antwerpen snort !
een snorrende kijk op 't stad
11-06-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STAMMENTWISTEN ?

STAMMENTWISTEN ?

Zou je denken, als je de commentaren van sommige journalisten leest en hoort.

STAMMENTWISTEN. Tussen de twee SNORRENSTAMMEN. Laat me niet lachen. Precies proza die past in een kiezingstrijd. Over een kortgeding mij aangedaan door de voorzitter van "de anderen" omdat ik het woordje SNORRENCLUB durfde gebruiken voor de nieuwe vereniging, de E.S.A.

Er waren en zijn toch ook vogelpikverenigingen, tafeltennis- en bowlingclubs. Waarom geen extra SNORRENCLUB?

Enfin, kortgeding gewonnen (natuurlijk) en bibi (den andre dus) gaat in beroep. LAP ! Naar een advokatenkantoor, bijna 2 jaar procederen, conclusies voorleggen, het zaakje winnen (natuurlijk!) en dan kwam de factuur van de advokaat. Veel geld, héél veel geld voor een 'uit de hand gelopen caféruzie'.

"Snor van 't Jaar" werd voor de E.S.A. "Snor van 't Stad", what's in a name? En op 't Schoon Verdiep werd beslist de beide manifestaties tweejaarlijks te houden. Waar de E.S.A. zich steeds aan gehouden heeft. 'Zij' niet.

Ook dit jaar wordt er weer over geschreven en is het hét onderwerp bij ATV. Gaston, niet bewust waar het allemaal over gaat werd de vraag gesteld wat hij zoal dacht over "de ruzie tussen de twee clubs". De brave man weet er de ballen van, interesseert hem ook niet en antwoordt dat zijn snor een échte snor is. Ondergetekende wordt dan eens door dezelfde artiest (journalist) gevraagd aan 't Stadhuis "hoe dat da naa zit met die ruze"... Mo vengt toch!

Ik ben dat kotsbeu. Je probeert, en slaagt er in, om in onze Stad een plezante bedoening op gang te brengen, en sommigen vinden het "Leuk"(!) om vooral het negatieve in the picture te zetten. Ik ga daar niet meer op in. Zeg ze gewoon dat wij de regels volgen en dat de EUROPESE SNORRENCLUB ANTWERPEN béter is dan de SNORRENCLUB ANTWERPEN. That's a fact.

Want, doeget mor. Een optocht om U tegen te zeggen. Met vier kleurrijke BELLENMANNEN (met een harde bel en een groot bakkes), gevolgd door onze VAANDRIG, de koets met GASTON, de E.S.A., de WALKING JAZZ BAND, de verschillende afvaardigingen (SCHOTEN, BRUSSEL, VePAC, ZEEBRUGGE, de HEREN VAN TURNHOUT en vele sympathisanten plus de Old-Timers van de ENGLISH DRIVERS GUILD. En : PIETER ASPE en een réalisateur vanuit Parijs, MATIAS, die een documentaire maakt over "les moustachus", vrolijk en ernstig.

Dit is de allerlaatste keer dat ik praat over de meningsverschillen tussen de twee Antwerpse verenigingen. De E.S.A. zal er volgend jaar niet bij zijn, bus in en weg wezen naar betere oorden met leden en simpa's. Maar (!) 't jaar daarop hebben we weer een "SNOR - SUPER-DE-LUXE" . Ne grote meneer !

En nu gaan we werken aan de de "TIETZ-TITS-muur" van Wilrijk, de tweedaagse van NEERLAND en de JUBILEE van de makkers van SCHOTEN.

Het gaart jullie SNOR,

11-06-2010 om 00:00 geschreven door oppersnor  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
03-06-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GASTON EN CO.

GASTON EN CO.

Weken géén blog. Maar wéken bezig geweest met het FIESJE rond GASTON.

GROTE MENEER, die GASTON. 29 jaar nà het FIESJE voor LEO MARTIN als "Snor van het Jaar", is het nu zijn beurt. Maar dan wel als "SNOR VAN 'T STAD". Ach, what's in a name?

Met GASTON op stap in Blankenberge, PIETER ASPE ontmoet, goeie contacten met THE ENGLISH DRIVERS GUILD, nieuwe ontmoeting met DE HEREN VAN TURNHOUT, sponsoring van koffie VERHEYEN en onze vriend LIEVEN BURIE, opname bij ATV voor DAG/TV, telefoontjes van DE RODE LOPER voor opnames, artiekels in de pers over de twee Snorrenclubs (ZITTEN ELKAAR IN DE HAREN), eindelijk parkeerplaats voor de Old-timers op het Steenplein (waar de 'tegenhanger: Snor van 't Jaar' door "de anderen" gevierd wordt), de nieuwe GILDE VAN DE MOESTASJE VAN BRUSSEL zal er bij zijn, plus de mannen van SCHOTEN, LUDO VAN CAMPENHOUT heel efkes want daarna naar Sjangai, ontvangst door Burgemeester PATRICK JANSSENS, bronzen beeldje van MARC CLAERHOUT voor GASTON, alsmede caricatuur van HANZZ, sponsoring van PALM (!), 2500 sjieke brochures verspreid, tafels besteld in ribbekesrestaurant AMADEUS, zon is ook van de partij.

Dat was het. Alhoewel, HET moet nog komen. Hard aan gewerkt met een enthousiast bestuur. Mét resultaat en daar zijn we fier op.

Met de E.S.A. gaat het goed, héél goed! ALTIJD IN BEWEGING.

En er komt nog meer dit jaar, verrassingen aan de lopende band, maar dit is voor nà GASTON !

03-06-2010 om 00:00 geschreven door oppersnor  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
>> Reageer (0)
04-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BANGELIJK MORTSEL !

BANGELIJK MORTSEL !

Echt BANGELIJK dus. Om BANG van te krijgen. OPPASSEN dus!

Toen ik gistermorgen omstreeks 11.00 uur via de Edegemsestraat naar de Steenweg (die met dat verkeersinfarct) ging, werd ik aangesproken door een gebruinde (van bij de geboorte) sportieve, goed geklede jongeman.

Hij vroeg me , in't Engels of één van de zijstraten de "Mariastreet" was. Ik wist onmiddelijk dat die in Mortsel niet bestaat, dat was mijn eerste argwaan.

