FotoGet Firefox!
http://www.tijd.be/rss/economie.xml
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Havensprokkels en streeknieuws

28-02-2006
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeebrugge onmisbaar voor Franse energie
28/02/06

Zeebrugge speelt al een belangrijke rol in de gasbevoorrading van Frankrijk. Door de energiefusie kan de Franse overheid mee beslissen over de uitbouw van de Vlaamse kusthaven als gascentrum. Het zeer ambitieuze Gaz de France steunde voor zijn expansie van de jongste jaren sterk op de aankoop van Russisch gas. Maar de voorbije maanden werd het met de neus op het feit gedrukt dat de bevoorradingszekerheid van Frankrijk daar niet altijd mee was gediend. Als puur gasbedrijf is Gaz de France een van de grootste ter wereld. Het verkoopt jaarlijks 66,4 miljard m3 aardgas. Het is daarmee de vierde gaskoper ter wereld. Een kwart daarvan is afkomstig uit Rusland. Maar de voorbije maanden draaide Gazprom, 's werelds grootste, tot twee keer toe de gaskraan dicht. Dat werd in landen zoals Italië, Duitsland en Frankrijk meteen gevoeld doordat de aanvoer onmiddellijk sterk terugviel. Door de versmelting met Suez krijgt het uitzicht op een belangrijke alternatieve aanvoerhaven voor aardgas. Dat is Zeebrugge. Frankrijk voert vandaag via Zeebrugge al heel wat gas in. Dat vloeit door een grote pijplijn richting Frankrijk. Het was overigens die gaspijp die de ramp van Ghislengien veroorzaakte. Dankzij de gasterminal en de aankomst van verscheidene grote onderzeese gaspijpleiding is Zeebrugge stilaan aan het uitgroeien tot een spil voor de Europese gashandel en -aanvoer. Blijft de vraag of België voordeel heeft bij de betrokkenheid van Frankrijk bij de gasaanvoer via Zeebrugge. De grootste troef van Gaz de France voor België is de grote ondergrondse opslagcapaciteit van het Franse gasbedrijf. België heeft slechts een ondergrondse stockage. De bevoorradingszekerheid van België kan gebaat zijn als in de Franse stockages gasreserves aangelegd kunnen worden voor de Belgische markt. De hamvraag blijft wel of de huidige aardgasaanvoer in Zeebrugge volstaat om in tijden van nood zowel de bevoorrading van Frankrijk als die van België te verzekeren. Fluxys is momenteel zwaar aan het investeren in uitbreiding van de capaciteit van de gasterminal. Het gaat om een verdubbeling van de capaciteit. Het accent dat Gaz de France en Suez legden op het belang van de uitbouw van Zeebrugge geeft aan dat in de toekomst verdere investering in capaciteitsuitbreiding niet uitgesloten mag worden.

DS

28-02-2006 om 14:57 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CMA CGM en CSCL reorganiseren zich op Europa-Azië
27/02/06

De indienstname van super-post panamax schepen nopen rederijen tot een herziening van hun verbindingen tussen Europa en Azië. Zo zal CMA CGM eind augustus een nieuwe loop (FAL2) opstarten, in samenwerking met CSCL. Beide rederijen zullen elk vier containerschepen van 9.415/9.600 TEU inzetten. Verder zal de Franse rederij haar FAL1-dienst op schaal van acht containerschepen van 8.100/8.400 TEU brengen, terwijl de NCX-dienst op schaal van schepen van 6.500 TEU wordt gebracht. De Sunda Express (zeven schepen van 3.000 TEU) wordt echter geschrapt. Voor CSCL gaat de nieuwe AEX 7-loop op schaal van 9.600 TEU gepaard met de overheveling, in de Middellandse Zee, van de AEX 2-loop (negen schepen van 5.200 TEU, waarvan twee van ZIM). De AEX 1-loop wordt dan weer herleid tot een schaal van 5.600 TEU. Antwerpen verliest een rechstreekse aanloop aan Zeebrugge.

de Lloyd

28-02-2006 om 14:44 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
27-02-2006
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visveiling van Zeebrugge doet het beter
ma 27/02/06 -

