IK SPEEL GRAAG EEN KEERTJE MEE !

Qua gebruiksgemak en vlot verlopen van het maken van afspraken
opteren we voor een Facebookgroep waarin iedereen welkom is om
zich op te geven om mee te spelen of zelf speelmomenten te lanceren.
Volg ons op Facebook (klik) om op de hoogte te blijven!

Foto
Online webshop uit Oostende (aanrader voor Ameritrash!)
Foto
Deze webshop biedt niet-alledaagse spellen aan tegen een scherpe prijs.
Afhaalmogelijkheden in Olen en Balen!
Foto
5% korting op al uw aankopen bij spellenspeciaalzaak Adriaensen!!!
(Klik op bovenstaand logo om de spellenlijst te bekijken)
Foto

10% korting op uw aankoop voor SpinLi-leden!!!


Flag Counter
Spellenblog SpinLi
Omdat spelen de belangrijkste bijzaak ter wereld is ...
09-08-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AYA (Act in games)


Domino-day, altijd een vermakelijk programma vind ik persoonlijk. Vroeger speelde ik ook nog regelmatige met Domino-steentjes, maar mijn beperkte geduld en niet-al-te-vaste-hand zorgden dat ik het niet meer uit de kast haalde de afgelopen jaren. Nu combineren ze het traditioneel domino-steentjes-zetten met een bordspel dus wil ik het er gerust nog eens op wagen.

In het doosje van AYA vinden we véél en prachtig materiaal. Zo zijn er 16 ronde landschapstegels, 25 dierenfoto's, 15 landschapsfoto's, 10 herlanceerfiches, 156 dominostenen waarop een lopende rivier in verschillende landschappen is afgebeeld en 1 zandloper van 10 min.
De spelers leggen de starttegel ergens op het speelveld waar iedereen er goed bij kan. De dierenfoto's en landschapsfoto's worden gedekt per soort geschud en beurtelings op elkaar gestapeld om een voorraad te vormen. De herlanceerfiches worden nog terzijde gelegd. De zandloper wordt ergens geplaatst waar iedereen hem goed ziet. Tenslotte krijgt elke speler een aantal dominostenen afhankelijk van het aantal spelers (78/52/39/31 voor 2/3/4/5 spelers) en legt deze gedekt in stapels voor zich neer. Er wordt een willekeurige startspeler gekozen.Het spel verloopt in 3 fasen :
1) installatiefase : in 2 ronden van 10 minuten gaan de spelers gezamenlijk het parcours uitbouwen.
2) cascadefase : gedurende enkele seconden zullen alle (hopelijk) dominostenen tegen de vlakte gaan.
3) aftelfase : bereken hoeveel punten je gezamenlijk gescoord hebt en tracht je record te verbeteren.

Tijdens de installatiefase krijgen de spelers 2 x 10 minuten om het parcours op te bouwen. Als een speler aan de beurt is, neemt hij één van z'n dominostenen, ofwel uit z'n voorraad ofwel uit z'n reserve (zie later). Communiceren over de tegels is uiteraard toegelaten. Daarna plaatst hij de steen ofwel op het parcours (eender waar in het speelveld), op een landschapstegel of voegt hij de tegel toe aan z'n reserve (om later te gebruiken). Als je de steen hebt geplaatst, mag je onmiddellijk de volgende al nemen om de volgende ronde voor te bereiden. Je mag slechts met één steen tegelijk spelen. Je mag geen steen terug in de voorraad plaatsen om een andere te nemen. Vallen er stenen in het speelveld mag iedereen helpen om ze terug recht te zetten. De rivier zichtbaar op de stenen moeten in dezelfde richting geplaatst worden, zodat als ze omvallen ze een doorlopende rivier tonen.
- Plaats je een steen met een fotoapparaat, dan mag je OFWEL een landschapstegel met foto van hetzelfde type als de steen nemen OFWEL een dierenfoto nemen van hetzelfde type als de steen OFWEL hem als klassieke steen gebruiken.
- Een landschapstegel wordt in het speelveld geplaatst in een oriëntatie naar keuze, nadien kan hij niet verplaatst worden. De steen met het fotoapparaat wordt net buiten de tegel geplaatst.
- Een dierenfoto plaats je op de steen met het fotoapparaat en de vorige steen. Er mag normaal slechts één dierenfoto op een keten liggen.
- Er zijn sommige dominostenen die als joker fungeren. Je mag hem gebruiken om je rivier te vertakken of als een klassieke steen. Deze steen kan een keten splitsen, zodat er 2 dierenfoto's op kunnen komen te liggen.
- De installatiefase komt ten einde als de zandloper 2 maal is doorgelopen (eventueel kan je een pauze houden tussen beide om je tactiek te bespreken) of als een speler geen stenen meer in z'n voorraad heeft.

In de cascadefase gaan we de stenen laten vallen. Valt de stroom stil, dan gebruik je een herlanceerfiche om de volgende steen om te duwen. Niet gebruikte fiches leveren punten op bij de telling.

In de aftelfase ga je punten scoren voor hoe de situatie in het speelveld eruit ziet na de cascade. Een dierenfoto wordt gewaardeerd als : hij de keten raakt, hij verbonden is met een landschapstegel van hetzelfde type, hij de landschapstegel niet raakt, er slechts één dierenfoto op de keten ligt. Een dierenfoto levert 1 punt op. Een landschapsfoto wordt geteld als alle stenen die hem raken van hetzelfde type zijn, alle in- en uitgangen van de landschapstegel stenen van het overeenkomstige type bevatten. Een landschapsfoto levert je 1 punt op. Elk drieluik van landschapsfoto's levert je 1 bonuspunt op. Tenslotte krijg 1 punt voor elke niet-gebruikte herlanceerfiche. De spelregels geven een overzicht van hoe groot je succes bij een bepaald aantal behaalde punten is.

Titel : AYA
Auteurs : Olivier Grégoire & Thibaut Quintens
Uitgeverij : Act in games (verdeeld door Geronimo games)
Aantal spelers : 2-5
Speelduur : 30 min. (en een aantal seconden!)
Leeftijd : 8+

09-08-2016 om 00:00 geschreven door SpinLi  


>> Reageer (0)
08-08-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Clonk! (Huch & friends)


In Clonk! verzamelen de spelers de nodige edelstenen en schatten uit de donkere diepten van de aarde.
De spelers gaan op zoek naar hun favoriete schat en edelsteen, maar moeten vooral de juiste combinaties trachten te verzamelen ... en vooral niet te veel lawaai maken, want dan zouden er wel eens duistere monsters wakker gemaakt kunnen worden die een deel van jouw opbrengst wegkapen.

Het spel omvat 4 mijnkaarten, 12 opdrachtfiches, 4 opdrachtkaarten, 1 startspelerfiche, 1 kaart "het ontwaken", 8 snurkkaarten, 9 kaboemkaarten en 108 schatkaarten. Elke speler krijgt een mijnkaart en opdrachtkaart. Op de opdrachtkaart komen 2 opdrachtfiches te liggen, één kleur en één type schat. Eén van deze opdrachtfiches ligt open, één gesloten, de speler bepaalt zelf welke info hij vrijgeeft en welke niet. De snurkkaarten, kaboemkaarten en ontwakenkaart worden terzijde gelegd. Er worden vijf mijnschachten gevormd. Elke mijnschacht is een stapel schat kaarten waarvan de onderste 2 gedekt, dan één open, één gesloten, één open, één gesloten en twee open kaarten. Elke speler krijgt ook alvast 4 schatkaarten op handen. De resterende schatkaarten worden in gelijkmatige stapels verdeeld gelijk aan het aantal spelers. Leg op één stapel de "ontwaken"kaart en leg alle andere stapels op deze stapel.Als een speler aan de beurt is, doorloopt hij de volgende fasen :
1) de lorrie vullen : kaarten die op je mijnkaart zijn verzameld tijdens de vorige ronde komen op je schatkaartenstapel te liggen, de meest rechtse kaart komt bovenaan de stapel. (deze fase vervalt in je eerste beurt, je legt één van je handkaarten op je schatkaartenstapel om te starten).

2) schatten omhoog halen : je mag tot vier kaarten op je mijnkaart leggen. Deze kaarten kunnen uit de mijnschachten komen of uit je handkaarten. Belangrijk is dat elke kaart verdergaat op de eigenschappen van de vorige. Dwz de eerste kaart moet een overeenkomst hebben met de bovenste kaart uit je schatkaartenstapel, de tweede moet dan weer een eigenschap delen met de eerst gekozen kaart. De eigenschappen zijn de kleur of het type van schat. Eénmaal tijdens je beurt mag je een kaart (uit je hand of uit de mijnschacht) op de mijnkaart van een tegenspeler leggen (indien hij ruimte heeft en aan de eigenschappen zoals hierboven beschreven voldaan wordt). Je mag tijdens deze fase ook een kaboemkaart spelen indien je die hebt, hiermee kan je de bovenste kaart uit de mijnschacht afleggen, de kaboemkaart komt terug op z'n trekstapel. Indien je een kaart uit een mijnschacht neemt en er hierdoor een gedekte kaart bovenaan komt te liggen, wordt deze onmiddellijk open gelegd. Indien een mijnschacht volledig leeg is, leg je 1 gedekte met daarop 2 open kaarten in de plaats.

