Inhoud blog
 • Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Startpagina !
  Blog als favoriet !
  ART ATELIER
  Nous sommes tous clandestins
  03-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  03-06-2010 om 12:20 geschreven door Pitteman  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  03-06-2010 om 12:19 geschreven door Pitteman  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  03-06-2010 om 12:18 geschreven door Pitteman  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verkiesbare plaatsen
  Op een paar dagen tijd hebben we weer zowat de vier seizoenen gekend, alleen zijn ze zo dom voor de winterse bui de chauffages voor goed uit te doen. Zo gaat dat in Belgenland nu. De cultuurloze capitalist-eigenaar is terug van een zonnige reis naar Spanje. Ze komt weer geld te kort, ondanks opgestapeld fortuin, comfortabel leventje in tegenstelling van haar huurders, maar zovele lonen en werkkosten te betalen dat ze het geld moet vinden daar waar er geen geld is. Is er misschien iets veranderd door de eeuwen heen?, meldt mij hierop de historicus. Maar toegegeven: ik kan ook vooruit, ware het met het schamele geld dat mijn moeder achtergelaten heeft. Ik, ik, ik,... maar is dat tenslotte niet universeel? Stel zoals internet. Gedurende tien dagen melding te maken via Avast! dat indien ik niet zou betalen, er virussen en spionnen komen in mijn computersysteem, en ik dus niet meer beschermd ben. Als dat geen chantage, zuiver racketeren en dus maffiapraktijken zijn dan weet ik het niet meer. En inderdaad, na tien dagen beginnen ze mij te matrakkeren met publiciteit, die ze mij opleggen. Met als eerste Citibank voor krediet- en bankgegevens. Maar net zoals in de film (en boek) 'The Firm' is het duidelijk dat indien men zou proeven aan de geneugden van het capitalisme, daar eventjes een einde aan zou kunnen komen, want zijn er verscheidene werelden. Zodat ze nu camera's nodig hebben, want in onze wereld wordt er niet gestolen en verkracht ; bij hen wel want op hun beurt zijn ze ook gaan stelen, wat op zijn minst ook relevant is wegens die te hoge huren en de uitbuiting. Met als gevolg iedereen schyzofreen want iedereen aan het ondergaan. Komen dezelfden in de media: van de voorgestelde thema's en mensen wordt gesteld (in democratische termen) dat dat democratie is. En willen of niet, is extreem rechts daarbij, steeds relevanter en omvattender, en is die opgelegde immorele lelijkheid ook verplicht want ook "Massa". Zodat men het in feite nooit heeft over het voornaamste, stel u voor. Zo wordt er gesproken en gedacht (?) over die thema's, en is dat eigenlijk de veruiterlijking van een primitief denken. Primitieve mensen, die geen cent zouden geven aan een kunstenaar, en het biologisch determinisme definiëren alszijnde tenslotte iets 'bovennatuurlijks' of zelfs 'sacrale diviniteit' omdat ze er met name omwille van dat 'primitief zijn' niks van begrijpen en geen vat op hebben, ondanks controle(functies). Hun taal is niet symbolisch ; het is een tonen van de mogelijkheden, die het (capitalistisch) systeem hen biedt. Altijd maar kleinere, platte schermen bij voorbeeld om te behoren tot de nivellering maar zogenaamd het tegenovergestelde bewijzen door snufjes, en onderlinge communicatie, maar dat is geen communicatie meer, want zelfs elk gebaar onder abortus en censuur omwille van de sociale ontwrichting. De cultuurloze capitalist-eigenaar, als heerser, met een grotere "cultuur" is hem of haar meester ; ook in het organiseren van hun verkiezingen (?) van de schapen tussen/voor de wolven, met valse namen, valse beloftes, valse onderwerpen en steeds meer paradoxen, want zijn de uitvinders van de Partij (& Propaganda) eigenlijk niet zozeer religieuzen vooraleer liberalen dan wel communisten, maar die zijn nu juist verbannen. Zichzelve opgedoekt omwille van de overwinning van de immorality, zou Shakespeare eraan toevoegen. En zo zijn we dan ook een zoveelste Bijbel rond, en kunnen we stapsgewijs overhellen naar elk zijn graf, na elk zijn autootje in de file met sirènes en zonder parkingplaats meer, etc. etc.. Metro, boulot, dodo,... en dan creperen. Terwijl de anderen profiteren van zon, strand en stilte. Want waarom, vraag ik u beleefd, als er zoveel geld is in dit land wordt een invalide, die zoveel huur moet afdokken aan een eigenaar-capitalist nogmaals erbovenop belast door de diensten van die eigenaar-capitalist, en de koning, of met name zijn lakeien, die de senatoren wel zijn. Of heb ik het (overheidsbeleid?) verkeerd begrepen? De socialisten zouden dan niet moeten zorgen voor het vetmesten van hun bierkloosters, maar om de armoede OP TE LOSSEN, en dus niet te bevestigen (met hun uitkeringen en hun "verlichte" katholieke aristocratie, die leeft met deze belastingen). Maar dat is dus een ander 'ras' dan de christenen, die naar Afghanistan gestuurd worden, geweer in de hand. Stel, sinds de proletarisering van de intellectuelen achter schermen met uitzicht op de ultieme massamens, die zich voor niks interesseert, eigenlijk 90% van deze 'mensheid'. Is er in wezen iets veranderd doorheen de eeuwen misschien?, herhaalt de historicus. De elite blijft de elite, voegt hij daaraan toe. Hij begrijpt niet dat de ware elite (onder diaspora én cultuur) nu in een kelder zou moeten gaan leven in de hoofdstad, en een huur dient te betalen die overeen komt met 2/3 van zijn maandelijks inkomen. Dat willen ze maar niet toegeven. Ook met hun thema's en zichtbare pionnen op verkiesbare plaatsen.
  http://www.unibook.com/nl/Patrick-Pitteman%2C-Hubert-Dethier/Atelier 
  http://www.unibook.com/nl/Patrick-Pitteman/Geeuwende-Eeuwen  

