Zoeken in blog

Gastenboek

Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

Foto
E-mail mij

Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
RED ONS DORP


Allen voor een leefbaar Lissewege en Zwankendamme

30-09-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BURGER-INFORMATIE
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Samen met het public relations bedrijf PRP heeft Magenta de competitie gewonnen omtrent de communicatie van de ontsluiting van de haven van Zeebrugge. Het project loopt over 2 jaar en moet de burgers informeren over wat er allemaal zal gebeuren om de toekomst van de zeehaven te vrijwaren en tevens de overlast zoveel mogelijk te beperken. Wordt vervolgt.

30-09-2009 om 23:11 geschreven door samensterk  


24-09-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OVERSHOOT DAY
Klik op de afbeelding om de link te volgen

De aarde produceert in één jaar een zekere hoeveelheid materialen (o.a. biomassa). De wereldbevolking verbruikt in één jaar een zekere hoeveelheid materialen. Bereken wat verbruik en productie per dag is. Tel dan het aantal dagen waarin de wereldbevolking de productie van dan jaar opmaakt. Sinds 1986 verbruikt de wereldbevolking meer dan de aarde in één jaar kan produceren. De dag waarop deze trieste mijlpaal bereikt wordt, heet Earth Overshoot Day - de Dag van de Onduurzaamheid.

Vrijdag 25 september is het "Overshoot Day". Op die dag zal de mens alles opgebruikt hebben wat de aarde ons op één jaar tijd kan bieden. Vanaf dan tot het einde van het jaar zullen we uit de reserves van de aarde putten.
We stoten nu veel meer broeikasgassen uit dan de natuur kan verwerken, MAAR daar zijn de lui die pleiten voor meer toegang tot de haven van Zeebrugge uiteraard niet mee bezig.(G.D.F.)

24-09-2009 om 19:18 geschreven door samensterk  


14-09-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE BOCHT VAN TERDOEST
Klik op de afbeelding om de link te volgen

BOUWAANVRAAG INFRABEL AANLEG 'SPOORBOCHT TER DOEST' 
Op 15 december 2008 werd de stad Brugge door het Agentschap Ruimtelijke Ordening van de Vlaamse Gemeenschap om advies gevraagd over de bouwaanvraag van Infrabel voor de aanleg van de zg. "Bocht van Ter Doest". Het project bestaat uit het aanleggen van een spoorverbindingsbocht (dubbelsporige bedding, 1e fase enkelsporig) tussen de lijnen 51A in Zeebrugge naar de lijn 51B aan de beweegbare brug van Dudzele zodat een spoordriehoek ontstaat die toelaat treinbewegingen uit te voeren tussen de linkeroever (Zeebrugge Vorming) en de rechteroever (bundels Pelikaan en Ramskapelle) van het Boudewijnkanaal.
Op vandaag moeten alle treinbewegingen tussen deze twee locaties eerst terug naar Brugge om dan naar een andere oever te sporen.

Het project omvat volgens de nota van Infrabel het volgende:
- de eigenlijke aanleg van de verbindingsbocht tussen de lijnen 51A en 51B, waarbij de bedding voor twee sporen, en voorlopig slechts een spoor, worden aangelegd;
- de bouw van een onderbrugging en aansluitende wegenis ter ontsluiting van de ingesloten hoeve;
- de inrichting van het natuurcompensatiegebied Monnikenwerve.
De normen op Vlaams, nationaaal en Europees vlak betreffende het milieu worden integraal nageleefd.
Het project is voorzien in het reeds door de Vlaamse Regering voorlopig vastgestelde Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan waarover tot 4 december van vorig jaar een openbaar onderzoek werd gehouden. Het project maakt deel uit van het investeringsplan 2008-2012 van de toenmalige NMBS en wordt nu door Infrabel verder uitgevoerd.
Deze bocht wordt door Infrabel als een van de meest prioritaire capaciteitsuitbreidingen beschouwd.
Volgens de voorziene procedures loopt momenteel een door de stad georganiseerd openbaar onderzoek dat eindigt op 17 februari a.s. De plannen kunnen o.a. ingezien worden bij de Dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Brugge, Oostmeers 19, 8000 Brugge.
Nadien zal het College van Burgemeester en Schepenen zijn advies terzake samen met eventueel ingediende bezwaren meedelen aan de Vlaamse Gemeenschap.

Update dd. 31 augustus 2009
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 28  augustus 2009 gunstig advies gegeven inzake de bouwaanvraag van Infrabel mits het naleven van de voorwaarden zoals gesteld in de adviezen van de Wegendienst, dienst Leefmilieu, Groendienst en Agentschap Wegen en verkeer - District Brugge. het advies is overgemaakt aan het Agentschap RO West-Vlaanderen te Brugge dat instaat voor het afleveren van de bouwvergunning
(Bron....Stad Brugge-bewonersinfo)

14-09-2009 om 22:38 geschreven door samensterk  


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.INFO-VERGADERING 'INRICHTING ZWANKENDAMME-OOST'

Aan de gesprekstafel, C. Maene-groendienst, W. Adriansens-
communniecatiedienst, Siska Van De Steene-cel projectontwerper-VLM
en S. Mannens-communniecatiedienst

Tereinbezoek waar de bevolking inspraak zou krijgen over de inrichting ervan.
Er werden voorstellen gedaan met bv. de bouw van een openluchtzwembad,
een nieuwe polyvalente zaal, een skate-piste voor de jeugd, enz...!
Dat zal wel bij dromen blijven.....er is alleen geld voor een groenaanleg!