3) rommel opruimen : aan het einde van je beurt ga je na hoeveel lege velden je nog op je mijnkaart hebt. Voor elke lege plaats krijg je een "straf/beloning".
- 1ste veld : neem een snurkkaart en leg ze onder je schatkaartenstapel (deze kaart heeft 3 oogsymbolen, zie later)
- 2de veld : neem een kaboemkaart en leg ze naast je speelbord
- 3de & 4de veld : neem een schatkaart van de trekstapel op handen
Tenslotte neem je sowieso nog een extra handkaart en moet je één van je handkaarten open op één van de vijf mijnschachten aanleggen. Aan het einde van je beurt mag je max. 5 handkaarten houden. Het teveel leg je af op de aflegstapel.

Vanaf het moment dat de "ontwaken"kaart tevoorschijn komt uit de trekstapel wordt de lopende ronde nog afgerond en worden de handkaarten afgelegd. Deze leveren niets meer op. De spelers nemen alle kaarten van hun mijnkaart, hun schatkaartenstapel en kaboemkaarten. Ze tellen alle muntsymbolen op de kaarten op. De speler met de meeste oogsymbolen verliest punten gelijk aan de helft van het aantal van deze oogsymbolen.
De opdrachtfiches worden opengedraaid en van elke soort wordt er gekeken hoeveel de speler er verzameld heeft. De spelers scoren de punten volgens de afgebeelde tabel (in spelregels) en tellen hun punten op. De speler met de meeste punten wint het spel.

Titel : Clonk!
Auteur : Michael Xuereb
Uitgeverij : Huch & friends (verdeeld door Geronimo games)
Aantal spelers : 2-4
Speelduur : 20 min.
Leeftijd : 8+

08-08-2016 om 00:00 geschreven door SpinLi  


>> Reageer (0)
07-08-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Skibe (Huch & friends)


In Skibe trachten de spelers Groenland te koloniseren. Ze zijn rivaliserende Noorse opperhoofden die hun plaatsje trachten te verwerven in het nieuwe gebied door vikingen van hun stam op de juiste boten te plaatsen. Maar pas op, voor de schepen vertrekken worden ze door de opperhoofden geïnspecteerd en duchtig door elkaar geschud.

In het doosje vinden we 3 boegkaarten, 40 vikingkaarten, 25 opperhoofdkaarten (in de vijf kleuren), 10 achterschipkaarten (in de vijf kleuren), 6 proviandstenen (hexagonaal) en 4 uitrustingstenen (kubus). Elke speler kiest een kleur en neemt de overeenkomstige kaarten (5 opperhoofden en 2 achterschipkaarten). Bij minder de 5 spelers worden de vikingkaarten van de niet-gebruikte kleuren uit het spel genomen (kaarten met twee kleuren, waarvan één niet meedoet, blijven wel in het spel). De drie boegkaarten worden onder elkaar gelegd, er wordt op elke boegkaart 1 proviandsteen geplaatst. De overige proviandstenen en uitrustingstenen vormen een voorraad. De vikingkaarten worden geschud en er worden er twee open achter elke boegkaart gelegd. Tenslotte worden er drie vikingkaarten opengelegd naast de trekstapel als vitrine. De jongste speler begint het spel.

Als je aan de beurt bent, heb je 2 mogelijkheden :
1) een schip verder uitbouwen en een schip van lading voorzien OF
2) een achterschipkaart aanleggen en de puntentelling beginnen

1) Een schip verder uitbouwen :
- Kies één van de drie openliggende vikingkaarten of de bovenste van de trekstapel en leg deze achteraan aan een boot aan. Let erop dat er maximaal 5/6/7 vikingkaarten per boot mogen liggen bij 3/4/5 spelers.
- Nadien moet je een willekeurig schip van lading voorzien. Je neemt een proviandsteen of uitrustingsteen (aangegeven op de vikingkaart die je hebt aangelegd). Je neemt de stenen telkens uit de voorraad indien beschikbaar. Indien er geen in de voorraad zijn, neem je ze van een andere boot. De laatste proviandsteen mag je echter nooit van een boot halen. De uitrustingsteen mag je nooit plaatsen op een vikingkaart met de kleur van de kaart je net plaatste.
- Optioneel mag je één van je opperhoofdkaarten uitspelen. Je plaatst deze voor de boten (links van eerder gelegde opperhoofdkaarten). Let erop dat elk symbool maar één keer aanwezig mag zijn per boot. Je mag zelf meerdere opperhoofden bij één boot hebben.
- Tenslotte vul je de vitrine terug aan tot drie kaarten indien je daar één kaart van genomen hebt


2) Een achterschipkaart plaatsen en een puntentelling beginnen :
Als een schip het max. aantal vikingkaarten heeft, kan je het niet meer langer maken en kan je het afsluiten met een achterschipkaart. Dit kan echter ook vroeger, maar het schip moet uit minstens 3 vikingkaarten bestaan. Nadat je je achterschipkaart legde, voer je volgende fasen uit :
- opperhoofdkaarten uitvoeren : van rechts naar links, dus eerst de vroegergeplaatste kaarten (zie ook onder : opperhoofden)
- punten verdelen : noteer de punten van de spelers volgens de volgende rekensleutel (eigen schilden in de boot + uitrustingstenen op eigen schilden) x aantal proviandstenen
- leg alle uitrustingstenen van dit schip terug in de voorraad, leg alle kaarten af (behalve de boegkaart), leg alle proviadstenen (behalve 1) terug in de voorraad, leg 2 vikingkaarten van de trekstapel achter de boegkaart (zoals begin spel)

Als de trekstapel op is en de laatste kaart uit de vitrine is aangelegd, worden alle schepen nog gewaardeerd. Alle opperhoofdacties worden uitgevoerd van boven naar beneden en nadien de schepen gewaardeerd. De punten van alle tellingen worden opgeteld en de speler met de meeste punten wint het spel.

Opperhoofden : (de eerste vier acties moeten niet noodzakelijk worden uitgespeeld op het schip waarvoor ze liggen)
- verplaats 1 uitrustingsteen (vikingkaart naar andere vikingkaart; van voorraad naar vikingkaart of omgekeerd)
- verplaats 1 proviandsteen (boegkaart naar boegkaart; van voorraad naar boegkaart en omgekeerd (niet de laatste steen))
- 1 willekeurige vikingkaart uit het spel verwijderen. Uitrustingstenen beschermen een kaart.
- 2 willekeurige vikingkaarten van plaats wisselen. Je mag ook met een kaart uit de vitrine ruilen.
- bescherming tegen bovenstaande 2 acties als deze kaart rechts van deze kaarten ligt (dus eerder geplaatst is)

Titel : Skibe
Auteur : Arve D. Fühler
Uitgeverij : Huch & friends (verdeeld door Geronimo games)
Aantal spelers : 3-5
Speelduur : 20 min.
Leeftijd : 8+

07-08-2016 om 00:00 geschreven door SpinLi  


>> Reageer (0)
06-08-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gigi Gnomo (Huch & friends)


Ga op pad en zoek de vijf verschillende schatten die het bos herbergt. De speler die als eerste de vijf verschillende schatten weet te verzamelen, wint het spel. Maar pas op voor Gigi, de kleine gnoom-tovenaar. Hij zal z'n spreuken over jou uitspreken en je het leven een stukje moeilijker proberen te maken. In de speeldoos, die ook dienst doet als speelbord, vinden we 1 draaischijf, een toplaag met bos, 10 bomen, 20 schatfiches, 4 spelersbordjes om je schatten te verzamelen, 4 spelerspionnen en 3 dobbelstenen.

Qua voorbereiding worden de bomen willekeurig in de openingen rondom het speelbord geplaatst (al dan niet onder het toekijkend oog van de spelers, die dan onmiddellijk kunnen memoriseren). Daarnaast krijgt elke speler een spelersbord en een pion die hij op één vrije plaats in het bos zet. De schatfiches worden terzijde gelegd en de dobbelstenen worden aan de jongste speler gegeven.