  03-05-2010 om 08:32 geschreven door Pitteman  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  02-05-2010 om 08:54 geschreven door Pitteman  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  26-04-2010 om 22:31 geschreven door Pitteman  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  26-04-2010 om 22:30 geschreven door Pitteman  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  ART-Book  -  Livre d'Art - Kunstboek

  You could buy an actual and sensitiv Art-book please
  Achetez donc un livre d'art actuel de qualité s.v.p.                                         Koop eens een hedendaags en duurzaam kunstboek a.u.b.

  Met voorwoord van prof. em. Hubert Dethier (VUB)
                                 Click
  http://www.unibook.com/nl/Patrick-Pitteman%2C-Hubert-Dethier/Atelier       

  26-04-2010 om 22:28 geschreven door Pitteman  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Changement de Cap
  Avis à la Population
  Après nous revenons ici, mais pour voir plusieurs vidéos de l'artiste, articles en français et Poésies Flamandes, click :

  http://pitteman.eklablog.com/

  26-04-2010 om 12:43 geschreven door Pitteman  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorbijgestreefd
  In de Verenigde Staten en bij onze diplomaten wordt men per krant ingelicht ; bvb. 'The Herald Tribune' over Blog van Georges Orwell, niet Jacques Prévert of hoe de groep Octobre de revolutie naar het volk toe predikte, want dat was 'Le Monde'. Verleden vergleden tijd dus. Maar dat zijn zeker niet de duitse kwaliteitskranten die kwa niveau de belgische overstijgen, alsof deze laatste schoolkinderen gebleven zijn. Maar lukt men in zekere zin scenario's vanuit parlementaire zitjes te herhalen om (internationale) aandacht te krijgen, en het lukt, maar ongeacht zovele flamingante amnesieën en conflicten om te kunnen blijven bestaan (in de media) interesseert dat niemand meer, en is er geen impakt meer, ongeacht een paar (lelijke) wapperende flamingante vlaggen in boeredorpen en driekleuren wappering desnoods in hoofdstad, terwijl Alexander I even weer te voorschijn komt namens die scenario's in deze media (ook pagina 6 van 'le Monde' voor eens aub). Tegelijkertijd, -en waar geen haan over kraait-, worden weer die belastingsformulieren automatisch overal naar toegestuurd, waarvan men derhalve moeite heeft om dit belgenland te begrijpen want invaliden met minimuminkomen en hoge huren met nog eens belastingen erbovenop, en tegelijkertijd plots dezelfde invaliden 100 euro meer gevraagd worden (in naam van de index!) naast de kerk voor hun maandhuur. Bedrag van minimuminkomens te betalen (sinds eeuwen?) aan mensen zonder cultuur die multimiljionair zijn. Met of zonder mayonnaise. Allemaal katholiek immers, maar raar toch ook want wat hebben we in hemelsnaam te klagen over alles en nog wat : zij hebben huizen (naast de kerk) waarvan de waarde sinds de euro met 400% gestegen is. Waarom dan klagen? Ook het feit dat men nergens gepubliceerd wordt (in deze media). Waarom toch? Zij hebben nu die poen, met zelfs 'vrije' mogelijkheid (op papier) de 'Y en a marre' te doen zinspelen als papegaaien door hun knechten ; alleen hebben ze geen ideeën. Je kan niet alles hebben in dit land. Dat klinkt dus vol paradoxen, maar een deel van de realiteit is dan dat een jonge vlaamse student niet weet wie Georges Orwell wel