Na een minder goed jaar heeft de visveiling van Zeebrugge twee betere maanden achter de rug. Er is 2.000 ton vis aangevoerd, een stijging met zes procent in vergelijking met de eerste maanden vorig jaar. Noordzeevis Ook de prijs per kilogram vis steeg met zes procent. Nog dit jaar begint de veiling met de bouw van bijkomende visateliers, een investering van 1,2 miljoen euro. De reders kunnen vanaf juni ook de vernieuwde Visartsluis gebruiken, zodat ze de vis sneller kunnen aanvoeren.

vrtnieuws

note :

En onze knokse burgervader Lippens heeft het ook goed voor met de belgische visserij , die pleit zelfs voor een betere verstandhouding tussen Oostende en Zeebrugge , nu maar hopen dat ze het in Oostende ook eens beginnen te vatten dat ze niet kunnen blijven teren op de inspanningen van een ander.

27-02-2006 om 19:30 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Energiefusie betekent kansen voor Zeebrugge
27-2-2006 De fusie van de Franse energiereuzen Suez-Electrabel en Gaz de France moet leiden tot een versterking van de centrale rol van Distrigas en Zeebrugge in de gasdistributie. Dat is één van de reacties van de Belgische premier Guy Verhofstadt (VLD) op de aangekondigde fusie. De regering waarschuwde de Franse bedrijven er echter al voor dat alle verbintenissen van Suez in verband met de overname van Electrabel, gerespecteerd zullen moeten blijven. PS-voorzitter stipte aan garanties te eisen over de werkgelegenheid, investeringen en onderzoek en ontwikkeling in België. De CD&V en Groen! vragen echter dat de mededingingsautoriteit het overnamedossier op de voet opvolgt. Ook Test Aankoop in kritisch omdat het samengaan van deze spelers in België voor een quasi monopolie zou zorgen. (MH)

bron: De Tijd


note ;

Vraag me nu toch wat Verhofstad bedoeld met " versterking " , een eventuele uitbreiding van de lng terminal ?? Daar zijn ze nu al mee bezig voor het contract met Qatar of meer als centraal distibutiepunt voor de ons omliggende landen ... We zien wel wat er staat te gebeuren maar ze zullen wel maken dat het veilig blijft zeker ;)

27-02-2006 om 18:58 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
25-02-2006
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fiat voor bedrijvenzone Chartreusegebied
Fiat voor bedrijvenzone Chartreusegebied

24/02/06

 De Vlaamse regering zet vandaag het licht op groen voor een bedrijvenzone in het Chartreusegebied tussen Loppem en Brugge. Vlaams minister-president Yves Leterme (CD&V) zegt dat de regering vandaag het ruimtelijke plan daarvoor zal goedkeuren. Daarmee komt een einde aan een dossier dat bijna tien jaar heeft aangesleept. De zone van dertig hectare is bedoeld voor hoofdkwartieren van nationale en internationale bedrijven. Het Chartreuseproject moet voor bijkomende werkgelegenheid zorgen, vooral bij hooggeschoolden. "De bedrijvenzone is een goede zaak voor de regio. Er komen vooral bedrijven die werken rond technologisch onderzoek", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Moniek Boydens (CD&V). Natuurverenigingen zijn boos Tegen het project is jarenlang protest geweest van natuurverenigingen. Die vinden het een aanslag op het groen rond de stad. "Ze hebben nog niets begrepen van duurzame ontwikkeling. Je bouwt niet in open ruimte en in een groene gordel, maar je pakt de leegstand in de stad aan", zegt Luc Vanneste van het Groene Gordel Front. Groen vzw zal het besluit van de Vlaamse regering aanvechten bij de Raad van State.

vrtnieuws

Blijkbaar hebben bepaalde partijen en verenigingen steeds problemen wanneer er voor de regio brugge-zeebrugge nieuwe projecten op stapel staan die voor extra werkgelegenheid kan zorgen . Dat zij pleiten voor een degelijke benutting van de beschikbare gronden en opkomen tegen leegstand van bepaalde locaties binnen het stadsgedeelte kan iedereen wel begrijpen maar dit project is van een heel andere omvang dat je niet zomaar kan oplossen door her en der in het stadscentrum in te planten.
Hoe lang hebben bepaalde gronden niet braak gelegen in het havengebied omdat ofwel de meeuwen aan het broeden waren of omdat er zich bepaalde vogelsoorten plots kwamen vestigen op land die pas enkele jaren voordien op zee waren ingewonnen.
Tegen dat iedereen zijn zegje heeft gedaan in dit land zijn we idd 10 jaar verder , verwonderd dat bepaalde ondernemingen wijselijk het hazepad kiezen , ik al lang niet meer.