Als je aan de beurt bent, gooi je met de dobbelstenen en voer je uit wat erop staat. Je doorloopt de volgende stappen :
1) voetstappen : zet je pion een aantal stappen vooruit op het bosspoor volgens het aantal gegooide voetstappen. Je mag ook minder verplaatsen. Velden waarop tegenstanders staan of gaten worden niet meegeteld in je stappen en gewoon overgeslagen.
2) Nadat je op een plaats eindigt, bekijk je de afgebeelde schat van die plaats en zoek je deze door één van de bomen uit het speelbord te trekken. Komt deze overeen met de afbeelding, win je een schatfiche die je op je bord legt en plaatst de boom op een andere plaats in het speelbord. Had je al zo'n schatfiche, dan mag je een toverkaart afleggen (indien je er één hebt). Trek je de verkeerde boom, dan gebeurt er niets en zet je de boom terug op dezelfde plaats terug.
3) Tenslotte kijk je of je draaikolken had gegooid op je dobbelstenen. Per draaikolk draai je één stap aan de draaischijf. Doe dit in een vlotte beweging. Er gaan gaten ontstaan op andere plaatsen en het kan gebeuren dat een pion van een speler in de grond zakt. Resterende draaipunten vervallen dan. De speler z'n pion wordt terug op de eerst vorig leeg veld van het bos geplaatst en bovendien wordt deze speler betovert door Gigi en krijgt een toverkaart.
4) De toverkaarten kunnen een effect hebben die enkel uitgevoerd wordt na je eigen beurt, na elke beurt (ook van tegenspelers) of gedurende het ganse spel. Al deze effecten maken het je moeilijker om te spelen en de andere spelers houden toezicht op het feit dat je dit niet vergeet uit te voeren. Indien de speler reeds een toverkaart heeft, vervangt deze nieuwe kaart de vorige. Je kan een toverkaart ook kwijtspelen door een schatfiche af te geven.

Is een speler volledig rond het speelbord gelopen, mag hij één willekeurige schatfiche kiezen om op z'n spelersbord te leggen. Heeft hij nog steeds geen vijf schatten, moet hij een nieuw rondje starten rond het bos. Zo gauw een speler z'n vijfde schat verzamelt, wint hij het spel.Enkele effecten van toverkaarten :
- trommel met je vingers op tafel
- loop een rondje rond tafel
- draai een keer rond je as
- klap in je handen
- geeuw uitgebreid
- aai één van je medespelers
- hou je armen over elkaar
- hou één van je oorlellen vast
- knijp je neus dicht
- ...

Titel : Gigi Gnomo
Auteur : Marco Teubner
Uitgeverij : Huch & friends (verdeeld door Geronimo games)
Aantal spelers : 2-4
Speelduur : 30 min.
Leeftijd : 6+

06-08-2016 om 00:00 geschreven door SpinLi  


>> Reageer (0)
05-08-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroom Vroom (Blue orange)


Een racespel met slakken, Pixar-film Turbo zou zo maar voor de inspiratie gezorgd kunnen hebben.
In dit spel proberen de spelers hun slak als eerste over de finishlijn te stuwen. Het spel omvat erg kleurrijk
en stevig materiaal in de vorm van 14 stukken parcours (6 rechte stukken en 8 bochten), 4 houten slakken, 4 dobbelstenen en 4 slakkenkaarten.

De spelers vormen een parcours zoals afgebeeld in de spelregels of bouwen een eigen route met de parcoursstukken.
Daarna neemt elke speler een slakkenkaart en de bijbehorende slak. Hij plaatst z'n slak op de startgrid van het parcours. De jongste speler komt op de pole-position en mag als eerste spelen.

Als een speler aan de beurt is, gooit hij met de dobbelste(e)n(en) afhankelijk van z'n huidige positie. De speler die het verste op het parcours gevorderd is, speelt eerst. Deze speler gooit één dobbelsteen en mag z'n slak het gegooid aantal ogen gaan bewegen. De tweede speler (die op dat ogenblik tweede ligt) komt dan aan de beurt en gooit 2 dobbelstenen, waaruit hij er één mag kiezen. De derde speler mag met 3 dobbelstenen gooien en de vierde met 4 dobbelstenen. Het bewegen gebeurt in dit spel door met één vinger je slak voort te duwen. Elke keer het lijntje op het slakkenhuis van je slak rondgedraaid is, telt dit als een stap.

Indien je tijdens je beweging een slak van het parcours duwt, eindigt je beurt onmiddellijk en wordt de slak terug op het parcours geplaatst waar hij stond. De speler die als eerste over de finishlijn komt, is de winnaar.

De turbo-variant van het spel gebruikt de slakkenkaart. Een speler mag deze kaart éénmalig tijdens het spel gebruiken om onmiddellijk nog eens te spelen. Ze gooien het aantal dobbelstenen overéénkomstig met de huidige positie die ze bekleden.Titel : Vroom Vroom
Auteur : Frédéric Moyersoen
Uitgeverij : Blue orange (verdeeld door Geronimo games)
Aantal spelers : 2-4
Speelduur : 10 min.
Leeftijd : 4+

05-08-2016 om 00:00 geschreven door SpinLi  


>> Reageer (0)
04-08-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Top that! (Blue orange)


Speed cups was de vorige jaren ongetwijfeld een hit bij veel kinderen (en families). Op snelheid de afgebeelde opdracht op een kaart nabouwen om de kaart als overwinningspunt binnen te rijven. Erg leuk concept, maar het kan in een nog mooier jasje hebben ze bij Blue orange gedacht. In Top that! nemen we het ganse spelmechanisme van Speed cups over, voegen we nog enkele kleine zaken toe en ovegieten we het met een magische "goochelaarssausje".

In de speeldoos vinden we 4 zwarte hoeden, 4 rode bekertjes, 4 oranje cilinders, 4 groene jetons, 4 witte konijnen en 55 opdrachtkaarten.
Elke speler neemt 1 van elke plastic spelonderdeel en de kaarten worden geschud en als gedekte trekstapel in het midden van de tafel klaargelegd.
Aan het begin van een ronde wordt de bovenste kaart opengedraaid. De speler gaan gelijktijdig aan de slag met hun persoonlijke materiaal om de juiste combinatie te bouwen. Hierbij nemen ze volgende regels in acht :
- de gekleurde voorwerpen moeten in hun constructie worden opgenomen
- de grijze voorwerpen moeten ergens in hun stapel (constructie) verborgen worden
- de voorwerpen die niet op de kaart staan, mogen ze niet gebruiken en dienen terzijde te worden gelegd

Als een speler erin slaagt om de constructie te bouwen, roept hij "Top that!". Zijn bouwsel wordt langs de zijkant bekeken en gecontroleerd. Is het correct, wint hij de opdrachtkaart. Bij een fout ligt deze speler uit de lopende ronde. De speler die als eerste vijf kaarten kan winnen, wint het spel.
Het spel komt ook met een extra geavanceerde regel : sommige kaarten tonen sterren rond een voorwerp. In dit voorwerp moeten één of meerdere grijze voorwerpen verborgen worden. Er wordt dus een extra bouwvoorwaarde ingesteld. Je kan er ook voor opteren om de ganse stapel opdrachtkaarten door te spelen of de eindcondities te verleggen naar eigen inzicht en zin.

Titel : Top that!
Auteur : Thierry Denoual
Uitgeverij : Blue orange (verdeeld door Geronimo games)
Aantal spelers : 2-4
Speelduur : 15 min.
Leeftijd : 6+

04-08-2016 om 00:00 geschreven door SpinLi  


>> Reageer (0)
03-08-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fast flip (Blue orange)


Fast flip is een spelletje dat behoort tot de categorie van de reactiespellen à la Jungle speed, Halli galli en andere Geisterblitzen.
Het driehoekige metalen doosje valt onmiddellijk op en zorgt wederom voor een ander formaatje in onze spellenkast. Het spel omvat 54 kaarten, 5 fruitfiches en 5 cijferfiches. Dat is alles wat je nodig hebt om een potje te spelen.
De fiches zijn zelfs enkel nodig indien je één van de varianten wil spelen. Doel van het spel is zo veel mogelijk kaarten te verzamelen door als snelste het juiste antwoord te roepen (of fiche te nemen bij variant).

De kaarten worden geschud en als open trekstapel in het midden van de tafel klaargelegd. De eerste kaart wordt naast de trekstapel gelegd en dan gaan alle spelers gelijktijdig op zoek naar het juiste cijfer of fruit. Als de omgedraaide kaart een stuk fruit toont, dan ga je vliegensvlug op zoek naar het aantal stukken van dit type fruit op de andere kaart. Als de omgedraaide kaart een cijfer toont, zoek je welk type fruit dit exacte aantal keer staat afgebeeld op de bovenste kaart van de stapel. De eerste speler die het juiste antwoord geeft, wint de opgedraaide kaart en verdient hiermee een punt. Als een speler zich vergist, mag hij de volgende ronde niet meespelen. Het spel eindigt als er nog maar twee kaarten in het midden van de tafel liggen. De speler die het meeste kaarten wist te verzamelen, wint het spel.

