Parochie St.-Jan Baptist
2223 SCHRIEK
Info over onze parochiewerking.

HOME

Contact
E.H.Aloïs Vanlommel
Contactpersoon
Parochieteam

Via e-mail hieronder
Vieringen
Verenigingen
Werkgroepen
Federatie
Activiteiten
Parochiecentrum
Onderwijs
Geschiedenis

Inhoud blog
 • Vormsel 2012
 • Vormseldata voor de volgende jaren
 • Parochiegeschiedenis (4)
 • Sint-Jansprocessie op 28 juni 2009
 • Stichtingsviering 700 jaar parochie en kerk in de bloemen
 • Dagorde Parochieraad 20 januari 2009
 • Smuldag kindervieringen 8 februari 2009
 • Wijziging Zondagsvieringen
 • Beelden van de processie
 • St.-Jansprocessie
 • foto's en dvd Vormsel 2008
 • Foto's Vormsel 2008
 • Vormsel 2008
 • Kerkbezoek 2007
 • Website voor kinderen van 8 tot 12 jaar
 • Parochiale eetdagen
 • Parochiegeschiedenis
 • Parochiegeschiedenis(2)
 • Parochiegeschiedenis (3)
 • Catechese-uitstap
 • OKRA
 • ZIEKENZORG
 • Datumwijziging
 • VASTENWANDELING 2008
 • Start vormselcatechese 2006
 • DANSCLUB 'T UILTJE
 • SMIKS
 • KSVSchriek
 • Vrije Basisschool
 • De kerk in beeld
 • PAROCHIECENTRUM
 • Werkgroep KINDERVIERINGEN
 • Federatie-contact
 • VORMSELCATECHESE
 • Kerkbezoek 2008
 • 2. FEDERATIEBLAD
 • Volleybalclub
 • Lourdescomité B-S
 • Overzicht 2007
 • LECTOREN
 • GEBEDSLEIDERS
 • KWB
 • Lichtmisviering
 • KLJ
 • Landelijke Gilde
 • KVLV
 • KVG
 • Dank aan alle vrijwilligers
 • Fanfare DWE
 • Gezinsbond
 • 1. St.- CECILIAKOOR
 • 1.KERKFABRIEK
 • DAVIDSFONDS
 • 4e Zondag van de Advent
 • 3e Zondag van Advent
 • 2e Zondag van de Advent
 • 1e Zondag van de Advent
 • 7.PRIESTERSCHAP
 • 6.ZIEKENZALVING
 • 5.BIECHT
  Gastenboek

  Blog als favoriet !
  14-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2e Zondag van de Advent

  2e Zondag van de ADVENT

   

  OPEN HART EN HANDEN

   

  VIEREN is met hart
  en handen openstaan

   voor wat van elders komt 


  “Bereid de weg van de Heer,

   maak zijn paden recht”

  (Matteüs 3, 3)

  Wij bidden dat er licht mag zijn.

  Licht in onze gedachten,

  Opdat wij komen tot nadenken

  en eerlijke besluiten.

  Licht in onze huizen,

  Opdat er vriendschap
  en gastvrijheid heersen.

   

  Advent is uitgelezen tijd

  Om midden in het leven
  Hem te herkennen
  als een spoor van licht.

  Om te leren zien met wakkere ogen,

  zicht te krijgen op de wereld
  van de uitgesloten mens.
  Reacties (0)
  13-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1e Zondag van de Advent

  1e Zondag van de ADVENT

   

  JE HART VERWARMEN

   

  VIEREN is je hart verwarmen

   aan de stilte die je wil omarmen


   


  “Kom, laat ons wandelen

   in het licht van de Heer”

  (Jesaja 2, 5)

  Wij bidden dat er licht mag zijn.
  Licht in onze ogen,
  Opdat wij elkaar zullen zien
  Zo goed als nieuw.
  Licht in onze harten,
  Opdat wij ruimte scheppen voor velen.

  Advent is oefentijd
  om te leren ongeziene mensen zien.
  Je laten raken door het zwijgen
  Dat over hun bestaan hangt
  En het je aantrekken.
  Reacties (0)
  12-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.7.PRIESTERSCHAP
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  7. HET PRIESTERSCHAP

  Jongeren die zich geroepen voelen tot het priesterschap, kunnen zich voor verdere informatie wenden tot onze pastoor.  Reacties (0)
  11-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.6.ZIEKENZALVING

  6. ZIEKENZALVING

  Onze pastoor is steeds bereid een bezoek te brengen aan wie ziek is. Gelieve hem te helpen door een seintje te geven als iemand uit uw omgeving ernstig ziek is. Na afspraak met de pastoor wordt het sacrament van de Ziekenzalving toegediend.
   
