nu zetten wij het op papier voor al wie nog komen zal.

Varen op de Leie en langs deze waterweg goederen vervoeren... dit zal wellicht nu terug meer gebeuren. Vroeger maakte men van deze weg veelvuldig gebruik. Maar dat kon zomaar niet, er moest tol betaald worden. De scheepvaarttol werd genoteerd en deze bronnen laten ons toe meer te vertellen over de schepen, de schippers en de goederen die ze vervoerden. Enne., wat kostte dit? Wie denkt aan de middeleeuwen weet dat er dan sprake was van heerlijkheden en lenen. We laten in dit artikel onze aandacht even gaan naar enkele lenen in de omgeving van Waregem, o.a. te Sint-Eloois-Vijve, Sint-Baafs-Vijve, Wielsbeke, Oostrozebeke, Oeselgem en Wakken. Ze dragen bij tot onze kennis van ons verleden en over de mensen en families die dit alles in handen hadden en er leefden.

Wat dit betreft gaat onze aandacht naar de Wakkense familie De Smet. Ze waren pachters en eigenaars van Ter Linden tussen 1516 en 1714. Maar misschien mogen we ook al verklappen dat ze een rol speelden op het kasteel van Potegem. Het werd ook een belangrijke familie voor Waregem.

Vóór we afsluiten met een mengelmare over een kibbelpartij in de gemeentelijke jongensschool te Waregem in 1932, sprokkelingen over molenadvertenties en aankoop van het Beverse Goed te Beaulieu door de stad Waregem, staan we in dit jaarboek nog even stil bij belastingen die in Waregem werden geïnd in het jaar 1602. We vernemen er meer over mensen, gronden, eigenaars en de toestand in het Waregem van toen.

Voor dit alles danken wij allen die op een of andere wijze hebben bijgedragen tot het publiceren van dit boek. We komen inderdaad zo heel wat meer te weten over het Waregem van vroeger en nu. Wie daar in de toekomst ook wil aan meewerken, heten we hartelijk welkom. Veel leesgenot!

Het 44e jaarboek kan bekomen worden door storting van 22 euro op rekening BE12 0680 5030 1092 van de Geschied- en Heemkundige Kring Waregem en afgehaald op de bijeenkomst van 14 december. Het jaarboek is vanaf die datum ook beschikbaar bij de medewerkers van De Gaverstreke.

08-11-2016 om 16:48 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
18-09-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Meer comfort voor treinreizigers op stationsparking Waregem
(NMBS-Persmededeling – eigen foto’s)

 NMBS gaat de parking bij het station Waregem omheinen voor meer veiligheid en om de treinreizigers een parkeerplaats te kunnen garanderen. Vanaf 3 oktober 2016 wordt de stationsparking Waregem ook betalend om de kwaliteit voor de klanten te kunnen verhogen. Treinreizigers met een parkeerabonnement krijgen een voordelig tarief en kunnen beschikken over een gegarandeerde parkeerplaats. Ook niet-treinreizigers betalen een gunstig parkeertarief. De parking telt in totaal 487 parkeerplaatsen.

De NMBS-parking bij het station Waregem wordt uitgerust met slagbomen en een badge- en ticketsysteem zodat treinreizigers gegarandeerd een parkeerplaats hebben. Er komen ook bewakingscamera's. De beelden zullen 24u/24u worden gevolgd in het Security Operations Center van NMBS. De parking wordt uitgebaat door B-Parking, het parkeerfiliaal van NMBS.

De parking zal 24u/24u en 7/7 dagen toegankelijk zijn met een parkeerticket of -badge. Deze badge of MoBiB-kaart waarop het abonnement wordt geladen, kan worden gekocht tegen de eenheidsprijs van 5 euro aan de loketten van het station. Trouwe klanten kunnen op vertoon van hun treinkaart genieten van een voordeliger parkeerabonnement. Zo wordt voor treinabonnees die al een MoBIB-kaart hebben, het parkeerabonnement op dezelfde kaart opgeladen. De parkeertickets kunnen om veiligheidsredenen enkel met bank- of kredietkaart worden betaald.