Volgende vraag was, en hij haalde 2 munten van 2 Euro en één van 1 Euro uit zijn zakken en vroeg of ik die kon "change for a banknote of five Euros". Hij had die nodig "for telephoning".

'Very strange' dacht ik, wie heeft een biljet van 5 nodig om te telefoneren en ik verwees hem naar de "papershop" aan de overkant. Hij antwoordde "No, they wouldn't do it." En ging verder.

Hij zal gedacht hebben, die ouwe zak ziet er niet meer zo kwik uit, neemt zijn portefeuille om die 5-er er uit te halen en ik loop er mee weg. No way !

Een nieuwe manier om "Benidorm Bastards" te beroven. Portefeuille even boven en wég! Mor ni mé den deeze...

Straatcriminaliteit stijgt. De kleine man wordt steeds en meer het slachtoffer van kleine overvallen. Meer blauw dus. Op straat.

04-05-2010 om 00:00 geschreven door oppersnor  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
02-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWART/GEEL/ROOD

ZWART/GEEL/ROOD

Het davert 't allen kant / In dit rare Belgenland.

Da meugde wel zegge.

Heb ooit eens ergens gelezen dat in 1831, een "verkozene des volks", uiteraard in 't Frans, de gevleugelde woorden uitsprak : "La Belgique sera Latine ou ne sera pas!".

En dat is niet gelukt. Tant pis.

Nu in 2010 hebben we nog niet bereikt waar decennia lang over vergaderd, gepraat en betoogd werd. Dé Splitsing. BHV.

Met de glimlach zitten de poltiekers weer rond de tafel bij de VRT en ATV om ons te vertellen hoe het zou moeten opgelost worden. Vooral die grijze éminences, met de wijsheid in pacht, ex-ministers, die het allemaal hadden kunnen verwezenlijken maar nooit gedaan kregen: 5 minuten politieke moed.

En op de fiets springen voor de jaarlijkse tocht door de Vlaamse gemeenten, met het geel-zwarte t-shirt. Een pintje pakken, poseren voor de tv en glimlachen. Ze zullen hem niet temmen...

"Sire, on compte sur vous!" bloklettert nu La Dernière Heure. Bij de volksraadspleging na de oorlog over het Koningshuis (Leopold 3) was er een meerderheid voor de Koning (Vlamingen) en een minderheid tegen (Walen). Leopold werd weggestuurd, nu moet Albert 2 blijven. Begrijpe wie begrijpe kan.

"Schaf Federaal af" zei mijn (belezen) krantenman.

Voeg dit rare land bij de Onafhankelijke Repubiek Snoravia en laat het gezond verstand van de Snorren zegevieren. Onder de kundige leiding van het huidige bestuur.

02-05-2010 om 00:00 geschreven door oppersnor  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
28-04-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ANTWERPS GEVOEL

ANTWERPS GEVOEL

Dat hebben de mensen van de E.S.A. wel. Zelfs de niet- Sinjoren zijn er van aangetast: die van de Kempen, de Vlaanders, Duitsland én onze halve Engelsman.

"Antwerps Gevoel", daar startte de vzw ATTENT mee, nu meer dan 6 jaar geleden. En wij waren er als de kippen bij, de E.S.A. kreeg het diploma nummer 115. Wat eigenlijk betekent dat we de 15° in de reeks waren. We vervoegden andere verenigingen en firma's met de idee de A-gedachte een vastere vorm te geven.

Met ons logo van de rode A plus de zwarte snor op een witte achtergrond werden we dra een bekend beeld in onze Stad.

Maar nu, 6 jaar later dus, staan de activiteiten van ATTENT wel op een zeer laag pitje.

Waar blijven de nieuwe diplomahouders, waar zijn de gezellige recepties waar contacten gelegd werden tussen alle A-minnaars?

Waar ook zijn de ledenvergaderingen ('t is ten slotte een vzw), statuaire vergadering en voorlegging boekhouding?

Ieder heeft zijn lidgeld betaald en wil wel weten wat er allemaal mee gebeurd is.

Enfin, de E.S.A. zal intussen wel verder gaan met dat Antwerps Gevoel. Met evenementen in 't Stad, in Brussel en Luik en verder in Vlaanderen.

On ongs zal 't ni ligge...

28-04-2010 om 00:00 geschreven door oppersnor  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
21-04-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MAG IK BINNEKOME ?

MAG IK BINNEKOME ?

"Edde gij mij 1 mailtje gestuurd ?"

De man van de Bar Mondial knikt van ja.

"Waddist probleem ?"

Klaas, de patron, heeft het over geluidsoverlast, klachten van welgeteld één buur en het sluiten van de zaak. En nog een laatste groot evenement, een hommage aan Djon Lundstrom.

"Maggek binnekome ?". Stoeme vraag, natuurlijk mag ik binnenkomen. Zo zou het gegaan zijn als ik Willy Huysentruit zou geheten hebben.

Wéér een goed draaiende zaak dicht in hartje Antwerpen. In wat een uitgangsbuurt genoemd wordt. 't Stad is 's avonds een dooie stad geworden. Waar het vroeger bruiste van uitgaande Sinjoren, spoedt iedereen zich nu om voor het donker thuis te zijn. Het is er niet leuk, sorry, plezant meer.

Klaas op zoek naar betere oorden. In 't Stad. Goeie ligging en betaalbaar. En muziek met enkele decibels hoger. Ik duim voor hem.

WIKIPEDIA.

"De VRIJE Encyclopedie " neemt dus VRIJwel alles op.

Zo ook over "Snorrenclubs".

Onder de hoofding "Internationale Snorrenclubs" lees ik o.a. :

+ In België bestaan ook nog :

* "European Moustache Club Antwerp" (Europese Snorrenclub Antwerpen),Antwerpen. Mo vengt toch... Dan volgen Schoten en West-Vlaanderen. En waar zijn Aartselaar en Brussel?

Mijn Nederlands taalminnend hart zou er nooit aan gedacht hebben om mijn club een Engelse benaming te geven. Shocking. Met alle respect voor het Anglofiele en mijn ex-job bij BP Tanker Company London.