25-02-2006 om 14:48 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
24-02-2006
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeebrugge doelwit voor terroristen
Klik op de afbeelding om de link te volgen Zeebrugge doelwit voor terroristen

Een dikke nul. Dat krijgt de gasterminal van Zeebrugge van de Navo. De installatie zou niet beveiligd zijn voor terrorisme. Het ministerie van Binnenlandse Zaken reageert geërgerd. Elf procent van het aardgas voor Europa komt door Zeebrugge. Dat maakt van de terminal de achilleshiel binnen de Europese energiebevoorrading, klonk het gisteren op een Navo-conferentie in Praag over de beveiliging van energie. Volgens generaal Charles Wald, plaatsvervangend bevelhebber voor Europa, is de veiligheid in Zeebrugge ,,zero'' en is de terminal kwetsbaar voor een aanslag. Het forum over veiligheid van de energiebevoorrading is het eerste Navo-overleg over dat specifieke thema. Zowat 150 experts van dertig landen nemen deel aan het forum dat geen beslissingen neemt maar aanbevelingen zal opstellen. De deelnemers zijn vertegenwoordigers van regeringen en van de Navo, van de veiligheidsdiensten en van de energiesector. Verstoring van de energietoevoer kan een maatschappij in grote mate ontwrichten. ,,Als ik een terrorist was en ik wilde zeker zijn van een wereldwijde impact van mijn acties, dan zouden de installaties voor de productie of het vervoer van energie en hun personeel boven aan mijn lijst staan'', zei de Britse generaal John Holmes. Binnenlandse Zaken reageert geërgerd op de bewering als zou de haven van Zeebrugge ,,geen enkele beveiliging'' kennen tegen een mogelijke terreuraanslag. ,,Zeebrugge is door de International Maritime Organisation opgenomen op de lijst van veilige havens, en sinds 11 september 2001 kijkt men er internationaal op toe dat het ook om een effectieve beveiliging gaat'', zegt het kabinet van Patrick Dewael. Het noemt de verklaring over de gebrekkige beveiliging van Zeebrugge ,,uit de lucht gegrepen''. Er bestaan volgens Dewael diverse lokale en federale veiligheidsplannen voor de haven en de LNG-terminal. Ook het crisiscentrum van de regering is bij de afspraken over de beveiliging van Zeebrugge betrokken. Binnengedrongen De Fluxys LNG-terminal in Zeebrugge kreeg na 11 september opdracht van de Amerikanen om enorm op de veiligheid te werken. De terminal haalde, net zoals de haven van Zeebrugge, de International Ship and Port Facility Security Code, kortweg ISPS-code. Volgens Fluxys-woordvoerdster Bérénice Crabs werden de door de Amerikanen geëiste veiligheidsmaatregelen eind juni 2004 als gerealiseerd beschouwd via een certificaat. ,,We pasten onze beveiliging aan, maakten noodplannen en stelden ook een veiligheidsverantwoordelijke aan. Het certificaat bevestigt dat we beantwoorden aan de Amerikaanse vraag. In 2005 zijn dan nog wel twee mannen op de terminal binnengedrongen, wat opnieuw geleid heeft tot een veiligheidsaudit. We zijn hoogst verbaasd over de uitspraken van die Navo-generaal'', aldus de woordvoerster. Volgens Fluxys wordt de terminal beschermd door hoog hekwerk, camera's, veiligheidspersoneel, en zijn er identiteitscontroles bij iedereen die de terminal binnenkomt, zowel over land als over water.