NMBS hecht veel belang aan de mobiliteit van haar klanten en investeert volop in de uitbreiding en vernieuwing van haar stationsparkings voor auto's en fietsen. Wanneer stations goede parkeervoorzieningen hebben, zullen reizigers ook sneller de stap zetten naar het openbaar vervoer.

meer info: www.b-parking.be 18-09-2016 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
20-08-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Souvenirs van spoorwerken in stadsarchief
De Statievrienden houden enkele souvenirtjes over aan recente spoorvernieuwingswerken in de omgeving van het Waregemse station. De projectleider van Infrabel voor deze spoorwerken, ing. David Van Hoey, reageerde op onze bijdrage met het aanbod dat hij enkele souvenirtjes van het oude spoor opzij had gelegd voor de Statievrienden. We hadden uiteraard interesse en op woendag 17 augustus hebben we een oude telefoonpaal en enkele bilnagels met jaartal 79 kunnen ophalen en gedeponeerd in het stadsarchief, waar we een fonds hebben geopend om ons erfgoedmateriaal in te bewaren.
 

Na afspraak konden we de bilnagels ophalen in het werflokaal op het bovenste verdiep (ter hoogte van de perrons) van het station. De telefoonpaal lag op het einde van het perron 1 aan de brug. Het vroeg wel wat sleurwerk en improvisatie om de telefoonpaal uiteindelijk met eigen mankracht en wagen in het stadsarchief te krijgen. Bilnagels zijn heel licht en klein en we ontvingen er een handvol.

Winoc gaf ons wat uitleg over de bekomen souvenirs. Bilnagels komen uit de oude dwarsliggers, die met de spoorvernieuwingswerken allemaal werden vervangen. De aanduiding ‘79’ op de bilnagels is een duidelijke aanwijzing dat de vorige spoorwerken met ophoging van het spoor en electrificatiewerken dateren van 1979. Bilnagels worden immers geslagen in het jaar dat de bil wordt gelegd (eerst kappen,zagen,drogen,creosoteren). De telefoonpaal bevat een oude “interfoon”, een toestel waarmee spoorwegpersoneel kon bellen in geval van hoogdringheid. Bij het weghalen van de telefoonpaal ontmoetten we nog een vroegere spoorwegambtenaar die nog met die bepaalde interfoon had gewerkt. Hij wist aan het nummer goed aan te geven waar de paal stond richting richting Gent van het station in Waregem.

Het cijfer 75 betekent dat de standplaats langs de lijn 75, de andere notering 274 wijst naar de plaats op die lijn op 27,4 km. De interfoon stond rechtstreeks in verbinding met de dispatching en werkte met enkele functies, spreken en luisteren kon niet tezelfdertijd.

20-08-2016 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
07-08-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waregem krijgt twee gloednieuwe sporen
Infrabel informeerde gisterenmorgen de pers over de spoorvernieuwingswerken in Waregem met een bezoek aan de werf. Op het ogenblik zijn zowel de spooruitbraak als de nivellering en de nieuwe spooraanleg te zien. Waregem krijgt in twee zomerweekends twee gloednieuwe sporen. Infrabel vernieuwt bijna 2 km sporen aan het station van Waregem zonder hinder voor reizigers Het is een investering in veiligheid en stiptheid op de spoorlijn Gent – Kortrijk.

Charlotte Verbeke, woordvoerster Infrabel Corporate & Public Affairs : “Deze maand wordt er hard gewerkt in en rond het station van Waregem. Beide sporen, die aan het einde van hun levensduur zitten, worden vernieuwd over een afstand van 1750m en dat in twee weekends. De werken volgen een minutieuze planning. Met verschillende werktreinen, kranen en een vijftigtal arbeiders is Infrabel gedurende twee weekends aan de slag.

Zoals eerder al aangekondigd plaatst Infrabel deze zomer in twee weekends (vrijdagochtend 5 tot zondagavond 7 augustus en vrijdagavond 12 tot maandagavond 15 augustus) twee gloednieuwe sporen in en rond het station van Waregem over een afstand van 1750 m, op de spoorlijn tussen Gent en Kortrijk en dit zonder hinder voor reizigers. Deze investering van € 1.350.000 is goed voor de veiligheid en de stiptheid van het treinverkeer.”

Afbraak oud spoor en aanleg nieuw spoor

De werken gaan gefaseerd door: Het afgelopen weekend werd het spoor 2 (richting Gent) vernieuwd, in het volgend weekend komt spoor 1 (richting Kortrijk) aan de beurt. Telkens wordt eerst het bestaande spoor uitgebroken, om daarna het nieuwe spoor aan te leggen. Er wordt dag en nacht gewerkt om de spoorvernieuwing te realiseren en het treinverkeer na het weekend veilig te laten rijden. Deze werken hebben tijdens beide weekends bovendien geen impact op het treinverkeer, gezien de treinen lokaal omgeleid worden via het eerder vernieuwd spoor 3.