Ik denk dat dit alles uit het wazige brein komt van een onverlaat , mét snor, na een slapeloze of wilde nacht. Die dit alles publiceerde op 5 februari 2010 om 07.46.

No comments.

Ik ga verder werken aan de talrijke evenementen van onze Antwaarpse vereniging. En vanavond nog eens kijken naar "Man Bijt Hond" en me druk maken in het feit dat als een brave inwoner van Brecht zegt " 't was ne PLEZANTE avond", dit eens temeer "vertaald" wordt door Woestijnvis als 'LEUKE" avond.

't Gaat jullie allemaal Snor !

21-04-2010 om 00:00 geschreven door oppersnor  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (4 Stemmen)
>> Reageer (0)
15-04-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DJON LUNDSTROM


DJON LUNDSTROM

"BAR MONDIAL", Suikerrui Antwerpen, sluit op 1 mei de deuren. Wegens geluidsoverlast.

Maar viert nog op 18 april mijn vroegere goeie vriend DJON LUNDSTROM.

DJON komt eventjes terug in de kijker, beter héél laat dan nooit.

Ik ben DJON nooit vergeten. Wij waren vrienden. Ik heb hem leren kennen in zijn periode van vele tegenslagen. Hij werd een vriend aan den huize. Vierden samen oudejaarsavond. Een eenzame in huis.

Wij maakten samen met de leden van de "Snorrenclub Antwerpen" de Snorrenreus. En hij schreef voor mij het "Snorrelieke". Wordt nu nog gezongen door de beide Snorrenclubs uit 't Stad.

Met de reus geraakten we in het Guinness Book of Records. 24 uur Reusduwen. En nooit geevenaard.

In mijn Eetkroeg "De Snor" aan de Brouwersvliet was hij een graag geziene gast. 's Avonds met zijn "muziekspeeltjes" de klanten en snorren vermaken. Op zijn Antwaarps.

Ooit hadden we een tv-optreden in Parijs. In de uitzending "Incroyable Mais Vrai" van Jacques Martin. Bekeken door half Europa. Ik stelde de club voor en met de plakkaat van Djon waarop het "Snorrelieke" geschreven en afgebeeld stond zongen we in 't Antwaarps ons clublied. Het werd een heerlijk week-end, samen met de Britse Handlebar Club en de langste snor van de wereld John Roy.

In Deurne werd Djon vereeuwigd onder de reuzen als "Vake Viool".

Djon was een goeie vriend. Prachtig mens. Sociaal voelend met een grote liefde voor zijn stad.

Zijn kleurenets "Schipperstraat" uit 1985 is voor de Europese Snorrenclub Antwerpen nog steeds hét relatiegeschenk bij uitstek.

Anderen, die Djon nooit gekend hebben, claimen nu zijn erfenis. Maar ik ben zeker dat hij, waar hij ook ergens ronddwaalt, weet dat ik nog steeds een grote plaats in mijn hart heb voor die grote meneer.

*Wilde gei leive heel kontengt, droagt dan een snor / dan zedde ne vengt*

15-04-2010 om 00:00 geschreven door oppersnor  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
04-04-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.IN BEWEGING !


IN BEWEGING !

Dat is de bedoeling van een club zoals de onze : niet stilvallen. Er voor zorgen dat het ganse jaar gevuld wordt met interessante en plezante activiteiten. En al plannen maken voor de komende twee jaar.

Maar eerst nog 2010.

Gisteren in "Den Bengel" een opbouwende vergadering gehad. Eerst een terugblik naar het bal met hulde Bob Cools. Een dagje in het Centraal Station dat voor herhaling vatbaar is.

Daarna het verdere snorrengebeuren voor de rest van 2010.

Op 25 april vieren we samen met onze Brusselse vrienden van de "Brusselse Moestasjeclub" de tweede "Moestasje van Brussel". Weer eens bij "Chez Marcel" in de Marollen. Per trein met zijn allen in tenue met ons nieuwe sjaaltje.

Zaterdag 15 mei is het feest in Londerzeel. Mede dank zij de inzet van onze Bellenman uit Temse een dagje met Palm, het plaatselijke stoofpotje en de verkiezing van ...

Zondag 23 mei gaan we naar Izegem waar onze lokale Bellenman gezorgd heeft voor een deelname aan de jaarlijkse "Patersmarkt".

En het grote evenement van 2010 :op 5 juni de tweejaarlijkse viering, zoals overeengekomen met het Schepencollege, van de "Snor van 't Stad" GASTON BERGHMANS. Vlaanderen's beroemdste komiek vervoegt hierbij de rangen van de E.S.A.

Het St-Anneke viert "Bevrijding" en de ESA is er bij op 29 augustus, in samenwerking met Radio Minerva.

25 en 26 september doen we mee aan de feesten van de Neerlandwijk in Wilrijk. Met een stand en de verkiezing van "de Snor...".

En het is wachten op een seintje uit Luik voor een manifestatie met onze vriend Georges Vetters van de RTBF.

Nu nog een glaasje Cava, want 't is Pasen voor iedereen. En naar de Ronde van Vlaanderen kijken. Ge zé ne Vlaming of ni soems?

OPPERSNOR

PS. Nieuw lid : Theo en nieuwe simpa Marc. Welkom!

04-04-2010 om 00:00 geschreven door oppersnor  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
31-03-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oh heilig land der vaadren


EEN WEEK BELGIEsmiley (één!)

Oh dierbaar etc...

Was ik weer even blij Belg te zijn. Gebelgd.

Keek in mijn dikke zaterdagkrant en fier krulde weer eens mijn snor : dit is mijn land!

En inderdaad, wat las ik over de (wan)toestanden in dit gezegende koninkrijk?

*Staat betaalt kost en inwoon van werkende asielzoekers.*

Foutje? Gerwoon maar een lacune in de wetgeving. Ge zit in een asielprocedure en er wordt je een arbeidskaart C toegekend. Resultaat : werken én loon uitbetaald plus een OCMW-opvang...

Ne gewone, gepensioneerde, steeds hard werkende Belg geweest (nen echte) krijgt er nen hoge bloeddruk van.

*De Graaier.*

De Decker, altijd op zoek naar scandalitis is zelf geen frisse jongen. Parlementaire wedde plus 55.000 Euro uit de partijkas en gebruik van zijn eigen kantoren aanrekenen.

