Heemkundige Kring RAVENSTEYN vzw
Nacht van de Geschiedenis 24 maart 2015

Heeft U interesse in de plaatselijke geschiedenis, genealogie of heemkunde in en rond Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken?

Waarom dan geen lid worden van de heemkundige kring Ravensteyn vzw?
U ontvangt 4 nummers van ons tijdschrift (samen 200pagina's info) per jaar en U krijgt korting op onze andere publicaties.

Stort 10,00 € als lidgeld of 15,00 € als erelidgeld op de bankrekening BE92 0682 0724 0123 van de heemkundige kring Ravensteyn vzw met vermelding van uw naam en (ere)lidgeld jaar.

Inhoud blog
 • Nacht van de Geschiedenis
 • Het reilen en zeilen van Boortmeerbekenaars in W.O.I.
 • 16de stamboomweekend
 • (H)EVER ART - 6de editie - 6 en 7 september 2014
 • Een nieuwe uitgave : De Onze-Lieve-Vrouw-kerk van Hever
 • Prijslijst heemkundige kring Ravensteyn vzw (deel 1)
 • Prijslijst heemkundige kring Ravensteyn vzw (deel 2)
 • Opendeur-openkerkendag : de O.L.V.-kerk van Hever
 • Causerie : Onze dorpsgenoten tijdens W.O. I
 • Merci, Jules
 • Inhoudstafel tijdschrift 2013 - 2014
 • Nacht van de Geschiedenis
 • Een nieuwe uitgave van de kring
 • 15de stamboomweekend van HK Ravensteyn vzw
 • 15DE STAMBOOMWEEKEND - HEVER - 16 & 17 NOVEMBER 2013
 • OPEN MONUMENTENDAG 08 SEPTEMBER 2013 HEVER
 • Nacht van de Geschiedenis
 • Inhoudstafel tijdschrift 2012
 • Een terugblik op het 14de stamboomweekend
 • Een nieuwe uitgave : "500 jaar familie Servanckx"
 • 14de stamboomweekend - 17 & 18 november 2012
 • 3de nummer van het tijdschrift voor 2012 is verschenen
 • Nacht van de geschiedenis
 • nieuwjaarswensen 2012
 • Heemkring Ravensteyn vzw : 25 JAAR !!!!!!
 • Boek dertiende stamboomweekend
 • Het 13de stamboomweekend in de media
 • Uitgaven van De Ware Vrienden van het (Stads-)Archief (van Mechelen) CD-roms
 • Uitgaven van de Ware Vrienden van het (Stads-)Archief (Mechelen) in boekvorm - deel 1
 • Uitgaven van de Ware Vrienden van het (Stads-)Archief (Mechelen) in boekvorm - deel 2
 • 13de stamboomweekend 19 - 20 november 2011
 • Voorbereiding stamboomweekend 2011
 • Stambomendag Heist-op-den-Berg
 • Tentoonstelling legaat Emile de Meester de Ravestein - Mechelen
 • Activiteiten voorjaar 2011
 • Een terugblik op het 12de stamboomweekend
 • De heemkundige kring treedt naar buiten
 • 12de stamboomweekend heemkundige kring Ravensteyn
 • Nieuwe website stadsarchief Mechelen
 • (H)EVER ART 4DE EDITIE  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
     Zoeken in blog


  Lokale geschiedenis en genealogie in Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken
  01-11-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heemkundige kring Ravensteyn (doel)

  Heemkundige kring Ravensteyn vzw

   

  Heemkring Ravensteyn, gesticht in 1986 als feitelijke vereniging onder impuls van wijlen Robert A.G. Korten, ging in 1987 ten volle van start met de uitgave van een tijdschrift en met een eerste tentoonstelling rond Emile de Meester de Ravestein. Deze tentoonstelling - ingericht als eerste activiteit - was toen ingevolge de onervarenheid vrij amateuristisch opgevat.


   

  In april 1990 werd dan de v.z.w. heemkundige kring Ravensteyn opgericht.

  In de loop der jaren werden meerdere tentoonstellingen georganiseerd en brochures, boeken en inventarisaties uitgegeven.

  Tot op heden was het hoogtepunt van onze werking  de viering van het 15-jarig bestaan in 2002 met de inrichting van de jaarlijkse ontmoetingsdag van de heemkringen van Vlaams-Brabant, een colloquium rond "Schenkingen en legaten in de 19de eeuw", het uitgeven van het werk "Ravestein en de familie de Meester, de geschiedenis van een domein" en de organisatie van een prestigieuze tentoonstelling over Ravestein en zijn bewoners.

   

  De heemkundige kring stelt zich tot doel alle gegevens m.b.t. het verleden van Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken te verzamelen en deze aan een breed publiek kenbaar te maken door het organiseren van activiteiten (geleide wandelingen, bezoeken, tentoonstellingen, ...) en door de uitgifte van het tijdschrift van de heemkundige kring. Dit tijdschrift telt 4 nummers per jaargang.

   

  De kring probeert verder interessante plekjes in de fusiegemeente Boortmeerbeek onder de aandacht te brengen door uitgifte van historisch gecommentarieerde gidsen.

   

  Tevens probeert de kring door middel van uitgifte van oorspronkelijke bronnen uit het Ancien Régime het gemis aan de oorspronkelijke parochieregisters van Boortmeerbeek, die in de eerste oorlogsdagen van Wereldoorlog I  onherroepelijk verloren gingen, op te vangen.

   

  Last but not least zorgt de kring voor de nodige begeleiding van diverse herdenkingen  zoals de Slag van Schiplaken en het XX ste  Konvooi en wordt er meegewerkt aan nationale acties zoals de Open Monumentendagen.

   

  Het lokaal van de heemkundige kring is de Watermolen van Servaes, Pastorijstraat, 3190 Boortmeerbeek

   

   

   

  Reageer (1)

  19-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nacht van de Geschiedenis


  Nacht van de Geschiedenis

   i.s.m. Davidsfonds Hever & Schiplaken

   dinsdag 24 maart 2015 om 20 uur

   Goed (Vlaams) boeren in Wallonië

   causerie door Guido Fonteyn

  Zaal Carpus Ravensteinstraat 2, Hever


  Heel veel Walen hebben Vlaamse familienamen. Dat komt doordat er tijdens de vorige eeuwen heel wat Vlamingen naar Wallonië verhuisd zijn. Bij die Vlaamse migranten zaten niet alleen dijkwerkers en schippers, maar ook boeren. Walloniëkenner Guido Fonteyn vertelt het verhaal van de Vlamingen, waaronder de Vlaamse boeren, in Wallonië.

  Guido Fonteyn (Evere, 1946) was journalist voor De Standaard vanaf 1971 en was voor die krant meer dan tien jaar de enige Vlaamse verslaggever in Wallonië, bij de collega's van de Waalse krant Vers l'Avenir met basis in Namen. In het verlengde van zijn journalistieke activiteiten ging Guido Fonteyn boeken wijden aan zijn geliefde onderwerp: Wallonië.

  Iedereen welkom!

  Inkom: 8 euro                                                             Leden van Heemkundige kring en Davidsfonds: 6 euro

  Reageer (0)

  17-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het reilen en zeilen van Boortmeerbekenaars in W.O.I.

  Met iedere generatie die verdwijnt, verdwijnt ook een stuk van ons geheugen, van ons referentiekader, waarmee we onze huidige samenleving kunnen vergelijken en waarderen.

  Zo ook gaat na 100 jaar onze kennis over hoe gruwelijk die ”Groote oorlog” onze gemeenschap trof bijna onvermijdelijk verloren.

    Of toch niet? In mei laatstleden was er een overgrote belangstelling voor onze eerste organisatie.

  Daarom organiseren heemkring RAVENSTEYN VZW en VL@S (Vlaamse Actieve Senioren) Boortmeerbeek

  nu een licht aangepast programma met meer informatie over mensen van toenmalig Boortmeerbeek.

  Op vrijdag 5 december 2014 om 19.30 u

  in de GILDEZAAL, Hanswijkstraat 2 te Boortmeerbeek

  Reilen en Zeilen van Boortmeerbekenaars in 1914-1918


  Wat gebeurde er in 1914 in Boortmeerbeek en hoe brachten onze mensen het er van af?

  Geïllustreerde causerieën door eigen leden over het wedervaren van onze dorps-genoten tijdens de Eerste Wereldbrand, hier, aan het front en in het buitenland.

  Wat deden onze voorouders tijdens W.O. I.?

  Talrijke families komen aan bod: Ceulemans, Goovaerts, Hendrickx, Heremans, Janssens, Mayné, Michiels, Sanders, Servranckx, Van den Brande, Van Horenbeeck, Van Rompuy,…

  Ook meer over de rol van de lokale geestelijken in die benarde tijd.


  Toegang gratis voor leden van Heemkring en/of Vl@s

  Toegang niet-leden: 5,00 euro/persoon Iedereen is van harte welkom


  Reageer (0)

  05-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.16de stamboomweekend

  Heemkundige kring Ravensteyn vzw

  Boortmeerbeek - Hever - Schiplaken

   

  16de  STAMBOOMWEEKEND

   

  ZATERDAG 15 NOVEMBER 2014

  van 13.30 tot 18.00 uur

   

  en ZONDAG 16 NOVEMBER 2014

  van 10.00 tot 18.00 uur

   

  in de Oude Pastorij, Ravesteinstraat 22 te Hever

   

   

  1.000 JAAR

   

  10 EEUWELINGEN

  UIT ONZE GEMEENTE

   

   

   

  en zoals elk jaar vele documentatie- en infostands van
  heemkringen uit de omgeving

  m.m.v.

  Heemkring Het Hoefijzer, Rijmenam; Hagok, Haacht; het Molenijzer, Putte; de Semse, Zemst;  de Ware Vrienden van het Archief, Mechelen;  Campenholt, Kampenhout; Regionale Genealogische Werkgroep; HK Jos Resseler, Duffel;  Rik Wouters, heemkundige van Tremelo; Willy Geets, expert oude munten, .....

  en natuurlijk ook heemkring Ravensteyn

   

  Reageer (0)

  03-08-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.(H)EVER ART - 6de editie - 6 en 7 september 2014
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Oude pastorij

   

  Ravesteinstraat 22 HEVER

  (H)EVER ART

  6DE EDITIE

  OP

  ZATERDAG 6 SEPTEMBER 2014

   VAN 13 TOT 18 UUR

  ZONDAG 7 SEPTEMBER 2014

  VAN 10 TOT 18 UUR

   

  Met werk van  o.a.

   

  Vera DE BIE

  Sculpturale keramiek

   

  Irene LISSENS

  Glaskunst

   

  Jeannine   PREVOST

  Zijdeschilderen

   

  Jenny SCHALLENBERGH

  Keramiek & juwelen

   

  Yvette VANDESSEL

  Acrylschilderijen

   

  Ann VERHOEVEN

  Kalligrafie

   

  Roza JANSSENS

  Decoratieve samenstellingen

   

  Annemie VAN GAEL

  Viltcreaties

   

  Jeannine CAECKELBERGH

  Natuursapjes

   

  De deelnemers van

  de workshops keramiek


  TOEGANG GRATIS

   

  een organisatie van

  Heemkundige kring Ravensteyn vzw

  Reageer (0)

  01-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een nieuwe uitgave : De Onze-Lieve-Vrouw-kerk van Hever

  Ter gelegenheid van het open-kerken-weekend stelde de heemkundige kring een nieuwe uitgave voor:
  De Onze-Lieve-Vrouw-kerk van Hever

  Het boek bevat 80 bladzijden en meer dan 50 vaak voorheen ongepubliceerde foto's, kaarten en plannen.

  Prijs : 5,00 euro voor leden van de kring
  7,00 euro voor niet-leden

  (telkens exclusief verzendingskosten)

  Bestellingen via mail op deze blog

  Reageer (0)

  30-05-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prijslijst heemkundige kring Ravensteyn vzw (deel 1)

  PRIJSLIJST HEEMKUNDIGE KRING RAVENSTEYN VZW

  Geschiedkundige werken

   

   

  Titel

   Ledenprijs in €

   Niet-ledenprijs in €

  Emile de Meester de Ravestein (uitgeput)

   4,34 €

   5,00 €

  FC Hever - de eerste 25 jaar

   4,00 €

   5,00 €

  De O.L.V.kerk te Hever (uitgeput)

   3,00 €

   3,75 €

  De drietorenwandeling

   3,00 €

   3,75 €

  Wandelroute Carabiniers-Grenadiers

   0,50 €

   0,62 €

  Gottendijs

   12,40 €

   12,40 €

  Onze Burgervaders (1830-1980)

  5,00 €

  6,00 €

  Hever in de 18de eeuw

  6,00 €

  7,00 €

  Schepengriffie Boortmeerbeek SL244

  8,00 €

  10,00 €

  Schepengriffie Boortmeerbeek SL245-246

   8,00 €

  10,00 €

  Schepengriffie Boortmeerbeek SL247

   6,20 €

   7,00 €

  Schepengriffie Boortmeerbeek SL248-249

   7,50 €

   8,50 €

  Schepengriffie Boortmeerbeek SL250

   6,50 €

  7,00 €

  Schepengriffie Boortmeerbeek SL251

   6,50 €

  7,00 €

  Schepengriffie Boortmeerbeek SL5400   XXe penning 1672

   6,50 €

  7,00 €

  Schepengriffie Boortmeerbeek chijsboek anno 1720

   11,00 €

   14,00 €

  Referatenboek colloquium

  Schenkingen en legaten in de 19de eeuw.

  6,00 €

  6,00 €

  Ravestein en de familie de Meester,

  de geschiedenis van een domein. (verzending 2,00 €)

  14,00 €

  14,00 €

  Stenen getuigen uit het verleden

  10,00 €

  10,00 €

  Het eens zo landelijke Heverse Heiken in woord en beeld

  7,50 €

  8,00 €

  Plaquette Ravestein

  t.g.v. 15 jaar heemkundige kring

  18,60 €

  20,00 €

  Selectie uit het Algemeen Aenkondigingsblad van Mechelen (Boortmeerbeek, Hever, Hombeek, Leest, Muizen, Rijmenam)

  10,00 €

  10,00 €

  CD-rom Algemeen Aenkondigingsblad van Mechelen, … (met toegang)

  10,00 €

  10,00 €

  Boek (selectie) + CD-rom Algemeen Aenkondigingsblad van Mechelen, …

  15,00 €

  20,00 €

  De Onze-Lieve-Vrouw-kerk van Hever (NIEUW)

  5,00 €

  7,00 €

  Lidgeld heemkundige kring 2014  (incl. abonnement tijdschrift)

   10,00 €

   

  Erelidgeld heemkundige kring 2014 (incl. abonnement tijdschr.)

   15,00 €

  Reageer (0)

  29-05-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prijslijst heemkundige kring Ravensteyn vzw (deel 2)

  PRIJSLIJST  HEEMKUNDIGE KRING RAVENSTEYN VZW

  Genealogische werken

   

   

  Titel

   Ledenprijs in €

   Niet-ledenprijs in €

  Afstammelingen Verschueren

   1,50 €

   2,48 €

  Afstammelingen Deleebeeck

   1,25 €

   1,86 €

  Afstammelingen De Weser en Waents

   2,00 €

   2,48 €

  Afstammelingen Wouters en Vloebergh

   2,50 €

   3,00 €

  Afstammelingen Van der Borght

  2,00 €

  2,50 €

  De afstammelingen van Jan G(h)ee(r)ts (uitgeput)

  6,00 €

  8,00 €

  Eeuwelingen uit Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken en hun voorouders

  10,00 €

  10,00 €

  Op de schoolbanken – Een terugblik op 100 jaar klasfoto’s in de scholen van Boortmeerbeek, Hever, Schiplaken en Haacht-station (verzending 4,00 €)

  12,00 €

  15,00 €

  En hedde gij meubele, en hedde gij huisgerief, dan meugde gij trave (verzending 4,00 €)

  12,00 €

  15,00 €

  De afstammelingen van Christoffel Verheyen, een visser op de Dijle

  7,00 €

  10,00 €

  De naamdragende afstammelingen van Remigius alias Rombout Servaes

  6,00 €

  9,50 €

  500 jaar familie Servranckx

  8,00 €

  11,00 €

  De familie Vanderleyden, afstammelingen van de meier van Boortmeerbeek

  8,00 €

  11,00 €

  Lidgeld heemkundige kring 2014  (incl. abonnement tijdschrift)

   10,00 €

   

  Erelidgeld heemkundige kring 2014 (incl. abonnement tijdschr.)

   15,00 €

   

  Financiële rekening BE92 0682 0724 0123

  verzendingkosten

  15 %

  Reageer (0)

  18-05-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opendeur-openkerkendag : de O.L.V.-kerk van Hever

  OPENDEUR – OPENKERKENDAGEN

   

  I.s.m. de O.L.V.-parochie Hever


  Kerkgebouwen, een last, maar ook een lust voor de bevolking.  Kom met de heemkring kennis maken met de geschiedenis van de Heverse parochiekerk. Het kerkgebouw, zoals het er thans bij staat, heeft in de loop der eeuwen heel wat transformaties ondergaan en  heel wat wel en wee meegemaakt.


  Op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni 2014

  Telkens van 14.00 tot 17.00 uur.

   

  wordt de ganse geschiedenis van de kerk

  tijdens gidsbeurten uit de doeken gedaan.

   

  Toegang gratis. Iedereen van harte welkom.

     Reageer (0)

  01-05-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Causerie : Onze dorpsgenoten tijdens W.O. I

  Met iedere generatie die verdwijnt, verdwijnt ook een stuk van ons geheugen, van ons referentiekader, waarmee we onze huidige samenleving kunnen vergelijken en waarderen. Zo ook gaat na 100 jaar onze kennis over hoe gruwelijk die ”Groote oorlog” onze gemeenschap trof bijna onvermijdelijk verloren. Of toch niet ?  Daarom organiseren de Heemkring Ravensteyn vzw en

  Vl@s –Vlaamse Actieve Senioren Boortmeerbeek

  VRIJDAG 16 MEI 2014 om 19.30 u

  In de PAROCHIEZAAL, Ravesteinstraat 2, Hever

  het reilen en zeilen van onze dorpsgenoten
  tijdens DE EERSTE WERELDOORLOG

  Geïllustreerde causerie door eigen leden over de wedervaren van onze dorpsgenoten tijdens de Eerste Wereldbrand, hier, aan het front en in het buitenland. Wat deden onze voorouders tijdens W.O. I. ? Hoe brachten ze het er van af?

  Talrijke families komen aan bod.

  O.a. : Ceulemans, Hendrickx, Sanders, Verheyen, Cloetens, …

  Toegang gratis voor leden van heemkring en/of Vl@s

  Toegang niet-leden : 3,00 euro/persoon

  Iedereen is van harte welkom

  De teksten en het beeldmateriaal van elke presentatie verschijnen binnenkort in het tijdschrift  Reageer (0)

  28-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Merci, Jules

  Merci, Jules

   


   

   

  Jules Wauters (° Boortmeerbeek 1895 - † Leuven 1978),  in Boortmeerbeek vaak Jules Vesteen genoemd, was in Boortmeerbeek dé figuur van de volksmuziek. Samen met Guillaume Hannes alias Jomme van Boer Kalot uit Hever, Emmanuel Van den Mosselaer alias Mainke Pachters in Elewijt, Hendrik Umans alias Rik Sigaar uit Kampenhout en Louis Kuyls uit Herent was hij één van de levende archieven en vertolkers  van de traditionele muziek.

  Hij begeleidde ook menige lokale  volksdans, zoals de bonjour, de kadril van Boortmeerbeek en de molendans  op zijn ocarina.


  Jules vond in een (veel) jongere dorpsgenoot van hem, Jowan Merckx,  een waardige opvolger voor de vertolking van zijn en onze volksmuziek.