Voor de variant ga je aan de slag met de fiches. In plaats van het correcte antwoord te roepen, neem je nu vliegensvlug de juiste fiche. Je legt deze als overwinningspunt voor je neer. Maar in de loop van het spel kan deze fiche ook bij jou afgenomen worden, zorg er dus voor dat je ook als eerste reageert om je eigen fiches te verdedigen. De speler die als eerste vijf fiches voor zich heeft liggen, wint het spel. Je kan ook opteren voor een korter spel door te spelen naar 3 of 4 fiches.
Titel : Fast flip
Auteurs : Ken Gruhl & Quentin Weir
Uitgeverij : Blue orange (verdeeld door Geronimo games)
Aantal spelers : 2-8
Speelduur : 15 min.
Leeftijd : 7+

03-08-2016 om 13:57 geschreven door SpinLi  


>> Reageer (0)
28-07-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.imprESSEN : Jäger und späher


Jäger und späher (Kosmos) :


+ de hand van de auteur van Kashgar is hier duidelijk te voelen
+ dit spel is een pareltje dat niet vertaald is geworden (net zoals Kashgar)
+ het artwork is stijlvol en de kaarten superduidelijk
+ de acties op de kaarten zijn simpel, maar elegant
+ er zijn een basisspel, normaal spel en varianten voorzien
+ het spel loopt als een trein, zoals een 2-speler moet lopen
+ het oprapen van "nieuwe" kaarten om je hand te vormen is zo'n goed spelmechanisme

- het spel is enkel in het Duits te verkrijgen en het materiaal is niet taalonafhankelijk
- onbegrijpelijk dat andere uitgeverijen de spellen van deze auteur niet oppikken
- de spelregels zijn op zich wel oké, maar na een instructiefilmpje te hebben bekeken werd het toch allemaal duidelijker
- de grondstoffen op de kaarten zijn nogal klein, als je die afdekt met de blokjes zie je de vrije grondstoffen niet altijd even goed

Conclusie : Jäger und späher is een erg deftig 2-persoonsspel dat gerust in de rij met Targi en Patchwork mag gaan staan. Het thema dat gebruikt is, is niet het meest innovatieve, maar het spelmechanisme is dat zeker wel. Het is onbegrijpelijk dat beide titels van deze auteur aan alle Engelstalige (en andere talen) voorbij gaan. Aan alle uitgeverijen die graag iets vertalen dan ook een warme oproep om in de eerste plaats Kashgar eens te bekijken en daarna ook deze titel als ze op zoek zijn naar een 2-speler.

28-07-2016 om 07:39 geschreven door SpinLi  


Categorie:imprESSENs
>> Reageer (0)
26-07-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.imprESSEN : SignorieSignorie (Whats your games) :


+ het spel past vlekkeloos in de reeks van WYG, de kwaliteit wordt doorgetrokken
+ het kiezen van de dobbelstenen, waarbij de waarde belangrijk is voor zowel de actie als het passen is erg fijn
+ het spel is erg spannend, bij ons was er gisteren slechts één punt verschil tussen de 1ste en 2de plaats
+ het spel loopt netjes op, je bouwt naar je doel toe en hebt telkens héél wat keuzes te maken
+ knap dat WYG in één Essen-jaargang met twee toppers op de markt komt (Nippon en deze titel)
+ het materiaal is verzorgd, sfeervol en vooral erg netjes gemaakt om het taalonafhankelijk te houden

- de eerste keer is het wel even wennen aan alle symbolen en de interactie tussen deze symbolen
(maar eens je het gewend bent, speelt het héél intuïtief en vlot)
- misschien duurt dit spelletje net één ronde te lang voor wat het is (natuurlijk gaan volgende sessies wel sneller, maar toch ...)
- dit spel is, zoals steeds bij WYG, erg euro, het zijn spelmechanismen die erg netjes in elkaar pakken, maar het is daardoor ook droog
(tenzij je er zelf natuurlijk het nodige thema in stopt en acties koppelt aan het thema)

Conclusie : het heeft z'n tijd geduurd vooraleer deze titel op tafel is verschenen (ook door een misprint), maar ik ben erg blij dat ik hem eindelijk kon spelen. Het is een erg degelijke euro-game die je snel onder de knie hebt qua spelverloop, maar niet zo maar naar je hand zal kunnen zetten. Ik vermoed dat het spel nog beter had geweest als men de speelduur iets meer had kunnen beperken (zeker met vier), ik vermoed dat met 3 spelers de verhouding speelduur-speelplezier optimaal zal zijn. Op naar een volgende sessie (met drie) zou ik zeggen.

26-07-2016 om 08:32 geschreven door SpinLi  


Categorie:imprESSENs
>> Reageer (0)
21-07-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.imprESSEN : West of AfricaWest of Africa (ADC Blackfire Entertainment) :

+ dit is old-school eurogamen met het op voorhand plannen van acties
+ je komt telkens dat actietje te kort
+ al je beslissingen gaan verband houden met elkaar
+ dit spel is erg nauw, je gaat al snel in elkaars vaarwater zitten en moet steeds een back-up-plan achter de hand houden
+ het is een race naar het einde, binnen het uur is dit spel afgelopen (met alle spelersaantallen)
+ meerderheden creëren en acties op voorhand plannen, u begint te watertanden
+ de flow-of-play is erg duidelijk en rechtlijnig, je moet slechts enkele actiekaarten uitleggen

- het is old-school en voor de cult of the new is dat misschien niet meer aan de orde
- het plannen kan voor de nodige frustraties en AP zorgen (hoewel de speelduur overall best meevalt)
- meerderheden creëren en acties op voorhand plannen zijn niets voor u
- er zitten hier en daar wel enkele kleine regeltjes aan het spel, zorg ervoor dat je het de eerste keer onmiddellijk juist doet (spelregels bij de hand) en dan komt het allemaal goed

Conclusie : West of Africa heeft mij persoonlijk weten te bekoren. Het artwork is redelijk ouderwets, het materiaal zeker niet fantastisch (maar wel degelijk) en de spelmechanismen niet super-origineel en sexy, maar het werkt allemaal wel. Soms heb je van die spellen die dat old-school-gevoel oproepen (zoals Hanze bijvoorbeeld) en dat doet dit spel ook. Blijkbaar zou het spel ook terug herdrukt worden, dus dit geeft toch aan dat er nog voldoende vraag is naar dit spel. Het spel is wel erg nauw, speelvolgorde kan dramatisch uitdraaien voor sommige spelers, dus zorg dat je een B-plan achter de hand houdt. Je moet opportuniteiten zien en zoeken en je zal merken dat het aan het eind van het verhaal erg spannend uitdraait, met gelijkstanden of zéér kleine overwinningen.

21-07-2016 om 00:00 geschreven door SpinLi  


Categorie:imprESSENs
>> Reageer (0)
20-07-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.imprESSEN : Fleet wharfside


Fleet Wharfside (Eagle-Gryphon games) :


+ erg handig, klein kaartspelletje met voldoende diepgang
+ speelt redelijk snel, het is een race naar het einde toe
+ de scores liggen behoorlijk dicht bij elkaar
+ je kan altijd wel iets ondernemen, beurten zijn kort, duidelijk, maar je gaat al snel naar een bepaald doel
+ het artwork van Fleet is hierin te herkennen (zo goed als identiek)
+ een mooie aanvulling van een al toffe reeks Fleet-spellen
+ je scoort op meerdere manieren punten
+ de eigenschappen van de contracten zijn superduidelijk, je bent er zo mee weg

- je bent wel een beetje afhankelijk van de kaarten die je voorgeschoteld krijgt, maar kan gaan manipuleren in grote mate
- er wordt erg weinig gerucht gegeven aan deze titel, hoewel het echt wel meer zou verdienen
- het is Amerikaans en EGG dus al snel stevig geprijsd voor een kaartspel
- de eigenschappen van de contracten zijn superduidelijk en al gauw misschien iets te beperkt
- de spelregels zijn duidelijk, maar bij een eerste lezing moet je toch al goed nadenken over wat er allemaal gebeurt

Conclusie : Fleet Wharfside is een erg mooie aanvulling van de Fleet-reeks. Fleet is een spel dat me altijd al geïntegreerd heeft en dat doet dit kleine kaartspelletje eigenlijk ook wel. Het spel omvat een gestroomlijnd spelmechanisme en eens je één rondje gedraaid hebt, is alles overduidelijk en ga je dit spel nog sneller kunnen spelen. Ik durf het al gerust in de categorie van Star realms duwen, maar het zal zeker nooit dit aanzien krijgen (enerzijds omwille van het thema, anderzijds door de toegankelijkheid). Kortom : Fleet is waarschijnlijk als spel nog beter, maar als snel tussendoortje of om in je binnenzak mee te nemen (wat bij Fleet net niet lukt) kan dit spel zeker bekoren.