Niet netjes van de "moraalridder".

*Dorpspastoor verdacht van fraude.*

Er komt nog weinig geld in de schalen van de kerk, in zoverre er nog diensten gehouden worden. Dus gaat meneer pastoor maar wat frauderen : 100.000 Euro! Faut le faire.

*En nog wat moois.*

-Dat trouwen met opgave van een niet bestaand geboortedorp, dus een valse verklaring op 't Gemeentehuis, niet bestrafbaar is. Waar kwam die trouwlustige nu ook weer vandaan?

-Dat de tabak goedkoper wordt en de artsen bijgevolg in de toekomst meer kankers zullen kunnen constateren. Bedankt Monsieur Reynders. A ta Santé!

-Dat gevaarlijke gevangenen (le Fou) een schadevergoeding krijgen omdat ze onheus behandeld zijn. Bellen met de boeien aan. Foei !

OPPERSNOR

PS. Ik laat mijn Belgisch nieuws achter en keer terug naar Paul Van Ostaeyen.

Bezette Stad.

31-03-2010 om 00:00 geschreven door oppersnor  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
30-03-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De snorren krulden

DE SNORREN KRULDEN !

Inderdaad, ze krulden van fierheid, tijdens en na het bal op 20 maart in een overvolle zaal van ons Centraal Station. En daar was reden te over voor.

't Was dan ook een plezante bedoening, de hulde aan Bob Cools in combinatie met de verkiezing van de eerste "Spoorwegsnor" en dit alles gekaderd in een spetterend bal. Met muziek van Elvis en de Beatles, Roy Orbison en Will Tura.

Ereburgemeester Bob Cools werd door Regio Manager van het Centraal Station, Filip Merlier, in de bloemen gezet voor zijn inzet tot het behoud van het C.S. Tegen de wil in van, vooral Brusselse, politici. Remember Herman Decroo!

Daardoor hebben we nu het 3° mooiste station in de wereld. Volgens mij en alle Sinjoren hét mooiste. En daarom werd er gefeest, gedanst, gedronken en verbroederd. Met de mensen van de VePAC (Vereniging Personeel Antwerpen Centraal), Antwerpse politici, onze broeders van de Schotense Snorrenclub en de vele sympathisanten.

Een verrassing voor alle leden van de ESA was het cadeau uit Oud-Turnhout, een idee van Rudy en Anita (én Fred!) : een mooie witte sjaal met embleem ESA en voornaam plus eerste letters van familienaam. In combinatie met onze stijlvolle clubkledij geeft het onze snordragers nog meer élan. Sjiek !

Mijn dank in de eerste plaats aan alle Spoorwegmensen die het ons mogelijk maakten een feest te organiseren in zulk mooi kader met alle faciliteiten vandien. Omdat iedereen met het openbaar vervoer kwam (tram, bus én trein) en het bal begon om 15.00 uur kon er een pintje meer gedronken worden. Er was geen BOB nodig. Alleen Cools, uiteraard.

We rekenen op een herhaling in 2011 in samenwerking met dezelfde harde kern van dit jaar, Luc en Steve, Suzy en "The Hitcrackers" met hun prachtige muziek uit de jaren toen onze snorren nog niet grijs waren. Il fut un temps.

Maar wij gaan verder met het actieve snorrenleven van de "Europese". Zaterdag 3 april Algemene Ledenvergadering in "Den Bengel" met als eerste agendapunt de "Verkeezing 'Moestasj van et joer' op et Vosseplaain 20 (d'Aa Met) oem 11.00 eure".

Twee snorrenclubs samen in Brussel aan den toog bij "Chez Marcel", één met erevoorzitter Burgemeester Freddy Thielemans en één met Beschermheer Ereburgemeester Bob Cools. We gon der een lap oep geive!

En we verplaatsen ons met den trein, natuurlijk.

30-03-2010 om 00:00 geschreven door oppersnor  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
16-03-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Goed... alhoewel...

ALHOEWEL ...

In vorige blog geschreven dat alles zo goed ging.

Organisatorisch is 2010 inderdaad een topjaar. Van de "Snor van de Grote Markt" tot het feest in Luik.

Doegetmor.

Maar. Onze mensen, hoe actief ze ook zijn, hebben ook zo hun problemen met de gezondheid.
En dan zitten we bij "Murphy".

Hoofdredacteur en kersvers lid Rudy Wuytack werd opgenomen in het AZ voor een volledig nazicht (helemaal binnenste buiten gekeerd), ikke na het bal (beetje uitgesteld - dat bal niet)) voor korte operatie naar St Vincentius en gisteren Bellenman en bestuurslid Guy Vandendriessche met hartinfarct in het ziekenhuis in Roeselare.

Zo zie je maar hoe vergankelijk het leven is. Vandaag leute en plezier en morgen mizerie.

Maar 'look at the bright side of life'. Zongen John Cleese en zijn vrienden. Doen wij dan ook.

Want het gaat inderdaad nog steeds goed met de club. De t-shirts worden gedrukt, de "smilies-met-snor" zijn klaar. De zon schijnt vandaag.

En. Naar aanleiding van de viering van Gaston Berghmans als "Snor van 't Stad" kregen we een berichtje van Districtsvoorzitter Gilbert Verstraelen, tevens lid van de E.S.A., dat op vrijdag 4 juni Gaston door Merksem zal gehuldigd worden op het plein waar zijn "Joske" staat. Mooi gebaar van de Merksemse Districtsraad tegenover hun beroemde inwoner. De E.S.A. apprecieert deze beslissing uitermate. Receptie op vrijdag, optocht en ontvangst op 't Schoon Verdiep op zaterdag. 't Kan niet meer stuk.

Zo zie je maar, er zijn toch nog PLEZANTE dingen in dit korte bestaan.
En daar zorgen de mannen de Europese ook voor.

Dus, mensen, nu zaterdag in Centraal Station : maak plezier, vlieg er in op z'n Antwaarps.
Doen!

16-03-2010 om 00:00 geschreven door oppersnor  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
13-03-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Goed begonnen !

GOED BEGONNEN.

Inderdaad, het ESA-jaar is goed begonnen.

