Het maakte daarvoor gebruik van de faciliteiten van de KU Leuven. Scheidsrechters en assistenten uit alle provincies, plus een buitenlandse delegatie uit het Groot Hertogdom Luxemburg, werden uitgenodigd in de KUL, voor gespecialiseerde opleidingen op fysiek en technisch vlak. Lijnrechters werden verder bekwaamd in buitenspel, met behulp van een systeem met video-correctie en voor de leden van de Provinciale Scheidsrechterscommissies stond er een sessie ‘mentale begeleiding’ op het programma.