20-07-2016 om 19:11 geschreven door SpinLi  


Categorie:imprESSENs
>> Reageer (0)
08-07-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.imprESSEN : Broom service - het kaartspelBroom service - het kaartspel (Alea/Ravensburger) :

+ het spelmechanisme van Wie verhext! en Broom service tot het minimum herleid en gestript
+ het speelt vlot, erg vlot
+ de spelregels zijn zoals steeds erg duidelijk geschreven, want op zich is het wel wat abstracte uitleg (spelers die de voorgangers kennen gaan hier echter geen last van hebben)
+ de kleine-doosjes-reeks van Alea, we gaan er nog aan kunnen wennen
+ het artwork op de kaartjes is erg fijn, de kleuren zijn duidelijk te herkennen en de overzichtskaartjes erg handig en functioneel
+ economisch slim, maar ook leuk, dit spel bevat een mini-uitbreiding voor Broom service - het bordspel

- qua moeilijkheidsgraad in niets te vergelijken met z'n voorganger "klein" doosje Castles of Burgundy het kaartspel
- vier rondjes zijn gewoon te weinig, het spel is eigenlijk iets te snel gedaan (wat op zich natuurlijk weer positief is)
- er zijn wel wat opdrachten te vervullen, maar véél meer is er niet aan de gang, ik mis wat diepgang

Conclusie : Broom service het kaartspel is hopelijk de laatste in rij van deze titels, want buiten een dobbelspel zie ik niet in wat men er nog meer zou mee kunnen doen. Persoonlijk blijf ik Wie verhext! het beste vinden. Het combineert het leuke spelmechanisme met en echt spel en diepgang. Dit kaartspel is eigenlijk enkel en alleen het spelmechanisme dat aan een beetje set-collecting wordt gekoppeld. Let wel, het is zeker niet slecht. Het speelt vlot, kan ongetwijfeld met iedereen gespeeld worden en kan een perfecte opstap zijn naar de twee grotere broers. Dus als u mijn mening vraagt, geef ik u graag volgend advies.
- Je bent op  zoek naar een bordspel met dit mechanisme, maar kan tegen de nodige frustratie : Broom service - het bordspel
- Je bent op zoek naar een snel, kort kaartspel dat je met iedereen kan spelen : Broom service - het kaartspel
- Je bent op zoek naar een deftig spel, voldoende diepgang, maar toch klein en elegant : Wie verhext!
Wat je ook beslist, één van deze spellen mag je toch zeker in je collectie opnemen.

08-07-2016 om 08:13 geschreven door SpinLi  


Categorie:imprESSENs
>> Reageer (0)
05-07-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.imprESSEN : The ancient world


The ancient world (Red raven games) :


+ artwork van Ryan Laukat = top
+ relatief eenvoudige worker-placement met toch wel wat interessante keuzes
+ opbouwen, zonder al te veel afbraak
+ het plaatsen van de arbeiders waarbij je telkens een arbeider met hogere waarde moet plaatsen zorgt toch voor ietwat denkwerk
+ de schade die de titanen aanrichten zijn niet van die orde dat het dodelijk is, af en toe een beetje lastig, maar meer niet
+ het opbouwen van je strijdkrachten zorgt voor interessante keuzes
+ de zwakkere titanen gaan er erg snel aan en dan is het opbouwen geblazen naar de sterkere
+ het spel heeft een goede speelduur, vooral door de eenvoud van de spelregels ben je snel aan het spelen

- weinig spelersinteractie
- voor de die-hardgamer is het misschien net ietsje te eenvoudig
- dit is een erg solide spel dat de meesten een 7 à 8 zullen geven, maar weinigen gaan opteren voor een 9 of hoger volgens mij

Conclusie : The ancient world blijft trouw aan de wereld die Ryan Laukat voor ons geschapen heeft, zie het gerust als de oude wereld waarin City of iron zich ook afspeelt of waar Above and below nadien op bezoek komt. Het spel is niet baanbrekend qua spelmechanismen, maar introduceert toch enkele fijne nieuwe elementjes. Het op pensioen sturen van militaire kaarten bijvoorbeeld zorgt voor interessante keuzes. Ook het opbouwen van je stad zal je in een bepaalde richting op het bord sturen qua worker-placement, maar je hebt altijd keuzes, vooral de volgorde waarin je de acties gaat uitvoeren is belangrijk. Het militaire luik in dit spel is duidelijk, overzichtelijk en erg snel uitgelegd. Ook de negatieve gevolgen van een gevecht zijn duidelijk en overzichtelijk en relatief snel te herstellen. Je komt in dit spel zelden in ademnood, enkel spanning qua timing laat je bibberen. Met The ancient world raakt Ryan Laukat toch weer een gevoelige snaar en doet hij me uitzien naar z'n volgende project dat op KS zal verschijnen weldra. Ook zijn vorige titel "Islebound" zou na de grote vakantie in de winkelrekken moeten verschijnen en gaan we nauw in het oog houden.

05-07-2016 om 07:35 geschreven door SpinLi  


Categorie:imprESSENs
>> Reageer (0)
04-07-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Carrotia (Mage company)


Carrotia is een coöperatief tegellegspel waarbij de spelers tegen de klok een labyrinth gaan bouwen en met het konijn zo veel mogelijk wortels proberen te verzamelen en vooral te ontsnappen. In de doos vinden we prachtig vormgegeven materiaal terug in de vorm van 40 tegels, 3 zandlopers (30-60-90 sec.), 27 queestekaarten, 6 spelerskaarten (karakters), 6 vogelfiches, 30 wortelfiches, 2 pijlfiches, 6 dobbelstenen en 1 houten konijn.

Het spel is opgesplitst in 3 ronden, die op hun beurt uit 2 fasen bestaan.
1) de spelers krijgen een beperkte tijd om het labyrinth op te bouwen met de tegels die ze op handen hebben
2) het konijn volgt het pad en verzamelt zo veel mogelijk wortels en voorwerpen in een voorgeschreven aantal stappen
Indien de spelers na 3 ronden 20 wortels (1-3 spelers) of 25 wortels (4-6 spelers) weten te verzamelen winnen ze het spel. Slagen ze hier niet in gaan ze gezamenlijk de spreekwoordelijke boot in.

De queestekaarten zijn onderverdeeld in 3 niveaus, afhankelijk van de ronde gebruik je queeste 1, 2 of 3. Deze kaarten tonen een blueprint van het labyrinth dat je in die bepaalde ronde zal moeten bouwen. In ronde 1 is dit een speelveld van 3x3 tegels, in ronde 2 4x4 en in ronde 3 5x5. Voor aanvang van de ronde krijgen de spelers een aantal tegels op handen (afh. aantal spelers, zie spelregels). De zandloper van de bewuste ronde wordt omgedraaid en de spelers plaatsen om beurten één van hun tegels aan het speelveld. De tegels moeten uiteraard netjes aan elkaar passen en de vorm van de queestekaart kopiëren. Naast het plaatsen van een tegel kan een speler er ook voor opteren om een eerder geplaatste tegel te ruilen met één van z'n handtegels. Zo gauw de tijd is opgebruikt, stoppen de spelers met bouwen. Er moet minstens een gang ontstaan zijn met het startpunt (groene pijl) en eindpunt (rode pijl) zoals aangegeven op de queestekaart. Daarna plaats je de wortel- en vogelfiches zoals aangegeven op de queestekaart. Indien niet alle tegels correct of volledig geplaatst zijn, leg je één extra vogelfiche om 3 tegels te veranderen/toe te voegen.In fase 2 gaan de spelers het konijn over het labyrinth verplaatsen (kloksgewijs of tegen de klok staat aangegeven op de queestekaart). Je beweegt van de starttegel (groene pijl) richting de uitgangstegel (rode pijl) en mag niet terugkeren op je stappen. Indien het konijn bij een wortelfiche komt, wordt deze in de puntenstapel geplaatst van de spelers. Elke speler heeft ook een karakter dat hij éénmalig per ronde kan gebruiken in z'n beurt. In de eerste ronde hebben de spelers 10 bewegingspunten om tot aan de tegel met de rode pijl te geraken (je hebt geen extra bewegingspunt nodig om eraf te bewegen). Na de beurt van elke speler gooi je met een aantal dobbelstenen, gelijk aan het aantal vogels op het bord, de fiches worden verplaatst. Deze bewegingen kunnen naar links, rechts, boven, onder, wortelfiche naar keuze of het konijn zijn.

Na de lopende ronde blijft het labyrinth liggen voor de volgende ronde. De spelers krijgen terug nieuwe tegels op handen en bouwen volgens de regels aan tot een speelveld van 4x4. Dit keer krijgen ze 60 seconden de tijd. De wortel- en vogelfiches worden wel eerst afgeruimd en nadien terug gelegd zoals aangegeven op de queestekaart niveau 2. In de bewegingsfase hebben de spelers nu 15 stappen. In ronde 3 krijgen de spelers 90 seconden om het labyrinth op te bouwen en hebben ze 20 stappen. Voor het overige verlopen de rondes op identiek dezelfde wijze.

De karakters :
- vampier : je mag 2 x bewegen
- mummie : cancel het effect van een vogel
- oude zeiler : je mag een stap achteruit bewegen
- geest : vlieg en beweeg naar een tegel naar keuze
- bandiet : wanneer je een wortelfiche bereikt, tel je +1 wortel
- clown : verplaats een vogel naar de starttegel

De vogels :
Elke vogel heeft 2 effecten, wanneer het een wortelfiche vindt (A) of wanneer hij bij het konijn komt (B).
- uil : A) verandert een 3-wortelfiche in een 1-wortelfiche B) heractiveer het effect van het karakter
- havik : A) vernietigt het wortelfiche B) brengt je terug naar de begintegel
- kraai : A) steelt een wortel van de tegel en neemt het mee B) deactiveert het effect van het karakter
- zeemeeuw : A) steelt een wortel van de tegel en neemt het mee B) geeft je de wortels die hij al verzamelde
- vleermuis : A) verandert de wortel in een nieuwe vogel B) neemt je mee naar de eindtegel
- spreeuw : A) steelt een wortel en brengt deze naar de starttegel B) heractiveert het effect van het karakter

Titel : Carrotia
Auteur : Malte Kühle
Uitgeverij : Mage company
Aantal spelers : 1-6
Speelduur : 30 min.
Leeftijd : 8+

04-07-2016 om 00:00 geschreven door SpinLi  


>> Reageer (0)
03-07-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The cohort (Mage company)


In Cohort vormen de spelers om ter snelste een legioen om aan Caesar te tonen dat zij de beste commandant zijn.
Een legioen wordt gevormd door 3 verschillende cohorten, die op hun beurt een verzameling zijn van soortgelijke kaarten.
Afhankelijk van het type kaart zal een cohort bestaan uit 3, 4 of 5 dezelfde kaarten. Cohort bestaat uit 168 kaarten, opgedeeld in 8 verschillende types. Alle kaarten worden geschud en als trekstapel klaargelegd. Er wordt een startspeler gekozen en nadien wordt er met de klok mee gespeeld.