   

  Jowan zette zijn eerste stappen in de muziek in zijn vroege jeugdjaren  bij  de dorpsfanfare  onder de vleugels van Gust Gooris en Albert “Beire” Laenen.  Het was tijdens de jaarlijkse teerfeesten van de fanfare dat zijn belangstelling voor het  volkse repertoire ten volle werd opgewekt. Allerhande deuntjes werden er op verloren, onbewaakte momenten uit de losse pols en weg van de pupiter tevoorschijn getoverd.

  Deze pareltjes werden met nog tientallen andere voor het nageslacht bewaard door Hubert Boone. Hubert maakte er niet alleen zijn levenswerk van ze minutieus op te tekenen, maar ook uit te geven en uit te voeren. Denken we maar aan Huberts toenmalige groep de Vlier op de Sint-Isidorushoevefeesten (hoeve Van den Broeck bij Steentjesbos) en met de Brabantse balmuziek van rond 1900.  Dit alles vormde een zeer gedegen leerschool voor Jowan.

   

  Jowan vormt thans met Sarah Louise Ridy het duo “AmorromA” en heeft gans in de geest en traditie van Jules Wauters en de anderen een aantal polka’s, mazurka’s, walsen en schottischen aan het moderne vinyl (CD) toevertrouwd.

   

  AmorromA geeft op haar driedubbelaar (3 CD’s)  op verschillende manieren een eigen draai aan dit repertoire. Om te beginnen door dankbaar maar vrij met de stijl aan de slag te gaan in zelf bedachte melodieën en arrangementen. Verder door voor een atypische uitvoering en sfeer te kiezen - de voor de hand liggende bezetting van (koper)blazers, accordeon en/of strijkers zorgt voor een dense klank en een vaak meer opzwepende sfeer, terwijl in AmorromA’s anachronistische benadering met barokharp en blokfluiten transparantie, helderheid en lichtheid troef zijn. En ten slotte door uitstapjes te maken naar andere streken en tijdsgewrichten in de vorm van bijvoorbeeld een bourrée of gigue links of een pavane of polka rechts of ook trage melodieën die als woordeloze, vertellende liederen rust brengen in de dansritmes.

   


   

   

  Enkele titels :

  Merci, Jules   - opgedragen aan Jules Wauters, Hubert Boone, Wim Bosmans, ..

  Den Bruggendraaier – ode aan de brugdraaier van Boortmeerbeek.

  D’Hollakenbrug – wals.

  Gabriëlle en de Rode Molen – over de weduwe-herbergierster rechtover de kerk.

  Steentjesbos – over de ontmoetingsplaats van geliefden tussen Boortmeerbeek en Elewijt.

  en nog meer dan 35 andere titels.

   

   

  De CD Merci, Jules (drieling)

   wordt met een concert boven de doopvont gehouden

   

  op

   

  VRIJDAG 25 APRIL  2014 om 20 uur

   

  In de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Hever

   

  Iedereen is van harte welkom.

   

  Reageer (0)

  26-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inhoudstafel tijdschrift 2013 - 2014
  Inhoudstafel 1ste kwartaal 2013  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1963 ?”                     1ste  kwartaal G. Wouters
  In memoriam Frans Storms  
  Drie ton springstof en andere waargebeurde verhalen M. Goossens
  Al pluysinge, pronselrije en rammenant P. Behets
  Een aanvulling bij het teerfeest van de fanfare Onder Ons  
  In Schiplaken J. Peeters
  Een monumentale Heverse familie : Jan De Troyer - Maria Vander Aerschot - IV Bertha De Troyer C. Wellens
     
  Inhoudstafel 2de kwartaal 2013  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1963 ?”                     2de  kwartaal G. Wouters
  Een monumentale Heverse familie : Jan De Troyer - Maria Vander Aerschot - III Filip De troyer C. Wellens
  De gebeurtenissen in de septemberdagen 1914 - de lotgevallen van de familie Gommaar Hendrickx-Joanna Catharina De Smedt G. Hendrickx
  Joz. Beeck (1912-1986)kunstschilder en glazenier van Mechelen - de ontwerper van de glasramen en een processiekruis voor de Sint-Antoniuskerk van Boortmeerbeek F. Van der Jeught
  Aankondiging : Het is koers in het dorp  
  Mededelingen  
  Publicatielijst  
  Inhoudstafel 3de kwartaal 2013  
  Ter inleiding J. Peeters
  In memoriam Georges Wouters J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1963 ?”                     3de  kwartaal G. Wouters (+)
  Een monumentale Heverse familie : Jan De Troyer - Maria Vander Aerschot - V. Marguerite en VI. Filip De Troyer C. Wellens
  Het leven zoals het is (of was) in de eerste helft van de twintigste eeuw P. Decoster
  Het leven van een Schiplakens kasteelheer, Antoine Philippe Fiacre de Vischer, graaf de Celles J. Peeters
  15de stamboomweekend  
  In extremis  
  Publicatielijst  
  Inhoudstafel 4de kwartaal 2013  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1963 ?”                     4de  kwartaal G. Wouters (+)
  Herinneringen van een broekvent A. Vander Borght
  Het archeologisch vooronderzoek aan het Schippersbos te Boortmeerbeek R. Backx, W. Yperman, N. Van Liefferinge, W. Smeets
  Het gebruik van de weg naar de Heverse pastorij J. Peeters
  Een monumentale Heverse familie : Jan De Troyer - Maria Vander Aerschot - VII.  Alfons De Troyer C. Wellens
  Mededelingen - boek Vanderleyden  
  Nacht van de geschiedenis  
  Het reilen en zeilen van onze dorpsgenoten tijdens de Eerste Wereldoorlog  
  Publicatielijst  
  Inhoudstafel 1ste kwartaal 2014  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1964 ?”                     1ste   kwartaal G. Wouters (+)
  De Boerinnenbond van Hever : 25 jaar (1931-1956 F. Jacobs
  Terug naar Hollebeke F. Wollebrants
  Adolphe Mayné, jachtwachter op Schiplaken J. Peeters
  Nacht van de geschiedenis  
  Het reilen en zeilen van onze dorpsgenoten tijdens de Eerste Wereldoorlog  
  Merci, Jules  
  Sporen van de Grote Oorlog in Boortmeerbeek  
  Opendeur-Openkerkendag - O.L.V.-kerk Hever  

  Reageer (0)

  20-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nacht van de Geschiedenis

  DINSDAG 25 MAART 2014 om 19  uur

   

  In zaal Carpus, Ravesteinstraat 2, Hever

   

  Causerie door prof.  Alex Vanneste

  De elektrische grensdraad in WO I:

  over oorlogsvrijwilligers, spionnen,

   clandestien postverkeer en vluchtelingen

   

  (in samenwerking met Davidsfonds Hever)

   

  Em. Prof. dr. Alex Vanneste was sinds 1970 verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceerde Franse taalvaardigheid, Franse taalkunde, Sociolinguïstiek en Belgische taalpolitiek, en ICT voor Menswetenschappen. Daarnaast was hij lid en voorzitter van de Raad van Bestuur van de UA, lid van het Auditcomité, decaan van de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte, voorzitter van de Raad van Bestuur van Linguapolis, lid van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering van het CVA.  Prof.dr. Vanneste geldt als dé kenner bij uitstek van de “dodendraad”, de door het Duitse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog geplaatste elektrische afsluiting aan de Belgisch-Nederlandse rijksgrens.

   

  Toegangsprijs :  leden Heemkring en/of Davidsfonds : 6,00 euro       niet-leden : 8,00 euro

  Reageer (0)

  16-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een nieuwe uitgave van de kring
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Ter gelegenheid van het 15de stamboomweekend (16 en 17 november 2013) rolde er een nieuw werk van de persen bij heemkring Ravensteyn Vzw. Onderwerp : de familie Vanderleyden met in het bijzonder Hendrik Vanderleyden, de Boortmeerbeekse stamvader van deze familie en voorvader van alle inwoners, die in onze gemeente deze familienaam dragen. Op de frontpagina van het boek staat het stenen uithangbord van het Boortmeerbeekse stamhuis van de familie, de herberg In den Wildeman anno 1698. De steen werd jaren geleden door de kring van de vernieling gered.

   

   

   

  Het boek telt 168 blz., waaronder 120 illustraties. Het kost 8,00 € voor leden van de kring. Niet-leden betalen er 11,00 € voor. Telkens exclusief verzendingskosten. Bankrekening van de kring : BE92 0682 0724 0123. Binnen een straal van 5 km rond de gemeente Boortmeerbeek wordt het gratis aan huis geleverd.

  Bestellen kan met een E-mail via deze weblog : www.bloggen.be/ravensteyn.

  Reageer (1)

  13-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.15de stamboomweekend van HK Ravensteyn vzw
  Kaartje met aanduiding van the place to be op 16 en 17 november 2013 : de Oude Pastorij, Ravesteinstraat 22 te 3191 Hever

  Bijlagen:
  kaart oude pastorij.pdf (2.9 MB)   

  Reageer (0)

  08-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.15DE STAMBOOMWEEKEND - HEVER - 16 & 17 NOVEMBER 2013


  Heemkundige kring Ravensteyn vzw

  Boortmeerbeek - Hever - Schiplaken

   

  15de  STAMBOOMWEEKEND

   

  ZATERDAG 16 NOVEMBER 2013

  van 13.30 tot 18.00 uur

  en ZONDAG 17 NOVEMBER 2013

  van 10.00 tot 18.00 uur

   

  in de Oude Pastorij, Ravesteinstraat 22 te Hever

   

   

  De familie VANDERLEYDEN

   

  Afstammelingen van

  de meier van Boortmeerbeek

   

   

   

  en vele documentatie- en infostands

  m.m.v.

  Heemkring Het Hoefijzer, Rijmenam; Hagok, Haacht; het Molenijzer, Putte; de Semse, Zemst; Genootschap voor Heemkunde, Herent;  de Ware Vrienden van het Archief, Mechelen;  Campenholt, Kampenhout; Regionale Genealogische Werkgroep; HK Jos Resseler, Duffel; Erfgoedcel Kapelle-op-den-Bos; Ter Ham, Steenokkerzeel-Perk; Rik Wouters, heemkundige van Tremelo .....

   

  Reageer (0)

  31-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OPEN MONUMENTENDAG 08 SEPTEMBER 2013 HEVER


  Op zondag 8 september 2013 tijdens de Open Monumentendag stelt Guido Smets, lid van de heemkring Ravensteyn zijn

   

  ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN

   

  ten toon

   

  in de OUDE PASTORIJ

  RAVESTEINSTRAAT 22 in HEVER VAN 10.00 tot  18.00 uur.

   

  Jarenlang opgravingswerk en minuscule inventarisatie hebben er voor gezorgd dat Guido een bijzondere collectie Dijleschatten heeft weten te verzamelen.

  Munten, potscherven, pelgrimsinsignes, juwelen,  kleding-accessoires en nog veel meer unieke voorwerpen werpen een interessante blik op het dagelijks leven in Vlaanderen van de 13de tot de 19de eeuw.

  Een unieke gelegenheid om al dit materiaal bij elkaar te bekijken.

  Toegang gratis !

  Reageer (0)

  09-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nacht van de Geschiedenis

  NACHT VAN DE GESCHIEDENIS    -   VAKMANSCHAP

   

  19 MAART 2013 om 19.30 uur

   

  IN DE SINT-ANTONIUS-ABT-KERK TE BOORTMEERBEEK

   

  Causerie met illustraties door François Van der Jeught

   

  Joz. Beeck (°1912- † 1986),  kunstschilder en glazenier.  Een veelzijdig man

   

  Joz. Beeck was van opleiding schilder. Na een expressionistische periode tot in 1938 volgde zijn animistische periode in de voetsporen van de Mechelse schilder Prosper de Troyer. Beeck heeft gewerkt in het atelier van Fernand Léger in Parijs.

  Later volgde hij lessen aan de Staatliche Hochshule fur Bildende Kunst in Berlijn. Hij leerde in het atelier van Ranke en Boehle restauratietechnieken van schilderijen. In 1939 leerde hij fresco en sgrafito in de academie van München.

   

  In de jaren ’50 brak Joz. Beeck door als ontwerper van heel vernieuwende glas-in-loodramen. Hij stelde werken tentoon op de wereldtentoonstelling Expo 58, wat hem internationale faam zou bezorgen. Ook in de Sint-Antonius-Abt-kerk van Boortmeerbeek zijn een aantal glasramen, evenals een processiekruis  van zijn hand aanwezig. Dit is in  onze gemeente vrijwel niet bekend.

   

  Joz. Beeck was een veelzijdig kunstenaar: hij ontwierp ook keramiek, wandtapijten voor Koninklijke Tapijtweverij Gaspard de Wit, smeedwerk, beeldhouwwerk, hij maakte muurschilderingen, voerde restauraties uit van schilderijen, hield tentoonstellingen in binnen en buitenland... Hij werkte samen met de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright. In 1959 richtte hij in Antwerpen samen met architect Renaat Braem de werkgroep “Integratie” op. In Mechelen was Joz. Beeck zeer goed bevriend met architect Désiré Peeters (uit de doktorenfamilie Peeters van het Sint-Jozefziekenhuis, later Sint-Maarten van Mechelen), die ook het gebouw en de kapel van het Sint-Theresiacollege in Kapelle-op-den Bos  ontwierp. Joz. Beeck was medestichter van het Instituut voor Kunstambachten in Mechelen.. Hij gaf er ook les. Hij was lid van de bestuurscommissie van het Rijkscentrum Frans Masereel in Kasterlee. Joz. Beeck was ook geïnteresseerd in stedenbouw .

  Reageer (0)

  07-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inhoudstafel tijdschrift 2012
  Inhoudstafel 1ste kwartaal 2012  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1962 ?”                     1ste  kwartaal G. Wouters
  Het gerechtelijk onderzoek door de schout van Mechelen naar een zaak van stroperij in Hever in 1608 F. Van der Jeught
  Waarom Herodes naar Boortmeerbeek kwam A. Van Aerschot
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 -                                   26ste vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Onze dorpsgenoten in de(n) gro(o)te(n) oorlog(en).     2de vervolg Brandbrieven in Boortmeerbeek J. Peeters
  In mijnen tijd P. Decoster
  Het Xxste Transport naar Auschwitz  De ongelijke strijd op leven en dood  
  Nacht van de geschiedenis  
  Inhoudstafel 2de kwartaal 2012  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1962 ?”                           2de  kwartaal G. Wouters
  Audenhoven in de late middeleeuwen J. Peeters
  Altijd iemands zoon , sporen van Heveraars, als boerenkrijgers gefusilleerd op 23 oktober 1798 te Mechelen F. Kinnaer
  Relaas over mijn plechtige communie A. Vanderborght
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 -                                 27ste vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Kermis en den Bink P. Decoster
  (H)ever Art - 5de editie  
  De Sint-Martinusparochie van Rijmenam  
  Publicatielijst  
  Inhoudstafel 3de kwartaal 2012  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1962 ?”                     3de  kwartaal G. Wouters
  Een monumentale Heverse familie  
  Jan De Troyer - Marie Vander Aerschot C. Wellens
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 -                                28ste vervolg (slot) G. Wouters & F. Jacobs
  Petrus Augustinus Corbeels, de laatste Boortmeerbeekse notaris  
  uit het Ancien Régime J. Peeters
  Relaas over mijn plechtige communie (slot) A. Vanderborght
  (H)ever Art - 5de editie, een terugblik  
  14de stamboomweekend - de familie Servranckx  
  Publicatielijst  
  Inhoudstafel 4de kwartaal 2012
  Ter inleiding
  J. Peeters
  De jarige heemkring als mecenas J. Peeters
  Wasdag P. Decoster
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1962 ?”                     4de  kwartaal G. Wouters
  Ravestein in de vernieling J. Peeters
  Een monumentale Heverse familie  
  II. Felix De Troyer C. Wellens
  Het teerfeest van de fanfare Onder Ons F. Wollebrants
  Komende activiteiten  
  Terugblik 14de stamboomweekend  
  Publicatielijst  

  Reageer (0)

  02-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een terugblik op het 14de stamboomweekend

  Een al sedert enkele jaren terugkerend ritueel : de traditionele  receptie aangeboden aan de standhouders en de bezoekers


  Enkele standen
  Enkele van de meer dan 200 bezoekers,
  waaronder de 90-jarige Felix Servranckx, die van harte volop meewerkte aan de opmaak van de genealogie Servranckx  Reageer (0)

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een nieuwe uitgave : "500 jaar familie Servanckx"

  Ter gelegenheid van het veertiende stamboomweekend in november 2012 werd een nieuwe uitgave toegevoegd aan oeuvre van de heemkring Ravensteyn.Voor het eerst kon er meer dan 500 jaar genealogie van een familie worden onderzocht. De eer valt te beurt aan de sedert eeuwen in onze gemeente gevestigde familie Servranckx.
  Het boek telt 180 pagina's, waaronder meer dan 60 pagina's illustraties (foto's, aktes, bidprentjes, ...).
     Het boek is te bestellen met een mail via deze weblog. De ledenprijs werd bepaald op 8,00 €. Niet-leden van de kring betalen 11,00 €. (Telkens exclusief verzendingskosten)  Reageer (0)

  10-11-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.14de stamboomweekend - 17 & 18 november 2012

   

  Heemkundige kring Ravensteyn vzw

  Boortmeerbeek - Hever - Schiplaken

   

  14de  STAMBOOMWEEKEND

   

  ZATERDAG 17 NOVEMBER 2012

  van 13.30 tot 18.00 uur

  en ZONDAG 18 NOVEMBER 2012

  van 10.00 tot 18.00 uur

   

  in de Oude Pastorij, Ravesteinstraat 22 te Hever

   

   

  De familie SERVRANCKX

   

  Voorstelling van

  “500 jaar familie Servranckx”
  (gelegenheidsuitgave)

   

   

   

  en vele documentatie- en infostands

  m.m.v.

  Heemkring Het Hoefijzer, Rijmenam; Hagok, Haacht; het Molenijzer, Putte; de Semse, Zemst; Genootschap voor Heemkunde, Herent;  de Ware Vrienden van het Archief, Mechelen;  Campenholt, Kampenhout; Regionale Genealogische Werkgroep; HK Jos Resseler, Duffel; Familiekunde in Midden-Vlaams-Brabant;

  Rik Wouters, heemkundige van Tremelo .....

   

   

   

   

  De deelnemende verenigingen stellen er hun nieuwste uitgaven aangaande heemkunde en genealogie voor :

   

  - De plaatselijke kring Ravensteyn  stelt de gelegenheidsuitgave  “500 jaar familie Servranckx” voor, een uitgave van 180 blz. dik, waarvan 90 blz. foto’s en ander illustratiemateriaal.

   

  - De Ware Vrienden van het Stadsarchief Mechelen, een hechte vrijwilligersgroep, die zich tot taak gesteld heeft  de duizenden documenten uit het Mechels stadsarchief toegankelijk te maken voor de grote massa, stelt  maar liefst VIER nieuwe uitgaven voor, die  de Mechelse archivalia nog beter toegankelijk maken.

   

  - Heemkring Het Hoefijzer uit Rijmenam brengt  het boek “de Sint-Martinusparochie van Rijmenam, 1350 jaar geschiedenis”  mee.

   

  - Tenslotte en niet van de minste is  er Rik Wouters, de gewaardeerde heemkundige uit Tremelo,  die onze gast is met zijn nieuwste pennenvruchten,  een streekboek over bijnamen “VAN AMER TOT ZWIGGER, 100 Tremelose bijnamen”,  deel 1

   

  Kortom, dit 14de stamboomweekend van de heemkring Ravensteyn  is een unieke kans om alle genealogische bronnen  en de nieuwste heemkundige uitgaven uit de nabije omgeving op 1 plaats verzameld te zien en te raadplegen.