Met een paar weken zou er nog een publieke infodag volgen met uitleg
door het Stadsbestuur en andere overheidsdiensten over de toekomst
van Zwankendamme, Lissewege, Dudzele en Zeebrugge rond de haven!

Het stuk aangekochte grond door de Stad Brugge is "Rood" omlijnd!

14-09-2009 om 22:22 geschreven door samensterk  


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWANKENDAMME IN HET NIEUWS VAN VTM
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Een nieuwsbericht die gisteren op VTM
te zien was!
Klik op de letters van VTM!

14-09-2009 om 21:54 geschreven door samensterk  


13-09-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PANORAMA REPORTAGE OVER DOEL

 

Voor wie de prachtige panorama reportage over "Doel" gemist heeft...KLIK HIER!

13-09-2009 om 18:11 geschreven door samensterk  


10-09-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RED ONZE POLDERDORPEN

.

10-09-2009 om 23:30 geschreven door samensterk  


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PERSREACTIES

STADSOMROEP.COM:
- Zeebrugge, woensdag , 9/9/2009.
In Zwankendamme blijken nogal wat inwoners ervan overtuigd te zijn, dat hun dorp door de uitbreiding van de Zeebrugse haven stilaan een tweede Doel word.....lees verder
- De haven van Zeebrugge is een bron van economische activiteit die sterk bijdraagt tot onze welvaart. Maar voor de omliggende dorpen voelt de ontwikkeling van de haven soms als een bedreiging aan......lees verder

HET NIEUWSBLAD:
- ZEEBRUGGE - De inwoners van Zwankendamme, een dorp vlakbij de haven van Zeebrugge, roepen de hulp van de Raad van State in. Ze zijn bang dat hun dorp zal verdwijnen door de uitbreiding van een rangeerstation.

Onder de inwoners van Zwankendamme en Lissewege, bij de haven van Zeebrugge, leeft grote onrust. Ze vrezen dat een uitbreiding van een rangeerstation in hun buurt de verdwijning van hun lieflijke dorpen inluidt.
'De gelijkenissen met Doel (het dorp dat moet verdwijnen voor de uitbreiding van de Antwerpse haven, red.) zijn frappant', zegt Johan Mistiaen van de vzw Leefbare Polderdorpen. 'Doel zou niet verdwijnen, maar ondanks alle beloftes is het toch verdwenen. Hetzelfde lot is Zwankendamme beschoren.'
De directeur van de haven van Zeebrugge, Joachim Coens, ontkent dit scenario met klem. 'Er verdwijnen geen huizen. Het is niet de bedoeling, noch van de stad Brugge noch van de haven, om Zwankendamme in te palmen. De vergelijking met Doel is misplaatst', zegt Coens.
De bewoners van Zwankendamme stappen naar de Raad van State, om de uitbreiding van het rangeerstation te verhinderen. Mistiaen kondigde gisteren aan dat de vereniging Leefbare Polderdorpen de vernietiging heeft gevraagd van het gewestelijk uitvoeringsplan. 'Wij doen dat voor de volgende generaties.'
In dat plan blijft Zwankendamme als dorp gewoon bestaan. Er komt wel een gevoelige uitbreiding van het aantal treinsporen, om het groeiend aantal containers naar het binnenland te vervoeren.
Volgens de dorpsbewoners is dit een eerste stap naar de algehele verdwijning van Zwankendamme. Ze spreken van een sluipmoord.
'Onder het mom van een ontsluiting van de Zeebrugge haven via het spoor komt er een uitbreiding van het rangeerstation en een bufferzone', verklaart Mistiaen. 'Maar die bufferzone kan altijd worden omgezet in havengebied. Dat zal wellicht niet meer onder de huidige generatie gebeuren, maar wel onder de volgende. En dan is het te laat.'

Leefbare Polderdorpen ontkent niet dat de Spoorwegen maatregelen aankondigt, om de ongemakken van de uitbreiding te milderen. Er komt onder meer een geluidswerende muur van 18 meter hoog. 'Maar die ontneemt de inwoners van Zwankendamme dan weer het zicht op de polders richting Blankenberge.'
Ook de inwoners van Lissewege zijn bekommerd om de leefbaarheid van hun dorp, zegt Mistiaen nog. 'We hebben het stadsbestuur van Brugge en de havenautoriteiten herhaaldelijk op onze bekommernissen gewezen, maar die worden weggewuifd. De mensen voelen zich in de steek gelaten.'

KRANT VAN WEST VLAANDEREN:
-
De vzw Leefbare Polderdorpen, die vooral inwoners van Zwankendamme groepeert, plant nieuwe acties tegen de uitbreiding van het rangeerstation van de spoorwegen in Zwankendamme....lees verder!


KLIK OP HET PIJLTJE VOOR EEN BEELDVERSLAG!