De oude sporen hadden na 37 jaar hun dienst bewezen. Ze dateerden nog van de grote omwenteling van eind de jaren ‘70 bij de elektrificatie van de spoorlijn, toen de lijn ondermeer ook werd opgehoogd om gelijkvloerse overwegen te voorkomen en er een nieuw station kwam in Waregem. Omdat de reizigers geen hinder mochten ondervinden tijdens de drukke zomervakantie, werken 50 arbeiders gedurende twee weekends drie dagen lang dag en nacht om bijna twee kilometer spoor te vernieuwen.

We bewonderen de snelheid van de uitvoering van de werken. Alles volgt heel snel op elkaar : Rails en dwarsliggers verwijderen, overtollige steentjes aan de kant leggen, keien nivelleren, nieuwe dwarsliggers en rails leggen en de klus is geklaard. Projectleider David Van Hoey legt uit : "We zijn vrijdagmorgen gestart met het uitbreken van de rails en houten dwarsliggers. Daarna kwam een kraan langs om de overtollige keien aan de kant te leggen en een volgende machine nivelleerde de keien. Een volgende speciale kraan legde vervolgens nieuwe betonnen dwarsliggers per vijf netjes achter elkaar. Tot slot volgde een kraan die de rails weer op hun plaats legde."
 
Infrabel is de naamloze vennootschap van publiek recht, verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, vernieuwing en ontwikkeling van het Belgische spoorwegennet. Het bedrijf is ook verantwoordelijk voor de toekenning van de rijpaden aan alle Belgische en buitenlandse operatoren. De specifieke structuur van de aandeelhouders van Infrabel waarborgt een volledige onafhankelijkheid. Infrabel werd op 1 januari 2005 opgericht na de splitsing van de Belgische spoorwegen. De onderneming stelt vandaag zo’n 12.000 personen te werk en realiseert een omzet van ongeveer 1,2 miljard euro (2014).

align="center">

07-08-2016 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
>> Reageer (1)
20-07-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eerbetoon aan Jeanine Dewever, Waregemse ‘in hart en nieren’
In de parochiekerk van Dikkelvenne wordt op vrijdag 22 juli 2016 afscheid genomen van Jeanine Dewever (87), de jongste dochter van Arthur Dewever (1887-1953) en Germaine Mahieu (1889-1965). Ze overleed op 15 juli in het ziekenhuis van Deinze. Jeanine kon enthousiast vertellen over haar Waregemse periode in de Stationsbuurt. Ze ‘herleefde’ telkens als ze naar Waregem kwam vanuit haar laatste woonplaats in Gavere. Jeanine steunde onlangs nog de driedaagse van De Statievrienden (10-12 juni 2016).

Jeanine kwam de jongste jaren regelmatig met de wagen naar Waregem afzakken. Vorig jaar hadden De Statievrienden nog een lange babbel met haar in de cafetaria van De Meers. Vader Arthur Dewever leidde er tussen 1920 en 1954 een internationale handel in eieren, op de hoek van de Vijfseweg en de Ter Elststraat. Samen met figuren als burgemeester August Cras en aardappelhandelaar Médard Verheylesonne stond hij paraat om met de dynamische ‘Statiewijk’, het armoedige Waregem van toen, te verheffen tot een nijvere provinciestad.

De familie Dewever was altijd nauw betrokken bij het sociale leven op de wijk. Jeanine somde ‘met de glimlach’ nog de namen op van alle buren. “Op het einde van de Tweede Wereldoorlog was ieder welkom bij ons, om te schuilen in de betonnen bakken in het magazijn. Ik had de beste contacten met de kinderen van overbuur Medard Verheylesonne. Mijn zus Paulette (1922-2008) en ik waren in 1943, samen met Gilberte en Jacques Verheylesonne, de stichters van de eerste Waregemse Happy Tennisclub, achterin de hof van de villa ‘Rust Roest’. We kenden, WO II er even buiten gelaten, een zorgeloze jeugd, met een gevoel van ‘vrijheid’ toen we konden ravotten in onze hovingen, aan de andere kant van de straat (nu Garage Vergotte). Vader nam actief deel aan het sportleven. Hij was bestuurslid van voetbalteam Red Star en van de Drafmaatschappij.”