Tijdens een beurt doorloopt een speler de volgende 3 fasen :
1) trek 2 kaarten van de trekstapel, bekijk ze en geef er één aan een tegenspeler naar keuze, de andere kaart hou je zelf
2) optioneel mag je één van je handkaarten op tafel leggen als deel van één van je cohorten
3) leg extra handkaarten af, je limiet is vier handkaarten (standaard)

Zo gauw een speler kaarten voor zich open legt, geldt het effect dat de kaart met zich meebrengt. Deze negatieve effecten maken het moeilijker om bepaalde combinaties te gaan maken. In de rechterbovenhoek van de kaart staat hoeveel exemplaren je moet verzamelen vooraleer je cohort volledig is (3,4 of 5). Eens dit het geval is, draai je de kaarten dicht en heb je één van je cohorten verzameld. De effecten van deze sets gelden niet meer en zo gauw je er drie hebt verzameld, win je het spel. Bovendien mag een speler die een cohort maakt een tegenspeler aanduiden die al z'n handkaarten moet afleggen.

De kaarten :
- Praetorian : je kan geen kaarten van tegenspelers ontvangen
- Catapult : wanneer je 2 kaarten van de trekstapel trekt, leg je ze gedekt voor je neer (zonder eerst te bekijken, geef je er één aan een tegenstander en hou je de andere zelf op handen
- Centurion : speel met je handkaarten open vanaf nu
- Sagittarii : trek 1 kaart van de aflegstapel en de andere van de trekstapel, nadien verdeel je er één en hou je de andere
- Equites : je handlimiet is nu 2
- Legionary : leg alle primus pilus kaarten uit je hand of delen van je cohorten af
- Velites : trek voor je beurt 1 kaart van de trekstapel en geef zonder te kijken aan een tegenspeler, vervolg nadien je beurt zoals gewoonlijk door 2 kaarten te trekken, één te verdelen en de andere te houden
- Primus pilus : gebruik deze kaart als joker in één van je cohorten of leg de kaart af en verwijder een kaart van een tegenspeler z'n cohort


Titel : The cohort
Auteur : Jeremie Kletzkine
Uitgeverij : Mage company
Aantal spelers : 2-6
Speelduur : 15-30 min.
Leeftijd : 8+

03-07-2016 om 00:00 geschreven door SpinLi  


>> Reageer (2)
02-07-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Takenoko - Chibis (Pegasus spiele)


Chibis is de eerste volwaardige uitbreiding voor het erg toffe spel "Takenoko". De Japanners krijgen van de chinezen nog een panda cadeau, de tuinier van de keizer mag het weer allemaal gaan oplossen. Allemaal leuk en wel, maar het feit dat het dit keer een vrouwelijk exemplaar betreft, zou wel eens zware gevolgen kunnen hebben. De uitbreiding voegt enkele nieuwe speelelementen toe, maar je hebt de basisdoos nodig om het spel te kunnen spelen. In de uitbreiding vind je 6 nieuwe landschapstegels (met Chibis-symbool), 17 extra bamboescheuten, 18 nieuwe opdrachtkaarten, 1  vrouwelijke pandafiguur en 9 babypandafiches.
De nieuwe tegels worden gemixt met die uit het basisspel en ook de nieuwe opdrachten worden in de desbetreffende trekstapels geschud. De babypandafiches en de vrouwelijke pandafiguur worden naast het speelveld klaargezet. De spelregels van het basisspel blijven allen behouden. Ik geef je hier graag een overzichtje van de nieuwigheden.De vrouwelijke panda :
- zij komt op de eerste tegel met Chibis-symbool die in het spel wordt gebracht
- komt er een nieuwe tegel met Chibis-symbool in het spel wordt de figuur steeds hierop gezet
- je mag met haar bewegen op exact dezelfde manier als met de andere panda (met de actie "panda bewegen" of na het gooien van de "bliksemschicht" op de dobbelsteen). Je moet wel één van beiden kiezen en mag niet beide figuren verplaatsen.
- de panda eet een bamboescheut van de tegel waarop ze eindigt
- komt de vrouwelijke panda op dezelfde tegel als de mannelijke panda mag de speler ervoor opteren om één bamboescheut terug in de voorraad te leggen, daarna ontvang je één babypandafiche in de kleur van de afgegeven bamboescheut

De babypanda's :
- ze liggen gedekt naast het speelveld en kunnen in het bezit komen van de spelers zoals hierboven beschreven
- op de achterkant staat een bonus die ze onmiddellijk na het nemen opleveren
1) neem een waterkanaaltje
2) neem een verbeteringstegel naar keuze
3) ruil één van je opdrachtkaarten op handen met een nieuwe opdrachtkaart van dezelfde trekstapel
- je behoudt de fiches tot het einde van het spel, waar ze 2 overwinningspunten opleveren
- als alle fiches zijn opgebruikt kunnen de babypanda's niet meer gebruikt worden tijdens het spel

De nieuwe opdrachten :
Alle nieuwe opdrachten horen in de drie categorieën thuis : tuinier, tegels of panda. Je probeert wederom combinaties te maken met landschapstegels (dit keer ook in combinatie met Chibis-tegels), de tuinier moet nu bamboescheuten van diverse hoogte proberen te maken en qua panda-opdrachten moet je de gebruikelijke combinatie bamboescheuten afgeven, maar moet de panda op de begintegel staan.

De nieuwe tegels :
- op één tegel groeien de drie soorten bamboe, bovendien laten ze ook op omgrenzende tegels van alle kleuren de bamboe groeien
- als de tuinier op één van de heilige tegels eindigt, groeit er bamboe op alle bewaterde tegels in dezelfde kleur (niet enkel de aangrenzende)
- één tegel heeft dezelfde voordelen als de starttegel, alle aangrenzende tegels zijn onmiddellijk bevloeid en sommige opdrachtkaarten "panda" kunnen hier uitgevoerd worden
- één tegel stelt je in staat om met de tuinier te stoppen en een opdrachtkaart uit een trekstapel te kiezen

Varianten : (deze zijn speelbaar met enkel de basis of inclusief de uitbreiding)
- de panda mag nooit het laatste stuk bamboe van een tegel eten
- voor elke drie verschillende opdrachtkaarten op het einde van het spel scoor je 3 extra overwinningspunten

Titel : Takenoko - Chibis
Auteurs : Antoine Bauza & Corentin Lebrat
Uitgeverij : Pegasus spiele
Aantal spelers : 2-4
Speelduur : 45 min.
Leeftijd : 8+

02-07-2016 om 00:00 geschreven door SpinLi  


>> Reageer (0)
28-06-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Broom service - het kaartspel (Ravensburger)


En na gisteren het eerste "kleinste" doosje van de Alea-reeks komt vandaag al het tweede in de vorm van Broom service - het kaartspel aan bod. Wel een rare kronkel die men maakt bij Alea spiele. Broom service het bordspel kwam al voort uit het kaartspel Wie verhext en nu gaat men terug naar een kaartspel. Net zoals bij Die Burgen von Burgund omvat het speelmateriaal enkel kaartjes van het kleinst mogelijke formaat. 144 hekskaarten, opgedeeld in 9 kleuren (in verschillende hoeveelheden), 11 opdrachtkaarten en 6 overzichtskaarten. Daarnaast omvat dit spel ook een eerste mini-uitbreiding voor Broom service, tactisch een financiële meesterzet van Alea/Ravensburger.