- De vzw Leefbare Polderdorpen, die de belangen behartigt van de inwoners van Zeebrugge, Lissewege en Zwankendamme, heeft een procedure opgestart bij de Raad van State om het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Zeehaven Brugge te laten vernietigen.....lees verder!

10-09-2009 om 23:21 geschreven door samensterk  


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OPSTART PROCEDURE BIJ DE RAAD VAN STATEN
Het bestuur van de "vzw Leefbare Polderdorpen" samen met
een delegatie uit doel!

Frie Lauwers van Doel met Eva Van Tulden van kunstdoel, verwittigden ons
dat de overheid er alles aan zal doen om de actiegroepen in een zwart licht te
stellen en verdeeldheid te zaaien!Het is dan van het grootste belang dat we samen blijven en verder strijden
voor het behoud van de leefbaarheid voor Zwankendamme, Lissewege en
omstreken!Rita in gesprek deze morgen met een reporter van "Radio 2"

10-09-2009 om 08:53 geschreven door samensterk  


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GROTE PERSCONFERENTIE 'HAVEN VAN ZEEBRUGGE BAART NIEUW DOEL: ZWANKENDAMME'
 Volgende week woensdagavond 9 september om 20h00 zouden wij graag in Zwankendamme (Brugge) een grote persconferentie houden. Dit zowel voor de schrijvende pers als voor de TV.Terwijl nu nog Doel warm ligt bij de bevolking, hadden wij graag de verontrustende gelijkenissen tussen Doel en Zwankendamme op grote schaal bekend gemaakt.De weerkerende fouten, en dezelfde inhaligheid van de overheid tijdens economisch betere tijden van nieuw havengebied.De insluiting van Zwankendamme door de nieuwe havengrenzen. Het is allemaal zo herkenbaar!!!
Dat de politiekers telkens opnieuw dezelfde fouten maken (weliswaar in een ander kleedje) belet niet dat wij als wakkere burgers ook niet dezelfde fouten maken.
Daarom wil onze vzw nu al het goedgekeurde GRUP afbakening havengebied Zeebrugge voor de Raad van State laten nietig verklaren.(wordt maandag ingediend)
Wij hebben de bedoeling om dit nieuws, de frappante gelijkenissen en de terechte bezorgdheid van de betrokken bewoners  in de verf te zetten op deze persconferentie.

Om deze persconferentie kracht bij te zetten en jullie te overtuigen van de gelijkenissen zal een Doeldelegatie aanwezig zijn. Door deze persconferentie samen te doen hopen wij dat gans Vlaanderen de link met Zwankendamme kan maken.

 Ik hoop dan ook op een massale belangstelling op onze persconferentie.

Deze persconferentie gaat door :
Zaal Centrum (naast kerk)
Lisseweegse Steenweg
8380 Zwankendamme

Met vriendelijke groet "Johan Mistiaen. Voorzitter vzw Leefbare Polderdorpen"

 

10-09-2009 om 08:06 geschreven door samensterk  


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AKTIE BIJ LEEFBARE POLDERDORPEN AAN DE VERKEERSLICHTEN TER HOOGTE VAN DE LISBLOMME

Op dinsdagmorgen 1 september (éérste schooldag)  7u30
hield de vzw Leefbare Polderdorpen een actie voor een veiligere
oversteek voor fietsers en voetgangers
 aan de verkeerslichten ter hoogte
van de N31 en “De Lisblomme” te Lissewege.
Johan Mistiaen van Leefbare Polderdorpen legt uit:
Vele honderdduizenden Euro’s zijn in onze ogen verkwist aan het
heraanleggen van de schoolomgeving van “De Lisblomme” .
De levensgevaarlijke N31 bleef onaangeroerd bij de werkzaamheden.
Enkel aan de schoolpoort zijn zichtbare veranderingen gebeurt.
Verder is de veilige oversteek voor de peuters er niet beter maar
slechter op geworden.

 Ten eerste is er door de wegwerkzaamheden het fietspad aan de
Stationstraat dermate heraangelegd dat de fietsers tussen de
stilstaande auto’s moeten fietsen.
Maar het meest gevaarlijke is dat na de werkzaamheden de verkeerslichten
dichter bij het rijvak van de N31 zijn gekomen.
Wanneer een peuter met zijn fiets aan de Stationstraat de gevaarlijke N31
wil oversteken, moet hij met zijn fietsje rijden tot dat hij met zijn hand
aan de drukknop kan komen om de verkeerslichten in te stellen.
Op dit moment staat het voorwiel van de fiets van de peuter
op de rijweg waar 7 op de 10 voertuigen 10-tonners zijn.
Dit is ondenkbaar, maar vooral ontoelaatbaar dat door deze verkwisting
van belastingsgeld zelfs de primaire veiligheid voor het oversteken
aan een gevaarlijk kruispunt niet verbetert maar verslechtert is!!!

 Daarom deze actie ’s morgens tijdens het drukke schoolverkeer om
zowel de ouders alsook de kinderen aan te tonen van het gevaar
dat hen te wachten staat.

 Vzw Leefbare Polderdorpen vraagt aan de overheid dat deze situatie
onmiddellijk wordt aangepakt en de veiligheid van de peuters aan deze
oversteek wordt gewaarborgd. Desnoods moet de drukknop van
het verkeerslicht op een andere plaats komen.