  Op de vierde zaterdag van mei is er een parochiale ziekendag waarop alle zieken en hoogbejaarden worden uitgenodigd om in een aangepaste eucharistieviering de ziekenzalving te ontvangen.

  Ook de H. Communie kan aan zieken en bejaarden thuis worden gebracht op de eerste vrijdag van de maand. Gelieve hiervoor af te spreken met mr. pastoor.

  Tijdens de eucharistievieringen kan je ook een hostie bekomen die in een hostiedoosje naar huis kan meegenomen worden. Zo kan u ook zelf de communie aan zieken en bejaarden bezorgen.

     Reacties (0)
  10-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5.BIECHT

  5.DE BIECHT

  In de week vóór Pasen en Kerstmis alsook voor het Vormsel worden er biechtvieringen gehouden in onze parochie.

  Donderdag 20 december 2007 om 19.00 u. Biechtviering met aansluitend een Eucharistieviering in onze kerk.  Reacties (0)
  09-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4. HUWELIJK

  4. HET HUWELIJK

  Het huwelijk wordt door de huwenden zelf tot stand gebracht, voor de pastoor als vertegenwoordiger van de christelijke gemeenschap en voor twee getuigen, die namens de gemeenschap optreden.
  In voorbereiding op het huwelijk biedt de man zich eerst aan bij zijn pastoor, ten laatste drie maanden voor het huwelijk. Daarna, voorzien van de nodige documenten, biedt hij zich aan, samen met zijn verloofde, bij de pastoor van de parochie van de vrouw.
  Indien beiden in onze parochie wonen dan kan de ondertrouw op hetzelfde ogenblik geschieden.
  Voor verdere informatie kan men altijd terecht bij mr. pastoor.  Reacties (0)
  08-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.3.VORMSEL

  3. HET HEILIG VORMSEL

  Om toegelaten te worden tot het sacrament van het Vormsel dienen de kinderen gedoopt te zijn en een voorbereiding te volgen "buiten de godsdienstlessen in de school". Deze intense vormselvoorbereiding loopt in onze parochie over één werkjaar, van begin september tot en met de dag van het Vormsel. Er wordt gewerkt in groepen van ongeveer 10 vormelingen op dinsdagavond van 18.30 u. tot 19.30 u., op woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 14.30 u. en op zaterdag-voormiddag van 10 u. tot 11 u. Meer info op Vormselcatechese.

  Onze 12-jarigen ontvangen het H. Vormsel en hernieuwen hun doopbeloften op de tweede zaterdag na Pasen.

  Begin september ontvangen alle kinderen geboren in 1997 en wonende op het grondgebied van de parochie Sint-Jan Baptist Schriek volgende uitnodiging met inschrijvingsstrook. U hoeft echter niet zo lang te wachten, je kan je zoon of dochter ook inschrijven met onderstaand formulier. Mocht om welke reden ook, u geen uitnodiging hebben ontvangen, en wenst u voor uw zoon of dochter toch dat ze de voorbereiding op het H.Vormsel kan mee beleven, kom dan toch maar naar de ouderavond, of neem contact op met een catechist, de pastoor of een parochieverantwoordelijke.

  Vormselcatechese Schriek                                       september 2008
  Parochie “Sint-Jan Baptist”
  2223 Schriek

  Beste ouders van onze Vormelingen,

  Over enkele weken starten de catechesesamenkomsten voor onze meisjes en jongens die op zaterdag 9 mei 2009 om 19 u. zullen GEVORMD WORDEN en hun PLECHTIGE COMMUNIE zullen doen.
  Uit de gegevens in de parochie en gemeente stellen wij vast dat uw kind er dit jaar ook bij hoort. Daarom nodigen wij u, beide ouders, moeder èn vader, zeer hartelijk uit op de voor u niet te missen eerste ouderavond die doorgaat op donderdag 25 september 2008 om 20 uur in de Parochiezaal. Graag verlenen wij u dan alle informatie in verband met de voorbereiding, de inhoud en de vorm van de catechesesamenkomsten.
  Mogen wij u tevens vragen onderstaand noodzakelijk formulier, volledig ingevuld, af te geven op die vergadering. Want... onmiddellijk na de oudersamenkomst maken de catechisten de groepsindeling aan de hand van die gegevens. U bewijst uw kind én ons een grote dienst door dit formuliertje ten laatste op die avond in te dienen.
  Betreffende punt 9 hopen wij uitdrukkelijk dat vele ouders de vierde mogelijkheid aanduiden, vermits wij alleszins moeten rekening houden met het aantal catechisten en het tijdstip waarop zij catechese kunnen geven.
  Bij voorbaat danken wij u zeer hartelijk voor de lieve medewerking en verwelkomen u graag op donderdag 25 september !