  Reageer (0)

  23-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.3de nummer van het tijdschrift voor 2012 is verschenen
  Het derde nummer van het tijdschrift voor 2012 van de kring is verschenen en werd aan de leden bezorgd.

  Reageer (0)

  12-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nacht van de geschiedenis

  NACHT VAN DE GESCHIEDENIS

   20 maart 2012 om 19.30 uur

  Drank !

   

  Davidsfonds – Culturele Kring Hever Schiplaken Boortmeerbeek en

  de heemkundige kring Ravensteyn  vzw

   

  laten je tijdens de Nacht van de Geschiedenis, kennis maken met

   

  Zuid-Afrikaanse wijnen

   


   

  In samenwerking met ‘De Wijnkraal’ Leuven, brengt  Louis Verschueren, voorzitter van de wijngilde van Bonheiden, een geïllustreerde presentatie over de geschiedenis en ontstaan van de Zuid-Afrikaanse wijnen.

   

  Er van proeven hoort er uiteraard ook bij!

   

  Dinsdag 20 maart 2012 om 20 uur in de Gildezaal te Boortmeerbeek.

   

  Inschrijven: bij Guido Van Steen, tel 015 51 40 53 tot uiterlijk 17 maart 2012

  prijs: 8,00 euro/persoon, te storten op rek.nr  BE53 9794 3116 9853

  van Davidsfonds-Culturele Kring  met vermelding: Nacht van de Geschiedenis

  of te betalen aan de ingang van de zaal

   

                                                                                                 Iedereen welkom!

  Reageer (0)

  01-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nieuwjaarswensen 2012

  Beste wensen voor 2012  Reageer (0)

  23-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heemkring Ravensteyn vzw : 25 JAAR !!!!!!  Heemkring Ravensteyn bestaat 25 jaar.
  Hoe we dat vieren (of gedenken) verneemt U binnenkort via het tijdschrift.  Reageer (0)

  22-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boek dertiende stamboomweekend

   

  Ter gelegenheid van het dertiende stamboomweekend verscheen
   "de naamdragende afstammelingen van Remigius alias Rombout Servaes "
  122 p. met parenteel en een massa illustraties
  Ledenprijs : 6,00 €
  Niet-ledenprijs : 9,50 €
  (exclusief verzendingskosten)
  Te bestellen via mail op de weblog.

  Reageer (1)

  21-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het 13de stamboomweekend in de media  Reageer (0)

  19-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitgaven van De Ware Vrienden van het (Stads-)Archief (van Mechelen) CD-roms

  De Ware Vrienden van het Archief, trouwe medewerkers aan het jaarlijks stamboomweekend van heemkring Ravensteyn, 
   ijveren voor het toegankelijk maken van de archiefbestanden in het Mechels Stadsarchief.

  Eén manier om dit doel te bereiken is het uitgeven van (bewerkt) bronnenmateriaal op CD-rom.

  Prijslijst CD-roms De Ware Vrienden van het Archief

   

  Titel

  prijs*

  Parochieregisters Mechelen, huwelijken 1519-1649, met scans van de akten

  16 €

  Parochieregisters Mechelen, huwelijken 1650-1699, met scans van de akten

  16 €

  Parochieregisters Mechelen, huwelijken 1700-1749, met scans van de akten

  16 €

  Parochieregisters Mechelen, huwelijken 1750-1797, met scans van de akten

  16 €

  Parochieregisters Mechelen, begrafenissen 1519-1649, met scans van de akten

  16 €

  Parochieregisters Mechelen, begrafenissen 1650-1699, met scans van de akten

  16 €

  Parochieregisters Mechelen, begrafenissen 1700-1749, met scans van de akten

  16 €

  Parochieregisters Mechelen, begrafenissen 1750-1797, met scans van de akten

  16 €

  Burgerlijke Stand Mechelen 1795-1830

  8 €

  Burgerlijke Stand Mechelse Fusiegemeenten 1796-1820

  6 €

  Religieuze Kledij in de 18de eeuw te Mechelen

  6 €

  Grafschriften in de Mechelse parochiekerken eind 19de eeuw

  6 €

     
     

  * exclusief verzendingskosten.

   

  Inlichtingen kunen gevraagd en/of bestellingen kunnen geplaatst worden dioor een mail te sturen
  via de website www.dewarevrienden.net (onderaan de beginpagina van de website : contact en informatie)

  Reageer (0)

  18-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitgaven van de Ware Vrienden van het (Stads-)Archief (Mechelen) in boekvorm - deel 1
  De Ware Vrienden van het Archief, trouwe medewerkers aan het jaarlijks stamboomweekend van heemkring Ravensteyn, 
   ijveren voor het toegankelijk maken van de archiefbestanden in het Mechels Stadsarchief.

  Ze hebben al tientallen bronnen in boekvorm gemakkelijk raadpleegbaar gemaakt en uitgegeven.


  Prijslijst uitgaven van De Ware Vrienden van het (Stads-)Archief (Mechelen)

  Titel

  Auteur

  prijs*

  Bemerking

  1. Baetens. De molens van Zemst en Hever

  Paul Behets

  7 €

   

  2. Goossens te Steenhuffel – Londerzeel – Hombeek

  Paul Behets

  7 €

   

  3. Diddens, 500 jaar vrije boeren te Leest

  Paul Behets

  7 €

   

  3bis. Baetens-Goossens-Diddens

  Paul Behets

  15 €

  verzameling 1,2,3

  4. Van Turnhout, een hoveniersgeslacht

  Paul Behets, Willem Miseur,
   François Van der Jeught

  15 €

   

  5. Cijns van de graaf van Vlaanderen (1375) . Weerbare mannen (1485)

  Paul Behets

  7 €

   

  6. Goyheers, een hoveniersgeslacht

  Paul Behets, Willem Miseur

  15 €

   

  6bis. Goyheers, een hoveniersgeslacht (aanvullingen)

  Paul Behets, Willem Miseur

  10 €

   

  7. Cnops te Mechelen – Hombeek – Muizen

  Marvin Olbrechts

  18 €

   

  8. Goedenissen Hombeek-Brabant

  Paul Behets

  12 €

   

  9. Registers van den Amman. Rubriek G, reeks S II. Beleyden en Uytwinningen. 1668

  Willem Miseur, François Van der Jeught

  15 €

   

  10. De familie Horckmans te Hever-Hombeek-Humbeek

  Paul Behets

  10 €

   

  11. Cijnzen op de Koninklijke Domeinen te Mechelen anno 1530

  Paul Behets

  15 €

   

  12. Twintigste penning van Heffen (1599) + Bestiaal geld van het District (1657) 

  Paul Behets

  8 €

   

  13. De betekenis van een akte uit 1129 voor de parochies Hombeek en Leest 

  Paul Behets

  8 €

   

  14. Registers van den Amman. Rubriek G, reeks S I. Beleyden en Uytwinningen. Reg n°1, anno 1545-1547

  Willem Miseur, François Van der Jeught

  15 €

   

  15. Registers van den Amman. Rubriek G, reeks S I. Beleyden en Uytwinningen. Reg n°2, anno 1558-1563

  Willem Miseur, Marvin Olbrechts, François Van der Jeught

  15 €

   

  16. Registers van den Amman. Rubriek G, reeks S I. Beleyden en Uytwinningen. Reg n°3, anno 1554-1558

  Jan Meutermans

  15 €

   

  17. Registers van den Amman. Rubriek G, reeks S I. Beleyden en Uytwinningen. Reg n°4, anno 1563-1571

  Willy Hendrickx, Willem Miseur 

  15 €

   

  18. Wijkboeken, Mechelen Intra-muros 1646 –1796, Fonds G serie I, register n°1 en n°2

  Marvin Olbrechts

  21 €

   

  19. Wijkboeken, Mechelen Intra-muros 1646 –1796, Fonds G serie I, register n°3 en n°4

  Marvin Olbrechts

  21 €

   

  20. Wijkboeken, Mechelen Intra-muros 1646 –1796, Fonds G serie I, register n°5 en n°6

  Marvin Olbrechts

  21 €

   

  21. Wijkboeken, Mechelen Intra-muros 1646 –1796, Fonds G serie I, register n°7, n°8 en n°9

  Marvin Olbrechts

  21 €

   

  22. Wijkboeken, Mechelen Intra-muros 1646 –1796, Fonds G serie I, register n°10 en n°11

  Marvin Olbrechts

  21 €

   

  23. Registers van den Amman. Rubriek G, reeks S I. Beleyden en Uytwinningen. Reg n°5, anno 1571 - 1574

  François Van der Jeught, Marvin Olbrechts

  15 €

   

  24. Registers van den Amman. Rubriek G, reeks S I. Beleyden en Uytwinningen. Reg n°6, anno 1575 - 1578

  Marvin Olbrechts

  15 €

   

  25. Registers van den Amman. Rubriek G, reeks S I. Beleyden en Uytwinningen. Reg n°7, anno 1578 - 1582

  Willem Miseur

  15 €

   

  26. Registers van den Amman. Rubriek G, reeks S I. Beleyden en Uytwinningen. Reg n°8, anno 1582 - 1584

  Willy Hendrickx

  15 €

   

  27. Registers van den Amman. Rubriek G, reeks S I. Beleyden en Uytwinningen. Reg n°9, anno  1584 - 1585

  Jan Meutermans

  15 €

   

  28. Registers van den Amman. Rubriek G, reeks S I. Beleyden en Uytwinningen. Reg n°10, anno  1586 - 1587

  Jan Meutermans

  15 €

   

  29. Registers van den Amman. Rubriek G, reeks S I. Beleyden en Uytwinningen. Reg n°11, anno  1588 - 1591

  Willem Miseur

  15 €

   

  30. Registers van den Amman. Rubriek G, reeks S I. Beleyden en Uytwinningen. Reg n°12, anno  1592 - 1594

  Marvin Olbrechts

  15 €

   

  31. Registers van den Amman. Rubriek G, reeks S I. Beleyden en Uytwinningen. Reg n°13, anno  1594 - 1595

  Marvin Olbrechts

  15 €

   

  32. Registers van den Amman. Rubriek G, reeks S I. Beleyden en Uytwinningen. Reg n°14, anno  1596 - 1597

  Willy Hendrickx

  15 €

   

  33. Registers van den Amman. Rubriek G, reeks S I. Beleyden en Uytwinningen. Reg n°15, anno  1598 - 1601

  François Van der Jeught,
   Marvin Olbrechts

  15 €

   

  34. Registers van den Amman. Rubriek G, reeks S I. Beleyden en Uytwinningen. Reg n°16, anno 1602 – 1604

  François Van der Jeught,
  Marvin Olbrechts

  15 €

   

  35. Registers van den Amman. Rubriek G, reeks S I. Beleyden en Uytwinningen. Reg n°17, anno 1614 – 1616

  Marvin Olbrechts

  15 €

   

  36. Registers van den Amman. Rubriek G, reeks S I. Beleyden en Uytwinningen. Reg n°18, anno 1616 – 1622

  Jan Meutermans

  15 €

   

  37. Notariaat Jan Harlinghen. Registers 914 t.e.m. 918, anno 1628-1637

  François Van der Jeught

  15 €

   

  38. Notariaat Jan Harlinghen. Registers 911 t.e.m. 913, anno 1625-1627

  François Van der Jeught

  15 €

   

  39. a+b+c+d: Het geslacht Suetens, meer dan 600 jaar beenhouwers te Mechelen (vier boekdelen)

  Marvin Olbrechts

  72 € de reeks

  18€ per deel

  40. Notariaat Jan Harlinghen. Registers 908 t.e.m. 910, anno 1622-1624

  François Van der Jeught

  15 €

   

  * exclusief verzendingskosten

   

   

   


  Inlichtingen kunnen gevraagd en/of bestellingen kunnen geplaatst worden dioor een mail te sturen
  via de website www.dewarevrienden.net (onderaan de beginpagina van de website : contact en informatie)

  Reageer (0)

  17-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitgaven van de Ware Vrienden van het (Stads-)Archief (Mechelen) in boekvorm - deel 2

  De Ware Vrienden van het Archief, trouwe medewerkers aan het jaarlijks stamboomweekend van heemkring Ravensteyn, 
   ijveren voor het toegankelijk maken van de archiefbestanden in het Mechels Stadsarchief.

  Ze hebben al tientallen bronnen in boekvorm gemakkelijk raadpleegbaar gemaakt en uitgegeven.

  Prijslijst uitgaven van De Ware Vrienden van het (Stads-)Archief (Mechelen)

  Titel

  Auteur

  prijs*

  Bemerking

  41. Notariaat Jan Harlinghen. Registers 905 t.e.m. 907, anno 1619-1622

  François Van der Jeught

  15 €

   

  42. Notariaat Jan Harlinghen. Registers 903 en 904, anno 1617-1618

  François Van der Jeught

  15 €

   

  43. Notariaat Jan Harlinghen. Registers 901 en 902, anno 1607-1615 en 1616

  François Van der Jeught

  15 €

   

  44. Notariaat Jan Harlinghen. Registers 899 en 900, anno 1614 en 1615

  François Van der Jeught

  15 €

   

  45. Notariaten Jan Bachusius, register 41 (1625-1631) en zijn zoon Alexander Bachusius, registers 33 en 34 (1653-1670)

  Marvin Olbrechts

  15 €

   

  46. Notariaat Alexander Guillielmus Bachusius, registers 35 t.e.m. 37 (1701-1713)

  Marvin Olbrechts

  15 €

   

  47. Notariaat Jan Harlinghen. Registers 897 en 898, anno 1612-1613

  François Van der Jeught

  15 €

   

  48. Notariaat Pieter Croon, register 514 (1633-1636)

  Jan Meutermans

  15 €

   

  49. Notaris Alexander Guilielmus Bachusius nrs. 38 t.e.m. 40 (1714-1728) en losse akte 2428 (1727)

  Marvin Olbrechts

  15 €

   

  50 a. Huwelijken met dispensatie wegens bloedverwantschap in Heffen, Hever, Hombeek, Kapelle-op-den-Bos, Leest, Muizen, Weerde en Zemst. A-M

  De Ware Vrienden van het Archief

  20 €

   

  50 b. Huwelijken met dispensatie wegens bloedverwantschap in Heffen, Hever, Hombeek, Kapelle-op-den-Bos, Leest, Muizen, Weerde en Zemst.  N-Z

  De Ware Vrienden van het Archief

  20 €

   

  51. Notariaat Jan Harlinghen. Registers 895 (1608-1610)

  François Van der Jeught

  18 €

   

  52. Notariaat Jan Harlinghen. Registers 896 (1610-1612)

  François Van der Jeught

  18 €

   

  53. Ongeïnventariseerd Archief OI 20 t.e.m. OI 22.
   Losse schepenakten betreffende diverse huizen (1566-1888)

  François Van der Jeught

  18 €

   

  54. OCMW Register 541 - Verlaten kinderen 1906-1928 

  Willem Miseur

  20 €

   

  Buiten reeks, niet genummerd:

   

   

   

  Stamreeks Selleslagh 1400 – 2000 te Lint , Rumst, Ruisbroek, Kapelle-op-den-Bos, Leest en Hombeek         

  Paul Behets

  8 €

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  * exclusief verzendingskosten.

   

   

   


  Inlichtingen kunnen gevraagd en/of bestellingen kunnen geplaatst worden dioor een mail te sturen
  via de website www.dewarevrienden.net (onderaan de beginpagina van de website : contact en informatie)

  Reageer (0)

  10-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.13de stamboomweekend 19 - 20 november 2011

   

  Heemkundige kring Ravensteyn vzw

  Boortmeerbeek - Hever - Schiplaken

   

   

  13de  STAMBOOM

  WEEKEND

   

  ZATERDAG 19 NOVEMBER 2011

  van 13.30 tot 18.00 uur

  en ZONDAG 20 NOVEMBER 2011

  van 10.00 tot 18.00 uur

   

  in de Oude Pastorij, Ravesteinstraat 22 te Hever

   

  De familie SERVAES

   

  Voorstelling van

  “de naamdragende afstammelingen van
  Remigius alias Rombout Servaes”
  (gelegenheidsuitgave)

   

  Voorstelling van de 50ste uitgave van
  de Ware Vrienden van het stadsarchief Mechelen
  "Huwelijken met dispensatie wegens bloedverwantschap in Heffen, Hever, Hombeek, Kapelle-op-den-Bos, Leest, Muizen, Weerde en Zemst" (2 boekdelen, in totaal 455 blz.)

  Inzage proefdruk
  SINT-MARTINUSPAROCHIE RIJMENAM

  1350 jaar parochiegeschiedenis

  en vele andere  

  documentatie- en infostands

  m.m.v.

   

  Heemkring Het Hoefijzer, Rijmenam; Hagok, Haacht; het Molenijzer, Putte; de Semse, Zemst; de Ware Vrienden van het Archief, Mechelen; Genootschap voor Heemkunde, Herent;  V.V.F. Leuven; Regionale Genealogische Werkgroep; Duffla, Duffel; Familiekunde in Midden-Vlaams-Brabant; .....

  Reageer (0)

  10-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorbereiding stamboomweekend 2011

                                                                 13de Stamboomweekend november 2011


  Ter gelegenheid van de vijfentwintigste verjaardag van de kring wijden we de traditionele tentoonstelling tijdens de stamboomdagen aan de familie die haar naam gegeven heeft aan het gebouw dat al bijna 25 jaar lang op de titelpagina van ons tijdschrift prijkt : de familie Servaes. We zijn dan ook op zoek naar alle  mogelijk documentatiemateriaal rond deze familie : foto’s, portretten, bidprentjes, aktes, … Niet alleen de molenaarstak, maar ook andere takken van de familie komen aan bod.   Ziet U kans ons hierin te helpen?  Kijk even in die oude koekendozen in de kast. Weet dan dat zoals altijd Uw documenten bij ons in goede handen zijn. We digitaliseren ze binnen de 48 uur en brengen ze onbeschadigd terug.

   

  Geef gerust een seintje aan één van de medewerkers van het stamboomweekend :

   

  Peeters Jan, Ravesteinstraat 25a, 3191 Hever (jan.peeters@boortmeerbeek.be)

  Smets Guido, Peter Benoitstraat 21, 3191 Hever (guido_smets@hotmail.com)

  Swiggers Frans, Bieststraat 24, 3191 Hever (frans.swiggers@telenet.be)

  Van Oystaeyen Herman, Laarstraat  34, 3190 Boortmeerbeek (herman.van.oystaeyen@telenet.be)

  Of via een  bericht op www.bloggen.be/ravensteyn

   

  Reageer (0)

  06-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stambomendag Heist-op-den-Berg
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  De heemkundige kring Ravensteyn vzw is aanwezig op


  15de STAMBOMENDAG te HEIST-OP-DEN-BERG

  ZONDAG 13 maart 2011 van 10 tot 18 uur


  Ingericht door de heemkundige kring Die Swaene van Heist-op-den-Berg in de zaal De Zwaan, Stationsstraat 53, Heist-op-den-Berg

  Reageer (0)

  27-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tentoonstelling legaat Emile de Meester de Ravestein - Mechelen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Vanaf 22 januari tot  3 april 2011 organiseren de Mechelse musea

   een kleine tentoonstelling rond

  het legaat van Emile de Meester de Ravestein aan het stedelijk museum van Busleyden.
  De tentoonstelling is te bezichtigen in het Oud Schepenhuis, Steenweg 1, Mechelen
  elke  dag van 10.00 tot 17.00 uur behalve op maandag


  Toegang gratis

  Blikvangers van de tentoonstelling :


  het portret van Emile de Meester de Ravestein, geschilderd door Bruls
  het marmeren borstbeeld van Emile de Meester de Ravestein, door Tuerlinckx
  het portret van Constant de Meester de Ravestein, door Wauters
  het portret van Petrus de Meester, door Coxcie
  het portret van Catharina De Drijver, door Coxcie
  enkele schilderen uit het legaat

   

  Reageer (0)

  01-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Activiteiten voorjaar 2011

  Activiteiten

  TOAST LITERAIR - Literair ontbijt!