Daarnaast is de keuze om het fietspad in de Stationstraat tussen
de gestationeerde wagens te laten komen ronduit gevaarlijk.
Wij vragen dan ook om het fietspad voor de wagens te
laten passeren i.p.v. tussen de wagens.

Ten laatste willen wij ook de aandacht vestigen dat aan de oversteek in
Zwankendamme er helemaal niets is voorzien om de drukke Expresweg
over te steken. Het is niet omdat slechts enkelen deze drukke weg
moeten dwarsen dat er niets moet voorzien worden.

Voor onze vzw is ieder leven meer dan de moeite waard.
Jammer genoeg is blijkbaar het dodental nog niet hoog genoeg
om iets aan deze situatie te doen.

Hier toont Sabine van "Leefbare Polderdorpen" aan dat het
praktisch onmogelijk is met kleine kindjes de oversteek aan
de verkeerslichten te maken in één keer. Men blijft dan in het
midden van de weg staan tussen het drukke en zwaar verkeer!
Er wordt dan ook gevraagd de duur van de voetgangerslichten
aan te passen zodat een veililigere oversteek kan gegarandeerd worden!

10-09-2009 om 08:04 geschreven door samensterk  


15-08-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VOORBEREIDINGEN VAN DE TOEKOMSTIGE ZEESLUIS ?

.

15-08-2009 om 00:00 geschreven door samensterk  


10-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETITIESTAND VAN DE WERKGROEP LISSEWEGE VZW-LPDBedankt aan allen voor het mooi gebaar en de steun die u gegeven
hebt aan de vele Lissewegenaars die tegen de sluiting zijn van de
spoorwegovergang en de overlast van de goederentreinen.

10-07-2009 om 00:00 geschreven door samensterk  


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN REACTIE VAN MOENAERT BETREFT DE LEEFBAARHEID IN LISSEWEGE

.

10-07-2009 om 00:00 geschreven door samensterk  


02-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIET VERGETEN UW PETITIE BINNEN TE BRENGEN

Enige tijd geleden hebben enkele Lisseweegse inwoners een petitie
in uw bus gestoken nopens de inplanting van het rangeerstation te
Zwankendamme. Graag hadden wij deze genaamtekende petities
voor 10 juli teruggekregen!

02-07-2009 om 00:00 geschreven door samensterk  


17-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

Dit kruis merkte ik deze avond op langs de Terdoeststraat!

17-06-2009 om 00:00 geschreven door samensterk  


10-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FEESTELIJKE OPENING VAN DE STATIONSTRAAT EN DE GIJZELEWEG LETTERLIJK EN FIGUURLIJK IN HET WATER GEVALLEN

Deze avond opende Burgemeester Moenaert in gezelschap van enkele Schepen
en Gemeenteraadsleden de heraangelegde Stationstraat en Gijzeleweg. Er was
bitterweinig volk afgekomen voor deze plechtigheid, waarschijnlijk wel door het
hondeweertje of was het mischien uit mistevredenheid. Anderzijds hebben de
thuisblijvers de kans gemist om een gratis "Brugse Zot" te drinken!

Regen of geen regen, de actievoerders van "Leefbare Polderdorpen" waren ook
present om in alle stilte hun ongenoegen te blijven uiten. Sommige Schepen
willen maar niet beseffen dat de actiegroep niets heeft tegen de havenuitbreiding,
maar dat ze verdorie onze Polderdorpen daar niet mee moeten betrekken!

10-05-2009 om 00:00 geschreven door samensterk  


01-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.INGEZONDEN BRIEF
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Hoi Rudi,

 Ik ben laatst nog eens met Astrid in het prachtige Lissewege geweest. Telkens weer wordt ik door dit witte dorp met zijn mensen betoverd. Het is alsof er "magie" in de lucht hangt. De Limburgers (Ik ben er een maar ik voel me meer een West Vlaming)krijgen wel eens het verwijt dat ze niet of te weinig opkomen voor hun eigenheid en tradities. De West Vlaming staat gekend om zijn koppigheid en standvastigheid..., maar toch... Wat mijn verstand te boven gaat (en vele anderen) is dat de plaatselijke overheid, die toch zo begaan is met het behoud van zijn erfgoed, toelaat dat een historisch dorp als Lissewege, met een enorme culturele en toeristische uitstraling, langzaam maar zeker bedolven wordt door zogenaamde economische belangen. De tijd zal het leren; er is niets waardevoller dan het in stand houden van ons erfgoed voor ons nageslacht! Kijk naar landen als Duitsland of Oostenrijk; zij hechten het grootste belang aan hun tradities en erfgoed. Kunnen we die politiekers echt niet wakker kietelen? 

01-05-2009 om 00:15 geschreven door samensterk  


29-04-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SOLIDARITEIT EN ACTIE
Solidariteit en actie voor inspraak en leefbaarheid van
onze "Polderdorpen"

29-04-2009 om 23:44 geschreven door samensterk  


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWS UIT LISSEWEGE

INGEZONDEN BERICHT!