  Namens de catechistenploeg,

  INSCHRIJVINGSFORMULIER

  1. Familienaam én voornaam van uw kind :
     
  2. Familienaam én voornaam van vader :
     
  3. Familienaam én voornaam van moeder :
     
  4. Huidig adres :
  Straat :      Nr. :
  Postcode :   Gemeente :    

  Telefoon :  
  5. Geboorteplaats én datum van uw kind :
     
  6. Datum van het Doopsel van uw kind :
  7. In welke Parochie woonde u bij het Doopsel van uw kind ?
  Vb: niet “Mechelen”, wèl, St-Lambertus – Mechelen”! Dus, naast de naam van het dorp of stad, ook de naam van de kerk!
     
  8. Welk leerjaar volgt uw kind nù en in welke school ?
     

  9. Wanneer wenst uw kind catechese te volgen ?
  bij voorkeur op dinsdagavond van 18 u.30 tot 19 u.30
  op woensdag van 13 u.30 tot 14 u.30
  op zaterdagvoormiddag van 10 u. tot 11 u.
  geen bepaalde voorkeur, de catechisten mogen kiezen

  Commentaarvak :  DANK U WEL !

  Reacties (0)
  07-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2a.Eerste Communie

  Eerste Communie

  Beste ouders van onze Eerste Communiekantjes,

  Zondag 11 mei 2008 “Pinksterdag” is voor uw kindje en natuurlijk ook voor het hele gezin een “Grote Dag”! Dan viert uw kindje zijn (haar) eerste communie. Deze ervaring kunnen jullie samen ten volle beleven.

  Het worden wellicht heerlijke weken voor jullie 7-jarig dochtertje of zoontje. Daarom nodigen wij jullie uit op donderdag 10 januari 2008 om 20u. op een “ouderbijeenkomst” in het Parochieel Cultureel Centrum te Schriek.

  We willen er bespreken hoe we samen, gezin én school én parochie, deze kindjes het best kunnen begeleiden naar hun “Eerste Communie”. Wij hopen dat iedereen aanwezig kan zijn om samen met de Eerste Communiekantjes op weg te gaan.

  Hartelijke groeten,

  Pastoor A.Vanlommel

  Inschrijvingsformulier in te dienen op de 1e OUDERSAMENKOMST.

  Voornaam en naam van uw Kind :  
  Voornaam en naam van Vader :    
  Voornaam en naam van Moeder :  
  Geboortedatum van uw kind :       
  Datum van het Doopsel van uw kind :
  Adres van de ouders :
  Straat :     
  Nr. :
  Postcode : Gemeente :
  Telefoon :

  Toelichtingenvak :


  Reacties (0)
  06-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2.MISVIERINGEN

  2. DE HEILIGE EUCHARISTIE

  Eucharistievieringen in onze parochie:
  - zaterdag: 19 u.

  - Indien de familie het wenst kan er op de vooravond van de uitvaart een gebedswake voor de overledene plaats vinden in de parochiekerk om 19 u.
  Bijkomende eucharistievieringen en parochiale gebeurtenissen kunt u vinden in ons parochieblad.
  Voor misintenties, overlijdens en huwelijksmissen, kunt u zich wenden tot het secretariaat op de pastorij.
  Eucharistievieringen in de ons omliggende parochies.

  BEERZEL St.-Remigius:
  zaterdag om 17.30 u. en zondag om 10.30 u.

  GRASHEIDE St.-Gerardus Majella:
  zaterdag om 17.30 u.

  GROOTLO H.Naam Jezus:
  zaterdag om 19.00 u.

  HEIST-GOOR St-Alfonsus:
  zaterdag om 19.00 u. en zondag om 9.00 u.

  PIJPELHEIDE O.L.Vrouw en St.-Jozef:
  zaterdag om 17.30 u. en zondag om 9.00 u.

  BAAL St.-Anna:
  zaterdag om 18.30 u. en zondag om 8.30 u.

  TREMELO O.L.Vrouw van Bijstand: 
  zondag om 10.00 u.- 17.30 u.

  NINDE Zalige Damiaan De Veuster:
  zaterdag om 17.15 u. en zondag om 11.30 u.

  KEERBERGEN St.-Michiel:
  zaterdag om 17.00 u. en zondag om 8.30 u. en 11.00 u.

  Reacties (0)
  05-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1.HET DOOPSEL

  1. HET DOOPSEL

  Doopselvieringen: worden gehouden op de eerste en tweede zondag van de maand. Deze vieringen zijn individueel en vinden meestal plaats in onze parochiekerk.
  Ouders die hun kindje wensen te laten dopen worden gevraagd dit te melden aan mr. pastoor bij wie u ook terecht kan voor een gesprek over de betekenis van en de praktische gegevens rond deze plechtigheid, waarin hij wordt bijgestaan door doopcatechisten.
  Als voorbereiding op dit gesprek kan je onderstaande vragenlijst reeds op voorhand invullen, zelf afdrukken en meebrengen naar het gesprek met E.H.Pastoor, en/of doorsturen naar het secretariaat van onze parochie.
  Voor eventuele vragen kan je ook terecht op het e-mail adres van dit blog !