is, maar ook niet McCarthy, noch Soljenitsyne. Nood dan aan pedagogen zult u mij zeggen. Maar mijn vraag is: zijn deze 'onwetenden' niet gelukkiger in deze nieuwe eeuw? Stel ook de lezers van poëzie een minderheid in dit land. Bij voorbeeld de lezers van Pablo Neruda nog een kleinere minderheid. En stel diegene die bij de 2de en 3de druk merkte dat het gedicht 'De Stroom uit de Cordilleras' door elkaar gevallen want het begin staat midden de bladzijde en wat volgt staat bovenaan. Wordt het dan muggeziften in de 'geometrie', maar blijft over in deze minderheid : één enkele persoon op de hoogte van deze fout, en dat is Willy Spillebeen, de vertaler zelf. Wat is bewustzijn, dan? De moeder van mijnen kleinen las zopas het boek 'Guérir, sans psychanalyse ni médicaments' door familie van JJSS (Jean-Jacques Servan-Schreiber). Maar wie van die vlaamse universitairen las 'Le défi Américain' en 'L'Express', toen in volle glorie? Maar dat ik haar meldde dat haar boekje mij aan kwakzalverspraktijken deed denken, evenals het feit dat het slecht geschreven is, in tegenstelling tot dat boek dat ik zowat paar weken geleden weer even hernomen heb : 'Le sexe de la femme' van dr. Gérard Zwang, met grotere literaire capaciteiten, open en vochtig. Ik herhaal dat het ook typisch is dat één van de laatste boeken van Hugo Claus 'Het einde van de verhalen' als titel had, en zo dik en zo zwaar dat bij het melden van zijn dood alle (vlaamse) journalisten bewezen hebben dat ze ook dat niet meer gelezen hadden. Maar laat mij toe tot een citaat, dat ik trouwens in mijn vorige boekjes publiceerde : "Si le sujet échoue en suivant la ligne principale, il emprunte des chemins de détour névrotiques, l'"explosion" de la névrose ou de la psychose se produisant à la faveur d'un changement de forme et d'une augmentation d'intensité de la fiction directrice." Dr. Alfred Adler. Tegenover het rotsooi van deze en andere realiteit blijkt der halve een zin te zijn voor het mentale in het leven, een noodlot met de dood als gevolg en des te meer een visie op deze 'wereld' in wording en ontbinding, al dan niet uit zijn context van perceptie, verward zelfs in zijn verwaarlozing want ondanks alles chaos en onwederkeerbaarheid van het entropisch denken (?). Want had men ook nog vergeten dat in Orwelliaans oogpunt het de bedoeling is dat het volk apatisch & postmodern beaamt, zonder vocabularium of grammatica, laat staan smaak of mening na de culture genocide, die o.m. Pasolini zo duidelijk heeft geformuleerd. Want ook dat nog een product uit vorige eeuw. Toen u nog niet de meeste van uw tijd spendeerde in de files of achter een scherm. Elkeen in een geatomiseerde wereld waar men u wel meldt via die schermen dat er nog publiek, politiek, kunst en cultuur zou zijn. Maar in wezen in die realiteit is dat al lang voorbij. Eigenlijk het einde van een civilisatie (in zijn diversiteit). De vraag blijkt of deze Civilisatie wel ooit bestaan heeft in de (hun?) wereld door de eeuwen heen. Waar het Vrije Denken steeds heeft moeten inboeten voor religies van de recuperatie en ideologieën van mandarijnen. Daarin is Zich-Zelve blijven (on)mogelijk ; alleen komt u er gekwetst en verbrijzeld uit, ook wegens die poen natuurlijk. Een vergelijking werd gemaakt met de periode tijdens de tweede wereldoorlog ; eigenlijk is het tien keren erger en is Orwell des te meer voorbijgestreefd.