Met de waarschijnlijke komst van het rangeerstation bij onze buren??? krijg ik
veel reacties binnen waar ik af en toe, er een paar zal laten zien. Op bovenstaande
luchtfoto kun je zien, moest het rangeerstation er te Zwankendamme toch komen,
het spoorwegverkeer door een sleuf of tunnel zou moeten rijden bij het doorrijden
van Lissewege om zo het geluid, de trillingen en het vervelende uitzicht van de
voorbij denderende goederentreinen te vermijden! (bericht D&D)

INGEZONDEN BERICHT!

Met de verkiezingen in het verschiet is het misschien een goed idee
om iedereen in Lissewege en omstreken een “red ons dorp” affiche te bezorgen.
Aangezien geen enkele politieke partij naar ons wil luisteren hoeven
wij ook niet op hen te stemmen, daarom stellen wij voor dat iedereen
een “red ons dorp”- affiche deponeert in de stembus.

 

We kunnen de “red ons dorp”-affiches over alle verkiezingsaffiches
van ALLE partijen hangen en we deponeren de rest van de affiches
in de bus bij Van Volcem, het wordt tijd dat ze eens in
actie komen voor Lissewege en Zwankendamme.

In plaats van te mekkeren over kleinigheden zoals kleine
bouwovertredingen ( pvc ramen, platte dakpannen…) zouden ze
beter streven naar een toeristisch dorp ZONDER treinen.
(bericht Steve D.B.)

 

 

Vraag de afiche en hang hem uit als teken van
 liefde en eensgezindheid voor uw dorp!
 

29-04-2009 om 23:39 geschreven door samensterk  


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEEFBARE POLDERDORPEN

 De vzw Leefbare Polderdorpen trekt deze week nog naar de Brugse rechtbank. Ze willen een rechtzaak in kortgeding aanspannen rond de lawaaihinder in Zwankendamme.

De vrees bij de bewoners van Zwankendamme zit er goed in. Ze zijn bang dat ze weldra tussen de nieuwe sluis en het nieuwe vormingsstation zullen wonen en dat ze nog meer last zullen hebben van lawaai.

'We zijn als groep niet tegen de ontsluiting van de haven, maar wel tegen de manier waarop alles beslist wordt. Zo waren er drie alternatieven voor het vormingsstation dat wij hier in Zwankendamme zullen krijgen, met een bundel van 28sporen. Dat is volgens de MER-studie de slechtste optie voor mens en milieu, maar toch viel de keuze op ons dorp. Heel wat van de bewoners van Zwankendamme en Lissewege liggen nu al wakker van de vele treinen die hier 's nachts van en naar de haven rijden. Daarom starten wij nu een zaak in kortgeding voor de rechtbank in Brugge. Er werden pieken tot 70decibel gemeten. Het lawaai is afkomstig van treinen, maar ook van het bedrijf 2XL', zegt Mistiaen.

Er zullen ook woningen worden onteigend voor het project. Een van de huizen die zeker weg moeten, is de woning aan de Wulfsberge 48. 'Ik heb al heel wat telefoontjes gepleegd over wat er nu precies met onze woning zal gebeuren', zegt bewoonster Brigitte Branteghem. 'Uiteindelijk heb ik vandaag van de mensen van Infrabel een e-mail ontvangen dat ons huis zal worden onteigend. Er zal contact opgenomen worden met de eigenaar en met ons, de huurders. De contacten zullen gelegd worden door de mensen van het Aankoopcomité. Ik vrees dat het niet alleen onze woning zal zijn die zal moeten verdwijnen', vervolgt Branteghem.

'Daarnaast willen ze hier in Zwankendamme nog eens een nieuwe sluis inplanten, waarvoor 400miljoen uitgetrokken wordt', vervolgt Johan Mistiaen. 'Het gaat zelfs zover dat je de woningen aan de Lisseweegsesteenweg niet meer kan vinden op het gps-toestel. Men spreekt daar al over kaaimuur321. Ten slotte zal de N31 Expresweg naar Zeebrugge omgevormd worden tot een primaire weg, wat neerkomt op een afgedankte snelweg. We zullen dus niet meer rechtstreeks op de N31 kunnen vanuit Zwankendamme, maar via de op- en afrit naar de N31 moeten rijden. Zo zal er een brug komen over de N31 en over het sporenbundel in Zwankendamme en zou de overweg in Lissewege vervangen worden door een tunnel', besluit Mistiaen. (bron/het Nieuwsblad)

29-04-2009 om 23:34 geschreven door samensterk  


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UIT HET NIEUWSBLAD

OVERDREVEN

dat de schrik of ongerustheid bij mensen leeft is volledig te begrijpen maar wakker liggen van kabaal is fel overdreven. de uitbreiding van de haven is nu eenmaal een feit en er komen sporen bij.Dit betekent werkgelegenheid in de regio die momenteel fel aangetast is.Door zelf veel negativisme uit te bazuinen kan je veel paniek en ongerust zaaien.ik geloof niet dat het hele dorp zo negatief is ingesteld dat ondervind ik in onze zaak dat mensen totaal anders praten dan hetgeen in de krant verschijnt "Chris Brion"

CHRIS HEEFT GELIJK

Ik kan Chris alleen maar gelijk geven . Veel mensen berusten hun er in wat er zal gebeuren . Ik denk dat we met de 2 bruggen over het spoor en de weg er alleen maar beter van worden . We zijn hier komen wonen in een havengebied dus moet je niet morren als er uitbreiding komt . Met die verhoogde berm en bomen denk ik dat er niet veel hinder zal zijn . De sluis zal iets anders zijn maar we zien wel . "Kurt Deschacht"