Alle leden en simpa's betaalden hun bijdragen. En koffies VERHEYEN werd onze nieuwe sponsor. Maar ook op chocolatier BURIE kunnen we nog steeds rekenen. En op onze mensen in het Stadhuis.

Plus de redactie van "De Antwerpse Koerier", waarvan ik sinds vorig jaar Stadsredacteur ben. Daardoor kom je dan weer in contact met nieuwe en interessante mensen uit alle lagen van de bevolking.

Met de persverantwoordelijke van het Paleis in Laken tijdens het bezoek van Prins Filip aan "Het Paleis", met de verantwoordelijke van de Chinese Gemeenschap tijdens de ondertekening van de overeenkomst tot het plaatsen van de pagodepoort, de voorstelling van de nieuwe Stadsdichter op het Schoon Verdiep, de officieële opening van het Centraal Station.

Nieuwe contacten die de uitstraling van de E.S.A. ten goede komen.

Alle manifestaties zijn onder controle. De hulde Bob Cools (dank zij de VePAC), het feest in Londerzeel dank zij onze Bellenman Gerard, daarna de snorviering in Izegem dank zij Bellenman Guy, de viering van de "Moestasje van Brussel" georganiseerd door de plaatselijke vereniging, dan een initiatief van onze Waalse vriend George Vetters in september in Luik én natuurlijk "le moment suprème" de inauguratie van Vlaanderen's grootste komiek GASTON BERGHMANS.

Kleine probleempjes doen zich uiteraard altijd voor. Onze nieuwe vriend Rudy Wuytack werd voor enkele dagen opgenomen in het hospitaal en ikzelf binnenkort nog eens voor twee dagen. Slijtage.

Gisteren en vandaag vriend Bellenman Guy uit Izegem gezien die Prins Karnaval van Mortsel begeleidde en ook de stoet opende. De ESA zendt zijn zonen uit.

Snorren met een missie !

13-03-2010 om 00:00 geschreven door oppersnor  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
08-03-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van Leuk krijg ik Jeuk.

Van Leuk krijg ik Jeuk.

 

In contact gekomen met ene FONS WUYTS, initiatiefnemer van de actie voor het gebruik van het woordje PLEZANT, tegenover het geimporteerde LEUK uit Nederland.

 Fons Wuyts

De Vlaamse media doet maar al te graag mee aan het verspreiden van LEUK.
Vooral onze 'staatszender' VRT.
Ik vond dat ook al heel lang niet LEUK.  Euh, PLEZANT...
Als de kleinkinderen op bezoek komen hebben ze het over een LEUKE film, een nieuwe LEUKE vriend, een LEUK weetikveel.

In een grijs verleden, toen ik nog werkzaam was in 'de maritiem' waren briefwisseling en boekhouding in het Frans. Ik werkte toen in een firma, gevestigd in de 'Rue des Tanneurs' (Huidevettersstraat). Hebben wij toen tegen die verfransing gestreden en het pleit gewonnen. Tot spijt van de toenmalige 'Franskiljons'.

Daarna werd onze taal lastig gevallen door meer en meer Engelse termen en uitdrukkingen. Heb niks tegen het Frans of het Engels. Vere van.
Praat graag een mondje van beide talen. Is nog steeds een rijkdom.

Over deze beide indringers zal ik het in een andere blog hebben.

Nu het oprukken van het Hollandse LEUK.

Van LEUK krijg ik dus JEUK. En maar blijven krabben is ook niet zo PLEZANT!

PLEZANT!
Dat mag toch nog gezegd en geschreven worden?
Pallieter draait zich om in zijn graf.
En zijn wij, Vlamingen, niet de grote winnaars van dicteewedstrijden op de beeldbuis?
Geen cultuurbarbaren dus.
Nog steeds de 'hoeders van de taal'.
En daar zijn we fier op.

Vanaf vandaag, beste Leden en Simpas, alleen nog maar het woordje PLEZANT.
In geschriften en speeches.

Lees ik in mijn dikke van Dale uit 1995, twaalfde druk :

- PLEZANT : Fr.plaisant... 1 plezierig 2 vrolijk, opgewekt, lustig. -

- LEUK : 13 (dertien) zinnen! We zijn weer eens gediscrimineerd door onze Noorderburen.

Prachtig initiatief dus van van FONS van het SENIORENNET. Waar wij als Antwerpenaars, én onze vrienden uit Temse en Izegem en gans Vlaanderen volledig achter staan.

Ik wens iedereen nog een PLEZANT weekske !

OPPERSNOR

En : ga eens naar http://blog.seniorennet.be/1001_terug_plezant

08-03-2010 om 00:00 geschreven door oppersnor  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (2)
28-02-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN WEEK SNOR

EEN WEEK SNOR

De ene week is ( gelukkig maar ) de andere niet. Even overlopen.

Er was de positieve vergadering met de mensen van VePAC (Vereniging Personeel Antwerpen Centraal) bij district manager Filip Merlier in zijn kantoor in het C.S. Het bal dat we gezamelijk organiseren plus de hulde aan Bob Cools rolt "als een trein"... Toenadering Snor / Trein is gelukt.

'k Heb mijn verdriet alleen geschreid

en iedereen in al die tijd

doen denken dat ik vrolijk was *

Bob Davidse

De kathedraal afgeladen vol, meestal 'senioren', zoals men ze nu noemt. Gewoon mensen die Nonkel Bob nog gekend hebben. Van de TV (zwart-wit / de melk brigade / vrolijke vrienden ) of zoals ik van nog iets vroeger. Toen de "Solo Parade " door Vlaanderen trok. En er inderdaad nog 'vrolijke vrienden' waren. Vaarwel, Nonkel Bob.


Naar het Kunstlab AVELINKS in de Rubenszaal in Berchem voor een première over zelfmoord bij jongeren. Een onderwerp dat zeer kies werd aangepakt en prima vertolkt door twee jonge acteurs. Een aanrader.