Jeanine Dewever kon Waregem nooit vergeten

In 1955 overlijdt Arthur Dewever, na een beroerte. Zijn vriend Médard Verheylesonne volgde drie jaar later, op 1 juli 1958. Hun beider vriend en burgemeester August Cras (1) stierf het jaar voordien, op 13 maart 1957. Op die manier verloor de Statiewijk, op drie jaar tijd, drie belangrijke inwoners met uitstraling en met belangrijke posities in het sportieve leven en het gemeentebestuur. De buurt verloor hiermee a.h.w. zijn ‘ziel’. “Samen met moeder verliet ik in 1956, met pijn in het hart, de mooie woning langs de Leopold III-laan. Ze werd verkocht aan houthandelaar Noël Himpe, die ze verhuurde aan de familie Gevaert. Wij verhuisden naar een woning in de toenmalige Albertlaan nr.5; nu Fabiolalaan, waar we buren waren van de familie Vansteenbrugge. Na het overlijden van mijn moeder verhuisde ik in 1965 naar Gent, waar ik een tiental jaar woonde en werkte. Ik huwde op latere leeftijd met Jean De Monie uit Lede, die in 2012 overleed. We trokken van Gent naar Dikkelvenne, Kruishoutem en Gavere, waar ik nu woon. En ja, ik kom nog altijd graag naar Waregem, om herinneringen op te halen met vriendinnen als Liliane Damman en Simonne Coucke(2).”

De Statievrienden en tal van buurtbewoners behouden de beste herinneringen aan Jeanine, een dame mét klasse en een Waregemse in hart en nieren.

(1) August Cras burgemeester van 1945 tot 1957. Hij leidde zijn gemeente als een goede huisvader en een bekwaam ondernemer. Cfr. 150 memorabele Waregemnaars, vzw De Middenstand, Waregem 2001, p. 7
(2) S. COUCKE, De verdwenen kapel in de Vandewoestijnelaan, 43e Jaarboek De Gaverstreke, 2015, p. 347


                       Tekst H.G. - Foto H.G. medio 2015 in De Meers

20-07-2016 om 22:32 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
19-07-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spoorvernieuwingswerken
Klik op de afbeelding om de link te volgen Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, heeft ons geinformeerd over de spoorvernieuwingswerken die binnenkort worden uitgevoerd ter hoogte van het station Waregem: vernieuwen van dwarsliggers en spoorstaven van sporen 1 en 2.

• Van 25 juli tot 4 augustus en van 8 tot 12 augustus voeren wij voorbereidende werken uit: aanpassen bovenleiding en seininrichting, aanvoeren en verdelen van materiaal over de werkzone, onkruid verwijderen, ... Deze werken zullen voornamelijk 's nachts plaatsvinden en geluidshinder met zich meebrengen.

Vanaf vrijdagochtend 5 augustus tot en met zondagavond 7 augustus wordt het spoor 2 volledig uitgebroken en vernieuwd. Er wordt zowel overdag als 's nachts gewerkt met behulp van verschillende werktreinen. Deze werken hebben geen impact op het treinverkeer, maar zullen wel enige geluidshinder met zich meebrengen. 

• Vanaf vrijdagavond 12 augustus tot en met maandagavond 15 augustus wordt het spoor 1 volledig gebroken en vernieuwd. Er wordt zowel overdag als 's nachts gewerkt met behulp van werktreinen. Deze werken hebben geen impact op het treinverkeer, maar zullen wel enige geluidshinder met zich meebrengen.

• In de weken van 15 en 22 augustus zijn er 's nachts nog opkuis, afwerking, metingen en het corrigeren van zettingen van het spoor door treinverkeer voorzien.

Infrabel is zich bewust van de hinder die deze werken kunnen veroorzaken voor de omwonenden. In geval van vragen kunt u contact opnemen met de cel Info Buurtbewoners op 0800/55.000 (elke dag van 7 tot 22 uur) of per mail via info.proiecten@infrabel.be .

Infrabel dankt voor begrip van de buurtbewoners.

19-07-2016 om 22:35 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
16-07-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Statievrienden anno 1956
Bij de naamgeving van onze speurgroep naar de geschiedenis van de Statiewijk lieten we ons inspireren door de supportersvereniging op de Statiewijk voor de Waregemse voetbalploeg van ruim een halve eeuw geleden. Ze waren bekend als de ‘Statievrienden’. We vonden een foto van de legendarische Statievrienden terug van hun souper anno 1956 in lokaal de Cambrinus, toen gelegen aan de spoorovergang op de Statiewijk.