WEET WAAROVER JE SPREEKT

Beste mijnheer de beenhouwer en mijnheer de cafebaas, feit is dat er voor mensen aan de noordwest kant van het dorp nu reeds sprake is van veel geluidsoverlast (tientallen pieken van boven de 70 dB gedurende de nacht). Hier bestaan officiele metingen van gedaan door de mlieudienst van de stad Brugge. Daar moet nu iets tegen gebeuren. Ik zou beide heren ook ens aanraden omzich te verdiepen in alle literatuur die reeds voorhanden is (MER, RUP,...) en dan hun mening opnieuw te ventileren. Verder zou je beter wat duidelijker zijn Kurt, de reden waarom je geen problemen hebt met de bruggen is enkel omdat je op extra verkeer hoopt door het dorp en zo potentieel meer klanten voor uw beenhouwerij. Enige bedoeling is om uw portemonee zo snel mogelijk vol krijgen. Eenmaal het zo ver is, verkoopt U de zaak (als U dan nog kopers vindt) trekt weg uit het dorp en laat de mensen dan achter met hun overlast. Ik neem het U nietkwalijk dat U zo denkt, maar heb dan tenminste de moed om de ware reden te vermelden in plaats van er wat op loste 'lullen'. Verder is het extra jobs ook met een korreltje zout te nemen. Alles wordt gemoderniseerd, zowel het rangeerstation als de containerterminals, het aantal extra jobs zou nogal eens kunnen tegenvallen. Verder is al meerdere malen gezegd dat de VZW niet tegen de uitbreiding van de haven is,maar er zijn andere alterantieven die de leefbaarheid van onze dorpen niet hypothekeren. Een vergadering van onze VZW bijwonen om Ubeter te informeren kan echt geen kwaad. Misschien met Mr. Brion wat minder 'cognacjes' drinken, zijn geest lijkt me nogal beneveld. "Philippe Angely"

RECHT OP EIGEN MENING

Geachte Heer, Als ik er al eens beneveld uit zie dan zou dit wel eens kunnen zijn dat onze dagen bestaan uit 15 a 16 uren (en soms meer) hard werken.U reageerde op onze slager dat hij aan zichzelf en niet aan anderen denkt om zo zijn verkoop te stimuleren en nadien zijn zaak te gaan verkopen of over te laten? Dit is pas onzin! Ik ben blij dat er een actiegroep aanwezig is en zich vragen stelt over het verloop van de uitbreiding van de haven. Maar een veilige overweg is een noodzaak er zijn toch al een paar dodelijke ongevallen gebeurt ter hoogte van Zwankendamme. Enkele maanden geleden heeft mijn eigen dochter zeer veel geluk gehad bij het oversteken van de expressweg .De uitbreiding zorgt voor werkgelegenheid daar kan men toch niet tegen zijn ? over lawaaihinder kan ik me persoonlijk niet uitspreken,wat ik wel weet is dat de mensen die ik aanspreek en in uw straat of achter 2XL wonen zij mij tot op heden nog altijd weten te vertellen dat zij geen last van lawaai hebben en de slaap heel goed kunnen vatten. uitgezonderd mensen die in de actiegroep zitten maar laat ons eerlijk zijn het zijn er uiteindelijk niet zoveel dacht ik. Het leven is uiteindelijk veel te mooi en te kort om me druk te maken in iets die uiteindelijk tot een goed eind komt en als we er als kleine zelfstandige iets meer zouden door verdienen, het staat u vrij om als zelfstandige te beginnen dat zijn mijn echtgenote en mezelf reeds 22 jaren."Chris Brion"
(Bron:het Nieuwsblad)

29-04-2009 om 23:27 geschreven door samensterk  


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.INGEZONDEN BERICHTEN

Beenhouwer is inderdaad reclame aan het maken om zijn zaak te verkopen ……laats iemand tegen gekomen te zwakkendamme die vroeg waar beenhouwer was! Een gesprek gestart met deze kerel en die vertelde me dat hij gehoord had dat deze beenhouwer bij groothandel waar hij zijn vlees inkoopt gezegd heeft …..als je iemand weet die beenhouwers-zaak zoekt zend hem dan maar naar zwankendamme …B.D.

29-04-2009 om 22:56 geschreven door samensterk  


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.INGEZONDEN BERICHTEN

Reactie op de artikels verschenen in Het Laatste Nieuws

 