Je leest ook je dagelijkse krant. 4 op de PC. En één die je nog koopt en lekker vasthoudt en pagina per pagina doorbladert. Ik ben een krantenlezer. Zit hem in de genen. Maar dan vraag je je soms af in wat voor land wij leven? Want wat schrijft DNG over ene Ayoub A. : 'OVERVALLER HOTEL RISKEERT CELSTRAF.' Zegge en schrijve RISKEERT. Die misdadiger KRIJGT niet zomaar zijn verdiende straf, NEEN , hij RISKEERT een celstraf. Mischien wél, misschien niet. APENLAND, zei mijn vader zaliger. En hij kon het weten. Toen al.


't Leven is SOMS wel iets prettiger. Voor de homo's dan. Want wat is de publiciteit op TV voor de nieuwe FRISTI ? Jawel : niks dan dragers van ROZE SNORREN! Smakelijk.


En deze week ook een brok cultuur meegepikt. In Brussel naar de werken van MAGRITTE gaan kijken. Prachtig overzicht van wat die Brusselaar allemaal gepresteerd heeft. Daarna een pint gaan pakken in zijn stamkroeg, 'Het Goudblommeke', waar hij met zijn collega kunstenaars regelmatig over de vloer kwam. Mooie combinatie : kunst en pint.


Ten slotte in een 'kwaliteitskrant' artikel gelezen over GUNTER WALLRAFF, undercoverjournalist onder de hoofding "EEN SNOR EN EEN MISSIE".

Kunnen wij over meepraten...

Dat was het voor deze week.

Snorrend !

Willy - Oppersnor

En : Op straat wisselen snorrendragers een blik van herkenning. De snor schept een band! - Schoon volk in 't Stad -

28-02-2010 om 00:00 geschreven door oppersnor  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
22-02-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrolijke Vrienden...(1)

VROLIJKE VRIENDEN.

Nieuws 2010 
Geplaatst door Oppersnor ma, februari 22, 2010 05:43:09

VROLIJKE VRIENDEN !

Met het overlijden van NONKEL BOB verdwijnt weer een stukje van mijn jeugd.Vele markante Vlamingen die ik sinds mijn jeugd (heel grijs verleden) gekend heb zijn naar de eeuwige jachtvelden vertrokken. Te veel om hier op te noemen.

Maar ja, that's life.

Als ik me niet vergis, dan heb ik NONKEL BOB voor het eerst gezien tijdens een optreden in de tent van de 'SOLO PARADE' in 1948/49 in Mortsel.
Toen Mortsel nog geen 'stad' was. En Oude-God nog vermeld was als 'Vieux Dieu'...NONKEL BOB was toen reeds een openbaring voor de jeugd. Reklame voor Solo.
En dan kwam de zwart-wit televisie.

Nonkel Bob (89) overleden

NONKEL BOB met al zijn TANTES..., 'Schipper naast Mathilde' en nog veel meer.
En wij gekluisterd aan het toen nog kleine scherm.Enfin, da's weeral voorbij.
Nostalgie?
Waarom niet.
Het was toen zeker zo gezellig als nu.
Ietsje meer zelfs.

Donderdagmorgen 25 februari : begrafenisdienst van 'Nonkel Bob' in de Kathedraal te Antwerpen...

22-02-2010 om 09:41 geschreven door oppersnor  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
21-02-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrolijke Vrienden ... (2)

VROLIJKE VRIENDEN...?

Mailtje van vriend Guy uit Izegem over Wikipedia, de vrije encyclopedie.
Zo vrij dat elke idioot er zijn ei kwijt kan.

Over : SNORRENCLUB ANTWERPEN.

Wat schrijft één of ander behaard lid van de club van de 'collega's' de 'Snorrenclub Antwerpen'? Je weet wel, die vereniging die ik gesticht heb in 1978 toen ik nog uitbater was van het fameuze café "DE SNOR" aan de Brouwersvliet.

Hij pent veel neer over 'CLUB', 'SNOR VAN HET JAAR', 'KIEKEBOE' enz.
Maar VERGEET héél véél te vermelden. Of verkeerd voor te stellen.

Dat ik de initiatiefnemer was van deze vzw, omdat ik na 1 jaar zag dat het café floreerde, met een tof maritiem clienteel en veel snordragers.
Wat moet je meer om over te schakelen naar een vereniging die naam waardig ?

En ikke op zoek naar kandidaten waar ik een feest voor zou organiseren, jaarlijks, in hartje Antwerpen : de "SNOR VAN HET JAAR". En dat lukte wonderwel.
Mede dank zij het enthoesiasme van de pers en de medewerking van het Stadsbestuur. (Bob Cools !) Van stadsbeiaardier Jo Haazen (toen nog met baard) tot Hugo Sigal.
Met hoogvliegers als Burgemester Bob Cools zelf en Jean 'Toots' Thielemans.
Succes !

Samen met DJON LUNDSTROM timmerden we aan de SNORRENREUS en schreef hij op mijn vraag het bekende 'SNORRELIEKE'.

Stichting club : die besnorde pipo (zonder hoofdletter) vergeet de STICHTER te vermelden. Van de toch toen al zeer actieve club met vele originele ideeën.

Vergetelheid ? Geschiedenisvervalsing !

Volgt een lijst van de 'SNORREN VAN HET JAAR' van 1978 tot en met 2009.
Daar heb ik van aangebracht : van nummer één tot en met Hugo Sigal.

Toen kwam de breuk en verliet ik 'mijn' club en stichtte de 'EUROPESE SNORRENCLUB ANTWEPEN'. Met het gekende succes.
Goede medewerkers, steun van pers en Stadhuis.
Splinternieuwe activiteiten. Anders. En beter.

En omdat de nieuwe club niet contraire wou zijn, koos men voor een "SNOR VAN 'T STAD'. Sympathiek idee, mij gedacht. Maar niet naar de zin van mijn opvolger, R.V., die absoluut elk jaar wou doorgaan met zijn (ex-mijn) 'jaarlijkse snor'. Alhouwel toen reeds in het Schepencollege beslist werd om die manifestaties TWEEJAARLIJKS te houden. Waar de 'EUROPESE' zich aan hield, en de 'collega's' niet.

Want wat zegt het College van Burgemeester en Schepenen (onder leiding van Leona Detiège) : Artikel 5 van woensdag 26 februari 2003?