  Zondag 23 januari 2011 om 10 uur

  Gildenzaal Boortmeerbeek

  Samen ontbijten op zondag, de familiedag bij uitstek!

  Aan het begin van de activiteit drinken we een glaasje fruitsap, om daarna verder te gaan met een tas koffie of thee of voor de kinderen chocolademelk en verse pistolets of croissants.

  Wij hebben Tuur De Weert uitgenodigd om te komen voorlezen uit ‘het bewogen leven van de familie Heremans’

  Herinneringen vervagen en wanneer ze niet worden neergeschreven kunnen ze niet meer worden naverteld.

  Jules Heremans, geboren in Vilvoorde in 1921, heeft het verhaal van zijn ouders en hun talrijke kinderen opgetekend.

  Het nagelaten boek is meer dan merkwaardig. Het leest als een roman. Het beschrijft tevens het leven zoals het zich op het einde van de 19de en in de loop van de 20ste eeuw afspeelde.

  De familiekroniek ‘Tussen Dries en Dreef’ verscheen in het tijdschrift van de de kring en we kregen van de familie de toelating om enkele passages hieruit voor te lezen.

  We geven reeds mee dat ‘Dries’ een wijk is in Beerzel aan de grens met Putte en de ‘Dreef’ de verbindingsweg tussen de Wespelaarsebaan en Sint-Adriaan.

  Tussen de voorleesmomenten krijgen we enkele muzikale intermezzo’s van Geert, Ann en Jason.

  Van harte welkom!

  We vragen om praktische redenen vooraf in te schrijven bij

  Guido Van Steen, 015 51 40 53 of guido.vansteen@telenet.be

  en per persoon 7 euro te storten op het rekeningnummer van Davidsfonds-Culturele Kring: BE53 9794 3116 9853 - ARSPBE22

  Kinderen mogen gratis deelnemen! Gelieve bij het telefonisch inschrijven wel hun deelname te melden.

  Een samenwerking van de heemkundige kring Ravensteyn vzw met Davidsfonds Hever


  ++++++++++++++++++++++++


  18de STAMBOMENDAG te BEGIJNENDIJK

  ZONDAG 30 JANUARI 2011

  Naar jaarlijkse gewoonte richt het GEMEENTELIJK ARCHIEF- EN DOCUMENTATIECENTRUM BEGIJNENDIJK een stambomendag in.

  Het is ons dan ook een genoegen om U uit te nodigen op onze 18de STAMBOMENDAG welke zal plaatsvinden op zondag 30 januari 2011 in de Gemeentelijke Basisschool, De Bruynlaan 19 te Begijnendijk (van 09.00h tot 18.00h).

  Door de verschillende deelnemende verenigingen zal op hun standen een uitgebreide genealogische verzameling ter beschikking gesteld worden voor de geïnteresseerde stamboomliefhebber of familievorser. Parochieregisters, volkstellingen e.a. van de streek tussen Mechelen, Heist op den Berg, Scherpenheuvel, Westerlo en Aarschot kunnen vrij geraadpleegd worden naast onze verzameling van Begijnendijk en Betekom.

  CONTACTADRESSEN: WIJNS Frans, Willekenslaan 90 te 3130 BETEKOM tel.: 0478 309 485;

  PRIJCK Paul, Langveldstraat 32 te 2220 HEIST-OP-DEN-BERG.

  Openingsuren archieflokaal GA & DC BEGIJNENDIJK : elke laatste zondag van de maand van 09.00h tot 11.30h;

  elke tweede zondag van de maand van 09.00h tot 11.30h.

  Tijdens openingsuren tel.: (016) 25 43 84; E-mail: gadc.begijnendijk@skynet.be

  De heemkundige kring Ravensteyn is met een informatiestand op deze stambomendag aanwezig.


  ++++++++++++++++++++++++++++


  NACHT VAN DE GESCHIEDENIS

  22 maart 2011om 19.30 uur

  Van jaarmarkt tot kermis!

  Waar volk is, is nering en bij nering hoort vermaak !

  Zaal Carpus, Ravesteinstraat 2 in Hever

  i.s.m. Davidsfonds Hever

  De negende editie van 'De nacht van de geschiedenis' heeft als thema 'Feest'

  Piet van Hees vertelt over het ontstaan van de kermis en zijn geschiedenis.

  Een lezing met dia's over handel en vermaak in de Zuidelijke Nederlanden van de vroegste tijden tot heden.

  De opbloei van de handel in middeleeuws Brabant, de markteconomie en het ontstaan van de Brabantse steden. Verder aandacht aan de opkomst en het verval van de Brabantse jaarmarkten in de vroege Middeleeuwen , meer speciaal gericht op de steden Brugge, Antwerpen en Bergen op Zoom. Wie kwam er naar de jaarmarkten ? Welke goederen werden er verhandeld ? Wat hield het begrip “marktvrede” in en wat waren de gevaren en de belemmeringen voor de kooplui die naar deze markten kwamen ?

  Uit de jaarmarkt ontstond de kermis. Maar de kermis heeft ook nog een andere oorsprong gehad. Men denke hierbij aan de “Kerkemis”. Het feest van de patroonheilige of stichter van de kerk. Maar ook de “boerenkermis” met al zijn levendigheid en al zijn erotiek wordt uitvoerig besproken. Heeft bij dit alles de Kerk ook invloed gehad op dit volkse vermaak ? Ook de kermissen van de 17e en 18e eeuw met haar waarzegsters, goochelaars, kwakzalvers, koorddansers en kiezentrekkers, komen uitgebreid aan de orde. Maar ook de behendigheidsspelen die zo kenmerkend waren voor de ‘vroegste’ boerenkermissen, worden belicht.

  In de ontwikkeling van de middeleeuwse kermis naar de hedendaagse kermis met al zijn glamour en glitter, wordt stilgestaan bij de kijkkast, de draaimolen, de Turkse schop en de Kop van Jut.

  Tot slot wordt een beeld gegeven van de hedendaagse kermis, die een modern reizend pretpark is met vele gedurfde en geautomatiseerde attracties.

  Inkom: € 5                                                                                                              Iedereen welkom!

  Reageer (0)

  04-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een terugblik op het 12de stamboomweekend

  Naar aanleiding van het 12de stamboomweekend verscheen de éénendertigste publicatie van de heemkundige kring Ravensteyn vzw:

  De afstammelingen van Christoffel Verheyen, een visser op de dijle

  Prijs voor leden van de kring : 7,00 euro
  Prijs voor niet-leden  : 10,00 euro
  (excl. verzendingskosten)


  Zo ging het er op 20 en 21 november aan toe :  Reageer (0)

  21-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De heemkundige kring treedt naar buiten

  U vindt de heemkundige kring Ravensteyn op

  de JAARMARKT van Boortmeerbeek

  zaterdag 25 september (vanaf 14.00 u)

  * * *

  de 8ste GENEALOGISCHE DAG

  van het Genootschap voor Heemkunde van Herent

  zaterdag 23 zondag 24 oktober (doorlopend van 10.00 tot 18.00 u)

  in gemeenschapscentrum de Wildeman, Schoolstraat 15, te Herent

  * * *

  de 3de GENEALOGISCHE DAG

  van heemkring “het Molenijzer” van Putte

  op zondag 7 november (van 10.00 tot 17.00 u)

  in het gemeentearchief, Leuvensebaan 34, te Putte

  * * *

  het 12de GENEALOGISCH WEEKEND van de eigen kring

  zaterdag 20 november (van 13.30 tot 18.00 u)

  en zondag 21 november (van 10.00 tot 18.00 u)

  in de Oude Pastorij, Ravesteinstraat 22, te Hever

  Kom gerust een kennis maken met onze werking,

  onze documentatie, onze publicaties

  Reageer (0)

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.12de stamboomweekend heemkundige kring Ravensteyn

   

  Heemkundige kring Ravensteyn vzw

  Boortmeerbeek - Hever - Schiplaken

   

   

  12de  STAMBOOM

  WEEKEND

   

  ZATERDAG 20 NOVEMBER 2010

  van 13.30 tot 18.00 uur

  en ZONDAG 21 NOVEMBER 2010

  van 10.00 tot 18.00 uur

   

  in de Oude Pastorij, Ravesteinstraat 22 te Hever

   

  Christophorus Verheyen

  Stamvader van vele families

   

  documentatie- en infostands

  m.m.v.

   

  Heemkring Het Hoefijzer, Rijmenam; Hagok, Haacht; het Molenijzer, Putte; de Semse, Zemst; de Ware Vrienden van het Archief, Mechelen; Genootschap voor Heemkunde, Herent;  V.V.F. Leuven; Regionale Genealogische Werkgroep; Duffla, Duffel; Familiekunde in Midden-Vlaams-Brabant .....

  Reageer (0)

  01-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe website stadsarchief Mechelen  Stadsarchief Mechelen: digitaal paradepaardje

  In 1995 was Mechelen één van de eerste steden in België die haar stadsarchief digitaal ontsloot met een aparte website. Vandaag, vijftien jaar later, lanceert de stad een totaal vernieuwde website waarop men een gigantische hoeveelheid aan informatie online kan raadplegen.

  De nieuwe website www.stadsarchiefmechelen.be geeft een duidelijk overzicht van de enorme hoeveelheid informatie die het stadsarchief beheert en de gebruiksmogelijkheden ervan:

  - Een volledig en gedetailleerd overzicht van alle ontsloten archieven van Mechelen

  - Bronnen voor stamboom- en huizenonderzoek

  - Overzicht van de Mechelse geschiedenis

  - Online inventarisraadpleging

  - Duizenden publicaties over de Mechelse geschiedenis

  - De Regionale Beeldbank Mechelen met duizenden oude foto’s, prentbriefkaarten en plannen van Mechelen

  De lancering vandaag is nog maar het begin. Op termijn evolueert de website tot een digitale leeszaal waar de bezoekers alle inventarissen vanuit hun luie zetel kunnen raadplegen en ook stukken aanvragen. De gewenste stukken liggen dan bij hun bezoek klaar waardoor ze veel sneller kunnen werken in het archief.

  Daarbij aansluitend worden geleidelijk aan ook de meest geraadpleegde bronnen digitaal raadpleegbaar. Dankzij de implementatie van social mediafuncties kunnen bezoekers de informatie alvast met heel de wereld delen.  Praktische info

  Stadsarchief Mechelen

  Goswin de Stassartstraat 145, 2800 Mechelen, België

  T 015 20 43 46 F 015 21 64 48 - www.stadsarchiefmechelen.be
  Reageer (0)

  04-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.(H)EVER ART 4DE EDITIE
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Oude pastorij

   

  Ravesteinstraat 22 HEVER


   

  (H)EVER ART

  4DE EDITIE

  OP

  ZATERDAG 4 SEPTEMBER 2010

   VAN 13 TOT 18 UUR


  ZONDAG 5 SEPTEMBER 2010

  VAN 10 TOT 18 UUR

  Met werk van

   


  Vera  DE BIE

  Sculpturale keramiek

   

  Irene LISSENS

  Gelegenheidskaarten

   

  Jeannine PREVOST

  Zijdeschilderen

   

  Jenny SCHALLENBERGH

  Keramiek & juwelen

   

  Yvette VANDESSEL

  Acrylschilderijen

   

  Ann VERHOEVEN

  Kalligrafie

   

  Marina VANHECKE

  Keramiek

   

  Roza JANSSENS

  Decoratieve samenstellingen

   


  François PEETERS

  Pyrografie

   

  &

  José Bongers, Paula Decoster, Nicole Matthysen, Agnes Tesseur en de deelnemers van de workshops Keramiek

   

  Een organisatie van de heemkundige kring Ravensteyn vzw

  Reageer (0)

  03-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inhoudstafel tijdschrift (2010-2011)
  Inhoudstafel 1ste  kwartaal 2010  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1960 ?”                     1ste  kwartaal G. Wouters
  Een tweede schilderij van Sint-Antonius te Boortmeerbeek J. Peeters
  Foto koninklijke fanfare Albert viering 100-jarig bestaan in 1954 L. De Coster
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 -                    18de vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Op pensioen ? J. Peeters
  Tussen Dries en Dreef - 17de vervolg J. Heremans†
  Nacht van de geschiedenis  
  Publicatielijst  
  Inhoudstafel 2de  kwartaal 2010  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1960 ?”                     2de  kwartaal G. Wouters
  De familie Teughels te Boortmeerbeek en omgeving P. Behets
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 -                    19de vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  De redder(s) van de Belgische onafhankelijkheid na 15 jaar Hollands bewind en Hever(-Schiplaken) J. Peeters
  Tussen Dries en Dreef - 18de vervolg J. Heremans†
  Een medelid kroop in zijn pen  
  Publicatielijst  

  Inhoudstafel 3de  kwartaal 2010  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1960 ?”                     3de  kwartaal G. Wouters
  De familie Teughels te Boortmeerbeek en omgeving (slot) P. Behets
  Een altruïstisch rijkemanskind uit Boortmeerbeek,   aalmoezenier August De Keyser C. Wellens
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 -                    20ste vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Tussen Dries en Dreef - 19de vervolg J. Heremans†
  De toenaam "de Nast" in Hever J. Peeters
  12de genealogisch weekend  
  Kalender  
  Publicatielijst  

  Inhoudstafel 4de kwartaal 2010  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1960 ?”                     4de  kwartaal G. Wouters
  Volkssterrenwacht Mira in Grimbergen, aangewezen raadgever bij datering van een akte J. Servranckx
  Onze dorpsgenoten in de(n) gro(o)te(n) oorlog(en) J. Peeters
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 -                    21ste vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Tussen Dries en Dreef - 20ste  vervolg J. Heremans†
  Activiteiten  
  Een kleine terugblik op het 12de stamboomweekend  
  Een nieuwe uitgave  
  Inhoudstafel 1ste kwartaal 2011  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1961 ?”                     1ste  kwartaal G. Wouters
  Een verdwenen traditie uit onze gemeente : eieren klepperen F. Jaobs
  Michel van Cocxijen, de Vlaamse Rafaël en Schiplaken,
  een korte notitie
  J. Peeters
  Pater Damiaan als lichtend voorbeeld C. Wellens
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 -                    22ste vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Tussen Dries en Dreef - 21ste  vervolg J. Heremans†
  Gouden jubileum boerengilde en Raiffeisenkas Hever (1910-1960)  
  Activiteiten  
  Publicatielijst  

  Inhoudstafel 2de kwartaal 2011  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1961 ?”                     2de  kwartaal G. Wouters
  Pater Damiaan als lichtend voorbeeld (vervolg)  - pater Bolle C. Wellens
  Een onfortuinlijke kerst  - Leven en dood van Carolus De Cort J. De Cort
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 -                    23ste vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Een momentopname : Boortmeerbeek in  1702 J. Peeters
  Tussen Dries en Dreef - 21ste  vervolg J. Heremans†
  Publicatielijst  
  Inhoudstafel 3de kwartaal 2011  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1961 ?”                     3de  kwartaal G. Wouters
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 -                    24ste vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Trianon en de kanunnik J. Peeters
  Ongewone toenamen in Boortmeerbeek, de Negus en Paté G. Wouters
  13de genealogisch weekend  
  U vindt de heemkundige kring  

  Inhoudstafel 4de kwartaal 2011  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1961 ?”                     4de  kwartaal G. Wouters
  Remigius Servaes zendt zijn zonen uit K. Mannaerts
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 -                    25ste vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Onze dorpsgenoten in de(n) gro(o)te(n) oorlog(en).     Het midden van de 18de eeuw, een harde en troosteloze tijd voor onze streken J. Peeters
  Ongewone toenamen in Hever,  Mie Tip G. Wouters
  Een kleine terugblik op het 13de genealogisch weekend  
  U vindt de heemkundige kring  
  Publicatielijst  

  Reageer (0)

  02-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inhoudstafel tijdschrift (2008-2009)

  Inhoudstafel 1ste  kwartaal 2008  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1958 ?” 1ste kwartaal G. Wouters
  Pijnlijke oorlogsdagen te Boortmeerbeek in 1914 C. Wellens
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 - 10de vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Constant Van de Weyer: "garde" van Boortmeerbeek M. Sobrie
  Tussen Dries en Dreef - 9de  vervolg J. Heremans†
  Nacht van de Geschiedenis  
  Herdenking XXste konvooi  
  Inhoudstafel 2de  kwartaal 2008  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1958 ?” 2de kwartaal G. Wouters
  Constant Van de Weyer: "garde" van Boortmeerbeek - vervolg M. Sobrie
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 - 11de vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Uit de oude doos F. Jacobs
  20 augustus 1907 : kerkwijding. Heugelijke dag voor Schiplaken C. Wellens
  Tussen Dries en Dreef - 10de vervolg J. Heremans†
  Hever Art - 3de editie  
  Inhoudstafel 3de  kwartaal 2008  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1958 ?” 3de kwartaal G. Wouters
  Heverse figuren - collegeleraar en kloosterdirecteur Constant Deprins C. Wellens
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 - 12de vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Tussen Dries en Dreef - 11de vervolg J. Heremans†
  10de stamboomweekend  
  In memoriam  
  Hever Art 2008  
  Leden in actie  
  Inhoudstafel 4de kwartaal 2008  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1958 ?”
  4de kwartaal
  G. Wouters
  De gevolgen van een laat herbergbezoek J. Peeters
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 -
  13de vervolg
  G. Wouters & F. Jacobs
  Tussen Dries en Dreef - 12de vervolg J. Heremans†
  Waar zijn de grote Heverse baancafés gebleven. G. Wouters & F. Jacobs
  Mededelingen  
  Nacht van de geschiedenis  
  Prijslijst publicaties  
  Inhoudstafel 1ste kwartaal 2009  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1959 ?”         1ste kwartaal G. Wouters
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 -           14de vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  De lotgevallen van enkele Boortmeerbeekse jongens in de legers van Napoleon J. Peeters
  Prof.dr. Edward Rombouts en zijn collegejaren C. Wellens
  Waar zijn de grote Heverse baancafés gebleven - 1ste vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Tussen Dries en Dreef - 13de vervolg J. Heremans†
  Dag van Heemkunde Vlaams-Brabant  
  Mededelingen  
  Prijslijst publicaties  

  Inhoudstafel 2de  kwartaal 2009  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1959 ?”                     2de  kwartaal G. Wouters
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 -                    15de vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Een drievoudige moord te Boortmeerbeek J. Peeters
  Hever, schakel in de oude Mechelse buitenversterkingen C. Wellens
  Tussen Dries en Dreef - 14de vervolg J. Heremans†
  Waar zijn de grote Heverse baancafés gebleven - slot G. Wouters & F. Jacobs
  Mededelingen  

  Inhoudstafel 3de  kwartaal 2009  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1959 ?”                     3de  kwartaal G. Wouters
  Een verbetering vanwege één van onze leden R. Van Rompaye-De Wullé
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 -                    16de vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Tussen Dries en Dreef - 15de vervolg J. Heremans†
  Hever, schakel in de oude Mechelse buitenversterkingen  (slot) C. Wellens
  Proboten  
  11de genealogisch weekend  
  Nieuwe uitgaven van andere kringen  
  Kalender  

  Inhoudstafel 4de  kwartaal 2009  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1959 ?”                     4de  kwartaal G. Wouters
  Indië-missionaris Louis Dekeyser, s.j. en zijn Boortmerbeekse familie C. Wellens
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 -                    17de vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Een aanvulling B. Vanderborght
  Een halve dorpsgenoot op de Olympische spelen J. Peeters
  Tussen Dries en Dreef - 16de vervolg J. Heremans†
  Een terugblik op het 11de genealogisch weekend  
  Activiteiten  
  Publicatielijst  