We herkennen op de foto onder meer voorzitter Auger Buyck en echtgenote en zijn zoon Jacques. In de zetel zit Georges Moerman met links van hem Georges Dedeken. Helemaal achterin (tegen plafond) Jerome Burssens (ooit trainer van Essevee) en cafébaas Joris Ghistelinck. Ook op de foto de patron van kleerhandel St.Jacques, met naast hem (gedeeltelijk) het hoofd van Adolf Ghistelinck.

In het cirkeltje herkennen we Paulette Vandenheede, haar moeder Godelieve achter haar en vader Georges Vandenheede rechts. Ook Jozef Dierickx-Vissers (kleerhandel St.Anna) en zijn echtgenote komen op de foto voor en Achiel Kint (met bierkruik). Uiterst links herkennen we Roger De Roose en zijn echtgenote Lydie. Ook Frans Vandevelde (juist zichtbaar) en echtgenote Madeleine waren van de partij, evenals Remi Destoop en echtgenote Noëlla. Achille Van Oosthuyze zie je rechtsboven. We zijn dankbaar voor elke bijkomende ‘identificatie’.….


60 jaar na datum hebben we een analoge foto kunnen maken van de Statievrienden anno 2016 op onze debriefing over ons evenement.

Zittend de bestuursleden Herman De Clerck, Rik Ghistelinck, Bernard Delange, peter Noel Verstraete, bestuursleden Marc Feys en Marc Callu.
Staand hebben we de medewerkers Jacques Vierstraete, Rudolf en Bernard Platteau + echtgenote (koor), Herve Avet, sponsors Martine Voet en echtgenote, bestuursleden Winoc Van Thuyne (expo) en Bernard Vandenbussche (tochten), Cecile Nachtergaele, Rony Van Oost en Roland Lagaisse. Een aantal medewerkers en sponsors ontbreken op de foto.

16-07-2016 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
29-06-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.41e Wijkfeesten Bilkhage en Aanpalende
Volgende weekeind viert de wijk Bilkhage en Aanpalende zijn 41e wijkfeesten. Onder de noemer ‘Aanpalende’ zijn het ook de wijkfeesten van het gedeelte van de Waregemse Statiewijk ten noorden van de Statie (Boulezlaan, Vijfseweg, enz.). De wijkwerking ontstond na een bijeenkomst met een 30-tal wijkbewoners op 18 januari 1976 in café “Het Jagershof”. Het eerste weekend van juli 2016 is de wijk al aan zijn 41e wijkfeest, een driedaags volksfeest en één van de trekpleisters in het breed aanbod aan activiteiten van de wijkwerking.

Zaterdag 2, zondag 3 en maandag 4 juli 2016 moet u dus zeker eens langsgaan in en rond het Stedelijk Ontmoetingscentrum Bilkhage en Aanpalende SOBA. Zaterdag is er ondermeer een Vlaamse Kermis van 15.30 u. tot 17.30 u. op ’t Pleintje. Met de 5e ruilbeurs voor champagne-capsules is er echter al activiteit vanaf 9 u. Trekpleister moet om 15 u. de gehoorzaamheidsproef worden met Thierry Vanderbeken en zijn Mechelse herder Indy. De herdershond treedt aan in de hoogste categorie in zijn discipline. Andere elementen uit het volkse programma van zaterdag zijn de gekke fietsentocht, optreden Bertje de Orgelman, vinkenzetting en grandiose muzikale avond.

Zondag staat in het teken van de gezinsfietszoektocht om 14 u. Men start traditioneel met een eucharistieviering om 10 u. in het Petrusschooltje met optreden van Ic Singhe. Nadien is er het aperitief en de feestmaal-barbecue. Maandag komt nog de seniorennamidag met humoristisch optreden.