- HET COLLEGE BESLUIT, IN DE TOEKOMST, DE VIERING 'SNOR VAN HET JAAR' ALTERNEREND TOE TE WIJZEN AAN BEIDE VERENIGINGEN, BEGINNEND IN 2004 MET DE VZW "EUROPESE SNORRENCLUB ANTWERPEN".

Aan 'den overkant' heeft men nooit begrepen wat ALTERNEREND wil zeggen. En gaat men leukweg ALLE jaren ne SNOR de straat opsturen. Vrolijke vrienden.

En nog iets waar je snor van omlaag valt. Onder de hoofding 'ANDERE BELGISCHE CLUBS'. Ze zijn de SCHOTENSE, de WEST-VLAAMSE en AARTSELAAR vergeten !
En hou je vast : de "EUROPEAN MOUSTACHE CLUB ANTWERP" (Europese Snorrenclub Antwerpen).
Ik viel bekanst van mijn barkruk in 'Den Bengel'. We zijn nog altijd de mannen van de E.S.A. en niet van de E.M.C.A....! Waar halen ze het uit. Moedwillig verkeerde informatie. Mannen die, toen de originele vereniging aan de Brouwersvliet gesticht werd, nog rondliepen met strikjes in hun blokken of aan de dok werkten in een of andere Fruitnatie.

Het moest van mijn lever.
En die is nog steeds in optima forma, aldus mijn dokter.
Die echte vorm van GESCHIEDENISVERVALSING staat mij, en al mijn vrienden, leden en fans helemaal niet aan. Doet me denken aan bepaalde foto's van het Stalin-regime, toen er na de grote zuivering bepaalde machthebbers niet meer op de publicaties stonden. Weggeveegd.

Ik wens mijn 'VROLIJKE VRIENDEN' en collega's veel succes met hun evenementen, maar laat de 'EUROPEAN' (?), zeg maar E.S.A., met rust.

Want vergeet niet wat HET NIEUWSBLAD over ons ooit schreef : "DE ES.A. : DEFTIG EN STIJLVOL en vooral AMBIANCE VERZEKERD !".
En dat houden we zo !

Snorrend!

Willy Dupon
Vooritter E.S.A.

En : Moslima's mogen niet door de nieuwe scanners van de vlieghavens lopen. Verplaatsingen moeten gebeuren per auto. Goed nieuws voor GM en Toyota!

21-02-2010 om 00:00 geschreven door oppersnor  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
27-01-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'T IS GOD GEKLAAGD.

'T IS GOD GEKLAAGD.

 januari 27, 2010

'T IS GOD GEKLAAGD.

IK VIEL BIJNA UIT MIJN ZETEL BIJ HET BEKIJKEN VAN DE "GEWAAGDE" REEKS OVER DE GODSDIENSTEN. HET EERSTE DEEL WAS AL RAAK : DE ISLAM.

KEEK EVEN SCHUIN LINKS, NAAR LILIANE, TOEN EEN ALGERIJN VROLIJK KWAM VERTELLEN "DAT ZIJN VROUW ZO GOED NAAR HEM LUISTERDE...".EVEN LATER WERDEN DE WENKBRAUWEN GEFRONST, BIJ MIJ DAN, TOEN MEN GETUIGDE DAT SOMMIGEN (VELEN) HET ALLEENRECHT OP GOD HEBBEN.

EN TOEN ER EEN TELEFOONTJE KWAM UIT KUWAIT DAT HET GESPREK OVER DE FINANCIERING VAN DE ISLAM IN EUROPA MOEST AFGEBROKEN WORDEN.VRIJE MENINGSUITING...

OF TOEN MEN VANOP DE HUISELIJKE SOFA VERTELDE DAT ER ENKELE NAMEN WERDEN " AANGEPAST" OF GEBOORTEDORPEN WERDEN "UITGEVONDEN" VOOR HET INVULLEN VAN PAPERASSEN VOOR EEN HUWELIJK.

EEN KLEIN LEUGENTJE MOCHT WEL. DA'S VOOR DIE ENGEL OP DE LINKER SCHOUDER.

OF TOEN DE KINDERTJES, ONDER LEIDING VAN DE JUF, OP DE TONEN VAN "BROEDER JACOB...SLAAPT GIJ NOG" ZONGEN VAN "DAT ER MAAR ééN GOD IS, DAT ER MAAR ééN GOD IS. DAT IS ALLAH."IK BEN AFGEDWAALD, IK WEET HET. MAAR HEB ER VOORLOPIG GEEN SPIJT VAN. ONDANKS DE ISLAM EN ONDANKS MONSEIGNEUR LEONARD.

OPPERSNOR

EN : GOD ZAL ME WEL VERGEVEN. DAT IS TENSLOTTE ZIJN TAAK. - H.HEINE -

 

 

27-01-2010 om 00:00 geschreven door oppersnor  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
10-01-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overzicht 2009

OVERZICHT 2009

januari 10, 2010

A LA DUPON

De hele 'serieuze' media geeft dezer dagen een overzicht van het voorbije jaar. Interessant, moest ik het allemaal al niet gezien hebben.

VRT en VTM tonen ons de overleden V.I.P.s, moslims en bomaanslagen, opwarming en pandemie, geboorten en echtscheidingen, moord en zelfdoding. Al dat leuke van de voorbije 12 maanden.

Een boel zaken waar we niet meer wakker van liggen.
Eddy Wally wordt afgeslagen door zijn kleindochter en J-P doet hetzelfde met zijn Yasmine.Edoch.

Hier en daar een pluspuntje. Toch niet zo ver te zoeken.

Dat er nog een vrije krant verschijnt. Niet politiek gebonden.
'De Antwerpse Koerier'. Dat ons Centraal Station tot de mooiste van de wereld behoort. Mede dank zij Bob Cools. Dat cava onze champagne geworden is. Kim Clijsters terug een balletje slaat en wint. In de hoofstad een 'Moestasjeclub' gesticht wordt. We weer sneeuw hebben gezien. Witte... Dat Ivan en 'Nonkel Bob' back to the roots zijn : de ESA. En dat Rudy Wuytack, hoofdredacteur van 'De Antwerpse Koerier', lid wordt. Met gendarmemoustache.


Vraagt men wat ONZE hoogtepunten zijn uit 2009.

Zegt mijn collega uit de 'andere' club: "Onze naaktkalender'...
Mo vengt toch. Open en bloot.