  Reageer (0)

  01-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inhoudstafel tijdschrift (2006-2007)

  Inhoudstafel 1ste  kwartaal 2006  
  Ter inleiding. J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1956 ?” 1ste kwartaal G. Wouters
  Hever en Boortmeerbeek in het hertogdom Brabant J. Peeters
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 - 2de vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Het aanbestedingscontract van 1664 met de Mechelse klokkengieter Bartholomeus Cauthals (1614-1686) voor de levering van twee nieuwe klokken voor de kerk van Boortmeerbeek F. Van der Jeught & J. Peeters
  Tussen Dries en Dreef - 1ste vervolg J. Heremans†
  Mededelingen  
  Prijslijst publicaties heemkundige kring Ravensteyn vzw  
  Inhoudstafel 2de  kwartaal 2006  
  Ter inleiding. J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1956 ?” 2de kwartaal G. Wouters
  Aankondiging van verkopen te Boortmeerbeek G. Wouters & J. Peeters
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 - 3de vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Herinneringen van een broekvent A. Vanderborght
  Tussen Dries en Dreef - 2de vervolg J. Heremans†
  (H)ever Art  
  Prijslijst publicaties heemkundige kring Ravensteyn vzw  
  Inhoudstafel 3de  kwartaal 2006  
  Ter inleiding. J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1956 ?” 3de kwartaal G. Wouters
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 - 4de vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Tussen Dries en Dreef - 3de vervolg J. Heremans†
  Herinneringen van een broekvent – 1ste vervolg A. Vanderborght
  Een losse schets over de folklore bij de gemeenteraadsverkiezingen G. Wouters
  8ste genealogisch weekend  
  Prijslijst publicaties heemkundige kring Ravensteyn vzw  
  Een terugblik op H EVER ART 2006  
  Inhoudstafel 4de  kwartaal 2006  
  Ter inleiding. J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1956 ?” 4de kwartaal G. Wouters
  Leven en werk van Franciscus Blasius Noels J. Peeters
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 - 5de vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Herinneringen van een broekvent – 2de vervolg A. Vanderborght
  Tussen Dries en Dreef - 4de vervolg J. Heremans†
  Prijslijst publicaties heemkundige kring Ravensteyn vzw  
  14de Stamboomdag Begijnendijk  

  Inhoudstafel 1ste  kwartaal 2007  
  Ter inleiding. J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1957 ?” 1ste kwartaal G. Wouters
  Een immigrant emigreert J. Peeters
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 - 6de vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Herinneringen van een broekvent – 3de vervolg A. Vanderborght
  Tussen Dries en Dreef - 5de vervolg J. Heremans†
  Nacht van de Geschiedenis  
  Stamboomdag Heist o/d Berg  - Herdenking XXste konvooi  
  Prijslijst publicaties heemkundige kring Ravensteyn vzw  

  Inhoudstafel 2de  kwartaal 2007  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1957 ?” 2de kwartaal G. Wouters
  Moord op de Parijse Champs-Elysées J. Peeters
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 - 7de vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Tussen Dries en Dreef - 6de vervolg J. Heremans†
  Vroeger is voorbij  
  Historische parken en tuinen in Vlaanderen  
  Prijslijst publicaties heemkundige kring Ravensteyn vzw  

  Inhoudstafel 3de  kwartaal 2007  
  Ter inleiding J. Peeters
  In memoriam  
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1957 ?” 3de kwartaal G. Wouters
  Gestichte jaargetijden in de Sint-Antoniuskerk te Boortmeerbeek J. Peeters
  Bevolkingsstatistiek en familienamen F. Jacobs
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 - 8ste vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Tussen Dries en Dreef - 7de vervolg J. Heremans†
  Het vroegere vrijwilligersbrandweerkorps van Boortmeerbeek G. Wouters
  Activiteiten  
  Prijslijst publicaties heemkundige kring Ravensteyn vzw  
  Oproep  

  Inhoudstafel 4de  kwartaal 2007  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1957 ?” 4de kwartaal G. Wouters
  Ontbrekende akten, kopzorgen voor onze voorouders J. Peeters
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 - 9de vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Een verdwenen smidse in de Heihoek J. Peeters
  Tussen Dries en Dreef - 8ste  vervolg J. Heremans†
  Activiteiten  
  Prijslijst publicaties heemkundige kring Ravensteyn vzw  

  Reageer (0)

  30-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inhoudstafel tijdschrift (2004-2005)

  Inhoudstafel 1ste kwartaal 2004  
  Ter inleiding. J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1954 ?” 1ste kwartaal G. Wouters
  Hever vraagt een onderpastoor J. Meutermans & J. Peeters
  De bewoning in de “oudere” Goorstraat en directe omgeving te Schiplaken - 3de vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Het huis van “Kuipke” op de Wespelaarsebaan E. De Win†
  De Lustige Wielrijders van Schiplaken G. Wouters
  De Van Beethoven uitstappen in Midden-Brabant en naar Bonn  
  Provinciale dag heemkunde Vlaams-Brabant  
  Inhoudstafel 2de  kwartaal 2004  
  Ter inleiding. J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1954 ?” 2de kwartaal G. Wouters
  Beethoven en Boortmeerbeek J. Peeters
  De koninklijke fanfare “Albert” is 150 jaar jong G. Wouters
  De bewoning in de “oudere” Goorstraat en directe omgeving te Schiplaken - 4de vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Belangrijke verkavelingen te Boortmeerbeek G. Wouters
  De Van Beethoven uitstappen in Midden-Brabant en naar Bonn  
  H EVER  ART  
  Prijslijst publicaties heemkundige kring Ravensteyn vzw  
  Wie herkent ze?  
  Inhoudstafel 3de  kwartaal 2004  
  Ter inleiding. J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1954 ?” 3de kwartaal G. Wouters
  Te koop om uit onverdeeldheid te treden J. Peeters
  Uit het dagboek van de opgepakte werkweigeraar  Edward (Warreke) Janssens E. Janssens en G. Wouters
  Wordt het Boortmeerbeekse dorpscentrum onthoofd? G. Wouters
  De bewoning in de “oudere” Goorstraat en directe omgeving te Schiplaken - 5de vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Prijslijst publicaties heemkundige kring Ravensteyn vzw  
  6de stamboomweekend  
  Haachtse 100-jarigen  
  Inhoudstafel 4de  kwartaal 2004  
  Ter inleiding. J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1954 ?” 4de kwartaal G. Wouters
  Jachtwachter en/of stroper? J. Peeters
  Uit de oude doos G. Wouters
  De bewoning in de “oudere” Goorstraat en directe omgeving te Schiplaken - 6de vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Een kampioen in wording G. Wouters
  Over de Roos en de Beer J. Peeters
  Prijslijst publicaties heemkundige kring Ravensteyn vzw  
  Activiteiten van de heemkundige kring Ravensteyn vzw  
  Inhoudstafel 1ste  kwartaal 2005  
  Ter inleiding. J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1955 ?” 1ste kwartaal G. Wouters
  De bewoning in de “oudere” Goorstraat en directe directe omgeving - 7de vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  De lotgevallen van enkele bewoners van het gewezen kostershuis van Boortmeerbeek J. Peeters
  Uit het register van de processen-verbaal die te Hever opgemaakt werden in het jaar 1873 G. Wouters
  Mededelingen  
  Publicaties heemkundige kring Ravensteyn  
  Inhoudstafel 2de  kwartaal 2005  
  Ter inleiding. J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1955 ?” 2de kwartaal G. Wouters
  De lotgevallen van enkele bewoners van het gewezen kostershuis van Boortmeerbeek (vervolg) J. Peeters
  Maria Geets, een eeuwelinge met eeuwenoude Heverse roots H. Van Oystaeyen
  Gelegenheidsvondst : het regelement op de hondenbelasting anno 1772 J. Peeters
  De bewoning in de “oudere” Goorstraat en directe directe omgeving - slot G. Wouters & F. Jacobs
  Mededelingen  
  Publicaties heemkundige kring Ravensteyn  
  Inhoudstafel 3de  kwartaal 2005  
  Ter inleiding. J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1955 ?” 3e kwartaal G. Wouters
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 G. Wouters & F. Jacobs
  De lotgevallen van enkele bewoners van het gewezen kostershuis van Boortmeerbeek (3de deel) J. Peeters
  Boortmeerbeekse gelegenheidsliederen G. Wouters
  Een hondenleven J. Peeters
  7de stamboomweekend  
  Inhoudstafel 4de  kwartaal 2005  
  Ter inleiding. J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1955 ?” 4de kwartaal G. Wouters
  Eddy Merckx kwam eens naar Schiplaken G. Wouters
  Inleiding bij “Tussen Dries en Dreef” G. Wouters
  Tussen Dries en Dreef J. Heremans†
  Uit de verslagen van de Heverse gemeenteraad vanaf 1828 - 1ste vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Honderdenelf jaar vrijwilligerswerk door de zusters van Opwijk in Schiplaken M. Michiels
  Mededelingen  

  Reageer (0)

  29-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inhoudstafel tijdschrift (2002-2003)

  Inhoudstafel 1ste kwartaal 2002  
  Ter inleiding. J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1952 ?” 1ste kwartaal G. Wouters
  De bewoning in de “oudere” Stationsstraat en Heihoek - 9de deel G. Wouters & F. Jacobs
  De verwantschap tussen de brouwerijen “Peeters-De Messing-Wouters en "het Sas" te Boortmeerbeek en "de Biertoren" te Kampenhout G. Wouters
  Wie waren in onze gemeente de slachtoffers van de twee wereldoorlogen? - 2de vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Een schets van de prehistorische wielersport - 3de vervolg G. Wouters
  Prijslijst publicaties heemkundige kring Ravensteyn  
  Cursus ambachtelijk keramiek  
  Provinciale ontmoetingsdag en viering 15 jaar heemkundige kring  
  Inhoudstafel 2de kwartaal 2002  
  Ter inleiding. J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1952 ?” 2de kwartaal G. Wouters
  De bewoning in de ‘“oudere” Stationsstraat en Heihoek - 10de deel G. Wouters & F. Jacobs
  Wie waren in onze gemeente de slachtoffers van de twee wereldoorlogen? - 3de vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Een schets van de prehistorische wielersport - 4de vervolg G. Wouters
  De tentoonstelling over de familie de Meester de Ravestein,  een gemiste kans G. Wouters
  15 jaar heemkundige kring, een foto-impressie J. Peeters
  Najaarscursus ambachtelijk keramiek en tentoonstelling  
  Prijslijst publicaties heemkundige kring Ravensteyn  
  Vierde genealogisch weekend “Eeuwelingen  
  Inhoudstafel 3de kwartaal 2002  
  Ter inleiding. J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1952 ?” 3de kwartaal G. Wouters
  Vierde genealogisch weekend "Eeuwelingen".  
  Jan De Vos, pachter van de Ravesteinhoeve W. De Vos
  Vondelingen - stamvaders van grote families in onze gemeente: Cesaire Comtpé F. Jacobs
  Proeve tot genealogie van de familie Janssens: Hever, Boortmeerbeek en Muizen J. De Coninck
  Een schets van de prehistorische wielersport - 5de vervolg G. Wouters
  Oproep  
  Prijslijst uitgaven heemkundige kring  
  Inhoudstafel 4de kwartaal 2002  
  Ter inleiding. J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1952 ?” 4de kwartaal G. Wouters
  Jan De Vos, pachter van de Ravesteinhoeve  - slot W. De Vos
  Een schets van de prehistorische wielersport - slot G. Wouters
  De bewoning in de “oudere” Goorstraat en directeomgeving te Schiplaken - 1ste vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Proeve tot genealogie van de familie Janssens: Hever, Boortmeerbeek en Muizen - slot J. De Coninck
  Deelname genealogische dagen Begijnendijk en Heist-op-den-Berg  
  Karren- en wagenstoet 40 jaar heemkring De Botermolen  
  Algemene vergadering heemkundige kring Ravensteyn   
  Bezoek verzamelingen Emile de Meester de Ravestein  
  Bestuur heemkundige kring Ravensteyn (2002)  
  Prijslijst uitgaven heemkundige kring  
  Inhoudstafel 1ste kwartaal 2003  
  Ter inleiding. J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1953 ?” 1ste kwartaal G. Wouters
  Louis Nackaerts, een plaatselijke wielervedette G. Wouters
  Het wel en vooral wee van de Heverse pastorij in de 17de en 18de eeuw J. Meutermans
  Hoe werd een Heverse koster in 1639 betaald? J. Peeters & G. Wouters
  Van hier en elders – kolonel-vlieger baron Georges Terlinden. C. Molderez
  “Den Ham” een vergeten stuk Hever over de huiidige Dijle. F. Jacobs en G. Wouters
  Provinciale ontmoetingsdag 10 mei 2003  
  Bezoek verzameling Emile de Meester de Ravestein 25 mei 2003.  
  Prijslijst uitgaven heemkundige kring  
  Inhoudstafel 2de kwartaal 2003  
  Ter inleiding. J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1953 ?” 2de kwartaal G. Wouters
  Waar de Sterre bleef stille staan. J. Peeters
  De “heroïsche” tweekampen tussen Racing Boortmeerbeek en F.C. Hever in de prehistorie G. Wouters
  De bewoning in de oudere Goorstraat en nabije omgeving G. Wouters en F. Jacobs
  Open Monumentendag 2003  
  Prijslijst uitgaven heemkundige kring.  
  Inhoudstafel 3de kwartaal 2003  
  Ter inleiding. J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1953 ?” 3de kwartaal G. Wouters
  De gekende Boortmeerbeekse pastoors J. Peeters & G. Wouters
  De bewoning in de oudere Goorstraat en nabije omgeving G. Wouters en F. Jacobs
  Waar de Sterre bleef stille staan (vervolg) J. Peeters
  De “heroïsche” tweekampen tussen Racing Boortmeerbeek en F.C. Hever in de prehistorie (vervolg) G. Wouters
  Genealogisch weekend  
  Stamboomdag Begijnendijk  
  Da Pompei a Roma  
  Prijslijst uitgaven heemkundige kring  
  Inhoudstafel 4de kwartaal 2003  
  Ter inleiding. J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1953 ?” 3de kwartaal G. Wouters
  Een hond als toeverlaat in de demografie en de genealogie J. Peeters
  De bewoning in de oudere Goorstraat en nabije omgeving G. Wouters en F. Jacobs
  Een gewezen Boortmeerbeekse wielerkampioen G. Wouters
  Prijslijst publicaties heemkundige kring Ravensteyn vzw  

  Reageer (0)

  28-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inhoudstafel tijdschrift (2000-2001)
  Inhoudstafel 1ste kwartaal 2000  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1950 ?” 1ste kwartaal G. Wouters
  Professor dr. Edward Rombouts (kleine hulde aan een groot dorpsgenoot) C. Wellens
  De oude handelsdoening met brouwerij, herberg en hoeve, genaamd "den Hert te Boortmeerbeek, deel 2 J. Peeters
  De bewoning in de "oudere" Stationsstraat en Heihoek G. Wouters & F. Jacobs
  Enkele oude en merkwaardige notariële akten G. Wouters
  Inhoudstafel 2de kwartaal 2000  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1950 ?” 2de kwartaal G. Wouters
  Activiteiten  
  Een merkwaardige en onvolledige gedenkplaat op het oude Heverse kerkhof J. Peeters
  De bewoning in de "oudere" Stationsstraat en Heihoek - 2de deel G. Wouters & F. Jacobs
  Het kanaal Leuven-Dijle bij ons C. Wellens
  Inhoudstafel 3de kwartaal 2000  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1950 ?” 3de kwartaal G. Wouters
  De Sint-Sebastiaansgilde van Hever en Schiplaken J. Peeters & G. Wouters
  Ons dorp, grootvader en vader Eyskens C. Wellens
  "Van Gorpes Pachthof" en de familie Van Gorp te Boortmeerbeek J. Peeters & G. Wouters
  De bewoning in de "oudere" Stationsstraat en Heihoek - 3de deel G. Wouters & F. Jacobs
  Genealogisch weekend  
  Inhoudstafel 4de kwartaal 2000  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1950 ?” 4de kwartaal G. Wouters
  De bewoning in de "oudere" Stationsstraat en Heihoek - 4de vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  De Sint-Sebastiaansgilde van Hever en Schiplaken - 1ste vervolg J. Peeters & G. Wouters
  Melania Van Craen, een meer dan verdienstelijke volksvrouw van bij ons C. Wellens
  De Stompaertshoeckhoeve in de Genninckstraat J. Peeters & G. Wouters
  Algemene vergadering en filmvoorstelling "Eeuwelingen"  
  Lessenreeks genealogie  
  Inhoudstafel 1ste kwartaal 2001  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1951 ?” 1ste kwartaal G. Wouters
  De Stompaertshoeckhoeve in de Genninckstraat - 1ste vervolg J. Peeters & G. Wouters
  De Gilde van Hever en Schiplaken - 2de vervolg J. Peeters & G. Wouters
  De geschiedenis van de familie Poullet van Houtain-l'Evëque over Mechelen en Boortmeerbeek naar Leuven, Antwerpen en Brussel H. Vannoppen
  De bewoning in de "oudere" Stationsstraat en Heihoek - 5de vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Addendum Stationsstraat G. Verschueren
  Cursus lezen van oude teksten  
  Errata 2000 C. Wellens
  Inhoudstafel 2de kwartaal 2001  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1951 ?” 2de kwartaal G. Wouters
  De Stompaertshoeckhoeve in de Genninckstraat - 2de vervolg J. Peeters & G. Wouters
  De bewoning in de "oudere" Stationsstraat en Heihoek - 6de deel G. Wouters & F. Jacobs
  De Gilde van Hever en Schiplaken - slot J. Peeters & G. Wouters
  Een schets van de prehistorische wielersport G. Wouters
  3de genealogisch weekend  
  Viering 15 jaar heemkundige kring Ravensteyn  
  Inhoudstafel 3de kwartaal 2001  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1951 ?” 3de kwartaal G. Wouters
  De Stompaertshoeckhoeve in de Genninckstraat - 3de vervolg J. Peeters & G. Wouters
  De bewoning in de "oudere" Stationsstraat en Heihoek - 7de deel G. Wouters & F. Jacobs
  Herinneringen van een snotneus aan "Van Gorpes Pachthof" A. Vanderborght
  Wie waren in onze gemeente de slachtoffers van de twee wereldoorlogen ? G. Wouters & F. Jacobs
  Een schets van de prehistorische wielersport - 1ste vervolg G. Wouters
  Errata en verduidelijkingen G. Wouters
  3de genealogisch weekend G. Wouters
  Inhoudstafel 4de kwartaal 2001  
  Ter inleiding J. Peeters
  Vijftig jaar geleden  of “wat gebeurde er allemaal in 1951 ?” 4de kwartaal G. Wouters
  De Stompaertshoeckhoeve in de Genninckstraat - 4de vervolg J. Peeters & G. Wouters
  De bewoning in de "oudere" Stationsstraat en Heihoek - 8ste deel G. Wouters & F. Jacobs
  Wie waren in onze gemeente de slachtoffers van de twee wereldoorlogen ? 1ste vervolg G. Wouters & F. Jacobs
  Een schets van de prehistorische wielersport - 2de vervolg G. Wouters
  Enkele rechtzettingen G. Wouters
  Prijslijst publicaties heemkundige kring Ravensteyn  
  Provinciale ontmoetingsdag en viering 15 jaar heemkundige kring  

  Reageer (0)

  07-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nacht van de geschiedenis 2010
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Nacht van de geschiedenis

  Traditioneel organiseren de heemkundige kring Ravensteyn vzw en Davidsfonds Hever & Schiplaken elk jaar de nacht van de geschiedenis.
  De achtste editie gaat door op dinsdag 23 maart 2010 om 20.00 u in de Gildenzaal te Boortmeerbeek.