In dit spel ga je aan set-collecting doen en de meeste toverdrankjes proberen te verzamelen. Op de overzichtskaartjes zie je hoeveel punten je scoort voor het verzamelen van een aantal drankjes. Belangrijk is dan ook dat je weet hoe de hekskaarten zijn opgebouwd. Aan de bovenkant staat het aantal toverdrankjes dat je wint voor de moedige actie, in het midden een tekening ter illustratie (en de kleur) en onderaan het aantal drankjes dat je krijgt voor de laffe actie.
Er worden 3 willekeurige opdrachtkaarten in het midden van de tafel gelegd, de andere worden niet gebruikt. Deze opdrachten tonen telkens een combinatie van toverdrankjes, de speler die er als eerste in slaagt om hieraan te voldoen krijgt de kaart en scoort hiermee 5 overwinningspunten aan het einde van het spel.
Afhankelijk van het aantal spelers worden een aantal hekskaarten gebruikt. Deze worden geschud en elke speler ontvangt een aantal handkaarten (afh. aantal spelers). De resterende kaarten vormen een trekstapel waarvan er een aantal worden opengelegd, gelijk aan het aantal spelers. Elke speler kiest hieruit één kaart en legt deze met de laffe kant open voor zich neer.Het spel verloopt over 4 ronden, die elk 3 tot 9 beurten telt. Elke speler kiest 3 verschillende kaarten (3 kleuren) uit z'n hand en legt de andere gesloten voor zich neer. De startspeler legt als eerste één van deze gekozen kaarten open voor zich neer en beslist of hij de moedige of laffe actie speelt door de juiste kant van de kaart naar boven te leggen. Daarna komen de andere spelers in de wijzers van de klok aan de beurt. Zij hebben drie verschillende mogelijkheden :
1) ze hebben geen handkaart gekozen in de uitgespeelde kleur : de speler past gewoon
2) ze hebben een handkaart in de uitgespeelde kleur op handen en kiezen ervoor om de laffe actie te spelen : de speler legt de kaart met de laffe actie open voor zich neer
3) ze hebben een handkaart in de uitgespeelde kleur op handen en kiezen ervoor om de moedige actie te spelen : de speler legt de kaart met de moedige actie open voor zich neer. De vorige speler die een moedige actie met deze kaart speelde, draait de kaart om. Deze kaart komt op het einde van de ronde gewoon terug op handen.

De speler die als laatste een moedige actie speelde, moet de volgende kaart uitspelen. Indien iedereen een laffe actie speelde, komt de huidige startspeler terug uit. Heeft deze speler geen kaarten meer op handen is het aan de volgende speler in speelvolgorde.
Nadat alle handkaarten zijn uitgespeeld eindigt de lopende ronde. De speler trekken 3 kaarten van de trekstapel en nemen ook de omgedraaide kaarten voor zich terug op handen. Indien een speler op een gegeven ogenblik voldoet aan een opdrachtkaart op het einde van een ronde ontvangt deze speler de kaart (draait deze om, toont 5 punten). Moesten er meerdere spelers gelijktijdig een opdracht uitvoeren, krijgen alle spelers een kaart (diegene die bij de opstelling terzijde zijn gelegd).

Nadat de vier rondes zijn afgehaspeld worden de punten berekend.
- je telt alle toverdranken die je verzamelde in een kleur en berekent de score volgens het overzicht
- je telt alle moedige toverdranken (ander symbool) op alle hekskaarten en berekent de score volgens het overzicht
- je telt 5 punten extra per verzamelde opdrachtkaart
De speler met de meeste punten wint het spel.

Titel : Broom service - het kaartspel
Auteurs : Andreas Pelikan & Alexander Pfister
Uitgeverij : Alea spiele/Ravensburger
Aantal spelers : 3 - 6 
Speelduur : 15-30 min.
Leeftijd : 8+


28-06-2016 om 00:00 geschreven door SpinLi  


>> Reageer (0)
27-06-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Die Burgen von Burgund - het kaartspel (Ravensburger)
In Die Burgen von Burgund - het kaartspel gaan de spelers als edelen uit de 15de eeuw op zoek naar overwinningspunten door strategische acties te ondernemen zoals handel drijven, steden opbouwen, wetenschappelijke kennis vergaren of te gaan ontginnen in mijnen. De speler met de meeste overwinningspunten wint het spel.

In het doosje zijn enkel kaarten voorzien, maar wel een heleboel, 240 in totaal. Waarvan 114 actiekaarten (rode achterkant) en 126 extra kaarten. In deze laatste zitten goederenkaarten, dierenkaarten, bonussen, arbeiders, zilver, de kaarten die worden uitgelegd om het algemene en persoonlijke speelveld op te bouwen, startspelerkaart en overwinningspuntenkaarten.
De 114 actiekaarten zijn echter de belangrijke kaarten waarmee er gespeeld zal worden. Deze omvatten de gekende gebouwen vanuit het basisspel, zijnde de donkergroene kastelen, de grijze mijnen, de paarse kloosters, gele wetenschappelijke kennis, blauwe schepen, lichtgroene weien en beige gebouwen.

Erg belangrijk is de opbouw van deze kaarten (zie afbeelding onder). Bovenaan staat een dobbelsteenwaarde, dit is een puur speeltechnisch aspect (zodat men niet volledig afstapt van de werking van de grote broer), een centrale tekening (puur illustratief) met daaronder de specifieke eigenschap van de kaart (die je onmiddellijk uitvoert als je de kaart bouwt) en de mogelijke overwinningspunten onderaan (als je een set van drie kaarten verzameld tijdens het spel).Elke speler krijgt een project-, landgoed- en opslagkaart en legt deze open voor zich neer. Elke speler krijgt bij aanvang ook al één willekeurig goed en dier en 1 zilverkaart. Deze kaarten worden onder de opslagkaart gelegd. De resterende goederenkaarten worden op twee open trekstapels gelegd. Ook voor de dierenkaarten is dit het geval. De zilverkaarten en arbeiderskaarten vormen ook een trekstapel. De jongste speler krijgt de startspelerkaart, de volgende twee spelers krijgen één arbeiderkaart en de vierde speler krijgt twee arbeiderkaarten op handen. De kaarten met waarden 1-6 worden netjes onder elkaar uitgelegd in een algemeen gebied. De bonuskaarten worden boven dit gebied opengelegd. De spelers die als eerste aan de voorwaarden voldoen winnen deze bonussen. De vijf rondekaarten worden alfabetisch gerangschikt en als stapel klaargelegd (A-kaart bovenaan). De 114 actiekaarten worden geschud, elke speler ontvangt er zes en de rest vormt de trekstapel. Afhankelijk van het aantal spelers worden een aantal actiekaarten uitgelegd in het centrale gebied (7/10/13 voor 2/3/4 spelers). De eerste zes worden gewoon van boven naar onder aangevuld, de volgende worden bij de desbetreffende dobbelsteenwaarde gelegd. (bij 4 spelers leg je twee rijen willekeurig en de laatste kaart bij z'n waarde)

Het spel verloopt over 5 ronden (A-E), die op hun beurt bestaan uit zes beurten. Bij aanvang van de eerste beurt nemen de spelers twee actiekaarten van hun stapel van zes. Ze kiezen één van deze kaarten, voeren een actie uit en trekken een actiekaart bij op handen. Zo gauw alle zes de kaarten zijn uitgespeeld, eindigt de lopende ronde. De resterende kaarten in het centrale gebied worden verwijderd, nieuwe uitgelegd, de rondekaart vervangen en alle spelers krijgen terug zes actiekaarten voor de volgende ronde. Na vijf ronden eindigt het spel en scoren de spelers punten voor hun setjes (3 kaarten van dezelfde soort) en punten voor de verzamelde dieren (2/3/4 verschillende leveren 1/2/4 punten op). De startspelerkaart levert nog 1 punt op aan het eind. Alle punten van verzamelde kaarten, bonussen, setjes, dieren en eventueel startspelerkaart worden opgeteld en de speler met de meeste punten wint.De acties :
- neem een kaart uit het centrale speelveld : de actiekaart die je aflegt bepaald welke kaarten je mag nemen. De waarde (dobbelsteen) op de actiekaart geeft aan uit welke rij je een kaart mag nemen. Daarna leg je de kaart bij je projecten. Je mag max. 3 projecten hebben liggen. Als je deze actie kiest als je al drie kaarten hebt liggen, moet je eerst een project afleggen.
- een project bouwen en verplaatsen naar je vastgoed : de waarde van je actiekaart moet overeenkomen met de waarde van het project. Je legt de kaarten per kleur (soort) op elkaar onder je vastgoedkaart en voert onmiddellijk de actie van de gebouwde kaart uit (zie later)
- verkoop goederen : de waarde van de actiekaart bepaald welke goederen je mag verkopen (1/2 of 3/4 of 5/6). Leg alle goederenkaarten van deze soort vanuit je voorraad naast je vastgoedkaart met de punten zichtbaar. Daarnaast krijg je 1 zilverkaart per verkochte goederenkaart. Tenslotte krijg je de startspelerkaart en leg deze gedekt voor je neer. De speelvolgorde wordt niet gewijzigd in de lopende speelronde!
- vul je arbeiders aan tot 2 : neem 0,1 of 2 arbeiders uit de algemene voorraad (ongeacht waarde actiekaart)
- neem 1 zilver uit de algemene voorraad (ongeacht waarde actiekaart)
- zet arbeiders en/of zilver om in overwinningspunten : voor elke 3 afgelegde kaarten scoor je 1 punt. De kaarten komen terug in de algemene voorraad te liggen. De puntenkaarten naast je landgoedkaart.

De arbeiderkaarten :
Zij worden gebruikt om de waarde van je actiekaart die je speelt met één te verhogen of te verlagen. Je mag van 1 naar zes gaan en omgekeerd. Je mag meerdere arbeiders gebruiken om meerdere waarden te stijgen of te dalen. De gebruikte arbeiders gaan terug in de voorraad.