Heb niks tegen verantwoord bloot. Mooi naakt. Maar venten op leeftijd, met grijzende snor, blijven toch beter elegant aangekleed. Zoals die van de ESA.


ONZE hoogtepunten? Er waren er zovele. We gaan ze allemaal niet meer opnoemen. Ge kunt het allemaal volgen op www.bloggen.be/snor.
Het ganse voorbije jaar was voor de ESA één groot feest.

Toch nog een dramatisch moment in november toen we van onze vriend Mon afscheid hebben moeten nemen. Overleden na een korte strijd tegen een niets ontziende kanker.

Net voor het afsluiten van het jaar was er nog:

MESSAGE IN A BOTTLE!

Ons bestuurslid 'externe relaties' uit Izegem, Guy, heeft enkele boodschappen in flessen in de Maas geworpen tijdens onze tocht naar Snoravia. En daar kregen we deze week reactie op.


Schreef een zekere Andrei Zavialov uit Amsterdam aan Guy :

"Beste mensen van de snorrenclub. Ik wens jullie prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Mijn naam is Andrei. Onlangs ben ik op een camping nabij Maastricht geweest. Ik heb er veel met mijn kleine bootje geroeid op de Maas. Het was leuk er je briefje te vinden...net als van een sprookje. Ik kom uit Rusland en woon nu in Amsterdam. Ik ben er fotograaf en ik heb geen snor. Groeten . Andrei."

Andrei krijgt van ons het Snorrelieke van Djon toegestuurd en een uitnodiging tot het bijwonen van de huldiging van Gaston op 5 juni.

Tot zover mijn eerste blog in 2010. Nu gaan we een beetje werken aan "de Snor van de Grote Markt", de hulde van Centraal Station aan Bob Cools en "de Snor van 't Stad 2010". En nog zoveel meer.

Snorrend !

Willy

voorzitter

10-01-2010 om 00:00 geschreven door oppersnor  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
01-01-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ESA NY-wensen
Nieuwjaarswensen...Oppersnor Willy Dupon

01-01-2010 om 00:00 geschreven door oppersnor  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
21-12-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.A la Dupon : eindejaar en vooruitzichten

A LA DUPON.

We gaan richting einde 2009.
En we kijken terug op een jaar "snorren activiteiten" en zien dat het goed was.
Een heleboel nieuwe, originlele happenings. Dat is wat de E.S.A. DE CLUB van 't STAD maakt : altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen.
In en buiten Antwerpen.
In Brussel en op het vlakke land.
In Engeland.

En daardoor blijven wij een gezellige vereniging waar snorren vrienden worden en de dames zich er ook thuis voelen. Een gezellige bedoening dus.

Wat in mijn vroegere club niet meer te vinden is : originialiteit.
Gewoon de herhaling wat de vorige jaren gebeurde.
Fantasieloos.
Spijtig.

Volgend jaar is het aan de E.S.A. om de "Snor van 't Stad" te vieren.
En we gaan er een lap op geven.
Met ne grote meneer uit de Vlaamse showwereld. 
Gaston Berghmans !'t Wordt een hoogtepunt uit de snorrengeschiedenis van Antwerpen die ik startte in eetkroeg "De Snor" in 1978.

2009 was uitzondelijk goed, 2010 wordt nog beter!
Wait and see.

Ik bent nen echte Antwerpenaar.
Maar zie soms zaken waar ik, als grijze snor, geboren in 1938, mijn wenkbrauwen extra frons.
Neem nu SINTERKLAAS.


Een HEILIGE man. Anders zou je geen SINT zijn.
En we gaan terug tot de 4° eeuw toen een zekere bisschop uit Myra (hoofdplaats van Lycië in Klein Azië) heilig verklaard werd. HEILIG, dus.
Nu, in 2009, komt die SINT aan in onze stad zonder KRUIS op zijn mijter.
Ikke niet akoord. Uiteraard.
Maar organisatie VRT/Stad en zo willen SINT zonder KRUIS.
Iets te maken met onze multiculturele samenleving? Mogelijk.
Maar voor die SINT zong ik met een nog onbevlekt hart "Saint-NIcolas patron des écoliers" bij mijn familie in Diksmuide (Dixmude), want dat waren francophones...
Mo Vent Tog.
Mag die brave vent met zijne Zwarte Piet (voor zolang dat nog mag) niet meer met dat kruis op zijnen hoed lopen?
Of zal ik maar een KRUIS maken over al wat tot mijn Vlaamse Cultuur behoort en mij aanpassen aan de heersende normen van fatsoen.

ARM VLAANDEREN.
Maar er is nog hoop op beterschap in Vlaanderland. En in Europa.

We hebben een HAIKO President van Vlaamse origine.
ROMPUY genoemd in het land van mijn goeie vriend Steve.


Een vorm van Japanse dichtkunst.
Ik waag er mij ook aan.

*DE SINT AAN 'T KRUIS

*IN 'T STAD

*GEEN HEILIGHEID, NIET PLUIS

En toch nog een positief nieuwsje van enkele professoren uit Spanje :Als je 10 pintjes per dag drinkt heb je minder kans op hartproblemen.
Stel dat ik er 20 van had gemaakt, word ik waarschijnlijk 100 jaar.
Hoop ik toch mijn 72 te passeren.

En iets dégoutants : Onckelinkx en Millequet zijn de machtigste vrouwen in VLAANDEREN!
Faut le faire.
Allez, man. Da kan tog ni?
Sire, I'l y a encore des Belges...

Dit was zondagavond.
Straks de Pappenheimers en we bezien het leven opnieuw door een roze bril.OPPERSNOR.

21-12-2009 om 00:00 geschreven door oppersnor  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
Inhoud blog
 • Onze "TIETZ-TITS" muur.
 • DOS SERVEZAS.
 • IN SNORUM VERITAS
 • STAMMENTWISTEN ?
 • GASTON EN CO.
 • BANGELIJK MORTSEL !
 • ZWART/GEEL/ROOD
 • ANTWERPS GEVOEL
 • MAG IK BINNEKOME ?
 • DJON LUNDSTROM

  Archief per week
 • 12/07-18/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 23/07-29/07 2007  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!