Ieder project heeft zijn voor- en tegenstanders. Zo ook de plannen voor het neerpoten van een gigantisch vormingsstation in Zwankendamme. Dat is in principe niet meer dan normaal en daar is ook niets mis mee. Maar dat uitgerekend enkele Zwankendamse middenstanders geen bezwaar hebben tegen de komst van het rangeerstation en dit dan ook nog publiekelijk ventileren, doet toch wel wenkbrauwen fronsen en vragen stellen. De conclusie is dan ook vlug getrokken. Dat deze handelaars niet kunnen overleven van de Zwankendammenaren alleen is een publiek geheim. Meer nog, de enige garantie van hun bestaan is de nabijheid van de haven en de havengebonden activiteiten. De dagdagelijkse mensenstroom door het centrum van Zwankendamme, naar het havengebied brengt de voor hen broodnodige klandizie met zich mee. Ik vrees dan ook niet alleen voor onze, maar ook voor hun toekomst als de overheid (MBZ, Infrabel, Stad Brugge) haar plannen daadwerkelijk zal uitvoeren. Want met de komst van het vormingsstation en het zogenaamd Hollands complex met spoorwegbrug, zal het verkeer rechtstreeks naar Zeebrugge kunnen afbuigen en de doorgang langs het Boudewijnkanaal afgesloten worden. Met het logische gevolg dat er buiten de inwoners van Zwankendamme geen kat meer door ons dorp zal passeren. Om nog maar te zwijgen over hoe moeilijk Zwankendamme zal bereikbaar zijn tijdens de werken, die toch al vlug enkele jaren in beslag zullen nemen. De conclusie is dan ook vlug getrokken. Deze zogenaamde voorstanders zijn eigenlijk tegenstanders. Tegenstanders van de ruchtbaarheid die er door de VZW. Leefbare polderdorpen aan de hele problematiek rond het vormingstation gegeven wordt. Want terwijl de VZW Leefbare polderdorpen zich blijft inzetten voor het behoud van de leefbaarheid in Zwankendamme & Lissewege, hebben zij al lang opgegeven. En staat deze ruchtbaarheid voor hen, of enkel de verkoop van hun goedbloeiende zaak in de weg. Of hopen ze om nog enkele jaren te kunnen teren op de arbeiders die deze gigantische miskleun moeten klaren. Hoe dan ook hebben ze met hun uitlatingen in de pers al één standpunt van de VZW Leefbare polderdorpen waar gemaakt. De leefbaarheid in Zwankendamme gaat er alvast niet op vooruit, nu het dorp publiekelijk in voor- en tegenstanders wordt verdeeld. De overheid kan zich alleen maar in de handen wrijven. K.C.

 

29-04-2009 om 22:51 geschreven door samensterk  


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.INGEZONDEN BERICHTEN

Beste allemaal,

ten eerste vind ik het jammer dat K.C .en B. D. mij niet persoonlijk spreken
 en hun volle naam niet onder het artikel zetten .Ik heb me inderdaad erbij
neergelegd dat het rangeerstation er komt ,daar ik vele info had verzameld
via derden . Ik zet me nu dus wel nog in voor de leefbaarheid van Zwankendamme
 op een andere manier, maar maak zoveel geen lawaai .
Ten laatste wil ik ook nog zeggen dat de ZAAK NIET TE KOOP IS .
U kunt alles terugvinden op : http://www.bloggen.be/zwankendamme/

29-04-2009 om 22:49 geschreven door samensterk  


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.INGEZONDEN BERICHTEN

Beste Slager

Ten eerste vind ik het jammer dat je vergeten bent dat ik je persoonlijk  gevraagd hebt ( vrijdag jongsleden ) of je zaak te koop was .En inderdaad heeft je zaak enkele jaren geleden te koop gestaan ( dus dit was  4 jaar geleden waren uw woorden ) maar nu staat de zaak niet meer te koop ( uw woorden) Ik dacht te mogen zeggen dat jij zeer goed weet wie BD en K.C zijnInfo via derden kan goed zijn , ik vraag reeds jaren info aan alle politieke partijen maar geen enkel die zijn vingers er aan durf verbranden , ook uw partij niet punt andere lijn .

Ten tweede als er mij een wild vreemd iemand vraagt  waar de slager woont en ik begin een gesprek met die persoon en die verteld me dat slagerij te koop is, wie ben ik dan om te zeggen dat die kerel liegt ! Er is maar een persoon die weet of het waar is wat wildvreemde mij verteld heeft en dat bent jij .( ik ga hier verder niet meer op in daar dit geen zin heeft )Waar het mij om gaat is dat andere partijen ( de zelfstandigen, om niet persoonlijk te gaan ) hun mening zeggen op internet maar geen " replay " aanvaarden Als je in dagbladen en internet woorden gebruikt als  " onrust zaaien "  paniek veroorzaken " niet wakker liggen van het lawaai  en drink een goeie cognac als je niet kan slapen " niet veel hinder enz ..dan moet je "replay verwachten …wie zaait die zal oogsten.

Het klopt inderdaad dat de oudere generatie niet echt bezig ( het berusten om het met mooi woorden te zeggen  ) is wat er in en rond Zwankendamme aan het gebeuren is. Aan de andere kant van het dorp liggen ze wel wakker van het spoor van het getoeter van locomotieven die treinen wegtrekken die soms 1000 meter lang zijn . ( ook ik ) En om eens de aandacht te leggen op wat echt aan het gebeuren is " indien jullie dit niet zouden weten "  Infrabel is eigendom geworden van alle gronden rond Zwankendamme en niet om er "petattenland van te maken of koeien  op te zetten . Alle huizen ( lisseweegs vaartje ) staan ingekleurd als " zone vreemde gebouwen " dit wil zeggen dat die mensen die daar wonen altijd uit hun huizen kunnen gezet worden

