Sint-Germanusparochie Tienen
Alle weetjes over het reilen en zeilen van deze bloeiende parochie.
25-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.visje

Min de stilte in uw wezen,
zoek de stilte die bezielt,
zij die alle stilte vrezen,
hebben nooit hun hart gelezen,
hebben nooit geknield.


Reageer (0)

11-10-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Missiodag 2017, 21 oktober.

Al voor de 12 de keer wordt Missiodag georganiseerd als het startmoment van het nieuwe catechesejaar voor de vormelingen van gans het bisdom. Ruim 2000 vormelingen zullen hier aan deelnemen. Zowel in de lokalen van het VIA als verspreid in de stad zullen er voor hen activiteiten georganiseerd worden. Activiteiten rond geloof, interculturele dialoog en engagement voor een betere samenleving. Alles staat in het teken van "Ga op pad". Een boodschap die Jezus ook meegaf aan zijn leerlingen om aan alle mensen de blijde boodschap te verkondigen. In Tienen zullen op zaterdag 21 oktober de vormelingen duidelijk aanwezig zijn en kennismaken met haar inwoners. Wij zullen het niet nalaten hen hartelijk welkom te heten en ze te laten genieten van een onvergetelijke dag.
De Missiodag wordt ingericht door Jongerenpastoraal, Vicariaat Vlaams-Brabant/Mechelen, VIA en de pastorale ploeg van de stad.

Reageer (0)

07-09-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wekelijkse vieringen in de Sint-Germanuskerk

********************

OKTOBER 2017

****************

Zondag 22 oktober 2017 om 10u30 Hoogmis.

Dinsdag 24 oktober 2017 om 8u40 rozenhoedje
om 9 uur misviering.
Om 19u30 boeteviering.

Woensdag 25 oktober 2017 GEEN misviering.

Vrijdag 27 oktober 2017 om 8u40 rozenhoedje
om 9 uur misviering.

***
Zondag 29 oktober 2017 om 10u30 Hoogmis.

Dinsdag 31 oktober 2017 om 8u40 rozenhoedje
om 9 uur misviering.

******************
NOVEMBER
******************

1 November 2017 Allerheiligen.
Om 10u30 Hoogmis van Allerheiligen.

Donderdag 2 november 2017 Allerzielen.
om 15 uur broodwijding.
Om 19 uur misviering voor de overledenen van het voorbije jaar.

Vrijdag 3 november om 9 uur misviering.

***
Zondag 5 november 2017 om 10u30 Hoogmis.
Reageer (0)

08-06-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Feest van onze patroonheilige Sint-Germanus 2017

Op zondag 28 mei 2017 had in onze kerk de jaarlijkse feestviering van onze
patroonheilige Sint-Germanus plaats.
Zoals naar jaarlijkse gewoonte werden er ook nu weer enkele vrijwilligers gehuldigd
voor hun jarenlange inzet.
Proficiat aan: Marijke Vanwinckel, Johan Dirickx, Maria Bogaerts en Frank Doperé.
Reageer (0)

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eerste communie 2017

Op het feest van Ons Heer Hemelvaart, 25 mei 2017 ontvingen 41 kinderen voor de eerste keer de H. Communie. 

Proficiat aan al deze kinderen.Reageer (0)

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vormsel 2017

Op zondag 21 mei 2017 hadden in onze kerk twee vormselvieringen plaats. Een kleine negentig jongeren ontvingen het sacrament van het Vormsel. Enkele sfeerbeelden van deze toch wel mooie vieringen. Proficiat aan al de vormelingen.
Reageer (0)

17-04-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paaswake 2017

Zaterdagavond 15 april 2017 om 19u30 had in onze dekenale kerk de Paaswake plaats.
Heel wat gelovigen hielden er aan om deze viering bij te wonen.
In deze viering had eveneens een volwassenendoop plaats.
En ook dank zij onze talrijk aanwezige misdienaars werd het een hele mooie verzorgde viering.
Zalig Pasen!


Reageer (0)

15-04-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Goede Vrijdag 2017

Goede Vrijdag. De dag dat Jezus stierf aan het kruis. 
Om 15 uur wordt wereldwijd de kruisweg gebeden.
Herinnering aan Jezus lijden en dood.
's Avonds viering met verering van het Kruis.
Viering waarin de vormelingen een kruisje kregen omgehangen dat ze zullen dragen 

de dag van hun vormsel en hopelijk ook nog op andere bijzondere momenten. 

Een kruisje om te koesteren. 

Het is een blijvende herinnering aan deze mooie dag.

Reageer (0)

14-04-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Witte Donderdag 2017

Witte Donderdag: herdenking van het Laatste Avondmaal met voetwassing.
Ook in onze kerk werd dit gebeuren herdacht met een stemmige viering.


Reageer (0)

09-04-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Palmzondag 2017

Palmzondagommegang. Een traditie in onze parochie.
Zoals ieder jaar vierden honderden gelovigen het begin van de Goede Week.
En de zon was ook uitdrukkelijk aanwezig.Reageer (0)

21-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Koffiestop

Op zondag 19 maart organiseerde onze parochie, in het kader van Broederlijk delen, een koffiestop.
Na de eucharistie werd er, tegen een vrije gift, aan de aanwezigen een lekkere kop koffie aangeboden.
Tijd om eens gezellig bij te praten.

Reageer (0)

02-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aswoensdag 2017

1 maart 2017. Aswoensdag. Begin van de 40-dagentijd.
Volgens aloude gewoonte worden de gelovigen getekend met het askruisje.
Heel wat gelovigen, volwassenen en jongeren hebben de start van de vasten niet gemist.