  26-04-2010 om 12:40 geschreven door Pitteman  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  26-04-2010 om 10:52 geschreven door Pitteman  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  12-04-2010 om 13:59 geschreven door Pitteman  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  12-04-2010 om 13:58 geschreven door Pitteman  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  12-04-2010 om 13:58 geschreven door Pitteman  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  12-04-2010 om 13:57 geschreven door Pitteman  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  11-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  11-04-2010 om 15:35 geschreven door Pitteman  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  11-04-2010 om 15:32 geschreven door Pitteman  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pijnstillers
      Pijnstillers
  Zouden we desnoods onze geest geleegd hebben tijdens Pasen om nog te weten wat een massageest inhoudt, terwijl de macht van de katholieke Kerk zich uitstrekt van Polen tot Zoelegem. Zodat men twee dagen voor een vliegtuigramp het reeds mediatiek moest hebben over die Stalinisten die in 1940 een nazi-invasie organiseerden en bonkten in deze onethische historiek tegen het collaborerende Vaticaan, zodat men wel moest toegeven dat sommigen hun plaats niet te beurt vielen want Auschwitz by night. Wat bedoelt u daarmee zei tie. Dat is geen nederlands weet u, zei hij ook nog eens. Rijk zijn, na honderd jaren eenzaamheid, dat is eigenlijk leven in grote huizen omringd door schoon groen, waar je de seizoenen in bomen, bloemen, hemel en sterren kan merken, daar waar het in de stad niet meer zo is. In die grote huizen is het stil, maar hoort u de verre buur die zijn gras afmaait of als hij zijn huis eeuwig renoveert, want is hij ook rijk, wel een beetje minder dan die andere die een minder mooie grote tuin heeft want maait hij zijn gras niet weg, want grazen de rode mieren zijn veld leeg. Een portaal is gebouwd aan de ingang van het grote huis van de rijken voor hun wagens na wegen vol tegels, want ze zijn rijk, maar moeten twintig kilometers rijden om een bakkerij te vinden als deze van het dorp gesloten is. In deze huizen is er niet eens meer paranoïa voor mogelijke inbraken, want is men alleen zonder alleen te zijn, met spinnen, bijen en vogels die het territorium bewonen. De stilte wordt dan wel eens doorbroken door Bach op radio 3, in huizen waar de mens zijn kunde heeft bewezen, gaande van Belgacom, wc, (antieke) meubels, (gebrekkige) chauffages, spiegels, keuken,... tot zelfs design vorken, messen en lepels. En zo komt het gesprek pas in gang, want gaat het niet echt om design, maar om Ikea-gerief. Zweden die China importeren na het portret, zei ik. Geen antwoord. Er is zoveel plaats dat er twee televisies zijn net zoals twee lavabo's in de badkamer, groot bibliotheek, abonnementen op kranten en tijdschriften, plaats hiervoor & een oorlog gewonnen (maar blijkbaar niet altijd op radio, tv en in brievenbus). Wel hebben ze nu beslist dat het terrein met dat huis erop nu zo'n 1 miljoen euro kost indien u zich dat wenst aan te schaffen omdat u zelf ook rijk zou zijn. Hiermee betalen ze o.m. de lonen uit van rare, ordinaire vrouwen achter een computer die die huizen verkopen in naam van de eigenaar met notaris. De vrouwen, ondanks hun lonen, raken nooit aan het bedrag van 1 miljoen euro in hun ganse leven. Zodat zij moeten werken, en niet rijk zijn. Maar hebben ze dan toch ook meubels en tv bij hen thuis wat hen doen denken dat ze ook rijk zijn. En nu zullen we het nooit meer