Het zilver :
Voor, tijdens of na je reguliere beurt mag je drie zilverkaarten afleggen om een extra beurt uit te voeren. Hiervoor neem je drie kaarten van de trekstapel met actiekaarten. Daarna heb je de keuze om één van deze drie kaarten onmiddellijk bij je projecten te leggen (max. 3) of één van deze kaarten te gebruiken als actiekaart om een extra actie uit te voeren. De twee resterende kaarten worden afgelegd.

De eigenschappen van de gebouwen :
- mijn (grijs) : neem 2 zilverkaarten uit de algemene voorraad
- kennis (geel) : neem 2 arbeiderkaarten uit de algemene voorraad
- schip (blauw) : neem 1 goederenkaart van één van beide trekstapels
- weide (lichtgroen) : neem 1 dierenkaart van één van beide trekstapels
- kasteel (donkergroen) : voer onmiddellijk één extra actie uit met een willekeurige dobbelsteenwaarde
- klooster (paars) : geen onmiddellijk effect maar mogen gebruikt worden als joker in een setje van drie. In een eigen set leveren ze 6 punten op.
- gebouwen (beige) : unieke eigenschappen voor de verschillende kaarten (zie spelregels). Zo mag je onder andere kaarten uit de voorraad naar je projecten verplaatsen, overwinningspuntenkaarten ontvangen, 3 zilver krijgen, goederenkaart of dierenkaart krijgen, een type goed verkopen of een extra project bij je vastgoed leggen

Titel : Die Burgen von Burgund - het kaartspel
Auteur : Stefan Feld
Uitgeverij : Alea spiele
Aantal spelers : 1-4
Speelduur : 20-45 min.
Leeftijd : 12+


27-06-2016 om 00:00 geschreven door SpinLi  


>> Reageer (0)
24-06-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Piratissimo (Pegasus spiele)


Vorig jaar lanceerde Pegasus spiele een nieuwe reeks kinderspellen. Afhankelijk van de leeftijd is de cover in een bepaald kleurtje. Zo bespraken we onder meer al Viva Topo, Zoowaboo en Hop hop Häschen. Nu verschijnt er een nieuw spel in een rood doosje, dus voor kids vanaf 6 jaar oud. In Piratissimo zijn de spelers piraten op zoek naar schatten op de verschillende eilanden op het speelbord. Diegene die als eerste negen schatten kan verzamelen en naar z'n thuisbasis brengen, wint het spel.

In de standaarddoos vinden we een speelbord met draaipijl, 4 houten piratenschepen, 64 schatten (ronde gouden schijfjes met een gaatje zodat ze op de boten geprikt kunnen worden), 1 houten tornado en 1 dobbelsteen.
Leg het speelbord in het midden van de tafel, elke speler zet z'n boot in z'n thuishaven en de schatten worden in de doos klaargelegd. De speler die als laatste op een schip is geweest, plaatst de tornado op een eiland naar keuze op het speelbord en begint het spel door de dobbelsteen te gooien.

Er kunnen zich twee zaken voordoen :
1) er staat een nummer op de dobbelsteen :
Verplaats je schip het aangegeven aantal plaatsen in de richting van de rode pijlen. Elk eiland telt als 1 stap. Beland je op een eiland waar reeds 2 schepen staan, zet je je schip op het volgende vrije eiland. Je kan binnendoortjes (blauwe pijlen) nemen, maar betaalt hiervoor telkens een schat.
Indien het eiland waar je strandde een gesloten schatkist toont, mag je het aantal schatten laden zoals aangegeven op de kist. Je mag ook minder laden om kapseizen te voorkomen. Land je op een open schatkist, dan moet je verplicht 2 schatten nemen, ook al zou je dan kapseizen. Zo gauw een speler meer dan 7 schatten op z'n boot steekt, zal de boot kapseizen en moet de speler schatten afleggen tot hij er slechts 3 overhoudt op z'n schip.
Indien je je beurt eindigt op een eiland waar een ander schip staat, kan je geen schatten gaan rapen, maar kan je schatten gaan stelen. Je hoeft dit niet te doen. Als je dit graag doet, draai je aan de pijl op het speelbord. Komt de pijl op een vak met een rode edelsteen dan steel je 2 schatten van de andere speler, kom je op een veld zonder edelsteen, dan gebeurt er niets. Kom je met je schip in je eigen haven terecht, mag je resterende stappen laten vallen en laad je alle schatten voor je uit. Indien je op dit moment 9 of meer schatten voor je hebt liggen, win je het spel.

2) er staat een tornado op de dobbelsteen :
- verplaats je schip 1 stap en laad schatten in of steel van je tegenstander zoals hierboven beschreven
- beweeg de tornado tussen de 1 en 4 plaatsen in de richting van de witte pijlen. Indien je landt op een plaats met 1 of 2 andere schepen, draai je aan de pijl en voer je uit wat wordt aangegeven door de pijl (verplaats de schepen, neem 2 schatten af van de schepen of steel 1 schat en leg deze open voor je neer).


Titel : Piratissimo
Auteur : Manfred Ludwig
Uitgeverij : Pegasus spiele
Aantal spelers : 2-4
Speelduur : 20-30 min.
Leeftijd : 6+

24-06-2016 om 00:00 geschreven door SpinLi  


>> Reageer (0)
01-06-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.imprESSEN : Siberia


Siberia (DLP games) :


+ als je deze speelt, weet je waar de mosterd van Orléans komt
+ een erg fijn, eenvoudig en superduidelijk spel
+ een vlot spelverloop, de spelers plannen gelijktijdig de acties, maar kunnen tactisch beslissen welke actie al dan niet wordt uitgevoerd
+ een perfect opstapje naar een spel zoals Orléans
+ de speelduur is eigenlijk perfect, binnen een uurtje ben je rond

- het materiaal is oké, maar het karton had misschien net ietsje dikker mogen zijn
- daar we Orléans kennen, is dit misschien nogal "plattekes" in vergelijking met de grote broer
- we zijn het niet meer gewend, maar er kan maar op één manier gescoord worden in dit spel (maar hoeft absoluut geen nadeel te zijn)

Conclusie : Siberia is een alleraardigst spelletje dat zelfs in familieverband uit de kast gehaald kan worden. Eigenlijk speelt het allemaal héél intuïtief. Je merkt echt dat dit spel de opstap was naar het ontwikkelen van Orléans, wat volgens mij een topper is in het euro-gamma. Het gebruik van de fiches is duidelijk en laat op zich niet zo veel mogelijke opties open, maar er zijn er wel degelijk. Je bent wel wat afhankelijk van de fiches die je trekt. Ze bepalen alleszins de weg die je zal gaan (moeten) nemen. Het is een lekkere motor die je relatief snel opbouwt en dan aan het rollen gaat in de latere beurten. Timing en planning zijn redelijk cruciaal om het spel te winnen. In Siberia wordt de strijd gestreden, zorg dat je je verkopers op de juiste plaats hebt staan, verdeel je arbeiders tactisch en sla dan toe vooraleer de tegenstand dit doet. Siberia is me zonder meer bevallen.

01-06-2016 om 07:04 geschreven door SpinLi  


Categorie:imprESSENs
>> Reageer (0)


Foto

Klik op ons logo om terug naar de startpagina te gaan


Bent u op zoek naar info omtrent een spel? Typ de titel hieronder in het balkje en klik op "zoeken".

Zoeken in blogContact via mail :

speleninlille (at) outlook.com

Categorieën
 • "Kaartje leggen" (5)
 • Essen 2009 (47)
 • Essen 2010 (27)
 • Essen 2011 (45)
 • Essen 2012 (137)
 • Essen 2013 (212)
 • Essen 2014 (85)
 • Essen 2015 (86)
 • Hete hangijzers (6)
 • imprESSENs (530)
 • Nürnberg 2012 (17)
 • Nürnberg 2013 (17)
 • Spelen met SpinLi (318)
 • Spellen in beeld (77)
 • Tussendoortjes (9)

 • Volg ons op Facebook en volg onze speelmomenten of speel gezellig mee!

  Links
 • Spellenlijst SpinLi
 • Bordspelmania : forum
 • Ditterio's blog
 • Spel(l)enderwijs
 • Boardgamegeek
 • De tafel plakt ! (Dominique)
 • Spellenclub Bengereng (Turnhout)
 • Spellenclub Pallieter (Lier)
 • Spellenclub Heist statie (Heist-op-den-Berg)
 • Boarderline (Ameritrash spellenblog)

  Foto

  5% korting bij aankoop als SpinLi-lid, tevens kunnen
  bestellingen geleverd worden op de spellenavonden van SpinLi !!!
  Klik op het logo om hun site te bezoeken.
  Inhoud blog
 • Thunderbirds (Modiphius entertainment)
 • To back ... or not to back?!
 • imprESSEN : Dynasties
 • Dynasties - Heirate & Herrsche (Hans im Glück)
 • imprESSEN : Royal goods

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op http://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!