FotoGet Firefox!
http://www.tijd.be/rss/economie.xml
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Havensprokkels en streeknieuws

28-08-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Traject AX wordt binnenkort vastgelegd

Hilde Crevits brengt bezoek aan regiepost Brugge

BRUGGE - In de eerstkomende maanden wordt het traject vastgelegd van de AX, de verbindingsweg tussen de Expresweg en de N49. Dat zei Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) bij haar bezoek aan de regiepost Wegen en Verkeer in Brugge.

'Er waren vier opties voor het traject van de AX, de verbindingsweg tussen de Expresweg in Dudzele en de N49 in Westkapelle', zegt Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V). 'Twee daarvan bleken niet haalbaar. Uit de twee overgebleven voorstellen moeten we binnen dit en twee maanden een definitief traject vastleggen.'

De AX is een erg belangrijke weg voor de ontsluiting van de haven van Zeebrugge. De werkzaamheden voor de nieuwe snelweg zouden ten vroegste in 2009 of 2010 kunnen beginnen, maar dan moet dus eerst beslist worden langs waar de weg zal lopen. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist eist dat de dorpskern van Westkapelle zoveel mogelijk gespaard wordt.

'De ene optie ligt verder van de woonkern van Westkapelle, maar dan moeten we meer natuurgebied opofferen. Bij de andere is het net omgekeerd', zegt Crevits. 'We zullen sowieso nog overleg plegen met de betrokken gemeenten. Maar het dossier is rijp om een beslissing te nemen.'

Volwaardige snelweg

De bouw van de AX zal worden gefinancierd via een pps-constructie (een publiekprivate samenwerking). 'Ook de heraanleg van de N49, die tot een volwaardige snelweg wordt uitgebouwd, is opgenomen in die constructie', zegt Crevits.

De minister bracht een bezoek aan de regiepost van de afdeling Wegen en Verkeer in Brugge om kennis te maken met de werking van het agentschap Infrastructuur. De minister kreeg een demonstratie van onder meer de zoutstrooiers en het ARAN-voertuig (Automatic Road Analyser) van de regiepost van Brugge. Dat voertuig, uniek in België, is uitgerust met een hele reeks meetinstrumenten en kan heel snel de toestand van de wegen controleren. Elk jaar analyseert het tussen de zes- en zevenduizend kilometer autowegen.

© Nieuwsblad

28-08-2007 om 14:25 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeebrugge: Peeters wil ochtendfiles in de havens aanpakken


Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van de Havens, wil de files in de zeehaventerminals aanpakken. Hij wil dat doen door het vrachtvervoer tijdens de ochtend te spreiden naar de late ochtend. De firma's Bekaert in Zeebrugge en Volvo Logistics in Antwerpen zijn alvast akkoord om mee te werken.

Het voorstel voor het pilootproject volgt uit een studie 'Optimalisering van de openingstijden van zeehaventerminals'. In de studie werden 5 specifieke logistieke ketens bekeken. De import- en export containertransporten van en naar de haven van Antwerpen enerzijds en de import- en export container- en RoRo stromen van en naar de haven van Zeebrugge anderzijds.

Langs de kant van de zeehaventerminals blijken vooral de te beperkte openingstijden van de lege depots en de organisatie van shiftwissels en werkonderbrekingen voor hinder te zorgen. Zo ontstaan er lange wachttijden aan de gates met files tot gevolg.

Minister Peeters heeft met 2 bedrijven een akkoord om dit najaar een pilootproject op starten. Het betreft enerzijds een pilootproject met Volvo Logistics waarbij de exportstroom via de haven van Antwerpen wordt onderzocht en anderzijds met Bekaert waarbij de importstroom via de haven van Zeebrugge wordt nagegaan.

© Focus

28-08-2007 om 14:22 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
23-08-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Bruggen moeten op dezelfde plaats blijven'

Gemeentebestuur spreekt zich uit over motie verbreding Leiekanaal

DAMME - De gemeenteraad spreekt zich vanavond uit over een motie rond de verbreding van het Leiekanaal. Damme is geen vragende partij. 'We vragen eerst een kosten-batenanalyse. De meerwaarde voor onze gemeente moet duidelijk zijn', zegt de burgemeester.De verbreding van het Leiekanaal is nodig omdat het aantal containertrafieken in Zeebrugge toeneemt. Over vier jaar wordt zelfs drie keer zoveel transport op het Leiekanaal verwacht als nu.

De Vlaamse Overheid laat een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor de verbreding van het afleidingskanaal van de Leie als een uitbreiding van de Europese verbinding van Seine en Schelde.

Ophaalbrug

'Wij willen onze wensen en grieven kenbaar maken aan de Vlaamse Overheid', zegt burgemeester Dirk Bisschop (CD&V). 'We vragen een overtuigende kosten-batenanalyse. De meerwaarde voor onze gemeente op vlak van recreatie en leefmilieu moet ook duidelijk zijn. Wij pleiten voor een oplossing voor de afwatering naar zee waarbij rekening gehouden wordt met de stijging van de zeespiegel. Onteigeningen willen we voorkomen of tot een minimum beperken. In geen geval gaan we akkoord met een verbreding van het kanaal buiten de zone die vastligt in het gewestplan. Als huizen afgebroken moeten worden, moeten ze kunnen worden heropgebouwd op hetzelfde of een aanpalend perceel.' Ook het aantal brugverbindingen over het kanaal mag niet veranderen. 'Die bruggen moeten op dezelfde plaats aangelegd worden of, als dat technisch mogelijk is, in dezelfde buurt. Het kan niet dat bijvoorbeeld de brug aan de Siphon zou moeten verdwijnen. Dat zou voor het toerisme een ramp betekenen.'