  Gegevens nodig voor het doopgesprek.

  Voornaam(en) :    meisje    jongen
  Familienaam :  

  Geboren te :      op :
  Naam van de vader :   
  Naam van de moeder :
  Adres van de ouders :
  Straat :     
  Nr. :
  Postcode : Gemeente :
  Telefoon :
  Kerkelijk huwelijk :
   ja      neen
  Wettelijk huwelijk :  ja      neen
  Naam en voornaam van de peter :
                
  Naam en voornaam van de meter :
                
  Doopdatum :  uur :
  Doopplaats :  kerk      Thuis
  Aantal aanwezigen (ongeveer) :
   Kinderen :
  Doopheer* : 

  Wij komen voor een doopgesprek naar de pastorij in Schriek op :
   Dinsdag van 17.30 tot 18.30 u      Donderdag van 17.30 tot 18.30 u
  Datum :

  * Vul hier in : E.H.Pastoor, tenzij u zelf graag beroep doet op een familie- of vriend-priester of diaken. Vul dan de naam van deze doopheer in.
  Trouwboekje meebrengen !!!


  Toelichtingenvak :


  Reacties (0)
  04-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Parochieraad

  3. PAROCHIERAAD

  Deze raad is een overlegorgaan dat zich bezighoudt met de grote oriëntaties van het parochieleven. Haar taak bestaat erin de noden en de problemen binnen de parochiegemeenschap op te vangen en te melden aan het parochieteam.

  Voorzitter : Marleen Van Rompaey
  Secretaris : Frank Maertens 
  Reacties (0)
  03-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Parochieteam

  2.PAROCHIETEAM

  Deze groep van zes personen vormt, samen met mr. pastoor de STUURGROEP van de parochie, die het beleid bepaalt in samenwerking en in overleg met het bisdom, de federatie en de parochieraad.

  Voorzitter :
  Secretaris : Paul Vermeylen
  Leden : Jef Brabants
   - Rita Goris
   - Yvonne Rosiers
   - Leopoldine Van der Veken

  Vergaderingen: de eerste dinsdag van de maand   Reacties (0)
  02-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Contactpersonen

  ONZE PAROCHIELEIDING

  - Aloïs VANLOMMEL, pastoor,
  tevens pastoor van St.-Remigius te Beerzel.
  Beerzelplein 10, 2580 Beerzel
  Tel. : 015/76.10.91; Fax : 015/76.10.92
  Pastorij Schriek,
  Leo Kempenaersstraat 26,
  Tel. : 015/23 30 24

  -Contactpersoon : Leopoldine Van der Veken
  Tel. : 015/23 38 24

  - Het PAROCHIETEAM.
  p/a : zie pastorij Schriek
  Tel.: 015/23 30 24

  Spreekuren pastorij :
  Pastoor : dinsdag van 18 u. tot 19 u. of op afspraak
  Parochieteam: donderdag van 18 u. tot 19 u.

  Bij afwezigheid, in dringende gevallen, kan u zich wenden tot:
  federatiecoördinator Jan Daans
  Haachtsebaan 50, 2580 Putte (Grasheide)
  Tel. : 015/23.36.33
  Reacties (0)
  01-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Homepage


   

  Welkom op ons blog !  Beste bezoeker van Schriek of van ver daarbuiten,

  Goede vrienden,

  Dit blog geeft u een uitgebreid overzicht van wat er allemaal leeft in onze “Sint-Jan Baptistparochie”.
  De meest praktische gegevens zijn op dit blog te vinden, maak er gebruik van.

  Daarenboven zeggen we hartelijk welkom aan allen die nog maar pas in onze parochie zijn komen wonen: dat u zich hier in Schriek spoedig “thuis mag voelen” en als een “gelukkig mens” mag leven, dat is onze innigste wens !

  Wij danken u van harte voor uw medewerking.

  Uw pastoor, E.H. Aloïs Vanlommel,
  en uw parochieteam.  Reacties (0)
  Zoeken in blog

  Wapenschild Schriek

  Foto
  Foto

  Beeld van St.-Jan boven de kerkdeur

  Foto

  Beeld van St.-Jan in de kerk

  Foto

  Altaar van St.-Antonius van Padua

  Archief per week
 • 03/10-09/10 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 22/06-28/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 11/08-17/08 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
  Zoeken met Google  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!