hebben over rijken want ik ben dat beu, zei tie weer. Zodat het verboden werd het nog te hebben over de rijken (en hun macht), maar dienden deze rijken dan toch beroep te doen op heel veel mensen. Van concierges tot journalisten (wat op hetzelfde neerkomt), van loodgieters tot ingenieurs, om het nog niet te hebben over de architecten van de rijken. Zodat ze ook nog (meestal) slechte kunst aan hun muur hebben, en denken in termen van beheer (gestion) ; refererende naar 'objectieve' structuren en een 'objectieve' taal, zoniet meerdere, om dat in te kleden. De Staat, na het overwinnen van de oorlog, beschikt over het monopolie van het gelegitimeerde geweld en afluistertechnieken waar zij in hun huizen niks van merken, wel de gestuurde journalisten, die ze al dan niet (indirect) betalen. Men wordt beschouwd als vrienden van/door hun vrouwen als men geen stijven krijgt (terplaatse). Men gehoorzaamt en onderlegt zich in dit universum aan tv-presentatrices (en priesters?), net zoals ze zich vroeger onderlegden aan de Grote 'Wetenschappers' in witte kiel van het Derde Rijk. Hier geen bijzondere perspectieven dan een (historische) voortzetting, en wat drugs, medicatie en/of alcochol om te helpen leven in die weelde bij de kinderen. Hoe paradoxaal ook diende men zich te refereren naar het toebehoren tot... het systeem, maar eigenlijk behoort men tot de interafhankelijkheid die het leefbaar maakt. Individueel in die zin dat het getuigt van het lukken van een ego-strategie² ondanks alles zodat het eigen sensaties & normen zal weergeven (opleggen?) aangaande de perceptie van elk ding, product van beeldhouwers van hout en steen eromheen. Structuren, die volgens functies zijn ingedeeld en zorgen voor nodige houvast, ook het loutere hout dat men deels zal opbranden, deels zal bewaren, net zoals de sigarettenpeuk in een zoveelste 'kunstzinnige' asbak eindigt. Eigenlijk zijn die rijken omsingeld door ondeugd, maar hebben zich middenin het duitse 'romantisme' ook weten aan te passen want van hun reizen uit alle hoeken van de wereld hebben ze kunstwerken, juwelen en brokstukken meegebracht. Zodat u best kan begrijpen in het Rijk der Rijken dat het een Africaanse is die zorgt voor het k(r)uisen (ervan), de Marokkaan die zorgt voor de vuilbakken en nog eens uitheemse sloever voor het kuisen van de ruiten van hun banken. Met (aziatische) Pijnstillers om het leefbaar te houden, en een titel te vinden voor een zoveelste (dan wel gepubliceerd) artikel of poëzie. Vergis u dan wel niet in Marocco want bent u daar niet in Monaco waar bijna alles debiele nep is. En ik kan er van meespreken ; ik ben er geweest toen mijn vader ook geld had want daar zijn er pas échte rijken want zon en zicht op de mediterraanse zee en palmbomen. Nu is dat voor mij ook gedaan. Net zoals Hollywood films blijkbaar.
  http://www.unibook.com/nl/Patrick-Pitteman/Geeuwende-Eeuwen

  11-04-2010 om 15:29 geschreven door Pitteman  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  02-04-2010 om 13:40 geschreven door Pitteman  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  02-04-2010 om 13:37 geschreven door Pitteman  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 12/12-18/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 01/01-07/01 2007
 • 15/10-21/10 2001
 • 08/05-14/05 2000
 • 15/04-21/04 1996
 • 29/01-04/02 1996
 • 25/12-31/12 1995
 • 01/03-07/03 1993
 • 06/07-12/07 1992
 • 29/06-05/07 1992
 • 30/12-05/01 1992
 • 03/08-09/08 1987
 • 03/01-09/01 1983
 • 30/11-06/12 1981
 • 15/09-21/09 1975
 • 05/01-11/01 1970
 • 29/12-04/01 1970

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!