Geschiedenis

De wijk de Bilkhage werd aangelegd in de jaren ’60 maar de plaatsnaam bestond zeker al in 1758. Toen was het perceel “Bilkhaeghe” een onderdeel van de heerlijkheid Huise. Het was eigendom van de weduwe van Anthone Baert en werd na haar overlijden overgenomen door de toenmalige baljuw van de heerlijkheid, Frans Cardon. Later is de naam van het perceel overgegaan op de hele omgeving. Etymologisch is het toponiem ‘bilk-hage’ afgeleid van ‘bilk’ (omzoomd perceel), ‘bilt’ (struikgewas) of ‘berk’, en ‘haag’ (haag of bos). In de oorlog hadden de Duitsers een vliegveld op de Bilkhage. (uit feest- en jaarverslagboekje 30e Bilkhage-feesten, juli 2005)

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er een Duits vliegveld op de wijk Bilkhage. Het lag parallel met de Lindestraat, tussen de Gentseweg en de Vansteenbruggestraat. De Bilkhage was bijzonder geschikt voor de aanleg van een vliegveld omdat de wijk hoog gelegen is en het terrein perfect vlak is. Aan de andere kant van de Lindestraat stonden de houten loodsen voor de dubbeldekvliegtuigen. Later werd het terrein gebruikt door het H.-Hartcollege voor voetbalpleinen. De huizen kwamen er pas in de jaren 1970. (uit Bilkhagemare, 2010)website Bilkhage
29-06-2016 om 00:00 geschreven door ber  
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
24-06-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inwoners Stationsbuurt hopen op echte 'revival'
De Waregemse Stationsbuurt is aan een echte heropbloei toe. De geplande wegeniswerken aan Westerlaan en Noorderlaan en de plannen voor een gerenoveerd station moeten daar toe bijdragen. Maar om de buurt weer ‘een ziel’ te geven zijn eveneens heel wat alternatieve ingrepen nodig. Filip Glorieux en echtgenote An Desschans van het architectuurinterieurbedrijf rechtover het stationsgebouw en hun buren Jo Verhoestraete en Josephine Desimpel (Chinoh) bonden vorige week in ‘Met een Waregemnaerke op schoot’ in het Gouden Blad de kat de bel aan. Ze dromen van een groenere, blitse en levendige stationsbuurt. Er zijn al gelijkgestemde reacties van andere chauvinistische Waregemnaars.
>p>De geplande nieuwe wegenis en het gerenoveerde station zijn belangrijk, maar er zijn eveneens heel wat alternatieven mogelijk om de huidige wijk weer 'een ziel' te geven. "En Waregem en zijn station profileren, hoeft niet altijd veel geld te kosten", vertellen de betrokkenen bij het Waregemnaerke. "In het begin vonden we dit niet zo'n toffe buurt," luidt het bij Filip en An. "Vooreerst was er te veel verkeer met die vier rijstroken voor de deur. De hoge snelheid leidde tot accidenten, vooral aan de oversteekzone, vlak voor het station. Er waren toen ook weinig kleinhandelszaken. Het Snookercafé zorgde voor lawaai, nachtelijke ruzies en er waren weinig buurtbewoners. Intussen is er veel veranderd, ten gunste. De vier rijstroken werden herleid tot twee. Er vestigden zich tal van nieuwe handelszaken. Er is opnieuw een 'sociaal weefsel'. Ook Jo en Josephine (Chinoh) voelen zich zeer betrokken met de stationsbuurt. Kortom, de buurt krijgt nieuw leven en wordt dynamischer."

Plannen
Het huidige station lijkt recht uit het Oostblok te komen. Het nieuwe station ziet er alvast veelbelovend uit. Opmerkelijk zijn een gevel met veel glas in en een lange gaanderij waaronder pendelaars op hun bus kunnen wachten. De ingang vooraan gaat dicht omdat er twee nieuwe ingangen aan de zijkanten van het gebouw komen. Die komen uit op pleintjes met groen en banken. In het station zelf zijn een nieuwe ontvangstzaal met open loketten, nieuw sanitair met aandacht voor mensen met een beperking en ook een broodjesbar en een kiosk gepland.

Er komen rotondes waar de Olmstraat op de Noorderlaan aansluit en op de kruising van Noorder- en Westerlaan. Kruispunt Zeswegen in de Westerlaan wordt heringericht. De kasseien in de Westerlaan verdwijnen, terwijl er een kluifrotonde komt aan de dwarsing van de Westerlaan met de Vennestraat. Na de werken wordt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur ingevoerd. Er zijn ook bushaltes - telkens aan beide kanten - voorzien in de Noorderlaan aan Colruyt en de Westerlaan aan de Sint-Jozefsstraat. Hierdoor kunnen tegen 2018 schoolspitsbussen uit het centrum geweerd worden, wat veiliger is.