  Het thema dit jaar is “dood”.

  De Ware Vrienden van het Stadsarchief Mechelen brengen middels een powerpoint-presentatie het relaas over een moord ten huize van een raadsheer van de Grote Raad in het 16de eeuwse Mechelen.

  Niet alleen de moord wordt ons uit de doeken gedaan, maar ook het gerechtelijk onderzoek (of het ontbreken ervan) dat er op volgt.

  Of hoe dode voor velen muffe archieftekst terug boeiend en levend kan worden.

  Na de pauze volgt het minder spectaculair, maar daarom niet minder dramatisch verhaal van enkele van de gesneuvelden uit een Heverse familie in diverse oorlogen.

  Inkom: € 3,00

  Iedereen is van hart welkom.

  Reageer (0)

  24-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een fotoimpressie van ons 11de stamboomweekend

  Een fotoimpressie van ons elfde stamboomweekend
  "En hedde gij meubele,
  ...."


  Enkele blikvangers (in bruikleen gegeven door de heemkundige kring Het Molenijzer - Putte)


  De trouwfoto's worden met aandacht bekeken en besproken


  Een zicht op enkele informatiestands

  Een aandachtig gehoor bij een korte toespraak
  Eén der Ware Vrienden van het Archief wordt gevierd voor zijn inzet
  Een glaasje achteraf gaat er altijd in
  De oudste bezoeker van het stamboomweekend en trouw en zeer geïnteresseerd lid van de kring :
  Bert Vanderborght (94 lentes jong) in gesprek met de voorzitter

  Reageer (0)

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De heemkundige kring in de pers

  Ons genealogisch weekend in de pers  Reageer (0)

  18-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een nieuwe uitgave van de kring ter gelegenheid van het 11de stamboomweekend
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  En hedde gij meubele,
  En hedde gij huisgerief,....
  Dan meugde gij trave me aa lief

  Trouwen door de jaren heen in
  Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken

  Een uitgave ter gelegenheid van het 11de genealogisch weekend van de kring
  met daarin

  tekst en uitleg over dispensaties, huwelijkscontracten, trouwboekjes
  meer dan 180 geïdentificeerde trouwfoto's (van 1890 tot, 1960)
  meer dan 30 foto's van jubilarissen
  tientallen menukaarten (van 1865 tot 1960)
  ........
  in totaal meer dan 300 pagina's


  wordt voorgesteld op 21 en 22 november 2009
  in de Oude Pastorij, Ravesteinstraat 22, 3191 Hever

  Ledenprijs : 12,00 euro
  Niet-ledenprijs : 15,00 euro


  Reageer (0)

  02-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De heemkundige kring op PROBOTEN 2009

  De heemkundige kring nam op 31 oktober en 1 november 2009 deel aan PROBOTEN, een multidisciplinaire filatelietentoonstelling, ingericht door filatelieclub de POSTILJON uit Boortmeerbeek.
  We waren er aanwezig met een stand met onze uitgebrachte boeken, een tiental vlakken met oude foto's uit onze gemeente, die geconfronteerd werden met de huidige toestand en enkele creaties van onze keramiekafdeling.
  Hieronder vindt U een fotoimpressie.

  Reageer (0)

  07-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.11de stamboomweekend - 21 en 22 november 2009


  Heemkundige kring Ravensteyn vzw

  Boortmeerbeek - Hever - Schiplaken

   

   

  11de  STAMBOOMWEEKEND

   

  ZATERDAG 21 NOVEMBER 2009

  van 13.30 tot 18.00 uur

  en ZONDAG 22 NOVEMBER 2009

  van 10.00 tot 18.00 uur

   

  in de Oude Pastorij, Ravesteinstraat 22 te Hever

   

  EN HEDDE GIJ MEUBELEN,

  EN HEDDE GIJ HUISGERIEF,

  DAN MEUGDE GIJ TRAVE ME AA LIEF

   

  met talrijke oude (trouw)foto’s

  en documentatie- en infostands

  m.m.v.

  Heemkring Het Hoefijzer, Rijmenam; Hagok, Haacht; het Molenijzer, Putte; de Semse, Zemst; de Ware Vrienden van het Archief, Mechelen; Genootschap voor Heemkunde, Herent;  V.V.F. Leuven; Regionale Genealogische Werkgroep; Duffla, Duffel;  .....

   

               

   

  =====================================================

   

  Er kunnen nog steeds trouwfoto's, jubileumfoto'sen andere binnengebracht worden bij

   

  Frans JACOBS, Kwaenijkstraat 40, Hever (015/51.11.88)

  Vital OP  DE BEECK, Sijsjeslaan 1, Schiplaken (015/61.42.39)

  Jan PEETERS, Ravesteinstraat 25 a, Hever

  (jan.peeters@boortmeerbeek.vera.be)

  Guido SMETS, Peter Benoitstraat 21, Hever (015/51.39.05)

  Georges WOUTERS, Pachthofstraat 51, 3191 Hever (015/51.25.35)

   

  U krijgt Uw foto’s gegarandeerd binnen de 48 uur onbeschadigd terug. We hoeven er alleen een scan van te nemen. Dit beschadigt de foto’s in generlei mate.  

  Reageer (0)

  28-08-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De heemkundige kring op verplaatsing

  U vindt de heemkundige kring Ravensteyn op

  de JAARMARKT van Boortmeerbeek

  zaterdag 26 september (vanaf 14.00 u)

  * * *

  de 3de GENEALOGISCHE DAG van de Semse

  zondag 27 september 2009 (doorlopend van 10.00 tot 18.00 u)

  in de lokalen van "de Semse", Schoolstraat 13/1, te Zemst

  * * *

  de 7de GENEALOGISCHE DAG

  van het Genootschap voor Heemkunde van Herent

  zondag 11 oktober (doorlopend van 10.00 tot 18.00 u)

  in gemeenschapscentrum de Wildeman, Schoolstraat 15, te Herent

  * * *

  de REGIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING “Proboten”

  van “de Postiljon”

  zaterdag 30 oktober en zondag 1 november (telkens van 10.00 tot 16.30 u)

  in de gemeentelijke sporthal, Sportveldweg 6, te Boortmeerbeek

  met onze speciale tentoonstelling rond oude foto’s

  * * *

  de 2de GENEALOGISCHE DAG van “het Molenijzer”

  op zondag 8 november 2009 (van 10.00 tot 17.00 u)

  in het gemeentearchief, Leuvensebaan 34, te Putte

  * * *

  het 11de GENEALOGISCH WEEKEND van de kring

  zaterdag 21 november (van 13.30 tot 18.00 u)

  en zondag 22 november (van 10.00 tot 18.00 u)

  in de Oude Pastorij, Ravesteinstraat 22, te Hever


  Kom gerust een kennis maken met onze werking,

  onze documentatie, onze publicaties

  Reageer (0)

  19-06-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bij- en toenamen

  EEN NIEUW PROJECT

  Vroeger kende iedereen in het dorp iedereen. Men kende God en klein Pierke. Men was honkvast. Ganse families bleven generaties lang op dezelfde plaats wonen.

  Het was niet altijd met de officiële naam dat men de mensen aansprak. Bijna iedereen of elke familie had een bij- of toenaam en die werd dan ook in de dagdagelijkse conversatie gebruikt.

  De mensen zijn thans veel mobieler geworden. Het leven jachtiger. Voor zover men die nog ziet en /of aanspreekt, kent men bijna de naam van zijn buur niet meer. De kans is ook groot dat die om de zoveel jaar verandert.

  De heemkundige kring wil die bij- en toenamen inventariseren en een verklaring voor zoeken voor hun herkomst want het is reeds te laat: alleen de ingeboren bevolking draagt nog die bij- en toenamen met zich mee. Bij- en toenamen behoren tot ons cultureel erfgoed. Wij willen ze niet verloren laten gaan. Kent U nog zulke namen, kent U hun herkomst? Breng Uw kennis over aan één van documentatieverantwoordelijken.

  Frans Jacobs, Kwaenijkstraat 40, Hever (015/51.11.88)

  Guido Smets, Peter Benoitstraat 21, Hever (015/51.39.05)

  Georges Wouters, Pachthofstraat 51, Hever (015/51.25.35)

  Jan Peeters, Ravesteinstraat 25 a, Hever (jan.peeters@boortmeerbeek.be)

  Herman Van Oystaeyen, Laarstraat 34, Boortmeerbeek (herman.van.oystaeyen@telenet.be)

  Reageer (0)

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Digitalisering... om het verleden voor de toekomst te vrijwaren

  “Wie sporen uitwist, laat mensen verdwalen.”

  Lucebert

  Digitalisering …. Een oplossing voor een prangend probleem.

  Vele authentieke documenten (brieven, foto’s, kaartjes, plannen, …) gaan in de loop der tijd verloren omdat de familie er geen belangstelling voor heeft, omdat men toch niet weet wie of wat er op vermeld staat, omdat men geen oud schrift kan lezen, omdat men het onbelangrijk vindt, want het is toch maar oud papier ..…

  Vele redenen die slechts in beperkte kring kunnen gelden, want elk document kan zijn nut bewijzen voor de ganse gemeenschap. Want geregeld krijgen wij vragen om documentatie voor een spreekbeurt, scriptie, genealogisch onderzoek, wandelzoektocht en nog zo veel meer. En dan is het interessant dat alle gegevens op een gemakkelijke manier verzameld en consulteerbaar zijn.

  Vermits een deftig lokaal, waar papieren archivalia kunnen bewaard worden, tot op heden – ondanks een vorig jaar gehouden petitie met zowat 1.000 handtekeningen als resultaat – ontbreekt, hebben we gekozen voor een virtueel bijeengebrachte verzameling van allerlei gegevens: via de informatica.

  Daarom o.a. zijn we vorig jaar reeds gestart met het verzamelen van zoveel mogelijk oude klasfoto’s, ze in te scannen en te bewaren op computer, ze op allerlei activiteiten te tonen aan de mensen om bijkomende informatie over deze foto’s in te winnen (wie staat er op, wanneer werd de foto genomen, ..) en ze aldus in optimale omstandigheden te bewaren voor later.

  Ook het thema voor ons elfde genealogisch weekend in november 2009 hebben we in deze optiek gekozen. De titel die we er aan gegeven hebben mag dan wel ludiek klinken En hedde gij meubelen, en hedde gij huisgerief, ….. dan meugde gij trave me aa lief!”, er zit echter meer achter: welk is de evolutie van de trouwkledij, welke veranderingen kenden de menu’s, waar kwamen de huwelijkspartners vandaan,… Zo werken we stilaan aan het vastleggen van de nabije geschiedenis van onze dorpen.

  Terloops, er zijn al tientallen foto’s binnengebracht, waarvoor reeds van harte dank, maar het mogen er nog altijd meer zijn. Ook over andere thema’s. Zoals reeds vroeger gezegd: de foto’s worden onbeschadigd binnen de 48 uur terugbezorgd.

  We werken ook aan een digitale verzameling van overlijdensberichten en gedachtenisprentjes. Een duizendtal exemplaren werden al op schijf vastgelegd. Tegen november 2009 hopen we die verzameling verdrievoudigd te hebben en te tonen aan de belangstellenden. Ook hier is elke inbreng van harte welkom. De namen van de actief bij dit digitaal archief betrokken leden van de kring zijn

  Frans Jacobs, Kwaenijkstraat 40, Hever (015/51.11.88)

  Guido Smets, Peter Benoitstraat 21, Hever (015/51.39.05)

  Georges Wouters, Pachthofstraat 51, Hever (015/51.25.35)

  Jan Peeters, Ravesteinstraat 25 a, Hever (jan.peeters@boortmeerbeek.be)

  Herman Van Oystaeyen, Laarstraat 34, Boortmeerbeek (herman.van.oystaeyen@telenet.be)

  Reageer (0)

  14-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wij gedenken Emile de Meester de Ravestein (° 1812- + 1889)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Wij gedenken op 20 april 2009 met respect voor zijn persoon en voor zijn legaat de honderdtwintigste verjaardag van de sterfdag van de weledele heer Emile Joannes Judocus Emmanuel Ghislenus de Meester de Ravestein, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van Z.M. de koning der Belgen, ridder-commandeur in de Orde van Malta, commandeur in de Leopoldsorde, drager van het Groot Lint in de Koninklijke Orde van Frans I, van het Groot Kruis in de Orde van de H. Gregorius de Grote, commandeur in de Orde van de tak Ernestine in het Huis van Saksen, ridder in de Orde van de Rode Arend van Pruisen, drager van de medaille van Hamburg van 1842, enz., enz. maar bovenal Hevers weldoener, wat men nogal eens durft te vergeten.

  Reageer (0)

  01-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nacht van de geschiedenis
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Nacht van de geschiedenis- 24 maart 2009 in samenwerking met Davidsfonds

  Koninklijke manufactuur De Wit

  De zevende editie van “De nacht van de geschiedenis” heeft als thema “van onder het stof” Textiel en kleding zijn de rode draad doorheen dit evenement dat op verschillende plaatsen in Vlaanderen plaats heeft. Maar textiel is natuurlijk meer dan kleding. De Vlaamse wandtapijten staan voor ons hier in Mechelen in de kijker tijdens deze nacht van de geschiedenis.

  Hoe werd het wandtapijt vervaardigd en hoe worden deze wandtapijten geconserveerd en gerestaureerd?
  Allemaal vragen waarop u tijdens de rondleiding een antwoord op krijgt. De rondleiding start om 18.30 of om 20 uur. Gidsen zullen ons rondleiden doorheen de zalen.

  Inschrijven voor dit evenement in absoluut noodzakelijk! Dit kan op via telefoon op het nr. 015/ 51 73 53 of per e-mail: dfhever@hotmail.com (ook voor leden heemkundige kring).

  Gelieve op te geven welk uur voor de rondleiding u kiest. Graag verwittigen vòòr 22 maart. Davidsfondsleden en leden van de heemkundige kring Ravensteyn betalen € 8,00 niet-leden betalen € 10,00.

  U kunt het verschuldigde bedrag storten op de rekening 000-1119734-63 van Davidsfonds-Culturele Kring, 3191 Hever.

  In aanloop naar deze ‘nacht van de geschiedenis’ zouden we op zaterdag 21 maart 2009 de

  ‘Vlaamse wandtapijten voor de Bourgondische hertogen, Keizer Karel V en Koning Filips II’ gaan bekijken in kunsthal Sint-Pietersabdij te Gent.

  Het Vlaamse wandtapijt behoort tot de meest succesrijke exportproducten uit onze geschiedenis. Vlaamse weefcentra zoals Brussel, Oudenaarde, Mechelen, Brugge en Doornik produceerden de prachtigste tapijten die vaak werden ontworpen door beroemde kunstschilders. De Bourgondische, Spaanse en Habsburgse vorsten waren grote verzamelaars van deze in alle opzichten spectaculaire en kostbare weefsels.

  De tentoonstelling brengt een verbluffende collectie uit de 15de en 16de eeuw éénmalig bijeen.

  Het zijn toptapijten uit Madrid, Spaanse kathedralen en beroemde Europese musea.

  Diegenen die hiervoor interesse hebben om dit in groep met ons te doen kunnen dit laten weten op nr.: 015/ 51 73 53. De deelnemers krijgen dan de verdere info!

  Reageer (0)

  02-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nieuwjaarswensen 2009
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Reageer (0)

  27-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bedankt
  De heemkundige kring bedankt alle bevriende kringen die ons tiende stamboomweekend mee ondersteund hebben en dankt vanzelfsprekend ook alle bezoekers  die ondanks het gure weer tijdens dit weekend een bezoek hebben gebracht aan de informatiestands en de fototentoonstelling in de Oude Pastorij. Afwezigen hadden eens te meer ongelijk.

  Van de gelegenheid maken we gebruik om aan te kondigen dat de voorintekentermijn voor het boek "Op de schoolbanken" - een terugblik op 100 jaar klasfoto's in de scholen van Boortmeerbeek, Hever Schiplaken en Haacht-station -  verlengd werd tot 6 december e.k..
  De uitgave, waarin meer dan 150 klasfoto's werden opgenomen, daar waar mogelijk samen met de naamlijst van de personen die op de foto afgebeeld worden, wordt in beperkte oplage aangeboden aan de prijs van 8,00 euro voor leden van de heemkundige kring Ravensteyn (in orde met lidgeld voor 2008) en aan 12,00 euro aan niet-leden. Intekening kan gebeuren door overschrijving van het benodigde bedrag op rekening 068-2072401-23 van de
  heemkundige kring Ravensteyn vzw.
  De prijs voor het boek "Op de schoolbanken" is voortaan 12,00 euro voor leden en 15,00 euro voor niet-leden (voorlopig uitgeput)
  In de herfst van 2009 komt er een tweede druk.

  Reageer (0)

  26-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het zit er weer op : ons stamboomweekend - een succesvolle 10de editie
  Het 10de genealogisch weekend in de pers
  De receptie ter gelegenheid van de 10de editie van het stamboomweekend  Enkele van de  informatiestanden aan het werk
  De tentoonstelling "100 jaar klasfoto's" kende een groot succes en maakte de tongen los  De oude pastorij wordt op zondag 23 november bedekt onder een dik sneeuwtapijt  's Avonds bij de afsluiting van het stamboomweekend  "s Anderdaags in de krant
  Afspraak eind november 2009 voor het 11de genealogisch weekend van
  de heemkundige kring Ravensteyn vzw !!!!

  Reageer (0)

  20-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Weeral een historische hoeve tegen de vlakte !

  De laatste dagen van oktober betekenden ook de laatste dagen in het bestaan van de hoeve van Ravestein, ook gekend als de naar de laatste landbouwexploitanten vernoemde hoeve Pluym..


  De hoeve ging tegen de vlakte. Eens behoorde deze pachthoeve tot de kern van een groot domein.
  De hoeve stond op één van de oudst bewoonde en bebouwde sites van onze gemeente.
  Ze overleefde de godsdienstoorlogen en Alva, doorstond de Franse Revolutie en twee wereldoorlogen.
  Ze betekende een broodwinning aan vele generaties pachters.
  Ze kon echter niet op tegen "de vooruitgang en de moderne tijd".
  Met het verdwijnen van dit gebouw vermindert nog maar eens het reeds zèèr beperkt aantal historische gebouwen die we rijk zijn.


  Reageer (2)

  29-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laatste overlevende van de bevrijders van het XXste konvooi overleden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Robert Maistriau, de laatste overlevende van de
  bevrijders van het Twintigste Konvooi (19 april 1943 op de  spoorlijn Mechelen-Leuven te Boortmeerbeek) overleed in zijn woonst in Sint-Lambrechts-Woluwe op donderdag 25 september. Hij werd 87 jaar oud..
  De laatste jaren liet zijn gezondheidstoestand het niet meer toe dat hij de herdenking van dit uniek feit, die telkens in april  aan het Boortmeerbeekse station doorgaat, kon bijwonen.

  Reageer (0)

  11-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de heemkundige kring Ravensteyn komt naar buiten
  De heemkundige kring Ravensteyn heeft een stand op

  de jaarmarkt  van Boortmeerbeek
  op zaterdag 27 september 2008
  in Boortmeerbeek-dorp in de namiddag

  op de 2de genealogische dag van de Semse
  op zondag 28 september 2008 van 10.00 tot 18.00 uur
  in d'Oude school, Damstraat 49, 1982 Weerde

  op het 6de  genealogisch weekend van het Genootschap voor Heemkunde van Herent
  op zaterdag 15 november 2008 van 13.00 tot 18.00 uur 
  en zondag 16 november 2008 van 10.00 tot 18.00 uur
  in het gemeenschapscentrum De Wildeman te 3020 Herent

  en natuurlijk op ons eigen 10de genealogisch weekend
  met als thema "Op de Schoolbanken"
  op zaterdag 22 november 2008 van 13.00 tot 18.00 uur
  en zondag 23 november 2008 van 10.00 tot 18.00 uur
  in de Oude Pastorij, Ravesteinstraat 22, 3191 Hever

  Reageer (0)

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archeologische Dijlevondsten
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Ravensteyn neemt dit jaar als kring niet deel aan de Open Monumentendag.
  Onze medebestuurslid Guido Smets werkt met zijn collectie  Dijlevondsten mee
  aan de tentoonstelling "Archeologische Dijlevondsten" die doorgaat
  ten huize "Kriekerij" , Diepestraat 17, Hombeek
  op zondag 14 september 2008 van 10.00 tot 18.00 uur.