Nieuwsblad

24-02-2006 om 08:30 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
22-02-2006
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kustvaart zal niet volstaan om Brugse ringvaart te ontlasten
De kustvaart tussen Zeebrugge en de Westerschelde zal geen oplossing zijn voor de bruggenproblematiek in Brugge. Dat heeft burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) dinsdag gezegd tijdens de gemeenteraad. De burgemeester juicht de beslissing van de Vlaamse regering toe om de binnenvaart rondom Brugge verder in kaart te brengen. De administratie Waterwegen Kust maakt voor de studie 100.000 euro vrij. In Brugge wordt geklaagd dat de bruggen over de ringvaart of het kanaal Brugge-Gent te vaak open staan. Volgens burgemeester Moenaert verdubbelde het aantal schepen in negen jaar tijd. In 1996 passeerden 729 schepen langs Brugge. Vorig jaar waren het er 1.395. De schepen zijn ook groter geworden waardoor de twee bruggen van de Dampoortsluis steeds meer tegelijk openstaan. Door het groeiende marktaandeel van de containertrafiek in de Zeebrugse haven wordt verwacht dat tegen 2010 het aantal passages langs de Brugse ringvaart tot 59 per week zal stijgen. Daarbij werd de invoering van de kustvaart al verrekend. De hinder voor het autoverkeer en daarbij het openbaar vervoer zal nog toenemen. Enkel informeel is het Brugse stadsbestuur op de hoogte van de plannen van de administratie om de bedieningsuren van de Brugse bruggen uit te breiden. Nu draaien ze enkel van maandag tot zaterdag tussen 06.00 en 19.30 uur, met tussenpauzes tijdens de piekuren voor het autoverkeer. De studie van de Vlaamse administratie vormt volgens Moenaert het sluitstuk van de MaIS-studie voor een nieuw te graven kanaal om Zeebrugge te verbinden met het Europees hoofdwaterwegennet. Onder meer Groen! en sp.a zijn niet te vinden voor dat kanaal. Volgens federaal minister voor Mobiliteit en Brugs sp.a-gemeenteraadslid Renaat Landuyt is het overbodig. Moenaert pleitte dinsdagavond voor vooruitgang in het dossier. "Een oerconservatieve houding en politieke kortzichtigheid schaden deze stad", luidde het.

(WTV & FOCUS TV)

Note ;
Als je rekening houdt met het feit dat men voor de nieuwe containerterminal (apmt) alleen al voorziet dat er gemiddeld 200 moves per uur zal gedaan worden voor vrachtwagens dan vraag ik me af waarom de sp.a en de groenen zo gekant zijn tegen een degelijke ontsluiting voor de haven.
Overbodig of kortzichtig , een ding is zeker we leven niet allemaal van het toerisme aan de kust  en hoe langer dit dossier aansleept hoe kostelijker het zal worden  en dan spreek ik niet alleen over de bouwprijs van een degelijke  binnenvaartontsluiting maar ook over het banenverlies die zich vroeg of laat zal opdringen vanwege de concurrentiepositie t.o.v andere nabijgelegen havens.
Nu blijkbaar is politiek en logica niet echt met elkaar te combineren.

22-02-2006 om 20:13 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Apmt
Deze 5 portaalkranen worden ergens rond 8 maart verwacht voor de nieuwe containerterminal van APMT.Momenteel is deze kaai in een volledige vernieuwingsfase na jaren van verloedering .Ingebruikname van deze kaai is voorzien op 1 mei 2006.

22-02-2006 om 00:00 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
21-02-2006
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aandacht
Beste bezoeker ,
 
Deze blog is pas online en het zal nog wat tijd vragen om die volledig op punt te zetten.

Zoals je reeds uit de titel kan afleiden gaat deze blog enkel en alleen over de Zeebrugse haven en alles wat eromheen meespeelt.


21-02-2006 om 07:24 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
Verklein je eigen foto's naar webformaat.

FotoZoeken in blog


Archief per maand
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 11-2006
 • 10-2006
 • 09-2006
 • 08-2006
 • 07-2006
 • 06-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006
 • 02-2006

  www.bruggebereikbaar.be


 • officieele website haven Zeebrugge
 • ZEDIS , scheepvaartinfo Zeebrugge
 • deels publieke site voor scheepvaartplaatsbepaling
 • database voor scheepsinformatie
 • bedrijvenplan regio Brugge-Zeebrugge
 • Getijden informatie, weersvoorspelling

 • www.dockwork.be
 • www.ship-hunters.be
 • www.portpictures.nl
 • www.tugspotters.com
 • www.belgischekoopvaardij.net
 • www.havenkade.nl
 • www.ferry-site.dk
  Photo gallery


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!