Infrabel en de inrichtende macht zal een " kerkweggetje " aanleggen naar Zwankendamme en  binnen afzienbare tijd zullen de huizen nog 60% van hun waarde hebben en op het laats zal het de zelfde weg opgaan als Doel te Antwerpen …doodgebloed zal het sterven. Eendracht maakt macht ….Benoni Dalle

29-04-2009 om 22:41 geschreven door samensterk  


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.INGEZONDEN BERICHTEN

Hoe hypocriet kan men worden,  Kurt je vraagt ons om uw rekening niet te maken en geen reacties te ventileren via krant of e-mail terwijl dit exact hetgeen is wat u tot nog toe gedaan hebt ivm onze VZW.  Enkel bakken kritiek en nooit iets constructiefs.  Als u gedurende 2 jaar inderdaad zoveel moeite hebt gedaan om de bouw van het rangeerstation tegen te houden en met vele personen in contact bent gekomen waarom hebt u zich dan nooit de moeite getroost om eens naar onze VZW toe te stappen en al die info in detail toe te lichten, U bent toch voorstander van een persoonlijk gesprek volgens uw e-mail, wel handel er dan ook naar in plaats van met stenen naar anderen te gooien.  Dit had ons misschien heel wat zweet en moeite kunnen besparen. 

 

Ik wil er echter nog steeds de nadruk op leggen dat 2 jaar geleden nog niks definitiefs beslist was (vele politici wilden ons dat wel doen geloven), zelfs tot op heden is de aanpassing van het RUP nog steeds niet goedgekeurd en dus de definitieve plaatsing van het rangeerstation ook niet.  Ik ben wel de eerste om te zeggen dat het zeer moeilijk zal zijn om het tegen te houden maar door constant aandachtig te blijven kunnen we proberen het beste uit de brand te slepen voor al onze inwoners.  Soms is af en toe wat lawaai maken de enige manier om politici wakker te krijgen.  Ik kan U verder verzekeren dat zelfs indien de beslissing definitief op Zwankendamme zou vallen, we nog steeds actief zullen blijven om er voor te zorgen dat de politici hun beloftes ivm het behoud van de leefbaarheid van AL onze dorpen nakomen.  Ik kan U verzekeren dat er zich gewoon bij neerleggen verre van de beste optie is.

 

Ik ben wel benieuwd om te weten op welke manier U op dit moment nog in stilte ijvert voor de leefbaarheid van ons dorp, U bent altijd welkom op een vergadering van onze VZW om uw noeste, doch geruisloze arbeid uit de doeken te komen doen.  Let wel op, want door zo een stille aanpak wordt de kans op indommelen natuurlijk een pak groter.

 

Verder is zeker zo dat het in- en uitrijden van Zwankendamme momenteel gevaarlijk is en dat daar verandering in moet komen.  Dit had al jaren geleden moeten gebeuren, het mag echter geen pasmunt worden om een rangeerstation toe te laten in onze achtertuin.  Verder is het ook leuk goochelen met cijfers ivm tewerkstelling.  Bedenk wel dat de markt van het goederenvervoer weldra wordt opengegooid en dat ook niet Belgische bedrijven voor het treintransport zullen instaan (vooral containers).  Bedenk ook dat de nieuwste generatie containerterminals en rangeerstations op en top worden geautomatiseerd en computer gestuurd,  dus op gebied van extra tewerkstelling zou U er wel eens berooid kunnen uitkomen.   Tenslotte wil ik nog maar eens benadrukken dat we als VZW niet tegen de uitbreiding van de haven zijn, er zijn echter alternatieven die veel  minder impact hebben op onze dorpen hebben en een uitbreiding van de haven absoluut niet in de weg staan.

 

Waar U verder ook last mee heeft, is blijkbaar om toe te geven dat er nu al sprake is van ernstige lawaaihinder.  Dat dit zich nu nog vooral beperkt tot de rand van het dorp dat zicht heeft op 2XL is bijzaak, elk huis dat last heeft van het lawaai is er een te veel.  Onze klacht is daarenboven gestaafd met officiële metingen.  Dat we uiteindelijk naar de rechtbank moeten stappen is triestig maar enkel het gevolg van de laksheid van Moenaert en co.  Spijts beloftes dat ze er werk zouden van maken, is er na 2 jaar nog niks verbeterd, vandaar onze stap naar de rechtbank.  Het is dan zielig en wraakroepend dat er blijkbaar personen zijn die dan durven zeggen dat het probleem van het lawaai wel niet zo erg zal zijn. 

 

Verder kunt U nu wel verwonderd zijn dat sommige personen zo over u denken (en ik sta voorlopig nog steeds achter ieder woord dat ik gezegd en geschreven heb), maar u oogst enkel wat u zelf hebt gezaaid.

Vanwege PA & SA (ofte Sabine en Philippe Angely) en andere lawaaimakers

PS ik stuur U nog een e-mail met de datum van de volgende vergadering van onze VZW, misschien de moeite om langs te komen zodat we dit kunnen uitklaren en tenminste kunnen tonen aan de buitenwereld dat we eendrachtig zijn.

 

29-04-2009 om 22:27 geschreven door samensterk  
>

Blog tegen de wet? Klik hier.
Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!