  Reageer (0)

  27-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hever Art - 8 en 9 september 2008
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

   

   

  3de uitgave van de biënnale


   

  HEVER  ART

   


  Cultuurhuis Oude Pastorij ,

  Ravesteinstraat 22, 3191 Boortmeerbeek (Hever)

   

  Zaterdag 6 september van 13 tot 18 uur

  Zondag 7 september van 10 tot 18 uur

   

  Vera De Bie

  Sculpturale keramiek

   

  Roza Janssens

  Decoratieve samenstellingen

   

  Jeannine Prevost

  Zijdeschilderen

   

  Jenny Schallenbergh

  Keramiek, juwelen

   

  Yvette Vandessel

  Acrylschilderijen, structuur

   

  Chris Vandessel

  Bloemschikken

   

  Anne Verhoeven

  Kalligrafie

   

  Jo Vrancxk, Paula Decoster, Jacqueline Ceuppens, Agnes Tesseur, Maria Vermeylen, Nicole Matthysen

   

  Een organisatie van de heemkundige kring Ravensteyn vzw

   

   

  Reageer (0)

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Petitie

  Zoals reeds vroeger vermeld organiseerde de heemkundige kring de afgelopen maanden een petitie met als doel het bekomen van een lokaal voor de kring in het thans verlaten kasteel Ravestein,  dat kan dienen tot het beschikbaar stellen van de documentatie die de kring in zijn nu reeds meer dan twintig jarig bestaan heeft verzameld. Aan alle belangstellenden. De respons die onze petitie kreeg was overweldigend. Bijna 1.000 personen tekenden ons verzoekschrift.

  Op 1 april achtten we dan ook de tijd gekomen om al deze handtekeningen aan de gemeentelijke overheid, aan het O.C.M.W. in het bijzonder over te maken met de volgende brief :

   

  Heemkundige Kring Ravensteyn vzw

  Boortmeerbeek

   

                                                                                                                               Boortmeerbeek, 01 april 2008.

   

   

                                                                                                Aan de heer Vital Op de Beeck

                                                                                                O.C.M.W.-voorzitter

                                                                                                van en te

   

                                                                                                3190 BOORTMEERBEEK

   

   

  Geachte,

   

   

  De belangstelling voor de locale geschiedenis zit overal in de lift.

  Regelmatig krijgt het gemeentebestuur van studenten, amateur- en/of beroepsvorsers, toeristen en andere belangstellenden vragen om inlichtingen aangaande het heden en verleden van de gemeente en haar inwoners.

  In de omliggende gemeenten hebben de diverse betrokken gemeentebesturen het belang  ingezien van een structurele opvang van deze geïnteresseerden en infrastructuur ter beschikking gesteld aan de plaatselijke heemkundige kringen om hun educatieve, geschiedkundige, genealogische, toeristische en andere dienstverlening aan de bevolking naar behoren te kunnen aanbieden zonder dat dit het gemeentebestuur op kosten jaagt qua personeel, tijdsgebruik e.d..

  Zo stelt Haacht het oud-gemeentehuis van Wespelaar ter beschikking van HAGOK; Keerbergen stelt het domein van het Kasteel ter beschikking van de Botermolen; Kortenberg stelt de oude pastorij van Erps-Kwerps ter beschikking van de 4 locale heemkringen, Zemst stelt de Oude School van Zemst ter beschikking van de Semse; Sint-Katelijne-Waver stelt een deel van een oude wijkschool ter beschikking van Erf en Heem; Mechelen stelt een deel van het oude gemeentehuis van Hombeek ter beschikking van Hoembeka.

   

  Ook onze heemkundige kring – Ravensteyn – ijvert reeds meer dan twintig jaar voor het verspreiden van de kennis over het plaatselijk verleden en alles wat daar mee samenhangt. De kring is dan ook geen ééndagsvlieg in het verenigingsleven. In die periode heeft de kring al meermaals bewezen iets te kunnen presteren. Uitgifte van talrijke brochures en boeken, organisatie van tal van evenementen en herdenkingen. Tevens werd er in de loop der jaren  een aanzienlijk archief opgebouwd, dat evenwel door het ontbreken van een aangepast lokaal niet toegankelijk gesteld kan worden voor de vele belangstellenden.

   

  Ravestein heeft steeds een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van onze gemeente. Wijlen Emile de Meester de Ravestein heeft bij zijn testamentaire schenking op 20 maart 1885 bepaald dat zijn kasteel en domein ter beschikking moest gesteld worden aan de inwoners van de gemeente. Naast de sociale rol, die Ravestein de afgelopen 100 jaar altijd  gespeeld heeft, kan het ook in de geest van het legaat een kennisverspreidende rol spelen. Emile de Meester de Ravestein heeft zijn leven lang een zeer ruime belangstelling gehad voor archeologie, geschiedenis, …. De beide zijvleugels van het kasteel heeft hij trouwens zelf nog aan het voorvaderlijk kasteel laten aanbouwen om zijn “musée de Ravestein” en collecties in onder te brengen.

   

  Met het in gebruik nemen van de nieuwe rust- en verzorgingsinstelling komt het kasteel Ravestein vrij. Het zou ideaal zijn dat de heemkundige kring, die naar het domein genoemd is, een plaats kon krijgen in een beperkt deel van het kasteel.

  Dit kan o.i. gemakkelijk gerealiseerd worden, zonder enige last of hinder te bezorgen aan de verdere herbestemming van het kasteel of deze te hypothekeren, in een deel van een zijvleugel van het kasteel, met name de vroegere TV-zaal van het kasteel (kant dorp), die volledig van de rest van het kasteel kan worden afgescheiden. Er is een buitendeur die er toegang tot verleent en de enige binnendeur die in verbinding staat met de rest van het kasteel kan worden afgesloten.

   

  Door het organiseren van een petitie onder de bevolking, onder de leden van en de geïnteresseerden in de heemkundige kring binnen en buiten de gemeente en ook bij de familie de Meester weten we dat zeer velen onze vraag genegen zijn.

   

  Op relatief korte tijd hebben ruim 920 mensen spontaan hun steun uitgesproken voor onze vraag. De ondertekenaars zijn afkomstig uit alle wijken van de gemeente en uit alle lagen van de  bevolking,  hetgeen aantoont dat er wel degelijk nood is aan een dergelijk initiatief, zoals dat al jaren bestaat in het omliggende.

   

  Wij denken dan ook dat de gemeente Boortmeerbeek de unieke kans die zich thans aanbiedt, niet mag of kan laten liggen om ook binnen onze gemeente een aangepaste  infrastructuur ter beschikking te stellen van de plaatselijke heemkundige kring.

   

   

  Hoogachtend,

   

  Namens de heemkundige kring Ravensteyn vzw,

   

   

  Jan Peeters                                                                                                                                         Georges Wouters

   

   

   

  Ook aan het gemeentebestuur werd de petitie bezorgd.

   

  Ondertussen kregen we als antwoord van het O.C.M.W. dat ze welwillend tegenover onze vraag stonden – de voorzitter in het bijzonder – doch dat eerst de resultaten van een “haalbaarheidsstudie” dienden te worden afgewacht.

   

  Laat ons hopen dat uitstel geen afstel wordt!

  Reageer (0)

  24-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tiende genealogisch weekend

  Heemkundige Kring RAVENSTEYN VZW

  De TIENDE editie van ons jaarlijks genealogisch weekend gaat dit jaar door op zaterdag 22 en zondag 23 november 2008.

  Dit jaar is het thema : “OP DE SCHOOLBANKEN”

  Ter voorbereiding van dit thema is de kring op zoek naar alle mogelijke klasfoto’s uit Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken, genomen in al de plaatselijke scholen tussen 1880 en 2008.

  Kan U ons één of meerdere exemplaren bezorgen en/of weet U wie op deze foto’s afgebeeld staat, geef dan een seintje aan :

  Frans JACOBS, Kwaenijkstraat 40, Hever (015/51.11.88)

  Vital OP DE BEECK, Sijsjeslaan 1, Schiplaken (015/61.42.39)

  Jan PEETERS, Ravesteinstraat 25 a, Hever

  (jan.peeters@boortmeerbeek.vera.be)

  Guido SMETS, Peter Benoitstraat 21, Hever (015/51.39.05)

  Georges WOUTERS, Pachthofstraat 51, 3191 Hever (015/51.25.35)

  U krijgt Uw klasfoto’s gegarandeerd binnen de 48 uur onbeschadigd terug. We hoeven er alleen een scan van te nemen. Dit beschadigt de foto in generlei mate. Indien U ons namen kan noemen van diegenen die op deze klasfoto’s voorkomen, des te beter.

  Met Uw medewerking wordt de tiende uitgave van ons genealogisch weekend eens te meer grandioos!

  Wij danken U nu reeds voor Uw zeer gewaardeerde hulp,

  De actieve medewerkers van de heemkundige kring.

  Reageer (0)

  08-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wielerparels uit de regio Haacht
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Bij onze buren verschijnt weldra :

   

   xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

  WIELERPARELS UIT DE REGIO HAACHT

  van

  Jozef HAMELS

  In het boek Wielerparels uit de regio Haacht komen de profrenners aan bod uit negen gemeenten, waarvan Haacht zo’n beetje het middelpunt is. Zo zal u in dit boek de profrenners terugvinden uit de hoofdgemeenten Haacht – Keerbergen – Tremelo – Rotselaar – Herent – Kampenhout – Boortmeerbeek – Bonheiden en Putte.

  U zal in dit boek de mooie prestaties terugvinden van de renners die u vroeger hebt aangemoedigd en die u met hun overwinningen deden juichen.

  Lode Anthonis - Maurice Croon - Roger De Coninck - Willy Derboven - Jos De Schoenmaecker - Frans De Wolf (den Bojé) - Richard Everaerts - Jules Geens - Marcel Goossens (den Tuup) - Alfons Hendrickx - Staf Hermans - Jos Huysmans - Raymond Impanis - Victor Jacobs - Marcel Laurens - Alfons Lauwers - Frans Loyaerts - Louis Nackaerts - Jef Scherens (Poeske Scherens) - Jan Storms - Alfons Sweeck - Willy Van den Eynde - Benjamin Van Itterbeeck - Willy Vekemans - Frans Verbeeck - Marc Verbeeck - Evert Verbist - Pé Verhaegen (+ zoon Pol) - Jos Wouters - Ludwig Wynants

  Het boek bevat verder nog extra hoofdstukken, waarin onder meer de kampioenen van België in de Jeugdreeksen (Mathieu Maes  (Boortmeerbeek)- Walter Naegels - Herman Vander Merken (Boortmeerbeek)- Jozef Scherens)  en de veldrijders van Baal-Tremelo (Sven Nys - Niels Albert - Kipcho Volckaerts aan bod komen. Ook aan wijlen sportdirecteur Florent Van Vaerenbergh en het thans niet meer verreden ‘Wielercriterium van Rijmenam’ werd de nodige aandacht besteed.

  De uitgave van Wielerparels uit de regio Haacht wordt verzorgd door de Haachtse Geschied- en Oudheidkundige Kring (HAGOK) vzw.  Auteur : Jozef HAMELS

  Michel Wuyts, wielersportverslaggever VRT, schreef het voorwoord.

  TECHNISCHE GEGEVENS
  – 160 pagina’s  – 160 zwart-witfoto’s  – Afmetingen: 21 × 29,7 cm(DIN A4)  – Papier: 150 gram maco – Afwerking: garengenaaid - – Geplastificeerde harde kaft in 4-kleurendruk
  DRUKKERIJ :  Peeters n.v., Warotstraat 50, 3020 Winksele

  PRIJS
  – Voorintekenprijs (tot 1 mei 2008): 16 € (+ evt. 4 € verzendingskosten)
  – Prijs vanaf 1 mei 2008: 20 € (+ evt. 4 € verzendingskosten)
  De lijst met voorintekenaars wordt achteraan in het boek opgenomen.

  De voorstelling van het boek zal plaats vinden op zaterdag 21 juni 2008 om 9.30 u. in de parochiezaal achter de kerk van Winksele-Delle en dit ter gelegenheid van de 8ste VOETBAL- en WIELERBEURS

  Geinteresseerden kunnen een intekenformulier of  bijkomende  inlichtingen bekomen bij Jozef Hamels 016/60.73.33 of via e-mail jozef.hamels@telenet.be Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken of intekenen via het intekenformulier op www.hagok.be

   

   

  Reageer (0)

  22-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Petitie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Petitie

   

  De belangstelling voor de locale geschiedenis zit overal in de lift. In de omliggende gemeenten hebben diverse gemeentebesturen het belang hiervan ingezien en infrastructuur ter beschikking gesteld van de locale heemkundige kringen. Zo stelt Haacht  het oud-gemeentehuis van Wespelaar  ter beschikking van HAGOK, Keerbergen stelt het domein van het Kasteel ter beschikking van de Botermolen, Kortenberg stelt de oude pastorij van Erps-Kwerps ter beschikking van de 4 locale heemkringen, Zemst stelt de oude school van Zemst ter beschikking van de Semse, Sint-Katelijne-Waver stelt een deel van een oude wijkschool ter beschikking van Erf en Heem, Mechelen stelt het oude gemeentehuis van Hombeek ter beschikking van Hoembeka.


  Ook onze heemkundige kring – Ravensteyn – ijvert reeds meer dan twintig jaar voor het verspreiden van de kennis over het plaatselijk verleden en alles wat daar mee samenhangt. In die periode heeft de kring een aanzienlijk archief opgebouwd dat evenwel door het ontbreken van een aangepast locaal niet toegankelijk kan worden gesteld voor belangstellenden.

   

  Binnenkort komt het kasteel de Ravestein vrij door het in gebruik nemen van een nieuw rusthuis. Ravestein heeft steeds een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van onze gemeente. Emile de Meester de Ravestein heeft bij zijn testamentaire schenking  op 20 maart 1885 bepaald dat  zijn kasteel en domein steeds moest ter beschikking gesteld worden van de inwoners van de gemeente.

  Het zou dan ook ideaal zijn dat de heemkundige kring, die naar het domein Ravestein genoemd is, aldaar zijn plaats kon krijgen in een beperkt deel van het gebouw.

   

  Woont U in Boortmeerbeek, Hever of Schiplaken, onderschrijf dan met ons deze vraag en teken de bijgaande  petitie. Laat ook Uw familieleden en vrienden meetekenen.

  U kan ook via de mailknop onze petitie steunen door een mail te zenden  Ik (naam+adres) ondersteun de vraag van de heemkundige kring Ravensteyn naar een lokaal in kasteel Ravestein”.

  U kan ons het petitieblad ingevuld ook terugbezorgen als pdf via de mailknop op deze weblog of op het volgende adres:

  Heemkring Ravensteyn vzw,

  p/a G. Wouters, Pachthofstraat 51, 3191 Hever

   

  De heemkundige kring Ravensteyn vzw dankt U bij voorbaat.

  Reageer (0)

  21-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De heemkundige kring in de pers (2)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Artikel in GVA van 21 november 2007

  Natuurlijk gaat ons stamboomweekend ook nog verder op zondag 25/11/2007 van 10.00 tot 18.00 uur !

  Reageer (0)

  15-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De heemkundige kring in de pers (1)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Artikel in Passe-Partout op 14 november 2007

  Reageer (0)

  27-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stamboomweekend heemkundige kring Ravensteyn vzw

   

  Heemkundige kring Ravensteyn vzw

  Boortmeerbeek - Hever - Schiplaken

   

  organiseert

   

  9de 

  STAMBOOMWEEKEND

   

  op

   

  ZATERDAG 24 NOVEMBER 2007

  van 13.30 tot 18.00 uur

  en ZONDAG 25 NOVEMBER 2007

  van 10.00 tot 18.00 uur

   

  in de Oude Pastorij, Ravesteinstraat 22 te Hever.

   

  m.m.v.

  heemkundige kring Ravensteyn vzw

  Het Hoefijzer (Rijmenam)

  HAGOK (Haacht)

  het Molenijzer (Putte)

  de Semse (Zemst)

  Genootschap voor Heemkunde (Herent)

  V.V.F. Leuven

  Regionale Genealogische Werkgroep

  de Ware Vrienden van het Stadsarchief Mechelen

  die Swaene (Heist-op-den-Berg)
  e.a.

   

  thema :


  HEVER IN DE 18de EEUW

  Reageer (0)

  28-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herdenking Slag van Schiplaken
  Driënnegentig jaar geleden was Schiplaken tot twee maal toe de plaats waar Belgische en Duitse troepen hevig slag leverden.
  Van 24 tot 26 augustus 1914  probeerden Belgische troepen een eerste maal zoveel mogelijk Duitse troepen staande te houden om aan andere fronten hun strijdmakkers te ontlasten. Dit gebeurde ten koste van vele Belgische slachtoffers.
  Tussen 27 augustus en 11 september, datum van de tweede slag trok het gros van de Belgische troepen zich richting Antwerpen terug.
  Tussen 9 en 13 september werd op aansturen van de Franse opperbevelhebber een offensief gelanceerd in onze streken. Eens te meer was het de bedoeling zoveel mogelijk Duitse strijdkrachten te immobiliseren opdat deze niet richting Frankrijk (slag aan de Marne) zouden kunnen opmarcheren.

  Niet alleen de militairen telden talloze slachtoffers in hun midden, ook de Schiplakense bevolking had heel wat te lijden onder de gevechten, zowel op materieel als lichamelijk gebied. Verschillende gebouwen werden zeer zwaar beschadigd. Bvb. de kerk, de pastorij en het kasteel Terlinden. Enkele inwoners verloren het leven door represailles van de Duitse invaller.

  Op zondag  26 augustus 2007 wordt in en rond de kerk H. Familie eens te meer deze Slag van Schiplaken herdacht en wordt nogmaals gewezen op het zinloze van elke oorlog.

  Zoals elk jaar wordt er om  10.00 uur een herdenkingsmis gehouden. Daarna volgt een bloemenhulde op het oorlogskerkhof.
  De herdenking wordt opgeluisterd door het parochiekoor, de harmonie De Eendracht en de aanwezigheid van vele delegaties van oud-strijdersbonden en andere vaderlandslievende verenigingen.

  Iedereen is van harte uitgenodigd op deze herdenking!

  Reageer (4)

  13-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.155 jaar geleden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen 15 JULI 1852:
  BLIKSEMINSLAG OP DE KERKTOREN VAN HEVER MET NOODLOTTIGE GEVOLGEN  Pastoor Petrus Van der Auwera noteerde:

  "Op 15 juli 1852 omtrent 6 uren namiddag heeft het vuer des hemels gevallen sijnde op den toren der kerck, is den toren gans afgebrand en gebarsten, de 2 klokken in stukken gesprongen en gebarsten, den beffroi tot kool verbrand.
  Omtrent 8 uren 's avonds de drij brandspuyten van de statie van Mechelen ter hulp gesneld sijnde, is het vuer seffens overmeesterd geworden"

  Dit zou niet de laatste maal worden dat de kerk door blikseminslag getroffen wordt:
  In augustus 1994 herhaalt de geschiedenis zich. De kerktoren wordt door bliksem getroffen met een bescheiden brandje tot gevolg. Gelukkig is het vuur vlug bedwongen en kan de schade binnen de perken gehouden worden.