Reageer (0)

06-02-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lichtmisviering

Op donderdag 2 februari om 19 uur had in onze kerk de jaarlijkse lichtmisviering met kinderzegen plaats.
Vele ouders waren er samen met hun kinderen om deze te laten zegenen.
Zowel pas geborenen als aankomende jeugd waren aanwezig.
Enkel foto's van deze mooie viering.


Reageer (0)

01-02-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUW: Het getijdengebed

Er is in de rechterkolom een nieuwe rubriek toegevoegd: Het Getijdengebed.
Voor hen die graag dit gebed willen meebidden is er een link voorzien:
klik hier op en je kunt meebidden.
Het getijdengebed is ingedeeld per dag. Iedere dag heeft:
Lz= lezingendienst; Mo= morgengebed (Lauden); Mi= middaggebed;
Av= avondgebed (vespers) en Ds= dagsluiting.
Veel devotie gewenst.

Reageer (0)

31-01-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.installatie zoneploeg

Op zondag 29 januari 2017 werd in onze kerk de zoneploeg geďnstalleerd.
De adjunct van de hulpbisschop is dit komen doen.
Na de viering was er een receptie in de kerk.

Reageer (0)

22-10-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Parochieblad

Klik op de afbeelding om de link te volgen
Het parochieblad Kerk&leven is een onmisbare informatiebron over het reilen en zeilen van onze parochies en met interessante artikelen uit de wereld.
Deze blog probeert een zinvolle aanvulling te zijn op dit parochieblad, met de recentste berichten en beelden uit onze parochie.
Doch deze blog kan het parochieblad niet vervangen.
Een jaarabonnement voor 2018 kost
35,50 € te betalen voor 1 december
te storten op rekening:
 IBAN: BE34 0682 4308 8390
BIC: GKCCBEBB
ten name van Kerk & Leven Tienen
Veemarkt 36
3300 Tienen
met mededeling K&L 2016.

Reageer (0)

31-08-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Secretariaat.

Het secretariaat is gelegen aan de Veemarkt 36 te 3300 Tienen.
Tel: 016.81 13 43    fax.: 016. 82 53 61
E-mail: dekenij.tienen@skynet.be

Openingsuren secretariaat:
Dinsdag van  9u45 tot 10u30
Eerste en derde woensdag van de maand van 18u00 tot 19u30
 Op de woensdagavond is ook de Deken aanwezig.

Reageer (0)

30-08-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MENSEN IN NOOD.


27 jaar geleden groeide de werkgroep "Mensen In Nood" uit de parochieraad.
Deze werkgroep wil de directe materiële nood van mensen in onze parochie en in de stad verhelpen. Wekelijks wordt er dan ook vele keren een beroep gedaan op deze organisatie.
Zonder de financiële hulp van velen kan deze werkgroep niet.

U kunt dit goede werk dan ook financieel steunen op het rekeningnummer:
068-2272970-93
van Mensen In Nood
Veemarkt 36
3300 Tienen

alvast van harte dank voor uw milde steun aan dit werk.

Reageer (0)

29-08-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Koren

Cantus Germanus (vrouwen)

Dirigent: Kinnaert Louis
repetitie: donderdag om 19u45( in Cinex).

Photobucket

Cantus Germanus (mannen)

Dirigent: Kinnaert Louis
repetitie: dinsdag om 19u30 in Cinex
             

Cantus Germanus mannen

Reageer (0)

28-08-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beleidsploegen.

leden van de KERKFABRIEK

Bureau:  
Deken Joris Hardiquest

Voorzitter:
Gilbert Declercq                   
       
Secretaris:
Herman Stroobants
              
Schatbewaarder:
Bruno Verreydt
                
Leden:
André Morren
                       
Vervanger:
Staf Thomas


                       
Leden van de PAROCHIEPLOEG:

Deken Joris Hardiquest

Claire Blondeau

Johan Dirickx
                          
Monique Truyens             

Michel Vanwinckel
Verantwoordelijke teksten voor het PAROCHIEBLAD:
Claire Blondeau.Verantwoordelijke abonnementen PAROCHIEBLAD:
Michel Vanwinckel (016.81.87.27 - 0486.61.95.60)
michel.vanwinckel@telenet.beAanvraag MISINTENTIES:
Claire BlondeauVerhuur RAKKERSVELD:
Claire Blondeau: 016/81.13.43

Reageer (0)

Foto

Pastoor-Deken
J. Hardiquest
Beauduinstraat 108
3300 Tienen
tel: 016/81.15.71


Foto

Koster
Claire Blondeau
Veemarkt 36
3300 Tienen
016/81.13.43


Foto

Organist
Raluca Rusnac
Donystraat 43
3300 Tienen


Het getijdengebed
 • voor wie het getijdengebed wil meebidden klik hier.

 • Bevriende web-sites
 • Dekenij Tienen
 • Mijn verzameling Mariabeelden

 • Ons misdienaarshoekje.


  Foto

  speciaal voor onze misdienaars: klik op bovenstaande foto en je komt in ons misdienaarshoekje terecht.


  Archief
 • Missiodag 2017, 21 oktober.
 • Wekelijkse vieringen in de Sint-Germanuskerk
 • Feest van onze patroonheilige Sint-Germanus 2017
 • Eerste communie 2017
 • Vormsel 2017
 • Paaswake 2017
 • Goede Vrijdag 2017
 • Witte Donderdag 2017
 • Palmzondag 2017
 • visje
 • Koffiestop
 • Aswoensdag 2017
 • Lichtmisviering
 • NIEUW: Het getijdengebed
 • installatie zoneploeg
 • Parochieblad
 • Secretariaat.
 • MENSEN IN NOOD.
 • Koren
 • Beleidsploegen.
 • Onze dekanale Kerk
 • Cantus Germanus (mannenkoor)
 • DE CHRISTELIJKE UITVAART

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!