Blikvangers
De vernieuwing van de Stationsbuurt is belangrijk voor heel Waregem. "Daarom moet de renovatie van de Stationsbuurt er pal op zijn. De eerste indruk die de bezoekers van een stad krijgen, is heel belangrijk. Handelaars Waregem Winkelstad is zeer goed bezig en daarin moet ook de stationsbuurt zijn rol vervullen. De plannen voor de stationsbuurt zijn goed, maar de details maken het verschil en deze moeten van in het begin aan¬wezig zijn en niet achteraf worden aangekaart. Blikvangers kunnen de aandacht trekken van de reizigers. Ze moeten zeggen: volgende keer blijf ik niet zitten op de trein maar stap ik eens af en ga Waregem verkennen."

Blits station
De bewoners van de Statiewijk hopen dat alle betrokken instanties nauw samenwerken om hun wijk op te waarderen. "Uit het verleden blijkt dat de Waregemnaars wel degelijk een inbreng konden hebben in de inrichting van het station. Bij de ingebruikname van het nieuwe station (1980) was er het idee van de Kunstkring Sint-Lucas om grote geschilderde panelen op het perron te plaatsen met 'kunst uit Waregem', die op regelmatige basis zouden worden aangepast. De actie kwam niet tot een resultaat omdat de Kunstkring door omstandigheden geen zekerheid kon bieden over het tijdig aanleveren van de werken. Maar de NMBS gaf wel zijn zegen voor het project, vertelde de recent overleden voorzitter Roger Vandewalle ons eerder dit jaar nog. Zou het niet prachtig zijn als we op de perrons en voor het station kunnen uitpakken met verlichtingsarmaturen in de vorm van de klaproos (zie foto)?"
De buren Jo, Josephine en hun kinderen duimen dan weer voor meer groen in deze 'betonnen omgeving'. "En dan liefst geen groen in... nog maar eens betonnen bloembakken. We vinden het echt belangrijk dat er meer boompjes aanwezig zijn. Een waterpartij zou leven brengen in de site, tevens met enkele banken waar mensen even halt kunnen houden om een babbel te slaan."

24-06-2016 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)


De gratis expo van de Statievrienden werd iets uniek !!! Indrukwekkend wat Winoc en Marc allemaal hebben bijeengebracht
Foto
Zoeken in blog

forum
 • figuren van aan de statie
 • Welke bedrijven zijn ontstaan aan statie?
 • gebeurtenissen aan statie/spoor tijdens W.O.

  De Statievrienden publiceren bijdragen over de Waregemse Statiewijk in het Jaarboek van de Heemkundige kring De Gaverstreke. Alle suggesties daarvoor zijn welkom...

  Inhoud blog
 • “Eremuur” tijdens expositie Waregemse Statiewijk
 • Nieuwe perrons en roltrappen in station
 • Tijdelijk 30 minuten gratis parkeren op B-parking
 • Fietswegel krijgt opknapbeurt
 • Eindelijk hogere perrons in station
 • Gratis parkeren voor treinreizigers
 • Uitslag Fotozoektocht 4
 • 45e jaarboek van GHK De Gaverstreke
 • Werken Noorderlaan – Westerlaan: fase 2 A start op 29 november
 • Fotozoektocht (4)
 • Over spoorbreedte en Paardenkonten...
 • Er komt ook Fietssnelweg naar Kortrijk
 • Volkse Hanenzetting op het Gaverke
 • Uitslag fotowedstrijd 3
 • fotowedstrijd september 2017
 • Dirk Calleeuw winnaar
 • Fotowedstrijd augustus 2017
 • Wauters’ Atlas Pittoresque
 • ‘Waereghem’ en de Slijpbeek
 • Een dwarsliggertje met ... de Statievrienden
  Foto
  Foto
  Laatste commentaren
 • fietsbrug over expresweg tijdelijk dicht (bernard)
      op Fietswegel krijgt opknapbeurt
 • Guide indispensable (Patrick Meuris)
      op ‘Waereghem’ en de Slijpbeek
 • dhr (David Van Hoey)
      op Waregem krijgt twee gloednieuwe sporen
 • Programma (Dirk Demeulemeester)
      op Programma driedaags evenement
 • Foto
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto
  Foto
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Archief per week
 • 16/04-22/04 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 11/01-17/01 2016

  Startpagina !

  Dank voor massale belangstelling voor ons driedaags evenement op 10, 11 en 12 juni 2016 : de trein zal 3 maal fluiten !
  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!