  De blikseminslag met de er op volgende brand in 1852 bracht wel de reeds jaren gevraagde uitvoering van een vergroting van de kerk in een stroomversnelling. De toren moest toch afgebroken worden.

  (uit: de Onze-Lieve-Vrouw-kerk te Hever, een uitgave van de heemkundige kring Ravensteyn, 1996.)
  (19de eeuwse tekening van J.F. Mardulyn)

  Reageer (0)

  12-06-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een (ere-)lid klom in zijn pen: de memoires van Achiel Selleslach
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  

    VROEGER IS VOORBIJ

   

     Het levensverhaal van Achiel Selleslach


   

  Een (ere-)lid van de heemkundige kring Ravensteyn klom enige tijd geleden in zijn pen.

   

  Achiel Selleslach,  geboren en getogen in Hever-Schiplaken, die steeds zeer actief geweest is in het verenigingsleven, eerst in zijn geboortedorp, daarna ook in de rest van Vlaanderen, blikt in zijn driedelige memoires terug op zijn lange niet altijd rimpelloos verlopen levensweg in de culturele sector.

   

  Deel  1: Uit het verste verleden (1927-1963).

  In dit eerste deel vertelt de auteur zijn persoonlijke ervaringen uit zijn jeugd in het landelijke Hever-Schiplaken. Hij blikt terug op zijn collegetijd en de oorlogsperikelen, zijn belevenissen in zijn eerste beroep aan “den ijzeren weg”,  het pionierswerk bij de scouts, de kritische geest van “Fonske van ’t Deurp” in “Het Hele Dorp”, het verenigingswerk voor volwassenen, zijn eerste stappen in de wereld met de bijhorende verhuis van het dorp naar de stad.

  Het werd een indringende getuigenis van een eerste doorleefde cultuurshock, een indrukwekkend tijdsdocument.

   

  Deel 2: Mijn jaren bij het Davidsfonds (1964-1975)

  Een voor velen onbekend gebleven verhaal over de diepe crisis in het Davidsfonds in de zeventiger jaren van de vorige eeuw.

  Met de waarheid werd in de officiële geschiedschrijving  van de beweging mèèr dan een loopje genomen. De auteur geeft in dit deel een waarheidsgetrouwe weergave van de interne spanningen en scherpe meningsverschillen in de beweging, zoals hij ze van op de eerste rij meemaakte en ook pijnlijk onderging. Gelukkig kreeg hij steun van de basisbeweging en niet in het minst van uit zijn geboortedorp.

  Voor het eerst wordt hier een boekje opengedaan over de meest sombere periode uit het Davidsfondsverleden.

   

   Deel 3: Met recht van spreken (1975-1988)

  Hierin vindt de lezer een helder overzicht van zijn verder turbulent beroepsleven.

  Als gangmaker van de B.V.V.O. (Bond van Vormings- en Ontwikkelingsorganisaties), de eerste koepelorganisatie op pluralistische grondslag,  zette hij menig nieuw initiatief op de sporen. Eén ervan dat ook vandaag nog weerklank vindt is de regionale televisie.

  Jammer genoeg werd Achiel voor de tweede maal het slachtoffer van sinistere manipulaties binnen zijn werkomgeving en stond hij na 13 jaar trouwe dienst op straat.

  De waarheid heeft ook in deze afrekening  haar rechten.

   

  De drie delen zijn  bij de auteur te bestellen:

  Achiel Selleslach, Slagveldweg 27, 3191 Hever – 015/51.37.52  - 001-0375850-51

  Prijs: deel 1: 8,00 € ; deel 2: 8,00 € en deel 3: 10,00 €

  Reageer (0)

  08-06-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pas verschenen: een boek over Vlaams-Brabantse tuinen en parken, waaronder enkele uit onze gemeente
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  In de reeks cahiers van Monumenten en Landschappen verscheen
  deel nr. 14, Historische tuinen en parken van Vlaanderen, inventarius Vlaams-Brabant,  het Hageland en Noordoosten van Vlaams-Brabant.

  Hierin worden voor Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken de volgende parken en tuinen behandeld:

  Audenhoven (pp. 73-75)
  hof ter Hoye (pp. 76-77)
  de villa Van Gorp (p. 78)
  Ravestein (pp. 79-82)
  pastorij van Hever (pp. 83-85)
  ter Biest (huis dr. Coen) (pp. 86-87)
  Popuilierenhof (pp. 88-89)
  villa Van Horenbeeck (pp. 90-91)
  Trianon (pp. 92-94)
  Bunselhof (pp. 95-96)
  Gottendijs (pp. 97-100)
  Schiplaken (pp. 101-108)

  Ook buurgemeenten zoals Haacht, Wespelaar, Tildonk, ... komen aan bod.

  Technische specificaties van het boek:
  D/2007/3241/015
  ISBN 97890-403-0264-0

  Formaat: 21 x 29,7 cm (DIN A4)
  Aantal pagina's: 334 pp. + 391 kleurenillustraties
  Papier: kunstdruk Galerie Art Silk 135 g/m²
  Afwerking: garengenaaid gebrocheerd
  Prijs: 45 euro


  Besteladres:
  via een erkende boekhandel of

  Agentschap RO-Vlaanderen - Onroerend Erfgoed (t.a.v. mev. Diane Torbeyns), Koning Albert II-laan 19 (bus 3) - 1210 Brussel,  (02) 553 16 13 - Fax (02) 553 16 05 - Rekeningnummer 091-2206040-95
  of via mail:
  DianeP.torbeyns@rwo.vlaanderen.be

  Reageer (0)

  08-05-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heemkring geeft advies bij nieuwe straatnaam

   

  Een illustere dorpsgenoot ziet zijn naam
  vereeuwigd in een straat

  Jan Baptist CEULEMANS (1880-1943)

   

   

  Enkele weken geleden besliste de Boortmeerbeekse gemeenteraad over de naamgeving van enkele nieuwe straten.

   

  Op advies van de heemkundige kring Ravensteyn vzw werd voor een nieuwe zijstraat van de Venstraat (op de terreinen van de oude camping Bolle) in Schiplaken  als naam gekozen : Pastoor  Ceulemansstraat.  Met recht en reden kunnen we zeggen dat Jan Baptist Ceulemans (1880-1943), want over deze telg uit de Schiplakense familie Ceulemans gaat het, zijn straat meer dan verdiend heeft.

   

  Thans gaan we nader kennismaken met Jan Baptist Ceulemans, die in 1904 naar de Verenigde Staten van Amerika vertrok en er een Vlaamse parochie stichtte voor de talrijke Vlaamse uitwijkelingen naar de nieuwe wereld.

   

  Jan Baptist Ceulemans wordt geboren te Hever-Schiplaken op 13 november 1880. Hij is de oudste zoon van het gezin Joannes Ceulemans (° Muizen 02 maart 1854) en Maria Rosalia Borré (° Hever 25 december 1958).

  Vader Joannes Ceulemans werd eigenlijk geboren in het Muizense gehucht  Hofstade [1]. Hij verbleef er met zijn ouders Petrus Lambertus Ceulemans (° Muizen 19 januari 1822 - + Mechelen 31 oktober 1893) en Maria Verhaegen (° Muizen 18 maart 1817 - + Hofstade 19 mei 1904) op de Tervuursesteenweg in het huis met het toenmalige huisnummer 18.

  Op 28 januari 1880 huwt Joannes Ceulemans met Maria Rosalia Borré uit de Molenheide in Hever. Maria Rosalia is de enige dochter van Joannes Antonius Borré en Maria Paulina  Perremans. De kersverse bruid en bruidegom gaan bij de schoonouders op het Goor inwonen.

  Joannes Ceulemans is landbouwer van beroep en waarschijnlijk een man met een grote kennissenkring, veel ambitie en doorzettingsvermogen want na amper vier jaar woonachtig te zijn in Hever wordt hij reeds in 1884 tot gemeenteraadslid gekozen. Bij een volgende verkiezing in 1892 brengt hij het tot schepen en daarna zelfs tot burgemeester. Hij oefent dit laatste ambt uit van 1899 tot 1903. Het zou tot in 1994 duren om opnieuw een Schiplakenaar als burgervader aangesteld te zien worden.

   

  Het gezin Ceulemans - Borré telt vijf kinderen, waarvan, zoals reeds vermeld, onze illustere dorpsgenoot Jan Baptist Ceulemans de oudste was :

  - Jan Baptist   ° Hever 13 november 1880

  - Maria Paulina   ° Hever 3 maart 1882

  - Maria Elisabeth ° Hever 31 oktober 1884

  - Joannes Victor ° Hever 15 januari 1889

  - Catharina Seraphina ° Hever 13 juni 1890

   

  Jan Baptist Ceulemans loopt lager onderwijs in de Heverse gemeenteschool aan de Leuvensesteenweg. Die school was toen nog maar een tiental jaar gebouwd als uitvloeisel van de eerste schoolstrijd. Zijn middelbare studies voltooit hij als intern aan het Klein Seminarie te Mechelen om daarna aan de Leuvense Universiteit de zware studies leidende tot het priesterschap aan te vatten en met glans te voltooien.

  Op 27 oktober 1899 ontvangt hij in de kapel van het aartsbisdom te Mechelen van kardinaal Goossens de eerste tonsuur [2].

  In 1901 behaalt hij met grote onderscheiding de graad van magister en doctor in de Thomistische wijsbegeerte en filosofie  met een proefschrift, getiteld : “La certitude du souvenir”[3]. Jan Baptist Ceulemans verblijft dan  in het Amerikaans College te Leuven. Toen reeds was duidelijk dat hij zich voorbereidde op een toekomst als zendeling in het verre Amerika

  Op 12 juli 1903 [4] wordt Jan Baptist tot subdiaken ad titule missione [5] in het Amerikaans College aan de Naamsestraat te Leuven gewijd.

  Een goed jaar later op 2 april 1904 volgt dan zijn wijding tot diaken in datzelfde Amerikaans College en wordt hij aangewezen voor het bisdom Peoria (Illinois) in de Verenigde Staten van Amerika.

  Op 10 juli 1904 wordt Jan Baptist Ceulemans in de kapel van het Amerikaans College tot priester gewijd door Jean François Vanderstappen, sedert 1869 professor aan het Groot Seminarie van Mechelen, titelvoerend bisschop van Jaffa en sedert 1893 hulpbisschop van kardinaal Goossens. Vanderstappen is ook sedert zijn benoeming tot hulpbisschop  kannunik van st. Rombouts benoemd.

  Nog in hetzelfde jaar 1904 vertrekt Jan Baptist Ceulemans naar de Verenigde Staten van Amerika, waar hij in 1906 de stichter is van een Vlaamssprekende parochie in Moline [6], gelegen in de Mississippivallei en deeluitmakend van het diocees Peoria in de staat Illinois.

   

  Pastoor of ‘father’ Ceulemans zal deze parochie, toegewijd aan het Heilig Hart en thans één der grootste parochies van het bisdom, gedurende de eerste 37 jaar leiden.

  Father John was er gekend als “de vliegende priester”. Hij wordt er dan ook sterk geassocieerd met het vliegwezen. Als tijdgenoot van Lindbergh is Jan Baptist Ceulemans sterk aangetrokken door de opkomende nieuwe manier van transport en in 1924 kiest hij voor het eerst het luchtruim. Onze dorpsgenoot wordt heel snel voorzitter van het “Aviation Committee of Moline Association of Commerce” [7].

  Benevens zijn dagelijkse taak van parochieherder heeft Jan Baptist Ceulemans nog diverse andere meer burgerlijke interesses waarvoor hij zich ten volle inzet. Zo is hij direkteur van het Moline City Hospital en ook voorzitter van de Moline Welfare Association.

   

  Jan Baptist Ceulemans is een vurig bewonderaar van kardinaal Mercier, zijn vroegere professor in het Seminarie Leo XIII te Leuven en zodra hij te weten komt dat de kardinaal in 1919 een bezoek wil brengen aan de Verenigde Staten, inviteert hij hem om tevens een bezoek te brengen aan Moline, de grootste Vlaamse nederzetting in de U.S.A. [8].

  Verder is father Ceulemans ook een fervente aanhanger van Abraham Lincoln en vurig verzamelaar van souvenirs met betrekking tot Lincoln, zodanig zelfs dat een kamer van de pastorij in Moline door zijn vele vrienden “de kamer van Lincoln” genoemd wordt omdat ze zoveel aandenkens aan de vroegere president bevat.

  Jan Baptist Ceulemans vergeet ook zijn heimat niet. Vooreerst blijft hij schriftelijk in contact met zijn neven en nichten (kinderen van zijn broer Joannes Victor) en zendt hij hen bij de jaarlijkse nieuwjaarswensen telkens een attentie, bijvoorbeeld een dollar om op hun spaarboek te zetten [9].  Hij verloochent ook zijn boerenafkomst niet. Father John heeft een grote tuin aan zijn originele pastorij. Hij verbouwt er persoonlijk vele soorten groenten en werkt dikwijls in zijn tuin, maar steeds met zijn priesterboord aan.

  Hij is een vroege voorstander van het gebruik van mais om alcohol te produceren, die gemengd met diesel, voor de boeren een goedkopere brandstof voor hun tractoren kon betekenen en alzo de toestand van zijn parochianen in de hard aankomende crisis van de jaren 1930 kon verbeteren.  Hoe hij die produktie van alcohol kon laten rijmen met de “Prohibition” weten wij niet.

   

  Pastoor Ceulemans was ook medestichter van de eerste Vlaamse krant in de U.S.A., de “Gazette van Moline”.

  Niettegenstaande zijn bekwaamheid en zijn onverdroten werkzaamheid en inzet, niet alleen voor zijn parochie, maar ook in zijn strijd tegen de sociale problemen van zijn tijd, blijft father Ceulemans bescheiden en weigert hij de titel van Monseigneur die hem in 1931 door de paus wordt aangeboden.

   

  Twee van de momenten in zijn leven waarop hij zelf met fierheid terugblikte waren :

  - zijn allereerste solovlucht in 1924

  en

  - de begeleiding van kardinaal Mercier bij de eerste steenlegging van de huidige kerk van het Heilig Hart te Moline in 1919.

  Ook bij de bouw van de parochiekerk van Moline geeft Jan Baptist Ceulemans blijk van aanpakken. Binnen weinige jaren zijn de bouwkosten  van de kerk volledig afbetaald.

   

   

  Twee weken voor zijn overlijden op tweede Kerstdag van 1943 schrijft hij nog in een artikel van de Moliner Dispatch  (in vrije vertaling) :

  “Vanaf het ogenblik dat we bewust toegevingen doen aan een bovenaardse kracht die groter is dan die van de mens en die aan de oorsprong van de mensheid ligt en ons als dusdanig inspireert om op ons best te zijn, dan geven we onze menselijke waardigheid en persoonlijkheid over”.

   

  Wat gebeurt er met de broer en zusters van Jan Baptist Ceulemans terwijl hij in het verre Amerika het beste van zichzelf geeft ?

  Zijn zuster Maria Paulina huwt ene Camiel Wegge en emigreert naar Rock Island in de buurt van Moline. Haar echtgenoot wordt daar begrafenisondernemer. Maria Paulina overlijdt kinderloos op 28 augustus 1919. Zij wordt begraven in Moline.

  Maria Elisabeth Ceulemans treedt op 09 september 1904 in het klooster van de Zusters van Opwijk. Zij wordt op 22 augustus 1906 geprofest onder de naam van zuster Maria Eduarda. Zij overlijdt in het moederklooster te Opwijk op 04 november 1911.²

  Joannes Victor, de enige broer van pastoor Ceulemans, huwt met Maria Ludovica Pauwels en zorgt voor enig nageslacht te Schiplaken.

  Catharina Seraphina , zijn  jongste zuster trouwt met ene Buelens.

   

  [1]   Het is pas op 01 januari 1871 dat Hofstade een zelfstandige gemeente werd.

  [2] Eerste tonsuur of primn tonsuram : eerste en laagste wijding voorbereidend op de latere wijdingen (subdiaken, diaken, priester)

  [3] “Wijsgerig leven in Nederland en België 1880-1980, De filosofie van Leuven, dl.6”, p. 35.

  [4] Lijst van de wijdingen, bewaard in A.A.M.

  [5] Ad titule missione : hierdoor staat het bisdom tot hetwelk de wijdeling behoort hem af voor het missioneringswerk.

  [6] Kunnen we in Moline geen Malines of Mechelen herkennen ?

  [7] Parochieblad H. Hart Moline, Illinois, USA

  [8] A.A.M., fonds briefwisseling kardinaal Mercier .

  [9] Wij danken de familie Ceulemans, en speciaal Hendrik Ceulemans, voor de inzage in  de bewaarde briefwisseling met hun heer-oom.

   

  Dit artikel is een vrije bewerking van “Illustere dorpsgenoten, Jan Baptist Ceulemans (1880-1943)” van de hand van Frans Jacobs in Tijdschrift Heemkundige Kring Ravensteyn vzw, jg. 13 (1999) nr. 2, pp. 59-65.

   

   

   

  Reageer (1)

  28-04-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een nieuwe publicatie van onze buren
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Reageer (0)

  09-04-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.14de herdenking van de aanval op het Twintigste Konvooi
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  14de  herdenking van de aanval op het XXste konvooi
  .

   

  Deze herdenking zal doorgaan op zondag, 6 mei 2007, om 10u30 bij het monument van het XXste konvooi, aan het station van Boortmeerbeek.

   

  Het is de afsluiting van het archiefproject XXste konvooi “ Geef hen een gezicht” van het Joods Museum van Deportatie en Verzet (JMDV). Uitgangspunt hierbij vormen de ongeveer 1.070 bewaarde portretten van de 1.636 gevangenen die met het XXe konvooi werden getransporteerd. Aan de hand van  deze portretten zal het XXste treinkonvooi opnieuw (op zeildoek) samengesteld en zichtbaar worden. Het museum wil met dit project niet alleen de racistische vervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog visualiseren maar ook de gedeporteerden van het XXste konvooi voor een stuk hun identiteit teruggeven. 


  De herdenking in Boortmeerbeek wil naast de herinnering van de slachtoffers en de aanvallers ook inzicht geven in de mechanismen die genocide mogelijk maken. Het monument in Boortmeerbeek is de plaats waar de gedeporteerden van toen, de levenden van nu,  blijvend kunnen herinneren aan hun opdracht te herdenken en te gedenken.

   

  Na de herdenkingsplechtigheid volgt er een panelgesprek in de raadzaal van het gemeentehuis en een wandeling naar de plek waar de aanval op het konvooi plaats vond.

   

  Meer inlichtingen :

  coördinator: Marc Michiels   (email: mm.michiels@pandora.be)

  website :  http://users.pandora.be/holocaust.bmb/

   

  Reageer (0)

  29-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spoken op Gottendijs

  Spoken op kasteel Gottendijs te Schiplaken.

   

  Georges Wouters

  Jan Peeters

   

  Wie dacht dat spoken slechts te vinden waren in oude Engelse kastelen of in de verhalen die vroeger rond de Leuvense stoof door onze grootouders verteld werden over “klopgeesten, de kwade hand, dwaallichten, heksen en de ‘witte madam’ [1]”, die heeft het mis. Ook in ons eigenste dorp hebben er ooit spoken rondgewaard. En wel op Gottendijs. Misschien dwalen ze er nog steeds over de resten van de slotgrachten of zitten ze te zuchten in de ruïnes van de kelders van het kasteel !

   

  Het verhaal van de spoken van Gottendijs is tot ons gekomen via een zeer geloofwaardige bron, namelijk een notariële akte opgesteld door de Mechelse notaris Roucx op 3 januari 1665 [2]. Kunnen we een meer geloofwaardige bron vinden dan een notarisakte als we weten dat een notariële akte dient om  authenticiteit aan een gebeurtenis te geven en dus vrij moet zijn van enige sensatiezucht.