'De bereikbaarheid, onder meer voor de hulpdiensten, moet gegarandeerd blijven. Ook bij een opgehaalde brug moet een verbinding in de onmiddellijke buurt behouden blijven. Voor en tijdens de werkzaamheden vragen we een overleg met de bewoners', zegt de Damse burgemeester.

Volgens schepen Louis Dekeyser (CD&V) is er de eerste vrijdag van september overleg gepland met het havenbestuur MBZ in Zeebrugge. De studie wordt er gedeeltelijk voorgesteld. Het is de bedoeling dat de studie tegen het voorjaar van 2008 klaar is.

© Nieuwsblad

23-08-2007 om 09:01 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
17-08-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.COBELFRET

Vanaf medio september zullen de schepen van rederij C2C in Zeebrugge niet langer de terminal
aan de Zweedse kaai aanlopen, maar gaan laden en lossen aan de installatie die de Cobelfret-groep
aan het Albert II-dok uitbouwt. C2C wordt daarmee de eerste gebruiker van de nieuwe terminal.

De Lloyd

17-08-2007 om 18:25 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
07-08-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fluxys LNG krijgt lening voor LNG-terminal Zeebrugge

Fluxys LNG, een dochter van Fluxys, heeft van de Europese Investeringsbank (EIB) een langetermijnlening gekregen van 85 miljoen euro. Het geld moet dienen voor de lopende constructie van een ontvangstterminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Zeebrugge.

Volgens een persbericht kan Fluxys nu zijn eigen middelen gebruiken voor de financiering van andere infrastructuurprojecten.

Fluxys LNG is eigenaar en operator van de LNG-terminal in Zeebrugge. De capaciteit van de terminal wordt momenteel verdubbeld tot 9 miljard kubieke meter per jaar. De capaciteitsuitbreiding kost 165 miljoen euro en omvat de bouw van een vierde LNG-opslagtank en bijkomende hervergassingsinstallaties. De lening verandert volgens Fluxys niets significants aan de schuldenpositie van het bedrijf.

© de Morgen

07-08-2007 om 08:08 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
03-08-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Damme en Knokke-Heist bereiken gezamenlijk standpunt over AX

De gemeentebesturen van Damme en Knokke-Heist hebben een gezamenlijk standpunt geformuleerd over de aanleg van de AX of de verbindingsweg tussen de expreswegen N49 en N31. De nieuwe weg moet het vrachtverkeer naar Zeebrugge vlotter en veiliger laten verlopen. Damme en Knokke-Heist vinden dat de AX er pas mag komen als eerst de N49 tot een volwaardige snelweg is omgevormd.

Daarnaast hebben beide besturen opmerkingen over de veiligheid, de inplanting in het vlakke polderlandschap en de bereikbaarheid van de landerijen en woningen tijdens de werken. Ter hoogte van Lapscheure vragen beide gemeentebesturen extra aandacht voor de fietsverbindingen. Ze vragen er een extra tunnel. Knokke-Heist en Damme willen alvast dat het tracé van de AX zo ver mogelijk van de dorpskern van Westkapelle wordt verwijderd.

© Focus

03-08-2007 om 18:09 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Samskip voegt Zeebrugge toe aan rotatie ScanBalt-dienst

De IJslandse Samskip-groep zal op 17 augustus een eerste vertrek vanuit Zeebrugge verzorgen in het raam van zijn ScanBalt-dienst. De kusthaven krijgt langs die weg aansluiting op de diensten van Samskip op Zweden, de Baltische Staten en Rusland.

Het containerschip "Samskip Explorer" (800 teu) zal elke vrijdag uit Zeebrugge vertrekken richting Helsingborg in Zweden, waar het schip op maandagmorgen zal toekomen en de transhipment op de andere diensten zal plaatsvinden.

Het aanbod vanuit Zeebrugge zal vanaf september uitgebreid worden met de bediening van Polen.

© de Lloyd

03-08-2007 om 16:46 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
Verklein je eigen foto's naar webformaat.

FotoZoeken in blog


Archief per maand
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 11-2006
 • 10-2006
 • 09-2006
 • 08-2006
 • 07-2006
 • 06-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006
 • 02-2006

  www.bruggebereikbaar.be


 • officieele website haven Zeebrugge
 • ZEDIS , scheepvaartinfo Zeebrugge
 • deels publieke site voor scheepvaartplaatsbepaling
 • database voor scheepsinformatie
 • bedrijvenplan regio Brugge-Zeebrugge
 • Getijden informatie, weersvoorspelling

 • www.dockwork.be
 • www.ship-hunters.be
 • www.portpictures.nl
 • www.tugspotters.com
 • www.belgischekoopvaardij.net
 • www.havenkade.nl
 • www.ferry-site.dk
  Photo gallery


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!